Kako izvaditi JOPPD obrazac i šta je potrebno za to

Kako Izvaditi Joppd Obrazac

Kako Izvaditi Joppd Obrazac

Jedan od ključnih dokumenata koji je potreban u procesu poslovanja u Hrvatskoj je JOPPD obrazac. JOPPD obrazac je službeni obrazac koji se koristi za izvještavanje o plaćama i drugim priznanicama u vezi s radnicima i zaposlenicima. Da bi izvadili JOPPD obrazac, morate ispunjavati određene zahtjeve i pridržavati se zakonskih propisa.

Prvo što je potrebno za izdavanje JOPPD obrasca je registracija vaše tvrtke kod Porezne uprave. Morate imati svoj jedinstveni identifikacijski broj (OIB) i biti registrirani kao poslodavac u sustavu Porezne uprave. Ova registracija se obavlja na lokaciji Porezne uprave u vašem mjestu boravišta ili prebivališta.

Nakon što je vaša tvrtka registrirana kod Porezne uprave, trebate aplikaciju za izdavanje JOPPD obrasca. Nažalost, aplikacija nije dostupna za preuzimanje putem interneta. Trebate je zatražiti od Porezne uprave osobno ili putem pošte. U aplikaciji će biti svi potrebni obrasci i upute za njihovo popunjavanje.

Kada primite aplikaciju, pažljivo pročitajte upute i obrasci za izdavanje JOPPD obrasca. Trebat će vam osnovni podaci o radnicima, plaćama, doprinosima i drugim priznanicama. Pripazite da sve informacije točno unesete u obrasce kako biste izbjegli moguće probleme s poreznom upravom.

Šta je JOPPD obrazac i kako ga izvaditi?

JOPPD obrazac (Jedinstveni opći porezni prijava i doprinosi) je obrazac koji zaposleni u Hrvatskoj trebaju ispuniti i dostaviti Poreznoj upravi kako bi prijavili svoje prihode, izračunali poreze i doprinose, te uplatili potrebne iznose.

Kako izvaditi JOPPD obrazac?

Kako izvaditi JOPPD obrazac?

Da biste izvadili JOPPD obrazac, slijedite ove korake:

 1. Prijavite se na JOPPD sustav Porezne uprave.
 2. Na početnoj stranici odaberite opciju “Novi JOPPD”.
 3. Izborom odgovarajuće vrste JOPPD obrasca (primjerice, obrazac za isplate plaća), unesite tražene podatke o poslodavcu, radniku i ostale relevantne informacije.
 4. Nakon što ste unijeli sve potrebne podatke, provjerite ispravnost unosa i generirajte JOPPD obrazac.
 5. Preuzmite generirani JOPPD obrazac u PDF formatu i spremite ga na računalo ili isprintajte.

Važno je napomenuti da JOPPD obrazac trebate izvaditi i dostaviti Poreznoj upravi za svaki porezni period ili godišnje. Porezno razdoblje može biti mjesečno, tromjesečno ili godišnje, ovisno o propisima i vašem statusu.

Koje informacije su potrebne za izradu JOPPD obrasca?

Za izradu JOPPD obrasca trebat ćete imati sljedeće informacije:

 • OIB poslodavca
 • OIB radnika
 • Ime i prezime radnika
 • ADresa stanovanja radnika
 • Podaci o isplatama i primicima (neto iznos plaće, naknade, bonusi, itd.)
 • Podaci o porezima i doprinosima koji se trebaju obračunati i uplatiti
You might be interested:  Kako Piti Sok Od Aronije

Zaključak

JOPPD obrazac je obrazac koji se koristi za prijavu prihoda, izračun poreza i doprinose, te uplatu potrebnih iznosa u Hrvatskoj. Da biste izvadili JOPPD obrazac, potrebno je prijaviti se na JOPPD sustav Porezne uprave i unijeti sve potrebne podatke o poslodavcu i radniku. Važno je pravilno popuniti JOPPD obrazac i dostaviti ga Poreznoj upravi za svaki porezni period ili godišnje.

