5 pojačanje betona i zidova - Portal hrvatskih arhitekata

5 pojačanje betona i zidova

POD POJMOM POJAČANJE PODRAZUMIJEVAMO SANACIJU OŠTEČENIH GRADIVA KOJI GUBE UNUTARNJU VEZU, OSIPAJU SE I LOME, TE PRIMJERE, KADA JE POTREBNO KONSTRUKCIJSKO UČVRŠČENJE/ZAPUNJENJE ŠUPLJIH DIJELOVA SUHIH MASIVNIH ZIDOVA. POJAČANJE SE IZVODI INJEKTIVNIM VEZNIM SREDSTVIMA KOJA POBOLJŠAVAJU KOHEZIJU/VEZLJIVOST IZMEĐU OŠTEČENIH I ZDRAVIH, ČVRSTIH DIJELOVA KAKO BI POVEČALI MEHANIČKU ČVRSTOČU I POBOUŠALI OTPORNOST NA AGRESIVNA SREDSTVA.

5/A SUHI ZIDOVI

Pojačanje suhih zidova od kamena ili opeke injektiranjem hidrauličnog veziva postojanog na sulfate, s niskim modulom elastičnosti.
lzbušite rupe u zidu kojeg treba pojačati pod kutom 30-40° (na horizontalu) promjera 3-4 cm. Razmak između rupa može varirati 50-100 cm. Kod zidova debljine manje od 60 cm, rupe se mogu izbušiti samo na jednoj strani u dubini širine zida smanjenoj za 5 cm, a kod debljih zidova rupe se buše na obje strane. lz rupa očistimo prašinu nastalu prilikom bušenja. Postavite cijevi za injektiranje. Zapunite spojeve izmedu opeke, kamena ili pukotine Mape-Antiqueom MC ili Mape- Antiqueom LC. Natopite unutrašnju strukturu zidova tako da injektirate vodu s prethodno postavljenim pumpama za injektiranje. Ovaj se postupak mora izvesti najmanje 24 sata prije injektiranja. Pripremite injekcijski mort. Pomiješajte jednu vreću Mape – Antiqueom I (20 kg) s 8 litara vode tako da dobijete homogenu smjesu bez grudica. Mješavina Mape – Antiqueom I ostaje obradiva 30 minuta. Injektirajte mort. Injektiranje mješavine Mape – Antiqueom I mora se izvesti specijalnim pumpama za mort, ručnim ili automatskim pumpama za injektiranje (npr. “Clivio”), pod maksimalninn pritiskom od oko 3 atm. Uklonite cijevi za injektiranje. Ožbukajte ako je potrebno Mape – Antiqueom MC, Mape – Antiqueom LC ili Mape – Antiqueom CC. Zagladite pomoću Mape – Antiqueom FC ili FC/R. Obojite Silexcolor bojom u dva sloja ili zagladite Silexcolorom Tonachino ili Silexcolorom Marmorino nakon što ste prethodno nanijeli Silexcolor Primer.

5/B MAKRO-POROZNI BETON


Injektiranje pripremljenog gotovog cementnog morta s ekspandirajućim vezivom

lzbušite rupe pod kutom 30-40° (na horizontalu) promjera 3-4 cm u zidovima koje treba pojačati. Razmak izmedu rupa može varirati 20-50 cm, ovisno o dimenziji pukotina. Kod zidova debljine manje od 60 cm, rupe se mogu izbušiti samo na jednoj strani u dubini širine zida smanjenoj za 5 cm, a kod debljih zidova rupe se buše na obje strane. lz rupa očistimo prašinu nastalu prilikom bušenja. Postavite cijevi za injektiranje. Zapunite površinske makro-pore i napukline pomoću Mapegrouta T40. Natopite unutrašnju strukturu zidova tako da injektirate vodu kroz prethodno postavljene pumpe za injektiranje. Prije injektiranja voda mora isteći. Pripremite injekcijski mort. Pomiješajte vredu od 20 kg Stabilcema s 6-6.5 I vode i dobro promiješajte tako da dobijete tekud mort bez grudica. Mješavina ostaje obradiva oko 1 sat. Injektirajte mort. Injektiranje Stabilcema mora se izvesti specijalnim pumpama za mort, ručnim ili automatskim pumpama za injektiranje (npr. “Clivio”) pod maksimalnim pritiskom od oko 3 atm. Uklonite cijevi za injektiranje. Ožbukajte ako je potrebno cementnom žbukonn Nivoplan pomiješanom s dodatkom Planicrete. Obojite Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer.

You might be interested:  Elementi za vertikalni serklaž

Injektiranje cementnog morta pripremljenog ekspandirajućim dodatkom
lzbušite rupe pod kutom 30-40° (na horizontalu) promjera 3-4 cm u zidovima koje treba pojačati. Razmak između rupa može varirati 20-50 cm, ovisno o dimenziji pukotina. Kod zidova debljine manje od 60 cm, rupe se mogu izbušiti samo na jednoj strani u dubini širine zida smanjenoj za 5 cm, a kod debljih zidova rupe se buše na obje strane. lz rupa očistimo prašinu nastalu prilikom bušenja. Postavite cijevi za injektiranje. Zapunite površinske makro-pore i napukline pomoću Mapegrouta T40. Natopite unutrašnju strukturu zidova tako da injektirate vodu kroz prethodno postavljene pumpe za injektiranje. Prije injektiranja voda mora isteći. Pripremite injekcijski mort. Ulijte vodu u posudu (30% težinskog volumena cementa), dodajte 3-5% (težinski) Expandfluid veziva i zatim dodajte cement. Miješajte nekoliko minuta, ako je potrebno dodajte vodu i ponovo miješajte sve dok ne dobijete tekuću snnjesu bez grudica. Masa se mora ugraditi unutar 120 minuta. Injektirajte masu. Injektiranje cementne mješavine mora se izvesti specijalnim pumpama za mort, ručnim ili automatskim pumpama za injektiranje (npr. “Clivio”) pod maksimalnim pritiskom od oko 3 atm. Uklonite cijevi za injektiranje. Ožbukajte ako je potrebno Nivoplanom pomiješanim s dodatkom Planicrete. Obojite Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolorom Primer.

5/C TEMELJENJE

Priprema novih veznih greda koje spajaju postojeće temelje
lzvedite iskop. Očistite i ohrapavite postojeće temelje koji trebaju pojačanje. Pripremite rupe u međuprostoru u koje ćete smjestiti armaturu. Postavite arnnaturni koš. Namočite kontaktnu površinu i rupe. Ulijte beton pripremljen Stabilcemom (kao zamjenu možete koristiti uobičajene cementne mješavine kojima ste dodali aditive za povedanu tečnost/fluidnost kod kontroliranog skupljanja.

Priprema podložnih temelja
Uklonite (prema potrebi) postojeće temelje ili materijal ispod temelja (postupajte po etapama). Postavite armaturni koš. Pripremite grede tako da ulijete beton pripremljen pomoću Stabilcema. Lijevajte beton dok ne postignete minimalnu debljinu od 10 cm ispod zida od opeke. Ostavite beton da veže najmanje 7 dana. Ulijte Mapefill mort pomiješan s 30-50% granulata, krupnoće 5-8 mm sve dok se prostor između nove temeljne grede i gornje zidne konstrukcije potpuno ne zapuni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *