Kada nasljeđuju braća i sestre - važnost testamenta i podjele imovine

Kada Nasljeđuju Braća I Sestre

Kada Nasljeđuju Braća I Sestre

Kada ne postoji važeći testament, nasljedstvo preminule osobe, uključujući i imovinu, može biti podijeljeno među njihovim braćom i sestrama. Međutim, nasljeđivanje na ovaj način može biti izvor sukoba i nesporazuma među članovima obitelji.

Kako bi se izbjegle potencijalne probleme, važno je da osoba koja želi podijeliti svoju imovinu među braćom i sestrama napravi važeći testament. Testament omogućuje preminuloj osobi da izrazi svoje želje i namjere u vezi s podjelom imovine. Na taj način, nasljednici imaju jasnije smjernice za podjelu nasljedstva i smanjuje se mogućnost sukoba i nesporazuma.

Međutim, čak i ako postoji važeći testament, podjela imovine među braćom i sestrama može biti složena. Ponekad se može dogoditi da jedan nasljednik osjeća da je podijela nepravedna ili da želi pravo na veći dio nasljedstva. U takvim slučajevima, nasljednici se mogu obratiti sudu kako bi pokrenuli postupak raspodjele nasljedstva. Sud će uzeti u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući i namjere preminule osobe izražene u testamentu, kako bi donio odluku o podjeli imovine.

Ukratko, važeći testament je ključan u osiguravanju pravedne podjele imovine među braćom i sestrama. To pomaže smanjiti potencijalne sukobe i nesporazume, a omogućuje preminuloj osobi da izrazi svoje želje i namjere. Ipak, ako se pojave nesuglasice, nasljednici se mogu obratiti sudu kako bi riješili pitanje podjele nasljedstva.

Contents

Zašto je važan testament i podjela imovine među braćom i sestrama?

Testament je pravno sredstvo koje nam omogućuje da utvrdimo kako želimo raspodijeliti našu imovinu nakon smrti. Kada nasljeđuju braća i sestre, testament postaje posebno važan alat koji pomaže u izbjegavanju konflikata i sporova.

Prednosti testamenta

 • Čvrsta volja: Testament nam omogućuje da jasno izrazimo svoje želje i namjere o podjeli imovine među našom braćom i sestrama. Na taj način možemo sa sigurnošću znati da će naša imovina otići onima koje smo odabrali.
 • Prevencija konflikata: Kada se ne donese testament, podjela imovine među braćom i sestrama može postati izvor velikih konflikata unutar obitelji. Testament pruža jasne smjernice i smanjuje mogućnost nesuglasica i pravnih sporova.
 • Ubrzana podjela imovine: Testament olakšava proces podjele imovine među braćom i sestrama. Bez testamenta, podjela imovine može potrajati dugi niz godina, dok sa jasnim testamentom proces može biti brži i efikasniji.

Podjela imovine među braćom i sestrama

Podjela imovine među braćom i sestrama može biti složena i osjetljiva tema. Ovdje su neki od načina na koje se imovina može podijeliti:

 1. Podjela prema jednakim dijelovima: Može se odlučiti da se imovina jednostavno podijeli jednako među svim braćom i sestrama.
 2. Podjela prema potrebama: Ako neka braća i sestre imaju veće potrebe od drugih, imovina se može podijeliti prema tim potrebama kako bi se osigurala pravična raspodjela.
 3. Podjela na temelju interesa: Imovina se može podijeliti prema interesima i željama svakog pojedinog brata ili sestre. Na primjer, neki mogu dobiti nekretnine, dok drugi mogu dobiti novčane sredstva ili dionice.

Važnost komunikacije

Kada donosite testament i razmišljate o podjeli imovine među braćom i sestrama, važno je otvoreno komunicirati sa svima u obitelji. Raspravite svoje želje i namjere kako biste osigurali da svi razumiju i prihvate vaše odluke. Otvorena komunikacija može smanjiti potencijalne konflikte i razočaranja u vezi podjele imovine.

Prednosti testamenta Podjela imovine Važnost komunikacije
Precizna volja Podjela prema jednakim dijelovima Otvorena i iskrena komunikacija
Prevencija konflikata Podjela prema potrebama Podjela na temelju interesa
Ubrzana podjela imovine

Smisao testamanta za nasljeđivanje braće i sestara

Smisao testamanta za nasljeđivanje braće i sestara

Testament je važan pravni dokument koji može imati veliku ulogu prilikom nasljeđivanja braće i sestara. Omogućuje vam da jasno odredite kako će se vaša imovina podijeliti nakon vaše smrti, što može izbjeći moguće sukobe i nejasnoće među nasljednicima.

