• PRINT
  • E-MAIL
A A A

raspisi

Kvadra Design 2012

Kvadra Design 2012
Javni međunarodno-regionalni
N A T J E ČA J
za dizajn ojastučenog namještaja za sjedenje i spavanje
više...

Centar Gornja Vežica

Centar Gornja Vežica
N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja sakralnog i društveno-kulturnog centra na Gornjoj Vežici u Rijeci
više...

Gradska luka-istočna obala Splita

Gradska luka-istočna obala Splita
N A T J E Č A J
za izradu idejnog rješenja obuhvata gradskog projekta br. 2:
GRADSKA LUKA – ISTOČNA OBALA U SPLITU

! PRODULJEN ROK PREDAJE !
više...

Vizualni identitet HKA

Vizualni identitet HKA
N A T J E Č A J za dizajn vizualnog identiteta Hrvatske komore arhitekata
više...

Ulaz Lozovac, NP Krka

Ulaz Lozovac, NP Krka
N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog rješenja
ulaza LOZOVAC
više...

Centar za skrb o bolesnoj djeci

Centar za skrb o bolesnoj djeci
N A T J E Č A J
za izradu idejnog rješenja Centra za skrb o bolesnoj djeci u Zagrebu
više...

Novo gradsko groblje Zadra

Novo gradsko groblje Zadra
N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističkog rješenja novog Gradskog groblja grada Zadra
više...

Kupalište Ribarska u Vukovaru

Kupalište Ribarska u Vukovaru
N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog i krajobraznog rješenja za uređenje parka Kupalište Ribarska u Vukovaru
više...

Podcentar Poreča

Podcentar Poreča
N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
ŠPADIĆI - VELI-MALI MAJ
više...
  • Share |

BRZA PRETRAGA

POKROVITELJI

Tim Novak
-
-