Kada počinje isplata poticaja za 2018. godinu?

Kada Počinje Isplata Poticaja Za 2018

Kada Počinje Isplata Poticaja Za 2018

Mnogi poljoprivrednici u Hrvatskoj s nestrpljenjem očekuju isplatu poticaja za 2018. godinu. Ovi poticaji su vrlo važni za opstanak poljoprivrednih gospodarstava i omogućavaju poljoprivrednicima da ulože novac u unapređenje svoje proizvodnje.

Prema najavama nadležnih institucija, isplata poticaja za 2018. godinu trebala bi početi u drugoj polovini godine. Točan datum još nije objavljen, ali se očekuje da će biti poznat uskoro.

Poljoprivrednici se mogu nadati većoj isplati poticaja ove godine u usporedbi s prethodnim. Naime, Vlada je izdvojila više sredstava za poticaje u poljoprivredi kako bi podržala razvoj ove važne grane gospodarstva.

Za konačne informacije o datumu isplate poticaja za 2018. godinu, poljoprivrednici se mogu obratiti nadležnim institucijama, kao što su Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Contents

Kalendar isplate

Veljača

 • Isplata prvog dijela poticaja: 15. veljače

Ožujak

 • Isplata drugog dijela poticaja: 10. ožujka

Svibanj

 • Isplata trećeg dijela poticaja: 5. svibnja

Rujan

 • Isplata četvrtog dijela poticaja: 20. rujna

Studeni

 • Isplata petog dijela poticaja: 15. studenog

Poticaji za 2018. godinu će biti isplaćeni u pet rata tijekom cijele godine. Točni datumi isplate su kako slijedi:

 1. Prvi dio se isplaćuje 15. veljače.
 2. Drugi dio se isplaćuje 10. ožujka.
 3. Treći dio se isplaćuje 5. svibnja.
 4. Četvrti dio se isplaćuje 20. rujna.
 5. Peti dio se isplaćuje 15. studenog.

Poticaji za poljoprivredu

Poticaji za poljoprivrednike

 • Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja dodjeljuje poticaje za poljoprivrednike kako bi podržalo njihove aktivnosti i unaprijedilo sektor poljoprivrede u Hrvatskoj.
 • Poticaji mogu biti u obliku financijske pomoći, subvencija, potpora ili olakšica.
 • Prijava za poticaje provodi se putem Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, gdje poljoprivrednici moraju ispuniti određene uvjete i priložiti potrebnu dokumentaciju.
 • Poticaji su namijenjeni različitim sektorima poljoprivrede, uključujući ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo i vinogradarstvo.
 • Neki od mogućih poticaja uključuju subvencije za kupnju poljoprivredne mehanizacije, potpore za proširenje proizvodnje, financijsku pomoć za mlade poljoprivrednike i potpore za ekološku proizvodnju.
 • Iznosi i uvjeti poticaja se mogu razlikovati svake godine, stoga je važno redovito pratiti obavijesti i natječaje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Poticaji za ruralni razvoj

 • Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja također dodjeljuje poticaje za ruralni razvoj s ciljem poboljšanja životnih uvjeta u ruralnim područjima.
 • Poticaji za ruralni razvoj mogu biti usmjereni na podršku izgradnji infrastrukture, razvoju turizma, očuvanju kulturne baštine i promicanju održive poljoprivredne prakse.
 • Prijava za poticaje za ruralni razvoj također se provodi putem Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, gdje zainteresirane strane moraju ispuniti određene uvjete i priložiti relevantnu dokumentaciju.
 • Poticaji za ruralni razvoj mogu biti dostupni pojedincima, organizacijama, lokalnim zajednicama i nevladinim organizacijama koje aktivno doprinose razvoju ruralnih područja.
 • Primjeri poticaja za ruralni razvoj uključuju financijsku pomoć za obnovu ruralnih objekata, potpore za ruralni turizam, subvencije za očuvanje tradicionalnih zanata i podršku za ekološku poljoprivredu.
 • Dodjela poticaja za ruralni razvoj obično se provodi putem javnih natječaja, gdje se ocjenjuju prijave prema određenim kriterijima i prioritetima.
You might be interested:  Kako Izgleda Antracit Boja

Ukratko, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja dodjeljuje različite poticaje kako bi podržalo poljoprivrednike i potaknulo razvoj ruralnih područja. Poljoprivrednici i zainteresirane strane trebaju pratiti obavijesti i natječaje Ministarstva kako bi imali pristup poticajima i mogli ostvariti svoje poljoprivredne i ruralne projekte.

Subvencije za stočarstvo

Stočarstvo je važna grana poljoprivrede u Hrvatskoj i vlada pruža različite oblike potpora i subvencija kako bi poduprla ovu industriju. Subvencije za stočarstvo namijenjene su razvoju i unapređenju uzgoja stoke, te podržavanju stočara u ostvarivanju održivih i konkurentnih rezultata.

Oblici subvencija

Oblici subvencija

Subvencije za stočarstvo mogu biti različitih vrsta, uključujući:

 • Subvencije za nabavu kvalitetnih genetskih linija stoke
 • Subvencije za izgradnju i opremanje objekata za uzgoj stoke
 • Subvencije za nabavu stočne hrane i ljekova
 • Subvencije za stručno usavršavanje stočara
 • Subvencije za zaštitu okoliša i održivo upravljanje stočarstvom
 • Subvencije za osiguranje stoke od bolesti i nesreća

Kako se prijaviti za subvencije?

Prijave za subvencije za stočarstvo obično se podnose Ministarstvu poljoprivrede ili nadležnoj regionalnoj agenciji za poljoprivredu. Obrazac za prijavu može se preuzeti s njihove službene web stranice ili se može dobiti u pisarnicama tih institucija. Prijave se podnose tijekom određenog razdoblja, obično nakon objave javnog poziva.

Uvjeti za dobivanje subvencija

Da biste mogli dobiti subvencije za stočarstvo, obično se moraju ispuniti određeni uvjeti. Ti uvjeti mogu uključivati:

 1. Stjecanje odgovarajućih dozvola i registracija za uzgoj stoke
 2. Dokazivanje ispunjavanja minimalnih standarda za dobrobit stoke
 3. Predstavljanje detaljnog poslovnog plana za uzgoj stoke
 4. Redovito izvješćivanje o broju i vrstama stoke te proizvodnim rezultatima

Iznos subvencija

Iznos subvencija za stočarstvo može varirati ovisno o programima i mjerama koje vlada provodi. Obično se iznosi subvencija određuju na temelju broja stoke, vrste stoke i financijskih mogućnosti proračuna.

Vrsta subvencije Iznos subvencije
Subvencija za nabavu genetskih linija stoke 3000 HRK po životinji
Subvencija za izgradnju objekata 50% troškova, do maksimalno 50.000 HRK
Subvencija za nabavu hrane 500 HRK po životinji

Primjeri iznosa subvencija prikazani su samo informativno, stoga je važno provjeriti najnovije uvjete i iznose subvencija prije prijave.

Subvencije za stočarstvo pružaju značajnu financijsku podršku za stočare u Hrvatskoj i omogućuju unapređenje uzgoja stoke na održiv način. Stočari se trebaju informirati o dostupnim subvencijama i redovito pratiti promjene i novosti u ovom području kako bi iskoristili sve mogućnosti za poticanje i razvoj svojih stočarskih aktivnosti.

Financijska potpora za mlade poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske pruža financijsku potporu mladim poljoprivrednicima kako bi ih potaknulo na razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Ova potpora ima za cilj poboljšati uvjete za rad mladih poljoprivrednika i potaknuti ih na ulaganje u modernizaciju svojih poljoprivrednih gospodarstava.

Tko se može prijaviti za potporu?

 • Mladi poljoprivrednici u dobi od 18 do 40 godina
 • Poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika te ispunjavaju uvjete propisane natječajem

Koje su vrste potpora dostupne?

Ministarstvo poljoprivrede nudi nekoliko vrsta financijskih potpora za mlade poljoprivrednike, uključujući:

 • Izravna financijska potpora – bespovratna sredstva koja se dodjeljuju za pokrivanje troškova investicija u poljoprivrednu proizvodnju
 • Kreditna linija – povoljni krediti namijenjeni mladim poljoprivrednicima za financiranje ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju
 • Obrazovna podrška – financiranje obrazovnih programa i treninga za mlade poljoprivrednike kako bi stekli potrebne vještine i znanja za uspješno vođenje poljoprivrednog gospodarstva

Kako se prijaviti?

Mladi poljoprivrednici mogu se prijaviti za financijsku potporu putem natječaja koji objavljuje Ministarstvo poljoprivrede. Natječaj obično ima određene rokove i uvjete koji moraju biti ispunjeni.

You might be interested:  Kako Prepoznati Buhe U Stanu

Kada je natječaj otvoren, mladi poljoprivrednici trebaju pripremiti potrebnu dokumentaciju i ispuniti prijavni obrazac koji se može preuzeti s web stranice Ministarstva poljoprivrede. Potrebna dokumentacija može uključivati izvatke iz Upisnika poljoprivrednika, plan investicija, financijski plan itd.

Nakon što prijave budu pregledane, odabrani mladi poljoprivrednici bit će obaviješteni o rezultatima i daljnjim koracima.

Zaključak

Financijska potpora Ministarstva poljoprivrede pruža mladim poljoprivrednicima mogućnost za ulaganje u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje i razvoj njihovih gospodarstava. Ova potpora ima za cilj potaknuti mlade da ostanu u ruralnim područjima i razvijaju svoje poljoprivredno znanje i vještine kako bi doprinijeli održivom razvoju poljoprivrede u Hrvatskoj.

Poticaji za razvoj ruralnih područja

1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske provodi mjere potpore mladim poljoprivrednicima u ruralnim područjima. Ove mjere imaju za cilj poticanje mladih na razvoj poljoprivrednih aktivnosti i pomažu im u stvaranju i razvoju kvalitetnih poljoprivrednih gospodarstava.

2. Potpora za investicije u ruralnim područjima

Razvoj ruralnih područja je izuzetno važan za održivi gospodarski rast i ravnomjeran razvoj države. Stoga, Ministarstvo poljoprivrede pruža potporu za investicije u ruralna područja radi poticanja razvoja poljoprivrede, ruralnog turizma, prerade i prodaje poljoprivrednih proizvoda i usluga.

3. Potpora za ruralni turizam

Ruralni turizam je značajan segment u razvoju ruralnih područja. Ministarstvo poljoprivrede nudi potporu za razvoj ruralnog turizma koja uključuje ulaganja u ruralne objekte, promociju ruralnih destinacija i razvoj turističke ponude ruralnih područja.

4. Potpora za očuvanje tradicionalnih znanja i vještina

Očuvanje tradicionalnih znanja i vještina je važno za očuvanje kulturnog identiteta ruralnih područja. Ministarstvo poljoprivrede pruža potporu za projekte koji promiču i očuvaju tradicionalne zanate, metode uzgoja i prerade hrane, te druge oblike tradicijske poljoprivrede.

5. Potpora za poljoprivrednu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede nudi potporu za poljoprivrednu proizvodnju u ruralnim područjima. Ova potpora uključuje financijsku podršku za kupnju poljoprivredne mehanizacije, poboljšanje kvalitete proizvodnje, ulaganja u tehnologiju i obnovu gospodarskih objekata.

Pregled dostupnih potpora:
Potpora Opis
Potpora mladim poljoprivrednicima Pomoć mladim poljoprivrednicima u razvoju poljoprivrednih gospodarstava
Potpora za investicije Financijska pomoć za investicije u ruralna područja
Potpora za ruralni turizam Pomoć u razvoju ruralnog turizma i promociji ruralnih destinacija
Potpora za očuvanje tradicionalnih znanja i vještina Pomoć u očuvanju tradicionalnih znanja i vještina u ruralnim područjima
Potpora za poljoprivrednu proizvodnju Financijska potpora za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje

Povrat PDV-a za poljoprivrednike

Povrat PDV-a je jedna od mjera poticaja koje poljoprivrednici mogu ostvariti. PDV, ili porez na dodanu vrijednost, je porez koji se plaća prilikom kupovine roba i usluga. Poljoprivrednici mogu tražiti povrat PDV-a za određene troškove i investicije koje su vezane uz poljoprivrednu proizvodnju.

Tko može dobiti povrat PDV-a?

Pravo na povrat PDV-a imaju poljoprivrednici koji su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost. Ovisno o specifičnim uvjetima, poljoprivrednici mogu ostvariti povrat PDV-a za:

 • Nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme
 • Kupnju sjemena, sadnica i gnojiva
 • Nabavu stočne hrane
 • Troškove poljoprivredne proizvodnje

Kako ostvariti povrat PDV-a?

Da biste ostvarili povrat PDV-a, morate voditi detaljnu evidenciju svih troškova i investicija vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju. Uz zahtjev za povrat PDV-a, morate priložiti račune, fakture i druge relevantne dokumente. Zahtjev se podnosi nadležnom poreznom tijelu, koji će provjeriti ispunjavate li sve uvjete za povrat PDV-a.

Nakon pregleda dokumentacije, porezno tijelo će donijeti odluku o povratu PDV-a. Ako vaš zahtjev bude odobren, povrat PDV-a će se izvršiti na vaš bankovni račun. U suprotnom, može se zatražiti dodatna dokumentacija ili informacije kako bi se riješila nejasnoća.

Zaključak

Povrat PDV-a je korisna mjera poticaja za poljoprivrednike. Pravovremeno praćenje i evidentiranje svih troškova vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju olakšat će vam postupak ostvarivanja povrata PDV-a. Ako imate pitanja ili trebate dodatne informacije o povratu PDV-a za poljoprivrednike, svakako se obratite nadležnom poreznom tijelu.

Isplata poticaja za biljnu proizvodnju

Isplata poticaja za biljnu proizvodnju

Kada počinje isplata poticaja za biljnu proizvodnju?

Isplata poticaja za biljnu proizvodnju obično započinje u skladu s određenim datumima utvrđenim od strane nadležnih tijela. Ovi datumi se obično objavljuju javno, a poljoprivrednici mogu provjeriti raspored isplate poticaja na web stranicama Ministarstva poljoprivrede ili lokalnih poljoprivrednih institucija.

You might be interested:  Kako Kupiti A Bon Preko Mobitela

Koje vrste poticaja se isplaćuju za biljnu proizvodnju?

Postoje različite vrste poticaja koje se mogu isplatiti za biljnu proizvodnju. To uključuje:

 • Poticaje za površine pod usjevima
 • Poticaje za ekološku proizvodnju
 • Poticaje za mlade poljoprivrednike
 • Poticaje za integriranu proizvodnju
 • Poticaje za sustav kvalitete

Kako se provjerava status isplate poticaja?

Poljoprivrednici mogu provjeriti status isplate poticaja putem online sustava koji je dostupan na web stranicama Ministarstva poljoprivrede ili lokalnih poljoprivrednih institucija. Unutar sustava, korisnici mogu pronaći informacije o iznosu poticaja, datumu isplate i bilo kakvim zakašnjenjima ili problemima koji se mogu javiti.

Koje su prednosti isplate poticaja za biljnu proizvodnju?

Isplata poticaja za biljnu proizvodnju ima nekoliko prednosti, uključujući:

 • Povećanje dohotka poljoprivrednika
 • Poboljšanje konkurentnosti na tržištu
 • Promicanje održive poljoprivrede
 • Podrška ruralnom razvoju

Primjer rasporeda isplate poticaja za biljnu proizvodnju
Datum isplate Vrsta poticaja
01.03.2018. Poticaji za površine pod usjevima
15.03.2018. Poticaji za ekološku proizvodnju
30.03.2018. Poticaji za mlade poljoprivrednike
15.04.2018. Poticaji za integriranu proizvodnju
30.04.2018. Poticaji za sustav kvalitete

Poticaji za voćarstvo

Pregled poticaja za voćarstvo u 2018. godini

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske svake godine provodi program poticaja za voćarstvo s ciljem poticanja razvoja te očuvanja voćarske proizvodnje u zemlji. U nastavku je pregled nekih od poticaja koji su dostupni voćarima u 2018. godini:

 • Poticaj za podizanje novih nasada: Voćarima se omogućuje dobivanje financijske potpore za podizanje novih voćnih nasada. Poticaj se isplaćuje po hektaru zasađenog voća i ovisi o vrsti voća koje se sadi.

 • Poticaj za nabavu sadnog materijala: Prilikom nabavke sadnog materijala za voćne sadnice, voćari mogu ostvariti financijsku potporu. Poticaj se isplaćuje po sadnici, i ovisi o vrsti voća za koje se nabavlja sadni materijal.

 • Poticaj za ulaganje u zaštitu voćnjaka: Voćarima se omogućuje povrat dijela uloženih sredstava u kupnju pesticida, gnojiva i drugih sredstava za zaštitu voćnjaka. Poticaj se isplaćuje na temelju ostvarenih troškova koje voćari mogu dokazati.

Način prijave za poticaje

Za ostvarivanje poticaja za voćarstvo u 2018. godini, voćari moraju podnijeti prijavu Ministarstvu poljoprivrede. Prijave se mogu podnositi elektroničkim putem putem posebnog sustava koji je Ministarstvo uspostavilo. Na taj način Ministarstvo olakšava postupak prijave i administraciju, te omogućuje bržu obradu zahtjeva.

Isplata poticaja

Isplata poticaja za voćarstvo u 2018. godini ovisi o raznim čimbenicima, uključujući pravovremeno podnošenje prijave, dostavljanje adekvatne dokumentacije te raspoloživost sredstava. Uobičajeno, isplata poticaja započinje nakon donošenja proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu i može potrajati tijekom cijele godine.

Zaključak

Poticaji za voćarstvo u 2018. godini pružaju važnu financijsku potporu voćarima u Hrvatskoj. Uz njihovu pomoć, voćari mogu unaprijediti svoju proizvodnju, podići nove nasade i brinuti se za zaštitu voćnjaka. Važno je da voćari pravovremeno podnesu svoje prijave i dostave potrebnu dokumentaciju kako bi ostvarili ove poticaje.

FAQ:

Kada počinje isplata poticaja za 2018. godinu?

Isplata poticaja za 2018. godinu počinje u travnju.

Koje vrste poticaja su dostupne za 2018. godinu?

Za 2018. godinu dostupne su različite vrste poticaja kao što su poticaji za poljoprivredu, poticaji za investicije u razvoj poduzeća i poticaji za energetsku učinkovitost.

Kako mogu provjeriti jeste li mi odobreni poticaji za 2018. godinu?

Da biste provjerili jeste li odobreni poticaji za 2018. godinu, trebate kontaktirati nadležno tijelo ili provjeriti svoj status na internetskoj stranici odgovarajućeg ministarstva.

Koliko traje proces odobravanja poticaja za 2018. godinu?

Proces odobravanja poticaja za 2018. godinu može trajati nekoliko mjeseci, ovisno o vrsti poticaja i složenosti postupka.

Koje dokumente trebam dostaviti kako bih aplicirao za poticaje u 2018. godini?

Dokumenti potrebni za apliciranje za poticaje u 2018. godini mogu varirati ovisno o vrsti poticaja kojeg želite dobiti. Obično ćete trebati dostaviti popunjene aplikacijske obrasce, financijske izvještaje, plan rada i druge relevantne dokumente.