Paušalni Porez Za Iznajmljivače 2023 - Portal hrvatskih arhitekata

Paušalni Porez Za Iznajmljivače 2023

Paušalni Porez Za Iznajmljivače 2023


Paušalni porez za iznajmljivače 2023: sve što trebate znati

Paušalni porez za iznajmljivače godinama je bio tema rasprave u Hrvatskoj. Za 2023. godinu donijete su nove promjene u obliku poreznog sustava za iznajmljivače smještaja. Ove promjene utječu na sve iznajmljivače, bez obzira na vrstu smještaja koji nude.

Novi sustav za paušalni porez za iznajmljivače uključuje promjene u načinu plaćanja poreza i povećanje poreznih stopa. Svi iznajmljivači moraju biti upoznati s ovim promjenama kako bi se pravilno pripremili za nadolazeću godinu i izbjegli bilo kakve probleme s poreznim službama.

Paušalni porez za iznajmljivače odnosi se na fiksni iznos koji iznajmljivači plaćaju porez na temelju broja kreveta ili jediničnih smještajnih kapaciteta. Ovaj sustav omogućuje jednostavnije i brže plaćanje poreza, ali može rezultirati povećanim poreznim opterećenjem za neke iznajmljivače.

Ukoliko se bavite iznajmljivanjem smještaja, važno je da pravovremeno proučite nove zakone i odredbe koji se odnose na paušalni porez za iznajmljivače. Informirajte se o poreznim stopama, rokovima plaćanja i načinima podnošenja poreznih prijava kako biste izbjegli moguće kazne ili probleme s poreznim službama.

Nova pravila paušalnog poreza za iznajmljivače stupaju na snagu početkom 2023. godine, stoga je važno biti unaprijed pripremljen i prilagoditi svoje poslovanje u skladu s tim. Budite sigurni da ste dovoljno informirani kako biste pravilno izračunali i platili porez na svoje iznajmljen smještajne jedinice i izbjegli bilo kakve neugodnosti s poreznim službama.

Novosti u poreznom zakonodavstvu

Izmjene u sustavu poreza

Uvođenjem paušalnog poreza za iznajmljivače 2023. godine, došlo je do znatnih promjena u poreznom zakonodavstvu Republike Hrvatske. Ove promjene donose pojednostavljenje postupka plaćanja poreza za iznajmljivače te usklađenost s europskim standardima.

Paušalni porez za iznajmljivače

Paušalni porez za iznajmljivače je novi način oporezivanja koji zamjenjuje dosadašnji model obračuna poreza na dohodak od iznajmljivanja nekretnina. Prema novom sustavu, iznajmljivači će plaćati predujam poreza u fiksnim mjesečnim iznosima, koji ovise o lokaciji i kategoriji smještaja.

Porezne stope i kategorije

Prema novom poreznom zakonodavstvu, iznajmljivači su podijeljeni u tri kategorije: mali, srednji i veliki iznajmljivači. Svaka kategorija ima određene porezne stope koje se primjenjuju na prihode od iznajmljivanja.

U tablici ispod prikazane su porezne stope za svaku kategoriju iznajmljivača:

Kategorija Porezna stopa
Mali iznajmljivači 10%
Srednji iznajmljivači 15%
Veliki iznajmljivači 18%

Prednosti paušalnog poreza za iznajmljivače

Uvođenje paušalnog poreza za iznajmljivače ima brojne prednosti. Osim pojednostavljivanja postupka plaćanja poreza, iznajmljivači će imati veću predvidljivost u obračunu i plaćanju poreza. Paušalni porez također oslobađa iznajmljivače od obveze vođenja poslovnih knjiga.

Također, novi sustav omogućuje veću transparentnost i kontrolu nad prihodima od iznajmljivanja. Država će automatski zaprimati podatke o prihodima od iznajmljivanja putem platformi za online rezervacije, što smanjuje mogućnost skrivanja prihoda.

Ko je obveznik paušalnog poreza?

Paušalni porez je poseban oblik oporezivanja koji je namijenjen iznajmljivačima. Prema novim pravilima koja stupaju na snagu 2023. godine, obveznik paušalnog poreza je bilo tko tko pruža usluge privatnog smještaja za kratkoročni najam.

You might be interested:  Godišnji Horoskop Ribe 2023

To znači da su obveznici paušalnog poreza svi pojedinci ili tvrtke koji iznajmljuju apartmane, kuće, sobe ili druge vrste smještaja gostima koji borave kraće vrijeme, obično do 30 dana. Bez obzira jeste li rezident ili nerezident, ako pružate takve usluge, morate platiti paušalni porez.

Prema novim pravilima, porezna stopa za paušalni porez iznosit će 10% i primjenjivat će se na ukupnu zaradu od iznajmljivanja smještaja.

Jedan od važnih uvjeta za plaćanje paušalnog poreza je da morate biti registrirani iznajmljivač kod lokalne turističke zajednice. Ova registracija je obvezna i provodi se na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu. Registracija se može obaviti putem elektroničke platforme ili putem ureda turističke zajednice.

Preduvjeti za plaćanje paušalnog poreza

 1. Biti registriran kao iznajmljivač kod lokalne turističke zajednice.
 2. Pružati usluge privatnog smještaja za kratkoročni najam.
 3. Boravak gostiju u smještaju traje najviše 30 dana.
 4. Zarada od iznajmljivanja smještaja je vaša glavna ili sporedna djelatnost.

Kako se plaća paušalni porez?

Paušalni porez se plaća svaki mjesec na temelju prihoda ostvarenih od iznajmljivanja smještaja. Obveznik paušalnog poreza mora samostalno podnijeti prijavu poreza.

Prijava paušalnog poreza podnosi se elektronički putem posebne aplikacije koju je razvila Porezna uprava. U prijavi se navodi ukupna zarada od iznajmljivanja smještaja za taj mjesec, a porez se izračunava i plaća na temelju te zarade po stopi od 10%.

Važno je redovito podnositi prijave i plaćati paušalni porez kako biste izbjegli eventualne kazne i sankcije.

Prednosti plaćanja paušalnog poreza

Plaćanje paušalnog poreza ima niz prednosti za iznajmljivače. Evo nekih od njih:

Jednostavnost

Paušalni porez je jednostavan i olakšava proces plaćanja poreza. Umjesto da izračunavate i prilažete sve pojedinačne troškove, porez se plaća na temelju fiksne stope. To smanjuje administrativni teret i olakšava vođenje poslovanja.

Predvidljivost

Plaćanjem paušalnog poreza, iznajmljivači mogu imati predvidljive troškove. Paušalni porez se često plaća jednom godišnje, što znači da je iznos poreza unaprijed poznat. To olakšava planiranje financija i izbjegava iznenađenja u poreznom obračunu.

Manji troškovi knjigovodstva

Plaćanje paušalnog poreza smanjuje troškove knjigovodstva. Budući da paušalni porez ne zahtijeva detaljan izračun svih troškova, nema potrebe za angažiranjem računovođe ili knjigovođe da vodi financijske evidencije. To može uštedjeti znatnu količinu novca na godišnjoj razini.

Pravna sigurnost

Plaćanje paušalnog poreza pruža pravnu sigurnost iznajmljivačima. Kada se koristi ovaj porezni model, iznajmljivači znaju da su u skladu sa zakonom i da imaju sve potrebne dokumente i evidencije. To smanjuje rizik od kazne i pruža iznajmljivačima mir uma u vođenju svog poslovanja.

Pristupačnost

Paušalni porez je često pristupačniji za manje iznajmljivače. Fiksna stopa poreza može biti povoljnija nego plaćanje poreza na temelju stvarnih prihoda. To može biti posebno korisno za iznajmljivače koji tek započinju svoj posao i ne prihvaćaju značajne iznose tijekom početnih faza.

Ključni faktor za konkurentnost

Paušalni porez može biti ključni faktor za konkurentnost iznajmljivača. Ako se većina iznajmljivača u regiji odluči za plaćanje paušalnog poreza, iznajmljivači koji odluče plaćati porez na temelju stvarnih prihoda mogu osjećati veći pritisak na njihovu konkurentnost. Plaćanje paušalnog poreza može omogućiti iznajmljivačima da održe konkurentne cijene i privuku više gostiju.

