Kako ispuniti darovni ugovor za nekretninu - savjeti i upute | Vaša web stranica

Kako Ispuniti Darovni Ugovor Za Nekretninu

Kako Ispuniti Darovni Ugovor Za Nekretninu

Ako planirate darovati nekretninu, bilo da se radi o stanu, kući ili zemljištu, važno je sastaviti darovni ugovor kako biste uredno i zakonito preneli vlasništvo na drugu osobu. Darovni ugovor je pravno važeći dokument koji se koristi u slučajevima kada želite pokloniti svoju nekretninu nekome bliskom, kao što je član porodice ili prijatelj.

Prilikom sastavljanja darovnog ugovora, važno je biti precizan i jasan u pogledu svih informacija koje se unose u ugovor. U ovom članku pružamo vam savjete i upute kako pravilno ispuniti darovni ugovor za nekretninu, kako biste osigurali njegovu pravnu valjanost i izbjegli kasnije probleme.

Prvo, trebate osigurati da darovni ugovor sadrži sve osnovne informacije o vama kao darodavcu, kao i o osobi kojoj darujete nekretninu. To uključuje puna imena i prezimena, adrese prebivališta, OIB i druge identifikacijske podatke. Također, trebate navesti točan opis nekretnine koju darujete, uključujući njezinu lokaciju, površinu i druge relevantne detalje.

Obratite pažnju na točnost i jasnoću formulacija u darovnom ugovoru kako biste izbjegli nejasnoće i eventualne pravne probleme u budućnosti.

Dalje, ugovor treba sadržavati odredbe o tome kako će se izvršiti darovnica, odnosno kako će biti preneseno vlasništvo na drugu osobu. Također, trebate naznačiti hoće li biti potrebna dodatna plaćanja ili naknade prilikom darovanja nekretnine. U slučaju da postoji zemljišno knjižno stanje nekretnine, važno je priložiti i izvadak iz zemljišne knjige kako bi se potvrdilo da ste zaista vlasnik nekretnine koju darujete.

Nakon što ste sastavili darovni ugovor, preporučljivo je da ga predočite stručnom pravniku kako bi provjerio njegovu valjanost i dao vam dodatne savjete. Nakon toga, oba potpisnika trebaju potpisati darovni ugovor i obvezati se na njegovo izvršavanje. Kopiju darovnog ugovora također treba sačuvati za buduće potrebe i eventualne pravne sporove.

Contents

Kako ispuniti darovni ugovor za nekretninu – savjeti i upute

Da biste ispunili darovni ugovor za nekretninu, slijedite sljedeće korake:

 1. Prvi korak je sastavljanje samog ugovora. Darovni ugovor je pravno obvezujući dokument koji treba biti jasno i precizno napisan. Preporučuje se angažiranje stručne osobe poput odvjetnika ili javnog bilježnika za sastavljanje ugovora.
 2. U darovnom ugovoru treba biti naznačeno ime darovatelja i ime primatelja darovanja. Također, treba biti naznačena i priroda darovanja, odnosno koja se nekretnina daruje.
 3. U ugovoru treba biti definirana cijena ili vrijednost kojom se daruje nekretnina. Ovo je bitno radi utvrđivanja poreza na darovni ugovor koji se može primijeniti u vašem slučaju.
 4. Također, trebate uključiti sve relevantne podatke o samoj nekretnini koja se daruje, kao što su adresa, površina, katastarski broj, itd. Ovi detalji će biti važni u budućnosti ako se dogodi neka pravna ili administrativna situacija.
 5. U ugovoru treba biti naznačeno da li postoje bilo kakva ograničenja ili tereti koji se odnose na nekretninu, kao što su hipoteke, služnosti, ili prava trećih strana. Također, treba biti naznačeno da li postoji mogućnost naknadnog opterećenja nekretnine.
 6. Nakon što ste sastavili ugovor, trebate organizirati sastanak s darovateljem i primateljem darovanja. Na ovom sastanku, trebate zajedno proći kroz sve detalje ugovora i osigurati da su obe strane upoznate s njegovim sadržajem i posljedicama.
 7. Nakon što su obe strane potpisale ugovor, trebate ga ovjeriti kod javnog bilježnika. Ovjeravanje ugovora osigurava njegovu vjerodostojnost i omogućava da se u budućnosti lakše dokaže postojanje i sadržaj ugovora.
 8. Konačno, trebate predati kopiju ovjerenog ugovora nadležnom tijelu, kao što je Katastar ili Porezna uprava, radi evidentiranja darovane nekretnine.

Imajte na umu da su ovi savjeti općenite prirode i da uvijek preporučujemo konzultaciju s pravnom stručnjaku kako biste se osigurali da postupak ispunjavanja darovnog ugovora za nekretnine bude pravno ispravan i u skladu s važećim zakonima i propisima.

Pravna važnost darovnog ugovora za nekretninu

Darovni ugovor za nekretninu je pravni dokument koji služi za prenos vlasništva nad nekretninom bez naknade. Ovaj ugovor ima veliku pravnu važnost i treba biti pažljivo sastavljen i proveden kako bi osigurao legalnost i sigurnost stranaka u postupku darovanja nekretnine.

You might be interested:  Što Posjetiti U Sloveniji

Darovanje nekretnine je oblik raspolaganja imovinom u kojem vlasnik prenosi svoje vlasničko pravo na drugu osobu, bez očekivanja novčane naknade. Darovni ugovor je pravni dokument koji ovakvo prenošenje vlasništva čini zakonitim i služi kao dokaz o pravu vlasništva novog vlasnika nad nekretninom.

Darovni ugovor za nekretninu mora biti sastavljen u pisanom obliku, potpisan od strane darovatelja (osobe koja daruje nekretninu) i darovnika (osobe koja prima nekretninu). Ovaj ugovor treba jasno definirati identitet i uloge svih stranaka, opisati nekretninu koja se daruje, navesti uvjete i ograničenja darovanja te sadržavati izjavu o prenosu vlasništva.

Pravna važnost darovnog ugovora za nekretninu ogleda se u tome što služi kao dokaz o prenosu vlasništva nad nekretninom. Nakon potpisivanja i provedbe darovnog ugovora, darovatelj gubi svoje pravo vlasništva nad nekretninom, a darovnik postaje novi vlasnik. Ovaj ugovor također služi kao zaštita interesa svih stranaka u postupku darovanja, te se može koristiti kao osnova za rješavanje mogućih sporova ili nedoumica koje se mogu javiti nakon darovanja.

Da bi darovni ugovor za nekretninu bio pravno valjan, potrebno je poštivati sve zakonske propise koji reguliraju darovanje nekretnina. Također je važno da stranke detaljno razumiju sve uvjete i odredbe ugovora prije njegovog potpisivanja, te da budu svjesne svojih prava i obveza.

U slučaju da se darovni ugovor ne sastavi ili provede pravilno, može doći do problema u prenosu vlasništva nekretnine ili mogućih sporova između stranaka. Stoga je važno zatražiti pravni savjet ili usluge stručnjaka koji će pomoći u sastavljanju i provedbi darovnog ugovora, kako bi se osigurala njegova pravna valjanost i sigurnost stranaka.

Važni elementi darovnog ugovora za nekretninu

Kada ispunjavate darovni ugovor za nekretninu, važno je uključiti određene elemente kako biste osigurali da je ugovor ispravan i važeći. U nastavku su navedeni važni elementi koje biste trebali uključiti u darovni ugovor:

 1. Ime i adresa darovatelja: Morate navesti točno ime i adresu osobe koja daruje nekretninu. Ovo će vam pomoći da osigurate identitet darovatelja i olakšate kontakt s njima u budućnosti.
 2. Ime i adresa primatelja: Također je važno navesti točno ime i adresu osobe koja prima nekretninu. To će vam omogućiti da znate kome se nekretnina daruje i kome će biti prenesena vlasništvo.
 3. Opis nekretnine: Darovni ugovor mora sadržavati detaljan opis nekretnine koja se daruje. Ovo može uključivati ​​adresu, površinu nekretnine, broj katastarske čestice i sve druge relevantne informacije koje će jasno identificirati nekretninu.
 4. Cijena darovanja: Također je dobro uključiti cijenu darovanja nekretnine u ugovor. Iako se nekretnina može darovati bez naknade, navođenje nominalne cijene može biti korisno iz poreznih ili zakonskih razloga.
 5. Obveze ugovornih strana: Darovni ugovor trebao bi sadržavati obveze koje obje strane preuzimaju. To bi moglo uključivati ​​obvezu darovatelja da prenese vlasništvo nad nekretninom i obvezu primatelja da plati eventualne poreze ili druge troškove povezane s darovnom nekretninom.
 6. Potpisi: Na kraju ugovora, obje strane trebaju potpisati kako bi potvrdile svoju suglasnost s uvjetima darovnog ugovora. Potpisi obično trebaju biti overeni kod javnog bilježnika kako bi ugovor bio pravno valjan.

Sada kada znate koje elemente trebate uključiti u darovni ugovor za nekretninu, možete biti sigurni da će vaš ugovor biti pravno valjan i da će osigurati jasnost i sigurnost u vezi s darovanom nekretninom.

Kako odabrati odgovarajući obrazac darovnog ugovora za nekretninu

Kada se odlučite na darivanje nekretnine, važno je imati odgovarajući obrazac darovnog ugovora koji će vas zaštititi i osigurati da sve potrebne informacije budu uključene.

Evo nekoliko koraka koje možete slijediti pri odabiru odgovarajućeg obrasca darovnog ugovora za nekretninu:

1. Razumijevanje vaših potreba

1. Razumijevanje vaših potreba

Prvo trebate razmotriti svoje specifične potrebe i zahtjeve u vezi sa darivanjem nekretnine. Razmislite o vrsti nekretnine koju darujete, kao i o uvjetima darovanja, poput ograničenja ili specifičnih zahtjeva.

2. Pretraživanje dostupnih obrazaca

2. Pretraživanje dostupnih obrazaca

Idite online i pretražite dostupne obrasce darovnog ugovora za nekretninu. Postoji mnogo web stranica koje nude ovu uslugu, pa provjerite ako su dostupni besplatno ili uz naknadu. Također možete posjetiti lokalne urede ili agencije koje se bave nekretninama i provjeriti da li imaju dostupne obrasce.

3. Provjera važećih zakona i propisa

Potrudite se saznati o važećim zakonima i propisima koji se odnose na darovanje nekretnina u vašem području. Obratite posebnu pažnju na zahtjeve za oblik i sadržaj darovnog ugovora, kao i na eventualne porezne obveze koje mogu proizići iz darovanja nekretnine.

4. Usporedba i odabir najprikladnijeg obrasca

Nakon što ste proučili dostupne obrasce i razumijete važeće zakone i propise, usporedite ih i odaberite najprikladniji za vaše potrebe. Obratite pažnju na jasnoću i detaljnost obrasca, kao i na njegovu usklađenost s važećim zakonskim zahtjevima.

5. Savjetovanje s pravnikom

Ako niste sigurni u svoje sposobnosti pravilnog popunjavanja obrasca, uvijek je preporučljivo konzultirati se s pravnikom. Pravnik će vam moći pružiti stručne savjete i osigurati da svi relevantni podaci budu uključeni u darovni ugovor.

Uz pravilan odabir odgovarajućeg obrasca darovnog ugovora za nekretninu, možete se osjećati sigurno i zaštićeno tijekom cijelog postupka darivanja.

Važne informacije i dokumentacija potrebna za izradu darovnog ugovora za nekretninu

Prije nego što krenete s izradom darovnog ugovora za nekretninu, važno je prikupiti određene informacije i dokumentaciju kako biste osigurali legalnost i valjanost ugovora. Evo nekoliko važnih informacija i dokumenata koje trebate uzeti u obzir:

1. Identifikacija stranaka u ugovoru

Prva stvar koju trebate definirati u darovnom ugovoru je identifikacija stranaka u ugovoru. To uključuje imena, prezimena, adrese i OIB-ove darovatelja (osobe koja daruje nekretninu) i daroprimca (osobe koja prima nekretninu).

You might be interested:  Kako Znati Kad Su Plodni Dani

2. Opis nekretnine

Udarvi ugovor mora sadržavati detaljni opis nekretnine koja se daruje. Opis treba obuhvaćati osnovne podatke o nekretnini, kao što su adresa, katastarska čestica, površina, vrsta i namjena, kao i bilo kakve dodatne informacije koje su relevantne.

3. Prilozi

Uz darovni ugovor, važno je priložiti određene dokumente koji potvrđuju vlasništvo i stanje nekretnine. To mogu biti kopije vlasničkog lista, katastarskog plana, zemljišne knjige ili bilo kojeg drugog dokumenta koji je relevantan za nekretninu koja se daruje.

4. Ovlaštenja

Ako darovatelj nekretnine nema punomoćnika ili odvjetnika koji će ga zastupati, u darovnom ugovoru može biti potrebno navesti eventualne ovlaštenike koji mogu djelovati u ime darovatelja. Ovlaštenici bi trebali biti jasno identificirani, uz navod njihovih imena, prezimena, adresa i OIB-a.

5. Uvjeti i odredbe

Udarvi ugovor treba sadržavati sve uvjete i odredbe vezane uz darovanje nekretnine, kao što su datum i način darovanja, prava i obveze stranaka, kao i eventualne klauzule o raskidu ugovora ili drugim posebnim uvjetima koji bi trebali biti navedeni.

6. Potpisi i svjedoci

Nakon što su svi uvjeti i odredbe ugovora definirani, potrebni su potpisi svih stranaka ugovora. Osim toga, u nekim slučajevima može biti potrebno uključiti i svjedoke koji će potvrditi izvršenje ugovora.

7. Savjet stručnjaka

Konačno, ali ne manje važno, uvijek je preporučljivo konzultirati se sa stručnjakom za izradu ugovora, kao što je odvjetnik ili javni bilježnik, kako biste bili sigurni da je darovni ugovor valjan i pravno obvezujući. Oni će vam pomoći u izradi ugovora, pružiti vam pravne savjete i osigurati da se sve strane ugovora zaštite i da su njihova prava i interesi osigurani.

Koraci za ispunjavanje darovnog ugovora za nekretninu

Korak 1: Priprema potrebnih dokumenata

Prvi korak u ispunjavanju darovnog ugovora za nekretninu je priprema svih potrebnih dokumenata. To uključuje:

 • Prijenosni list nekretnine
 • Osobne isprave darovatelja i primatelja
 • Dokaz o vlasništvu (npr. vlasnički list)
 • Pristanak svih suvlasnika nekretnine, ako je nekretnina suvlasnička

Korak 2: Popunjavanje darovnog ugovora

Nakon pripreme dokumenata, trebate popuniti darovni ugovor za nekretninu. U ugovoru trebate navesti sljedeće informacije:

 • Ime i adresa darovatelja (osobe koja daruje nekretninu)
 • Ime i adresa primatelja (osobe koja prima nekretninu)
 • Opis nekretnine (adresa, površina, vrsta nekretnine)
 • Iznos darovnog ugovora (u slučaju da postoji novčani dio)
 • Datum darovanja i datum kada darovni ugovor stupa na snagu
 • Uvjeti ako postoji, na primjer, restrikcije ili ograničenja za nekretninu
 • Potpisi darovatelja, primatelja i svjedoka

Korak 3: Provjera i potpisivanje

Nakon popunjavanja darovnog ugovora, važno je provjeriti sve informacije kako biste bili sigurni da su točne. Zatim trebate potpisati darovni ugovor zajedno s ostalim strankama.

Korak 4: Registracija darovnog ugovora

Zadnji korak je registracija darovnog ugovora. Da biste to učinili, trebate ga dostaviti nadležnom tijelu, koje je obično zemljišnoknjižni sud. Tamo će vam reći koji su postupci i troškovi registracije. Nakon registracije, darovni ugovor postaje pravovaljan i važeći.

Važno je napomenuti da je ovo samo općeniti vodič za ispunjavanje darovnog ugovora za nekretninu. Uvijek je najbolje konzultirati se s pravnom stručnjaku ili odvjetnikom kako biste osigurali da ugovor bude pravno valjan i da odgovara vašim potrebama.

Prijenos vlasništva nakon ispunjenja darovnog ugovora za nekretninu

 1. Pregled stanja u katastru nekretnina

  Prije nego li se može izvršiti prijenos vlasništva nakon ispunjenja darovnog ugovora za nekretninu, potrebno je provjeriti stanje u katastru nekretnina. To uključuje provjeru vlasničke strukture, tereta ili ograničenja koji bi mogli utjecati na njegovu vrijednost ili upotrebljivost.

  Osoba koja je primila nekretninu mora se uvjeriti da su sve informacije navedene u darovnom ugovoru točne i da nema prepreka za prijenos vlasništva.

 2. Uređivanje poreza na dar

  Nakon što je darovni ugovor ispunjen, moraju se poduzeti koraci kako bi se obračunao i platio porez na dar. Ova obveza može varirati ovisno o zakonima države ili regije u kojoj se nekretnina nalazi.

  Primatelj darovane nekretnine treba se posavjetovati s poreznim stručnjakom kako bi se osiguralo da se porez na dar pravilno izračuna i plati.

 3. Podnošenje zahtjeva za prijenos vlasništva

  Nakon što su izvršene potrebne provjere i porez na dar je obračunat i plaćen, primatelj darovane nekretnine može podnijeti zahtjev za prijenos vlasništva.

  Zahtjev za prijenos vlasništva obično se podnosi nadležnom tijelu za katastar nekretnina. U zahtjevu će se tražiti potrebni dokumenti, poput darovnog ugovora, dokaza o plaćanju poreza na dar i drugih potrebnih obrazaca.

 4. Dodjela novog vlasničkog lista

  Nakon što je zahtjev za prijenos vlasništva obrađen, primatelj darovane nekretnine će dobiti novi vlasnički list koji potvrđuje da je postao vlasnik nekretnine.

  Novi vlasnički list je važan službeni dokument koji se treba čuvati na sigurnom mjestu i koristiti za sve buduće transakcije povezane s nekretninom.

Važno je napomenuti da prijenos vlasništva nakon ispunjenja darovnog ugovora za nekretninu može potrajati neko vrijeme, ovisno o administrativnim postupcima i vremenskim rokovima nadležnih tijela. Stoga je preporučljivo započeti s ovim procesom što je prije moguće kako bi se izbjegle nepotrebne odgode i komplikacije.

Važni savjeti prilikom ispunjavanja darovnog ugovora za nekretninu

Donošenje odluke o darovanju nekretnine može biti veliki korak za obitelj. Kako biste se osigurali da proces ispunjavanja darovnog ugovora za nekretninu prođe glatko, donosimo vam nekoliko važnih savjeta.

1. Konzultirajte stručnjaka za pravne savjete

Prilikom ispunjavanja darovnog ugovora za nekretninu, važno je konzultirati se s odvjetnikom ili pravnikom koji ima iskustva u području nekretnina. Oni će vam pružiti pravne savjete i osigurati da ugovor bude valjan i usklađen sa zakonodavstvom.

You might be interested:  Kako Napraviti Kocku Od Papira

2. Istražite porezne obveze

Darovanje nekretnine može imati porezne obveze, stoga je bitno da se informirate o poreznim pravilima i procedurama koje se odnose na darovanje nekretnine. Važno je utvrditi tko snosi porezne obveze i koje su moguće posljedice.

3. Utvrdite uvjete darovanja

U darovnom ugovoru za nekretninu treba jasno definirati sve uvjete darovanja. To uključuje detaljan opis nekretnine, uvjete prijenosa vlasništva, kao i moguće obveze primatelja darovanja. Također je bitno da svi sudionici u procesu budu suglasni sa svim uvjetima darovanja.

4. Proučite zakonske obveze primatelja darovanja

Prilikom ispunjavanja darovnog ugovora, potrebno je da primatelj darovanja bude svjestan svojih zakonskih obveza. Na primjer, ako primatelj nekretnine postane vlasnik, bit će odgovoran za poreze na nekretnine, održavanje i druge obveze.

5. Vodite evidenciju

Kako bi se izbjegle moguće nesporazume ili probleme u budućnosti, preporučuje se voditi detaljnu evidenciju o darovanju nekretnine. To može uključivati kopije ugovora, prateće dokumente, potvrde o vlasništvu i druge relevantne podatke.

6. Ispunite darovnu ispravu u prisustvu svjedoka

Da bi darovni ugovor za nekretninu bio valjan, potrebno je da darovna isprava bude ispunjena u prisustvu svjedoka. Svjedoci trebaju biti punoljetne osobe koje su svjesne prirode i posljedica darovanja.

Ovi savjeti će vam pomoći osigurati da proces ispunjavanja darovnog ugovora za nekretninu bude pravno valjan i uspješno proveden. Uvijek je najbolje konzultirati se s pravnom stručnjakom kako biste bili sigurni da su svi zakonski zahtjevi ispunjeni.

Upute za objavljivanje darovnog ugovora za nekretninu na vašoj web stranici

Ovdje su koraci za objavljivanje darovnog ugovora za nekretninu na vašoj web stranici:

 1. Pripremite dokument: Prije nego što možete objaviti darovni ugovor za nekretninu, prvo ga trebate pripremiti. Ovaj dokument mora sadržavati sve potrebne informacije o darovatelju, primatelju i samoj nekretnini. Također biste trebali uključiti sve uvjete i odredbe ugovora.
 2. Skenirajte dokument: Nakon što ste pripremili darovni ugovor za nekretninu, skenirajte ga kako biste dobili digitalnu kopiju dokumenta. Ovo će vam omogućiti da dokument postavite na web stranicu i podijelite ga s drugima.
 3. Otvorite web stranicu: Idite na svoju web stranicu na kojoj želite objaviti darovni ugovor za nekretninu. Prijavite se na račun za uređivanje web stranica ili se obratite web administratoru da biste dobili pristup za objavljivanje sadržaja.
 4. Dodajte novu stranicu ili post: Izvršite korake za dodavanje nove stranice ili novog posta na vašu web stranicu. Nazovite ovu stranicu ili post kako želite, na primjer “Darovni ugovor za nekretninu”.
 5. Dodajte dokument: Kada uredite novu stranicu ili post, dodajte datoteku svog darovnog ugovora za nekretninu. Obično postoji opcija za dodavanje datoteke ili slika na stranicu. Odaberite skenirani darovni ugovor za nekretninu s računala i pričekajte da se datoteka prenese na web stranicu.
 6. Objavite stranicu: Nakon što dodate darovni ugovor za nekretninu na stranicu, spremite promjene i objavite stranicu. Provjerite kako izgleda na web stranici i provjerite jesu li svi podaci ispravno prikazani.

Također biste trebali razgovarati s pravnikom prije objavljivanja darovnog ugovora za nekretninu, kako biste provjerili ima li sve potrebne informacije i je li u skladu s vašim pravnim zahtjevima.

Nakon što objavite darovni ugovor za nekretninu, obavijestite sve zainteresirane strane o njegovom postojanju i dostupnosti na vašoj web stranici. Također možete razmotriti dodavanje poveznica ili navigacije na web stranicu kako biste olakšali pronalaženje i pristup darovnom ugovoru za nekretninu.

Prednosti objavljivanja darovnog ugovora za nekretninu na vašoj web stranici
Prednost Opis
Lako dostupan Objavljivanje darovnog ugovora za nekretninu na vašoj web stranici omogućuje ljudima da ga lako pronađu i preuzmu kad god im je potreban.
Transparentnost Otvorenost o darovnom ugovoru osigurava transparentnost i povjerenje među zainteresiranim stranama.
Pouzdanost Objava darovnog ugovora na vašoj web stranici može pomoći u potvrđivanju njegove autentičnosti i njegovoj pravnoj valjanosti.

Slijedeći ove upute, možete jednostavno i učinkovito objaviti darovni ugovor za nekretninu na vašoj web stranici. To će biti korisno svima koji žele pristupiti i preuzeti taj dokument.

FAQ:

Kako mogu konzultirati notara ili odvjetnika za pomoć oko darovnog ugovora za nekretninu?

Da biste dobili savjet i pomoć od notara ili odvjetnika oko darovnog ugovora za nekretninu, možete ih kontaktirati telefonom ili putem e-pošte. Možete zakazati sastanak s njima kako biste iznijeli svoje potrebe i dobiti pravno savjetovanje. Na web stranicama svoje lokalne komore odvjetnika ili notara također možete pronaći kontakte i informacije o stručnjacima koji se bave takvim slučajevima.

Kako odabrati primatelja darovnice i odrediti uvjete darovanja u darovnom ugovoru za nekretninu?

Kada odabirate primatelja darovnice, trebate uzeti u obzir svoje želje i namjere kao darovatelj, ali i zakonske uvjete koje treba ispuniti. Također, morate odrediti uvjete darovanja kao što su eventualni ograničenja korištenja nekretnine, uvjeti održavanja ili eventualno vraćanje nekretnine u slučaju da primatelj ne ispunjava uvjete. Ovaj dio darovnog ugovora možete raspraviti s notarom ili odvjetnikom koji će vam pružiti savjet i pomoć u postavljanju uvjeta.

Kako potpisati darovni ugovor za nekretninu i što je potrebno?

Potpisivanje darovnog ugovora za nekretninu obično se obavlja u prisutnosti javnog bilježnika. Da biste to učinili, morate donijeti sve potrebne dokumente o nekretnini i identifikacijske dokumente. Javni bilježnik će vam objasniti sadržaj ugovora i provjeriti jesu li ispunjeni svi zakonski uvjeti. Kada ste obje strane zadovoljni, potpisivat ćete ugovor pred javnim bilježnikom i on će ovjeriti ugovor svojim pečatom i potpisom.