Hzmo Dječji Doplatak Isplata 2023 - Portal hrvatskih arhitekata

Hzmo Dječji Doplatak Isplata 2023

Hzmo Dječji Doplatak Isplata 2023

Dječji doplatak je financijska pomoć koju daje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) obiteljima radi potpore u odgoju i skrbi o djeci. Ova socijalna naknada ima za cilj pomoći roditeljima u podmirenju troškova vezanih uz djecu i osigurati njihovu pravilnu skrb.

Hzmo je glavna institucija u Republici Hrvatskoj koja je zadužena za isplatu dječjeg doplatka. Prema informacijama dostupnim u 2023. godini, dječji doplatak se i dalje isplaćuje prema postojećim kriterijima. Iznos doplatka ovisi o broju djece u obitelji i mjesečnom dohotku roditelja.

Obitelji s jednim djetetom ostvaruju manji iznos dječjeg doplatka u odnosu na obitelji s više djece. Također, visina doplatka se smanjuje kako prihodi obitelji prelaze određeni prag. Ove mjere imaju za cilj pravednu raspodjelu sredstava i podršku obiteljima s manjim primanjima. Pravo na dječji doplatak se obnovi svake godine, a roditelji moraju podnijeti odgovarajuće zahtjeve i dokumentaciju HZMO-u.

S obzirom na važnost dječjeg doplatka za mnoge obitelji u Hrvatskoj, HZMO kontinuirano radi na poboljšanju usluga i olakšanju postupka podnošenja zahtjeva. Kroz transparentne i pravilne postupke, HZMO pruža podršku obiteljima u ostvarivanju njihovih prava i poboljšanju kvalitete života djece.

Contents

Informacije o isplati dječjeg doplatka od strane Hzmo u 2023. godini

Dječji doplatak je socijalna naknada koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) obiteljima s djecom radi pružanja financijske potpore za troškove odgoja i skrbi o djeci. U 2023. godini, HZMO će nastaviti s isplatom dječjeg doplatka kako bi podržao obitelji u odgoju i brizi o njihovoj djeci.

Kome će biti isplaćen dječji doplatak u 2023. godini?

Dječji doplatak će biti isplaćen obiteljima s djecom koja ispunjavaju određene uvjete. Obitelji koje su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na teritoriju Hrvatske mogu ostvariti pravo na dječji doplatak, pod uvjetom da imaju djecu mlađu od 18 godina ili mlađu od 21 godine ako su redovni studenti. Također, obitelji moraju zadovoljavati određen prag dohotka kako bi bila u mogućnosti dobiti dječji doplatak.

Kako se provjerava pravo na dječji doplatak?

Provjera prava na dječji doplatak vrši se putem prijave koju roditelji ili skrbnici djeteta podnose HZMO-u. Uz prijavu je potrebno priložiti određene dokumente kao što su rodni list djeteta, potvrda o prebivalištu, osobna iskaznica roditelja ili skrbnika, potvrda o redovnom školovanju djeteta itd. HZMO će na temelju podnesene prijave i priloženih dokumenata odrediti pravo na dječji doplatak i iznos koji će biti isplaćen.

Koliko sredstava će biti isplaćeno?

Iznos dječjeg doplatka koji će biti isplaćen ovisi o broju djece u obitelji, dohotku obitelji te socioekonomskom statusu obitelji. HZMO će utvrditi iznos dječjeg doplatka na temelju navedenih čimbenika i obavijestiti obitelji o iznosu koji će biti isplaćen.

Kako će se isplaćivati dječji doplatak u 2023. godini?

Dječji doplatak će se isplaćivati na račun obitelji. Obitelj će trebati dostaviti podatke o svom računu HZMO-u kako bi isplata mogla biti obavljena. Isplata se provodi svaki mjesec, najčešće do 15. u mjesecu.

You might be interested:  Amira Medunjanin Koncerti 2023

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o isplati dječjeg doplatka od strane HZMO-a u 2023. godini, obitelji mogu posjetiti službenu internetsku stranicu HZMO-a ili se obratiti HZMO-u putem telefona ili e-pošte. Također, mogu se raspitati o dječjem doplatku i uvjetima ostvarivanja prava u nadležnim ispostavama HZMO-a.

