Kako izračunati postotak povećanja - upute i primjeri | Saznajte kako izračunati postotak povećanja u 5 jednostavnih koraka

Kako Izračunati Postotak Povećanja

Kako Izračunati Postotak Povećanja

Važno je znati kako izračunati postotak povećanja jer to je korisna vještina koja se može primijeniti u različitim situacijama. Bilo da želite pratiti rast vašeg prihoda, izračunati povećanje cijene proizvoda ili analizirati promjene u statistikama, izračunavanje postotka povećanja može vam pomoći u dobivanju jasnih i konkretnih rezultata.

Da biste izračunali postotak povećanja, trebate znati početnu vrijednost i krajnju vrijednost. Možete koristiti jednostavnu matematičku formulu na sljedeći način: ((krajnja vrijednost – početna vrijednost) / početna vrijednost) * 100. Rezultat izračuna će vam pokazati koliko postotaka je krajnja vrijednost veća od početne.

Evo primjera kako izračunati postotak povećanja: Ako ste početno imali 100 kuna i krajnje imate 150 kuna, koristeći formulu ((150 – 100) / 100) * 100, dobit ćete rezultat od 50 posto povećanja. To znači da je vaša krajnja vrijednost veća za 50 posto u odnosu na početno.

Da biste izbjegli pogreške u izračunima, preporuča se koristiti kalkulator za postotak povećanja. Kalkulatori olakšavaju brzo i precizno izračunavanje postotka povećanja s minimalnim naporom. Možete pronaći kalkulatore na internetu ili koristiti aplikacije na vašem pametnom telefonu.

Ukratko, izračunavanje postotka povećanja je korisna vještina koja može pružiti jasne i konkretna saznanja o promjenama. Bez obzira na to jeste li poduzetnik koji analizira prihode ili matematičar koji prati statistike, znati kako izračunati postotak povećanja bit će korisno i vama i vašem poslu.

Kako izračunati postotak povećanja – upute i primjeri

Postotak povećanja je mjera koja pokazuje koliko se neka vrijednost povećala u odnosu na svoju početnu vrijednost. Ovo je korisno za razumijevanje rasta ili smanjenja nekog broja ili vrijednosti. Da biste izračunali postotak povećanja, slijedite ove jednostavne korake:

Korak 1: Utvrdite početnu vrijednost

Prvo morate znati početnu vrijednost od koje izračunavate postotak povećanja. Ova vrijednost može predstavljati broj, količinu, cijenu ili bilo koju drugu vrstu vrijednosti.

Korak 2: Utvrdite konačnu vrijednost

Zatim utvrdite konačnu vrijednost, koja predstavlja vrijednost nakon povećanja. Ova vrijednost također može biti broj, količina, cijena ili nešto drugo, ali mora biti u odnosu na početnu vrijednost.

Korak 3: Izračunajte razliku

Korak 3: Izračunajte razliku

Da biste izračunali postotak povećanja, najprije morate izračunati razliku između konačne vrijednosti i početne vrijednosti. Da biste to učinili, oduzmite početnu vrijednost od konačne vrijednosti. Na primjer, ako je početna vrijednost 100 i konačna vrijednost 150, razlika će biti 150 – 100 = 50.

Korak 4: Izračunajte postotak

Nakon što imate razliku između konačne i početne vrijednosti, sljedeći korak je izračunati postotak povećanja. To možete učiniti dijeljenjem razlike s početnom vrijednosti i množenjem rezultata s 100. Na primjer, ako je razlika 50 i početna vrijednost 100, postotak povećanja iznosit će (50/100) * 100 = 50%.

You might be interested:  Kako Vratiti Mobitel Na Tvorničke Postavke

Korak 5: Interpretirajte rezultat

Konačni korak je tumačenje rezultata. Postotak povećanja će vam pokazati koliko se vrijednost povećala u postocima u odnosu na početnu vrijednost. Na primjer, ako je postotak povećanja 50%, to znači da je vrijednost povećana za polovicu svoje početne vrijednosti.

Evo primjera za bolje razumijevanje:

Primjer:

Početna vrijednost: 200

Konačna vrijednost: 250

Razlika: 250 – 200 = 50

Postotak povećanja: (50/200) * 100 = 25%

Rezultat je 25%, što znači da se vrijednost povećala za jednu četvrtinu svoje početne vrijednosti.

Korištenje ovih koraka može vam pomoći da brzo i jednostavno izračunate postotak povećanja za bilo koju vrstu vrijednosti. Bilo da se radi o ekonomiji, matematici, trgovini ili bilo kojem drugom području, razumijevanje postotnog povećanja bit će korisno za analizu i interpretaciju podataka.

Zašto je važno izračunati postotak povećanja?

Izračunavanje postotka povećanja je važno iz raznih razloga. Nekoliko najvažnijih razloga su sljedeći:

 1. Procjena rasta: Izračunavanje postotka povećanja omogućava nam da procijenimo rast vrijednosti ili količine nečega tijekom određenog razdoblja. Ova procjena je vrlo korisna za planiranje budućih poslovnih aktivnosti ili proračuna.
 2. Usporedba rezultata: Kada izračunamo postotak povećanja, možemo usporediti rezultate iz različitih vremenskih razdoblja ili između različitih skupova podataka. Ovo nam omogućava da vidimo koliko je nešto poraslo ili smanjilo u odnosu na prethodno stanje.
 3. Praćenje uspjeha: Izračunavanje postotka povećanja može nam pomoći da pratimo uspjeh naših aktivnosti ili projekata. Kada vidimo da je postotak povećanja pozitivan, možemo zaključiti da je naša aktivnost bila uspješna ili da smo ostvarili napredak.
 4. Otkrivanje trendova: Praćenje postotka povećanja može nam pomoći u otkrivanju trendova i uzoraka. Na primjer, ako primijetimo da je postotak povećanja kontinuirano rastao tijekom vremena, to može ukazivati na pozitivan trend ili popularnost određenog proizvoda ili usluge.

Izračunavanje postotka povećanja je važan alat u mnogim područjima, uključujući financije, ekonomiju, statistiku, marketing i razne druge industrije. Bez poznavanja postotka povećanja, teško je donositi informirane odluke i pratiti napredak ili uspjeh. Stoga je važno naučiti kako izračunati postotak povećanja i primijeniti ga na relevantne podatke.

Prvi korak: Izračunajte razliku između dvije vrijednosti

Svi koraci za izračunavanje postotka povećanja temelje se na prvoj i drugoj vrijednosti. Prvi korak je izračunati razliku između ta dva broja.

Razlika se izračunava tako da se od veće vrijednosti oduzme manja vrijednost. Na primjer, ako želite izračunati postotak povećanja između 40 i 60, izračunajte razliku na sljedeći način:

Razlika = Druga vrijednost – Prva vrijednost

Razlika = 60 – 40

Razlika = 20

Dakle, razlika između 40 i 60 je 20. Ova vrijednost će biti važna za izračunavanje postotka povećanja u kasnijim koracima.

Drugi korak: Podijelite dobivenu razliku s početnom vrijednošću

Nakon što ste izračunali razliku između nove i početne vrijednosti, sljedeći korak je podijeliti dobivenu razliku s početnom vrijednošću. To će vam dati omjer povećanja ili smanjenja izražen u postotcima.

Kako biste podijelili razliku s početnom vrijednošću, koristite sljedeću formulu:

Omjer povećanja ili smanjenja (%) = (Razlika / Početna vrijednost) * 100

Na primjer, ako je početna vrijednost 100, a nova vrijednost 125, prvo izračunajte razliku: 125 – 100 = 25. Zatim podijelite razliku s početnom vrijednošću: (25 / 100) * 100 = 25%. To znači da je došlo do povećanja od 25% u odnosu na početnu vrijednost.

You might be interested:  Kako Izgleda Kurje Oko

Kada podijelite dobivenu razliku s početnom vrijednošću, rezultat će biti izražen u postotcima i prikazivat će koliko je vrijednost porasla ili smanjena u odnosu na početnu vrijednost.

