Hvad Er En Myte - Portal hrvatskih arhitekata

Hvad Er En Myte

Hvad Er En Myte

En myte er en fortællende historie, der er en del af en bestemt kultur eller tradition. Myter er gamle og ofte har de en religiøs eller overnaturlig karakter. De kan handle om guder, helte eller begivenheder fra fortiden. Myter er ikke baseret på fakta eller virkelighed, men de afspejler samfundets værdier og tro.

Myter bliver ofte brugt til at forklare naturfænomener eller menneskets oprindelse. De kan også have moralske lektioner eller symbolisere universelle temaer som kærlighed, mod og vækst. Myter kan være mundtlige fortællinger, skrevne tekster eller kunstværker som malerier eller skulpturer.

Myter er en vigtig del af menneskets kulturelle arv. De hjælper med at opretholde samfundets normer og værdier og giver en forståelse for vores forhistorie og verdensopfattelse. Selvom myter i dag ikke anses for at være sande, kan de stadig have en dybere betydning og berige vores kunst, litteratur og film.

Der er mange berømte myter fra forskellige kulturer rundt om i verden. For eksempel er den græske myte om Ikaros og Daedalus kendt for at advare mod overmod og hybris. Den nordiske myte om Thor og hans hammer Mjølner handler om styrke og beskyttelse. Myter findes stadig i vores moderne samfund, hvor de bliver fortolket og genfortalt på forskellige måder og bliver en del af vores fælles kulturarv.

Hvad er en myte?

En myte er en traditionel fortælling eller beretning, som har en symbolsk betydning. Myter er ofte forbundet med religiøse eller kulturelle overbevisninger og afspejler samfundets normer, værdier og fortællinger om dets oprindelse og eksistens.

Myter kan være mundtlige eller skriftlige og har ofte en lang historie bag sig. De bliver ofte fortalt og genfortalt gennem generationer og ændres og tilpasses i henhold til samfundets udvikling og behov.

Hvad indeholder en myte?

En myte består typisk af en række karakterer, begivenheder og symboler, som illustrerer en større fortælling eller lære. Myter kan indeholde guddomme, helte, monstre og andre overnaturlige væsener. De kan også beskrive skabelsen af ​​verden, opståen af ​​mennesket, oprindelsen af ​​bestemte ritualer eller forklare naturlige fænomener.

Myter kan også indeholde moralske budskaber eller lære os om gode og dårlige handlinger, dyder og forbrydelser. De kan præsentere os for værdifulde indsigter og lære os om samfundets forventninger og idealer.

Eksempler på myter

Der er utallige eksempler på myter fra forskellige kulturer og traditioner rundt om i verden. Her er nogle kendte eksempler:

 • Græsk mytologi: Fortællinger om guderne på Olympen, som Zeus, Hera, Poseidon, Athena og Apollo.
 • Nordisk mytologi: Historier om Odin, Thor, Freya og Loki samt myter om skabelsen og Ragnarok, verdens undergang.
 • Egyptisk mytologi: Myter om Ra, Isis, Osiris og Horus, der beskriver skabelsen og faraoernes guddommelige herkomst.

Disse er blot nogle få eksempler på de mange myter, der findes. Hver kultur har sine egne unikke myter, der afspejler dens historie, tro og værdier.

Fortolkning og betydning af myter

Myter kan have forskellige betydninger og fortolkninger afhængigt af tid og sted. Nogle mennesker ser myter som sande historiske hændelser, mens andre ser dem som symboler eller allegorier, der skal læses bogstaveligt. Der er også dem, der ser myter som blot underholdende historier uden nogen dybere betydning.

Uanset hvilken fortolkning man foretrækker, har myter en vigtig rolle i at skabe og opretholde forbindelse til vores fortid og kultur. De hjælper os med at forstå vores rødder og eksistens på en dybere måde og giver os en ramme for vores egen fortælling og identitet.

Myte Kultur
Historien om Prometheeus Græsk
Historien om Thor og Mjølner Nordisk
Historien om Osiris’ død og opstandelse Egyptisk

Definition og karakteristika

En myte er en traditionel fortælling eller fortolkning, som er blevet overleveret gennem generationer og ofte har en religiøs eller kulturel betydning. Myter er en vigtig del af en kulturs identitet og kan fungere som historiske, moralske eller symbolske fortællinger.