Tko ima pravo na dječji doplatak?

 • Roditelji koji imaju hrvatsko državljanstvo, te imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.

 • Djeca koja imaju hrvatsko državljanstvo ili imaju strano državljanstvo u slučaju da su roditelji hrvatski državljani ili imaju prebivalište/boravište u RH.

 • Dijete mora imati manje od 18 godina ili biti u redovitom školovanju do 26. godine života.

 • Obitelji s djecom koja imaju niska primanja te su u socijalnoj potrebi.

 • Obitelji s djecom koja imaju invaliditet.

 • Obitelji s djecom koja su pripadnici romske nacionalne manjine ili djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Za detaljnije informacije o uvjetima i dokumentaciji potrebnoj za ostvarivanje prava na dječji doplatak, preporučuje se konzultirati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ili posjetiti njihovu službenu web stranicu. Ukoliko ispunjavate navedene uvjete, imate pravo podnijeti zahtjev za dječji doplatak i ostvariti financijsku pomoć za odgoj i skrb djeteta.

Kriteriji za ostvarivanje prava na dječji doplatak od strane Hzmo

1. Broj djece

Prvi osnovni kriterij za ostvarivanje prava na dječji doplatak od strane Hzmo jest broj djece u obitelji. Pravo na doplatak ima obitelj koja ima najmanje jedno dijete mlađe od 18 godina.

2. Prihodi obitelji

Pored broja djece, drugi važan kriterij za ostvarivanje prava na dječji doplatak od strane Hzmo su prihodi obitelji. Obitelji s nižim prihodima imaju veću mogućnost ostvarivanja prava na doplatak. Pravo na doplatak ostvaruje se ovisno o ukupnim prihodima obitelji i udjelu ukupnih prihoda u poređenju s prosječnim mjesečnim prihodom po članu obitelji.

3. Boravište djeteta

Treći kriterij za ostvarivanje prava na dječji doplatak od strane Hzmo je boravište djeteta. Pravo na doplatak ima obitelj u kojoj dijete ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, ili je državljanin Republike Hrvatske koji boravi u inozemstvu.

4. Starost djeteta

Starost djeteta također je bitan kriterij za ostvarivanje prava na dječji doplatak od strane Hzmo. Pravo na doplatak može imati dijete mlađe od 18 godina, ali i starije ako se dijete školuje ili studira do navršene 26. godine života.

5. Posebni slučajevi

Osim osnovnih kriterija, postoji i nekoliko posebnih slučajeva u kojima se pravo na dječji doplatak može ostvariti:

 • Dijete s posebnim potrebama – u slučaju da dijete ima posebne potrebe, pravo na doplatak može se ostvariti i nakon navršene 18. godine života.
 • Samohrani roditelji – samohrani roditelji imaju pravo na doplatak bez obzira na visinu prihoda.
 • Dostavači – dostavači mogu ostvariti pravo na doplatak pod određenim uvjetima.

6. Dokumentacija

Za ostvarivanje prava na dječji doplatak od strane Hzmo potrebno je dostaviti određenu dokumentaciju, koja uključuje:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete
 • Potvrdu o prebivalištu djeteta
 • Potvrdu o prihodima obitelji ili izvorne dokaze o visini prihoda

7. Postupak prijave

7. Postupak prijave

Postupak prijave za dječji doplatak od strane Hzmo sastoji se od sljedećih koraka:

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije za prijavu
 2. Dostava dokumentacije na odgovarajuću ispostavu Hzmo-a
 3. Obrada i provjera prava na dječji doplatak od strane Hzmo
 4. Isplata dječjeg doplatka obiteljima koje su ostvarile pravo

Kako se prijaviti za dječji doplatak?

Prijaviti se za dječji doplatak možete putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Evo koraka koje trebate slijediti:

 1. Provjerite uvjete:

  Da biste se mogli prijaviti za dječji doplatak, morate ispunjavati određene uvjete.