Treći korak: Pomnožite rezultat s 100

Nakon što ste dobili vrijednost postotka povećanja iz drugog koraka, sada je vrijeme da tu vrijednost pomnožite s 100. Ovo je korak koji omogućava da postotak povećanja bude izražen kao postotak u obliku broja od 1 do 100.

Dakle, ako imate postotak povećanja koji je izračunat kao 0.25 (25%), da biste ga pretvorili u postotak od 25%, morate tu vrijednost pomnožiti s 100. Rezultat će biti 25, a to je postotak povećanja koji možete koristiti za daljnje analize ili prikazivanje podataka.

Evo primjera:

Rezultat Postotak povećanja
0.25 25%
0.5 50%
0.75 75%

Vidite kako je resultirajući postotak povećanja izražen u obliku broja između 1 i 100. To je jednostavan način da predstavite postotak povećanja i olakšate si rad s tim vrijednostima.

Pametna upotreba postotka povećanja može vam pomoći u analizi podataka, planiranju financijskih projekcija ili praćenju rasta u bilo kojem području poslovanja. Sada, kada znate kako izračunati postotak povećanja i kako ga pretvoriti u postotak, možete koristiti ovu informaciju za svoje potrebe.

Četvrti korak: Dodajte znak postotka

Četvrti korak u izračunavanju postotnog povećanja je dodavanje znaka postotka na konačan rezultat. Nakon što ste izračunali postotak povećanja koristeći treći korak, ostaje vam samo da dodate znak postotka da biste jasno prikazali da se radi o postotku.

Dodatak znaka postotka vrlo je jednostavan i možete ga obaviti na nekoliko načina:

 • Upotrebom znaka %: Nakon što dobijete konačan rezultat izračuna postotnog povećanja, možete jednostavno dodati znak % na njegov kraj. Na primjer, ako je rezultat 25, vi ćete upisati 25%.
 • Upotrebom riječi “posto”: Također, umjesto znaka %, možete koristiti i riječ “posto”. Na primjer, ako je rezultat 25, vi ćete upisati 25 posto.
 • Stiliziranjem: Ako koristite tablice ili druge metode prikaza rezultata, možete dodati stiliziran znak postotka kako bi bio vizualno privlačniji. To može uključivati korištenje boje, promjenu veličine ili dodavanje ikone postotka. Na kraju krajeva, stiliziranje znaka postotka je opcionalno i ovisi samo o vašim preferencama.

Odaberite metodu koja vam najviše odgovara i dodajte znak postotka na konačan rezultat izračuna postotnog povećanja. Na taj način će vaš rezultat biti jasan i lako razumljiv svima.

Peti korak: Prikazivanje rezultata

Nakon što ste izračunali postotak povećanja, slijedi prikazivanje rezultata na odgovarajući način.

Prikaz rezultata u postocima

Jedan od načina za prikazivanje rezultata je u postocima. To se može učiniti jednostavnim izražavanjem dobivenog postotka. Primjerice, ako je postotak povećanja 20%, rezultat možemo prikazati kao “Povećanje je 20%”.

Prikaz rezultata u numeričkom formatu

Drugi način za prikazivanje rezultata je u numeričkom formatu. Ovdje je važno jasno navesti i izračunati brojčanu vrijednost povećanja. Na primjer, ako je bilo 1000 predsmeta, a nakon povećanja ih je postalo 1200, rezultat možemo prikazati kao “Broj predmeta se povećao za 200”.

Prikaz rezultata u tabličnom formatu

U nekim slučajevima može biti korisno prikazati rezultate u tabličnom formatu, posebno kada je potrebno usporediti više vrijednosti. Tablični format omogućuje pregledno prikazivanje rezultata. Primjer tabličnog prikaza može izgledati ovako:

Broj Početna vrijednost Krajnja vrijednost Povećanje
1 1000 1200 200
2 500 600 100
3 1500 1800 300
You might be interested:  Koji Je Mjesec Septembar

Tablični format omogućuje usporedbu rezultata na jednostavan način. U prethodnom primjeru, lako je vidjeti koliki je bio postotak povećanja za svaki broj.

Ovisno o kontekstu i svrsi izračuna postotka povećanja, odaberite prikladan način prikazivanja rezultata koji će najbolje predstaviti podatke. Bilo da je to putem postotka, numeričkog formata ili tabličnog prikaza, važno je da prikaz bude jasan i razumljiv korisnicima.

