Gradnja Kuce Od 80 Kvadrata - Portal hrvatskih arhitekata

Gradnja Kuce Od 80 Kvadrata

Gradnja Kuce Od 80 Kvadrata

Izgradnja kuće je važan i složen projekat koji zahteva dobro planiranje i organizaciju. Ako planirate da izgradite kuću od 80 kvadrata, ovaj vodič će vam pružiti korisne smernice i savete za uspešnu izgradnju.

Prvo što treba da uradite je da izradite detaljan plan, koji će obuhvatiti sve faze građevinske projekta. Ovo uključuje definisanje budžeta, izbor lokacije, dizajn kuće, izbor materijala i angažovanje profesionalnih radnika.

Jedan od ključnih koraka u procesu izgradnje je odabir kvalitetnih materijala. Materijali kao što su cigla, beton i drvo su najčešće korišćeni u izgradnji kuće. Važno je da pravilno odaberete materijale, kako bi vaša kuća bila dugotrajna i otporna na vremenske uslove.

Takođe, morate angažovati stručnjake za određene radove, kao što su zidari, električari, vodoinstalateri i stolari. Oni će igrati ključnu ulogu u izgradnji vaše kuće i obezbediti kvalitetan rad.

Uz pažljivo planiranje i stručno vođenje, gradnja kuće od 80 kvadrata može biti uspešan projekat. Sledite ovaj vodič i uživajte u kreiranju svog doma.

Planiranje i dizajn

Planiranje i dizajn kuće od 80 kvadrata su ključni koraci u uspešnoj izgradnji. Pravilno planiranje i dizajn omogućavaju efikasnost i funkcionalnost prostora, kao i zadovoljavanje potreba i estetskih preferencija vlasnika.

1. Utvrđivanje potreba

Prvi korak u planiranju i dizajnu je utvrđivanje potreba vlasnika kuće. To uključuje odlučivanje o broju soba, veličini prostorija, stilu kuće i drugim karakteristikama koje su važne za vlasnika.

2. Odabir arhitekta

Nakon što su potrebe utvrđene, sledeći korak je angažovanje arhitekta koji će kreirati planove za kuću. Arhitekta treba odabrati na osnovu iskustva, referenci i stilskog senzibiliteta.

3. Dizajniranje prostora

Dizajniranje prostora uključuje kreiranje rasporeda prostorija, odabir materijala, boja i stilskih elemenata. Važno je da dizajn bude funkcionalan, estetski privlačan i da odgovara potrebama vlasnika.

4. Izrada planova

Nakon dizajniranja prostora, arhitekta će izraditi detaljne planove za izgradnju kuće. Planovi će obuhvatiti sve neophodne informacije o strukturi kuće, kao i tehničke detalje koji su važni za izvođače radova.

5. Dobijanje građevinske dozvole

5. Dobijanje građevinske dozvole

Prije početka izgradnje, neophodno je dobiti građevinsku dozvolu od lokalnih vlasti. Neophodna dokumentacija uključuje planove arhitekte, kao i druge potrebne informacije o projektu.

6. Izrada budžeta

Planiranje i dizajn uključuju i izradu budžeta za izgradnju kuće. Važno je da budžet bude realističan i da obuhvata sve troškove, uključujući troškove materijala, radne snage i dozvola.

U zaključku, planiranje i dizajn su ključni koraci u uspešnoj izgradnji kuće od 80 kvadrata. Pravilno planiranje omogućava efikasnost i funkcionalnost prostora, a dizajn zadovoljava estetske preferencije vlasnika.

Izbor parcele i pripremni radovi

Za uspešnu izgradnju kuće od 80 kvadrata, prvi korak je pravilan izbor parcele. Prilikom odabira parcele trebate uzeti u obzir niz faktora kako biste osigurali da je zemljište pogodno za izgradnju.

Priprema za izbor parcele

Prije nego što počnete tražiti parcele, važno je da napravite popis kriterija kojima se mora zadovoljiti. Ova lista može uključivati:

 • Lokacija: Parcele u blizini gradskih centara ili drugih infrastrukturnih objekata mogu biti skuplje, ali mogu biti praktičnije za život.
 • Veličina parcele: Parcele odgovarajuće veličine za izgradnju kuće od 80 kvadrata. Morate također uzeti u obzir mogućnost proširenja u budućnosti, ukoliko je to potrebno.
 • Orijetacija parcele: Treba provjeriti orijentaciju parcele kako biste znali kakvo će biti osvjetljenje u kući tijekom dana.
 • Teren parcele: Procijenite teren parcele kako biste znali može li se graditi na njoj, da li će biti potrebno dodatno niveliranje ili izgradnja temelja.
 • Pristupnost: Osigurajte pristup parcele putem ceste kako biste mogli dovesti materijal i opremu za izgradnju.
 • Infrastruktura: Provjerite dostupnost električne energije, vode i kanalizacije na parceli.
You might be interested:  Dom I Dizajn Fotogalerija

Pripremni radovi

Nakon što odaberete idealnu parcelu za izgradnju kuće, slijedi faza pripremnih radova. Ovi radovi uključuju:

 1. Ispitivanje tla: Potrebno je provesti ispitivanje tla kako biste utvrdili kvalitet tla i saznali koje jezgre temelja će biti potrebne.
 2. Izrada nacrta: Treba izraditi nacrt kuće koji će uključivati dimenzije, raspored prostorija i sve ostale posebne zahtjeve koje imate. Može biti neophodno angažirati arhitekta ili inženjera za izradu detaljnog nacrta.
 3. Odobrenje projekta: Pripremljen projekt treba biti odobren od strane nadležnih tijela ili arhitektonskih savjeta prije nego što započnete gradnju.
 4. Dobivanje građevinske dozvole: Prije nego što započnete gradnju, trebate dobiti građevinsku dozvolu od lokalnih vlasti.
 5. Uklanjanje vegetacije: Ako na parceli postoje drveće ili biljke, potrebno ih je ukloniti kako bi se pripremila površina za gradnju.
 6. Provjera infrastrukture: Provjerite postoje li električne veze, vodovodne linije, kanalizacija i ostali infrastrukturni elementi na parceli. Ako ne postoji, trebate planirati izgradnju tih elemenata.

Ovi pripremni radovi su bitni kako bi osigurali da je građevinska parcela spremna za izgradnju kuće od 80 kvadrata. Obratite pažnju na sve detalje kako biste izbjegli moguće komplikacije tijekom procesa gradnje.

Temeljna konstrukcija

Pri gradnji kuće od 80 kvadrata, temeljna konstrukcija je jedan od najvažnijih elemenata. Temelji pružaju sigurnost i stabilnost cijeloj strukturi i trebaju biti pravilno izgrađeni i dimenzionirani. Evo nekoliko ključnih stvari o temeljnoj konstrukciji koje treba uzeti u obzir:

1. Vrsta temelja

Prva odluka koju trebate donijeti je odabir vrste temelja. Postoje različite vrste temelja, poput temelja na pilotima, temelja od armiranog betona ili temelja pomoću temeljnih blokova. Odabir vrste temelja ovisi o vrsti tla na kojem se gradi, konstrukciji kuće i proračunu.

2. Izrada temelja

Kada odaberete vrstu temelja, sljedeći korak je izrada temelja prema projektu. Za izradu temelja obično koristimo armirani beton, koji pruža snagu i čvrstoću. Temelji trebaju biti izrađeni točno prema projektu i biti ravni i ravnomjerno raspoređeni kako bi se izbjegle pukotine ili deformacije kasnije.

3. Dreniranje

Jedan od važnih aspekata temeljne konstrukcije je i dreniranje. Potrebno je osigurati da se voda ne zadržava oko temelja, jer bi to moglo uzrokovati probleme poput vlage ili erozije tla. Stoga treba razmotriti ugradnju sustava odvodnje oko temelja kako bi se osiguralo ispravno odvođenje vode.

4. Zaštita od vlage

Dobro izvedena hidroizolacija je ključna kako bi se spriječio prodor vlage u temelje. To može uključivati upotrebu hidroizolacijskih materijala kao što su bitumenske trake, tekuće hidroizolativne membrane ili izolaciju od ekspandiranog polistirena. Osim toga, treba osigurati da nema propusta u hidroizolaciji kako bi se spriječio prodor vode.

5. Ventilacija temelja

Properna ventilacija temelja također je važna kako bi se spriječila kondenzacija i vlaga. Ugradnja ventilacijskih otvora i odgovarajućih sustava za ventilaciju omogućit će protok svježeg zraka ispod kuće i smanjiti rizik od problema s vlagom.

6. Kontrola kvalitete

Zadnji, ali ne manje važan korak je kontinuirana kontrola kvalitete tijekom izgradnje temeljne konstrukcije. To uključuje redovnu provjeru rada, mjerenja i provjeru ispravnosti izvedbe temelja prema projektu. Ako se primijeti bilo kakva odstupanja ili nedostatke, važno je odmah ih popraviti kako bi se izbjegli daljnji problemi.

