Kako postati e-građanin: koraci za online identifikaciju i pristup javnim uslugama

Kako Postati E Građanin

Kako Postati E Građanin

Digitalizacija društva omogućava građanima pristup brojnim javnim uslugama iz udobnosti vlastitog doma. U ovom vodiču saznat ćete kako postati e-građanin i koristiti online identifikaciju za pristup javnim uslugama na internetu.

Jedan od ključnih koraka za postizanje statusa e-građanina je elektronička identifikacija. Ona omogućuje siguran pristup različitim e-uslugama i zaštitu vaših osobnih podataka. Postoji nekoliko načina za pristupanje elektroničke identifikacije, uključujući upotrebu elektroničkog identifikacijskog tokena ili mobilne identifikacije.

Jednom kada ste dobili elektronički identifikacijski token ili aktivirali mobilnu identifikaciju, možete pristupiti raznim uslugama online. To uključuje pristup portalima za plaćanje računa, prijavu poreza, podnošenje zahtjeva za javnu potporu i još mnogo toga. Online pristup javnim uslugama olakšava živote građanima, štedi vrijeme i smanjuje administrativne troškove.

Mnoge zemlje diljem svijeta implementirale su e-građanstvo kako bi omogućile građanima brz i jednostavan pristup uslugama. Digitalizacija društva donosi brojne prednosti, uključujući veću transparentnost, uštede administrativnih troškova i povećane mogućnosti za građane. Uz korištenje elektroničke identifikacije, građani mogu u potpunosti iskoristiti mogućnosti modernog doba i koristiti javne usluge na najefikasniji način.

Registracija i odabir elektroničkog identiteta

Da biste postali e-građanin i imali pristup javnim uslugama putem interneta, morate se prvo registrirati i odabrati svoj elektronički identitet. Ovaj proces uključuje sljedeće korake:

 1. Posjeta nadležnoj instituciji – Prvi korak je posjetiti nadležnu instituciju koja nudi usluge elektroničkog identiteta. Obično je to lokalna uprava ili državna institucija. Provjerite koja je institucija odgovorna za pružanje ovih usluga u vašem području.
 2. Podnošenje zahtjeva – Nakon što posjetite instituciju, morat ćete podnijeti zahtjev za izdavanje elektroničkog identiteta. To uključuje pružanje vaših osobnih podataka, poput imena, adrese, datuma rođenja i broja osobne iskaznice.
 3. Verifikacija identiteta – Nakon podnošenja zahtjeva, institucija će provjeriti vaše podatke kako bi potvrdila vaš identitet. To može uključivati ​​provjeru osobne iskaznice, putovnice ili drugih identifikacijskih dokumenata. Također, možete biti pozvani na razgovor ili intervju kako bi se dodatno potvrdio vaš identitet.
 4. Izdavanje elektroničkog identiteta – Nakon verifikacije identiteta, institucija će vam izdati elektronički identitet. To može biti u obliku pametne kartice, USB ključa ili drugog digitalnog medija. Ovaj identitet omogućuje vam sigurno pristupanje sustavima i uslugama putem interneta.
 5. Postavljanje lozinke i PIN-a – Kada dobijete svoj elektronički identitet, bit će vam dodijeljeni korisničko ime, lozinka i PIN broj. Važno je odabrati snažnu lozinku i čuvati ju sigurno. PIN broj koristit ćete za potvrdu identiteta prilikom pristupa određenim uslugama.

Registracija i odabir elektroničkog identiteta su važni koraci koji vam omogućuju pristup javnim uslugama putem interneta. Budite sigurni da pružate točne podatke i pažljivo čuvajte svoj elektronički identitet kako biste osigurali siguran pristup svojim podacima i uslugama.

Verifikacija identiteta putem osobne iskaznice

Verifikacija identiteta putem osobne iskaznice je jedan od načina da postanete e-građanin i dobijete pristup raznim javnim uslugama putem interneta. Kada se prijavite za e-građanstvo, prvi korak u tom procesu je verifikacija vašeg identiteta. Kao jedan od najčešćih načina verifikacije se koristi osobna iskaznica.

Da biste uspješno prošli verifikaciju identiteta putem osobne iskaznice, slijedite sljedeće korake:

 1. Pripremite svoju osobnu iskaznicu i prijavite se na službenu web stranicu za e-građanstvo.
 2. Odaberite opciju “Verifikacija identiteta putem osobne iskaznice” i slijedite upute na zaslonu.
 3. Unesite vaše osobne podatke koji se traže, kao što su ime, prezime, OIB i datum rođenja.
 4. Potvrdite da ste suglasni s uvjetima korištenja i zaštite privatnosti.
 5. Promotrite sve unesene podatke kako biste bili sigurni da su ispravni.
 6. Ako je sve ispravno, kliknite na “Pošalji” i nastavite na sljedeći korak u postupku verifikacije.
 7. Na sljedećoj stranici bit ćete upućeni da prenesete kopiju vaše osobne iskaznice. Otvorite skener ili kameru na vašem uređaju i prenesite sliku ili skenirajte osobnu iskaznicu.
 8. Nakon prenosa vaše osobne iskaznice, pričekajte da se podaci provjere.
 9. Kada provjera bude uspješna, bit ćete obaviješteni putem emaila ili SMS poruke da je vaš identitet uspješno verificiran i da možete nastaviti s procesom e-građanstva.
You might be interested:  Kako Se Cestita Ramazan Na Bosanski

Napomena: Budite oprezni prilikom prenošenja i dijeljenja osobnih podataka putem interneta. Osigurajte da koristite sigurnu internet vezu i provjerite da je web stranica za e-građanstvo autentična prije nego što dijelite vaše podatke.

Verifikacija identiteta putem osobne iskaznice jedan je od sigurnih načina potvrde vašeg identiteta pri prijavi za e-građanstvo. Slijedite korake pažljivo kako biste osigurali da je vaša identifikacija uspješno verificirana.

Elektronički potpis i sigurnost

Što je elektronički potpis?

Elektronički potpis je digitalna tehnologija koja omogućava potvrdu identiteta osobe koja elektroničkim putem šalje dokumente ili obavlja transakcije. To je elektronski ekvivalent vlastoručnom potpisu i koristi se u cilju osiguranja autentičnosti, integriteta i povjerljivosti elektroničkih dokumenata. Elektronički potpis ima istu pravnu snagu kao i klasični potpis.

Kako funkcionira elektronički potpis?

Elektronički potpis se temelji na kriptografiji i javnoj infrastrukturi ključeva (PKI). Proces elektroničkog potpisivanja uključuje korisnika koji stvara digitalni potpis koristeći svoj privatni ključ, a zatim šalje digitalni potpis zajedno s dokumentom primatelju. Primatelj zatim može provjeriti autentičnost i integritet dokumenta koristeći javni ključ korisnika.

Zašto je važan elektronički potpis?

Elektronički potpis omogućava sigurno slanje elektroničkih dokumenata i transakcija. On pruža jamstvo da su dokumenti poslani od strane prave osobe, da nisu mijenjani tijekom slanja i da su povjerljivi. Elektronički potpis olakšava poslovanje, smanjuje troškove i ubrzava procese jer eliminira potrebu za papirnatim dokumentima i fizičkim potpisivanjem.

Sigurnost elektroničkog potpisa

Da bi elektronički potpis bio siguran, potrebno je osigurati sigurnost privatnih ključeva korištenih za potpisivanje. Privatni ključevi trebaju biti zaštićeni lozinkom i pohranjeni na sigurnom mjestu. Također je važno provjeriti autentičnost digitalnih potpisa kako bi se spriječilo korištenje krivotvorenih potpisa.

Pravni okvir elektroničkog potpisa u Hrvatskoj

U Hrvatskoj, elektronički potpis reguliran je zakonom o elektroničkom potpisu. Zakon propisuje pravila i uvjete za korištenje elektroničkog potpisa te priznaje pravnu valjanost elektroničkih dokumenata i transakcija. Elektronički potpis ima istu snagu kao i klasični potpis samo ako je korišten u skladu sa zakonom.

Prednosti elektroničkog potpisa

 • Ubrzava procese i smanjuje troškove
 • Povećava sigurnost i povjerljivost elektroničkih dokumenata
 • Osigurava autentičnost i integritet dokumenata
 • Eliminira potrebu za papirnatim dokumentima i fizičkim potpisivanjem

Nedostaci elektroničkog potpisa

 • Zahtijeva korištenje računalne opreme i pristup internetu
 • Može biti podložan hakiranju i zloupotrebama ako se ne koristi sigurno
 • Neki ljudi još uvijek preferiraju klasični potpis

Postavljanje pristupnih podataka

Da biste postali e-građanin i pristupili javnim uslugama putem interneta, prvo morate postaviti svoje pristupne podatke. Pristupni podaci su korisničko ime i lozinka koje će vam omogućiti identifikaciju i pristup elektroničkim uslugama.

Za postavljanje pristupnih podataka slijedite ove korake:

 1. Posjetite web stranicu e-Građani i kliknite na gumb “Registracija”.
 2. Ispunite obrazac za registraciju pružajući tražene osobne podatke, kao što su ime, prezime, adresa, datum rođenja itd.
 3. Odaberite korisničko ime i lozinku. Korisničko ime treba biti jedinstveno i jednostavno za pamćenje, dok lozinka treba biti sigurna i sadržavati kombinaciju slova, brojeva i posebnih znakova.
 4. Pročitajte i prihvatite uvjete korištenja i politiku privatnosti.
 5. Provjerite svoje podatke i kliknite na gumb “Registriraj se”.

Nakon što ste uspješno postavili svoje pristupne podatke, moći ćete pristupiti raznim javnim uslugama putem interneta. Ove usluge mogu uključivati plaćanje računa, prijava poreza, podnošenje zahtjeva za osobne dokumente, vođenje poslovanja i još mnogo toga.

Uvijek se pobrinite da čuvate svoje pristupne podatke sigurno i ne dijelite ih s drugima. Ako primijetite bilo kakve sumnjive aktivnosti na svom računu, odmah promijenite lozinku i obavijestite službu za korisnike e-Građani.

Pristup e-uslugama i aplikacijama

Pristup e-uslugama i aplikacijama omogućuje vam da online pristupate različitim javnim uslugama i aplikacijama putem interneta. Ovaj način pruža brz, jednostavan i siguran pristup raznim uslugama, poput podnošenja zahtjeva, plaćanja računa, rezervacije termina i još mnogo toga.

You might be interested:  Kako Pokrenuti Vlastiti Posao

Kako pristupiti e-uslugama?

Da biste pristupili e-uslugama, prvi korak je da se registrirate kao e-građanin. Registracija se može obaviti putem službene web stranice i uključuje popunjavanje obrasca s osobnim podacima. Nakon registracije, dobit ćete korisničko ime i zaporku putem kojih će te se prijavljivati na e-usluge.

Vrste e-usluga i aplikacija

E-usluge se mogu podijeliti u nekoliko kategorija, ovisno o svojoj svrsi. Neke od najčešće korištenih e-usluga uključuju:

 • E-usluge javne uprave: omogućuju pristup raznim uslugama koje pružaju državne institucije, poput izdavanja osobnih dokumenata, prijave poreza, ostvarivanja socijalnih prava itd.

 • Financijske e-usluge: omogućuju pristup bankovnim i financijskim uslugama putem interneta, poput pregledavanja stanja računa, plaćanja računa, prijenosa novca itd.

 • Zdravstvene e-usluge: omogućuju pristup zdravstvenim uslugama, poput naručivanja pregleda, pregledavanja nalaza, preuzimanja e-recepata itd.

 • Obrazovne e-usluge: omogućuju pristup obrazovnim materijalima, prijavi ispita, pregledavanju rezultata itd.

Sigurnost prilikom korištenja e-usluga

Sigurnost prilikom korištenja e-usluga

Kako biste osigurali sigurnost prilikom korištenja e-usluga i aplikacija, važno je pratiti određene smjernice:

 1. Koristite snažnu zaporku koja se sastoji od kombinacije slova, brojeva i posebnih znakova.

 2. Redovito mijenjajte svoju zaporku kako biste smanjili rizik od neovlaštenog pristupa.

 3. Provjerite je li web stranica na koju pristupate sigurna i ima SSL certifikat. SSL certifikat osigurava enkripciju podataka između vašeg računala i web poslužitelja.

 4. Nemojte dijeliti osobne podatke, poput zaporki, s drugim osobama.

Benefiti pristupa e-uslugama

Pristup e-uslugama i aplikacijama donosi brojne benefite, uključujući:

 • Prijevremeno rješavanje raznih administrativnih zadataka bez odlaska na šaltere i čekanja u redu.
 • Efikasnija komunikacija s državnim institucijama, što često rezultira bržim i kvalitetnijim odgovorima na vaše zahtjeve.
 • Ekonomska korist, jer možete izbjeći putne troškove povezane s odlaskom na šaltere ili sastancima.
 • Veći izbor usluga koje se mogu koristiti iz udobnosti vlastitog doma ili ureda.

Zaključak

Pristup e-uslugama i aplikacijama omogućuje vam jednostavan i siguran pristup raznim javnim uslugama putem interneta. Registracija kao e-građanin prvi je korak u ovom procesu, a zatim možete koristiti razne vrste e-usluga, poput usluga javne uprave, financijskih usluga, zdravstvenih usluga itd. Pravilna sigurnost prilikom korištenja e-usluga također je važna, a pridržavanje sigurnosnih smjernica pomoći će vam zaštititi svoje podatke. Uz brojne benefite koje pruža pristup e-uslugama, ovo je praktičan način da riješite administrativne zadatke i komunicirate s institucijama iz udobnosti svog doma.

Elektronička komunikacija s državnim tijelima

Kao e-građanin, imate mogućnost elektroničke komunikacije s državnim tijelima putem interneta. Ova vrsta komunikacije omogućuje vam jednostavan i brz pristup različitim javnim uslugama.

Koraci za elektroničku komunikaciju s državnim tijelima

 1. Registracija kao e-građanin – prvi korak je da se registrirate kao e-građanin. To možete učiniti putem interneta na službenoj stranici e-građanstva. Potrebno je popuniti obrascu, pružiti tražene informacije i slijediti upute za verifikaciju identiteta.
 2. Dobivanje digitalnog identiteta – nakon uspješne registracije, dobit ćete digitalni identitet koji će vam omogućiti pristup raznim uslugama i komunikaciju s državnim tijelima.
 3. Odabir željenih usluga – na internetskim stranicama e-građanstva možete odabrati željene usluge s kojima želite komunicirati elektronički. To mogu biti razne javne usluge poput plaćanja poreza, podnošenja zahtjeva, provjere statusa prijava i slično.
 4. Pristup uslugama – nakon odabira usluga, moći ćete pristupiti njima putem interneta. To može uključivati slanje elektroničkih obrazaca, primanje obavijesti, praćenje napretka i drugih interakcija s državnim tijelima.
 5. Sigurnosne mjere – prilikom komunikacije s državnim tijelima putem interneta, važno je pridržavati se sigurnosnih mjera. To uključuje korištenje sigurnih lozinki, zaštite računala od malwarea i pažljivo rukovanje s osobnim podacima.

Elektronička komunikacija s državnim tijelima omogućuje vam uštedu vremena, smanjenje birokracije i brži pristup javnim uslugama. Budući da se sve više tijela prelazi na digitalne procese, ovo je korisni resurs za ostvarivanje vaših potreba i zahtjeva.

Primjeri usluga za elektroničku komunikaciju s državnim tijelima
Usluga Kratki opis
Podnošenje porezne prijave Mogućnost podnošenja porezne prijave putem interneta, uključujući upisivanje traženih informacija i slanje elektroničkog obrasca.
Registracija vozila Mogućnost online registracije vozila, uključujući odabir registracijskih tablica, ispunjavanje potrebnih dokumenata i slanje elektroničkog zahtjeva.
Podnošenje zahtjeva za putovnicu Mogućnost online podnošenja zahtjeva za putovnicu, uključujući slanje traženih dokumenata i zakazivanje termina za predaju dokumenata u određenom uredima.

Uz elektroničku komunikaciju, više ne morate trošiti vrijeme na stajanje u redovima i ispunjavanje papirnatih obrazaca. Sve što trebate je pristup internetu i digitalni identitet kako biste mogli komunicirati s državnim tijelima jednostavno i brzo.

Proces elektroničke verifikacije i potvrde identiteta

1. Izbor pružatelja usluge elektroničke identifikacije

Prvi korak u procesu postizanja e-građanina je odabir pružatelja usluge elektroničke identifikacije. U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko ovlaštenih pružatelja usluge elektroničke identifikacije, poput FINA-e (Financijska agencija) i HZZO-a (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje).

You might be interested:  Kako Ostvariti Pravo Na Toplice

2. Prijava i registracija

Nakon odabira pružatelja usluge, sljedeći korak je prijava i registracija korisničkog računa. Korisnik će morati pružiti osobne podatke, kao što su ime, prezime, OIB (Osobni identifikacijski broj) i adresa prebivališta. Također, korisnik će morati odabrati korisničko ime i lozinku za pristup e-građanin mreži.

3. Potvrda identiteta

Nakon registracije, korisnik treba osobno posjetiti ured pružatelja usluge radi potvrde identiteta. Ovdje će korisnik morati predočiti važeći identifikacijski dokument (npr. osobna iskaznica) kako bi se provjerila njegova istovjetnost s prijavljenim podacima.

4. Izrada digitalnog certifikata

Nakon uspješne provjere identiteta, korisnik će dobiti digitalni certifikat. Digitalni certifikat je elektronički dokument koji potvrđuje identitet korisnika i omogućuje sigurnu komunikaciju između korisnika i e-građanin sustava. Certifikat je pohranjen na pametnoj kartici ili USB uređaju koji korisnik mora čuvati na sigurnom mjestu.

5. Pristup javnim uslugama

Nakon dobivanja digitalnog certifikata, korisnik će moći pristupiti raznim javnim uslugama putem e-građanin mreže. To uključuje prijave poreza, pristup evidencijama državnih institucija, plaćanje računa i druge administrativne postupke. Korisnik treba koristiti svoje korisničko ime, lozinku i digitalni certifikat za autentifikaciju i pristup tim uslugama.

Dakle, proces elektroničke verifikacije i potvrde identiteta sastoji se od odabira pružatelja usluge, prijave i registracije, provjere identiteta, izrade digitalnog certifikata i naposljetku pristupa javnim uslugama putem e-građanin mreže. Proces je osmišljen kako bi korisnicima omogućio siguran pristup i korištenje online usluga.

Upotreba e-građanstva za kontrolu i upravljanje osobnim podacima

E-građanstvo je digitalni identitet koji omogućuje građanima pristup raznim online uslugama i kontrolu nad vlastitim osobnim podacima. Kroz e-građanstvo građani mogu aktivno upravljati svojim podacima, pristupiti informacijama i iskoristiti prednosti moderne tehnologije.

Kontrola osobnih podataka

Jedna od najvažnijih prednosti e-građanstva je mogućnost kontrole i upravljanja svojim osobnim podacima. Kroz sigurne online platforme, građani mogu pristupiti podacima koje posjeduju javne institucije, ali i omogućiti ili onemogućiti pristup podacima određenim servisima ili aplikacijama. To daje građanima veću kontrolu nad svojim podacima i smanjuje mogućnost zloupotrebe.

Pristup javnim uslugama

E-građanstvo omogućuje jednostavan pristup raznim javnim uslugama putem interneta. Građani mogu online aplicirati za putovnicu, vozačku dozvolu ili dokaz o državljanstvu. Također, mogu pristupiti i drugim informacijama i uslugama poput plaćanja poreza ili prijavljivanja boravišta. Sve ove usluge omogućuju jednostavniji i brži pristup, bez potrebe za fizičkim odlaskom na mjesto gdje se usluga pruža.

Zaštita privatnosti

Prilikom korištenja e-građanstva, sigurnost i zaštita privatnosti su ključni aspekti. Korisnici mogu biti sigurni da su njihovi osobni podaci zaštićeni i da se koriste samo u svrhu koju su odobrili. E-građanstvo koristi kriptografske metode kako bi osiguralo sigurnost pri prijenosu i pohrani podataka. Građani mogu biti sigurni da će njihovi podaci biti sigurni i da će imati kontrolu nad njima.

Prednosti digitalizacije

E-građanstvo je samo jedan dio šireg procesa digitalizacije društva. Kroz digitalizaciju, država može efikasnije pružati usluge građanima, smanjiti birokraciju i olakšati svakodnevni život. Digitalizacija također omogućuje bolju komunikaciju između građana i vlasti, što vodi transparentnosti, otvorenosti i povećanom sudjelovanju građana u političkim procesima.

Prednosti e-građanstva Primjer
Pristup javnim uslugama Mogućnost online apliciranja za putovnicu
Kontrola osobnih podataka Mogućnost odabira kojim aplikacijama korisnik želi dati pristup svojim podacima
Zaštita privatnosti Korištenje kriptografskih metoda za siguran prijenos i pohranu podataka
Prednosti digitalizacije Oslobođenje od fizičkog odlaska na mjesto pružanja usluge

E-građanstvo omogućuje građanima da moderniziraju način na koji koriste i upravljaju svojim osobnim podacima. Kontrola, pristup i zaštita privatnosti su ključni aspekti e-građanstva, a digitalizacija donosi brojne prednosti za građane i državu.

FAQ:

Je li postajanje e-građaninom sigurno?

Da, postajanje e-građaninom je sigurno jer se koristi digitalni identitet i certifikati koji osiguravaju sigurnu identifikaciju i pristup privatnim podacima. Također, postoji višestepeni proces registracije i preuzimanja digitalnog identiteta kako bi se spriječila zloupotreba ili neovlašteni pristup.

Mogu li kao e-građanin pristupiti javnim uslugama izvan Hrvatske?

Da, kao e-građanin možete pristupati javnim uslugama izvan Hrvatske, pod uvjetom da imate pristup internetu. Vaš digitalni identitet će biti valjan i prepoznat u bilo kojoj zemlji koja podržava elektroničku identifikaciju i pristup javnim uslugama.