Do kada traje popis stanovništva u Hrvatskoj?

Do Kada Traje Popis Stanovništva

Do Kada Traje Popis Stanovništva

Popis stanovništva je jedan od najvažnijih događaja za svaku državu. On omogućuje relevantne informacije o broju stanovnika, njihovoj strukturi i karakteristikama. U Hrvatskoj, popis stanovništva se provodi svakih deset godina kako bi se osigurala ažurirana statistika koja je važna za planiranje i upravljanje različitim sektorima društva.

Trenutno je u tijeku popis stanovništva u Hrvatskoj, koji je započeo 13. rujna 2021. godine. Popis će trajati do 29. rujna 2021. godine i provodi se online putem internetskog obrasca. Stanovnici imaju obavezu sudjelovanja u popisu i pružanja točnih informacija o sebi i svojim domaćinstvima. Ovaj popis stanovništva ima za cilj prikupiti podatke o demografskom razvoju, migracijama, obiteljima, kućanstvima i drugim karakteristikama koje su važne za planiranje javnih usluga i politika.

Popis stanovništva u Hrvatskoj provodi Državni zavod za statistiku. Podaci od popisa koriste se u različitim sektorima, kao što su obrazovanje, zdravstvo, stanovanje, socijalna sigurnost, ekonomija i ostali. Ovi podaci su od vitalnog značaja za donošenje informiranih odluka i razumijevanje društvenih i gospodarskih trendova.

Popis stanovništva u Hrvatskoj je važan proces koji omogućuje državi da ima ažurirane i točne informacije o svojim građanima. Sudjelovanje u popisu je obaveza svih stanovnika i točnost pruženih informacija je od ključne važnosti. Dobiveni podaci će biti korišteni za različite svrhe i omogućit će bolje upravljanje različitim sektorima društva.

Contents

Kada počinje popis stanovništva u Hrvatskoj?

Popis stanovništva u Hrvatskoj počinje svake desete godine kako bi se prikupili podaci o broju i karakteristikama stanovništva. Sljedeći popis stanovništva u Hrvatskoj planiran je za 2021. godinu.

Popis stanovništva ima važnu ulogu u društvu jer pruža temeljne informacije za planiranje i provedbu raznih politika i programa. Podaci popisa pomažu u donošenju odluka o resursima, infrastrukturi, obrazovanju, zdravstvu i drugim područjima koja utječu na život svih građana.

Popis stanovništva provodi Državni zavod za statistiku u suradnji s lokalnim jedinicama samouprave. Tijekom popisa stanovništva, popisivači posjećuju svaki dom i prikupljaju podatke putem upitnika. Podaci se kasnije obrade i koriste za izradu statističkih analiza i izvješća.

Popis stanovništva je obavezan zakonom i svi građani su dužni sudjelovati. Sudjelovanje u popisu stanovništva važno je jer pruža točne i ažurirane informacije o demografskom stanju zemlje.

Popis stanovništva predstavlja priliku da svaki građanin doprinese boljem razumijevanju društva i pomogne u oblikovanju budućnosti Hrvatske. Sudjelovanje u popisu stanovništva je važan korak prema boljem razumijevanju društvenih, gospodarskih i kulturnih potreba građana.

Upute za provedbu popisa stanovništva

1. Priprema

 • Odredite točan datum i vrijeme provedbe popisa stanovništva.
 • Osigurajte potrebne materijale za popisivanje, kao što su obrasce i olovke.
 • Podijelite zadatke među popisivačima i osigurajte da su oni dobro educirani o postupku popisivanja.

2. Popisivanje stanovništva

 • Popisivači trebaju posjetiti svaki dom i zabilježiti podatke o svim članovima kućanstva.
 • Popisivači trebaju provjeriti osobne isprave stanovnika kako bi se osigurala točnost podataka.
 • Popisivači trebaju provesti intervjue s populacijom koja ne može ili ne želi popuniti obrazac samostalno.

3. Ispunjavanje obrasca popisa stanovništva

 • Popisivači trebaju ispravno popuniti obrazac za svako stanovništvo koje popisuju.
 • Podaci koji se trebaju zabilježiti uključuju ime i prezime, spol, dob, nacionalnost, zanimanje, obrazovanje i druge relevantne informacije.
 • Obrasci trebaju biti čitljivi i jasno ispunjeni, koristeći tamnu tintu i velika slova.
You might be interested:  Kako Zaraditi 1000 Eura

4. Provjera točnosti i prikupljanje obrazaca

 • Popisivači trebaju provjeriti točnost svakog popunjenog obrasca prije nego što prikupljaju i predaju ih.
 • Prikupljene obrasce treba organizirati i dostaviti nadležnim službama u zadanim rokovima.
 • Osigurajte da su svi obrasci tajno prikupljeni i da su osobni podaci zaštićeni i povjerljivi.

5. Analiza i obrada podataka

 • Nadležne službe će analizirati prikupljene podatke i pripremiti izvještaje o rezultatima popisa stanovništva.
 • Obrada podataka može uključivati ​​razvrstavanje podataka, statističke analize i izradu grafikona ili tablica.
 • Izvještaji će biti korisni za planiranje i donošenje politika na temelju demografskih podataka.

6. Objavljivanje rezultata

 • Rezultati popisa stanovništva bit će objavljeni u obliku javno dostupnih izvješća i materijala.
 • Informacije će biti distribuirane različitim institucijama, medijima i zainteresiranoj javnosti radi daljnje analize i korištenja.
 • Podaci će biti prikazani na različite načine kako bi se lako čitali i razumjeli.

7. Upotreba podataka popisa stanovništva

 • Podaci popisa stanovništva bit će korišteni za planiranje urbanih i regionalnih razvojnih projekata.
 • Također će biti korisni za socioekonomske analize, istraživanja tržišta rada, političke procjene i socijalne politike.
 • Podaci će pružiti uvid u demografske trendove i promjene koje se odvijaju u zemlji.

Upute za provedbu popisa stanovništva osigurat će točnost i pouzdanost prikupljenih podataka te će osigurati da popisivanje bude provedeno u skladu sa zakonima i propisima. Pravilno proveden popis stanovništva bit će temelj za brojne analize i planove razvoja koji će koristiti društvu i donositeljima odluka.

Kako sudjelovati u popisu stanovništva?

Popis stanovništva je važan događaj koji se provodi u Hrvatskoj kako bi se prikupili podaci o broju i karakteristikama stanovnika. Sudjelovanje u popisu stanovništva je obavezno, a svaki građanin ima određene obveze kako bi osigurao točne podatke.

Obavezna sudjelovanja

Ukoliko ste prijavljeni na prebivalištu u Hrvatskoj, dužni ste sudjelovati u popisu stanovništva. Popis se provodi na terenu, a popisivači će posjetiti vaš dom kako bi prikupili podatke o vama i ostalim članovima vašeg kućanstva.

Popisivači

Popisivači

Popis stanovništva provode posebno obučeni popisivači koji će dobiti posebne identifikacijske kartice. Popisivači su obavezni nositi ove identifikacijske kartice prilikom posjeta vašem domu kako bi ste bili sigurni da imate povjerenja u prave osobe.

Kako se pripremiti?

Kako se pripremiti?

Da biste se pripremili za popis stanovništva, trebali biste prikupiti sve potrebne dokumente i informacije o članovima vašeg kućanstva. To uključuje identifikacijske dokumente poput osobnih iskaznica, putovnica, rodnih listova, a također trebate znati točan broj osoba koje žive u vašem domu i njihove osnovne informacije poput dobi, spola i obrazovanja.

Postupak popisa

Kada popisivač dođe na vašu adresu, trebali biste dati sve informacije koje su tražene o vama i ostalim članovima vašeg kućanstva. Popisivač će unijeti ove informacije u poseban obrazac ili elektronički uređaj. Važno je osigurati da su sve informacije točne i provjeriti obrazac prije nego ga potpišete.

Povjerljivost podataka

Važno je napomenuti da su podaci koje dajete tijekom popisa stanovništva povjerljivi i koriste se isključivo u statističke svrhe. Ti podaci su zaštićeni zakonom i ne smiju se koristiti u druge svrhe kao što su porezi, kazneno gonjenje ili identifikacija pojedinaca.

Ukratko, sudjelovanje u popisu stanovništva je važan korak kako bi se dobili točni podaci o broju stanovnika u Hrvatskoj. Svojim sudjelovanjem pridonosite stvaranju točnih statistika koje mogu biti temelj za razne planove i politike u zemlji.

Dodatne informacije o popisu stanovništva

Popis stanovništva je službeni postupak kojim se prikupljaju podaci o broju, strukturi i karakteristikama stanovništva na određenom teritoriju. U Hrvatskoj, popis stanovništva provodi se svakih 10 godina, u skladu s međunarodnim preporukama.

Popisi stanovništva u Hrvatskoj

Prvi popis stanovništva u Hrvatskoj proveden je 1857. godine, za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije. Od tada, popisi stanovništva provode se redovito svakih 10 godina. Posljednji popis stanovništva u Hrvatskoj proveden je 2011. godine, a sljedeći popis planiran je za 2021. godinu.

Svrha popisa stanovništva

Svrha popisa stanovništva je prikupljanje podataka o broju stanovnika, njihovoj demografskoj strukturi (dob, spol, obrazovanje itd.), geografskim obilježjima (prebivalište, nacionalnost, jezik) i drugim važnim karakteristikama. Ovi podaci su važni za donošenje javnih politika, planiranje infrastrukture i socijalne usluge, gospodarski razvoj i druge analize.

Kako se provodi popis stanovništva?

Popis stanovništva u Hrvatskoj provodi se na temelju Nacionalnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova. Podaci se prikupljaju putem pisanih upitnika koje popunjavaju stanovnici ili kućanstva. Dodatno, mogu se koristiti i drugi izvori, kao što su administrativni registri i druge statističke baze podataka.

Sigurnost i anonimnost podataka

Podaci prikupljeni tijekom popisa stanovništva su strogo povjerljivi i tretiraju se u skladu s odredbama Zakona o statistici. Osobni podaci koji se prikupljaju su anonimni i koriste se samo u agregiranom obliku, kako bi se osigurala sigurnost i tajnost informacija.

You might be interested:  Kako Vratiti Izbrisane Poruke Na Messengeru

Zašto je popis stanovništva važan?

Popis stanovništva je važna aktivnost koja se provodi s određenim razdobljem u svakoj zemlji, uključujući i Hrvatsku. Popis stanovništva pruža zemlji važne informacije o njenom stanovništvu, što pomaže u donošenju boljih politika i razumijevanju demografskih trendova.

1. Planiranje infrastrukture i javnih usluga

Popis stanovništva pruža važne informacije o veličini, dobnoj strukturi, obrazovanju i drugim demografskim karakteristikama stanovništva u zemlji. Ove informacije pomažu vlastima u planiranju infrastrukture i javnih usluga kao što su škole, bolnice i sustavi javnog prijevoza. Na temelju podataka popisa stanovništva, lokalne i nacionalne vlasti mogu bolje procijeniti potrebe svojih građana i usmjeriti resurse na odgovarajuće područje.

2. Gospodarski razvoj i politike zapošljavanja

Podaci popisa stanovništva pružaju informacije o zaposlenosti, strukturi zanimanja i obrazovnim razinama stanovništva. Ove informacije su ključne za donošenje gospodarskih politika i strategija zapošljavanja. Na temelju podataka popisa stanovništva, vlada može identificirati sektore u kojima postoji potreba za zapošljavanjem i usmjeriti resurse kako bi potaknula gospodarski razvoj.

3. Planiranje urbanih i ruralnih područja

Podaci popisa stanovništva također omogućuju vlastima da bolje razumiju demografske trendove u ruralnim i urbanim područjima zemlje. Ove informacije su važne za planiranje razvoja gradova i sela, kao i očuvanje tradicionalnih zajednica. Podaci o migracijama i naseljima mogu pomoći u određivanju strategija za ravnotežu razvoja između urbanih i ruralnih područja i sprečavanje negativnih socioekonomskih posljedica.

4. Praćenje demografskih promjena

Popis stanovništva omogućuje praćenje demografskih promjena u zemlji tijekom vremena. Podaci o broju stanovnika, strukturi dobnih skupina i razini obrazovanja mogu pružiti uvid u promjene u obiteljskim strukturama, dugovječnosti i drugim demografskim trendovima. Ove informacije su važne za planiranje društvenih politika i osiguranje adekvatnih resursa za rastuću populaciju ili starenje stanovništva.

Primjer tablice s demografskim podacima iz popisa stanovništva
Godina Ukupan broj stanovnika Prosjek godina
2001. 4,437,460 40.2
2011. 4,284,889 41.4
2021. ? ?

Popis stanovništva je dakle važan alat za prikupljanje informacija o demografskim karakteristikama stanovništva i pomaže vlastima u donošenju boljih politika koje odgovaraju potrebama građana. Redovito provođenje popisa stanovništva omogućuje praćenje demografskih promjena i informiranje o socijalno-ekonomskim trendovima.

Koja je svrha popisa stanovništva?

Popis stanovništva je važan proces koji se provodi u mnogim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj. Glavna svrha popisa stanovništva je prikupljanje detaljnih informacija o stanovništvu kako bi se stekao uvid u demografske, socijalne, ekonomske i druge karakteristike stanovništva. Ovi podaci pružaju osnovu za planiranje i provedbu javnih politika, kao i za donošenje odluka na različitim razinama vlasti.

Prikupljanje demografskih podataka

Jedan od ključnih aspekata popisa stanovništva je prikupljanje demografskih podataka. Ovi podaci obuhvaćaju informacije o broju stanovnika, dobi, spolu, obrazovanju, zanimanju i mjestu prebivališta. Prikupljajući ove podatke, popis stanovništva omogućuje analizu demografskih trendova i pruža osnove za planiranje u područjima kao što su obrazovanje, zdravstvo i socijalna pitanja.

Planiranje javnih politika

Podaci prikupljeni tijekom popisa stanovništva koriste se za planiranje i provedbu javnih politika na različitim razinama. Na temelju tih podataka, vlasti mogu analizirati potrebe stanovništva i usmjeriti resurse prema prioritetima. Primjerice, ako se otkrije da određeno područje ima visoku stopu nezaposlenosti, vlasti mogu poduzeti mjere za poticanje gospodarskog razvoja ili pružiti obrazovne programe kako bi se poboljšala zapošljivost stanovništva.

Donošenje odluka

Podaci prikupljeni tijekom popisa stanovništva pružaju temelje za donošenje odluka na različitim razinama vlasti. Ti podaci omogućuju usporedbu demografskih i socioekonomskih čimbenika između različitih područja i regija. Na temelju tih informacija, vlasti mogu razviti strategije i politike koje odgovaraju potrebama i karakteristikama određene populacije.

Zaključak

Ukratko, popis stanovništva ima važnu svrhu prikupljanja sveobuhvatnih informacija o stanovništvu. Ti podaci pružaju osnovu za planiranje i provedbu javnih politika, donošenje odluka i analizu demografskih trendova. Kroz popis stanovništva dobivaju se važni uvidi u strukturu stanovništva i potrebe različitih područja, što omogućuje ciljano djelovanje vlasti i osigurava bolju kvalitetu života za sve građane.

Koliko traje popis stanovništva u Hrvatskoj?

Popis stanovništva je proces koji se provodi periodično kako bi se prikupili podaci o broju i karakteristikama stanovništva u određenom vremenskom razdoblju. U Hrvatskoj, popis stanovništva se provodi svakih 10 godina.

Slijedeći popis stanovništva u Hrvatskoj planiran je za 2021. godinu. Taj popis će pružiti informacije o broju stanovnika u zemlji, njihovoj dobi, spolu, nacionalnosti, obrazovanju, zaposlenosti i drugim relevantnim podacima. Popis stanovništva je od velike važnosti, jer omogućuje donošenje političkih i ekonomskih odluka, planiranje razvoja infrastrukture i pružanje adekvatnih usluga građanima.

Popis stanovništva u Hrvatskoj traje nekoliko mjeseci. Tijekom tog razdoblja, popisivači će posjetiti svaki dom i tražiti od stanovnika da ispune upitnike s relevantnim podacima o sebi i svojim domaćinstvima. Ovi podaci se kasnije obrađuju i koriste za statističke analize i izvještaje.

You might be interested:  Kako Odblokirati Adobe Flash Player

Popis stanovništva je zakonska obveza, a svaki stanovnik u Hrvatskoj je dužan surađivati i pružiti točne podatke o sebi i svom domaćinstvu. Suradnja građana u provođenju popisa je od ključne važnosti kako bi se osigurala točnost podataka i njihova uporabljivost u planiranju i donošenju odluka.

Način prikupljanja podataka popisa stanovništva

Popis stanovništva je proces prikupljanja podataka o broju i karakteristikama stanovništva neke zemlje ili regije. U Hrvatskoj, popis stanovništva se provodi svakih 10 godina, sukladno zakonskim propisima. Popis stanovništva ima važnu ulogu u prikupljanju podataka potrebnih za donošenje političkih, ekonomskih i socijalnih odluka.

U Hrvatskoj, popis stanovništva se provodi putem dvije osnovne metode: registracijska metoda i terensko-anketna metoda.

Registracijska metoda

Registracijska metoda se koristi za prikupljanje podataka o stanovništvu koje je već evidentirano u nekom registru ili bazi podataka. To uključuje podatke iz evidencije građana, registra prebivališta, registra državljana, registra izbirača i drugih registara koje vodi državna uprava.

Za registracijsku metodu, podaci o stanovništvu se prikupljaju na temelju već postojećih podataka i obično ne zahtijevaju dodatno ispitanje stanovnika. Ova metoda je brža i jednostavnija za provedbu u usporedbi s terensko-anketnom metodom.

Terensko-anketna metoda

Terensko-anketna metoda uključuje izravno intervjuiranje stanovnika kako bi se prikupili podaci o njihovim demografskim, socijalnim i ekonomskim karakteristikama. Ova metoda se koristi za prikupljanje dodatnih podataka koji nisu dostupni u registarskim bazama podataka.

U terensko-anketnoj metodi, obučeni popisivači posjećuju kućanstva i provode intervjue s predstavnicima kućanstva. Popisivači postavljaju pitanja o prebivalištu, obrazovanju, zaposlenju, prihodima, jeziku, nacionalnosti i ostalim relevantnim pitanjima.

Terensko-anketna metoda osigurava detaljnije i sveobuhvatnije informacije o stanovništvu, ali je i složenija i dugotrajnija u provedbi u usporedbi s registracijskom metodom.

Ovisno o potrebama i resursima, popis stanovništva u Hrvatskoj koristi i kombinaciju obiju metoda kako bi se osigurala što točnija i cjelovitija slika stanovništva u zemlji. Konačni rezultati popisa stanovništva služe kao osnova za planiranje razvoja, pružanje usluga i donošenje različitih politika u Hrvatskoj.

Rezultati popisa stanovništva u Hrvatskoj

Popis stanovništva u Hrvatskoj se provodi svakih deset godina kako bi se prikupili podaci o broju i karakteristikama stanovništva. Rezultati popisa su važni za planiranje i donošenje odluka u različitim područjima, uključujući politiku, zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu i socijalne usluge.

Posljednji popis

Najnoviji popis stanovništva u Hrvatskoj proveden je 2011. godine. Rezultati su objavljeni u nekoliko faza, a konačni rezultati su bili dostupni javnosti krajem 2012. godine.

Evo nekoliko ključnih podataka iz posljednjeg popisa:

 • Ukupan broj stanovnika: 4.284.889
 • Broj muškaraca: 2.065.539
 • Broj žena: 2.219.350
 • Najmnogoljudnije županije:
  1. Grad Zagreb (790.017 stanovnika)
  2. Split-Dalmacija (455.242 stanovnika)
  3. Osijek-Baranja (305.032 stanovnika)

Analiza rezultata

Popis stanovništva omogućava detaljnu analizu broja i demografskih karakteristika stanovnika. Na primjer, može se proučavati dobna struktura stanovništva, udio starijih osoba, migracije, obrazovanje i zaposlenost. Ovi podaci pružaju uvid u društvene i ekonomske promjene koje su se dogodile od prethodnog popisa i pomažu u planiranju budućih politika i programa.

Rezultati popisa stanovništva su također važni za određivanje izbornih jedinica i raspodjele sredstava iz državnog proračuna prema lokalnim jedinicama. Također pružaju osnovu za određivanje poreza, socijalnih davanja i drugih javnih politika koje ovise o broju stanovnika.

Budući popisi

Sljedeći popis stanovništva u Hrvatskoj trebao bi se provesti 2021. godine. To će omogućiti ažuriranje podataka o stanovništvu i pružiti nove informacije o demografskim trendovima u zemlji. Rezultati popisa bit će važni za daljnje planiranje i razvoj Hrvatske.

FAQ:

Kada počinje i kada završava popis stanovništva u Hrvatskoj?

Popis stanovništva u Hrvatskoj počinje 13. rujna 2021. godine i trajat će do 26. rujna 2021. godine.

Koliko često se provodi popis stanovništva u Hrvatskoj?

Popis stanovništva u Hrvatskoj provodi se jednom u deset godina, sukladno zakonskim propisima.

Koje informacije se prikupljaju tijekom popisa stanovništva u Hrvatskoj?

Tijekom popisa stanovništva u Hrvatskoj prikupljaju se informacije o broju stanovnika, njihovoj dobi, spolu, obrazovanju, zanimanju, nacionalnosti, vjeroispovijesti i drugim demografskim podacima.

Kako se provodi popis stanovništva u Hrvatskoj?

Popis stanovništva u Hrvatskoj provodi se putem obrazaca koji se dijele stanovnicima ili se može ispuniti online putem posebne web stranice.

Tko je zadužen za provođenje popisa stanovništva u Hrvatskoj?

Popis stanovništva u Hrvatskoj provodi Državni zavod za statistiku u suradnji s lokalnim samoupravama.

Treba li svaki stanovnik Hrvatske sudjelovati u popisu stanovništva?

Da, svaki stanovnik Hrvatske treba sudjelovati u popisu stanovništva kako bi se prikupili točni podaci o broju stanovništva i demografskim karakteristikama.

Koje su posljedice ako ne sudjelujem u popisu stanovništva u Hrvatskoj?

Ako ne sudjelujete u popisu stanovništva u Hrvatskoj, možete biti kažnjeni novčanom kaznom sukladno zakonskim propisima.