7 žbuke - Portal hrvatskih arhitekata

7 žbuke

ŽBUKE SU NAMIJENJENE ZAŠTITI TE ZAVRŠNOJ OBRADI ZIDOVA I BETONSKIH KONSTRUKCIJA. OBIČNO SE SASTOJE IZ RAZLIČITIH SLOJEVA MORTA KOJI SE NANOSI NEKOLIKO PUTA. ŽBUKA JE MJEŠAVINA UOBIČAJENOG VEZIVA, SMOLE, ODABRANOG AGREGATA, SVE POMIJEŠANO S VODOM.
PONEKAD SE DODAJE MALI POSTOTAK DODATAKA KAKO BI SE POBOLJŠALA NJEZINA SVOJSTVA. OPISANI NAČINI UPOTREBE TIH PROIZVODA ODNOSE SE NA PROIZVODE KOJI SE KORISTE ZA IZRADU NOVIH ŽBUKA NA BETONSKIM ILI ZIDANIM PODLOGAMA (NPR. PROBLEMATIKA PODLOGA S PRISUTNOM KAPILARNOM VLAGOM), NA ZAGLAĐIVANJE I BOJANJE POSTOJEČIH ŽBUKA TE NA ZAVRŠNU ZAŠTITU NOVIJIH POVRŠINA.

PRIPREMA

Nove žbuke
…na betonske podloge

Operite betonsku površinu vodom pod visokim pritiskom tako da uklonite cementnu skramu, prašinu i ostalu nečistoču. Svi tragovi sredstava za premazivanje oplate ili masnoče na podlozi, koji bi mogli negativno djelovati u doticaju sa žbukom, moraju se prethodno ukloniti sredstvima za odmaščivanje (preporučujemo 10%-tnu otopinu sode NaOH u vodi), a zatim dobro isprati svježom vodom.
Nanesite na natopljenu podlogu špric, koji se sastoji od cementa i pijeska granulacije 0-5 mm u omjeru 1:1 pomiješanim s Planicreteom, razdjeclenim vodom u omjeru 1:1.
Nanesite žbuku koja se sastoji od cementa, hidratiziranog vapna, prosijanog pijeska granulacije 0-3 mm pomiješanog s Planicreteom, razdjectenim vodom u omjeru 1 : 2-3 (ista mješavina se koristi za prethodnu izradu vodilica).
Poravnajte gladilicom za završnu obradu i prema potrebi zagladite čvrstom spužvom.
Napomena: Planicrete poboljšava prianjanje žbuke na beton.

…na zidane podloge

Operite površinu vodom pod visokim pritiskom tako da uklonite prašinu, slabo prianjajuče dijelove, nečistoču i topive soli.
Nanesite na natopljenu podlogu špric i mort koji se sastoji od cementa, hidrauličnog ili hidratiziranog vapna, prosijanog pijeska granulacije 0 i 3-5 mm, vode i dodatka 100-150 g Mapeplasta PT1 na 100 kg cennenta.
Napomena: Mapeplast PT1 poboljšava i reološke osobine svježeg morta, kao što su plastičnost, homogenost, odsustvo sedimentacije, odsustvo cementne skrame na površini (važne osobine za lagano nanošenje proizvoda), kao i osobine stvrdnutog morta poput otpornosti na cikluse smrzavanja i otapanja.

Sulfatno-otporna isušujuša žbuka za zidove izložene vlazi ili jakom kapilarnom djelovanju
…s prethodno pripremljenom suhom mješavinom morta koji ne sadrži cement

Uklonite postoječu žbuku najmanje 50 cm iznad najvišeg nivoa kapilarne vlage.
Ako cijelu fasadu građevine treba sanirati, postoječa žbuka mora se potpuno ukloniti.
Operite površinu vodom pod visokim pritiskom kako biste uklonili prašinu, ostatke “cvjetanja” i moguče topive soli.
Nanesite preko podloge natopljene vodom, koja mora površinski oteči, prvi sloj (oko 5 mm debljine) MAPE-ANTIQUEA RINZAFFO.
Ožbukajte grubom isušujučom žbukom MAPEANTIQUE (MAPE-ANTIQUE MC ili MAPE-ANTIQUE CC) najmanje 15 mm debljine; ukupna debljina žbuke ne smije biti mania od 20 mm.
Poravnajte gladilicom za završnu obradu. Zagladite MAPE-ANTIQUEOM FC ili MAPEANTIQUEOM FC/R.
Napomena: lako MAPE-ANTIQUE FC ili MAPEANTIQUE FC/R imaju isti kemijski sastav kao i mortovi za smanjenje vlage MAPE-ANTIQUE MC i MAPE-ANTIQUE CC, zbog finije granulacije ovi mortovi mogu blokirati površinske pore žbuke i tako lagano smanjiti paropropusnost. Ako je graclevina izložena povečanoj vlazi i ako su prisutne topive soli, MAPE-ANTIQUE FC ili MAPE-ANTIQUE FC/R treba zamijeniti SILEXCOLOROM TONACHINO, koji se isporučuje u 34 boje.
Završna boja: MAPE-ANTIQUE MC, MAPEANTIQUE CC, MAPE-ANTIQUE FC i MAPE-ANTIQUE FC/R možemo premazati SILEXCOLOR bojom. Po potrebi se SILEXCOLOR takocler može nanijeti preko SILEXCOLORA TONACHINO.
Napomena: Ovaj postupak rješava uobičajeni problem koji se posebno odnosi na stare zidane konstrukcije bez izvedene hidroizolacije i s tim povezanim slobodnim dizanjem kapilarne vlage.
Ako se ne traži završno bojanje, moguča je vodonepropusna i paropropusna obrada površine žbuke vodoodbojnim i paropropusnim hidrofobom ANTIPLUVIOLOM S.

You might be interested:  Tavelloni

…sa žbukom koja se priprema na gradilištu, s vezivom koje ne sadrži cement i lokalnim pijeskom

Uklonite postoječu žbuku najmanje 50 cm iznad najvišeg nivoa kapilarne vlage.
Ako cijelu fasadu graclevine treba sanirati, postoječa žbuka mora se potpuno ukloniti.
Operite površinu vodom pod visokim pritiskom kako biste uklonili prašinu, ostatke “cvjetanja” i moguče topive soli.
Nanesite preko podloge natopljene vodom, ali koja sada ima suhu površinu, prvi sloj (oko 5 mm debljine) MAPE-ANTIQUEA RINZAFFO.
Nanesite žbuku debljine najmanje 15 mm s mortom pripremljenim na gradilištu, miješajuči MAPEANTIQUE LC s lokalnim pijeskom; ukupna debljina žbuke ne smije nikada biti mania od 20 mm.
Poravnajte gladilicom za završnu obradu. Zagladite MAPE-ANTIQUEOM FC ĺlĺ MAPE-
ANTIQUEOM FC/R.
Napomena: lako MAPE-ANTIQUE FC ĺlĺ MAPEANTIQUE FC/R imaju isti kemijski sastav kao i mortovi za smanjenje vlage MAPE-ANTIQUE MC i MAPE-ANTIQUE CC, zbog finije granulacije ovi mortovi mogu blokirati površinske pore žbuke i tako lagano smanjiti paropropusnost. Ako je graclevina izložena povečanoj vlazi ĺ ako su prisutne topive soli, MAPE-ANTIQUE EC ILI MAPE-ANTIQUE FC/R preporučuje se zamijeniti SILEXCOLOROM TONACHINO, koji se isporučuje u 34 boje.
Zavrina boja: MAPE-ANTIQUE LC, MAPEANTIQUE FC, MAPE-ANTIQUE FC/R nnožemo premazati SILEXCOLOR bojom. Po potrebi se SILEXCOLOR takocler može nanijeti preko SILEXCOLORATONACHINO.
Napomena: Ovaj postupak rješava uobičajeni problem koji se posebno odnosi na stare zidane konstrukcije bez izvedene hidroizolacije i s tim povezanim slobodnim penjanjem kapHame vlage.
Ako se ne traži završno bojanje, moguča je vodonepropusna i paropropusna obrada površine žbuke vodoodbojnim i paropropusnim hidrofobom ANTIPLUVIOLOM S.

IZRAVNAVANJE, ZAGLABIVANJE I BOJANJEŽBUKA
Mikro pukotine na površini žbuke

Širina pukotine < 0.2 mm
Ovaj se postupak preporučuje kada pukotine nisu vete od 0.2 mm i nisu izložene pomacima uslijed konstruktivnog djelovanja.
Operite površinu vodom pod visokim pritiskom kako biste uklonili prašinu i ostalu nečistotu. Zagladite površinu ako je potrebno MONOFINISHOM (kao zamjenu možete koristiti PLANITOP
100).
Obojite ELASTOCOLOROM u debljini ne manjoj od 200pm nakon što se mort za zaglaclivanje potpuno osušio.
Napomena: ELASTOCOLOR nije primjeren za premoščivanje pukotina na površini koje bi nastale nakon njegovog nanošenja zbog skupljanja prilikom sušenja žbuke.

You might be interested:  15 sanacija pokrova od azbest-cementnih ploča

0.2 mm < širina pukotine < 0.5 mm
Ovaj postupak se preporučuje kada pukotine nisu vete od 0.5 mm i nisu izložene pomacima uslijed konstruktivnog djelovanja.
Operite površinu vodom pod visokim pritiskom kako biste uklonili prašinu i ostale nečistote. Zagladite površinu ako je potrebno MONOFINISHOM (kao zamjenu možete koristiti PLANITOP 100).
Nanesite prvi sloj MAPELASTICA.
Nanesite drugi tanki sloj (< 0.5 mm) MAPELASTICA nakon što se prvi osušio.
Zagladite spužvastom gladilicom.
Ukupna debljina mora biti oko 2 mm.
Obojite ELASTOCOLOROM u dva sloja.