Temeljna konstrukcija je ključni korak u izgradnji kuće od 80 kvadrata. Pravilno izgrađeni temelji osiguravaju stabilnost i dugotrajnost strukture. Stoga je važno pažljivo planirati i izvršiti temeljnu konstrukciju prema svim relevantnim smjernicama i standardima.

Zidovi, podovi i krov

Zidovi

Zidovi su jedan od ključnih elemenata svake kuće. Prilikom izgradnje kuće od 80 kvadrata, važno je odabrati odgovarajući materijal za zidove koji će biti trajan i otporan na vremenske uslove. Najčešće korišćeni materijali za zidove su cigla, beton i blokovi.

Cigla je tradicionalna opcija koja pruža dobru toplotnu izolaciju i otpornost na požar. Beton je takođe popularan izbor zbog svoje izdržljivosti i dugotrajnosti. Blokovi se često koriste kao jeftinija opcija, ali može biti potrebno dodatno izolovanje kako bi se postigla dobra toplotna izolacija.

Podovi

Izbor podova za vašu kuću od 80 kvadrata može značajno uticati na izgled i funkcionalnost prostora. Najčešće korišćeni materijali za podove su parket, laminat, keramičke pločice i beton.

Parket i laminat su popularni izbori zbog svoje topline i elegancije. Keramičke pločice su često korišćene u kuhinjama i kupatilima zbog svoje otpornosti na vodu i lakoće čišćenja. Beton je takođe popularan izbor za podove jer pruža moderni izgled i može se kombinovati sa raznim bojama i dizajnom.

You might be interested:  Istra Kuća Za Odmor

Krov

Krov je jedan od najvažnijih delova kuće jer štiti od spoljnih elemenata. Prilikom izbora materijala za krov, važno je uzeti u obzir faktore kao što su trajnost, izolacija i estetika. Najčešće korišćeni materijali za krovove su crep, lim i krovna folija.

Crep je popularan izbor zbog svoje dugotrajnosti i estetike. Limeni krovovi su takođe česti zbog svoje jednostavnosti i dugotrajnosti. Krovna folija je jeftinija opcija koja se često koristi za privremene ili manje važne strukture.

Električni i vodovodni sistemi

Električni sistemi

Električni sistem je jedan od najvažnijih sistema u kući i treba mu posvetiti posebnu pažnju pri izgradnji. Ovde je nekoliko ključnih stavki koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja električnog sistema:

 • Broj utičnica: Odredite koliko će utičnica biti potrebno u svakoj prostoriji kako biste obezbedili dovoljno električnih priključaka za sve uređaje i aparate.

 • Raspored prekidača: Odlučite gde će biti smešteni prekidači za svetla i utičnice u svakoj prostoriji kako biste olakšali pristup i upravljanje svetlima i uređajima.

 • Osvetljenje: Razmotrite različite opcije osvetljenja, kao što su ugrađena rasveta, plafonjere i reflektori, kako biste kreirali odgovarajuću atmosferu u svakoj prostoriji.

 • Bezbednost: Instalirajte odgovarajuće električne zaštitne uređaje, kao što su prekidni i diferencijalni prekidači, kako biste osigurali bezbednost ljudi i električnih sistema u kući.

Vodovodni sistemi

Vodovodni sistem je još jedan bitan deo kuće i treba ga pažljivo planirati kako bi se osiguralo pravilno snabdevanje vodom. Evo nekoliko faktora koje treba razmotriti prilikom izrade vodovodnog sistema:

 • Instalacija cevi: Odaberite adekvatne cevi za vodovodni sistem, koje su izdržljive i otporne na koroziju, kako bi vam služile dugi niz godina.

 • Vodovodne tačke: Postavite vodovodne tačke, kao što su slavine, tuševi i WC šolje, na optimalnim mestima u kući kako bi bilo lako pristupiti vodi u svakoj prostoriji.

 • Septička jama: Ako nemate pristup gradskom kanalizacionom sistemu, razmotrite izgradnju septičke jame kako biste pravilno rukovali otpadnim vodama.

 • Pravilan protok vode: Planirajte vodovodne cevi i instalirajte potrebne ventile i druge uređaje kako biste osigurali pravilan protok vode u celom sistemu.

Unutrašnje uređenje i završni radovi

Nakon izgradnje temelja, zidova i krova vaše kuće od 80 kvadrata, vrijeme je da se posvetite unutrašnjem uređenju i završnim radovima. Ovi koraci uključuju postavljanje podova, namještaja, bojanje zidova i završne detalje koji će vašem domu dati konačni izgled i osjećaj udobnosti.

1. Postavljanje podova

Prvi korak u unutrašnjem uređenju je postavljanje podova. Odabir podnih obloga može biti ovisan o preferencijama i potrebama pojedinca. Možete odabrati drvene podove za topliji i prirodniji izgled ili laminat za jednostavnije održavanje. Također možete razmisliti o keramičkim pločicama ili tepisima, ovisno o prostoriji u kojoj se nalazite.

2. Namještaj

Sljedeći korak je odabir i postavljanje namještaja. Ovisno o veličini prostorija i vašim potrebama, možete odabrati namještaj koji će vaš dom učiniti funkcionalnim i ugodnim. U dnevnom boravku možete postaviti udobnu sofu, stol i stolice, dok u spavaćoj sobi možete odabrati krevet, ormare i noćne ormariće. Također možete razmisliti o ugradbenim ormarima kako biste maksimalno iskoristili prostor.

3. Bojanje zidova

Bojanje zidova je jedan od najvažnijih koraka za stvaranje atmosfere u vašem domu. Odaberite boje koje vam se sviđaju i koje će se uklopiti s namještajem i stilom prostora. Možete se odlučiti za neutralne boje poput bijele, sive ili bež, ili možete eksperimentirati s bojama kako biste postigli živopisniji izgled. Također, možete razmisliti o upotrebi tapeta ili zidnih naljepnica kako biste dodali dodatni interes i osobnost prostoru.

4. Završni detalji

Posljednji korak u unutrašnjem uređenju su završni detalji. To uključuje postavljanje dekorativnih predmeta poput slika, ukrasnih jastuka, zavjesa i rasvjete. Također možete razmisliti o postavljanju zrcala kako biste vizualno proširili prostor. Ovi detalji će vašem domu dati konačni izgled i osobnost.

Pri unutrašnjem uređenju i završnim radovima važno je imati na umu svoje potrebe i preferencije. Važno je stvoriti prostor koji će reflektirati vaš stil i pružiti vam udobnost i funkcionalnost.

Eksterijer i dvorište

Uređenje dvorišta

Prilikom izgradnje kuće od 80 kvadrata, važno je posvetiti pažnju uređenju dvorišta kako biste imali prostor za odmor i zabavu na otvorenom. Dvorište može biti uređeno na razne načine, u skladu sa vašim stilom i preferencijama.

Neki od elemenata koje možete razmotriti u uređenju dvorišta su:

 • Travnjaci i cvetni vrtovi – Rasporedite travnjake i cvetne vrtove na strategičnim mestima kako biste stvorili vizuelno privlačan prostor.
 • Dekorativne staze – Dodajte staze od peščenjaka ili drugih materijala kako biste olakšali kretanje po dvorištu i istakli određene delove.
 • Terase i vrtni nameštaj – Kreirajte prijatan prostor za odmor postavljanjem terasa i vrtnog nameštaja koji će vam omogućiti uživanje na otvorenom.
 • Rasadnici i zeleni zidovi – Ugradite rasadnike i zidove sa zelenim biljkama kako biste dodali osvežavajući element prirode u dvorište.
You might be interested:  Kuća Piva Slavonski Brod

Eksterijer kuće

Izgled kuće i njen eksterijer igraju važnu ulogu u stvaranju prvog utiska o vašem domu. Prilikom izgradnje kuće od 80 kvadrata, možete kreirati estetski privlačan eksterijer koristeći različite materijale i boje. Takođe, imajte na umu praktičnost i funkcionalnost prilikom odabira materijala i građevinskih elemenata.

Neki od elemenata koje možete razmotriti u uređenju eksterijera kuće su:

 • Boja fasade – Odaberite boju fasade koja će se uklopiti u okolinu i naglasiti stil vaše kuće.
 • Prozori i vrata – Odaberite prozore i vrata koji će biti funkcionalni i estetski privlačni.
 • Ukrasni detalji – Dodajte ukrasne detalje poput kamenih obloga, drvenih panela ili balkona kako biste dodali karakter i eleganciju eksterijeru.
 • Osvetljenje – Postavite spoljno osvetljenje koje će stvoriti ambijentalnu atmosferu i istaknuti lepotu vašeg doma.

Važno je održavati eksterijer kuće kako bi ostao lep i funkcionalan tokom godina. Redovno čišćenje fasade, provera integriteta boje i popravka oštećenja su neophodni kako bi vaša kuća zadržala svoj sjaj.

Održavanje i budući planovi

Održavanje kuće

Održavanje kuće je ključno kako bi se osigurala dugotrajnost i funkcionalnost. Evo nekoliko ključnih aspekata održavanja koje treba imati na umu:

 • Redovito čistite i održavajte vanjsku fasadu kako biste spriječili nakupljanje prljavštine i oštećenja.
 • Provjeravajte i čistite krovne oluke kako biste spriječili začepljenja i oštećenja od vode.
 • Redovito mijenjajte filtere za klima uređaje i sustav grijanja kako bi se osigurala ispravna funkcionalnost i čišći zrak.
 • Kontrolirajte vlagu unutar kuće kako biste spriječili pojavu plijesni i oštećenja na drvetu.
 • Provjerite i održavajte sustav odvodnje kako biste osigurali ispravno odvođenje kišnice i spriječili probleme s vlagom.
 • Redovito se brinete o vrtu i biljkama kako biste održali estetski izgled okoliša.

Budući planovi

Iako je vaša kuća svježe izgrađena, uvijek je dobro razmišljati o planovima za budućnost. Evo nekoliko ideja koje možete uzeti u obzir:

 • Dodajte dodatne prostorije ili nadogradite postojeće kako biste prilagodili kuću vašim potrebama u budućnosti. Na primjer, možda će vam trebati dodatna soba za goste ili prostorija za vježbanje.
 • Razmislite o uvođenju energetski učinkovitih sustava kako biste smanjili troškove energije i smanjili negativan utjecaj na okoliš. Na primjer, solarni paneli ili toplinska pumpa mogu biti dobre opcije.
 • Planirajte unaprijed za redovno održavanje i renoviranje kako biste osigurali da kuća uvijek ostane u dobrom stanju i slijedi vaš stil.
 • Razmislite o dodavanju zelenih površina ili prostora za odmor u dvorištu kako biste stvorili mirno i opuštajuće okruženje.

Za implementaciju ovih budućih planova, važno je planirati financijski i organizacijski. Razgovarajte s arhitektom, dizajnerom interijera ili stručnjakom za izgradnju kako biste dobili savjete i smjernice.

FAQ:

Koliko je prostora potrebno za izgradnju kuće od 80 kvadrata?

Za izgradnju kuće od 80 kvadrata potrebno je oko 400 kvadrata zemljišta.

Koje su prednosti gradnje kuće od 80 kvadrata?

Gradnja kuće od 80 kvadrata ima nekoliko prednosti. Prvo, takva kuća je relativno jeftina u izgradnji. Također, manja kuća znači manje održavanja i troškova. Također, ovakva kuća je lakše zagrijavati zimi, što može dovesti do uštede na računima za grijanje.

Koliko bi koštala gradnja kuće od 80 kvadrata?

Cijena gradnje kuće od 80 kvadrata može biti različita ovisno o mnogim faktorima kao što su lokacija, materijali, izvođači radova, itd. U prosjeku, cijena može biti između 1000 i 1500 eura po kvadratnom metru. Dakle, ukupna cijena bi se kretala između 80.000 i 120.000 eura.

Koliko dugo bi trajala izgradnja kuće od 80 kvadrata?

Vrijeme izgradnje kuće od 80 kvadrata može varirati ovisno o mnogim faktorima kao što su složenost projekta, dostupnost materijala, sezonski uvjeti, itd. U prosjeku, može potrajati između 6 i 12 mjeseci da se kuća potpuno izgradi.

Koje su ključne faze u izgradnji kuće od 80 kvadrata?

Glavne faze u izgradnji kuće od 80 kvadrata uključuju: pripremu terena, temelje, zidove, krov, instalaciju električnih i vodovodnih sustava, unutarnje završne radove i vanjske radove poput uređenja dvorišta.

Koje dozvole su potrebne za izgradnju kuće od 80 kvadrata?

Potrebne dozvole za izgradnju kuće obično se razlikuju ovisno o zakonima i propisima u određenoj zemlji ili regiji. Općenito, potrebna vam je građevinska dozvola, a možda će biti potrebne i druge dozvole kao što su vodna dozvola ili dozvola za priključenje na električnu mrežu.

Koje su najvažnije stvari koje treba imati na umu pri izgradnji kuće od 80 kvadrata?

Pri izgradnji kuće od 80 kvadrata važno je imati na umu nekoliko stvari. Prvo, važno je imati detaljan plan i proračun kako biste izbjegli neugodna iznenađenja s financijama. Također je važno surađivati sa stručnjacima kao što su arhitekti i građevinski inženjeri kako biste osigurali kvalitetu gradnje. Također, trebali biste razmotriti energetsku učinkovitost kuće kako biste smanjili troškove grijanja i hlađenja.