15 sanacija pokrova od azbest-cementnih ploča - Portal hrvatskih arhitekata

15 sanacija pokrova od azbest-cementnih ploča

NEKADA SU SE PROIZVODI OD AZBEST-CEMENTA ČESTO KORISTILI U GRADITELJSTVU. RAZLOGA ZA TO BILO JE NEKOLIKO: MALA TEŽINA, SVOJSTVO VODONEPROPUSNOSTI, NISKA CIJENA I PRAKTIČNA PRIMJENA. DANAS SE AZBEST DEFINIRA KAO KANCEROGEN I OPASAN PROIZVOD KOJI SVOJU ZLU KOB OTKRIVA KADA SE IZ OŠTEČENOG CEMENTNOG KALUPA VLAKNA OSLOBODE TE UDIŠU. RASPRŠENA U ZRAKU, AZBESTNA SU VLAKNA MEĐU NAJOPASNIJIM ČESTICAMA KOJE PRIJETE NAŠEMU ZDRAVLJU.
OPISANE METODE ODNOSE SE NA SPECIFIČNU LINIJU PROIZVODA KOJI SE KORISTE ZA PRIVREMENO KONZERVIRANJE OBLOGA OD AZBESTNIH PLOČA (PRIJE UKLANJANJA PLOČA) ILI TRAJNO “KONZERVIRANJE” (BEZ UKLANJANJA PLOČA). PRIKAZANI NAČINI PRIMJERI SU UPOTREBE DVAJU SPECIFIČNIH SISTEMSKIH RJEŠENJA ZA PRIVREMENO KONZERVIRANJE AZBESTNO-CEMENTNIH PLOČA ILI NJIHOVO TRAJNO KONZERVIRANJE.

PRIVREMENO “KONZERVIRANJE” AZBESTNO-CEMENTNIH PLOČA PRIJE NJIHOVA UKLANJANJA S KROVA

Predloženi sistem je ispitan i odobren od strane Centra za studije i istraživanja Sveučilišta u Milanu, Institut za medicinu rada. Ovaj postupak temelji se na privremenom učvršdenju nevezanih azbestnih vlakana prije uklanjanja azbestno-cementnih ploča s krova. Na taj se način sprječava njihovo slobodno prelaženje u zrak, a posljedično onemogudava njihovo udisanje. Ova metoda također je pogodna prilikom pokrivanja kosih krovova s azbestno-cementnim oblogama jer sprječava isparivanje nevezanih azbestnih vlakana.

Priprema gradilišta

Prije početka radova moramo područje gdje de se izvoditi sanacija zaštititi te spriječiti pristup neovlaštenim osobama.
Sistemi ventilacije, grijanja/hlađenja ili klimatizacije moraju se privremeno isključiti.Zaštita na radu
Osoblje koje izvodi radove mora nositi zaštitnu masku za nos i usta te posebnu zaštitnu odjedu. Potrebno je pridržavati se važedih propisa za rad s materijalima koji sadržavaju azbestna vlakna. Obradite ravne ili valovite azbestno-cementne ploče koje se moraju ukloniti i odnijeti na otpad ili ih zaštite novim oblogama bez prethodnog čišdenja, osim odstranjivanja lišda i mahovine.
Razrijedite Vinavil 03V, vinilnu emulziju na bazi vinilnog polimera s 25% vode.
Nanesite emulziju Vinavil 03V ravnomjerno pumpom pod niskim pritiskom ili špricanjem preko cijele površine koju treba obraditi.
Uklonite ploče na otpad kad se proizvod osušio. lzvedite novu oblogu s novim pločama. Uklonjene ploče, zemlja i like koji možda sadrže azbest, moraju se upakirati u foliju i prevesti u skladu s lokalnim propisima javnoga zdravstva te odvesti na ovlašteni otpad.

TRAJNO “KONZERV1RANJE” AZBESTNO-CEMENTN1H PLOČA KOJE SU IZLOŽENE ATMOSFERSKOJ AGRESIJI

Predloženi sistem je ispitan i odobren od strane Centra za studije i istraživanja Sveučilišta u Milanu, lnstitut za medicinu rada. Nadalje, ovaj je postupak atestiran kao klasa 1 za protupožarnu zaštitu (UNI 8457-9174).

You might be interested:  7 žbuke

Priprema gradilišta
Prije početka radova moramo područje gdje če se izvoditi sanacija zaštititi te spriječiti pristup neovlaštenim osobama. Sistemi ventilacije, grijanjaihlaclenja ili klimatizacije moraju se privremeno isključiti.

Zaštita na radu

Osoblje koje izvodi radove mora nositi zaštitne maske za nos i ustate posebnu zaštitnu odječu. Potrebno je pridržavati se važečih propisa za rad s materijalima koji sadržavaju azbestna vlakna. Očistite krovne ploče vodom pod malim pritiskom, koristeči odgovarajuču opremu za skupljanje te vode.
Kada su se ploče potpuno osušile, nanesite pištoljem za špricanje Aquaflex Primer ravnomjerno po cijeloj površini.
Kada se Aquaflex Primer potpuno osušio (oko 24 sata), nanesite Aquaflex membranu za «konzerviranje» pištoljem za špricanje – airless sprap, debljine oko 1 mm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *