Kako izvaditi posjedovni list i koristiti ga u praksi

Kako Izvaditi Posjedovni List

Kako Izvaditi Posjedovni List

Posjedovni list je dokument koji dokazuje da ste vlasnik nekretnine i da imate pravo da je koristite. Taj dokument je izuzetno važan i potreban vam je u mnogim situacijama, kao što su prodaja, nasljedstvo ili korišćenje nekretnine kao hipoteke za dobijanje kredita. U ovom članku ćemo vam objasniti kako da izvadite posjedovni list i kako ga koristiti u praksi.

Da biste izvadili posjedovni list, prvo morate da podnesete zahtjev nadležnom organu, koji se u većini slučajeva nalazi u općini ili gradu u kojem se nekretnina nalazi. U zahtjevu trebate navesti sve relevantne informacije o nekretnini, kao što su adresa, površina i katastarske podatke. Također, trebat će vam dokaz o vlasništvu, koji može biti ugovor o kupoprodaji, ugovor o nasljedstvu ili neki drugi relevantni dokument.

Nakon što podnesete zahtjev, nadležni organ će provjeriti da li ispunjavate sve uslove za izdavanje posjedovnog lista. To obično uključuje provjeru katastarskih podataka, kao i provjeru da li je nekretnina upisana na vaše ime. Ako ispunjavate uslove, nadležni organ će izdati posjedovni list, koji će vam biti dostavljen poštom ili možete ga preuzeti lično u općini.

Kada dobijete posjedovni list, trebali biste ga pažljivo provjeriti kako biste bili sigurni da su svi podaci ispravni. Ako primijetite bilo kakve greške ili neslaganja, odmah se obratite nadležnom organu radi njihove ispravke. Nakon provjere podataka, možete koristiti posjedovni list u praksi, kao što je prodaja nekretnine, nasljedstvo ili dobijanje kredita.

Posjedovni list je vrlo važan dokument, stoga ga čuvajte na sigurnom mjestu kako biste ga mogli koristiti kada vam zatreba. Također, preporučuje se da napravite kopiju posjedovnog lista i da je čuvate na drugom sigurnom mjestu.

Koristeći posjedovni list, možete pravno zaštititi svoje vlasništvo nad nekretninom i osigurati se da nemate probleme u budućnosti. Redovno provjeravajte da li je posjedovni list ažuriran i da li su se dogodile bilo kakve promjene koje bi mogle utjecati na vaše vlasništvo. Ako primijetite bilo kakve promjene ili nedostatke, odmah kontaktirajte nadležni organ i podnesite zahtjev za ispravku ili ažuriranje podataka.

Contents

Postupak za izdavanje posjedovnog lista

Korak 1: Potrebna dokumentacija

Da biste izvadili posjedovni list, trebat će vam određena dokumentacija. Evo popisa dokumenata koje trebate pripremiti:

 • Podnesak za izdavanje posjedovnog lista
 • Potvrda o uplati naknade za izdavanje posjedovnog lista
 • Fotokopija osobne iskaznice
 • Fotokopija katastarskog plana ili katastarskog izvatka

Korak 2: Podnošenje zahtjeva

Kada ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, trebate posjetiti mjesto nadležno za izdavanje posjedovnog lista. Tamo ćete morati podnijeti svoj zahtjev za izdavanje posjedovnog lista. Osoblje će pregledati vašu dokumentaciju i provjeriti jesu li svi potrebni dokumenti prisutni.

Korak 3: Plaćanje naknade

Nakon što je vaš zahtjev prihvaćen, bit ćete obvezni platiti naknadu za izdavanje posjedovnog lista. Naknada se može plaćati na licu mjesta, a u nekim slučajevima može se zahtijevati da platite putem bankovnog transfera. Provjerite s kojom metodom plaćanja možete izvršiti transakciju.

Korak 4: Obrada zahtjeva

Nakon što ste podnijeli zahtjev i platili naknadu, vaš zahtjev će biti obrađen. Ovaj postupak može potrajati neko vrijeme pa budite strpljivi. Tijekom obrade, nadležno tijelo će provjeriti vaše podatke i dokumentaciju kako bi se osiguralo da ispunjavate sve uvjete za izdavanje posjedovnog lista.

Korak 5: Izdavanje posjedovnog lista

Nakon što je vaš zahtjev odobren, bit će vam izdan posjedovni list. To je službeni dokument koji potvrđuje da ste vlasnik ili korisnik određene nekretnine. Dobit ćete fizički primjerak posjedovnog lista koji biste trebali pažljivo čuvati.

Sada kada posjedujete posjedovni list, možete ga koristiti za razne pravne svrhe, kao što je legalizacija nekretnine ili prodaja imovine.

Obavezni dokumenti za izdavanje posjedovnog lista

Zahtjev za izdavanje posjedovnog lista mora biti popraćen odgovarajućom dokumentacijom kako bi se osigurao pravilan postupak i utvrđivanje vlasništva nad nekretninom. Evo popisa obaveznih dokumenata:

1. Dokumenti o vlasništvu nekretnine

 • Ugovor o kupoprodaji – kopija ovog ugovora je potrebna kako bi se dokazalo da ste vlasnik nekretnine. Ako ste stekli nekretninu putem darovnog ugovora ili nasljeđivanjem, morat ćete priložiti odgovarajuću dokumentaciju koja to potvrđuje.
 • Dokazi o plaćanju – potrebno je dostaviti sve potvrde o plaćanju, kao što su računi, bankovni izvodi ili potvrde o uplati, kako bi se dokazalo da ste izvršili plaćanje nekretnine.
 • Dokaz o poreznom identifikacijskom broju – potrebno je dostaviti dokaz o poreznom identifikacijskom broju kako bi se utvrdilo vlasništvo i identitet vlasnika nekretnine.

2. Dokumenti o tehničkom opisu nekretnine

 • Plan nekretnine – detaljni plan nekretnine s prikazom svih stambenih i poslovnih prostora, kao i drugih karakteristika nekretnine.
 • Izvod iz katastra nekretnina – ovaj dokument služi kao dokaz o upisu nekretnine u katastar i može se dobiti putem nadležnog katastarskog ureda.

3. Identifikacijski dokumenti

 • Osobna iskaznica – važeća osobna iskaznica ili putovnica potrebna je kako bi se identificirao vlasnik nekretnine.
 • Dokazi o prebivalištu – potrebno je dostaviti dokaze o prebivalištu, kao što su prijavica ili upis u registar prebivališta, kako bi se potvrdila adresa vlasnika nekretnine.

Uz ove dokumente, možda će biti potrebni i dodatni dokumenti ovisno o specifičnostima slučaja. Važno je provjeriti lokalne propise i uvjete za izdavanje posjedovnog lista kako biste bili sigurni da imate svu potrebnu dokumentaciju.

Koliko traje proces izdavanja posjedovnog lista

Koliko traje proces izdavanja posjedovnog lista

Proces izdavanja posjedovnog lista u Hrvatskoj može trajati neko vrijeme, ovisno o različitim faktorima. U nastavku su navedeni neki koraci koji obično čine proces izdavanja posjedovnog lista:

 1. Prikupljanje dokumentacije: Prvi korak u procesu je prikupljanje svih potrebnih dokumenata. To može uključivati osobne isprave vlasnika, dokaze o vlasništvu nad zemljištem ili nekretninom, planove i ostale relevantne dokumente.
 2. Podnošenje zahtjeva: Nakon prikupljanja dokumentacije, vlasnik nekretnine treba podnijeti zahtjev za izdavanje posjedovnog lista nadležnom tijelu.
 3. Pregled i procjena: Nakon podnošenja zahtjeva, nadležno tijelo će provesti pregled i procjenu nekretnine kako bi se utvrdilo da ispunjava sve potrebne uvjete za izdavanje posjedovnog lista.
 4. Odluka o izdavanju: Nakon pregleda i procjene, nadležno tijelo će donijeti odluku o izdavanju posjedovnog lista. Ova odluka može trajati neko vrijeme, ovisno o opterećenju službenika i složenosti slučaja.
 5. Izdavanje posjedovnog lista: Ako je odluka o izdavanju pozitivna, nadležno tijelo će izdati posjedovni list vlasniku nekretnine.

Proces izdavanja posjedovnog lista može trajati nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, ovisno o svakom pojedinačnom slučaju. Važno je imati strpljenja i pratiti upute i zahtjeve nadležnog tijela kako bi se osiguralo što brže i uspješnije okončanje procesa.

Kako koristiti posjedovni list u praksi

1. Informacije o nekretnini

Prilikom korištenja posjedovnog lista u praksi, prva stvar koju trebate provjeriti su informacije o nekretnini koje se nalaze na posjedovnom listu. Ove informacije uključuju:

 • Opis nekretnine – vrsta nekretnine (stan, kuća, zemljište itd.), površina, broj soba.
 • Adresa nekretnine – ulica, broj, grad.
 • Podaci o vlasniku nekretnine – ime, prezime, adresa.

2. Potvrđivanje vlasništva

Posjedovni list se koristi kao dokaz vlasništva nad nekretninom. Kako biste koristili posjedovni list u praksi, potrebno je potvrditi da ste vlasnik nekretnine na kojoj posjedujete posjedovni list.

Kako biste potvrdili vlasništvo, možete upotrijebiti sljedeće korake:

 1. Potražite broj zemljišne knjige ili katastarske čestice i usporedite ga s brojem koji se nalazi na posjedovnom listu.
 2. Konzultirajte zemljišnu knjigu kako biste provjerili da li su podaci o vlasništvu u skladu s posjedovnim listom.
 3. Ukoliko postoje bilo kakve nepravilnosti ili sumnje u vezi vlasništva, obratite se nadležnim institucijama kako biste provjerili legalnost vlasništva.

3. Koristi posjedovnog lista u pravnom prometu

Posjedovni list može se koristiti u raznim pravnim poslovima. Neka od područja na kojima se posjedovni list često koristi u praksi uključuju:

 • Prodaja nekretnine – pri kupoprodaji nekretnine, posjedovni list služi kao dokaz vlasništva i koristi se za prenos prava vlasništva na novog vlasnika.
 • Hipoteka – posjedovni list omogućuje bankama i drugim financijskim institucijama da utvrde da je nekretnina koja se uzima kao zalog za kredit u posjedu vlasnika.
 • Nasljedstvo – posjedovni list dokazuje da je nekretnina pripadala umrloj osobi i koristi se prilikom prenosa vlasništva na nasljednike.

4. Provjera ispravnosti posjedovnog lista

Prilikom korištenja posjedovnog lista u praksi, potrebno je provjeriti ispravnost i ažurnost podataka na posjedovnom listu. Ovi podaci uključuju:

 1. Potpis vlasnika ili vlasnika nekretnine.
 2. Datum izdavanja posjedovnog lista.
 3. Pečat institucije koja je izdala posjedovni list.

Ukoliko primijetite nepravilnosti ili imate sumnje u vezi ispravnosti posjedovnog lista, obratite se nadležnim institucijama kako biste provjerili valjanost dokumenta.

5. Upotreba posjedovnog lista u sudskim postupcima

Posjedovni list se može koristiti kao dokaz u sudskim postupcima u vezi nekretnina. Ukoliko imate spor vezan uz nekretninu, posjedovni list može biti ključan dokaz vlasništva nad nekretninom.

Vrsta postupka Način upotrebe posjedovnog lista
Tužba za utvrđenje vlasništva Posjedovni list može biti priložen kao dokaz vlasništva nad nekretninom.
Spor oko granica Posjedovni list može se koristiti za utvrđivanje granica nekretnine i vlasničkih prava.
Izvršni postupak Posjedovni list može biti priložen kao dokaz vlasništva pri naplati potraživanja na nekretnini.

Ukoliko želite koristiti posjedovni list kao dokaz u sudskom postupku, potrebno je konzultirati se s odvjetnikom koji će vam pružiti odgovarajuće savjete i pomoć u vezi s tim.

Koja prava daje posjedovni list

Posjedovni list je dokument koji potvrđuje da neka osoba ili pravno lice ima pravo posjedovanja određene imovine. Posjedovni list je vrlo važan dokument koji daje određena prava vlasniku ili posjedniku imovine.

Prava vlasnika

Posjedovni list daje sledeća prava vlasniku:

 • Vlasnik ima pravo koristiti imovinu na način koji je zakonit i u skladu sa propisima.
 • Vlasnik ima pravo iznajmiti imovinu i naplaćivati najamninu.
 • Vlasnik ima pravo prodavati imovinu i prenositi vlasništvo drugim osobama.
 • Vlasnik ima pravo staviti zalog na imovinu ili je hipoteku za dobijanje kredita.
 • Vlasnik ima pravo naslediti imovinu i preneti je na svoje naslednike.

Prava posjednika

Posjedovni list također daje određena prava posjedniku imovine. Prava posjednika mogu biti ograničena u poređenju sa pravima vlasnika, ali oni i dalje imaju neka prava. Evo nekoliko prava posjednika:

 • Posjednik ima pravo koristiti imovinu na način koji je zakonit i u skladu sa propisima.
 • Posjednik ima pravo zahtevati od vlasnika odgovarajuće održavanje imovine.
 • Posjednik ima pravo protiviti se bilo kakvim neovlaštenim ulascima u imovinu.
 • Posjednik može koristiti imovinu kao sredstvo u poslovanju.

Važno je napomenuti da posjedovni list ne garantuje apsolutnu sigurnost vlasništva ili posjeda. U nekim slučajevima mogu postojati sporni ili nezakoniti zahtevi na imovinu, koji se moraju rešiti putem sudske ili administrativne procedure.

Kako prodavati ili iznajmljivati nekretninu s posjedovnim listom

Posjedovni list je službeni dokument koji potvrđuje da je osoba ili organizacija vlasnik određene nekretnine. Ovaj dokument je neophodan pri prodaji ili iznajmljivanju nekretnine, jer dokazuje da imate zakonsko pravo raspolaganja s nekretninom. Evo nekoliko koraka kako prodavati ili iznajmljivati nekretninu s posjedovnim listom.

Korak 1: Priprema nekretnine

Pre nego što krenete s prodajom ili iznajmljivanjem nekretnine, trebate je pripremiti za posjete potencijalnih kupaca ili zakupaca. Osigurajte da je nekretnina čista, uredna i u dobrom stanju. Ako je potrebno, razmotrite potrebne popravke ili renoviranje kako biste povećali atraktivnost nekretnine.

Korak 2: Odredite cijenu ili najam

Za prodaju ili iznajmljivanje nekretnine važno je odrediti pravu cijenu ili najam. Možete koristiti usluge agenata za nekretnine ili sami istražiti tržište kako biste saznali prosječne cijene sličnih nekretnina u vašem području.

Korak 3: Oglašavanje

Nakon što odredite cijenu ili najam, važno je oglašavati nekretninu kako biste privukli potencijalne kupce ili zakupce. Možete koristiti različite platforme za oglašavanje kao što su lokalni oglasnici, internetske stranice za nekretnine ili društvene mreže. U oglasu trebate navesti osnovne informacije o nekretnini, kao što su broj soba, površina, lokacija i cijena.

Korak 4: Pregled potencijalnih kupaca ili zakupaca

Korak 4: Pregled potencijalnih kupaca ili zakupaca

Kada zaprimite prijave zainteresiranih kupaca ili zakupaca, trebate organizirati pregled nekretnine. Tijekom pregleda, potencijalni kupci ili zakupci mogu postavljati pitanja i razgledati prostorije. Ovaj korak može biti ključan za postizanje dogovora o prodaji ili zakupu.

Korak 5: Pregovaranje i sklapanje ugovora

Ako pronađete kupca ili zakupca koji je zainteresiran, slijedi pregovaranje o uvjetima prodaje ili najma. U ovom koraku možete se dogovoriti o cijeni, uvjetima plaćanja, trajanju najma i drugim važnim aspektima. Nakon postizanja dogovora, potrebno je sastaviti i potpisati ugovor koji će služiti kao pravna osnova za prodaju ili najam nekretnine.

Korak 6: Transfer vlasništva u posjedovnom listu

Nakon zaključenja ugovora, morate izvršiti transfer vlasništva u posjedovnom listu. To je pravni proces koji obično uključuje posjete nadležnom uredu za nekretnine kako biste preneli vlasništvo novom vlasniku ili zakupcu. Potpisani ugovor će biti jedan od glavnih dokaza o promjeni vlasništva u posjedovnom listu.

Uživajte u prodaji ili iznajmljivanju vaše nekretnine s posjedovnim listom, jer vam ovaj dokument pruža sigurnost i povjerenje u zakonitost vaših transakcija.

Kako koristiti posjedovni list kao garanciju za kredit

1. Prednosti posjedovnog lista kao garancije

Posjedovni list je dokument koji potvrđuje vlasništvo nad nekretninom. Kada želite dobiti kredit, posjedovni list može biti koristan jer pruža sigurnost bankama i drugim financijskim institucijama. Evo nekoliko prednosti korištenja posjedovnog lista kao garancije za kredit:

 • Sigurnost za zajmodavca: Banka će biti sigurna da ima pravno sredstvo za naplatu kredita, jer će imati pravo naplatiti dug prodajom nekretnine koja je navedena u posjedovnom listu.
 • Povoljnije uvjete kredita: Kada koristite posjedovni list kao garanciju, možete dobiti povoljnije uvjete kredita, jer banka smatra da je rizik od davanja kredita manji kada ima nekretninu kao sigurnost.
 • Veća mogućnost dobivanja većeg iznosa kredita: Ako posjedujete vrijednu nekretninu, to vam može omogućiti dobivanje većeg iznosa kredita, jer banka ima veće jamstvo.

2. Postupak korištenja posjedovnog lista kao garancije

Da biste koristili posjedovni list kao garanciju za kredit, slijedite ovaj postupak:

 1. Priprema dokumentacije: Prije svega, trebate pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje vaše vlasništvo nad nekretninom. To uključuje posjedovni list, ugovor o kupoprodaji, dokaz o uplati poreza na promet nekretnina i slično.
 2. Posjeta banci: Zatim trebate posjetiti banku ili drugu financijsku instituciju koja vam nudi kredit. Tamo ćete se trebati sastati s bankovnim službenikom i iznijeti svoj zahtjev za kredit.
 3. Predaja dokumentacije: Banka će tražiti da im dostavite potrebnu dokumentaciju, uključujući posjedovni list. Oni će temeljito pregledati sve dokumente kako bi provjerili vaše vlasništvo nad nekretninom i utvrdili vrijednost nekretnine.
 4. Procjena vrijednosti nekretnine: Banka će možda angažirati neovisne procjenitelje koji će izvršiti procjenu vrijednosti nekretnine koja se koristi kao garancija. Na temelju te procjene, banka će odrediti iznos kredita koji vam može odobriti.
 5. Donošenje odluke: Nakon pregleda dokumentacije i procjene nekretnine, banka će donijeti odluku o odobravanju ili odbijanju kredita. Ako je kredit odobren, bit ćete obaviješteni o uvjetima kredita, kao što su iznos kredita, kamatna stopa i rok otplate.

3. Rizici povezani s korištenjem posjedovnog lista kao garancije

Kada koristite posjedovni list kao garanciju za kredit, trebate biti svjesni nekih rizika:

 • Gubitak nekretnine: Ako ne uspijete otplatiti kredit, banka ima pravo zaplijeniti nekretninu navedenu u posjedovnom listu kao jamstvo. To može rezultirati gubitkom vaše nekretnine.
 • Visoke kamatne stope: Kada koristite nekretninu kao garanciju, banke mogu primijeniti više kamatne stope kako bi se zaštitile od mogućih rizika.
 • Novi troškovi: Pored kamate na kredit, možda ćete morati platiti i dodatne troškove koji su povezani s korištenjem vaše nekretnine kao garancije. To mogu biti troškovi procjene nekretnine, porezi na promet nekretnina i slično.

Prije nego što odlučite koristiti posjedovni list kao garanciju za kredit, pažljivo razmotrite sve prednosti i rizike te se posavjetujte s financijskim stručnjakom ako je potrebno.

Šta uraditi u slučaju gubitka ili oštećenja posjedovnog lista

Ako izgubite ili oštetite posjedovni list, trebali biste odmah poduzeti određene korake kako biste riješili situaciju i kako biste mogli nastaviti koristiti ga u praksi.

1. Prijavite gubitak ili oštećenje

Prva stvar koju trebate učiniti je prijaviti gubitak ili oštećenje posjedovnog lista nadležnoj instituciji. To možete učiniti osobno ili putem pisane prijave, koju možete prenijeti poštom ili elektroničkom poštom.

2. Donesite potrebne dokumente

Kada prijavljujete gubitak ili oštećenje, trebate donijeti određene dokumente. To uključuje vašu osobnu iskaznicu, dokaz o vlasništvu nekretnine (na primjer, kupoprodajni ugovor), kao i bilo kakve druge relevantne dokumente koje posjedujete.

3. Plaćanje administrativnih pristojbi

Za izdavanje novog posjedovnog lista ili obnavljanje oštećenog, obično ćete morati platiti određene administrativne pristojbe. Provjerite trenutne stope pristojbi i uplatite iznos koji je propisan od strane nadležnih institucija.

4. Počekajte na novi posjedovni list

Nakon što ste prijavili gubitak ili oštećenje i podnijeli zahtjev za novi posjedovni list, morate pričekati da se obradi vaš zahtjev. Obrada može potrajati neko vrijeme, ovisno o postupku koji se primjenjuje u vašoj zemlji.

U međuvremenu, možda ćete morati koristiti privremene dokumente ili potvrde kako biste mogli nastaviti koristiti svoju nekretninu u praksi. Budite strpljivi i provjerite kod nadležnih institucija jesu li usluge privremenog korištenja dostupne u vašem slučaju.

FAQ:

Kako mogu izvaditi posjedovni list za svoju nekretninu?

Za izdavanje posjedovnog lista za svoju nekretninu, morate se obratiti nadležnom katastarskom uredu s relevantnim dokumentima kao što su ugovori, planovi i osobni dokumenti. Uz to, morat ćete platiti administrativnu naknadu. Nakon provjere dokumentacije, katastarski ured će izdati posjedovni list.

Koji su koraci potrebni nakon izdavanja posjedovnog lista?

Nakon izdavanja posjedovnog lista, trebate ga registrirati kako biste ga legalno koristili. To možete učiniti putem javnog bilježnika koji će provjeriti autentičnost dokumenta i unijeti ga u zemljišne knjige. Nakon registracije posjedovnog lista, postat ćete vlasnik nekretnine.

Kako mogu koristiti posjedovni list u praksi?

Posjedovni list je vrlo važan dokument koji dokazuje vaše vlasništvo nad nekretninom. Možete ga koristiti za razne svrhe kao što su prodaja, iznajmljivanje ili nasljeđivanje nekretnine. Također, posjedovni list vam omogućuje da koristite nekretninu kao kolateral prilikom dobivanja kredita ili hipoteke.

Koliko dugo traje postupak izdavanja posjedovnog lista?

Vrijeme potrebno za izdavanje posjedovnog lista može varirati ovisno o različitim faktorima. U nekim slučajevima, postupak može biti brz i završiti se u roku od nekoliko tjedana. Međutim, u drugim slučajevima, to može trajati nekoliko mjeseci ili čak duže, posebno ako postoje komplikacije u dokumentaciji ili sporovi oko vlasništva.