Kada počinje isplata mirovinskog

Kada Počinje Isplata Penzija

Kada Počinje Isplata Penzija

Mirovinski sustav je jedan od najvažnijih dijelova socijalne sigurnosti u Hrvatskoj. Mirovine predstavljaju izvor financijske podrške umirovljenim osobama, čime se osigurava njihova socijalna i ekonomska stabilnost. Redovita isplata mirovinskog doprinosa predstavlja osnovu za određivanje iznosa mirovine.

Mirovinski sustav u Hrvatskoj se temelji na principu solidarnosti, gdje radno aktivno stanovništvo izdvaja dio svojih primanja kako bi osiguralo mirovine umirovljenim osobama. Mirovine se isplaćuju mjesečno, a vremenski termini isplate ovise o određenim faktorima, poput visine mirovine, starosti i spolu osiguranika.

Općenito, mirovine se isplaćuju krajem mjeseca za prethodni mjesec. Mirovine se isplaćuju putem bankovnih računa umirovljenika ili putem poštanskih uplatnica. Za pravovremenu isplatu mirovina važno je da umirovljenici vode brigu o ažuriranju bankovnih podataka, te pravovremeno dostavljaju potrebnu dokumentaciju, poput potvrda o životu.

Ukoliko umirovljenik ne primi mirovinu na vrijeme, trebao bi se obratiti nadležnim ustanovama koje vode brigu o mirovinskom sustavu. Ove ustanove će provjeriti moguće probleme i pomoći u rješavanju situacije. Važno je napomenuti da uvjeti isplate mirovina mogu varirati ovisno o zakonodavstvu i propisima u Hrvatskoj.

Razumijevanje mirovinskog sustava

Mirovinski sustav je sustav koji omogućuje osiguranje financijske sigurnosti umirovljenicima. U Hrvatskoj, mirovinski sustav se temelji na obveznom mirovinskom osiguranju koje osigurava zaposlenicima i samozaposlenima pravo na mirovinu nakon dostizanja određene dobi i staža osiguranja.

1. Prvi stup mirovinskog sustava

Prvi stup mirovinskog sustava u Hrvatskoj je obvezno mirovinsko osiguranje koje se temelji na solidarnosti. To znači da zaposleni uplaćuju doprinose tijekom svoje radne aktivnosti, a sredstva se koriste za isplatu mirovina sadašnjim umirovljenicima. Visina mirovine u prvom stupu ovisi o duljini staža osiguranja i visini uplaćenih doprinosa.

2. Drugi stup mirovinskog sustava

Drugi stup mirovinskog sustava je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje je uvedeno kako bi se omogućila dodatna financijska sigurnost umirovljenicima. U ovom stupu, zaposlenici mogu dobrovoljno uplaćivati doprinose koji se ulažu u privatne mirovinske fondove. Mirovinski fondovi ulažu ta sredstva u različite oblike ulaganja kako bi ostvarili što veći prinos, a visina mirovine u drugom stupu ovisi o visini uplaćenih doprinosa i prinosa ostvarenih ulaganjem.

3. Treći stup mirovinskog sustava

Treći stup mirovinskog sustava je dobrovoljno individulano mirovinsko osiguranje koje omogućuje individualno štednju za mirovinu. U ovom stupu, pojedinci mogu dobrovoljno uplaćivati doprinose kod privatnih osiguravajućih društava ili banaka. Visina mirovine u trećem stupu ovisi o duljini štednje, uplaćenim doprinosima i prinosa ostvarenih ulaganjem.

4. Četvrti stup mirovinskog sustava

Četvrti stup mirovinskog sustava je dobrovoljno dopunsko mirovinsko osiguranje koje omogućuje dodatnu financijsku sigurnost umirovljenicima. U ovom stupu, pojedinci mogu uplaćivati doprinose kod privatnih osiguravajućih društava kako bi ostvarili dodatnu mirovinu. Visina mirovine u četvrtom stupu ovisi o visini uplaćenih doprinosa i uvjetima ugovora sa osiguravajućim društvom.

Razumijevanje mirovinskog sustava je važno kako bi se osigurala financijska sigurnost umirovljenicima. Kombinacija obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja omogućuje dodatnu financijsku sigurnost koja ovisi o individualnim ulaganjima i štednji.

You might be interested:  Kako Se Riješiti Kurjeg Oka

Starosna dob za mirovinu

Starosna dob za mirovinu u Republici Hrvatskoj određena je zakonom i ovisi o spolu i godini rođenja osobe.

Za muškarce:

 • Za muškarce rođene prije 1. siječnja 1954. godine, starosna dob za mirovinu je 65 godina.
 • Za muškarce rođene između 1. siječnja 1954. i 31. prosinca 1959. godine, starosna dob za mirovinu postupno se povećava i ovisi o godini rođenja (npr. za 1956. godište muškarci, starosna dob za mirovinu je 65 i 4 mjeseca).
 • Za muškarce rođene 1. siječnja 1960. godine i nakon toga, starosna dob za mirovinu je 67 godina.

Za žene:

 • Za žene rođene prije 1. siječnja 1954. godine, starosna dob za mirovinu je 60 godina.
 • Za žene rođene između 1. siječnja 1954. i 31. prosinca 1962. godine, starosna dob za mirovinu postupno se povećava i ovisi o godini rođenja (npr. za 1958. godište žene, starosna dob za mirovinu je 61 i 6 mjeseci).
 • Za žene rođene 1. siječnja 1963. godine i nakon toga, starosna dob za mirovinu je 62 godine.

Važno je napomenuti da postoje određene kategorije osoba koje mogu ostvariti pravo na starosnu mirovinu s nižom dobom, kao što su osobe s invaliditetom i osobe koje su radile u određenim profesijama s rizičnim uvjetima rada.

Detaljne informacije o starosnoj dobi za mirovinu i mogućim iznimkama možete pronaći na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Uslovi za prijevremenu mirovinu

Za prijevremenu mirovinu postoje određeni uslovi koje je potrebno ispuniti. Glavni uslovi obuhvaćaju dobnu granicu i minimalan broj godina staža.

 • Za žene je dobna granica za prijevremenu mirovinu 57 godina, dok je za muškarce 60 godina.
 • Minimalni broj godina staža za prijevremenu mirovinu iznosi 35 godina za žene i 38 godina za muškarce.
 • Ako osoba nije dostigla dobnu granicu za prijevremenu mirovinu, ali ispunjava uvjete za invalidsku mirovinu, također može ostvariti prijevremenu mirovinu.

Uslovi za prijevremenu mirovinu
Spol Dobna granica Minimalan broj godina staža
Žene 57 godina 35 godina
Muškarci 60 godina 38 godina

Invalidska mirovina

Invalidska mirovina je jedan od oblika mirovinskog osiguranja kojim se osigurava primanje redovnih mjesečnih primanja za osobe koje su tjelesno ili mentalno onesposobljene za rad.

Pravo na invalidsku mirovinu može se ostvariti pod određenim uvjetima koji se odnose na invalidnost osobe. Invalidnost se utvrđuje na temelju medicinske procjene i ocjene tjelesne ili mentalne sposobnosti za obavljanje traženih radnih aktivnosti. Ova procjena provodi se od strane stručnog tima i vrednuje se na temelju medicinske dokumentacije i testova.

Dokumentacija i zahtjev za invalidsku mirovinu

Zahtjev za invalidsku mirovinu podnosi se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO). Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Podaci o identitetu (osobna iskaznica, rodni list)
 • Dokaz o prethodnom radnom iskustvu
 • Medicinska dokumentacija koja potvrđuje invalidnost
 • Dokazi o razini prihoda u prethodnom razdoblju
 • Prilozi koji su zahtjevani od strane nadležnih institucija

Nakon što je zahtjev i dokumentacija predana, slijedi proces pregleda i ocjene prava na invalidsku mirovinu. Ako je zahtjev odobren, osoba će početi primati mjesečna primanja koja ovise o razini prihoda i radnog iskustva.