Koje informacije su potrebne za izdavanje JOPPD obrasca?

Za izdavanje JOPPD obrasca, koji se koristi za prijavu plaća i doprinosa za zaposlene, potrebno je prikupiti sljedeće informacije:

 1. Identifikacijski podaci tvrtke: Naziv organizacije, adresa sjedišta, OIB (osobni identifikacijski broj), kontakt podaci.
 2. Podaci o zaposlenicima: Ime i prezime zaposlenika, OIB, adresa prebivališta, datum rođenja, broj osobne iskaznice ili putovnice, broj telefona, naziv radnog mjesta, mjesečna plaća.
 3. Podaci o isplatama: Datum isplate plaće, iznos plaće, iznos doprinosa, iznos poreza na dohodak, iznos prireza.
 4. Informativni podaci: Pripadajući kodovi za identifikaciju svake vrste plaće, primjerice, “1” za redovitu plaću, “2” za regres, “3” za božićnicu, itd.
 5. Podaci o doprinosima: Iznosi doprinosa za mirovinsko, zdravstveno, nezaposlenost, i druge doprinose, kao i iznos doprinosa koje plaća tvrtka.
 6. Podaci o porezima: Iznos poreza na dohodak i prirez koji se plaća poreznoj upravi.
 7. Ostali podaci: Dodatne informacije o radnom vremenu, radnim satima, prekovremenom radu, i slično.

Važno: Svi podaci moraju biti točni i ažurirani kako bi JOPPD obrazac bio pravilno izdan. Sve financijske i porezne informacije trebaju biti temeljene na stvarnim podacima i izračunima.

Koje korake treba preduzeti da se izvadi JOPPD obrazac?

Dobijanje JOPPD obrasca je ključni korak u postupku prijave i obrade podataka o plaćanju poreza i doprinosa u Hrvatskoj. Da biste izvadili JOPPD obrazac, trebate slijediti sljedeće korake:

 1. Registracija poslodavca: Prije nego što možete izvaditi JOPPD obrazac, morate se registrirati kao poslodavac kod porezne uprave. Obratite se lokalnom poreznom uredu kako biste se informirali o postupku registracije.
 2. Priprema podataka: Prije nego što krenete s izdavanjem JOPPD obrasca, morate pripremiti sve relevantne podatke o plaćama i doprinosima vaših zaposlenika. To uključuje informacije o identitetu zaposlenika, iznosima plaća, porezima i doprinosima koji se odnose na te plaće, kao i druge relevantne informacije.
 3. Izrada JOPPD obrasca: Nakon što pripremite sve podatke, možete započeti s izradom JOPPD obrasca. To možete učiniti putem online sustava Porezne uprave ili putem odgovarajućeg softvera koji podržava izradu JOPPD obrazaca. Slijedite upute za izradu obrasca i pažljivo unesite sve podatke kako bi bili točni i potpuni.
 4. Podnošenje obrasca: Nakon što ste izradili JOPPD obrazac, trebate ga podnijeti Poreznoj upravi. To možete učiniti online putem sustava ePorezna ili na neki drugi način koji je odobren od strane Porezne uprave. Provjerite rokove za podnošenje obrasca i pobrinite se da ga dostavite na vrijeme.
 5. Praćenje statusa: Nakon što ste podnijeli JOPPD obrazac, pratite status obrade kako biste bili sigurni da je sve u redu. Ako primijetite bilo kakve nedosljednosti ili greške, odmah se obratite Poreznoj upravi radi ispravka.

Prateći ove korake, bit će vam olakšano izdavanje JOPPD obrasca i ispunjavanje vaših poreznih obaveza kao poslodavca.

Kako popuniti JOPPD obrazac?

Popunjavanje JOPPD obrasca je važan korak u poslovanju jer se na osnovu podataka koje unesete u obrazac obračunavaju doprinosi i porezi koje trebate platiti. Evo koraka koje trebate slijediti kako biste ispravno popunili JOPPD obrazac:

You might be interested:  Kada Je Vidljiva Uplata Iz Inozemstva

1. Identifikacija poslodavca

Prvi korak je popuniti podatke o poslodavcu. To uključuje naziv tvrtke, adresu sjedišta, OIB i datum osnivanja tvrtke.

2. Identifikacija radnika

Sljedeći korak je popuniti podatke o radnicima. To uključuje njihov OIB, ime i prezime, adresu prebivališta, datum zapošljavanja i iznos bruto plaće.

3. Porezi i doprinosi

U ovom koraku trebate ispravno obračunati i upisati iznose poreza i doprinosa koje trebate platiti za svakog radnika. To uključuje doprinose za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, nezaposlenost i osobni dohodak.

4. Ostali podaci

Nakon unosa podataka o porezima i doprinosima, trebate ispravno popuniti ostale podatke na obrascu, kao što su podaci o isplati plaće, podaci o isplati drugih primanja i podaci o isplati naknada.

5. Potpis i dostava

Na kraju, trebate potpisati JOPPD obrazac i dostaviti ga nadležnim institucijama kao što je Porezna uprava.

Sada kada znate kako popuniti JOPPD obrazac, važno je pažljivo provjeriti sve unesene podatke prije dostave obrazca. Greške u popunjavanju obrasca mogu rezultirati kaznama ili dodatnim troškovima, stoga je važno biti pažljiv i točan prilikom popunjavanja JOPPD obrasca.

Kako i gdje predati popunjeni JOPPD obrazac?

Nakon što ste ispunili JOPPD obrazac i provjerili da li su uneseni svi potrebni podaci, slijedi korak predaje obrasca. Postoje različiti načini na koje možete predati popunjeni JOPPD obrazac, a u nastavku su navedene opcije koje možete koristiti:

 • Elektronička predaja: Najčešći način predaje JOPPD obrasca je putem elektroničke predaje. Ovo podrazumijeva slanje obrasca putem elektroničke pošte ili korištenje posebnih internetskih platformi za predaju obrazaca.
 • Predaja osobno: Možete predati popunjeni JOPPD obrazac osobno na lokaciji nadležnog poreznog ureda. Na taj način možete biti sigurni da je obrazac stigao na odredište i da je predan u roku.
 • Predaja putem pošte: Ukoliko živite daleko od nadležnog poreznog ureda, možete poslati popunjeni JOPPD obrazac poštom. Preporučuje se slanje obrazaca preporučenom poštom kako bi se osigurala pouzdanost i praćenje dostave obrasca.

Važno je napomenuti da je potrebno pravovremeno predati JOPPD obrazac kako biste ispunili svoje obveze prema poreznoj upravi. Provjerite rokove za predaju obrazaca kako biste izbjegli moguće sankcije i kašnjenja.

Također, preporučuje se da zadržite kopiju popunjenog JOPPD obrasca za svoje evidencije i buduće potrebe.

Koliko je vrijeme potrebno da se izda JOPPD obrazac?

Vrijeme potrebno za izdavanje JOPPD obrasca može varirati ovisno o mnogim faktorima, uključujući vrstu zahtjeva, broj prijava i trenutno stanje u poreznoj upravi. Uobičajeno vrijeme u kojem se može očekivati izdavanje JOPPD obrasca je obično oko 15 radnih dana.

Da bi se ubrzao proces izdavanja JOPPD obrasca, važno je osigurati da su sve informacije i podaci ispravni i potpunosti. Potrebno je pažljivo provjeriti sva polja obrasca kako bi se izbjegle moguće greške ili nedostaci.

Ukoliko je potrebno hitno izdavanje JOPPD obrasca, moguće je kontaktirati poreznu upravu i zatražiti brzu obradu zahtjeva. Međutim, ovo će ovisiti o njihovom trenutnom kapacitetu i prioritetima.

U svakom slučaju, važno je biti strpljiv i organiziran te pravovremeno podnijeti zahtjev za izdavanje JOPPD obrasca kako bi se izbjegle nepotrebne odgode ili probleme s podnošenjem poreznih prijava.

You might be interested:  Kako Se Bolesnik Osjeca Nakon Operacije Srcanog Zaliska

Koliko JOPPD obrazac košta i na koji način se plaća?