  Uvjeti se mogu razlikovati ovisno o vašoj obiteljskoj situaciji i dohotku.

  Posjetite službenu web stranicu HZMO-a ili kontaktirajte njihovu korisničku podršku da biste dobili sve informacije o uvjetima.

 2. Sakupite potrebnu dokumentaciju:

  Prije nego krenete s prijavom, osigurajte se da imate sve potrebne dokumente.

  Uobičajena dokumentacija uključuje osobnu iskaznicu roditelja, rodni list djeteta, potvrdu o školovanju djeteta, dokaze o prihodima i drugu relevantnu dokumentaciju.

  Provjerite koji su dokumenti potrebni za vaš slučaj i pripremite ih prije nego što krenete s prijavom.

 3. Prijavite se putem aplikacije:

  HZMO nudi elektroničku prijavu za dječji doplatak putem njihove službene aplikacije.

  Preuzmite aplikaciju na svoj mobilni uređaj, registrirajte se i slijedite upute za prijavu.

  Ova opcija omogućuje brzu i praktičnu prijavu bez potrebe za odlaskom na HZMO poslovnici.

 4. Podnesite osobno zahtjev:

  Ako ne želite koristiti aplikaciju ili jednostavno preferirate osobno podnošenje zahtjeva, možete ga dostaviti izravno na HZMO poslovnici.

  Posjetite najbližu poslovnicu HZMO-a s kompletnom dokumentacijom i podnesite svoj zahtjev.

  Osoblje će vam pružiti sve potrebne informacije i pomoći vam tijekom tog procesa.

You might be interested:  Mjesečev Sjetveni Kalendar 2023

Nakon što ste podnijeli svoj zahtjev, HZMO će ga pregledati i donijeti odluku o isplati dječjeg doplatka.

Ako ispunjavate sve uvjete, doplatak će vam biti redovito isplaćivan na vaš bankovni račun ili drugi odabrani način isplate.

Važno je redovito provjeravati status prijave i pravovremeno ažurirati svoju dokumentaciju kako biste izbjegli moguće probleme ili kašnjenja u isplati dječjeg doplatka.

Postupak prijave za dječji doplatak kod Hzmo

1. Priprema dokumentacije

Prije nego što krenete s postupkom prijave za dječji doplatak kod Hzmo, trebate pripremiti određenu dokumentaciju. Potrebni dokumenti uključuju:

 • Originalni i preslik osobne iskaznice roditelja/skrbnika djeteta
 • Originalni i preslik rodnog lista djeteta
 • Originalni i preslik svjedodžbe prebivališta djeteta
 • Originalni i preslik potvrde o visini prihoda roditelja/skrbnika djeteta
 • Druge relevantne dokumente koje Hzmo može tražiti

2. Prijavni obrazac

Nakon pripreme potrebne dokumentacije, trebate popuniti prijavni obrazac za dječji doplatak. Ovaj obrazac možete preuzeti na službenoj web stranici Hzmo ili ga možete dobiti u najbližim poslovnicama Hzmo-a. Obrazac trebate pažljivo popuniti s točnim podacima.

3. Podnošenje prijave

Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju i popunili prijavni obrazac, trebate poslati prijavu na adresu Hzmo-a. Možete to učiniti slanjem poštom ili osobno dostaviti prijavu u najbližu poslovnicu Hzmo-a.

4. Obrada prijave

Nakon što je vaša prijava zaprimljena, Hzmo će obraditi vaš zahtjev za dječji doplatak. Ovaj postupak može potrajati neko vrijeme, pa budite strpljivi i redovito provjeravajte status svoje prijave.

5. Isplata dječjeg doplatka

Ako vaša prijava bude odobrena, dječji doplatak će biti isplaćen na vaš žiro-račun koji ste naveli u prijavi. Isplate se obično vrše mjesečno, a iznos dječjeg doplatka ovisi o broju djece i visini prihoda roditelja/skrbnika.

Napomena: Postupak prijave i uvjeti za dobivanje dječjeg doplatka mogu se mijenjati, stoga je uvijek preporučljivo provjeriti najnovije informacije na službenoj web stranici Hzmo-a.

Dokumentacija potrebna za prijavu za dječji doplatak

Za prijavu za dječji doplatak kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) 2023. godine, potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji doplatak
 • Dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili rodnog lista)
 • Dokaz o prebivalištu (presliku osobne iskaznice, izvod iz registra prebivališta ili potvrdu o prebivalištu)
 • Dokaz o braku/razvodu (presliku vjenčanog lista ili presliku rješenja o razvodu braka)
 • Dokaz o rođenju djeteta (presliku rodne isprave ili rodni list)
 • Potvrdu o školovanju djeteta (za djecu stariju od 15 godina) – izjave o upisu u srednju školu ili fakultet
 • Dokaz o zaposlenju ili nezaposlenosti roditelja (potvrdu o zaposlenju, uvjerenje o nezaposlenosti ili presliku rješenja o mirovini)
 • Rješenje o statusu hrvatskog branitelja (ukoliko je roditelj branitelj)

Svi dokumenti prikupljaju se u orginalu ili preslici s poznatom ovjerom. Nakon prikupljenih dokumenata, potrebno je osobno predati zahtjev za ostvarivanje prava na dječji doplatak zajedno s prikupljenom dokumentacijom na najbližem područnom uredu HZMO-a.

Važno je imati na umu da se dokumentacija za dječji doplatak može mijenjati ovisno o uvjetima i pravilima koje postavlja HZMO. Stoga je preporučljivo redovito provjeravati najnovije potrebne dokumente kako bi se osiguralo pravovremeno i uspješno podnošenje zahtjeva za dječji doplatak.

Popis svih potrebnih dokumenata za prijavu za dječji doplatak

Za prijavu za dječji doplatak potrebno je prikupiti sljedeće dokumente:

 • Popunjen i potpisan zahtjev za dječji doplatak
 • Preslika rodnog lista djeteta
 • Preslika osobne iskaznice oba roditelja (ili skrbnika)
 • Potvrda o prebivalištu
 • Potvrda o zaposlenju ili kopija radne knjižice roditelja (ili skrbnika)
 • Potvrda o redovitom školovanju djeteta
 • Aktualni račun za plaćanje dječjeg doplatka

Važno je napomenuti da su navedeni dokumenti obvezni za podnošenje zahtjeva za dječji doplatak. Ukoliko neki od navedenih dokumenata nedostaje ili je nepotpun, postoji mogućnost da se zahtjev neće moći procesuirati. Stoga je važno provjeriti sve potrebne dokumente prije predaje zahtjeva.

Po podnošenju zahtjeva, potrebno je pričekati na daljnje obavijesti od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) u vezi rješavanja zahtjeva i isplate dječjeg doplatka.

Kada se vrši isplata dječjeg doplatka?

Isplata dječjeg doplatka vrši se svakog mjeseca, uz određene uvjete i postupke koje roditelji trebaju slijediti.

You might be interested:  Kazne Za Prekoračenje Brzine 2023

Doplate se isplaćuju prema rasporedu koji je određen od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Uglavnom, isplate se vrše na sljedeći način:

Elektronička isplata

Većina isplata dječjeg doplatka odvija se putem elektroničkog plaćanja, na račun koji roditelji navedu prilikom podnošenja zahtjeva. Ova opcija je najčešća i najpouzdanija, te omogućuje brzu i sigurnu isplatu sredstava.

Isplata putem poštanske doznake

Kod nekih slučajeva, kada roditelji nemaju aktivni bankovni račun, isplata dječjeg doplatka može se vršiti putem poštanske doznake. U tim slučajevima, roditelji će dobivati doznake na kućnu adresu, preko koje mogu podići novčana sredstva na pošti.

Važno je napomenuti da isplata dječjeg doplatka može biti odgođena ili obustavljena ukoliko roditelji ne ispune određene uvjete ili ne dostave potrebnu dokumentaciju na vrijeme.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi isplate dječjeg doplatka, najbolje je kontaktirati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili se informirati putem njihove službene web stranice.

