Obiteljske Mirovine Od 2023: Sve što trebate znati | Naziv-sajta

Obiteljske Mirovine Od 2023

Obiteljske Mirovine Od 2023

Obiteljske mirovine predstavljaju važan aspekt socijalne zaštite u Hrvatskoj. Ove mirovine su namijenjene članovima obitelji osoba koje su umrle ili postale trajno nesposobne za rad. Ovaj sustav socijalne sigurnosti osigurava financijsku podršku obiteljima koje su izgubile jednog od svojih članova.

U 2023. godini očekuje se dolazak novih promjena u sustavu obiteljskih mirovina. Ove promjene će utjecati na iznos mirovina, uvjete za dobivanje mirovine te način izračuna. Važno je biti informiran o ovim promjenama kako bi se moglo donijeti informirane odluke o vlastitoj financijskoj sigurnosti i zaštiti obitelji.

Jedna od ključnih promjena je uvođenje novog načina izračuna obiteljskih mirovina. Umjesto dosadašnjeg modela koji se temeljio isključivo na broju djece, ubuduće će se koristiti i drugi kriteriji kao što su primanja obitelji te vrijeme provedeno u braku. Ovim se mijenja dosadašnja praksa koja je možda bila usmjerena isključivo na brojčana kretanja, a uvođenje novih kriterija će omogućiti pravedniji sustav izračuna obiteljskih mirovina.

Također se očekuje i promjena u uvjetima za dobivanje obiteljskih mirovina. Važno je znati da će uvjeti biti stroži u usporedbi s dosadašnjim. Ovim se želi pružiti dodatna podrška obiteljima u najpotrebnijim situacijama, dok se istovremeno smanjuje rizik od zloupotreba sustava. O detaljima novih uvjeta bit će obaviješteno javnosti prije nego što promjene stupe na snagu.

Ukratko, s dolaskom 2023. godine, očekuju se značajne promjene u sustavu obiteljskih mirovina. Važno je biti informiran o tim promjenama kako bi se moglo planirati svoju financijsku budućnost i zaštiti obitelj. Ostanite u tijeku s najnovijim informacijama kako biste bili sigurni da ste svjesni svojih prava i mogućnosti u vezi s obiteljskim mirovinama.

Obiteljske Mirovine Od 2023: Što trebate znati?

Obiteljske mirovine su vrsta socijalne podrške koju može dobiti obitelj u slučaju smrti glavnog zaposlenog člana obitelji. Od 2023. godine, u Hrvatskoj će se primjenjivati nova pravila koja utječu na obiteljske mirovine. Ovi novi propisi mogu imati važne posljedice na financijsko stanje obitelji koje se nalaze u takvim situacijama.

Povećanje iznosa obiteljskih mirovina

Jedna od ključnih promjena od 2023. godine je povećanje iznosa obiteljskih mirovina. Prema novim propisima, obitelji će moći dobiti veći iznos naknade u slučaju smrti zaposlenog člana obitelji. Ovo povećanje iznosa mirovine može pomoći obitelji da se bolje nosi s financijskim izazovima koji nastaju uslijed gubitka glavnog izvor prihoda.

Izmjene u uvjetima za dobivanje obiteljske mirovine

Pored povećanja iznosa mirovine, novi propisi također uvode neke promjene u uvjetima za dobivanje obiteljske mirovine. Sada će biti bolje regulirano tko može dobiti obiteljsku mirovinu i pod kojim uvjetima. Ove promjene imaju za cilj osigurati pravedniju raspodjelu socijalne podrške i smanjiti zloupotrebu sustava od strane pojedinaca koji ne ispunjavaju uvjete.

Ukratko, od 2023. godine, obiteljske mirovine u Hrvatskoj će biti veće nego prije. Ove promjene su napravljene kako bi se osiguralo adekvatno financijsko osiguranje za obitelji koje su suočene s gubitkom glavnog izvora prihoda. Također, novi propisi će preciznije regulirati uvjete za dobivanje obiteljske mirovine kako bi se osiguralo da samo oni koji stvarno ispunjavaju uvjete mogu dobiti socijalnu podršku.

You might be interested:  Nova Godina Putovanja 2023

Povijest obiteljskih mirovina

Obiteljske mirovine su oblik mirovinskog osiguranja koji je uveden s ciljem pružanja financijske podrške obiteljima koje su izgubile svoje prihodovne izvore zbog smrti ili invalidnosti glavnog osiguranika.

Miroljubivost je dugo vremena bila ključni koncept u mirovinskim sustavima. Ideja o povlastici za obitelji kao primarnu jedinicu društva često je bila prisutna u različitim socijalnim programima i shvaćena kao način očuvanja socijalne kohezije.

Početci obiteljskih mirovina sežu u 19. stoljeće kada su neke zemlje, poput Njemačke, počele uviđati važnost pružanja financijske podrške obiteljima koje su izgubile glavnog izdržavatelja.

U Hrvatskoj su obiteljske mirovine prvi put uvedene 1998. godine, kao dio šire reforme mirovinskog sustava. Ova mirovinska politika ima za cilj pružiti pomoć obiteljima čiji su članovi preminuli ili postali trajno nesposobni za rad, kako bi se ublažile financijske posljedice.

Obiteljske mirovine se temelje na konceptu redistribucije, gdje se sredstva iz mirovinskog fonda raspoređuju obiteljima koje su izgubile izdržavatelja. Ova raspodjela se vrši uzimajući u obzir socijalne kriterije, kao što su dohodak obitelji, broj članova obitelji i status člana koji je izgubio izdržavatelja.

U proteklim godinama, obiteljske mirovine doživljavaju promjene i prilagodbe kako bi se bolje odgovorilo na potrebe obitelji i promjene u društvu. Reforme se provode kako bi se poboljšao sustav obiteljskih mirovina i osiguralo da one služe svrsi za koju su namijenjene – pružanju financijske pomoći obiteljima u teškim situacijama.

Kako se izračunava obiteljska mirovina?

Obiteljska mirovina je vrsta mirovine koja se isplaćuje članu obitelji preminule osobe koja je bila osigurana za mirovinsko osiguranje. Izračun obiteljske mirovine ovisi o različitim čimbenicima, uključujući visinu mirovine osobe koja je preminula i odnos između osobe koja je preminula i člana obitelji.

Osnovna formula za izračun obiteljske mirovine

Osnovna formula za izračun obiteljske mirovine je sljedeća:

Parametar Formula za izračun
Mirovina osobe koja je preminula (1 – Procenat normiranih mirovina osigurane osobe) x Mirovina osigurane osobe
Odnos između osobe koja je preminula i člana obitelji 20% za prvog člana obitelji, plus 10% za svakog sljedećeg člana obitelji
Obiteljska mirovina Odnos između osobe koja je preminula i člana obitelji x Mirovina osobe koja je preminula

Primjer izračuna obiteljske mirovine

Da bismo bolje razumjeli kako se izračunava obiteljska mirovina, pogledajmo konkretan primjer. Pretpostavimo da je osoba koja je preminula imala mirovinu u iznosu od 2000 kuna, i da je ostavila supruga i dvoje djece. Prema formuli, izračun je sljedeći:

 1. Mirovina osobe koja je preminula: (1 – 0.70) x 2000 kuna = 600 kuna
 2. Odnos između osobe koja je preminula i člana obitelji: 20% (suprug) + 10% (prvo dijete) + 10% (drugo dijete) = 40%
 3. Obiteljska mirovina: 40% x 600 kuna = 240 kuna

U ovom primjeru, suprug i dvoje djece bi dobili obiteljsku mirovinu u iznosu od 240 kuna mjesečno.

Napomena: Navedena formula i primjer su samo ilustracija, stvarne vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o zakonodavstvu i propisima o mirovinskom osiguranju.

Tko ima pravo na obiteljsku mirovinu?

Sukladno novim propisima o obiteljskoj mirovini koji stupaju na snagu od 2023. godine, pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi obitelji umrlog osiguranika koji su ispunili određene uvjete. Uzročnik smrti osiguranika treba biti povezan s profesionalnom aktivnosti.

Pravo na obiteljsku mirovinu mogu imati sljedeći članovi obitelji umrlog osiguranika:

 • Supružnici koji su bili u braku s osiguranikom na dan njegove smrti.
 • Neudane supruge ako su živjele u izvanbračnoj zajednici s osiguranikom najmanje pet godina prije njegove smrti.
 • Djeca osiguranika koja su mlađa od 18 godina ili se školuju punim radnim vremenom do navršenih 26 godina, kao i djeca s invaliditetom bez obzira na dob.
 • (dodatne kategorije članova obitelji)

Da bi ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu, članovi obitelji umrlog osiguranika moraju podnijeti zahtjev nadležnom mirovinskom fondu. Također, moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom će potvrditi svoj status i vezu s osiguranikom.

You might be interested:  Let 3 Eurosong 2023

Važno je napomenuti da se pravo na obiteljsku mirovinu može gubiti u određenim situacijama, kao što su prekoračenje dobi ili zasnivanje nove braka.

Kako aplicirati za obiteljsku mirovinu?

Za apliciranje za obiteljsku mirovinu, slijedite sljedeće korake:

 1. Zahtjev za obiteljsku mirovinu možete podnijeti kod nadležnog ureda za mirovinsko osiguranje. Tamo ćete dobiti potrebne obrasce i informacije.
 2. Ispunite zahtjev pažljivo i prilažite sve potrebne dokumente. To može uključivati rodnosne listove djece, vjenčani list, razvodnu presudu ili smrtni list člana obitelji koji je preminuo.
 3. Nakon što ste ispunili zahtjev i prikupili sve potrebne dokumente, predajte ih u nadležnom uredu za mirovinsko osiguranje. Provjerite jesu li svi dokumenti potpisani i ovjereni.
 4. U roku od nekoliko tjedana, primit ćete potvrdu o primitku zahtjeva za obiteljsku mirovinu.
 5. Nakon što se vaš zahtjev obradi, bit ćete obaviješteni o odluci o dodjeli obiteljske mirovine. U slučaju odobrenja, vaša mirovina će se redovito isplaćivati na vaš bankovni račun.

Važno je provjeriti sve detalje i zahtjeve vezane uz apliciranje za obiteljsku mirovinu prije nego što podnesete zahtjev. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, obratite se nadležnom uredu za mirovinsko osiguranje kako biste dobili sve potrebne informacije i podršku.

Kriteriji za dobivanje obiteljske mirovine

Da biste mogli ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu, morate ispunjavati određene kriterije. Ovi kriteriji se primjenjuju od 2023. godine i važe za sve koji žele tražiti obiteljsku mirovinu.

1. Obiteljski status

Prvi kriterij je da morate imati obiteljski status. To znači da morate biti u braku, u registriranoj partnerskoj zajednici ili da imate djecu. Samohrani roditelji također mogu ispunjavati ovaj kriterij, ali uvjet je da se brinu o djetetu do određene dobi.

2. Visina primanja

2. Visina primanja

Drugi kriterij je visina primanja vaše obitelji. Da biste bili u mogućnosti dobiti obiteljsku mirovinu, ukupna primanja vaše obitelji ne smiju prelaziti određeni prag koji je definiran zakonom. Taj prag se može mijenjati ovisno o broju članova obitelji i drugim faktorima.

Za provjeru visine primanja, prilikom podnošenja zahtjeva za obiteljsku mirovinu, trebat ćete dostaviti relevantne financijske dokumente koji potvrđuju iznos vaših primanja i primanja vaše obitelji.

Uvjeti za dobivanje obiteljske mirovine mogu se razlikovati u odnosu na specifične okolnosti svake obitelji. Stoga je važno konzultirati se sa stručnjacima ili provjeriti službene smjernice i zakonodavstvo kako biste se upoznali s točnim kriterijima i uvjetima za dobivanje obiteljske mirovine.

Isplate i izmene obiteljske mirovine

Isplate obiteljske mirovine odnose se na brojne beneficije koje primaju članovi obitelji preminulog osiguranika. Između ostalog, ove isplate obuhvaćaju dječji dodatak, pomoć za opremu novorođenčeta, subvencije za školovanje djece, besplatne prijevozne karte za obitelji, sudske naknade i druge vidove financijske pomoći.

Isplate obiteljske mirovine

Isplate se vrše na mjesečnoj osnovi, a iznos ovisi o broju članova obitelji i njihovom statusu. Obiteljska mirovina se utvrđuje prema posebnim kriterijima i može se mijenjati ovisno o promjenama u obitelji, kao što su rođenje djeteta, promjena bračnog statusa ili smrt člana obitelji.

Izmene obiteljske mirovine

Izmene obiteljske mirovine mogu se zahtijevati u slučaju promjene u obiteljskoj situaciji, kao što je rođenje ili usvajanje djeteta, smrt osiguranika, razvod braka ili skrbništvo nad djetetom. Da bi izmjene bile provedene, potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom tijelu i dostaviti odgovarajuće dokumente koji potvrđuju promjenu u obiteljskoj situaciji.

 • Rođenje djeteta: Potrebno je dostaviti rodni list djeteta kao dokaz o promjeni u obitelji.
 • Smrt osiguranika: Potrebno je dostaviti umrlicu osiguranika kao dokaz o smrti.
 • Razvod braka: Potrebno je dostaviti rješenje o razvodu braka kao dokaz o promjeni bračnog statusa.
 • Skrbništvo nad djetetom: Potrebno je dostaviti rješenje o skrbništvu kao dokaz o promjeni skrbništva nad djetetom.
You might be interested:  Prva Minuta Ljeto 2023

Nakon što se izmjene obrade i odobre, isplate obiteljske mirovine će se prilagoditi novoj obiteljskoj situaciji i bit će uplaćene na račun korisnika.

Utjecaj obiteljske mirovine na ostale beneficije

Uvođenje obiteljske mirovine od 2023. godine ima različite implikacije na ostale beneficije koje su dostupne građanima. Obiteljska mirovina je nova kategorija mirovine koju mogu ostvariti osobe koje su pretrpjele gubitak člana obitelji koji je bio zaposlen i koji je ostvario pravo na mirovinu. U ovom članku ćemo razmotriti kako obiteljska mirovina može utjecati na ostale beneficije.

Porezne implikacije

Kada osoba ostvari obiteljsku mirovinu, to može utjecati na izračun poreza koji treba platiti. Obiteljska mirovina se može smatrati dodatnim izvorom prihoda, što može dovesti do promjena u poreznim stopama i iznosima koje treba platiti. Stoga je važno konzultirati se s poreznim stručnjakom kako biste razumjeli kako će obiteljska mirovina utjecati na vašu poreznu obvezu.

Pravo na druge socijalne beneficije

Primanje obiteljske mirovine također može utjecati na pravo osobe na druge socijalne beneficije. Mnoge socijalne beneficije se temelje na prihodima koje osoba prima, pa će primanje obiteljske mirovine možda utjecati na njihovu pristupačnost. Osobe koje primaju obiteljsku mirovinu trebaju provjeriti kako će ona utjecati na njihovo pravo na naknade za nezaposlenost, dječji doplatak i druge slične beneficije.

Kao što je vidljivo, obiteljska mirovina može imati značajan utjecaj na ostale beneficije. Stoga je važno da osobe koje planiraju ostvariti ovu vrstu mirovine budu svjesne kako će to utjecati na njihovu financijsku situaciju i da se konzultiraju s odgovarajućim stručnjacima prije nego što donesu odluku o zahtjevu za obiteljskom mirovinom.

Korisne informacije i kontakti

Ako imate pitanja ili trebate dodatne informacije o obiteljskim mirovinama od 2023. godine, možete se obratiti sljedećim kontaktima:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Adresa: Trg hrvatskih velikana 2, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 6456 000

E-mail: [email protected]

Molimo vas da naznačite da se radi o upitu u vezi s obiteljskim mirovinama od 2023. godine kako bi vam pružili točne informacije.

Ured za socijalnu skrb

Adresa: [Unesite adresu ureda za socijalnu skrb]

Telefon: [Unesite broj telefona ureda za socijalnu skrb]

Za informacije o socijalnim naknadama u vezi s obiteljskim mirovinama, obratite se ovom uredu.

FAQ:

Koja je svrha uvođenja obiteljskih mirovina od 2023. godine?

Svrha uvođenja obiteljskih mirovina od 2023. godine je pružiti dodatnu financijsku podršku obiteljima s djecom i osigurati im adekvatnu mirovinu.

Tko će imati pravo na obiteljske mirovine?

Pravo na obiteljske mirovine imat će roditelji koji su odgojili troje ili više djece i ostvarili mirovinsku dob, kao i udovice i udovci koji su sami odgojili troje ili više djece.

Kako će se izračunavati iznos obiteljskih mirovina?

Iznos obiteljskih mirovina će se izračunavati na temelju broja djece, prihoda tijekom radnog vijeka i prosječne plaće u državi.

Hoće li uvođenje obiteljskih mirovina utjecati na ostale mirovine?

Uvođenje obiteljskih mirovina neće utjecati na ostale mirovine, već će biti dodatna kategorija koja će se isplaćivati obiteljima s djecom.