0.5 mm < širina pukotine < 1 mm
Ovaj se postupak preporuča kada pukotine nisu vete od 1 mm i nisu izložene pomacima uslijed konstruktivnog djelovanja.
Operite površinu vodom pod visokim pritiskom kako biste uklonili prašinu i ostale nečistote. Zagladite površinu ako je potrebno MONOFINISHOM (kao zamjenu možete koristiti PLANITOP 100).
Nanesite lopaticom prvi sloj MAPELASTICA te odmah umetnite alkalno otpornu mrežicu od staklenih vlakana u još svježi prvi sloj.
Nanesite drugi sloj (< 0.5 mm) MAPELASTICA nakon što se prvi sloj osušio.
Zagladite spužvastom gladilicom.
Ukupna debljina mora biti oko 2 mm.
Obojite ELASTOCOLOROM u dva sloja.

Površine žbuka koje nisu popucale
…s normalno vezujutim mortom za debljine nanosa do 4 mm

Uklonite staru boju ručno, struganjem ili strojno, pjeskarenjem.
Uklonite sa žbuke sve ostatke materijala dok ne dobijete čvrstu podlogu bez prašine i ostalih nečistoča.
Natopite podlogu vodom koja mora površinski oteči. Poravnajte MONOFINISHOM do maksimalne debljine od 4 mm.
Obojite ELASTOCOLOROM u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli ELASTOCOLOR PRIMER (kao zamjenu koristite boju SILEXCOLOR ili, pak, površinu zagladite SILEXCOLOROM TONACHINO ili SILEXCOLOROM MARMORINO nakon što ste prethodno nanijeli SILEXCOLOR PRIMER).

…s brzovezujušim I brzostvrdnjavajušim mortom za debljine nanosa do 5 mm

You might be interested:  5 pojačanje betona i zidova

Uklonite staru boju ručno, struganjem ili strojno, pjeskarenjem.
Uklonite sa žbuke sve ostatke materijala dok ne dobijete čvrstu podlogu bez prašine i ostalih nečistoča.
Natopite podlogu vodom koja mora površinski oteči. Poravnajte PLANITOPOM 100 do maksimalne debljine od 5 mm.
Za područja na kojima je potreban nanos debljine veče od 5 mm, za izravnavanje se koristiti PLANITOP 100 pomiješan s pijeskom odgovarajude granulacije (do najviše 30%).
Obojite ELASTOCOLOROM u dva sloja nakon što
ste prethodno nanijeli ELASTOCOLOR PRIMER (kao zamjenu koristite boju SILEXCOLOR ili, pak, površinu zagladite SILEXCOLOROM TONACHINO ili SILEXCOLOROM MARMORINO nakon što ste prethodno nanijeli SILEXCOLOR PRIMER).

…s normalno vezujučim srednje elastičnim mortom za debljine do 4 mm

Uklonite staru boju ručno, struganjem ili strojno, pjeskarenjem.
Uklonite sa žbuke sve ostatke materijala dok ne dobijete čvrstu podlogu bez prašine i ostalih nečistoča.
Natopite podlogu vodom koja mora površinski oteči. Poravnajte ADESILDWM FIS 13 ponniješanim s cementom te nanesite do največe debljine od 4 mm. Utisnite alkalno otpornu mrežicu od staklenih vlakana u područja gdje su prisutne slabe mikro pukotine na podložnim žbukama.
Obojite ELASTOCOLOROM u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli ELASTOCOLOR PRIMER.

…s normalno vezujučim mortom za debljine izmedu 3 i 15 mm

Uklonite staru boju ručno, struganjem ili strojno, pjeskarenjem.
Uklonite sa žbuke sve ostatke materijala dok ne dobijete čvrstu podlogu bez prašine i ostalih nečistoča.
Natopite podlogu vodom koja mora površinski oteči. Poravnajte POROCOLOM u debljini izmeclu 3 i 15 mm.
Obojite ELASTOCOLOROM u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli ELASTOCOLOR PRIMER (kao zamjenu koristite boju SILEXCOLOR ili jednostavno površinu zagladite SILEXCOLOROM TONACHINO ili SILEXCOLOROM MARMORINO nakon što ste prethodno nanijeli SILEXCOLOR PRIMER).

ZAVRŠNO BOJANJE
Novoizvedene žbuke
… paropropusnom elastičnom akrilnom bojom

Operite površinu vodom pod visokim pritiskom kada je žbuka potpuno vezala tako da uklonite prašinu i drugu nečistodu.
Nanesite ELASTOCOLOR PRIMER kada se podloga potpuno osušila.
Nanesite dva sloja boje ELASTOCOLOR.

…visoko paropropusnom silikatnom bojom

Operite površinu vodom pod visokim pritiskom kada je žbuka potpuno vezala tako da uklonite prašinu i druge nečistode.
Nanesite PRIMER SILEXCOLOR kada se podloga potpuno osušila.
Nanesite dva sloja boje SILEXCOLOR.

… visoko paropropusnom silikatnom masom za zagladivanje

Operite površinu vodom pod visokim pritiskom kada je žbuka potpuno vezala tako da uklonite prašinu i ostale nečistode.
Nanesite SILEXCOLOR PRIMER kada se podloga potpuno osušila.
Zagladite slojem u boji SILEXCOLOR TONACHINO u debljini od oko 1 mm ili SILEXCOLOROM MARMORINO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *