Kada stupa na snagu novi Zakon o radu? Saznajte sve o najnovijim promjenama!

Kada Stupa Na Snagu Novi Zakon O Radu

Kada Stupa Na Snagu Novi Zakon O Radu

Novi Zakon o radu predstavlja ključnu promjenu u hrvatskom zakonodavstvu koja će uticati na sve radnike i poslodavce. Ovaj novi zakon donosi brojne promjene u odnosu na prethodnu verziju, a njegove odredbe stupaju na snagu uz određene prelazne rokove.

Jedna od najznačajnih promjena je produženje minimalnog trajanja probnog rada sa 3 na 6 mjeseci. Ova promjena ima za cilj dati poslodavcima više vremena da procijene radnike i donesu odluku o produženju radnog odnosa. Također, novi Zakon o radu donosi i pooštravanje kazni za nezakoniti otkaz i nepoštovanje radnih uvjeta.

Druga značajna promjena je uvođenje fleksibilnijeg radnog vremena. Sada poslodavci imaju mogućnost da fleksibilno organiziraju radno vrijeme, uz poštovanje određenih minimalnih uvjeta. Ova promjena je vrlo važna za radnike koji žele prilagoditi svoje radno vrijeme svojim potrebama, kao i za poslodavce koji žele povećati efikasnost i produktivnost.

Novi Zakon o radu ima za cilj poboljšanje radnih uvjeta i zaštitu radnika. Međutim, kako se uvodi u praksi, bit će potrebno pratiti njegovo djelovanje i provjeriti jesu li promjene pozitivno utjecale na sve uključene strane.

Ukratko, novi Zakon o radu predstavlja značajnu promjenu u hrvatskom zakonodavstvu koja će uticati na sve radnike i poslodavce. Saznajte više o najnovijim promjenama i provjerite kako će one utjecati na vaš radni odnos i radne uvjete!

Contents

Kada stupa na snagu novi Zakon o radu?

Novi Zakon o radu u Hrvatskoj stupit će na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Ovaj novi zakon predstavlja bitne promjene u radnom zakonodavstvu te uvodi brojne izmjene i dopune koje će utjecati na radnike i poslodavce. Neki od glavnih ciljeva novog Zakona o radu su poboljšanje radnih uvjeta, zaštita radničkih prava i povećanje pravne sigurnosti u području rada i zapošljavanja.

Glavne promjene novog Zakona o radu:

 • Povećanje minimalne plaće
 • Pojačane kazne za povrede radnih prava
 • Fleksibilniji oblici rada, poput rada na daljinu i fleksibilnog radnog vremena
 • Unapređenje postupka i zaštite radnika u slučaju otkaza
 • Uvođenje elektroničkog sustava evidencije radnog vremena
 • Jačanje zaštite radnika od diskriminacije i mobinga na radnom mjestu

Novi Zakon o radu je rezultat temeljitih analiza i rasprava te je dizajniran kako bi modernizirao i prilagodio hrvatsko radno zakonodavstvo suvremenim potrebama tržišta rada. Stoga je važno da radnici i poslodavci budu upoznati s novim propisima kako bi se pridržavali zakonskih odredbi i osigurali pravični i sigurni radni uvjeti za sve.

Saznajte sve o najnovijim promjenama!

Promjene u Zakonu o radu

Novi Zakon o radu ima nekoliko značajnih promjena koje utječu na radnike i poslodavce. Ova nova verzija Zakona ima za cilj unaprijediti radne uvjete i zaštititi prava radnika. Evo nekoliko glavnih promjena:

 1. Povećanje minimalne plaće: Jedna od najvažnijih promjena je povećanje minimalne plaće. Prema novom Zakonu, minimalna plaća će biti povećana za 10%, čime se osigurava da radnici dobiju pravednu naknadu za svoj rad.

