Kada se isplaćuje jubilarna nagrada - Sve što trebate znati

Kada Se Isplaćuje Jubilarna Nagrada

Kada Se Isplaćuje Jubilarna Nagrada

Jubilarna nagrada je dodatak na plaću koji se isplaćuje radnicima koji dostignu određeni broj godina staža u istom poduzeću. Ova nagrada je obično veća od redovne plaće i predstavlja posebno priznanje za dugogodišnje ispunjavanje radnih obveza i lojalnost prema poslodavcu. Iako iznos i uvjeti isplate jubilarne nagrade mogu varirati između poduzeća, postoje neki opći principi koje radnici trebaju znati.

Prema Zakonu o radu, jubilarna nagrada obično počinje isplaćivati se nakon 10 ili 20 godina staža radnika u istom poduzeću. Međutim, ovo može varirati ovisno o pravilima koja su postavljena unutar samog poduzeća. U mnogim slučajevima, jubilarna nagrada se isplaćuje u godišnjim ili polugodišnjim ratama, čime se olakšava financijski teret za poslodavce.

Jubilarna nagrada se često izračunava na temelju prosječne plaće radnika u posljednjih nekoliko godina staža. U većini slučajeva, iznos jubilarne nagrade može biti 1-3 prosječne plaće izračunane na taj način.

Radnik koji stekne pravo na jubilarnu nagradu treba se obratiti poslodavcu ili odjelu za ljudske resurse kako bi saznao detalje o uvjetima isplate, iznosu i načinu plaćanja. Također je važno napomenuti da jubilarna nagrada može biti oporeziva pa se iznos može smanjiti za određeni postotak na temelju poreznih propisa.

U zaključku, jubilarna nagrada je poseban oblik priznanja koji se isplaćuje radnicima za ostvarenje određenog broja godina staža u istom poduzeću. Iako je uvjeti isplate mogu varirati, radnici trebaju biti svjesni svojih prava i obratiti se poslodavcu kako bi saznali detalje o isplati jubilarne nagrade.

Pravo na jubilarnu nagradu

Pravo na jubilarnu nagradu imaju radnici koji ispunjavaju određene uslove i koji su zaposleni u preduzeću unazad određeni broj godina. Ovi uslovi se mogu razlikovati u zavisnosti od zakonske regulative i kolektivnog ugovora koji se primenjuje u određenom preduzeću.

Uobičajeni uslovi za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu su:

 1. Minimalno 10 godina stalnog radnog staža u istom preduzeću
 2. Redovno ispunjavanje radnih obaveza i pozitivna ocena u radu
 3. Aktivan radni odnos u trenutku ostvarivanja prava na jubilarnu nagradu

Radnik koji ispunjava navedene uslove ima pravo na jednokratnu novčanu nagradu koja se isplaćuje povodom jubilarne godišnjice. Visina jubilarne nagrade može se odrediti na osnovu kolektivnog ugovora ili internih pravila preduzeća. U nekim slučajevima, visina nagrade može biti fiksna ili može zavisiti od dužine radnog staža.

Pravo na jubilarnu nagradu ne ostvaruju se radnici koji su u penziji ili koji su napustili preduzeće pre nego što su ispunili uslove za jubilarnu nagradu. Takođe, ako radnik bude otpušten ili daje otkaz pre ostvarivanja prava na jubilarnu nagradu, gubi pravo na tu nagradu.

You might be interested:  Kako Napraviti Kocku Od Papira

Primeri uslova za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu:

Godine staža Visina jubilarne nagrade
10 – 15 godina 5.000 HRK
15 – 20 godina 7.500 HRK
20+ godina 10.000 HRK

Napomena: Ovo su samo primeri i svako preduzeće može imati sopstvenu regulativu koja određuje uslove i visinu jubilarne nagrade.

Koliko iznosi jubilarna nagrada

Visina jubilarne nagrade ovisi o različitim faktorima, kao što su trajanje radnog staža, prava koja su zajamčena kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu i zakonskim odredbama koje reguliraju ovu temu u zemlji. U većini slučajeva, jubilarna nagrada iznosi određeni broj plaća i povećava se sa svakom godinom staža.

Primjerice, prema Zakonu o radu u Hrvatskoj, jubilarna nagrada iznosi:

 • Za 10 godina staža: 1 plaća
 • Za 20 godina staža: 2 plaće
 • Za 30 godina staža: 3 plaće
 • Za 40 i više godina staža: 4 plaće

Ova visina jubilarne nagrade je propisana zakonom. Međutim, u nekim tvrtkama ili sektorima poslodavci mogu osigurati još veću jubilarnu nagradu u skladu s kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu tvrtke.

Prilikom izračunavanja jubilarne nagrade, uzima se u obzir samo vrijeme provedeno u radnom odnosu kod istog poslodavca. Ako je radnik promijenio poslodavca, vrijeme provedeno kod prethodnog poslodavca se ne računa za jubilarnu nagradu.

Postupak isplate jubilarne nagrade

 • Potrebna dokumentacija: Zahtjev za isplatu jubilarne nagrade, kopija osobne iskaznice
 • Podnošenje zahtjeva: Zaposlenik treba podnijeti zahtjev za isplatu jubilarne nagrade nadležnom tijelu u tvrtki ili organizaciji
 • Pregled zahtjeva: Nadležno tijelo će provjeriti ispunjava li zaposlenik uvjete za isplatu jubilarne nagrade prema internim propisima i pravilima tvrtke/organizacije
 • Donošenje odluke: Nakon što se pregleda zahtjev, donijet će se odluka o odobravanju isplate jubilarne nagrade
 • Obavijest o odobrenju: Zaposlenik će primiti obavijest o odobrenju isplate jubilarne nagrade
 • Isplata nagrade: Nakon što je odluka o odobrenju donesena, tvrtka ili organizacija će izvršiti isplatu jubilarne nagrade zaposleniku putem banke ili drugog plaćanja koje je dogovoreno

U nekim slučajevima, postupak isplate jubilarne nagrade može se razlikovati ovisno o pravilima i propisima tvrtke ili organizacije. Stoga je važno da zaposlenik konzultira interna pravila i upute kako bi se informirao o specifičnom postupku za njegovu situaciju.

Porez na jubilarnu nagradu

 • Jubilarna nagrada izuzeta je od oporezivanja na porez na dohodak.
 • Jubilarna nagrada se ne smatra dohotkom u smislu Zakona o porezu na dohodak.
 • Iznos jubilarne nagrade isplaćene zaposleniku ne ulazi u osnovicu poreza na dohodak.

Ipak, jubilarna nagrada je podložna oporezivanju na porez na dodanu vrijednost (PDV).

Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, isplata jubilarne nagrade smatra se oporezivom uslugom ukoliko je isplaćena poslodavcu.

Stopa PDV-a koja se primjenjuje na jubilarnu nagradu je 25%. To znači da poslodavac treba izračunati PDV na iznos jubilarne nagrade i uplatiti ga na račun Porezne uprave.

Poslodavac je dužan u svom obračunu PDV-a iskazati iznos jubilarne nagrade kao oporezivu uslugu i obračunati i uplatiti PDV u roku propisanom zakonom.

Rokovi za isplatu jubilarne nagrade

Rokovi za isplatu jubilarne nagrade

Jubilarna nagrada je oblik priznanja i nagrade koji se dodeljuje zaposlenicima koji ostvaruju određeni radni staž. Kako biste znali kada možete očekivati isplatu jubilarne nagrade, važno je biti upoznat s rokovima za isplatu.

You might be interested:  Dječak Koji Će Postati Kralj

Prema Zakonu o radu Republike Hrvatske, poslodavac ima određeni rok za isplatu jubilarne nagrade. Rokovi se odnose na godine radnog staža za koje se jubilarna nagrada isplaćuje. Evo pregleda rokova za isplatu jubilarne nagrade:

Radni staž do 10 godina

Za radni staž do 10 godina, poslodavac je dužan isplatiti jubilarnu nagradu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prava na nagradu.

Radni staž od 10 do 20 godina

Za radni staž od 10 do 20 godina, poslodavac je dužan isplatiti jubilarnu nagradu u roku od 45 dana od dana ostvarivanja prava na nagradu.

Radni staž od 20 do 30 godina

Za radni staž od 20 do 30 godina, poslodavac je dužan isplatiti jubilarnu nagradu u roku od 60 dana od dana ostvarivanja prava na nagradu.

Radni staž preko 30 godina

Za radni staž preko 30 godina, poslodavac je dužan isplatiti jubilarnu nagradu u roku od 90 dana od dana ostvarivanja prava na nagradu.

U slučaju da poslodavac ne poštuje rokove za isplatu jubilarne nagrade, zaposleni ima pravo na zatezne kamate na iznos nagrade za svaki dan kašnjenja isplate.

Važno je napomenuti da su ovi rokovi obvezujući i da poslodavac mora isplatiti jubilarnu nagradu unutar navedenih rokova. U slučaju bilo kakvih nedoumica ili problema, preporučuje se konzultirati stručnjake ili nadležne institucije za zaštitu radničkih prava.

Isplata jubilarne nagrade i radni odnos

Jubilarna nagrada je nagrada koja se isplaćuje radnicima povodom njihovog dugogodišnjeg staža u istom radnom odnosu. Isplata jubilarne nagrade uvelike ovisi o radnom odnosu i trajanju tog odnosa.

Za isplatu jubilarne nagrade, radnik mora zadovoljiti određene uvjete, kao što su:

 • Minimalno trajanje radnog odnosa u istom poduzeću ili tvrtki
 • Redovno radno vrijeme tijekom tog razdoblja
 • Aktivan radni status, bez prekida ili prekida u radnom odnosu

Jubilarna nagrada se obično isplaćuje jednom u određenom razdoblju, na primjer, svakih 10 ili 25 godina. Ta nagrada može biti novčana ili se može dodijeliti u obliku darova ili putovanja, ovisno o politici tvrtke.

Prilikom isplate jubilarne nagrade, radnik treba biti svjestan svojih prava i obveza. Također, važno je napomenuti da isplata jubilarne nagrade može biti oporeziva u skladu s poreznim zakonodavstvom zemlje.

Da biste saznali pravila i uvjete isplate jubilarne nagrade u svom radnom odnosu, najbolje je konzultirati se s odgovornim osobama u tvrtki ili poslodavcu. Oni će moći pružiti sve potrebne informacije i objasniti postupak isplate jubilarne nagrade u kontekstu vašeg radnog odnosa.

Kada se ne isplaćuje jubilarna nagrada

Kada se ne isplaćuje jubilarna nagrada? Postoje određeni kriteriji koji odlučuju o tome da li zaposlenik ima pravo na jubilarnu nagradu ili ne. Ovdje su neke situacije u kojima se jubilarna nagrada ne isplaćuje:

 • Ako zaposlenik nije bio zaposlen u tvrtki najmanje 20 godina.

 • Ako je zaposlenik dao otkaz ili je dobio otkaz prije navršenih 20 godina staža.

 • Ako je zaposlenik bio otpušten zbog teže povrede radnih obveza ili ponašanja koje je u suprotnosti s kodeksom ponašanja tvrtke.

 • Ako je zaposlenik dobio otkaz zbog tehnološkog viška, ali je ponuđeno drugo radno mjesto u tvrtki.

 • Ako je tvrtka u stečaju ili je propala, te ne može financijski osigurati isplatu jubilarne nagrade.

You might be interested:  Kako Vratiti Izbrisane Poruke Na Whatsapp

U tim slučajevima, zaposlenik neće dobiti jubilarnu nagradu, bez obzira na to koliko dugo je radio u tvrtki. Važno je napomenuti da ovi kriteriji mogu varirati ovisno o zakonima zemlje i politikama tvrtke.

Zakonske obaveze poslodavca

Poslodavci u Hrvatskoj imaju određene zakonske obaveze prema svojim zaposlenicima. Ove obaveze su utvrđene Zakonom o radu i drugim relevantnim propisima.

 • Isplata plaće: Poslodavac je dužan redovito isplaćivati plaću zaposlenicima prema zakonskim rokovima i određenim uvjetima. Plaća za rad mora biti isplaćena najmanje jednom mjesečno.
 • Porezi i doprinosi: Poslodavci su dužni obračunavati i plaćati poreze i doprinose na plaće svojih zaposlenika, prema važećim propisima. To uključuje porez na dohodak, doprinose za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i druge doprinose.
 • Zaštita na radu: Poslodavci su odgovorni za osiguranje sigurnog i zdravog radnog okruženja za svoje zaposlenike. To uključuje pružanje odgovarajuće zaštitne opreme, osiguravanje sigurnih radnih uvjeta i redovito provođenje inspekcija i pregleda.
 • Dokumentacija i evidencija: Poslodavci su obvezni voditi odgovarajuću dokumentaciju i evidenciju o radnicima, plaćama, radnom vremenu i ostalim relevantnim podacima. To uključuje ugovore o radu, prijave i odjave radnika, izvještaje o plaćama i druge dokumente.

Uz navedene obaveze, poslodavci također moraju poštivati odredbe vezane uz radno vrijeme, godišnji odmor, prava trudnica i roditelja, zabranu diskriminacije i druge relevantne propise.

Zakonske obaveze poslodavca
Obaveza Opis
Isplata plaće Redovita isplata plaće prema zakonskim rokovima.
Porezi i doprinosi Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na plaće zaposlenika.
Zaštita na radu Osiguranje sigurnog i zdravog radnog okruženja.
Dokumentacija i evidencija Vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije o radnicima.

FAQ:

Kakva su prava radnika u vezi s jubilarnom nagradom?

Prema Zakonu o radu, radnici koji su kod istog poslodavca proveli 10, 20, 30 ili više godina imaju pravo na isplatu jubilarne nagrade.

Koje visine mogu biti jubilarne nagrade?

Visina jubilarne nagrade ovisi o kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu ili individualnom ugovoru sa poslodavcem. U pravilu se jubilarne nagrade isplaćuju u fiksnom iznosu koji je propisan navedenim dokumentima.

Kada se isplaćuje jubilarna nagrada?

Jubilarna nagrada se obično isplaćuje radniku na dan kada ima pravo na nju, odnosno na dan kada je navršio određeni broj godina provedenih kod istog poslodavca. Međutim, poslodavci mogu imati različite prakse isplate jubilarne nagrade, pa se može dogoditi da se isplata obavi nekoliko dana kasnije.

Moram li biti zaposlen kod istog poslodavca tijekom cijelog razdoblja za koje imam pravo na jubilarnu nagradu?

Ne, nije nužno biti zaposlen kod istog poslodavca tijekom cijelog razdoblja za koje imate pravo na jubilarnu nagradu. Bitno je samo da ste na dan stjecanja prava na jubilarnu nagradu zaposleni kod istog poslodavca.

Treba li poslodavac samoinicijativno isplatiti jubilarnu nagradu ili se radnik mora sam zatražiti za nju?

Poslodavac je dužan samoinicijativno isplatiti jubilarnu nagradu radniku na dan kada ima pravo na nju, bez da radnik mora posebno tražiti za nju.

Je li jubilarna nagrada oporeziva?

Da, jubilarna nagrada je oporeziva, ali postoji poseban porezni režim za nju. Prema poreznim propisima, jubilarna nagrada se oporezuje po stopi od 10% od razlike između ukupno isplaćene nagrade i iznosa koji je oslobođen poreza.