Otpremnina kod odlaska u mirovinu 2023 - Sve što trebate znati

Otpremnina kod odlaska u mirovinu 2023

Otpremnina Kod Odlaska U Mirovinu 2023

Odlazak u mirovinu je značajna životna promjena koja zahtijeva odgovarajuću pripremu. Jedan od ključnih faktora koji treba uzeti u obzir prilikom odlaska u mirovinu je otpremnina. Otpremnina predstavlja novčanu naknadu koju radnik prima u trenutku odlaska u mirovinu.

U 2023. godini, otpremnina kod odlaska u mirovinu ima određene specifičnosti koje je važno znati. Prvo, visina otpremnine ovisi o broju godina staža i visini prosječne plaće. Što je radnik duže radio i imao veću plaću, to će mu otpremnina biti veća. Otpremnina se izračunava prema posebnom obrascu koji uzima u obzir te faktore.

Drugo, važno je napomenuti da postoji gornja granica za iznos otpremnine. Prema trenutnim propisima, najviši iznos otpremnine koji radnik može dobiti iznosi 12 prosječnih plaća. To znači da čak i ako radnik ima vrlo visoku plaću, neće moći dobiti otpremninu koja premašuje tu granicu.

Uz to, otpremnina može biti isplaćena na različite načine. Radnik može dobiti otpremninu u jednokratnom iznosu, što znači da će odjednom primiti cijeli iznos. Također, postoji mogućnost da se otpremnina isplati u ratama, tijekom određenog vremenskog perioda. Ova opcija može biti korisna za radnike koji žele osigurati stabilan izvor prihoda i nakon odlaska u mirovinu.

Važno je savjetovati se s financijskim stručnjacima kako biste donijeli najbolju odluku o otpremnini kod odlaska u mirovinu. Oni će moći detaljnije objasniti specifičnosti i pravila koja se primjenjuju u 2023. godini.

Proces odlaska u mirovinu

Proces odlaska u mirovinu u Hrvatskoj uključuje nekoliko koraka i procedura koje su potrebne kako bi se osoba pripremila za povlačenje iz radnog života i prešla u mirovinu. Evo pregleda procesa odlaska u mirovinu:

 1. Provjerite dobnu granicu: Prvi korak je saznati dobnu granicu za odlazak u mirovinu. U Hrvatskoj, dobna granica za žene je 60 godina, dok je za muškarce 65 godina.
 2. Pripremite dokumentaciju: Prije odlaska u mirovinu, važno je pripremiti svu potrebnu dokumentaciju. To uključuje osobnu iskaznicu, rodni list, uvjerenje o zaposlenju i svu relevantnu financijsku dokumentaciju.
 3. Podnesite zahtjev za mirovinu: Sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za mirovinu. To se može učiniti u obližnjem uredu mirovinskog osiguranja ili putem interneta. Zahtjev će tražiti informacije o vašem radnom iskustvu i primanjima tijekom karijere.
 4. Provjera prava na mirovinu: Nakon podnošenja zahtjeva, mirovinski ured će provjeriti vaše pravo na mirovinu. To uključuje provjeru vašeg radnog staža i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje.
 5. Donošenje odluke o mirovini: Nakon provjere prava, donijet će se odluka o mirovini. Ako ste stekli uvjete, bit će vam odobrena mirovina, a dobit ćete detalje o iznosu i načinu isplate.
 6. Započnite primati mirovinu: Kada odluka bude donesena, moći ćete započeti primanje mirovine. Mirovina se obično isplaćuje mjesečno na vaš račun.

Važno je započeti proces odlaska u mirovinu na vrijeme kako biste imali dovoljno vremena za pripremu i osigurali pravovremenu isplatu mirovine. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, preporučljivo je konzultirati se s mirovinskim stručnjakom kako biste dobili sve potrebne informacije i savjete.

Informacije o otpremnini

Otpremnina je novčana naknada koju zaposlenik prima prilikom odlaska u mirovinu. Otpremnina se isplaćuje kao jednokratni iznos i cilj joj je pomoći zaposleniku u prilagodbi na život bez redovnih primanja.

Iznos otpremnine

Iznos otpremnine se određuje na temelju različitih faktora, uključujući duljinu radnog staža zaposlenika, ukupne plaće tijekom radnog vijeka i broja godina do odlaska u mirovinu. Postoje određeni propisi i formule koje se koriste za izračun otpremnine, kako bi se osigurala pravična naknada za zaposlenika.

You might be interested:  Plan nabave za 2023

Porezi na otpremninu

Otpremnina je oporeziva naknada i podliježe plaćanju poreza. Visina poreza ovisi o iznosu otpremnine i važećim poreznim stopama. Pri isplati otpremnine, poslodavac će obavijestiti zaposlenika o iznosu poreza koji će biti oduzet s otpremnine.