Raspored isplate dječjeg doplatka za 2023. godinu

Prvi kvartal

Isplata dječjeg doplatka za prvi kvartal 2023. godine vršiće se prema sljedećem rasporedu:

 • Januar – 10. januar 2023.
 • Februar – 10. februar 2023.
 • Mart – 10. mart 2023.

Drugi kvartal

Isplata dječjeg doplatka za drugi kvartal 2023. godine vršiće se prema sljedećem rasporedu:

 • April – 10. april 2023.
 • Maj – 10. maj 2023.
 • Jun – 10. jun 2023.

Treći kvartal

Isplata dječjeg doplatka za treći kvartal 2023. godine vršiće se prema sljedećem rasporedu:

 • Jul – 10. jul 2023.
 • August – 10. august 2023.
 • Septembar – 10. septembar 2023.

Četvrti kvartal

Isplata dječjeg doplatka za četvrti kvartal 2023. godine vršiće se prema sljedećem rasporedu:

 • Oktobar – 10. oktobar 2023.
 • Novembar – 10. novembar 2023.
 • Decembar – 10. decembar 2023.

Kako provjeriti status isplate dječjeg doplatka?

Za provjeru statusa isplate dječjeg doplatka, možete slijediti sljedeće korake:

 1. Posjetite službenu web stranicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) – www.mirovinsko.hr
 2. Kliknite na opciju “E-usluge” ili “E-Građani” (ovisno o tome koju verziju koristite) na glavnoj stranici.
 3. Nakon toga, prijavite se svojim korisničkim podacima za e-Građani ili e-usluge.
 4. Naći ćete opciju “Provjera statusa isplate dječjeg doplatka”. Kliknite na tu opciju.
 5. Unesite tražene podatke poput OIB-a i osobne identifikacijske isprave (npr. broj osobne iskaznice).
 6. Kliknite na gumb “Provjera” ili sličan koji će vam prikazati sve dostupne informacije o statusu isplate dječjeg doplatka.

Ako imate poteškoće ili vam je potrebna dodatna pomoć, uvijek možete kontaktirati HZMO putem njihovog kontakt centra ili posjetiti najbliži ured HZMO-a kako biste dobili detaljniju informaciju o statusu isplate dječjeg doplatka.

FAQ:

Koja su nova pravila za isplatu dječjeg doplatka od strane Hzmo u 2023. godini?

Prema najnovijim izmjenama, dječji doplatak će se od 1. siječnja 2023. godine isplaćivati prema novim uvjetima. Svi roditelji koji ostvaruju pravo na dječji doplatak moraju ispuniti određene uvjete kako bi ostvarili isplatu.

Kakvo je aktualno stanje s isplatom dječjeg doplatka od strane Hzmo?

Trenutno, dječji doplatak se isplaćuje redovito i prema postojećim pravilima. Međutim, od 2023. godine će se primijeniti nova pravila za isplatu dječjeg doplatka.

Koje dokumente trebam pripremiti kako bih ostvario pravo na isplatu dječjeg doplatka od strane Hzmo?

Da biste ostvarili pravo na dječji doplatak od strane Hzmo, trebat ćete pripremiti određene dokumente kao što su prijava za isplatu, izvod iz matične knjige rođenih djeteta, dokaz o prebivalištu te vaši osobni identifikacijski dokumenti.

Koje su prednosti isplate dječjeg doplatka od strane Hzmo?

Isplata dječjeg doplatka od strane Hzmo donosi brojne prednosti. Prvo, to je financijska potpora koja pomaže obiteljima u podizanju djece. Također, isplata se obavlja redovito i može osigurati stabilnost u kućanstvu. Osim toga, isplata dolazi uz određene povlastice i prava koja su dostupna samo roditeljima s djecom.

Kako mogu dobiti više informacija o isplati dječjeg doplatka od strane Hzmo?

Za više informacija o isplati dječjeg doplatka od strane Hzmo, možete posjetiti službenu web stranicu Hzmo-a gdje možete pronaći detaljne informacije o uvjetima, dokumentima i postupku isplate. Također možete kontaktirati lokalni ured Hzmo-a ili se obratiti putem telefona ili e-pošte za dodatne informacije.