Hvad kendetegner en myte?

Der er flere karakteristika, der kendetegner en myte:

 • Overnaturlige elementer: Myter involverer ofte overnaturlige væsener, guder eller kræfter, som spiller en central rolle i fortællingen. Disse elementer kan hjælpe med at forklare naturfænomener eller menneskelige handlinger.
 • Overførsel gennem mundtlig tradition: Myter er ofte blevet overleveret gennem mundtlig tradition fra en generation til en anden. Dette betyder, at de kan ændre sig over tid og tilpasse sig de forskellige samfund, der fortæller dem.
 • Symbolik og metaforer: Myter bruger ofte symbolik og metaforer til at formidle deres budskab. Disse symboler kan være en måde at forstå og forklare komplekse ideer om verden og menneskelig adfærd.
 • Kulturel relevans: Myter er ofte dybt forankrede i en kulturs historie, traditioner og værdier. De kan hjælpe med at skabe en fælles identitet og forståelse blandt medlemmerne af et samfund.

Eksempler på myter

Der er mange berømte myter fra forskellige kulturer og religioner rundt om i verden. Her er nogle eksempler:

 1. Græsk mytologi: Historierne om guder som Zeus, Hera og Poseidon er kendt som græske myter. Disse myter forklarer ophavet til verden, naturfænomener og menneskelige egenskaber.
 2. Nordisk mytologi: Fortællingerne om guder som Odin, Thor og Freya er en del af nordisk mytologi. Disse myter handler om skabelsen af verden, Ragnarok og de nordiske guders liv og død.
 3. Hinduistisk mytologi: Hinduistisk mytologi indeholder historier om guder som Shiva, Vishnu og Brahma. Disse myter forklarer det hinduistiske kosmiske ordning, karma og reinkarnation.
You might be interested:  Hvad Er Danmarks Længste Ord

Disse eksempler viser det brede spektrum af mytologiske fortællinger, der findes i forskellige kulturer. Myter er en vigtig del af vores kulturelle arv og fortsætter med at være relevante i dag.

Historiske myter

Vølvens spådom

Vølvens spådom er en myte fra den nordiske mytologi, der fortæller om vølven (seeressen) og hendes spådomme om verdens undergang – Ragnarok. Vølven profeterer om mange begivenheder, herunder drab på guderne, krig mellem mennesker og jætter, og til sidst verdens ødelæggelse. Denne myte er blevet nedskrevet i Völuspá, som er en del af den ældre Edda.

Arthur og Excalibur

Historien om King Arthur og hans sagnomspundne sværd Excalibur er en populær myte fra britisk middelalder. Ifølge legenden trak Arthur sværdet Excalibur ud af en sten, hvilket gjorde ham til den retmæssige konge af England. Excalibur blev anset som et symbol på Arthurs retfærdighed og magt. Denne myte er blevet fortalt og genfortalt i adskillige bøger, film og andre former for populærkultur.

Trojansk krig

Trojansk krig er en legendarisk krig, der ifølge græske myter blev udkæmpet mellem grækerne og trojanerne. Ifølge myten blev krigen udløst af ranet af Helena, Spartas dronning, af prins Paris af Troja. Krigen varede i 10 år, og den berømte træhest, som grækerne brugte til at indtage Troja, er også en del af denne myte. Selvom der ikke findes nogen beviser for, at krigen faktisk fandt sted, har den været en central del af vestlig kultur og kunst i tusinder af år.

Den hellige gral

Den hellige gral er en mytisk genstand i kristen legende og folklore. Ifølge myten var den hellige gral det bæger, som Jesus drak af under det sidste nadver. Gralen blev spejd efter af ridderne af det runde bord, herunder Kong Arthur og Sir Galahad. Den hellige gral blev betragtet som en kilde til barmhjertighed og guddommelig kraft og var målet for mange søgen og eventyr. Historien om den hellige gral er blevet udødeliggjort i romaner som ‘King Arthur og ridderne af det runde bord’ af Thomas Malory og ‘Parsifal’ af Wolfram von Eschenbach.

Religiøse myter

Kristendommen

De religiøse myter i kristendommen er centreret omkring Jesu liv og lære. Nogle af de mest kendte kristne myter er:

 • Fødselsmyten: Myten om Jesu fødsel fortæller om hans undfangelse af Jomfru Maria gennem Helligånden og hans fødsel i en stald i Betlehem.

 • Korsfæstelsesmyten: Denne myte handler om Jesu korsfæstelse og hans død på korset for at frelse menneskeheden fra synden.

 • Opstandelsesmyten: Myten fortæller om Jesu opstandelse fra de døde tre dage efter hans korsfæstelse, hvilket bekræftede hans guddommelige natur og magt over døden.

Islam

I islam finder vi også religiøse myter, der er centreret omkring profeten Muhammed og den islamiske tro:

 • Himmelfartsmyten: Myten siger, at Muhammed blev transporteret på en natlig rejse fra Mekka til Jerusalem på sin hest Buraq og derefter videre op til himlen, hvor han mødte tidligere profeter og talte med Gud.

 • Skabelsesmyten: I islamisk tradition findes der forskellige myter om Guds skabelse af verden og menneskeheden, der minder om skabelsesberetningen i kristendommen.

Hinduisme

Hinduisme

Hinduismen har et bredt spektrum af religiøse myter på grund af sin mangfoldighed og forskellige guddomme. Nogle af de mest kendte hinduistiske myter er:

 • Skabelsesmyten: Myten fortæller om skabelsen af verden og universet af guden Brahma, Vishnu og Shiva. Hver af dem har forskellige opgaver og ansvarsområder i den guddommelige orden.

 • Ramayana-myten: Dette episke epos fortæller historien om prins Rama, hans kone Sita og hans bror Lakshmana. Myten handler om deres rejse, eventyr og kamp mod det onde.

 • Mahabharata-myten: Dette er et af de længste epos i verden og fortæller historien om en kamp mellem to rivaliserende familier, Pandavas og Kauravas, og deres politiske og filosofiske konflikter.

Disse er blot nogle få eksempler på religiøse myter inden for forskellige trosretninger. Myter spiller en vigtig rolle i religioner ved at formidle tro, værdier og fortælle historier, der giver mening og identitet til tilhængerne.

Kulturelle myter

Kulturelle myter er historier og fortællinger, der er dybt forankret i en bestemt kultur eller samfund. Disse myter afspejler ofte værdier, tro, ritualer og traditioner i det pågældende samfund, og de spiller en vigtig rolle i at forme og opretholde den kulturelle identitet.

Kulturelle myter kan variere meget fra kultur til kultur og endda inden for en enkelt kultur. Nogle kulturelle myter er blevet videregivet gennem generationer og har eksisteret i årtusinder, mens andre kan være mere moderne og nyere, men stadigvæk spiller en vigtig rolle i at definere og fremhæve bestemte kulturelle værdier.

Trolddom i nordisk mytologi

En af de mest kendte kulturelle myter er nordisk mytologi, der omfatter historier om guder som Thor, Odin og Loke. En af de mest interessante fortællinger i nordisk mytologi er historien om trolddom og magi.

Magi spillede en vigtig rolle i det gamle nordiske samfund, hvor trolddom blev betragtet som en naturlig del af tilværelsen. Magikeren eller “galderen” var anset for at have specielle evner og kunne påvirke naturen og menneskers skæbne.

I nordisk mytologi findes der forskellige typer magi og trolddom, herunder runer, sejlkunst og fortryllelse af våben. Disse myter om magi og trolddom fortæller også om vigtigheden af at kende og respektere naturens kræfter.

Mumier i oldtidens Egypten

En anden kulturel myte, der er blevet genfortalt gennem århundreder, er historien om mumier i oldtidens Egypten. Mumier var de døde kroppe, der blev bevaret ved hjælp af en særlig proces, som omhyggeligt blev udført af egyptiske præster og embedsmænd.

I den egyptiske mytologi var det vigtigt at bevare kroppen efter døden, da man troede, at sjælen ville vende tilbage til kroppen i det næste liv. Mumier blev også betragtet som helige, og de blev ofte begravet med værdifulde genstande og skatte, der skulle hjælpe den afdøde på hans eller hendes rejse til efterlivet.

You might be interested:  Hvad Tjener En Buschauffør

Denne myte om mumier har inspireret utallige film, bøger og kunstværker og har bidraget til den populære opfattelse af oldtidens egyptiske kultur som mystisk og fascinerende.

Tabel over kulturelle myter

Kultur Myte
Græsk Historien om Odysseus’ rejse hjem fra Troja
Inuit Historien om Sedna, havets ånd
Hindu Historien om Krishna og Radha, kærlighedsguden og hans hengivne
Japansk Historien om Amaterasu, solgudinden

Dette er blot nogle få eksempler på de utallige kulturelle myter, der findes i verden. Disse myter er ikke kun underholdende historier, men de er også en vigtig del af den kulturelle arv og identitet for mange samfund.

Populære myter

Danskernes lykke

Nogle mennesker tror, at Danmark er det lykkeligste land i verden. Men faktisk er det en myte. Selvom mange danskere trives og har en høj livskvalitet, er der også mange udfordringer og problemer i landet.

Mænd er bedre til matematik end kvinder

En almindelig myte er, at mænd er bedre til matematik end kvinder. Men det er ikke sandt. Der er ingen naturlig forskel mellem mænd og kvinder i evnen til at lære og forstå matematik. Forskelle i præstationer skyldes primært kulturelle faktorer og stereotyper.

Skræmmende edderkopper

Der er mange mennesker, der er bange for edderkopper. Men de fleste edderkopper er faktisk harmløse og ønsker ikke at skade mennesker. Selvom nogle edderkopper kan være giftige, er det sjældent, at de angriber mennesker. Det er en myte, at de er farlige og aggressive væsner.

Sushi er rå fisk

En meget udbredt myte er, at sushi er rå fisk. Men det er ikke korrekt. Sushi refererer til den tilberedningsmetode, hvor risen kombineres med forskellige ingredienser, hvoraf fisk kan være en af dem. Dog er det ikke alle sushi-retter, der indeholder rå fisk. Der findes også vegetariske og veganske sushi-varianter.

Spis otte glas vand om dagen

Det er almindeligt at høre, at vi skal drikke otte glas vand om dagen for at være sunde. Men faktisk er der ikke noget videnskabeligt bevis for denne påstand. Mængden af vand, man skal drikke, afhænger af ens individuelle behov og aktivitetsniveau.

Hunde er farligere end katte

En populær myte er, at hunde er farligere end katte. Men faktisk er det mennesker, der bestemmer, hvor farlige kæledyr er. Hundeejere har oftere mere ansvarlig adfærd og træner deres hunde, mens katteejere generelt har mindre kontrol og træning af deres katte.

Eksempler på populære myter
Myte Virkelighed
Danmark er det lykkeligste land i verden Mange udfordringer og problemer i landet
Mænd er bedre til matematik end kvinder Ingen naturlig forskel mellem mænd og kvinder i evnen til matematik
Skræmmende edderkopper Fleste edderkopper er harmløse og ønsker ikke at skade mennesker
Sushi er rå fisk Sushi refererer til tilberedningsmetode og ikke nødvendigvis rå fisk
Spis otte glas vand om dagen Ikke videnskabeligt bevis for denne påstand
Hunde er farligere end katte Mennesker bestemmer, hvor farlige kæledyr er

Myter i kunsten

I kunsten har myter spillet en vigtig rolle i århundreder. Kunstnere har ofte trukket på mytologiske historier og figurer som en kilde til inspiration for deres værker. Disse mytologiske temaer kan fortælle dybere historier og symbolisere universelle temaer, der stadig er relevante i vores samtid.

Gudernes verden

I den græske og romerske mytologi er guderne og gudinderne en vigtig del af kunsten. For eksempel er Apollo, guden for musik og poesi, ofte afbildet i malerier som en smuk ung mand med en lier. Denne repræsentation af Apollo er baseret på den mytologiske fortælling om hans musikalske evner og forelskelse i den smukke nymfe Daphne.

En anden populær mytologisk figur er Venus, gudinden for kærlighed og skønhed. Hun er ofte afbildet som en smuk kvinde omgivet af kærlighedsikoner, såsom roser og duer. Kunstnere har brugt Venus-figuren som symbol på skønhed og kærlighed i deres værker.

Helte og eventyr

Myterne om helte og deres bedrifter har også været et populært emne inden for kunsten. Historier som Iliaden og Odysseen fra den græske mytologi har inspireret malere og skulptører til at skabe værker, der portrætterer de heroiske eventyr og kampe om magt og ære.

Et eksempel på en myte, der har inspireret værker af mange kunstnere, er historien om Perseus. Han blev sendt for at slå Medusa, en af de frygtede gorgoner med slanger som hår. Perseus brugte sit spejl og et sværd til at klare denne farlige opgave. Denne myte er blevet afbildet i malerier, skulpturer og endda film og er et symbol på mod og styrke.

Symbolisme og allegori

Ud over direkte afbildninger af mytologiske figurer har kunstnere også brugt symboler og allegorier inspireret af myterne. For eksempel kan en maleri med en fugl symbolisere frihed og sjælens transcendens, baseret på myten om Ikarus. Ikarus fløj for tæt på solen med sine voksvinger og faldt ned i havet, men hans ånd steg op som en fugl.

Disse er blot nogle få eksempler på, hvordan myter er blevet brugt i kunsten gennem historien. Myter har givet kunstnere en kilde til inspiration og fortælling, der fortsætter med at fascinere og udfordre os i dag.

Eksempler på myter

Norse mytologi

Den nordiske mytologi er fuld af myter og fortællinger om guder, helte og fantastiske skabninger. Her er et par eksempler på myter fra den nordiske tradition:

 1. Ragnarok

  Ragnarok er en myte om den sidste kamp mellem guderne. Ifølge myten vil guderne og jætterne kæmpe mod hinanden, hvilket resulterer i verdens undergang og en ny begyndelse.

 2. Odins offer

  I denne myte ofrer Odin sit ene øje for visdommens gave. Han kaster øjet ned i brønden Mimir, og i bytte får han adgang til visdommens kilde.

 3. Thor og Midgårdsormen

  Denne myte handler om Thor, der kæmper mod Midgårdsormen, en kæmpe slange, der omkranser verden. Thor kæmper mod slangen, men kæmpekraften virker omtrent lige stærk, og kampen ender uafgjort.

Græsk mytologi

Græsk mytologi er også en kilde til mange spændende myter og fortællinger. Her er et par eksempler:

 • Zeus og Prometheus

  I denne myte straffes Prometheus, en titan, for at give menneskene ilden. Zeus beordrer Prometheus til at blive kædet til en klippe og udsættes for en ørn, der æder hans lever hver dag, men prometheanerne vokser igen hver nat.

 • Daedalus og Icarus

  Denne myte handler om den opfindsomme opfinder Daedalus og hans søn Icarus. Daedalus bygger vinger af fjer og voks til dem begge, og de flyver væk fra fængslet, hvor de blev holdt fanget. Desværre advarer Daedalus Icarus om ikke at flyve for højt, da solen vil smelte voksen. Men Icarus bliver oprørt af flyvningens eufori og ignorerer advarslen. Han flyver for tæt på solen, voksen smelter, og Icarus falder og dør.

You might be interested:  Hvad Er Billigt I Sverige

Aboriginsk mytologi

Aboriginsk mytologi, som er den oprindelige religion og mytologi i Australien, er også fuld af interessante fortællinger. Her er et eksempel på en aboriginsk myte:

 1. The Dreamtime

  Ifølge denne myte blev verden skabt af forfædrene under tiden kendt som Dreamtime. De skabte landskabet, floraen og faunaen samt lovene om adfærd og ritualer. Efter at have skabt verden trak forfædrene sig tilbage til spirituelle tilstande, men deres ånd fortsætter med at være til stede i naturen og i aboriginsk kultur.

Sammenligning af nordisk, græsk og aboriginsk mytologi
Nordisk mytologi Græsk mytologi Aboriginsk mytologi
Fokus på guder og helte Fokus på guder og helte Fokus på forfædrene og forbindelsen til naturen
Verdensundergang i form af Ragnarok Olympens guder og skæbnen Skabelse af verden i Dreamtime
Indflydelse på nordisk kultur og traditioner Indflydelse på vestlig kultur og litteratur Indflydelse på aboriginsk kunst og spiritualitet

Myter og sandhed

1. Fakta og myter

Myter er historier eller forklaringer, der ofte er baseret på fantasi eller overtro. De kan handle om guder, helte, naturfænomener, skabelsen af verden eller andre emner. Myter kan have en religiøs eller kulturel betydning og bruges ofte til at forklare ukendte fænomener eller til at etablere normer og værdier i samfundet. Det er vigtigt at skelne mellem fakta og myter, da myter ikke er baseret på videnskabelig evidens.

2. Eksempler på myter

Der findes mange forskellige myter fra forskellige kulturer rundt om i verden. Her er nogle eksempler:

 • Græske myter: De græske myter handler om guder og helte som Zeus, Hera, Herakles og Odysseus. Disse myter blev brugt til at forklare naturfænomener og menneskelige egenskaber.
 • Nordiske myter: De nordiske myter handler om nordiske guder som Thor, Odin og Freja. Disse myter blev brugt til at forklare skabelsen af verden og nordiske kulturer.
 • Egyptiske myter: De egyptiske myter handler om guder som Ra, Isis og Osiris. Disse myter blev brugt til at forklare skabelsen af Egypten og naturen.

3. At skelne mellem myter og fakta

Det er vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem myter og fakta. Mens fakta er baseret på videnskabelig viden og beviser, er myter ofte baseret på tro og fantasi. Man kan bruge kritisk tænkning og undersøge kilder for at vurdere, om en påstand er baseret på fakta eller en myte. Det er også vigtigt at være åben over for nye opdagelser og ændre ens opfattelse, hvis der kommer ny evidens frem.

4. Konsekvenser af myter

Myter kan have en stor indflydelse på samfundet. De kan forme kulturelle normer og værdier og påvirke folks opfattelse af verden. Nogle gange kan myter også skabe fordomme og diskrimination. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan myter kan påvirke vores opfattelse og handle med nuancer og respekt.

Myte Sandhed
Den sorte kat bringer uheld Det er en overtro. Sorte katte bringer ikke nødvendigvis uheld.
Vi bruger kun 10% af vores hjerne Dette er en myte. Vi bruger forskellige områder af vores hjerne til forskellige funktioner, og der er ikke noget bevis for, at vi kun bruger 10%.
Edderkopper spiser mennesker Dette er en myte. De fleste edderkopper er ikke farlige for mennesker og spiser ikke mennesker som føde.

Det er vigtigt at være kildekritisk og undersøge påstande for at adskille myter fra fakta.

FAQ:

Hvad er en myte?

En myte er en traditionel fortælling eller historie, som indeholder symbolske og ceremonielle elementer. Den er typisk en del af en cultures eller et samfunds overbevisninger, og den forklarer oprindelsen af ​​verden, menneskets natur, sociale normer og ritualer eller begivenheder i historien på en meget billedlig måde.

Hvad er nogle eksempler på myter?

Eksempler på myter kan omfatte historier som den græske myte om Zeus og de andre guder på Olympen, den nordiske myte om Thor, der bekæmper jætterne, eller den japanske myte om solgudinden Amaterasu. Disse myter er fortalt og overleveret gennem generationer og har stor betydning for kulturen, hvor de stammer fra.

Hvad er formålet med myter?

Myter diener som en måde at forklare verden og menneskelig eksistens på. De kan også tjene som moralske fortællinger eller vejledning i forhold til menneskelig adfærd og sociale normer. Derudover kan myter være en kilde til underholdning eller som en måde at bevare kulturel arv og identitet på.

Hvorfor er myter stadig relevante i dagens samfund?

Myter er stadig relevante i dagens samfund, fordi de hjælper med at formidle visdom og erfaringer fra tidligere generationer. De kan give os indsigt i universelle aspekter af den menneskelige natur, såsom kærlighed, jalousi, ambition osv. De kan også give os værdifulde perspektiver på emner som natur, skabelse og vores plads i verden.

Hvilke kulturer har deres egne myter?

Næsten alle kulturer i verden har deres egne unikke myter og fortællinger. For eksempel har Egypten, Grækenland, Rom, Nordiske lande, Indien, Kina, Japan, Afrika, Nord- og Sydamerika alle deres egne rige mytologier og traditioner. Disse myter afspejler de kulturelle værdier og overbevisninger i hvert samfund.

Hvordan har myter udviklet sig gennem tiden?

Myter har udviklet sig gennem tiden i takt med ændringer i kulturen og samfundet. Nogle myter har ændret sig meget lidt, mens andre har tilpasset sig nye omstændigheder og ideer. Myter kan også blive påvirket af andre kulturer eller religiøse overbevisninger. På samme tid kan nye myter også opstå som reaktion på moderne begivenheder og udfordringer.