Porezna stopa Opseg prihoda
25% do 100,000 HRK
30% od 100,001 HRK do 300,000 HRK
35% iznad 300,000 HRK

Važno je zaposleniku provjeriti porezne propise i konzultirati se s poreznim stručnjakom kako bi se ispravno obračunao porez na otpremninu i izbjegle nepravilnosti.

Ukratko, otpremnina je novčana naknada prilikom odlaska u mirovinu koja se isplaćuje zaposleniku kao jednokratni iznos. Iznos otpremnine se određuje na temelju različitih faktora, a masa otpremnine je obvezna za plaćanje poreza.

Pravo na otpremninu

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, radnici koji odlaze u mirovinu imaju pravo na otpremninu. Otpremnina je novčani iznos koji se isplaćuje radniku kao kompenzacija za gubitak radnog mjesta zbog odlaska u mirovinu.

Da biste ostvarili pravo na otpremninu, morate ispunjavati određene uvjete. Prije svega, trebate biti osiguranik mirovinskog osiguranja i ispunjavati dobnu granicu za odlazak u mirovinu. Također, morate imati završene najmanje 15 godina staža osiguranja. Ako ispunjavate ove uvjete, imate pravo na otpremninu.

Iznos otpremnine

Iznos otpremnine ovisi o duljini radnog staža. Za svaku godinu osiguranja, pridodaje se određeni postotak na iznos osnovice otpremnine. Postotak se kreće između 1% i 2,5%, s tim da za svaku sljedeću godinu postotak raste za 0,5%. Osnovicu otpremnine određuje se prema plaći koju ste primali u posljednjih 12 mjeseci prije odlaska u mirovinu.

Isplata otpremnine

Otpremnina se isplaćuje u jednakim mjesečnim obrocima tijekom određenog broja mjeseci. Broj mjesečnih obroka ovisi o duljini radnog staža, a može biti najviše 24 mjeseca. Prvi obrok otpremnine isplaćuje se mjesec dana od dana odlaska u mirovinu.

Važno je napomenuti da ako koristite mogućnost umirovljenja s povećanim trajanjem radnog staža, imate pravo na dodatne bonuse koji se dodaju na iznos osnovice otpremnine.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili želite provjeriti pravo na otpremninu, preporučuje se konzultirati se s nadležnim tijelom za mirovinsko osiguranje.

Izračunavanje otpremnine

Da biste izračunali svoju otpremninu pri odlasku u mirovinu 2023. godine, trebate znati nekoliko faktora: Vašu duljinu radnog staža i iznos vaše mjesečne plaće.

Za izračunavanje otpremnine koriste se sljedeće formule:

 1. Prvo morate izračunati otpremninu za svaku punu godinu radnog staža. Da biste to postigli, pomnožite 1/3 vaše mjesečne plaće sa brojem godina radnog staža.
 2. Zatim, ako imate djelomičnu godinu radnog staža, morate izračunati proporcionalni iznos. To možete učiniti tako da pomnožite 1/12 vaše mjesečne plaće sa brojem mjeseci neupotpunjenog radnog staža.
 3. Zadnji korak je zbrojiti iznose iz koraka 1 i koraka 2. To će vam dati ukupni iznos vaše otpremnine pri odlasku u mirovinu.

Primjer izračuna otpremnine:

 • Imate radni staž od 30 godina.
 • Vaša mjesečna plaća iznosi 10.000 HRK.

Koraci:

 1. 30 godina x (1/3 x 10.000 HRK) = 100.000 HRK
 2. 0,5 neupotpunjenih godina x (1/12 x 10.000 HRK) = 4.167 HRK
 3. 100.000 HRK + 4.167 HRK = 104.167 HRK

Dakle, ukupni iznos vaše otpremnine pri odlasku u mirovinu iznosi 104.167 HRK.

Važno je napomenuti da se izračuni mogu razlikovati ovisno o individualnim uvjetima i pravilima vašeg radnog mjesta. Stoga je uvijek najbolje konzultirati se s nadležnim tijelom za točne informacije o izračunu otpremnine.

Dokumentacija potrebna za zahtjev

Dokumentacija potrebna za zahtjev

Zahtjev za otpremninu kod odlaska u mirovinu u 2023. godini zahtijeva dostavu određenih dokumenata kako bi se ispunili uvjeti za dobivanje otpremnine. Sljedeća dokumentacija je potrebna:

1. Osobni identifikacijski dokument (npr. osobna iskaznica ili putovnica).

You might be interested:  Neno Belan Koncert 2023 Zagreb

2. Potvrda o zaposlenju koja potvrđuje da ste bili zaposleni kod istog poslodavca najmanje 20 godina.

3. Potvrda o radnom stažu koja sadrži detalje o svim razdobljima zaposlenja, uključujući naziv poslodavca, trajanje zaposlenja i vrstu ugovora.

