Upisi U Srednju Školu 2023/24 - Portal hrvatskih arhitekata

Upisi U Srednju Školu 2023/24

Upisi U Srednju Školu 2023/24

Dolazi vrijeme kada osnovnoškolci moraju donijeti važnu odluku o upisu u srednju školu. Postupak upisa može biti izazovan i stresan, ali sa pravim informacijama i pripremom, roditelji i učenici mogu osigurati uspješan upis u željenu srednju školu.

Proces upisa u srednju školu za školsku godinu 2023/24 započinje već u osnovnoj školi. Škola će pružiti učenicima informacije o različitim srednjim školama i njihovim programima. Učenici će imati priliku istražiti različite smjerove i opcije kako bi pronašli onu koja najbolje odgovara njihovim interesima i ciljevima.

Jednom kada su učenici odabrali srednju školu koju žele pohađati, trebat će sastaviti popis željenih škola. Učenici se obično mogu prijaviti u nekoliko različitih škola, s obzirom na redoslijed prioriteta. Važno je provjeriti rokove za prijavu i osigurati da sve potrebne dokumente budu dostavljene na vrijeme. Nakon toga, slijedi proces bodovanja i rangiranja učenika za popunjavanje raspoloživih mjesta u svakoj školi.

Neka važna stvar prilikom prijave u srednju školu je da se uvijek pridržavate uputa i rokova koje je postavilo Ministarstvo obrazovanja. Također, važno je biti informiran o mogućnostima stipendiranja i financijskoj pomoći, ukoliko vam je to potrebno.

Postupak upisa u srednju školu zahtijeva pažnju i pripremu. Učenici trebaju razmotriti svoje interese, ciljeve i sposobnosti prilikom odabira srednje škole. Roditelji mogu pružiti podršku i savjete za upis, ali konačna odluka treba biti donesena zajedno s učenikom. Upis u srednju školu je korak ka budućnosti i važno je donijeti informirane odluke koje će pomoći u ostvarenju osobnog obrazovnog puta.

Contents

Upisi u srednju školu 2023/24

Upis u srednju školu je važan korak u životu svakog učenika. Za učenike osmih razreda, upis u srednju školu za školsku godinu 2023/24. predstavlja priliku da odaberu školu i obrazovni program koji će u budućnosti utjecati na njihov profesionalni razvoj.

Upisni postupak

Upis u srednju školu provodi se prema Nacionalnom kurikulumu za srednjoškolsko obrazovanje. Postupak upisa obuhvaća sljedeće korake:

 1. Prijava ispita – Učenici su dužni prijaviti ispite koje žele polagati kako bi se bodovao njihov uspjeh i rangirao za upis u željenu školu.
 2. Bodovanje uspjeha – Učenici dobivaju bodove na temelju svojih ocjena iz osnovne škole. Uspjeh u obaveznom predmetu važniji je od uspjeha u izbornim predmetima.
 3. Raspored srednjih škola – Nakon provedenog bodovanja, učenici dobivaju raspored srednjih škola koje su dostupne za upis. Učenici mogu izabrati nekoliko škola, prvenstveno onih koje su rangirane kako bi povećali svoje šanse za upis.
 4. Upis u željenu školu – Konačna odluka o upisu u srednju školu donosi se na temelju rangiranja učenika i dostupnih mjesta u odabranim školama. Učenici su dužni pridržavati se uputa za upis u odabranu školu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Vrste srednjih škola

U Hrvatskoj postoje različite vrste srednjih škola koje nude različite obrazovne programe. Učenici mogu birati između općeg srednjoškolskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja ili umjetničkog obrazovanja. Svaka vrsta škole nudi specifične programe i predmete koji će učenicima omogućiti stjecanje vještina i znanja za buduću karijeru.

Podrška učenicima

Učenici mogu dobiti podršku i informacije tijekom postupka upisa u srednju školu od svojih razrednika, školskog psihologa i stručnih službi. Također, mogu se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje pruža informacije i smjernice o postupku upisa.

Prednosti upisa u srednju školu
Prednost Opis
Poboljšane karijerne mogućnosti Upis u srednju školu pruža učenicima priliku da steknu znanja i vještine koje su potrebne za njihov odabrani profesionalni put.
Socijalni razvoj Srednja škola omogućuje učenicima da steknu nove prijatelje i razviju socijalne vještine kroz timski rad i sudjelovanje u različitim aktivnostima.
Širok izbor obrazovnih programa Učenici imaju mogućnost odabrati školu i obrazovni program koji ih zanima, čime se otvaraju mogućnosti za daljnje obrazovanje i karijeru.

Upis u srednju školu je važan korak u životu svakog učenika, stoga je važno pravilno se pripremiti i informirati o postupku upisa kako bi se donijela najbolja odluka za budućnost.

You might be interested:  Večernjakova Ruža 2023 Dobitnici

Postupak prijave i upisa

Predaja prijavnog obrasca

Početkom svake školske godine, Ministarstvo obrazovanja objavljuje kalendar upisa za upis u srednju školu. Učenici trebaju preuzeti prijavni obrazac sa škole koju žele upisati ili ga mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva obrazovanja. Prijavni obrazac treba temeljito popuniti i predati na odabranu srednju školu u određenom vremenskom razdoblju koje je navedeno u kalendaru upisa.

Provjera prijavnog obrasca

Nakon što su prijavni obrasci predani, srednje škole će provjeriti dokumentaciju i podatke koje su učenici dostavili. Ukoliko su sve informacije ispravne i potpune, učenici će biti kontaktirani i pozvani na testiranje ili razgovor ako je to potrebno za upis u određene programe.

Testiranje ili razgovor

Ako je za određene programe upisa potrebno testiranje ili razgovor, učenici će biti pozvani na to. Testiranje može uključivati testiranje znanja iz određenih predmeta ili psihološko testiranje. Razgovor može biti usmeni ili pisani, ovisno o zahtjevima programa upisa. Rezultati testiranja ili razgovora bit će uzeti u obzir prilikom odlučivanja o upisu učenika.

Objava rezultata i rangiranje

Nakon testiranja i razgovora, srednje škole će objaviti rezultate i rangirati učenike prema njihovim postignućima. Ovisno o broju raspoloživih mjesta, učenici će biti rangirani i svrstani na listu za upis. Ukoliko postoji više kandidata nego raspoloživih mjesta, prioritet će imati učenici s boljim rezultatima.

Upis

Nakon objave rezultata i rangiranja, srednje škole će pozvati učenike sa liste za upis da dođu i obave upis u određenom vremenskom periodu. Učenici trebaju dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja će biti navedena u pozivu za upis. Nakon što je upis obavljen, učenik je službeno upisan u srednju školu.

Rezerva

U slučaju da neki učenici ne obave upis u određenom vremenskom roku ili odustanu od upisa, srednje škole će kontaktirati učenike s rezervne liste i ponuditi im priliku za upis.

Napomena

Važno je pratiti kalendar upisa i redovito provjeravati obavijesti srednje škole i Ministarstva obrazovanja kako bi se osiguralo da se pravovremeno dostave svi potrebni dokumenti i obave sve potrebne radnje za uspješan upis u srednju školu.

Odabir škole i programa

Pri odabiru srednje škole i programa, važno je uzeti u obzir nekoliko faktora kako biste donijeli najbolju odluku za sebe. Evo nekoliko koraka koje možete slijediti prilikom odabira:

1. Razmislite o svojim interesima i talentima

Prije svega, trebate razmotriti svoje interese, talente i strasti. Razmislite o predmetima koji vas zanimaju i u kojima ste dobro. Također promislite o tome čime biste se željeli baviti u budućnosti i kakve vještine želite razviti.

2. Informirajte se o različitim školama i programima

Istražite različite srednje škole i programe koji su dostupni u vašem području. Proučite njihove nastavne planove i programe kako biste dobili bolji uvid u to što vas očekuje u određenoj školi i programu.

3. Razgovarajte s nastavnicima, roditeljima i prijateljima

Razgovarajte s nastavnicima, roditeljima i prijateljima koji su već prošli kroz isti proces upisa u srednju školu. Pitajte ih za savjete i iskustva te razmijenite mišljenja s njima kako biste dobili dodatnu perspektivu.

4. Posjetite škole i sudjelujte u otvorenim danima

Ako je moguće, posjetite škole koje vas zanimaju i sudjelujte u njihovim otvorenim danima. To će vam omogućiti da vidite školske prostorije, upoznate profesore i razgovarate s trenutnim učenicima kako biste stekli bolju sliku o tome kako izgleda život u tim školama.

5. Razgovarajte s pedagoškim zavodom

Ako imate dodatna pitanja ili trebate dodatne informacije o određenoj školi ili programu, obratite se pedagoškom zavodu. Oni će vam moći pružiti odgovore na vaša pitanja i pomoći vam u donošenju odluke.

6. Proučite kriterije za upis

Svaka škola ima određene kriterije za upis, poput prosjeka ocjena ili rezultata na ispitu. Proučite ove kriterije i provjerite jesu li vaše ocjene i rezultati dovoljni za upis.

7. Rangirajte svoje izbore

Nakon što ste proučili sve dostupne opcije, rangirajte svoje izbore prema svojim interesima i preferencijama. Najbolje bi bilo napraviti listu prioriteta kako biste jasno vidjeli koje su vam opcije najvažnije.

Slijedeći ove korake, bit ćete bolje pripremljeni za upis u srednju školu i program koji vam najbolje odgovara. Važno je da donesete odluku koja je u skladu s vašim interesima i ciljevima kako biste imali uspješno srednjoškolsko iskustvo.

Potrebna dokumentacija

 • Rodni list – Originalni rodni list mora biti dostavljen prilikom prijave za upis u srednju školu. Fotokopije neće biti prihvaćene.

 • Svjedodžbe iz osnovne škole – Potrebno je dostaviti svjedodžbe za sve razrede osnovne škole. Ovi dokumenti potvrđuju ocjene učenika tijekom osnovnoškolskog obrazovanja.

 • Potvrda o državljanstvu – Učenici trebaju dostaviti potvrdu o državljanstvu kao dokaz svoje nacionalnosti. Ovaj dokument je obavezan za sve učenike prilikom upisa u srednju školu.

 • Domovnica – Domovnica je također potrebna kao dokaz prebivališta ili boravišta u zemlji. Učenici trebaju dostaviti originalnu domovnicu prilikom prijave za upis.

 • Fotografije – Potrebno je dostaviti nekoliko fotografija učenika. Tačan broj i veličina fotografija mogu se razlikovati, pa se preporučuje da proverite specifične zahteve svake srednje škole.

 • Dodatna dokumentacija – Neke srednje škole mogu zahtevati dodatne dokumente kao što su liječnička uvjerenja, potvrde o specijalnim potrebama ili preporuke. Učenici se trebaju informisati o svim dodatnim dokumentima koje treba dostaviti prilikom prijave.

You might be interested:  Kalendar Moto Susreta 2023

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata je proces koji se provodi kako bi se odredio redoslijed kandidata prilikom upisa u srednju školu. Rangiranje se temelji na nekoliko faktora, a svaki faktor ima određeni broj bodova koji kandidat može osvojiti. Kandidati s većim brojem bodova imaju bolju šansu za upis u željenu školu.

Faktori koji utječu na rangiranje

 • Prosjek ocjena u osnovnoj školi: Ocjene koje kandidat postigne tijekom svog osnovnoškolskog obrazovanja imaju veliki utjecaj na rangiranje. Kandidati s višim prosječnim ocjenama dobivaju više bodova.
 • Rezultati ispita za upis: Kandidati polažu ispite iz određenih predmeta kako bi stekli dodatne bodove. Ovisno o rezultatima ostvarenim na tim ispitima, kandidat može dobiti određeni broj bodova.
 • Domovnica: Kandidati s prebivalištem u određenom gradu ili županiji mogu dobiti dodatne bodove. Ovo je posebno relevantno ako je broj prijavljenih kandidata veći od raspoloživih mjesta u željenoj školi.
 • Poseban status: Kandidati s posebnim statusom, poput djece branitelja, nabavljača ili djece s teškoćama u razvoju, mogu dobiti dodatne bodove.

Rang lista

Na temelju bodova koje je kandidat ostvario, formira se rang lista koja određuje redoslijed kandidata prema kojem se vrši upis u srednju školu. Kandidati s najviše bodova imaju prednost pri odabiru škole, dok oni s manje bodova mogu biti usmjereni prema školama za koje ima manje interesa.

Pozicija na rang listi Kandidat Broj bodova
1. Ivana Horvat 156
2. Marko Kovač 145
3. Ana Marić 138

Prikazana je samo mala vremenska razina kandidata, a rang lista može imati stotine ili čak tisuće kandidata, ovisno o popularnosti škola i broju prijava.

Upisna kvota i bodovanje kandidata

Upisna kvota određuje broj mjesta koji je raspoloživ za upis u određenu srednju školu u određenoj školskoj godini. Svaka škola ima svoju upisnu kvotu koja može biti različita svake godine.

Bodovanje kandidata provodi se kako bi se odredio redoslijed upisa u slučaju da postoji više kandidata nego raspoloživih mjesta. Svaki kandidat dobiva određeni broj bodova na temelju svojih ocjena iz osnovne škole, rezultata na posebnim ispitiima ili drugih kriterija koji se koriste za bodovanje.

Ocjene iz osnovne škole

Uobičajeno je da se ocjene iz osnovne škole koriste za bodovanje kandidata. Svaka škola ima svoje kriterije za bodovanje ocjena, koji mogu uključivati prosječnu ocjenu, ocjene iz određenih predmeta ili ocjene iz predmeta koji su relevantni za program srednje škole.

Rezultati ispita

U nekim slučajevima, škole mogu zahtijevati da kandidati polažu posebne ispite kako bi se bodovali za upis. Ovi ispiti mogu se odnositi na određene predmete ili vještine i mogu biti obvezni ili dobrovoljni.

Dodatni kriteriji za bodovanje

Dodatni kriteriji za bodovanje

Pored ocjena iz osnovne škole i rezultata ispita, neke škole mogu koristiti i dodatne kriterije za bodovanje kandidata. To mogu biti postignuća u izvannastavnim aktivnostima kao što su sport, umjetnost ili volontiranje, ili drugi faktori kao što su preporuke nastavnika ili motivacijsko pismo kandidata.

Bodovi za ocjene iz osnovne škole Bodovi za rezultate ispita Dodatni kriteriji
 • Ocjena 5: 10 bodova
 • Ocjena 4: 8 bodova
 • Ocjena 3: 6 bodova
 • Ocjena 2: 4 bodova
 • Ocjena 1: 2 bodova
 • Ispit 1: maksimalno 20 bodova
 • Ispit 2: maksimalno 15 bodova
 • Ispit 3: maksimalno 10 bodova
 • Postignuća u izvannastavnim aktivnostima: maksimalno 10 bodova
 • Preporuka nastavnika: maksimalno 5 bodova
 • Motivacijsko pismo: maksimalno 5 bodova

Dodatne provjere i testiranja

Neke srednje škole mogu zahtijevati dodatne provjere ili testiranja kao dio postupka upisa. Ovi testovi mogu biti usmjereni na određena područja znanja ili vještina i koriste se kako bi se odabrali najbolji kandidati za upis.

Vrsta dodatnih provjera i testiranja može varirati ovisno o školi. Neki primjeri uključuju testiranje matematičkih ili jezičnih vještina, testiranje likovne ili glazbene nadarenosti, intervju ili testiranje motoričkih sposobnosti.

U većini slučajeva, informacije o dodatnim provjerama ili testovima bit će dostupne na internetskim stranicama škole ili će biti objavljene u dokumentima vezanim uz upis.

Vrlo je važno da kandidati pravovremeno prikupe sve informacije o dodatnim provjerama ili testovima i pridržavaju se svih rokova. Ovi testovi često imaju rokove za prijavu, a neki od njih mogu biti ograničeni brojem mjesta.

Kako se pripremiti za dodatne provjere i testove?

Ako se škola u koju želite upisati zahtijeva dodatne provjere ili testiranja, važno je na vrijeme započeti s pripremom. Evo nekoliko savjeta kako se pripremiti:

 • Pronađite informacije o vrsti i sadržaju testiranja kako biste znali što očekivati.
 • Ako je moguće, pronađite primjere ili testove iz prethodnih godina da biste se upoznali s formatom i sadržajem testiranja.
 • Ako je potrebno, potražite pomoć ili sudjelujte u dodatnim tečajevima ili radionicama koje vam mogu pomoći u pripremi.
 • Naučite organizirati vrijeme i razvijte strategiju rješavanja testova kako biste bili što učinkovitiji.
 • Vježbajte redovito kako biste izgradili samopouzdanje i poboljšali svoje vještine na području koje će biti testirano.

Priprema za dodatne provjere i testove može biti izazovna, ali ulaganje truda i vremena može biti od velike koristi. Ne zaboravite da je testiranje samo jedan dio postupka upisa i da škole također uzimaju u obzir i druge aspekte vaše prijave, kao što su ocjene, aktivnosti izvan škole i motivacijsko pismo.

You might be interested:  Novi Sad Nova Godina 2023 - Najnovije Informacije i Program Dočeka

Prebacivanje u drugu školu i program

Ukoliko se tokom srednjoškolskog obrazovanja odlučite za promjenu škole ili programa, postoji mogućnost prebacivanja. Međutim, prebacivanje u drugu školu ili program može biti podložno određenim pravilima i ograničenjima.

Prebacivanje u drugu školu ili program obično zahtijeva sljedeće korake:

 1. Konzultiranje sa trenutnom školom – Prije nego što donesete odluku o prebacivanju, prođite kroz razgovor s nadležnim osobama u trenutnoj školi. Oni vam mogu pružiti informacije o postupku prebacivanja i mogućim posljedicama.
 2. Prikupljanje potrebne dokumentacije – Zahtjevi za prebacivanje variraju ovisno o školi i programu, ali obično će vam biti potrebna vaša srednjoškolska svjedodžba, prijepis ocjena, uvjerenje o maturi i eventualno preporuke učitelja.
 3. Prijavljivanje u željenu školu ili program – Nakon što ste prikupili potrebnu dokumentaciju, trebat ćete se prijaviti u željenu školu ili program. Provjerite rokove prijava i provjerite sve korake koje trebate slijediti.
 4. Podnošenje zahtjeva za prepoznavanje prethodno stečenih vještina – Ako već imate stečene vještine ili srednjoškolske ocjene koje želite prenijeti u novu školu ili program, možete podnijeti zahtjev za prepoznavanje tih postignuća. Ovaj postupak može se razlikovati ovisno o školi i programu.
 5. Dodatni koraci prema uputama škole – Nakon što ste podnijeli prijavu, kontaktirajte željenu školu ili program kako biste provjerili je li potrebno poduzeti dodatne korake ili priložiti dodatnu dokumentaciju.

Uvijek je važno pravovremeno istražiti i kontaktirati škole u koje želite se prebaciti kako biste se informirali o njihovim pravilima i postupcima prebacivanja. Također imajte na umu da se postojeća srednjoškolska postignuća i ocjene mogu razlikovati u smislu prihvaćanja u novu školu ili program.

Savjeti za uspješan upis

Upis u srednju školu je važna odluka i proces koji zahtijeva pažnju, planiranje i pravovremene korake. Evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da uspješno provedete postupak upisa:

1. Informirajte se o različitim školama i programima

Prva stvar koju trebate učiniti je proučiti različite srednje škole u vašem području i saznati koje programe nude. Informirajte se o predmetima, upisnim uvjetima, općoj reputaciji škole i svim drugim bitnim informacijama koje vam mogu pomoći pri donošenju odluke.

2. Razgovarajte sa sadašnjim učenicima

Nema boljeg načina da saznate više o srednjoj školi od samih učenika koji pohađaju tu školu. Razgovarajte s učenicima koji već pohađaju školu koju razmatrate i pitajte ih o njihovom iskustvu, nastavnicima, atmosferi i svemu ostalom što je važno za vas.

3. Postavite realna očekivanja

Kada birate srednju školu i program, važno je postaviti realna očekivanja. Razmislite o svojim interesima, sposobnostima i ciljevima te odaberite program koji odgovara vašim potrebama i mogućnostima. Imajte na umu da ne postoji “idealna” škola i program, već oni koji najbolje odgovaraju vama.

4. Pripremite se za prijemne ispite

Ako želite upisati školu s prijemnim ispitima, pripremite se unaprijed. Prijemni ispiti mogu uključivati testiranje znanja, intervju ili radove. Pronađite materijale za pripremu, upišite se na tečajeve ili pridružite se grupama za učenje kako biste se što bolje pripremili.

5. Pravovremeno prikupite dokumentaciju

Postupak upisa u srednju školu zahtijeva određenu dokumentaciju. Prikupite sve potrebne dokumente, kao što su svjedodžbe i preporuke, što je prije moguće kako biste se izbjegle nepotrebne stresne situacije i moguće kašnjenje s prijavom.

6. Pratite rokove i postupak prijava

Najvažnija stvar kod upisa u srednju školu je pratiti rokove i postupak prijava. Saznajte sve relevantne datume, istražite načine prijave i pratite sve upute koje dobijete od škola. Ne zaboravite na krajnje vrijeme prijava i ne čekajte zadnji trenutak kako biste se prijavili.

7. Posjetite otvorene dane i informativne susrete

Ako je moguće, posjetite otvorene dane i informativne susrete koje organiziraju srednje škole. To će vam pružiti priliku da istražite prostorije, razgovarate s nastavnicima i učenicima te steknete bolji dojam o samoj školi.

8. Razgovarajte s roditeljima i nastavnicima

Razgovarajte sa svojim roditeljima i nastavnicima o vašim planovima za upis u srednju školu. Oni vam mogu pružiti korisne savjete i podršku te vam pomoći u donošenju odluke. Njihovo mišljenje i iskustvo mogu biti od velike pomoći.

9. Budite otvoreni za promjene

Možda ćete tijekom procesa upisa promijeniti mišljenje ili se predomisliti o određenoj školi ili programu. Budite otvoreni za promjene i nemojte se bojati revidirati svoje odluke ako smatrate da je to najbolje za vas.

10. Vjerujte svojoj intuiciji

Najvažnije je vjerovati svojoj intuiciji. Poslušajte svoje srce i odaberite školu i program u kojima se osjećate najbolje. Vaša intuicija će vas najbolje voditi kroz proces upisa i osigurati da donesete pravu odluku za sebe.

Slijedite ove savjete i bit ćete korak bliže uspješnom upisu u srednju školu. Sretno!

FAQ:

Koji su rokovi za prijavu na srednju školu za školsku godinu 2023/24?

Rokovi za prijavu na srednju školu za školsku godinu 2023/24 su određeni lokalnim obrazovnim institucijama. Većina škola obično objavljuje svoje rokove za prijavu nekoliko mjeseci prije početka upisnog postupka. Preporučuje se redovito provjeravati web stranice škola ili se obratiti lokalnom odjelu za obrazovanje kako biste bili sigurni u točne datume.