Rokovi za predaju financijskih izvještaja u 2023. Kalendar izvještavanja

Rokovi za predaju financijskih izvještaja u 2023.

Rokovi Za Predaju Financijskih Izvještaja U 2023

Financijski izvještaji su temeljni alat za ocjenu financijskog stanja i poslovnog uspjeha tvrtke. Svake godine tvrtke diljem svijeta izvješćuju o svojim financijskim rezultatima kako bi dionici, investitori i regulatorna tijela imali pravovremene informacije o njihovom poslovanju.

U Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim zemljama, postoji kalendar izvještavanja koji određuje rokove za predaju financijskih izvještaja. Ovi rokovi su važni kako bi tvrtke imale dovoljno vremena za pripremu i reviziju svojih izvještaja, a istovremeno osiguravaju da informacije budu dostupne javnosti u razumnom roku.

Prema kalendaru izvještavanja za 2023. godinu, tvrtke u Hrvatskoj moraju predati svoje financijske izvještaje za prethodnu godinu do određenih rokova. Rokovi se razlikuju ovisno o vrsti tvrtke i njenom statusu. Na primjer, javne tvrtke i tvrtke koje kotiraju na burzi imaju strože rokove od nejavnih tvrtki.

Financijski izvještaji uključuju bilancu stanja, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjeni kapitala i izvještaj o novčanom toku. Ovi izvještaji pružaju detaljne informacije o financijskom performansu tvrtke, njenom imovinskom stanju, dobiti i rashodima, te izvorima i upotrebama novca. Kako bi financijski izvještaji bili pouzdani i točni, tvrtke često angažiraju revizorske tvrtke koje će ih pregledati i potvrditi njihovu ispravnost.

Rokovi za predaju financijskih izvještaja u 2023

Financijski izvještaji su ključni element u upravljanju financijama i praćenju poslovnog uspjeha. Svake godine, tvrtke u Hrvatskoj moraju predati financijske izvještaje u određenim vremenskim rokovima kako bi ispunile zakonske obveze i osigurale transparentnost svog poslovanja.

1. Siječanj 2023.

Generalno, tvrtke moraju predati godišnje financijske izvještaje u roku od tri mjeseca nakon isteka financijske godine. Za tvrtke čija je financijska godina kalendar godina, rok za predaju je 31. ožujka 2023. Međutim, postoje određene iznimke za tvrtke sa specifičnim financijskim godinama.

2. Travanj 2023.

Za tvrtke čija je financijska godina kalendarna godina, druge vrste financijskih izvještaja trebaju biti predane do 30. travnja 2023. Ovi izvještaji obuhvaćaju kvartalne, polugodišnje ili kvartalne izvještaje koji pružaju informacije o poslovnim rezultatima tvrtke tijekom određenih razdoblja godine.

3. Kolovoz 2023.

Za tvrtke čija je financijska godina kalendar godina, polugodišnji financijski izvještaji moraju biti predani do 31. kolovoza 2023. Ovi izvještaji pružaju pregled financijskog stanja tvrtke tijekom prvih šest mjeseci godine.

4. Prosinac 2023.

Za tvrtke čija je financijska godina različita od kalendarne godine, rokovi za predaju financijskih izvještaja mogu biti različiti. Međutim, općenito, tvrtke moraju predati godišnje financijske izvještaje u roku od tri mjeseca nakon završetka svoje financijske godine. Dakle, za tvrtke čija financijska godina završava u prosincu 2023., rok za predaju izvještaja je najčešće 31. ožujka 2024.

Ukratko, predaja financijskih izvještaja ima ključnu ulogu u praćenju poslovnih rezultata i transparentnosti tvrtke. Važno je da tvrtke poštuju propisane rokove i budu svjesne svojih zakonskih obveza u vezi s predajom financijskih izvještaja kako bi osigurale pravilan rad i izbjegle kazne.

You might be interested:  WRC Hrvatska 2023 Lokacije

Kalendar izvještavanja za 2023. godinu

Financijsko izvještavanje je ključni dio poslovanja svake tvrtke. Izvještaji omogućuju upravi, dioničarima i drugim zainteresiranim stranama da evaluiraju financijsko stanje i performanse tvrtke, i donose informirane odluke. Da bi se osigurala transparentnost i pravovremeno predaje izvještaja, određeni rokovi moraju biti poštovani.

Rokovi za predaju financijskih izvještaja

Za 2023. godinu, Ministarstvo financija objavilo je sljedeće rokove za predaju financijskih izvještaja:

 • 31. siječanj 2023.: Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za pravne osobe čiji je prethodni računovodstveni period bio kalendarska godina.
 • 28. veljača 2023.: Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za pravne osobe čiji prethodni računovodstveni period nije bio kalendarska godina.
 • 30. travnja 2023.: Rok za predaju polugodišnjih financijskih izvještaja za sve pravne osobe.
 • 31. svibanj 2023.: Rok za predaju kvartalnih financijskih izvještaja za sve pravne osobe.

Financijski izvještaji trebaju biti precizno pripremljeni i sadržavati sve relevantne informacije kako bi bili korisni za analizu i procjenu financijskog stanja tvrtke. Nepoštivanje rokova za predaju izvještaja može rezultirati novčanim kaznama i drugim pravnim sankcijama.

Važno je da pravne osobe pridržavaju se propisanih rokova za predaju financijskih izvještaja kako bi osigurale transparentnost i povjerenje svojih dioničara i ostalih zainteresiranih strana.

Rok za predaju financijske izvještaje

Rok za predaju financijske izvještaje

Prema kalendaru izvještavanja za 2023. godinu, postoji određeni rok za predaju financijskih izvještaja. Rokovi za predaju financijskih izvještaja od iznimne su važnosti kako bi se osiguralo pravovremeno i pouzdano izvješćivanje o financijskom stanju poduzeća.

Glavni rok za predaju financijskih izvještaja je propisan zakonom i to je važno pridržavati se. Prema zakonu, poduzeća su obično dužna predati svoje financijske izvještaje unutar određenog vremenskog okvira, koji može varirati ovisno o vrsti poduzeća i regulatornim zahtjevima.

Ukoliko poduzeće ne uspije predati svoje financijske izvještaje unutar propisanog roka, to može rezultirati raznim negativnim posljedicama. To može uključivati novčane kazne, gubitak povjerenja investitora i povredu zakonskih obveza.

Stoga je važno da poduzeća pravovremeno pripreme i predaju svoje financijske izvještaje u skladu s propisanim rokovima. To će pomoći u održavanju transparentnosti, povjerenja investitora i pridržavanju regulatornih zahtjeva.

Da biste osigurali pravovremenu predaju financijskih izvještaja, preporučuje se pažljivo praćenje kalendara izvještavanja i razumijevanje regulatornih zahtjeva koji se odnose na vaše poduzeće. Također je važno osigurati pravilnu pripremu financijskih izvještaja kako bi bili točni, pouzdani i u skladu s relevantnim računovodstvenim standardima.

Rokovi za predaju godišnjih izvješća

Godišnja izvješća su ključni financijski dokumenti koji pružaju uvid u poslovne rezultate tvrtke tijekom protekle godine. Pravodobna predaja godišnjih izvješća od iznimne je važnosti za financijsku transparentnost i poštivanje regulatornih zahtjeva. U nastavku su navedeni rokovi za predaju godišnjih izvješća u 2023. godini.

Rok za predaju godišnjeg financijskog izvješća

 • Velike kompanije – 30. ožujka 2023.
 • Srednje i male kompanije – 30. travnja 2023.

Rok za predaju godišnjeg izvješća o poslovanju

Rok za predaju godišnjeg izvješća o poslovanju

 • Velike kompanije – 30. ožujka 2023.
 • Srednje i male kompanije – 30. travnja 2023.

Važno je pridržavati se navedenih rokova kako bi se izbjegle kazne i sankcije. Ukoliko tvrtka nije u mogućnosti predati godišnje izvješće do navedenog roka, treba poduzeti korake kako bi se rok produžio i izbjeći problem s regulatorima. Redovita predaja godišnjih izvješća pokazuje profesionalizam i transparentnost tvrtke, a pravovremenost je ključna za održavanje povjerenja investitora i dioničara.

Rokovi za predaju kvartalnih izvješća

Za poduzeća koja se nalaze pod obvezom predavanja kvartalnih izvješća, postoje jasno određeni rokovi za predaju tih izvješća. Rokovi za predaju kvartalnih izvješća u 2023. godini su sljedeći:

 • Prvo kvartalno izvješće: treba biti predano do kraja četvrtog mjeseca, odnosno do 30. travnja 2023. godine.
 • Drugo kvartalno izvješće: treba biti predano do kraja sedmog mjeseca, odnosno do 31. srpnja 2023. godine.
 • Treće kvartalno izvješće: treba biti predano do kraja desetog mjeseca, odnosno do 31. listopada 2023. godine.
 • Četvrto kvartalno izvješće: treba biti predano do kraja prve četvrtine sljedeće godine, odnosno do 31. ožujka 2024. godine.
You might be interested:  Ps Plus Travanj 2023

Poduzeća koja ne predaju kvartalna izvješća unutar navedenih rokova mogu biti suočena s kaznama i drugim sankcijama. Stoga je važno da poduzeća redovito prate rokove i podnose svoja kvartalna izvješća na vrijeme.

Rokovi za predaju polugodišnjih izvješća

Prema kalendaru izvještavanja za 2023. godinu, definirani su specifični rokovi za predaju polugodišnjih izvješća. Ti rokovi su ključni za pravovremeno dostavljanje financijskih informacija i transparentnost poslovanja.

Dosljedno s tim, zakonski rok za predaju polugodišnjih izvješća je 45 dana od kraja šestomjesečnog razdoblja. Ovo razdoblje obuhvaća prvih šest mjeseci poslovne godine. Dakle, za prvo polugodište, rok za predaju izvješća je 45 dana od kraja lipnja.

Uvjeti za predaju polugodišnjih izvješća uključuju pripremu i reviziju financijskih izvještaja za to razdoblje. Ova revizija ima za cilj osiguranje točnosti i vjerodostojnosti informacija koje su sadržane u izvještajima.

Pravovremena predaja polugodišnjih izvješća omogućuje investitorima, vlasnicima dionica i ostalim zainteresiranim stranama da imaju uvid u financijsko stanje tvrtke u redovitim intervalima. To je važno za donošenje informiranih odluka o ulaganju i praćenje performansi poduzeća.

Stoga je od velike važnosti da tvrtke pridržavaju se rokova za predaju polugodišnjih izvješća kako bi osigurale transparentnost i povjerenje na tržištu. Njihovo nepridržavanje može rezultirati kaznama i sankcijama koje mogu imati negativne posljedice na ugled tvrtke i njezino poslovanje.

Upoznavanje s rokovima za predaju polugodišnjih izvješća važno je za financijske stručnjake i menadžment tvrtke kako bi planirali i organizirali proces izvještavanja u skladu s određenim datumima.

Ukupno, pravovremena predaja polugodišnjih izvješća igra ključnu ulogu u održavanju transparentnosti poslovanja i povjerenja na financijskom tržištu.

Rokovi za predaju tromjesečnih izvješća

Rokovi za predaju tromjesečnih izvješća su važni za sve financijske institucije i tvrtke kako bi održali transparentnost i pravovremenost u prikazivanju svojih financijskih rezultata. Ovi rokovi omogućuju dionicarima, investitorima i drugim zainteresiranim stranama pristup svježim informacijama o poslovanju tvrtke.

Prema kalendaru izvještavanja za 2023. godinu, tromjesečna izvješća moraju biti predana u određenim vremenskim razmacima tijekom godine.

Prvo tromjesečje: Rok za predaju izvješća za prvo tromjesečje je 30. travnja.

Drugo tromjesečje: Rok za predaju izvješća za drugo tromjesečje je 31. srpnja.

Treće tromjesečje: Rok za predaju izvješća za treće tromjesečje je 31. listopada.

Četvrto tromjesečje: Rok za predaju izvješća za četvrto tromjesečje je 28. veljače sljedeće godine.

Pravovremena predaja tromjesečnih izvješća od strane tvrtki odražava njihovo poštivanje zakona i regulativa te stvara povjerenje kod dionika. Ovi rokovi trebaju biti pažljivo promatrani i ispoštovani kako bi se izbjegle moguće sankcije i kazne koje mogu rezultirati kašnjenjem u predaji izvješća.

Rokovi za predaju revizorskih izvješća

Revizorska izvješća su ključni dokumenti koji pružaju neovisno mišljenje o financijskim izvještajima tvrtki. Ti izvještaji pružaju korisne informacije o financijskom položaju, rezultatima poslovanja i novčanom toku tvrtke.

U skladu s kalendarom izvještavanja za 2023., predaja revizorskih izvješća treba biti dovršena do određenih rokova. Ovi rokovi su kritični jer omogućuju relevantnim dionicima pravovremeni pristup ključnim informacijama o tvrtki.

Prema kalendaru izvještavanja za 2023., rok za predaju revizorskih izvješća za godišnje financijske izvještaje za prethodnu godinu je 31. ožujka 2023. Ovaj rok omogućuje revizorima dovoljno vremena da pregledaju financijske izvještaje i procijene njihovu točnost i objektivnost.

You might be interested:  Plaća za ožujak 2023

Osim toga, rok za predaju revizorskih izvješća za kvartalne financijske izvještaje za prvi kvartal 2023. je 15. svibnja 2023. Ovaj rok omogućuje revizorima da pruže mišljenje o financijskim izvještajima za prvo tromjesečje tekuće godine, što je važno za donošenje informiranih poslovnih odluka.

Revizorska izvješća trebaju biti precizna, poštena i neovisna. Revizori imaju odgovornost provjeriti informacije koje su navedene u financijskim izvještajima i osigurati da su one točne i istinito prikazuju financijski položaj tvrtke.

U skladu s tim, tvrtke trebaju surađivati s revizorima i pružiti im sve potrebne dokumente i informacije kako bi mogli obaviti dobar posao u pregledu financijskih izvještaja. Revizori trebaju imati neovisan pristup svim relevantnim dokumentima i sastancima kako bi mogli temeljito pregledati financijske izvještaje i pružiti kompetentno mišljenje.

Revizorska izvješća su ključni dokumenti za stvaranje povjerenja između tvrtke i njezinih dionika. Pravovremena i objektivna predaja revizorskih izvješća ključna je za održavanje transparentnosti i odgovornosti u poslovanju tvrtke.

Stoga, tvrtke bi trebale pridržavati se rokova za predaju revizorskih izvješća, surađivati s revizorima i osigurati da su financijski izvještaji točni i objektivni. Na taj način, tvrtke mogu izgraditi povjerenje s dionicima i održati stabilnost i održivost svog poslovanja.

Rokovi za predaju konsolidiranih izvješća

Evo glavnih rokova za predaju konsolidiranih izvješća u 2023. godini:

Kvartal Rok za predaju
Prvi kvartal 30. travnja 2023.
Drugi kvartal 31. srpnja 2023.
Treći kvartal 31. listopada 2023.
Četvrti kvartal 31. siječnja 2024.

Prema Zakonu o računovodstvu, svako pravno tijelo koje je obveznik sastavljanja konsolidiranih izvješća dužno je predati financijska izvješća najkasnije do navedenih rokova za svaki kvartal.

Imajte na umu da su ovi rokovi za predaju konsolidiranih izvješća u skladu s propisima Ministarstva financija Republike Hrvatske i važno je pridržavati ih kako bi se osiguralo pravovremeno izvještavanje i transparentnost poslovnih rezultata.

FAQ:

Koje su rokovi za predaju financijskih izvještaja u 2023. godini?

Rokovi za predaju financijskih izvještaja u 2023. godini su kako slijedi: za poduzeća koja vode jednostavno knjigovodstvo, rok je 29. ožujka 2024., za mikro poduzeća rok je 30. travnja 2024., a za mala poduzeća rok je 31. svibnja 2024. Za velika poduzeća i poduzeća od posebnog interesa rok je 30. lipnja 2024.

Koje su promjene u kalendaru izvještavanja za 2023. godinu?

U kalendaru izvještavanja za 2023. godinu nema značajnih promjena u odnosu na prethodne godine. Rokovi za predaju financijskih izvještaja ostaju isti za većinu poduzeća, a jedini dodatak je da se rok za poduzeća koja vode jednostavno knjigovodstvo pomaknuo s 31. ožujka na 29. ožujka 2024. godine.

Što se događa ako poduzeće ne predaje financijske izvještaje do roka?

Ako poduzeće ne predaje financijske izvještaje do propisanog roka, može se suočiti s raznim kaznama i sankcijama. Inspekcija financija može pokrenuti postupak protiv poduzeća i propisati kaznu. Osim toga, poduzeće može biti isključeno iz određenih poreznih olakšica ili subvencija. Ako se poduzeće redovito ne pridržava rokova za predaju financijskih izvještaja, to može biti štetno za njegovu reputaciju i poslovne odnose s drugim subjektima.

Koji su rokovi za podnošenje izvještaja za različite vrste poduzeća?

Rokovi za podnošenje izvještaja ovise o veličini i vrsti poduzeća. Za poduzeća koja vode jednostavno knjigovodstvo, rok je 29. ožujka 2024. Mikro poduzeća imaju rok do 30. travnja 2024., mala poduzeća do 31. svibnja 2024., a velika poduzeća i poduzeća od posebnog interesa do 30. lipnja 2024. Ovi rokovi određeni su kako bi osigurali pravovremeno podnošenje financijskih izvještaja i omogućili nadležnim tijelima da provjere financijsko stanje poduzeća.