Dodatne povlastice za osobe s invalidskom mirovinom

Osobe s invalidskom mirovinom imaju pravo na određene povlastice koje se odnose na zdravstvenu skrb, subvencije i pristup posebnim uslugama. Ove povlastice mogu uključivati ​​besplatne recepte, besplatnu zdravstvenu zaštitu, parkiranje na invalidskim parkiralištima, povlaštene cijene za vozne karte, porezne olakšice i druge financijske potpore.

Zaključak

Invalidska mirovina je važan oblik zaštite za osobe s invaliditetom. Osigurava redovna primanja koja pomažu osobi da zadovolji svoje osnovne potrebe. Prilikom podnošenja zahtjeva, važno je priložiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se pravo na invalidsku mirovinu moglo pravilno utvrditi i obraditi.

Osiguranje za obiteljske članove

Osiguranje za obiteljske članove je vrsta osiguranja koja omogućuje zaštitu članova obitelji u slučaju nekih nepredviđenih događaja. Ova vrsta osiguranja obično uključuje pokriće za zdravstvene troškove, ozljede ili smrt članova obitelji.

Vrste osiguranja za obiteljske članove

Postoje različite vrste osiguranja za obiteljske članove. Neke od najčešćih vrsta osiguranja uključuju:

 • Osiguranje zdravlja
 • Osiguranje života
 • Osiguranje nezgode
 • Osiguranje putovanja
You might be interested:  Kako Napraviti Bolonjez Od Mljevenog Mesa

Osiguranje zdravlja obično pokriva medicinske troškove kao što su posjete liječniku, lijekovi i bolničke usluge. Osiguranje života pruža financijsku zaštitu obitelji u slučaju smrti osiguranika. Osiguranje nezgode pokriva slučajeve nesreća ili ozljeda, dok osiguranje putovanja osigurava zaštitu tijekom putovanja u inozemstvo.

Kako odabrati osiguranje za obiteljske članove?

Prilikom odabira osiguranja za obiteljske članove, važno je uzeti u obzir nekoliko faktora:

 1. Financijska situacija obitelji
 2. Potrebe i zahtjevi članova obitelji
 3. Pokriće osiguranja
 4. Cijena osiguranja

Prva i najvažnija stvar je procijeniti financijsku situaciju obitelji i odrediti koliko se može izdvojiti za osiguranje. Također je važno razumjeti potrebe i zahtjeve članova obitelji kako bi se odabralo odgovarajuće osiguranje. Također treba provjeriti kakvo je pokriće osiguranja i koja su iznimke. Napokon, cijena osiguranja također igra važnu ulogu i treba biti usklađena s financijskim mogućnostima obitelji.

Zaključak

Osiguranje za obiteljske članove je važan korak u osiguravanju sigurne i stabilne budućnosti članova obitelji. Odabir pravog osiguranja za obiteljske članove može pružiti zaštitu od raznih nepredviđenih događaja i osigurati financijsku sigurnost za obitelj.

Načini isplate mirovine

Isplata mirovine u Hrvatskoj može se ostvariti na nekoliko načina. Ovisno o preferencijama umirovljenika, može se odabrati jedan od sljedećih načina isplate:

1. Isplata na tekući račun

Jedan od najčešćih načina isplate mirovine je putem tekućeg računa. Umirovljenik može otvoriti poseban tekući račun namijenjen isključivo za primanje mirovinskih isplata. Uz pomoć ovog računa, mirovina se redovito uplaćuje na račun umirovljenika, a on može slobodno raspolagati sredstvima na računu.

2. Isplata na štednju

Drugim načinom isplate mirovine je uplata na štednju. Umirovljenik može otvoriti štedni račun u banci i dogovoriti automatiziranu uplatu mirovine na taj račun. Na štednom računu mirovina se može pohraniti i kasnije koristiti prema potrebama umirovljenika.

3. Isplata gotovine

Sukladno zakonu, mirovinu je moguće isplatiti i u gotovini. Umirovljenik može izabrati da mu mirovina bude isplaćena na određenom šalteru banke ili na poštanskom šalteru. Prilikom isplate u gotovini, umirovljenik mora predočiti identifikacijski dokument kako bi potvrdio svoj identitet.

4. Isplata putem poštanske čekove

Još jedan način isplate mirovine je putem poštanskih čekova. Umirovljeniku se proslijeđuju čekovi koje on može unovčiti u poštanskom uredu ili banci.

5. Isplata putem elektroničke kartice

Posljednji način isplate mirovine je putem elektroničke kartice koju izdaje mirovinski fond. Umirovljenik može koristiti ovu karticu kako bi podigao svoju mirovinu na bankomatu ili je koristio za plaćanje robe i usluga na prodajnim mjestima koja prihvaćaju ovu vrstu kartica.

Umirovljenik može odabrati željeni način isplate, a moguće je i promijeniti način isplate u bilo kojem trenutku.

Prijenos mirovinskog

Mirovinski sustav u Hrvatskoj omogućuje prijenos mirovinskih prava s jedne osobe na drugu. Prijenos mirovinskog može biti potreban iz različitih razloga, kao što su promjena poslodavca, prelazak iz jednog mirovinskog fonda u drugi ili različite promjene u životnoj situaciji osobe.

Mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj se temelji na obveznom upisu u jedan od dva mirovinska fonda – Prvi mirovinski fond ili Drugi mirovinski fond. Ako osoba želi prijeći iz jednog fonda u drugi, mora podnijeti zahtjev za prijenos mirovinskog prava.

Prijenos mirovinskog prava iz jednog fonda u drugi

 • Potrebno je podnijeti zahtjev za prijenos mirovinskog prava iz jednog fonda u drugi. Zahtjev se podnosi nadležnim mirovinskim društvima i treba sadržavati sve potrebne podatke o osobi, kao i informacije o trenutnom mirovinskom fondu i zatraženom fondu.

 • Nakon podnošenja zahtjeva, mirovinsko društvo će provjeriti ispunjavaju li se uvjeti za prijenos mirovinskog prava. Uvjeti mogu uključivati minimalnu duljinu staža u trenutnom fondu ili druge specifične zahtjeve.

 • Ako se zahtjev odobri, mirovinsko društvo će izvršiti prijenos mirovinskog prava iz jednog fonda u drugi. To znači da će se sva mirovinska sredstva, kao i prava i obveze, prenijeti na novi fond.

Prijenos mirovinskog prava kod promjene poslodavca

 • Ako osoba mijenja poslodavca, prijenos mirovinskog prava može biti potreban. U tom slučaju, osoba treba obavijestiti svoje mirovinsko društvo o promjeni poslodavca i zatražiti prijenos mirovinskog prava.

 • Mirovinsko društvo će obraditi zahtjev i provjeriti ispunjava li osoba uvjete za prijenos mirovinskog prava. Uvjeti mogu uključivati minimalnu duljinu staža kod prethodnog poslodavca ili druge specifične zahtjeve.

 • Ako se zahtjev odobri, mirovinsko društvo će izvršiti prijenos mirovinskog prava na novog poslodavca. To znači da će sva mirovinska sredstva i prava biti prenesena na novi račun.

You might be interested:  Kako Postati E Građanin

Važno je napomenuti da se prijenos mirovinskog prava može obaviti samo u određenim situacijama i uz ispunjavanje određenih uvjeta. Osoba treba kontaktirati svoje mirovinsko društvo radi dodatnih informacija i uputa o postupku prijenosa mirovinskog prava.

Savjeti za planiranje mirovine

1. Počnite planirati rano

1. Počnite planirati rano

Da biste osigurali stabilnu financijsku budućnost, ne čekajte predugo da biste počeli razmišljati o mirovini. Planiranje počnite što prije, idealno u mladosti, kako biste imali dovoljno vremena za štednju.

2. Izračunajte svoje izdatke

Prije nego što možete odrediti koliko vam je potrebno za mirovinu, morate znati koliko planirate potrošiti svaki mjesec. Napravite detaljan popis svih svojih mjesečnih izdataka, uključujući hranu, režije, zdravstveno osiguranje i moguće troškove hobija ili putovanja.

3. Preispitajte svoje prihode

Također trebate razmotriti izvor prihoda tijekom mirovinskog razdoblja. Provjerite koliko planirate dobiti od mirovinskog fonda i državne mirovine. Također razmotrite druge izvore prihoda poput nekretnina, dionica ili rente.

4. Štedite redovito

4. Štedite redovito

Jedan od najvažnijih aspekata planiranja mirovine je redovita štednja. Bez obzira na to koliko možete odvojiti, važno je početi s malim iznosom i postupno povećavati štednju kako bi se osigurala financijska sigurnost u mirovini.

5. Razmotrite poslijemirovinske aktivnosti

Dok planirate mirovinu, nemojte zaboraviti na svoje buduće aktivnosti. Razmislite o tome što biste željeli raditi u mirovini kako biste odredili koliko vam treba novca za to. Možda želite putovati, baviti se hobijem, volontirati ili pokrenuti vlastiti posao. Sve to treba uzeti u obzir prilikom planiranja mirovine.

6. Potražite profesionalni savjet

Ako se osjećate nesigurno u vezi s planiranjem mirovine, potražite pomoć profesionalnog financijskog savjetnika. Oni mogu vam pomoći da razumijete različite opcije štednje i ulaganja te vam pružiti konkretne savjete prilagođene vašim financijskim ciljevima.

Važni savjeti za planiranje mirovine:
Savjet Razlog
Planirajte rano Kako biste imali dovoljno vremena za štednju
Izračunajte izdatke Kako biste znali koliko vam treba za mirovinu
Preispitajte prihode Za bolje razumijevanje izvora prihoda
Štedite redovito Za financijsku sigurnost u mirovini
Razmotrite aktivnosti Za određivanje troškova aktivnosti u mirovini
Potražite savjet Ako vam treba dodatna pomoć

FAQ:

Kada počinje isplata mirovinskog?

Isplata mirovinskog počinje svaki mjesec. Točan datum ovisi o mnogim faktorima, uključujući banku u kojoj imate otvoren račun. Općenito, isplate mirovinskog obično se vrše sredinom ili krajem mjeseca.

Tko ima pravo na isplatu mirovinskog?

Pravo na isplatu mirovinskog ima svaka osoba koja je stekla uvjete za odlazak u mirovinu prema propisanom zakonu. To uključuje dostizanje određene dobi i određeno razdoblje radnog staža. Također, osobe sa posebnim potrebama mogu imati pravo na prijevremenu mirovinu.

Kako se može provjeriti status isplate mirovinskog?

Da biste provjerili status isplate mirovinskog, možete se obratiti nadležnom mirovinskom fondu ili bankovnoj instituciji u kojoj imate otvoren račun. Oni će vam pružiti informacije o statusu vaše isplate, uključujući datum isplate i iznos koji ćete primiti.

Koliko traje postupak isplate mirovinskog?

Postupak isplate mirovinskog može trajati nekoliko dana ili čak tjedana, ovisno o različitim faktorima. To uključuje vrijeme potrebno za obradu zahtjeva za mirovinu, provjeru podataka i izračun iznosa mirovinskog. Nakon što su svi postupci dovršeni, obično vam novac biti prebačen na vaš bankovni račun u roku od nekoliko radnih dana.

Koliki je prosječni iznos mirovine u Hrvatskoj?

Prosječni iznos mirovine u Hrvatskoj varira ovisno o različitim faktorima. Prema statistikama iz 2021. godine, prosječna mirovina iznosi oko 2.500 kuna mjesečno. Međutim, valja napomenuti da se iznosi mirovina mogu razlikovati ovisno o individualnim okolnostima, kao što su radni staž, visina primanja tijekom radnog vijeka i druge faktore.

Je li moguće primati mirovinu iz inozemstva u Hrvatskoj?

Da, moguće je primati mirovinu iz inozemstva u Hrvatskoj. Ako ste stekli pravo na mirovinu u nekoj drugoj zemlji, možete aplicirati za prijenos te mirovine u Hrvatsku. Postupak se provodi kroz nadležne institucije i zahtijeva određenu dokumentaciju. Nakon što je prijenos odobren, mirovina će se isplaćivati prema hrvatskim propisima.