 2. Zabrana diskriminacije: Nova verzija Zakona o radu uključuje strože odredbe protiv diskriminacije na radnom mjestu. Poslodavci su obavezni osigurati da se svi radnici tretiraju jednako, bez obzira na spol, nacionalnost, dob, vjeroispovijest ili bilo koji drugi osobni karakteristiku.

 3. Produženi porodiljni i roditeljski dopust: Novi Zakon o radu također pruža radnicima produženi porodiljni i roditeljski dopust. Roditelji će sada imati više vremena za brigu o svom djetetu bez straha od gubitka posla.

 4. Zaštita trudnica: Zakon također štiti trudnice od bilo kakvih oblika diskriminacije na radnom mjestu. Trudne žene imaju pravo na slobodno vrijeme za medicinske preglede, kao i na prilagodbu radnih uvjeta koji su u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem.

Kako se pripremiti za nove promjene?

S obzirom na nove promjene u Zakonu o radu, važno je da radnici i poslodavci budu dobro informirani i pripremljeni. Evo nekoliko koraka koje možete poduzeti da se pripremite za nove promjene:

 • Pročitajte novi Zakon: Izdvojite vrijeme da detaljno pročitate novi Zakon o radu kako biste bili upoznati sa svim promjenama. Ako ima nešto što vam nije jasno, posavjetujte se s pravnom stručnjakom.

 • Konzultirajte se s kolegama: Razgovarajte s kolegama o novim promjenama i podijelite svoja iskustva. Možete dobiti korisne savjete i zajedno možete pronaći najbolje načine za prilagodbu novim uvjetima.

 • Ažurirajte svoje ugovore o radu: Provjerite da li su vaši ugovori o radu u skladu s novim zakonskim zahtjevima. Ako nije, ažurirajte ih kako biste se pridržavali novih propisa.

 • Obrazujte se o svojim pravima: Informirajte se o svojim pravima kao radniku i budite spremni primijeniti ih ako dođe do bilo kakvih povreda.

Zaključak

Novi Zakon o radu donosi nekoliko pozitivnih promjena u korist radnika i poslodavaca. Važno je biti informiran i pripremljen za nove uvjete i promjene koje se događaju. Pročitajte novi Zakon, razgovarajte s kolegama i ažurirajte svoje ugovore kako biste osigurali da ste u skladu s novim zakonima.

Koje novosti donosi novi Zakon o radu?

Novi Zakon o radu donosi nekoliko važnih novosti koje će utjecati na prava i obaveze radnika i poslodavaca. Ovdje su neke od najznačajnijih promjena:

Povećanje minimalne plaće

Novi Zakon o radu povećava minimalnu plaću koju poslodavci moraju isplaćivati radnicima. Ovo će pomoći u poboljšanju životnog standarda radnika i osigurati da primaju pravednu naknadu za svoj rad.

Zabrana diskriminacije

Novi zakon uključuje strože odredbe o zabrani diskriminacije na radnom mjestu. Poslodavci su sada obvezni osigurati ravnopravne uvjete za sve radnike, bez obzira na spol, dob, nacionalnost, vjeroispovijest ili seksualnu orijentaciju.

Flexibilniji radni uvjeti

Novi zakon uvodi fleksibilnije radne uvjete, što omogućuje radnicima da prilagode svoje radno vrijeme i raspored rada. Ovo može biti korisno za roditelje s malom djecom ili radnike s drugim obvezama izvan posla.

Zaštita radničkih prava

Novi zakon jača zaštitu radničkih prava i osigurava da radnici imaju pravo na pravičnu naknadu, godišnji odmor, plaćeni dopust i druge povlastice. Također, uvodi se stroža kontrola radnih uvjeta i kriterija za zapošljavanje.

Jačanje inspekcije rada

Novi zakon povećava ovlasti inspekcije rada i provođenje nadzora u cilju osiguravanja usklađenosti s novim zakonskim odredbama. Inspekcija rada ima pravo provesti inspekciju i izreći kazne u slučaju kršenja zakona.

Ove su promjene samo neke od mnogih novosti koje donosi novi Zakon o radu. Važno je da radnici i poslodavci budu upoznati s tim promjenama kako bi se osiguralo poštivanje radnih prava i obaveza.

Upoznajte se s ključnim izmjenama!

1. Bolja zaštita radnika

Novi Zakon o radu donosi brojne promjene koje poboljšavaju zaštitu prava radnika. Jedna od ključnih izmjena je produženje razdoblja za koje poslodavac mora obavijestiti radnika o otkazu ugovora o radu. Prema novom zakonu, poslodavac mora obavijestiti radnika o otkazu najmanje 30 dana prije prestanka ugovora.

2. Fleksibilniji radni uvjeti

Novi Zakon o radu donosi fleksibilnije radne uvjete, što je posebno važno u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju. Jedna od ključnih izmjena je uvođenje fleksibilnijeg radnog vremena. Prema novom zakonu, poslodavci i radnici mogu dogovoriti fleksibilno radno vrijeme u okviru tjednog radnog vremena od 40 sati. Ovo omogućuje radnicima veću fleksibilnost u organizaciji svog radnog vremena.

3. Jasnija regulacija ugovora o radu na određeno vrijeme

Novi Zakon o radu donosi jasniju regulaciju ugovora o radu na određeno vrijeme. Prema novom zakonu, ugovori o radu na određeno vrijeme mogu se zaključiti samo u određenim situacijama, kao što su privremeni radovi, sezonski radovi, zamjene radnika na porodiljnom ili bolovanju itd. Ovo štiti radnike od zloupotrebe ugovora o radu na određeno vrijeme i osigurava više stabilnosti u radnom odnosu.

4. Povećanje minimalne plaće

Novi Zakon o radu donosi povećanje minimalne plaće. Prema novom zakonu, minimalna plaća će biti povećana na X kunu po satu. Ovo će poboljšati socijalnu sigurnost radnika i osigurati primjerenu naknadu za rad.

Ključne izmjene Detalji
Bolja zaštita radnika Produženje razdoblja obavijesti o otkazu ugovora o radu na 30 dana
Fleksibilniji radni uvjeti Mogućnost dogovora o fleksibilnom radnom vremenu unutar radnog tjedna od 40 sati
Jasnija regulacija ugovora o radu na određeno vrijeme Ograničenja za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme
Povećanje minimalne plaće Povećanje minimalne plaće na X kunu po satu

Koje su prednosti novog Zakona o radu?

 • Povećanje minimalne plaće: Novi Zakon o radu povećava minimalnu plaću koju poslodavci moraju isplaćivati radnicima. Povećanje minimalne plaće pruža veći osjećaj finansijske sigurnosti i unapređuje standard radnika.
 • Jača zaštita radnika: Novi Zakon o radu uvodi mnoge nove odredbe koje unapređuju zaštitu radnika. To uključuje ograničavanje radnog vremena, pravo na godišnji odmor, zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radnom mjestu.
 • Poštovanje radnog vremena: Novi Zakon o radu postavlja stroža pravila u vezi sa radnim vremenom. On zahtijeva da poslodavci isplaćuju nadnice za prekovremeni rad, a takođe i ograničava radno vrijeme i zahtijeva redovne pauze.
 • Poboljšan otkazni rok: Novi Zakon o radu produžava otkazni rok za radnike. To daje radnicima više vremena da se prilagode i pronađu nove poslove ako im se uruči otkaz.
 • Podsticanje zapošljavanja: Novi Zakon o radu uvodi niz stimulativnih mjera kako bi se povećao broj zaposlenih. To uključuje subvencije za poslodavce koji angažuju nove radnike, olakšice za otvaranje preduzeća i promjene u pravilima o zapošljavanju.
 • Povećana fleksibilnost: Novi Zakon o radu pruža veću fleksibilnost radnicima i poslodavcima kada je u pitanju radno vrijeme, ugovori o radu, rad na daljinu i drugi oblici zaposlenja. To pomaže radnicima da ostvare ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Novi Zakon o radu donosi mnoge prednosti za radnike i poslodavce. On poboljšava standard radnika, štiti njihova prava i unapređuje zapošljavanje. Takođe, novi Zakon o radu pruža veću fleksibilnost i prilagođava se savremenim trendovima u radnoj snazi.

Saznajte kako će novi zakon unaprijediti radna prava!

Novi Zakon o radu donosi niz promjena koje će unaprijediti radna prava zaposlenika. Evo nekoliko ključnih promjena koje će novi zakon donijeti:

 1. Povećanje minimalne plaće – Novi zakon predviđa povećanje minimalne plaće kako bi se osiguralo da zaposlenici primaju pravednu nadoknadu za svoj rad.

 2. Zabrana diskriminacije – Novi zakon jasno definiše da je zabranjena svaka vrsta diskriminacije na radnom mjestu, kao što su diskriminacija na osnovu spola, rase, religije ili seksualne orijentacije.

 3. Povećanje slobodnih dana – Zaposlenicima će biti omogućeno više slobodnih dana, uključujući dodatne slobodne dane za specijalne prilike kao što su vjenčanja ili rođendani.

 4. Jačanje prava trudnica i roditelja – Novi zakon će štititi prava trudnica i roditelja, osiguravajući im pravo na plaćeni porodiljni ili roditeljski dopust.

 5. Pojednostavljivanje postupka za ostvarivanje prava – Novi zakon će pojednostaviti postupke za ostvarivanje radnih prava, čineći ih transparentnijima i dostupnijima zaposlenicima.

Novi Zakon o radu ima za cilj stvoriti pravednije radne uvjete i zaštititi radna prava zaposlenika. Ove promjene su korak naprijed u osiguravanju jednakosti i pravednosti na radnom mjestu.

Kako će novi Zakon o radu utjecati na radnike?

Novi Zakon o radu donosi nekoliko važnih promjena koje će utjecati na radnike. Evo nekoliko ključnih promjena:

1. Fleksibilniji radni uvjeti

Novi Zakon o radu omogućuje veću fleksibilnost u organizaciji radnog vremena. Radnici će moći imati veću kontrolu nad svojim radnim rasporedom i prilagoditi ga svojim potrebama, uz prethodni dogovor s poslodavcem.

2. Zaštita prava radnika

Novi Zakon o radu također jača zaštitu prava radnika. Radnici će imati pravo na adekvatnu plaću za obavljeni rad, pravo na godišnji odmor, plaćene bolovanje i druge beneficije koje su važne za njihovu dobrobit.

3. Zaštita od mobinga

Novi Zakon o radu donosi strože kazne za mobing na radnom mjestu. Radnici će imati veću zaštitu od neprimjerenog ponašanja i zlostavljanja na radnom mjestu, a poslodavci će biti obvezni poduzeti mjere kako bi se takvi slučajevi spriječili i sankcionirali.

4. Veća odgovornost poslodavaca

Novi Zakon o radu nameće veću odgovornost poslodavcima. Poslodavci će biti odgovorni za osiguravanje sigurnog i zdravog radnog okruženja. Također, poslodavci će biti obvezni pružiti adekvatnu obuku i edukaciju radnicima kako bi se poboljšala njihova produktivnost i sigurnost na radnom mjestu.

 • Novi Zakon o radu donosi veće fleksibilnosti u organizaciji radnog vremena
 • Radnici imaju pravo na adekvatnu plaću, godišnji odmor i druge beneficije
 • Strože kazne za mobing na radnom mjestu
 • Poslodavci su odgovorni za osiguravanje sigurnog i zdravog radnog okruženja

Informirajte se o promjenama koje će se odraziti na vaše radno mjesto!

Kada stupi na snagu novi Zakon o radu, to će donijeti nekoliko promjena koje će se odraziti na vaše radno mjesto. Važno je biti informiran o tim promjenama kako biste mogli pravilno reagirati i zaštititi svoja prava.

1. Produženo razdoblje probnog rada

Novi Zakon o radu uvodi produženo razdoblje probnog rada s 6 mjeseci na 12 mjeseci. To znači da će poslodavci imati više vremena da procijene radnu sposobnost novih zaposlenika. S druge strane, radnici će imati dulje vrijeme da se prilagode novom radnom okruženju i pokažu svoje sposobnosti.

2. Fleksibilnije radno vrijeme

Novi Zakon o radu omogućava veću fleksibilnost u uređivanju radnog vremena. Poslodavci će imati veću slobodu u određivanju radnog vremena i rasporeda rada, uz poštivanje određenih ograničenja. Ova promjena ima potencijalne prednosti za radnike koji možda preferiraju prilagodljiv raspored rada.

3. Povećanje minimalne plaće

Novi Zakon o radu donosi povećanje minimalne plaće. To znači da će radnici sada biti zajamčeni minimalnu plaću koja je veća od prethodne. Ova promjena donosi poboljšanje financijske sigurnosti za radnike s nižim primanjima.

4. Jača zaštita radnika

Novi Zakon o radu poboljšava zaštitu prava radnika. Uvodi strogije zakonske norme koje štite radnike od diskriminacije, mobinga i drugih oblika zlostavljanja na radnom mjestu. Ova promjena ima za cilj stvaranje radnog okruženja koje je sigurno i pravedno za sve radnike.

Sada kada ste informirani o glavnim promjenama koje će se odraziti na vaše radno mjesto, možete se pripremiti na pravilan način. Zapamtite da je informiranost ključna kako biste mogli iskoristiti sve prednosti i zaštititi svoja prava.

Kako će novi Zakon o radu utjecati na poslodavce?

Novi Zakon o radu donosi niz promjena koje će imati utjecaja na poslodavce. Evo nekoliko ključnih promjena koje će se odraziti na poslodavce:

 1. Promjene u odredbama o radnom vremenu: Novi zakon propisuje promjene u maksimalnom broju radnih sati tjedno, minimalnom odmoru i dopuštenom radu noću. Poslodavci će morati prilagoditi radno vrijeme svojim zaposlenicima u skladu s novim propisima.
 2. Povećanje minimalne plaće: Novi zakon predviđa povećanje minimalne plaće, što će značiti dodatne troškove za poslodavce. Poslodavci će morati isplatiti minimalnu plaću koja je propisana zakonom, te će možda morati prilagoditi i ostale plaće unutar tvrtke kako bi održali ravnotežu.
 3. Promjene u postupku otkaza: Novi zakon uvodi pojednostavljeni postupak za davanje otkaza. Poslodavci će moći jednostavnije i brže dati otkaz zaposlenicima koji ne ispunjavaju radne obveze ili koji su se ponašali neprimjereno na radnom mjestu.
 4. Jednostavnije odričanje od godišnjeg odmora: Novi zakon omogućuje poslodavcima da jednostavnije odbiju zahtjeve za korištenje godišnjeg odmora ukoliko je to nužno za poslovanje tvrtke. Međutim, poslodavci će morati osigurati da zaposlenici i dalje mogu koristiti svoj zakonski zagarantirani godišnji odmor.

Poslodavci će morati pažljivo proučiti sve promjene u novom Zakonu o radu i prilagoditi svoje poslovne prakse u skladu s tim promjenama. Pravilno primjena novog zakona bit će ključna za izbjegavanje novčanih kazni i potencijalnih problema sa zaposlenicima.

Odabrani poslovni subjekti bit će obavezni prilagoditi se novim propisima!

Novi Zakon o radu stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. Kao rezultat toga, odabrani poslovni subjekti bit će obavezni prilagoditi se novim propisima kako bi bili u skladu sa zakonskim regulativama.

Ove promjene u zakonu donose određene obveze i odgovornosti za poslodavce kako bi osigurali poštivanje radnih prava i stvaranje boljih radnih uvjeta za zaposlenike.

Što ove promjene znače za poslovne subjekte?

Novi zakon uvodi nekoliko promjena u radnom zakonodavstvu, uključujući:

 1. Povećanje minimalne plaće za zaposlenike
 2. Proširenje prava radnika na godišnji odmor i plaćene dopuste
 3. Uvođenje strožih pravila u vezi sa zaštitom na radu
 4. Povećanje nadoknade za rad u noćnoj smjeni

Ove promjene utječu na odabrane poslovne subjekte, posebno one koji imaju veliki broj zaposlenika ili rade u specifičnim sektorima kao što su medicinska industrija ili industrija hrane.

Kako se poslovni subjekti mogu prilagoditi novim propisima?

Da bi se prilagodili novim propisima, poslovni subjekti trebaju:

 • Provesti pregled svojih trenutnih ugovora o radu i prilagoditi ih novim odredbama zakona
 • Osigurati da su svi zaposlenici upoznati s novim pravilima i propisima
 • Redovito pregledavati i ažurirati svoje interne politike i postupke kako bi se uskladili s novim zakonom
 • Razmotriti potrebu za dodatnim obukama ili edukacijom zaposlenika u vezi sa novim propisima

Prilagodba novim propisima može biti složen proces, ali je ključna za osiguravanje usklađenosti s zakonima i izbjegavanje mogućih sankcija ili kazni koje novi zakon može donijeti.

U konačnici, ove promjene u Zakonu o radu imaju cilj poboljšanja radnih uvjeta i zaštite radnih prava zaposlenika u Hrvatskoj. Prilagodba novim propisima donosi brojne prednosti za poslovne subjekte, uključujući smanjenje rizika od sudskih postupaka i poboljšanje reputacije kao odgovornog poslodavca.

FAQ:

Kada stupa na snagu novi Zakon o radu?

Novi Zakon o radu stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Koje su najnovije promjene u novom Zakonu o radu?

Najnovije promjene u novom Zakonu o radu uključuju: povećanje minimalne plaće, produženje roka za privremeno zadržavanje radnika, olakšavanje uvjeta za dobivanje otpremnine, uvođenje prava na rad od kuće itd.

Koje su posljedice novog Zakona o radu?

Posljedice novog Zakona o radu mogu uključivati: povećanje troškova poslodavaca, veća zaštita radnika, promjene u radnim uvjetima i pravima radnika, kao i potencijalne promjene u zapošljavanju i otkazivanju ugovora o radu.

Koje su prednosti novog Zakona o radu?

Prednosti novog Zakona o radu mogu uključivati: veću zaštitu radnika, povećanje minimalne plaće, bolje uvjete rada, veću fleksibilnost i prilagodljivost radnog vremena, te mogućnost rada od kuće.

Kako će novi Zakon o radu utjecati na minimalnu plaću?

Novi Zakon o radu povećava minimalnu plaću, ali točan iznos minimalne plaće će ovisiti o odluci Vlade i relevantnih tijela koja reguliraju minimalnu plaću u Hrvatskoj.

Koja prava imaju radnici prema novom Zakonu o radu?

Radnici imaju pravo na minimalnu plaću, plaćeni godišnji odmor, plaćene bolovanje, sigurnost na radnom mjestu, pravo na pravične uvjete rada, pravo na pravodobne isplate plaća, pravo na otpremninu itd. Novi Zakon o radu nastoji osigurati veću zaštitu i prava radnika.

Postoje li iznimke od novog Zakona o radu?

Da, novi Zakon o radu ima određene iznimke koje se primjenjuju na određene sektore i radnike, kao što su radnici na određenim vrstama ugovora, poljoprivredni radnici, sezonski radnici i radnici na kraćim radnim vremenima.