Kako izračunati godišnji odmor - Saznajte korake i pravila

Kako Izračunati Godišnji Odmor

Kako Izračunati Godišnji Odmor

Jedno od najvažnijih prava radnika je pravo na godišnji odmor. Godišnji odmor je period u kojem radnici imaju pravo na odmor i oporavak od redovnih radnih obaveza. Međutim, mnogi se pitaju kako izračunati svoje pravo na godišnji odmor i koje su pravila koja treba slijediti.

Postoje određeni koraci koje treba slijediti prilikom izračunavanja godišnjeg odmora. Prvo, trebate identificirati koliko dana godišnjeg odmora vam pripada prema zakonu. Ovo se obično određuje na temelju vašeg radnog staža i ugovora o radu. Sljedeći korak je izračunavanje broja dana godišnjeg odmora koje ste već iskoristili tijekom godine.

Pravila koja treba slijediti prilikom izračunavanja godišnjeg odmora također su važna. Prvo, trebate znati da godišnji odmor može biti iskorišten samo u skladu s dogovorom s poslodavcem. Također, obično postoji minimalan broj dana koji treba biti iskorišten u kontinuitetu kao godišnji odmor. Osim toga, postoje određeni rokovi u kojima morate iskoristiti svoj godišnji odmor, inače ga možete izgubiti.

Ukratko, izračunavanje godišnjeg odmora uključuje identificiranje koliko dana vam zakon priznaje, praćenje broja iskorištenih dana i poštivanje pravila koja su dogovorena s poslodavcem.

Sada kada znate osnove izračunavanja godišnjeg odmora, možete biti sigurni da ćete iskoristiti svoje pravo na odmor na najbolji mogući način i u skladu s pravilima. Zapamtite, godišnji odmor je važan za vaše fizičko i mentalno zdravlje, stoga ga iskoristite kako biste se odmorili i napunili novom energijom za radne izazove koji vas čekaju.

Contents

Kako izračunati godišnji odmor

Godišnji odmor je pravo svakog zaposlenika da ostvari određeni period godišnjeg odmora tokom radne godine. Da biste izračunali koliko dana godišnjeg odmora imate na raspolaganju, slijedite sljedeće korake i pravila:

1. Provjerite svoj ugovor o radu

Prvi korak je da provjerite svoj ugovor o radu i saznate propisuje li se pravo na godišnji odmor, kao i njegovo trajanje. Ugovor o radu bi trebao sadržavati informaciju o tome koliko dana godišnjeg odmora vam pripada prema zakonskim propisima.

2. Odredite radnu godinu

Sljedeći korak je da odredite kada počinje i kada završava radna godina. Uobičajeno je da radna godina počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca, ali može biti različita ovisno o unutarnjim pravilima vaše tvrtke.

3. Izračunajte omjer radnog vremena

Ako radite puno radno vrijeme, omjer radnog vremena je 1. Ako radite nepuno radno vrijeme, tada trebate izračunati omjer između vašeg radnog vremena i punog radnog vremena. Na primjer, ako radite pola radnog vremena, omjer radnog vremena je 0,5.

4. Izračunajte broj radnih dana u radnoj godini

Sljedeći korak je izračunati koliko radnih dana ima u radnoj godini. To uključuje sve dane uključujući vikende i praznike. Na primjer, u 2022. godini ima ukupno 263 radna dana.

5. Izračunajte broj dana godišnjeg odmora

Za izračun broja dana godišnjeg odmora, pomnožite broj radnih dana u godini s omjerom radnog vremena. Na primjer, ako radite puno radno vrijeme (omjer radnog vremena je 1) i u vašoj radnoj godini ima 263 radna dana, imate pravo na 263 dana godišnjeg odmora.

6. Uzmite u obzir proporcionalno smanjenje dana godišnjeg odmora

Ako započinjete raditi u sredini radne godine, imate pravo na proporcionalno smanjenje dana godišnjeg odmora. Da biste to izračunali, podijelite broj mjeseci koje ćete provesti na radnom mjestu s ukupnim brojem mjeseci u radnoj godini. Zatim pomnožite taj postotak s ukupnim brojem dana godišnjeg odmora. Na primjer, ako počinjete raditi u srpnju (7. mjesec) i radna godina traje od siječnja do prosinca (12. mjesec), imate pravo na 50% dana godišnjeg odmora.

You might be interested:  Kako Zaustaviti Proljev Kod Djece

7. Provjerite dodatne uvjete i pravila

Neki ugovori o radu ili kolektivni ugovori mogu imati dodatne uvjete i pravila vezana uz godišnji odmor. Provjerite ove dokumente kako biste utvrdili postoje li dodatne odredbe koje utječu na vaše pravo na godišnji odmor.

Slijedeći ove korake i pravila, moći ćete izračunati koliko dana godišnjeg odmora imate na raspolaganju i planirati svoj odmor u skladu s tim.

Saznajte korake i pravila

Da biste izračunali godišnji odmor, potrebno je slijediti određene korake i pridržavati se pravila koja su propisana zakonom. Evo osnovnih koraka i pravila koje trebate znati:

1. Provjerite zakonske propise

Prvo, trebali biste provjeriti zakone koji se odnose na godišnji odmor u Hrvatskoj. Ovi zakoni određuju minimalno trajanje godišnjeg odmora koje poslodavac mora pružiti radnicima.

2. Odredite ukupan broj dana godišnjeg odmora

Prema hrvatskom zakonodavstvu, radnici imaju pravo na godišnji odmor koji traje najmanje 4 tjedna. Ovisno o dužini radnog staža, radnik može imati pravo na dodatne dane godišnjeg odmora.

3. Izračunajte broj dana godišnjeg odmora za slučaj nepotpunog radnog vremena

Ako radite nepotpuno radno vrijeme, vaš broj dana godišnjeg odmora bit će manji nego kod radnika koji rade puno radno vrijeme. Taj broj možete izračunati pomoću matematičke formule koja uzima u obzir vaš postotak radnog vremena.

4. Provedite razgovor s poslodavcem

Nakon što izračunate ukupan broj dana godišnjeg odmora, trebali biste razgovarati s poslodavcem o odabiru datuma kada ćete uzeti godišnji odmor. Važno je dogovoriti se sa poslodavcem o terminima kako bi se osiguralo da nema ometanja u radnom procesu i da poslodavac može organizirati radne zadatke tijekom vaše odsutnosti.

5. Vodite evidenciju o korištenju godišnjeg odmora

Preporučuje se voditi evidenciju o korištenju godišnjeg odmora kako biste bili sigurni da ste iskoristili sve dane kojima imate pravo. Također, ova evidencija može biti korisna u slučaju da trebate pružiti dokaz o korištenju godišnjeg odmora.

6. Platite porez na dohodak na isplaćeni godišnji odmor

U Hrvatskoj, godišnji odmor se smatra dohotkom i stoga je podložan oporezivanju. Prilikom isplate godišnjeg odmora, poslodavac će odbiti odgovarajući iznos poreza na dohodak i uplatiti ga na račun porezne uprave.

Slijedeći ove korake i pridržavajući se pravila, moći ćete izračunati svoj godišnji odmor i iskoristiti ga na odgovarajući način. Važno je biti svjestan svojih prava i obveza kako biste imali miran i zadovoljavajući godišnji odmor.

Pregled zakonskog okvira

Zakon o radu

Zakon o radu u Republici Hrvatskoj regulira odnos između poslodavaca i radnika. On također sadrži odredbe o pravima i obvezama radnika, uključujući i pravila o godišnjem odmoru.

Godišnji odmor prema Zakonu o radu

Prema Zakonu o radu, svaki radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor. Pravo na godišnji odmor stječe se nakon šest mjeseci neprekidnog rada kod poslodavca.

Radnik ima pravo na minimalno 20 radnih dana godišnjeg odmora, pri čemu se 14 radnih dana mora koristiti u glavnom dijelu godine, odnosno od 1. lipnja do 30. rujna. Preostalih 6 radnih dana radnik može koristiti u drugim dijelovima godine, uključujući i zimski period.

Pravo na obvezni dio godišnjeg odmora

Poslodavac je dužan odobriti radniku korištenje obveznog dijela godišnjeg odmora u glavnom dijelu godine, odnosno od 1. lipnja do 30. rujna. Radnik ima pravo koristiti ostatak godišnjeg odmora u drugim dijelovima godine, ali poslodavac može odbiti zahtjev ukoliko to smatra opravdanim.

Isplata godišnjeg odmora

Radnik ima pravo na isplatu godišnjeg odmora, koja je jednaka njegovoj redovnoj plaći. Ukoliko radnik ostvaruje pravo na dodatke kao što su rad nedjeljom ili prekovremeni rad, ti dodaci također se uračunavaju u iznos isplate godišnjeg odmora.

Prijenos korištenog godišnjeg odmora

Ako radnik nije iskoristio cijeli svoj godišnji odmor tijekom glavnog dijela godine, preostali dani mogu se prenijeti u sljedeću godinu. Međutim, ti preneseni dani moraju se iskoristiti do kraja ožujka sljedeće godine, inače se gube.

Pravila o iskorištavanju godišnjeg odmora

Iskorištavanje godišnjeg odmora dogovara se između poslodavca i radnika. Radnik treba obavijestiti poslodavca o svojim planovima za korištenje godišnjeg odmora najmanje 15 dana unaprijed. Poslodavac može odbiti zahtjev samo ako postoje objektivni razlozi za to.

Primjer rasporeda korištenja godišnjeg odmora
Godina Mjesec Broj radnih dana
2021. Lipanj 5
2021. Prosinac 5
2022. Siječanj 5
2022. Ožujak 5

U tablici je prikazan primjer rasporeda korištenja godišnjeg odmora u trajanju od 20 radnih dana za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Saznajte osnovne informacije

Koliko godišnjeg odmora imate pravo na?

Svaki zaposlenik u Hrvatskoj ima pravo na najmanje 20 radnih dana godišnjeg odmora. Međutim, ovo pravo može biti veće u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili individualnim ugovorom o radu.

Kako se računa dužina godišnjeg odmora?

Dužina godišnjeg odmora ovisi o broju radnih dana koje imate u tjednu i radnom stažu. Ako radite 5 dana u tjednu, imate pravo na minimalno 20 radnih dana godišnjeg odmora. Ako radite manje od 5 dana u tjednu, vaša dužina godišnjeg odmora će biti proporcionalno manja.

Radni staž također utječe na dužinu godišnjeg odmora. Za svaku navršenu godinu radnog staža, imate pravo na dodatne 2 radna dana godišnjeg odmora. Ovo pravo može biti ograničeno na određeni broj godina radnog staža.

Kada možete koristiti godišnji odmor?

Godišnji odmor može se koristiti tijekom kalendarske godine. Međutim, točan raspored korištenja godišnjeg odmora ovisi o dogovoru između poslodavca i zaposlenika. Poslodavac može odrediti vremenska razdoblja kada je zabranjeno korištenje godišnjeg odmora zbog poslovnih razloga.

You might be interested:  Kako Instalirati Whatsapp Na Mobitel

Također, važno je napomenuti da zaposlenik nije obvezan koristiti cijeli godišnji odmor odjednom. Godišnji odmor može se koristiti i u dijelovima, prema dogovoru između poslodavca i zaposlenika.

Što se događa s neiskorištenim godišnjim odmorom?

Ako niste iskoristili sav svoj godišnji odmor do kraja kalendarske godine, imate pravo na novčanu nadoknadu za neiskorišteni dio. Visina nadoknade ovisi o zakonu, kolektivnom ugovoru ili individualnom ugovoru o radu.

Također, poslodavac može omogućiti zaposleniku da prenese neiskorišteni dio godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu. Ovo se mora dogovoriti između poslodavca i zaposlenika i može biti ograničeno na određeni broj dana.

Odredba o minimalnom broju radnih dana

Prema zakonu o radu u Hrvatskoj, postoji odredba koja propisuje minimalni broj radnih dana koji pripada radnicima kao godišnji odmor.

Minimalni broj radnih dana za godišnji odmor ovisi o radnom vremenu i dužini radnog staža. Evo osnovnih pravila:

 1. Radno vrijeme od 40 sati tjedno:
  • Radni staž do 5 godina – 20 radnih dana odmora
  • Radni staž od 5 do 10 godina – 25 radnih dana odmora
  • Radni staž više od 10 godina – 30 radnih dana odmora
 2. Radno vrijeme kraće od 40 sati tjedno:
  • Ako je radno vrijeme kraće, minimalni broj radnih dana za godišnji odmor se umanjuje u skladu s omjerom radnog vremena.
  • Primjer: Ako je radno vrijeme 30 sati tjedno, minimalni broj radnih dana će biti 24 ako je radni staž više od 10 godina (30 x 0.75 = 22.5, zaokružuje se na 24).

Spomenute odredbe mogu biti promijenjene kolektivnim ugovorima, pa je uvijek važno provjeriti najnovije informacije i konzultirati se s relevantnim propisima.

Koliko dana godišnjeg imate pravo?

Za svaku zemlju, pravo na godišnji odmor regulirano je zakonom. U Hrvatskoj, pravo na godišnji odmor rješavaju Zakon o radu i kolektivni ugovori.

Prema Zakonu o radu, minimalni broj dana godišnjeg odmora koji radnik može ostvariti je 18 radnih dana, što je prema 6-dnevnom radnom tjednu i do 22 radnih dana, što je prema 5-dnevnom radnom tjednu. Ovisno o duljini radnog staža i drugim faktorima, radnik može ostvariti i više dana godišnjeg odmora.

Važno je napomenuti da se broj dana godišnjeg odmora može razlikovati ovisno o kolektivnom ugovoru koji vrijedi za određeni sektor ili tvrtku. Kolektivni ugovori mogu osigurati više povlastica radnicima, uključujući i dodatne dane godišnjeg odmora.

Ukoliko imate pitanja vezano uz broj dana godišnjeg odmora na koje imate pravo, najbolje je konzultirati se s vašim poslodavcem ili se obratiti sindikatu.

Proračun korištenja godišnjeg odmora

Za pravilan proračun korištenja godišnjeg odmora, potrebno je slijediti određene korake i pravila. Evo kratkog vodiča kako izračunati i iskoristiti svoj godišnji odmor:

Korak 1: Provjerite radno vrijeme

Prvo provjerite koliko sati radite tjedno i koliko dana radite u tjednu. To će vam pomoći da odredite koliko sati godišnjeg odmora imate na raspolaganju.

Korak 2: Konzultirajte kolektivni ugovor ili zakon o radu

Konzultirajte kolektivni ugovor ili zakon o radu koji vrijedi za vaše zaposlenje. Tamo će biti navedena pravila o minimalnom broju dana godišnjeg odmora koje imate pravo koristiti.

Korak 3: Izračunajte broj dana godišnjeg odmora

Korak 3: Izračunajte broj dana godišnjeg odmora

Prikupite informacije o broju dana godišnjeg odmora koje imate prema pravilima navedenim u kolektivnom ugovoru ili zakonu o radu. Pomnožite broj radnih sati tjedno s brojem radnih tjedana u godini kako biste dobili ukupan broj radnih sati u godini. Zatim podijelite ukupan broj radnih sati u godini sa brojem radnih sati koji čini jedan dan odmora kako biste dobili broj dana godišnjeg odmora.

Korak 4: Planirajte korištenje godišnjeg odmora

Nakon što dobijete broj dana godišnjeg odmora, razmotrite kako ćete ih rasporediti. Možda ćete htjeti planirati dugačak odmor ili iskoristiti dane odmora kako biste si stvorili produžen vikend.

Korak 5: Obavijestite poslodavca

Kada se odlučite o rasporedu korištenja godišnjeg odmora, obavijestite svog poslodavca. Pratite interne postupke i rokove koji su postavljeni za obavještavanje o korištenju godišnjeg odmora.

Slijedeći ove korake i pravila, bit ćete sigurni da ispravno izračunate i iskoristite svoj godišnji odmor. Uživajte u zasluženom odmoru!

Kako izračunati dane koje ste iskoristili?

Kada god koristite svoje godišnje odmore ili slobodne dane, važno je imati evidenciju koliko ste dana iskoristili. Evo nekoliko koraka kako da izračunate dane koje ste iskoristili:

 1. Uzmite kalendar ili koristite online kalendar kako biste utvrdili datume kada ste uzeli slobodne dane ili godišnji odmor.
 2. Označite te datume na kalendaru kako biste imali pregled nad njima.
 3. Izračunajte ukupan broj dana koje ste uzeli u obzir, uključujući i dane vikenda, ako su također bili uključeni u vaše slobodne dane.
 4. Ako imate više od jednog perioda godišnjeg odmora ili slobodnih dana, ponovite korake 2-3 za svaki period i zabilježite taj broj dana.
 5. Zbrojite sve dane koje ste iskoristili iz svih perioda godišnjeg odmora ili slobodnih dana kako biste dobili ukupan broj dana koje ste iskoristili tijekom godine.

Važno je imati točan izračun dana koje ste iskoristili kako biste bili svjesni koliko vam je preostalo godišnjeg odmora ili slobodnih dana. Također, to će vam pomoći pri planiranju budućih slobodnih dana ili godišnjeg odmora.

Prava i uvjeti korištenja godišnjeg odmora

Duljina godišnjeg odmora

Prema Zakonu o radu u Hrvatskoj, svaki zaposlenik ima pravo na godišnji odmor. Duljina godišnjeg odmora ovisi o broju godina koje je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod istog poslodavca.

Za zaposlenike s manje od pet godina radnog staža, minimalna duljina godišnjeg odmora iznosi 20 radnih dana. Zaposlenici s pet do deset godina radnog staža imaju pravo na 5 dana više, tj. minimalno 25 radnih dana godišnjeg odmora.

Za zaposlenike s deset ili više godina radnog staža, minimalna duljina godišnjeg odmora je 30 radnih dana.

You might be interested:  Kako Ublaziti Peckanje Pri Mokrenju

Pravo na isplatu

Zaposlenici imaju pravo na isplatu godišnjeg odmora. Pravilo isplate ovisi o uredbi poslodavca i odgovarajućim kolektivnim ugovorima. Obično se godišnji odmor isplaćuje prije samog odlaska na godišnji odmor i iznos ovisi o prosječnoj plaći zaposlenika u proteklih 12 mjeseci.

Predaja zahtjeva

Zahtjev za korištenjem godišnjeg odmora treba biti predan poslodavcu minimalno 15 dana prije planiranog datuma odlaska na godišnji odmor. Procedura predaje zahtjeva može varirati ovisno o poslodavcu i može uključivati ​​upotrebu posebnog obrasca ili online sustava.

Aktivni rad u zamjenu za godišnji odmor

U nekim slučajevima, zaposlenici mogu odlučiti zamijeniti godišnji odmor sa aktivnim radom pod posebnim uvjetima. Ovo se obično provodi u dogovoru poslodavca i zaposlenika, uz odobrenje nadređenog.

Ispunjavanje uvjeta

Da bi zaposlenik imao pravo na korištenje godišnjeg odmora, mora ispuniti uvjete koji uključuju minimalni broj godina radnog staža kod poslodavca, kao i minimalni broj preostalih dana godišnjeg odmora.

Razina radnog staža Minimalna duljina godišnjeg odmora
Manje od 5 godina 20 radnih dana
5-10 godina 25 radnih dana
Više od 10 godina 30 radnih dana

Napomena: Ovi uvjeti se mogu mijenjati ovisno o kolektivnom ugovoru i posebnim uvjetima rada, pa je važno konzultirati se s poslodavcem kako bi se utvrdili točni uvjeti i prava na korištenje godišnjeg odmora.

Što trebate znati o pravima i uvjetima?

Kako biste pravilno izračunali svoj godišnji odmor, važno je da se upoznate s pravima i uvjetima koji važe u vašoj zemlji. Ovdje su neka osnovna pravila koja biste trebali znati:

1. Zakonski minimum godišnjeg odmora

Svaka zemlja ima svoj zakonski minimum godišnjeg odmora. Obično se ovo pravo povećava s godinama radnog staža. Provjerite zakone vaše zemlje kako biste vidjeli koji je zakonski minimum godišnjeg odmora na koji imate pravo.

2. Korištenje godišnjeg odmora

Godišnji odmor može biti iskorišten u jednom bloku ili podijeljen na manje blokove tijekom godine. U nekim zemljama postoji minimalni broj dana koji morate uzeti u jednom bloku, dok su u drugim zemljama ove odredbe fleksibilnije. Provjerite zakone vaše zemlje kako biste saznali kako možete koristiti svoj godišnji odmor.

3. Pravo na plaćeni godišnji odmor

Većina zemalja osigurava pravo na plaćeni godišnji odmor. U mnogim slučajevima, plaćanje godišnjeg odmora iznosi punu plaću koju primate tijekom redovitog radnog vremena. U nekim zemljama, međutim, plaćanje može biti smanjeno na određeni postotak plaće. Provjerite zakone vaše zemlje kako biste znali svoja prava i uvjete vezane uz plaćeni godišnji odmor.

4. Pravo na dodatne plaćene slobodne dane

U nekim zemljama, radnici imaju pravo na dodatne plaćene slobodne dane osim godišnjeg odmora. Ovi slobodni dani mogu biti vezani uz određene datume (npr. praznici) ili mogu biti dodijeljeni na temelju drugih kriterija (npr. rad u traženim uvjetima). Provjerite zakone vaše zemlje kako biste vidjeli možete li ostvariti pravo na dodatne plaćene slobodne dane.

5. Zabranjeno korištenje godišnjeg odmora

U nekim slučajevima, vaše pravo na korištenje godišnjeg odmora može biti ograničeno ili zabranjeno, na primjer, tijekom određenih razdoblja intenzivne proizvodnje, u vrijeme prekida u radu ili tijekom važnih projekata. Provjerite zakone vaše zemlje kako biste vidjeli postoje li neki uvjeti ili ograničenja za korištenje godišnjeg odmora.

6. Prijenos neiskorištenog godišnjeg odmora

U nekim zemljama postoji mogućnost prijenosa neiskorištenog godišnjeg odmora na sljedeću godinu. Provjerite zakone vaše zemlje kako biste saznali možete li prenijeti neiskorišteni godišnji odmor.

7. Prava za posebne kategorije radnika

7. Prava za posebne kategorije radnika

Posebne kategorije radnika, poput trudnica, roditelja ili osoba s invaliditetom, često imaju posebna prava i uvjete vezane uz godišnji odmor. Provjerite zakone vaše zemlje kako biste saznali kakva prava imaju posebne kategorije radnika.

Važno je napomenuti da su ovo samo općenite smjernice i da mogu varirati ovisno o zakonima i propisima vaše zemlje. Pravila i uvjeti godišnjeg odmora mogu se mijenjati tijekom vremena, pa je važno redovito provjeravati zakone i propise kako biste bili upoznati s najnovijim informacijama.

FAQ:

Koliko godišnjeg odmora mogu imati?

Prema hrvatskom Zakonu o radu, radnici imaju pravo na minimalno 20 dana plaćenog godišnjeg odmora. Međutim, dužina godišnjeg odmora može biti i veća, ovisno o radnom stažu.

Kako se računa godišnji odmor?

Godišnji odmor se računa prema radnim danima, a ne prema kalendaru. Ako radnik radi 6 dana u tjednu, to je jedan radni tjedan. Ako radnik radi 5 dana u tjednu, to je pet radnih dana u tjednu.

Koliko dana godišnjeg odmora ostvarujem po godini?

Ovisno o radnom stažu, radnici ostvaruju određeni broj dana godišnjeg odmora po godini. Za radnike s manje od 10 godina staža, to je 20 dana. Za radnike s 10 do 20 godina staža, to je 25 dana. Za radnike s više od 20 godina staža, to je 30 dana.

Mogu li premjestiti svoj godišnji odmor na sljedeću godinu?

Prema hrvatskom Zakonu o radu, radnici su dužni iskoristiti svoj godišnji odmor u tekućoj kalendarskoj godini. Međutim, pod određenim uvjetima, zakon dopušta prenošenje neiskorištenog godišnjeg odmora na sljedeću godinu.

Mogu li iskoristiti svoj godišnji odmor odmah nakon što ga ostvarim?

Datum korištenja godišnjeg odmora ovisi o dogovoru između radnika i poslodavca. Uobičajeno je da radnici svoj godišnji odmor koriste tijekom kalendarske godine u kojoj ga ostvaruju, ali u nekim slučajevima moguće je koristiti ga i ranije, prema potrebama i dogovoru s poslodavcem.

Mogu li dobiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ako napustim tvrtku prije nego ga iskoristim?

Ako napustite tvrtku prije nego iskoristite svoj godišnji odmor, poslodavac vam je dužan isplatiti novčanu naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora. Visina naknade ovisi o iznosu koji vam pripada prema zakonu i individualnom ugovoru o radu.