• PRINT
  • E-MAIL
A A A

raspisi

Vizualni identitet HKA

Vizualni identitet HKA
N A T J E Č A J za dizajn vizualnog identiteta Hrvatske komore arhitekata
više...

Ulaz Lozovac, NP Krka

Ulaz Lozovac, NP Krka
N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog rješenja
ulaza LOZOVAC
više...

Centar za skrb o bolesnoj djeci

Centar za skrb o bolesnoj djeci
N A T J E Č A J
za izradu idejnog rješenja Centra za skrb o bolesnoj djeci u Zagrebu
više...

Novo gradsko groblje Zadra

Novo gradsko groblje Zadra
N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističkog rješenja novog Gradskog groblja grada Zadra
više...

Kupalište Ribarska u Vukovaru

Kupalište Ribarska u Vukovaru
N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog i krajobraznog rješenja za uređenje parka Kupalište Ribarska u Vukovaru
više...

Podcentar Poreča

Podcentar Poreča
N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
ŠPADIĆI - VELI-MALI MAJ
više...

Kampus Borongaj u Zagrebu

Kampus Borongaj u Zagrebu
N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja
KAMPUS BORONGAJ U ZAGREBU
više...

Područje Rujevica u Rijeci

Područje Rujevica u Rijeci
NATJEČAJ
za izradu urbanističko – arhitektonskog rješenja
STAMBENOG PODRUČJA RUJEVICA U RIJECI
više...

Uređenje javnih površina Senja

Uređenje javnih površina Senja
N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja
UREĐENJE TRGA CILNICA, PAVLINSKOG TRGA I ULICE POTOK U SENJU
više...
  • Share |

BRZA PRETRAGA

POKROVITELJI

Ytong
-
-