Popis prednosti plaćanja paušalnog poreza
Prednost
Jednostavnost
Predvidljivost
Manji troškovi knjigovodstva
Pravna sigurnost
Pristupačnost
Ključni faktor za konkurentnost

Kako se određuje visina paušalnog poreza?

Paušalni porez za iznajmljivače određuje se na temelju ukupnog broja kreveta ili smještajnih jedinica koje iznajmljivač ima na raspolaganju. Visina paušalnog poreza može se kretati u rasponu od 1500 do 7000 kuna godišnje, ovisno o broju kreveta.

Na primjer, iznajmljivač koji ima do 5 kreveta godišnje će platiti 1500 kuna paušalnog poreza, dok će iznajmljivač koji ima 6-10 kreveta platiti 2500 kuna. Za iznajmljivače koji imaju 11-15 kreveta, visina paušalnog poreza iznosi 3500 kuna, dok iznajmljivači s 16-20 kreveta plaćaju 4500 kuna godišnje.

Za iznajmljivače s više od 20 kreveta visina paušalnog poreza povećava se za 500 kuna za svakih dodatnih 5 kreveta. Na primjer, iznajmljivač s 21-25 kreveta plaća 5000 kuna, dok će iznajmljivač s 26-30 kreveta platiti 5500 kuna.

You might be interested:  Josipa Lisac Koncert 2023

Važno je napomenuti da se visina paušalnog poreza može promijeniti tijekom godine, ovisno o odlukama lokalnih vlasti. Stoga je važno pratiti izmjene i obavijesti koje se odnose na visinu paušalnog poreza kako biste bili sigurni da plaćate adekvatni iznos.

Formiranje paušalnog poreza za iznajmljivače

Paušalni porez za iznajmljivače je jednostavan način oporezivanja koji omogućava da vlasnici nekretnina koje iznajmljuju turistima plaćaju fiksni iznos poreza umjesto da izračunavaju porez na temelju prihoda. Ovaj sustav oporezivanja omogućava iznajmljivačima da lako i jednostavno podmiruju svoje porezne obveze.

Kako se formira paušalni porez za iznajmljivače?

Formiranje paušalnog poreza za iznajmljivače uključuje sljedeće korake:

 1. Iznajmljivači moraju registrirati svoju nekretninu kao turistički objekt i prijaviti se u sustav paušalnog oporezivanja.
 2. Nakon registracije, iznajmljivači dobivaju obrazac za prijavu paušalnog poreza koji trebaju popuniti.
 3. Paušalni porez se plaća jednom godišnje i iznos se temelji na kategorizaciji nekretnine i broju kreveta.

Koje su prednosti paušalnog poreza za iznajmljivače?

Paušalni porez za iznajmljivače ima nekoliko prednosti:

 • Jednostavnost – Izračunavanje poreza na temelju prihoda može biti složeno i zahtijeva vođenje detaljne evidencije. Paušalni porez olakšava iznajmljivačima održavanje jednostavnog sustava evidencije.
 • Predvidljivost – Iznos paušalnog poreza je fiksni i iznajmljivači ga mogu unaprijed planirati. To pruža financijsku predvidljivost i olakšava upravljanje prihodima od iznajmljivanja.
 • Manje administrativnih troškova – Paušalni porez za iznajmljivače zahtijeva manje administrativnih troškova jer iznajmljivači ne moraju provoditi složene izračune ili pripremati detaljne financijske izvještaje.

Zaključak

Paušalni porez za iznajmljivače je jednostavan i efikasan način oporezivanja koji omogućava iznajmljivačima da jednostavno podmiruju svoje porezne obveze. S ovim sustavom, iznajmljivači mogu se fokusirati na pružanje kvalitetnog smještaja turistima, dok ih porezni obveznici oslobađa složenosti izračuna poreza na temelju prihoda.

Rokovi za plaćanje paušalnog poreza

Rokovi za plaćanje paušalnog poreza određeni su zakonom i moraju biti poštovani od strane iznajmljivača. Važno je da iznajmljivači budu upoznati s tim rokovima kako bi izbjegli eventualne sankcije ili kazne.