You might be interested:  Hoteli U Austriji Koji Traze Radnike

Postoje nekoliko razloga zašto je testament važan kada se nasljeđuje braća i sestara:

 1. Definiranje nasljednika: U testamentu možete jasno navesti tko će naslijediti vašu imovinu. Bez testamenta, najčešće se primjenjuju zakonski propisi o nasljeđivanju koji mogu rezultirati podjelom imovine među svim braćom i sestrama, neovisno o vašim željama. Testament osigurava da vaša imovina ode u ruke osobe koju ste odabrali.
 2. Izbjegavanje sporova: Braća i sestre ponekad mogu imati različite stavove o raspodjeli imovine. Testament može pomoći u izbjegavanju sukoba i sporova među nasljednicima. Jasnije i preciznije su vaše želje izražene u testamentu, manje je vjerojatno da će doći do nesuglasica i nesporazuma.
 3. Posebni uvjeti i želje: Testament vam omogućuje da postavite posebne uvjete za nasljeđivanje ili izrazite posebne želje. Na primjer, možete odrediti da se određeni predmeti ili vrijednosti nasljeđuju samo određenoj osobi. Ovo je posebno korisno u slučajevima kada postoji sentimentalna vrijednost ili kada želite osigurati da se određeni komadi imovine zadrže u obitelji.
 4. Planiranje poreza: Testament vam omogućuje da planirate nasljeđivanje tako da se minimizira porezna obveza braće i sestara. Možete izabrati strategije poreznog planiranja koje će smanjiti poreznu obvezu nasljednika i omogućiti veću vrijednost imovine ostavštine.

Nasljeđivanje braće i sestara može biti složen proces, ali testament može značajno olakšati ovaj postupak. Osigurava da se vaše imovine podijeli prema vašoj volji i pomaže u izbjegavanju mogućih konflikata među nasljednicima. Uvijek je preporučljivo posavjetovati se sa stručnim pravnikom prilikom sastavljanja testamenta kako biste osigurali da su vaše želje jasno izražene i pravno valjane.

Prednosti pravno validnog testamenta

1. Osigurajte poštovanje vaše volje

Pravno validan testament osigurava da će se vaša imovina raspodijeliti prema vašim željama nakon što umrete. Odlučivanje o tome kako će se vaša imovina raspodijeliti može biti važno, posebno ako želite da određene osobe ili organizacije nasljeđuju određeni dio vaše imovine. Testament vam omogućava da izbjegnete bilo kakve nesporazume ili sukobe između članova obitelji kada se radi o podjeli imovine.

2. Osigurajte zaštitu djece i braće/sestara

Ako imate maloljetnu djecu, pravno validan testament može vam omogućiti da imenovate staratelja, koji će se brinuti o njima nakon vaše smrti. Ovo je posebno važno jer osigurava da će vaše dijete biti u dobrim rukama i da će imati sve potrebne zaštite i resurse. Također, testament može regulirati podjelu imovine između braće i sestara, kako bi se osiguralo da svatko dobije pravedan dio.

3. Smanjite troškove i vrijeme potrebno za nasljeđivanje

Pravno validan testament pomaže u smanjenju troškova i vremena potrebnog za nasljeđivanje. Ako nemate testament, vaša imovina bit će podložna procesu nasljeđivanja prema zakonu. Ovo može zahtijevati angažiranje odvjetnika i dodatne pravne postupke, što može biti skupo i dugotrajno. S druge strane, pravno validan testament omogućuje brži proces nasljeđivanja i smanjuje potrebu za dodatnim pravnim intervencijama.

4. Osigurajte zaštitu partnera/ke izvan bračne zajednice

Ako živite s partnerom/icom izvan bračne zajednice, pravno validan testament je važan način da osigurate zaštitu vašeg partnera/icu nakon vaše smrti. Zakoni o nasljeđivanju obično daju prednost bračnom partneru/ici, ali ako niste bračno vezani, testament može osigurati da vaš partner/icu naslijedi dio vaše imovine prema vašoj volji.

5. Osigurajte zaštitu osoba s posebnim potrebama

Pravno validan testament omogućuje vam da osigurate da osobe s posebnim potrebama, koje se oslanjaju na vas za skrb i podršku, budu zaštićene nakon vaše smrti. Testament može osigurati da ove osobe dobiju adekvatnu financijsku sigurnost i skrb kao i za vašeg života.

Moguće posljedice nedostatka testamenta

 • Nedostatak jasnoće i dogovora: Kada osoba umre bez testamenta, može doći do različitih tumačenja i neslaganja među nasljednicima oko podjele imovine. To može dovesti do svađa, dugotrajnih pravnih sporova i oštećenja odnosa među članovima obitelji.
 • Povećana pravna neizvjesnost: Bez testamenta, sudovi će morati primijeniti zakonske odredbe o nasljeđivanju, što može rezultirati nepoželjnim i neočekivanim posljedicama. Ova pravna neizvjesnost može otežati proces podjele imovine i znatno usporiti postupak.
 • Nasljeđivanje imovine od strane neželjenih osoba: U nedostatku testamenta, imovina će se dijeliti prema zakonskim propisima. To znači da postoji mogućnost da imovina završi u rukama osoba koje nisu bile želja preminule osobe. Na primjer, ako osoba nije bila u bračnoj ili izvanbračnoj vezi, a ima djecu iz prethodnih brakova, ta djeca mogu biti nasljednici, čak i ako se nisu imala bliski odnos s preminulom osobom.
 • Nepravedna podjela imovine: U nedostatku testamenta, imovina se može podijeliti prema zakonskim propisima koji možda ne uzimaju u obzir osobne želje preminule osobe. To može rezultirati nepravednom podjelom imovine, gdje se neke osobe mogu osjećati zapostavljene ili nepravedno tretirane.
 • Troškovi i gubljenje imovine: Ako se nasljednici ne mogu dogovoriti o podjeli imovine bez testamenta, može biti potrebno angažirati odvjetnike i sudove. To može rezultirati visokim pravnim troškovima koji smanjuju vrijednost naslijeđene imovine. Također, dugotrajni pravni sporovi mogu dovesti do gubitka imovine uslijed potrebe za prodajom radi namirenja troškova ili razrješenja pravnih sporova.

Formalnosti pri sastavljanju testamenta

Testament je važan dokument koji omogućava osobi da izrazi svoje želje o raspodjeli svoje imovine nakon smrti. Da bi testament bio valjan i priznat u pravnom sustavu, potrebno je slijediti određene formalnosti.

1. Pravna sposobnost

Osoba koja želi sastaviti testament mora imati pravnu sposobnost. To znači da mora biti punoljetna (18 godina ili starija) i biti sposobna za donošenje važnih odluka. Ako osoba nema pravnu sposobnost, testament može biti osporen.

2. Svjedoci

Testament mora biti svjedočen od strane najmanje dva svjedoka koji moraju biti prisutni tijekom sastavljanja i potpisivanja testamenta. Svjedoci ne smiju biti nasljednici ili supružnici nasljednika. Svjedoci također moraju biti punoljetni.

You might be interested:  Kako Pripremiti Kom Za Rakiju

3. Jasan i precizan jezik

Testament mora biti napisan jasno i precizno. Važno je izbjegavati nejasne izraze ili ambiguitet koji bi mogao dovesti do nesporazuma ili osporavanja testamenta. Preporučuje se koristiti jednostavan jezik i paziti na redoslijed i logiku izraza.

4. Potpisivanje i datiranje

Testament mora biti potpisan od strane osobe koja ga sastavlja. Potpis treba biti jasno vidljiv i prepoznatljiv. Također je važno da je testament datiran kako bi se znalo kada je sastavljen.

5. Sudski testament

Postoji mogućnost da osoba sastavi testament pred javnim bilježnikom ili sudom. Takav testament, poznat kao sudski testament, ima posebnu pravnu snagu i teže će biti osporen. Sudski testament može biti posebno koristan u složenijim slučajevima raspodjele imovine ili narušenih obiteljskih odnosa.

Prilikom sastavljanja testamenta, uvijek je preporučljivo potražiti pravni savjet kako bi se osiguralo da je testament valjan i pravno izvršiv. Priloženi su primjeri nekih formalnosti koje biste trebali uzeti u obzir prilikom sastavljanja testamenta, ali uvijek je najbolje konzultirati se sa stručnjakom kako biste bili sigurni da je vaš testament pravno valjan.

Kako pravedno podijeliti imovinu među braćom i sestrama?

Kada dolazi do nasljeđivanja imovine među braćom i sestrama, važno je da podjela bude pravedna i da se izbjegnu potencijalni konflikti i nesuglasice. Postoji nekoliko koraka koje možete poduzeti kako biste osigurali pravednu podjelu imovine među braćom i sestrama:

1. Razgovor

Prvi korak je otvoren razgovor među braćom i sestrama o podjeli imovine. Važno je da svatko iznese svoje želje i očekivanja kako bi se moglo razmotriti sve mogućnosti i postići suglasnost.

2. Popis imovine

Napravite popis svih imovinskih predmeta koji će biti podijeljeni. Ovaj popis trebao bi sadržavati sve nekretnine, vozila, novac, dionice, umjetnine i ostalu imovinu koju će braća i sestre naslijediti.

3. Procjena vrijednosti

Sljedeći korak je procjena vrijednosti imovine. Može biti korisno angažirati stručnjaka koji će procijeniti vrijednost različitih predmeta imovine kako bi se osiguralo da podjela bude pravedna.

4. Dogovor o podjeli

Nakon što su razmotrene želje i očekivanja svih sudionika te procijenjena vrijednost imovine, svi se mogu zajedno dogovoriti o podjeli. Moguće je da će biti potrebno pravno savjetovanje kako bi se osiguralo da je podjela u skladu s važećim zakonima.

5. Izrada testamenta

Enduring the division, it is important to create a will that clearly states the wishes of the deceased regarding the distribution of their assets. This will help prevent future conflicts and provide legal guidance for the division of property.

6. Pravna podrška

Ako postoji sukob između braće i sestara ili neslaganje oko podjele imovine, može biti korisno angažirati pravnog stručnjaka koji će pružiti podršku i pomoći u rješavanju konflikta na pravedan način.

Podjela imovine među braćom i sestrama može biti složen proces, ali otvorenost, poštovanje i pravna podrška mogu pomoći osigurati pravednu i mirnu podjelu imovine.

Mogući problemi pri podjeli nasljedstva

Kada dođe vrijeme za podjelu nasljedstva, često se javljaju različiti problemi koji mogu dovesti do braća i sestara u konfliktne situacije. Ovo su neki od mogućih problema koji mogu nastati prilikom podjele nasljedstva:

1. Nesuglasice oko vrijednosti imovine

Često se javlja nesuglasica između braće i sestara oko procjene vrijednosti imovine koja se nasljeđuje. Svaka osoba može imati svoje mišljenje o vrijednosti određenog predmeta ili nekretnine, što može dovesti do sporova i konflikata.

2. Nejasnoće u vezi sa zakonskim odredbama

Zakoni koji reguliraju nasljedstvo mogu biti komplicirani i teško razumljivi. Ova nejasnoća može dovesti do nerazumijevanja između braće i sestara u vezi sa svojim pravima i obvezama. Stoga je važno konsultirati stručnjaka za nasljedno pravo kako bi se jasno razumjele zakonske odredbe.

3. Različite želje i očekivanja nasljednika

Braća i sestre često imaju različite želje i očekivanja kada je u pitanju podjela nasljedstva. Neke osobe mogu imati sentimentalne veze s određenim predmetima ili nekretninama, dok druge mogu biti fokusirane na financijsku vrijednost. Ove razlike mogu dovesti do nesuglasica i konflikata.

4. Loša komunikacija

Komunikacija između braće i sestara ključna je za uspješnu podjelu nasljedstva. Nedostatak komunikacije ili loša komunikacija može dovesti do nerazumijevanja i pogrešnog tumačenja želja preminulog. Stoga je važno otvoreno razgovarati o svojim očekivanjima i slušati potrebe drugih članova obitelji.

5. Nepostojanje valjanog testamenta

Ako preminuli nije ostavio valjani testament, zakon će odrediti podjelu nasljedstva prema zakonskim odredbama. Ovo može dovesti do nesuglasica između nasljednika koji imaju različite prava prema zakonu.

6. Postojanje dugova ili neizmirenih potraživanja

Ako preminuli ostavlja dugove ili neizmirene potraživanja, to može otežati podjelu nasljedstva. Braća i sestre mogu se osjećati nepravedno tretirano ako naslijede dugove ili odgovornost za neizmirena potraživanja.

7. Nepravedna podjela

U nekim slučajevima, podjela nasljedstva može biti percipirana kao nepravedna. Ovo se može dogoditi kada neki nasljednici dobiju više od drugih ili kada se izostavi neki nasljednik bez valjanog razloga. Ovakve situacije mogu dovesti do oštre tuge i sukoba među braćom i sestrama.

Da bi se izbjegli ovi problemi, važno je pažljivo planirati nasljedstvo i izraditi valjani testament. Također je važno uspostaviti otvorenu komunikaciju između svih nasljednika i po potrebi potražiti pravnu pomoć. Na kraju, cilj je uspješna podjela nasljedstva koja će zadovoljiti sve članove obitelji i održati harmoniju među njima.

Sukobi i sporovi među braćom i sestrama – kako ih izbjeći?

Sukobi i sporovi među braćom i sestrama oko nasljeđivanja i podjele imovine često su izazvani nedostatkom komunikacije, različitim očekivanjima i emocionalnim nabojevima. Međutim, postoje načini kako možete izbjeći ove sukobe i zadržati dobar odnos sa svojom braćom i sestrama.

You might be interested:  Kako Se Riješiti Mamurluka

Komunikacija je ključ

Kako biste izbjegli sukobe i sporove, važno je uspostaviti otvorenu i iskrenu komunikaciju s braćom i sestrama već prije smrti roditelja. Razgovarajte o njihovim željama i očekivanjima, ali i o svojim vlastitim. Izgradnja međusobnog povjerenja i razumijevanje može pomoći u sprječavanju sukoba.

Ravnoteža i pravednost

Kod podjele imovine, važno je tražiti ravnotežu i pravednost. Razmotrite kako podijeliti imovinu na način koji će zadovoljiti sve vaše braće i sestre. Svi trebaju biti uključeni u proces donošenja odluka i treba se voditi računa o njihovim interesima.

Testament kao rješenje

Da biste izbjegli potencijalne konflikte, možete izraditi testament koji će jasno odrediti kako će se imovina podijeliti. Na taj način smanjujete mogućnost tumačenja ili nesporazuma, jer su vaše želje jasno zapisane i pravno obvezujuće.

Medijacija kao opcija

Ako dođe do sukoba, medijator može pomoći u rješavanju problema na miran i konstruktivan način. Medijator je neutralna osoba koja će vam pomoći da izrazite svoje mišljenje i osjećaje te pronađete zajednička rješenja.

Potražite pravnu pomoć

Ako sukobi i sporovi postanu prekomjerni i ne možete pronaći rješenje, možda će biti potrebna pravna pomoć. Pravnik ili odvjetnik specijaliziran za nasljeđivanje može vam pomoći u razumijevanju zakona te pronalaženju najboljeg rješenja.

Izbjegavanje sukoba i sporova među braćom i sestrama je važno kako bi se održao obiteljski odnos i izbjegle dugotrajne sudske procese. Otvorena komunikacija, pravedna podjela imovine i potraga za vanjskom pomoći kad je to potrebno, mogu pomoći u očuvanju harmonije unutar obitelji.

Savjeti za donošenje odluke o testamentu i podjeli imovine

1. Razmislite o svojim željama i potrebama

Prije donošenja odluke o testamentu i podjeli imovine, važno je temeljito razmisliti o svojim željama i potrebama. Razmislite o tome kome želite ostaviti svoju imovinu, kako želite da se podijeli, ali i o potrebama vaših nasljednika.

2. Obavijestite svoje nasljednike o svojim planovima

Nakon što ste razmotrili svoje želje i potrebe, važno je obavijestiti svoje nasljednike o planovima koji imate. Otvorena komunikacija može pomoći u sprječavanju nesporazuma i sukoba kasnije.

3. Konzultirajte stručnjaka za nasljedno pravo

Da biste bili sigurni da vaš testament i podjela imovine udovoljavaju zakonskim propisima i da je sve pravno valjano, konzultirajte stručnjaka za nasljedno pravo. Oni će vam pružiti pravne savjete i pomoći vam u donošenju ispravnih odluka.

4. Razmotrite različite opcije podjele imovine

Postoji nekoliko opcija podjele imovine koje možete razmotriti. Možete podijeliti imovinu ravnomjerno među nasljednicima, odabrati određeni postotak za svakog nasljednika ili čak ostaviti imovinu jednoj osobi uz uvjet da brine o drugima.

5. Razmislite o potrebi za izvršiteljem testamenta

U svom testamentu možete imenovati izvršitelja testamenta, osobu koja će biti odgovorna za provedbu vaših posljednjih želja i podjele imovine. Razmotrite kome možete povjeriti tu važnu ulogu i imajte na umu da bi ta osoba trebala biti pouzdana i sposobna.

6. Pripazite na održavanje nekretnina

Ako posjedujete nekretnine, važno je razmotriti kako će se te nekretnine održavati nakon vaše smrti. Možete uključiti određene uvjete u testamentu kako biste osigurali da se nekretnine održavaju pravilno i da se izbjegnu potencijalni sukobi među nasljednicima.

7. Revizija i ažuriranje testamenta

Testament nije stalna odluka i može biti potrebno povremeno revidirati i ažurirati. Razmotrite redovno pregledavanje svog testamenta kako biste osigurali da odražava vaše trenutne želje i okolnosti.

Savjeti za donošenje odluke o testamentu i podjeli imovine
Broj Savjet
1. Razmislite o svojim željama i potrebama
2. Obavijestite svoje nasljednike o svojim planovima
3. Konzultirajte stručnjaka za nasljedno pravo
4. Razmotrite različite opcije podjele imovine
5. Razmislite o potrebi za izvršiteljem testamenta
6. Pripazite na održavanje nekretnina
7. Revizija i ažuriranje testamenta

FAQ:

Kada nastupa situacija da braća i sestre nasljeđuju imovinu?

Situacija u kojoj braća i sestre nasljeđuju imovinu nastupa kada preminula osoba ostavi imovinu bez prisustva zakonitog bračnog ili posebnog nasljednika. Tada se imovina dijeli između braće i sestara prema zakonskom nasljeđivanju.

Koje su prednosti pisanja testamenta u slučaju nasljeđivanja braće i sestara?

Pisanje testamenta može biti vrlo korisno u slučaju nasljeđivanja braće i sestara. Testament omogućava preminuloj osobi da precizno odredi kako će se njezina imovina podijeliti među braćom i sestrama. Također, testament može spriječiti potencijalne sudske sporove i nesuglasice oko podjele imovine.

Koje su mogućnosti podjele imovine među braćom i sestrama u slučaju nasljeđivanja?

U slučaju nasljeđivanja braće i sestara, imovina se može podijeliti na nekoliko načina. To može biti jednaka podjela, prema udjelima koje odredi preminula osoba, ili prema sporazumu između braće i sestara. Ako braća i sestre ne mogu postići sporazum, sud može odlučiti o podjeli imovine.

Kako izbjeći potencijalne sporove oko podjele imovine među braćom i sestrama?

Potencijalne sporove oko podjele imovine među braćom i sestrama može se izbjeći pisanjem jasnog testamenta. U testamentu je važno precizno odrediti kako će se imovina podijeliti, kako bi se spriječili nesporazumi i nesuglasice. Također, moguće je i konzultirati se s pravnim stručnjakom kako bi se osigurala pravedna podjela imovine.

Što se događa ako preminula osoba nije napisala testament u slučaju nasljeđivanja braće i sestara?

Ako preminula osoba nije napisala testament, imovina će se podijeliti među braćom i sestrama prema zakonskim odredbama. U Hrvatskoj, zakon predviđa da će sva braća i sestre imati jednak udio u nasljeđivanju. Ukoliko je neki od braće i sestara preminuo prije nasljednika, tada će njegov udio biti podijeljen među njegovom djecom.

Mogu li se braća i sestre sporazumjeti oko podjele imovine bez pisanja testamenta?

Da, braća i sestre se mogu sporazumjeti oko podjele imovine i bez pisanja testamenta. Ukoliko su svi braća i sestre suglasni oko toga kako će se imovina podijeliti, mogu postići sporazum o podjeli imovine. Međutim, preporučuje se pisanje testamenta kako bi se imovina podijelila na precizan i pravedan način, te kako bi se izbjegli potencijalni sporovi u budućnosti.