4. Potvrda o visini plaće za posljednjih 12 mjeseci prije odlaska u mirovinu. Ova potvrda treba sadržavati informacije o redovnoj plaći, bonusima i ostalim dodatcima.

5. Izvodi iz mirovinskog računa ili drugih sličnih dokumenata koji dokazuju da ste član mirovinskog sustava i da ste uplatili odgovarajuće doprinose tijekom radnog vijeka.

6. Dokumentacija kojom se dokazuje status umirovljenika, poput rješenja o ostvarenju mirovine ili Umjerenja Porezne uprave da osoba prima mirovinu.

7. Potpisani obrazac zahtjeva za otpremninu koji je dostupan na mirovinskom ili pripravnom uredu.

Važno je napomenuti da će se svi dokumenti koji nisu na hrvatskom jeziku morati prevesti na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja. Također, ovisno o osobnoj situaciji, mogle bi biti potrebne dodatne dokumente, poput rješenja o invalidskoj mirovini ili potvrde o primanju socijalne pomoći.

Preporučuje se da se dokumentacija prikuplja unaprijed kako bi se izbjeglo nepotrebno odlaganje postupka zahtjeva. Ako vam je potrebna dodatna pomoć ili informacije o potrebnoj dokumentaciji, slobodno se obratite mirovinskom ili pripravnom uredu.

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Rok za podnošenje zahtjeva za otpremninu kod odlaska u mirovinu u 2023. godini je određen prema propisima mirovinskog sustava u Hrvatskoj. Prema tim propisima, zahtjev za otpremninu treba podnijeti najkasnije 30 dana prije odlaska u mirovinu.

Ovo znači da osoba koja planira otići u mirovinu u 2023. godini treba podnijeti zahtjev najkasnije 30 dana prije planiranog datuma odlaska u mirovinu. Važno je obratiti pažnju na ovaj rok kako bi osigurali da zahtjev bude pravovremeno obrađen i da se otpremnina isplati u skladu s propisanim rokovima.

Kako biste podnijeli zahtjev za otpremninu kod odlaska u mirovinu, možete se obratiti mirovinskom osiguravajućem društvu u kojem ste osigurani ili otići osobno na mirovinsko osiguravajuće društvo. Potrebno je priložiti određenu dokumentaciju, poput osobne isprave, potvrde o osiguranju i druge relevantne dokumente za obradu zahtjeva.

Važno je imati na umu da su rokovi za podnošenje zahtjeva za otpremninu kod odlaska u mirovinu propisani zakonski te da svako kašnjenje može rezultirati odgodom isplate otpremnine. Stoga je važno biti informiran o propisanim rokovima i pravilno organizirati podnošenje zahtjeva kako bi se osigurala pravovremena isplata otpremnine.

Isplata otpremnine

Kada osoba ode u mirovinu, isplata otpremnine obično slijedi nakon što zaposlenik zatraži mirovinu i dostavi potrebnu dokumentaciju. Isplata otpremnine odvija se u skladu s propisima koji reguliraju odlazak u mirovinu i prava zaposlenika.

Početak isplate otpremnine

Datum početka isplate otpremnine ovisi o pravilima mirovinskog fonda u kojem je osoba prijavljena. Obično isplata otpremnine započinje nekoliko mjeseci nakon odlaska u mirovinu, i to svaki mjesec do kraja otpremninskog razdoblja.

Iznos isplate otpremnine

Iznos otpremnine koji osoba dobiva pri odlasku u mirovinu ovisi o brojnim faktorima, kao što su na primjer trajanje radnog staža, visina primanja tijekom radnog vijeka i pravila mirovinskog fonda. Otpremnina se računa kao određeni postotak prosječne plaće osiguranika u određenom razdoblju. Detalji o izračunu iznosa otpremnine mogu se dobiti kod mirovinskog fonda ili putem internetske stranice mirovinskog sustava.

Broj godina staža Postotak prosječne plaće
10-15 25%
16-20 30%
21-25 35%
26-30 40%

Tablica prikazuje primjer izračuna iznosa otpremnine na temelju broja godina staža. Važno je imati na umu da mirovinski sustav može imati svoje specifičnosti i da je uvijek preporučljivo konzultirati se s mirovinskim fondom ili pravnim stručnjakom kako biste dobili točne informacije o iznosu otpremnine.

Isplata otpremnine obično se provodi elektroničkim putem na bankovni račun osobe koja je otišla u mirovinu. Osoba će dobiti obavijest od mirovinskog fonda o iznosu otpremnine i načinu isplate.

Porezne obveze

Pri odlasku u mirovinu 2023. godine, važno je imati na umu porezne obveze koje mogu utjecati na otpremninu koju ćete primiti. Otpremnina se smatra poreznim prihodom i stoga je oporeziva prema važećim poreznim propisima.

You might be interested:  Crvena Jabuka Koncerti 2023

Porezna stopa koja se primjenjuje na otpremninu može varirati ovisno o vašem poreznom statusu i visini otpremnine. Ako imate status rezidenta u Hrvatskoj, možete biti obvezni platiti porez na dohodak na otpremninu. Porezna stopa za rezidente može biti progresivna, s višim stopama za veće iznose otpremnine.

Ako ste ne rezident, porez na dohodak se obično plaća prema stopi od 24% na otpremninu. Međutim, važno je provjeriti porezne odredbe između svoje države prebivališta i Hrvatske kako biste utvrdili moguće olakšice ili dvostruko oporezivanje.

Porezni olakšice i iznimke

U nekim situacijama moguće je ostvariti određene porezne olakšice ili iznimke pri plaćanju poreza na otpremninu. Na primjer, ako je otpremnina isplaćena zbog teške invalidnosti ili smrti, moguće je da je oslobađanje od plaćanja poreza.

Također je važno istaknuti da je moguće koristiti određene porezne olakšice ako se otpremnina koristi za ulaganje u mirovinski fond ili druge mirovinske programe. Ove olakšice mogu se razlikovati ovisno o propisima koji vrijede u vašoj državi.

Da biste se informirali o točnim poreznim obvezama kod odlaska u mirovinu 2023. godine, najbolje je konzultirati se s profesionalnim poreznim savjetnikom ili kontaktirati nadležno porezno tijelo u Hrvatskoj.

Nove promjene za 2023. godinu

Od 2023. godine uvode se neke novosti u vezi otpremnina kod odlaska u mirovinu. Evo pregleda tih promjena:

Promjena Detalji
Povećanje iznosa otpremnine Otpremnine će biti povećane za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Ovo je u skladu s rastom životnog standarda i troškovima života.
Novi uvjeti za dobivanje otpremnine Uvjeti za dobivanje otpremnine također će se mijenjati. Da biste dobili otpremninu, sada će biti potrebno imati barem 25 godina staža i biti u dobi od 65 godina ili više.
Pojednostavljene prijave Prijave za otpremnine bit će pojednostavljene kroz novi online sustav. Radnici će moći podnijeti zahtjev za otpremninu putem interneta, što će ubrzati postupak obrade zahtjeva.

Ove promjene imaju za cilj poboljšati uvjete odlaska u mirovinu i osigurati pravedniju i učinkovitiju procjenu i isplatu otpremnina. Važno je biti upoznat s ovim promjenama kako biste mogli pravovremeno podnijeti zahtjev za otpremninu i iskoristiti dostupne pogodnosti.

FAQ:

Koliko dugo treba raditi da bih imao pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu?

Da bi imali pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu, trebate imati najmanje 15 godina radnog staža.

Kako se izračunava otpremnina kod odlaska u mirovinu?

Otpremnina kod odlaska u mirovinu se izračunava na temelju formule koja uključuje vašu prosječnu plaću posljednjih 12 mjeseci, broj godina staža i koeficijent kojeg određuje Zakon o radu.

Mogu li dobiti otpremninu ako mi je mirovinska staža manja od 15 godina?

Ne, za pravo na otpremninu kod odlaska u mirovinu morate imati najmanje 15 godina radnog staža. U suprotnom, nećete imati pravo na otpremninu.

Mogu li sami izabrati način isplate otpremnine?

Da, imate mogućnost izbora načina isplate otpremnine. Možete je dobiti kao jednokratno isplatu ili kao mjesečnu rentu. Odluku o načinu isplate morate donijeti prilikom podnošenja zahtjeva za otpremninu.

Moram li prijaviti odlazak u mirovinu kako bih dobio otpremninu?

Da, kako biste ostvarili pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu, morate prijaviti svoj odlazak u mirovinu nadležnom mirovinskom fondu. Bez prijave, nećete dobiti otpremninu.

Koje su promjene u vezi otpremnine kod odlaska u mirovinu u 2023. godini?

U 2023. godini bit će uvedene određene promjene u vezi otpremnine kod odlaska u mirovinu. Svi umirovljenici koji odlaze u mirovinu nakon 1. siječnja 2023. godine imat će pravo na jednokratni iznos koji će se temeljiti na broju godina provedenih u radnom odnosu i prosječnim primanjima. Ovim se želi osigurati pravičnija raspodjela otpremnina i smanjiti nejednakosti među umirovljenicima. Detalji o iznosu otpremnine bit će objavljeni kasnije.