Pojmovnik

Prije nego što uđemo u detalje o rokovima za plaćanje paušalnog poreza, važno je razumjeti neke ključne pojmove:

 • Paušalni porez: To je fiksni iznos poreza koji iznajmljivači plaćaju na temelju paušalne osnovice, umjesto obračuna poreza na temelju stvarnog prihoda.
 • Iznajmljivač: Osoba koja pruža ugostiteljske usluge putem iznajmljivanja smještaja, poput apartmana, kuća za odmor ili soba.
 • Godišnji obračun: Godišnje izvješće koje iznajmljivači podnose nadležnim poreznim tijelima, u kojem prikazuju svoje prihode i plaćene poreze.

Rokovi za plaćanje poreza

Prema važećem zakonu, iznajmljivači su obvezni platiti paušalni porez mjesečno, najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Na primjer, za prihode ostvarene u svibnju, iznajmljivači su obvezni platiti paušalni porez najkasnije do 20. lipnja.

Uz mjesečno plaćanje, iznajmljivači su također obvezni podnijeti godišnji obračun najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sankcije za kašnjenje

Ako iznajmljivači ne plate paušalni porez u roku, mogu biti podložni sankcijama i kaznama. Uobičajene sankcije uključuju:

 • Kamatne pripise na neplaćeni iznos poreza
 • Novčane kazne
 • Obustavu poslovnih aktivnosti ili oduzimanje dozvole za iznajmljivanje smještaja

Stoga je važno da iznajmljivači budu pažljivi i pravovremeno podmire svoje obveze prema poreznom sustavu kako bi izbjegli ove sankcije.

Kazne u slučaju nepoštivanja poreznih obaveza

Kazne u slučaju nepoštivanja poreznih obaveza

Nepoštivanje poreznih obaveza u vezi paušalnog poreza za iznajmljivače može rezultirati različitim kaznama. Važno je da iznajmljivači budu upoznati s tim kaznama kako bi izbjegli potencijalne probleme i dodatne troškove.

1. Novčana kazna

Jedna od najčešćih kazni je novčana kazna. Iznos novčane kazne može varirati ovisno o ozbiljnosti prekršaja i prema propisima koji reguliraju paušalni porez za iznajmljivače. Novčane kazne mogu biti fiksne ili se mogu izračunavati kao postotak neplaćenog poreza.

2. Zatezne kamate

Uz novčanu kaznu, iznajmljivači koji ne poštuju porezne obaveze mogu biti dužni platiti i zatezne kamate. Zatezne kamate se primjenjuju na neplaćeni iznos poreza i obračunavaju se na temelju utvrđene stope i broja dana kašnjenja u plaćanju.

3. Privremeno zatvaranje objekta

U određenim slučajevima, iznajmljivačima koji ne izmiruju svoje porezne obaveze može biti privremeno zabranjeno iznajmljivanje njihovog objekta. Ova kazna može biti propisana ukoliko iznajmljivači ne poduzimaju adekvatne korake kako bi regulirali svoje porezne obaveze.

You might be interested:  Koncerti U Europi 2023

4. Oduzimanje licence

Ako iznajmljivači kontinuirano ne poštuju porezne obaveze i nepravilnosti u vezi s iznajmljivanjem, mogu biti suočeni s oduzimanjem licence za iznajmljivanje. Ovo može značiti da iznajmljivači više neće moći legalno iznajmljivati svoje objekte turistima.

5. Pravni postupak

Ako iznajmljivači nastave s nepoštivanjem poreznih obaveza unatoč upozorenjima i kaznama, može biti pokrenut pravni postupak protiv njih. Pravni postupci mogu rezultirati dodatnim troškovima za iznajmljivače, uključujući troškove sudskih postupaka i pravne usluge.

Važno je naglasiti da su sve navedene kazne i mjere podložne promjenama i da se savjetuje da iznajmljivači prate najnovije informacije i propise u vezi paušalnog poreza za iznajmljivače. Također je preporučljivo konzultirati stručnjaka za porezno pravo kako bi se osiguralo da se sve porezne obaveze pravilno ispunjavaju i izbjegnu nepotrebni problemi.

Savjeti za iznajmljivače u vezi paušalnog poreza

Savjeti za iznajmljivače u vezi paušalnog poreza

 • 1. Razumijte što je paušalni porez: Paušalni porez je specifičan oblik oporezivanja koji se primjenjuje na iznajmljivače smještaja. Umjesto da iznajmljivači plaćaju porez na temelju stvarne dobiti, oni plaćaju paušalni iznos koji se utvrđuje prema određenim kriterijima.
 • 2. Provjerite uvjete i kriterije: Prije nego što se odlučite prijaviti za plaćanje paušalnog poreza, provjerite uvjete i kriterije koje morate ispuniti. Obratite se nadležnim poreznim tijelima ili konzultantu za poreze kako biste dobili sve potrebne informacije.
 • 3. Vodite detaljne evidencije: Važno je voditi detaljne evidencije o svojim prihodima i troškovima kako biste mogli ispravno izračunati svoju poreznu obvezu. Ovo uključuje evidentiranje svih rezervacija, izdanih računa i drugih relevantnih financijskih transakcija.
 • 4. Pazite na rokove plaćanja: Paušalni porez treba plaćati redovito prema propisanim rokovima. Provjerite sa svojim poreznim tijelima koje su točne datume i budite sigurni da ste uplatili porez na vrijeme kako biste izbjegli sankcije i kazne.
 • 5. Savjetujte se s profesionalcem: Ako niste sigurni kako pravilno izračunati ili platiti paušalni porez, preporučljivo je potražiti savjet od stručnjaka za poreze. Oni će vam pomoći shvatiti sve detalje i izbjeći moguće pogreške koje bi mogle rezultirati dodatnim troškovima.
 • 6. Istražite moguće olakšice: Postoje određene olakšice i beneficije koje možete iskoristiti pri plaćanju paušalnog poreza. Informirajte se o tim mogućnostima i istražite kako možete smanjiti svoju poreznu obvezu.

FAQ:

Što je paušalni porez za iznajmljivače?

Paušalni porez za iznajmljivače je vrsta poreza koja se primjenjuje na prihod od iznajmljivanja nekretnina. Umjesto da iznajmljivač plaća porez na temelju stvarnog prihoda, plaća fiksni iznos koji je određen prema određenim kriterijima.

Kako funkcioniše obračun paušalnog poreza za iznajmljivače?

Obračun paušalnog poreza za iznajmljivače se vrši na temelju površine iznajmljene nekretnine i turističke zone u kojoj se nalazi. Porezna stopa se određuje za svaku turističku zonu posebno. Izračunati iznos poreza se zatim množi s faktorom prilagođenosti koji ovisi o sezonalnosti iznajmljivanja.

Tko treba plaćati paušalni porez za iznajmljivače?

Paušalni porez za iznajmljivače trebaju plaćati fizičke osobe koje iznajmljuju nekretnine u svrhu turističkog smještaja. To se odnosi na vlasnike apartmana, kuća za odmor, soba u stanovima, itd. Porez se plaća za svaku iznajmljenu jedinicu.

Kakve su promjene u vezi paušalnog poreza za iznajmljivače u 2023. godini?

U 2023. godini, paušalni porez za iznajmljivače bit će promijenjen s trenutnog modela obračuna koji je temeljen na broju ležajeva, na model koji se temelji na površini iznajmljene nekretnine i turističkoj zoni. Ova promjena u obračunu poreza ima za cilj pravedniju raspodjelu poreza među iznajmljivačima.

Koje su prednosti i nedostaci plaćanja paušalnog poreza za iznajmljivače?

Prednost plaćanja paušalnog poreza za iznajmljivače je da iznajmljivač zna unaprijed koliko će platiti poreza bez obzira na ostvareni prihod. To može biti prednost u slučaju sezonskog iznajmljivanja. Međutim, nedostatak je što iznajmljivač može platiti veći iznos poreza nego što bi trebao na temelju stvarnog prihoda.

Kako se paušalni porez za iznajmljivače prikazuje u poreznoj prijavi?

Paušalni porez za iznajmljivače se prikazuje u posebnom obrascu porezne prijave koji se odnosi na prihode od iznajmljivanja nekretnina. U tom obrascu iznajmljivač unosi podatke o iznajmljenoj nekretnini, površini, turističkoj zoni te izračunati iznos poreza.