Primjeri izračuna postotka povećanja

Evo nekoliko primjera koji vam mogu pomoći da bolje razumijete kako izračunati postotak povećanja:

Primjer 1:

Imate proizvod koji je prije koštao 100 kuna, a sada košta 120 kuna. Kako biste izračunali postotak povećanja, slijedite ove korake:

 1. Izračunajte razliku između novog i starog iznosa: 120 – 100 = 20
 2. Podijelite tu razliku sa starim iznosom: 20 / 100 = 0.2
 3. Pomnožite dobiveni rezultat sa 100 kako biste dobili postotak: 0.2 * 100 = 20%

Dakle, postotak povećanja u ovom primjeru je 20%.

Primjer 2:

Imate popust od 50% na određen proizvod, a izvorna cijena tog proizvoda bila je 200 kuna. Kako biste izračunali postotak povećanja, slijedite ove korake:

 1. Izračunajte razliku između popusta i izvorne cijene: 200 – (200 * 0.5) = 100
 2. Podijelite tu razliku sa izvornom cijenom: 100 / 200 = 0.5
 3. Pomnožite dobiveni rezultat sa 100 kako biste dobili postotak: 0.5 * 100 = 50%

Dakle, postotak povećanja u ovom primjeru je 50%.

Primjer 3:

Imate prihod od 5000 kuna u prvom kvartalu, a u drugom kvartalu prihod je porastao na 6000 kuna. Kako biste izračunali postotak povećanja, slijedite ove korake:

 1. Izračunajte razliku između drugog i prvog prihoda: 6000 – 5000 = 1000
 2. Podijelite tu razliku s prvom prihodom: 1000 / 5000 = 0.2
 3. Pomnožite dobiveni rezultat sa 100 kako biste dobili postotak: 0.2 * 100 = 20%

Dakle, postotak povećanja u ovom primjeru je 20%.

FAQ:

Kako se izračunava postotak povećanja?

Da biste izračunali postotak povećanja, trebate razliku između dvije vrijednosti podijeliti sa starom vrijednosti, a zatim tu vrijednost pomnožiti sa 100. Dobivenu vrijednost možete zapisati kao postotak povećanja.

Koliko koraka treba za izračunavanje postotka povećanja?

Da biste izračunali postotak povećanja, trebate provesti 5 jednostavnih koraka: 1) Odrediti staru vrijednost; 2) Odrediti novu vrijednost; 3) Oduzeti staru vrijednost od nove vrijednosti; 4) Podijelite rezultat razlike sa starom vrijednost; 5) Pomnožiti s 100 kako biste dobili postotak povećanja.

Koji su primjeri izračunavanja postotka povećanja?

Primjeri izračunavanja postotka povećanja uključuju: 1) Ako je stara vrijednost 100, a nova vrijednost 200, postotak povećanja je 100%; 2) Ako je stara vrijednost 50, a nova vrijednost 75, postotak povećanja je 50%; 3) Ako je stara vrijednost 80, a nova vrijednost 120, postotak povećanja je 50%.

Možeš li mi dati detaljnije upute o koracima za izračunavanje postotka povećanja?

Naravno! Evo detaljnijih uputa o koracima za izračunavanje postotka povećanja: 1) Odredite staru vrijednost koju želite usporediti s novom vrijednosti. 2) Odredite novu vrijednost. 3) Oduzmite staru vrijednost od nove vrijednosti. 4) Podijelite dobivenu razliku sa starom vrijednost. 5) Pomnožite rezultat s 100 kako biste dobili postotak povećanja.

Kako mogu primijeniti ove korake za izračunavanje postotka povećanja u stvarnom životu?

Možete primijeniti ove korake za izračunavanje postotka povećanja u stvarnom životu na različite načine. Na primjer, možete izračunati postotak povećanja cijene proizvoda, postotak povećanja zarade ili postotak povećanja broja posjetitelja na nekom događaju. Koristeći ove korake, možete jasno vidjeti koliko se nešto povećalo ili smanjilo i usporediti vrijednosti.