Cijena JOPPD obrasca

Cijena JOPPD obrasca varira ovisno o tome koliko obrazaca podnosite. Za podnošenje manjeg broja obrazaca, cijena će biti niža u odnosu na podnošenje većeg broja obrazaca.

Detaljnije informacije o cijenama možete dobiti na web stranici Porezne uprave ili kontaktiranjem njihovog odjela za podršku.

Način plaćanja JOPPD obrasca

Plaćanje JOPPD obrasca obično se vrši putem bankovnog transfera ili online bankarstva. Porezna uprava vam će dati detaljne informacije o tome kako izvršiti plaćanje prilikom predaje obrasca.

Prilikom plaćanja, važno je da pravilno unesete potrebne podatke kako bi se plaćanje registriralo ispravno. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice oko plaćanja, uvijek se možete obratiti Poreznoj upravi.

Popratni troškovi

Osim same cijene JOPPD obrasca, mogu postojati i dodatni troškovi kao što su bankovne naknade za transfer novca ili konzultantske usluge ukoliko koristite usluge vanjskih stručnjaka za ispunjavanje obrasca.

Kako biste izbjegli nepotrebne popratne troškove, preporučuje se da pažljivo provjerite uvjete i cijene prije nego što se odlučite za određenog pružatelja usluga ili način plaćanja.

Koje su posljedice neizdavanja ili nepravilnog popunjavanja JOPPD obrasca?

Neizdavanje ili nepravilno popunjavanje JOPPD obrasca može imati različite posljedice za organizaciju ili pojedinca koji je odgovoran za ispunjavanje ovog obrasca. Neki od najčešćih problema i posljedica su sljedeći:

Kazne i novčane kazne

Ako organizacija propusti izdati ili nepravilno popuniti JOPPD obrazac, mogu se primijeniti kazne i novčane kazne. Ovisno o zakonodavstvu koje važi u zemlji, kazne mogu biti različitih iznosa, a često su propisane i zakonom. Uz to, kazne se mogu povećati kako vrijeme prolazi, ukoliko se obrazac ne dostavi na vrijeme ili ako se uoče ponovljeni propusti.

Pravne posljedice

Ako organizacija ne izda ili nepravilno popuni JOPPD obrazac, to može dovesti do pravnih posljedica. Na primjer, tijela za provođenje zakona mogu pokrenuti istragu zbog kršenja zakona o poreskoj prijavi ili zbog nepravilnosti u evidenciji radnika. Legalne posljedice mogu uključivati ​​novčane kazne, gubitak poslovne licence ili čak kaznene prijave.

Poteškoće u poreznom planiranju

Neizdavanje ili nepravilno popunjavanje JOPPD obrasca može dovesti do poteškoća u poreznom planiranju organizacije. Ako se ne prijavi ili prikaže tačan iznos prihoda i poreza na dohodak, to može rezultirati nepredviđenim poreznim dugovanjima u budućnosti. Ovo može prouzrokovati financijske probleme i nenamjerne porezne obveze koje mogu imati ozbiljne posljedice za organizaciju.

Odbijanje isplate plaća

U nekim slučajevima, ako organizacija ne izda JOPPD obrazac ili ako su podaci na obrascu nepotpuni ili netočni, poslodavci mogu odbiti isplatiti plaću radniku. Ovo se obično događa kada poslodavac ne može pravilno izvršiti porezne obaveze ako nema valjane informacije s JOPPD obrasca.

Otvaranje pravnih postupaka

Ako radnik ili organizacija smatra da su zbog neizdavanja ili nepravilnog popunjavanja JOPPD obrasca pretrpjeli štetu, mogu podnijeti tužbu protiv organizacije ili pojedinca odgovornog za taj obrazac. Ovo može rezultirati pravnim postupcima, gubicima na sudu i dodatnim financijskim gubicima.

Iz tih razloga, važno je da organizacije i pojedinci pravilno izdaju i popunjavaju JOPPD obrazac kako bi izbjegli moguće posljedice i probleme s poreznom upravom.

FAQ: