Kako prijaviti uzdržavanog člana obitelji: korak po korak vodič

Kako Prijaviti Uzdržavanog Člana Obitelji

Kako Prijaviti Uzdržavanog Člana Obitelji

Kada se osoba nalazi u teškoj financijskoj situaciji, jedan od načina da se dobije potrebna pomoć je preko prijave za uzdržavanog člana obitelji. Uzdržavani član obitelji je osoba koja ne može zadovoljiti osnovne životne potrebe zbog nedostatka sredstava ili zdravstvenih problema.

Da biste prijavili uzdržavanog člana obitelji, potrebno je slijediti nekoliko koraka. Prvo, trebate prikupiti potrebnu dokumentaciju koja dokazuje financijsku situaciju i zdravstveno stanje uzdržavanog člana obitelji. Ovo može uključivati medicinsku dokumentaciju, izvode iz banke, račune za režije i sl.

Nakon što ste prikupili dokumentaciju, trebate se obratiti nadležnoj instituciji koja se bavi prijavama za uzdržavanog člana obitelji. To može biti Centar za socijalnu skrb ili slična institucija koja djeluje na vašem području. Tamo trebate predati prijavu i sve prikupljene dokumente.

Nakon što ste predali prijavu, trebate biti strpljivi i čekati na odluku. U međuvremenu, možete se informirati o mogućnostima dodatne pomoći koje su vam na raspolaganju. Ukoliko vaša prijava bude odobrena, uzdržavani član obitelji će dobiti određeni iznos novčane pomoći ili druge oblike potrebne pomoći.

Trebate imati na umu da postupak prijave za uzdržavanog člana obitelji može biti dugotrajan i zahtijeva strpljenje. Također, važno je da budete iskreni prilikom prikupljanja dokumentacije i predaje prijave kako bi se osiguralo da stvarno ispunjavate uvjete za dobivanje pomoći.

Korak po korak vodič za prijavu uzdržavanog člana obitelji

 1. Korak 1: Pripremite potrebnu dokumentaciju

  Da biste prijavili uzdržavanog člana obitelji, morate prikupiti određenu dokumentaciju. To uključuje:

  • Identifikacijski dokumenti: Osobna iskaznica ili putovnica uzdržavanog člana obitelji.
  • Dokazi o srodstvu: Važni dokumenti koji dokazuju srodstvo između vas i uzdržavanog člana obitelji, kao što su rodni list, vjenčani list ili potvrda o rođenju.
  • Dokazi o financijskom stanju: Prikupite dokumente koji potvrđuju financijski status kako biste mogli dokazati da ste u mogućnosti pružiti uzdržavanje.
  • Dokazi o prihodima: Uzdržavani član obitelji može također morati dostaviti dokaze o svom vlastitom prihodu, kao što su računi, ugovori o radu ili potvrde o primanjima.
 2. Korak 2: Posjetite nadležnu instituciju

  Nakon što ste prikupili potrebnu dokumentaciju, trebate posjetiti nadležnu instituciju koja se bavi prijavom uzdržavanja. To može biti lokalna općina, centar za socijalnu skrb ili neka druga slična institucija.

 3. Korak 3: Podnesite zahtjev

  Korak 3: Podnesite zahtjev

  Kada dođete u nadležnu instituciju, morate podnijeti zahtjev za prijavu uzdržavanog člana obitelji. To će uključivati popunjavanje odgovarajućeg obrasca i predaju svih potrebnih dokumenata.

 4. Korak 4: Procesuiranje zahtjeva

  Nakon što ste podnijeli zahtjev, institucija će ga procesuirati. To može uključivati provjeru predanih dokumenata, provjeru financijskog stanja i srodstva te donošenje odluke o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva.

 5. Korak 5: Primanje odluke

  Nakon procesuiranja zahtjeva, primit ćete odluku o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva za uzdržavanje. Ako je zahtjev prihvaćen, možete očekivati ​​da će obiteljski član dobiti odgovarajuću financijsku pomoć.

Odaberite odgovarajući oblik prijave

Da biste prijavili uzdržavanog člana obitelji, trebate koristiti odgovarajući obrazac prijave. Ovisno o zakonodavstvu i instituciji kojoj se obraćate, mogu postojati različiti obrasci koji se koriste za prijavu. U nastavku su navedeni neki od uobičajenih oblika prijave.

1. Obrazac zahtjeva za uzdržavanje

Ovaj obrazac je najčešće korišteni oblik prijave i može se zatražiti u lokalnom Centru za socijalnu skrb. Obrazac zahtjeva za uzdržavanje sadrži osnovne informacije o uzdržavanom članu obitelji, kao što su ime, prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, podaci o prihodima i financijskoj situaciji.

You might be interested:  Koji Je Moj Jmbg

2. Obrazac zahtjeva za socijalnu pomoć

Ako je uzdržavani član obitelji u teškoj financijskoj situaciji i ispunjava određene kriterije za socijalnu pomoć, možete koristiti obrazac zahtjeva za socijalnu pomoć. Ovaj obrazac se može zatražiti u nadležnom uredu za socijalnu skrb ili Centru za socijalnu skrb.

3. Obrazac zahtjeva za dječji doplatak

Ako je uzdržavani član obitelji dijete, možete koristiti obrazac zahtjeva za dječji doplatak. Ovaj obrazac se često koristi kako bi se ostvarilo pravo na financijsku pomoć za djecu i može se zatražiti u nadležnom uredu za socijalnu skrb. U obrazac je potrebno upisati osnovne informacije o djetetu, kao što su ime, prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, podaci o prihodima i financijskoj situaciji.

4. Obrazac zahtjeva za obiteljsku mirovinu

U slučaju da uzdržavani član obitelji zadovoljava uvjete za ostvarivanje obiteljske mirovine, možete koristiti obrazac zahtjeva za obiteljsku mirovinu. Ovaj obrazac se obično podnosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

5. Ostali obrasci

Osim navedenih oblika prijave, mogu postojati i drugi obrasci koje trebate ispuniti ovisno o vrsti i svrsi prijave. Uvijek provjerite s nadležnom institucijom ili sukladno važećem zakonodavstvu zahtijevani oblik prijave.

Važno je napomenuti da prije popunjavanja bilo kojeg obrasca provjerite sve uvjete i zahtjeve koje trebate ispuniti kako biste bili sigurni da ispunjavate sve potrebne kriterije i da ste prijavili uzdržavanog člana obitelji na pravilan način.

Pripremite potrebnu dokumentaciju

Pred prvom prijavom uzdržavanog člana obitelji potrebno je pripremiti određenu dokumentaciju kako bi se podržala prijava. Ova dokumentacija je važna jer pruža dokaze o financijskoj situaciji i potrebi za uzdržavanjem.

Potrebna dokumentacija:

 • Izvod iz matične knjige rođenih: Ovaj dokument potvrđuje rodbinski odnos između osobe koja podnosi prijavu i uzdržavanog člana obitelji.
 • Dokazi o prihodima i imovini: Potrebno je prikupiti sve relevantne dokumente koji potvrđuju prihode i imovinu osobe koja podnosi prijavu. To može uključivati ​​plaće, mirovine, izvode iz banke, ugovore o najmu, vlasništvo nekretnina i druge važne financijske informacije.
 • Liječnička dokumentacija: Uzdržavani član obitelji koji ima zdravstvene probleme trebao bi prikupiti sve relevantne medicinske izvješća, dijagnoze i preporuke liječnika koji podržavaju potrebu za uzdržavanjem.
 • Potvrde o radnom statusu: Ako uzdržavani član obitelji ima radni status, trebao bi prikupiti sve potvrde o zaposlenju, ugovore o radu i ostalu relevantnu dokumentaciju koja potvrđuje njihovu zaposlenost.

Važno je pažljivo sastaviti svu dokumentaciju i organizirati je na jasan i razumljiv način. Dodatno, provjerite jesu li sve kopije i prijepisi jasno čitljivi i valjani. U slučaju da vam neki dokument nedostaje ili je nepotpun, svakako ga pribavite prije nego podnesete prijavu kako biste izbjegli nepotrebne odgode u postupku.

Sačinite zahtjev za prijavu uzdržavanog člana obitelji

Kada želite prijaviti uzdržavanog člana obitelji i zatražiti od države financijsku pomoć, potrebno je sastaviti zahtjev. Evo koraka koje trebate slijediti kako biste pravilno sačinili zahtjev za prijavu uzdržavanog člana obitelji:

 1. Informacije o korisniku:

  Unesite ime, prezime, adresu, OIB (osobni identifikacijski broj) i broj telefona uzdržavanog člana obitelji.

 2. Vaša veza s uzdržavanim članom obitelji:

  Navedite vašu vezu s uzdržavanim članom obitelji. Na primjer, možete biti roditelj, supružnik ili skrbnik.

 3. Financijske informacije:

  Dajte detalje o prihodima i rashodima uzdržavanog člana obitelji. Navesti sve izvore prihoda, poput plaće, mirovine ili socijalnih naknada.

 4. Dodatne informacije:

  Ako postoje posebne okolnosti ili dodatne informacije koje smatrate važnima za vaš zahtjev, navedite ih ovdje.

Nakon što ste sastavili zahtjev, provjerite jesu li sve informacije točne i potpune. Možete koristiti naše predložak zahtjeva za prijavu uzdržavanog člana obitelji kako biste olakšali postupak.

Predložak zahtjeva za prijavu uzdržavanog člana obitelji
Ime i prezime: Adresa: OIB: Broj telefona:
Ime i prezime uzdržavanog člana obitelji Adresa uzdržavanog člana obitelji OIB uzdržavanog člana obitelji Broj telefona uzdržavanog člana obitelji

Nakon što je zahtjev sastavljen, pošaljite ga nadležnoj instituciji koja se bavi prijavama uzdržavanih članova obitelji. Provjerite koje dokumente trebate priložiti uz zahtjev i dostavite sve potrebne informacije.

Popunite obrazac za prijavu uzdržavanog člana obitelji

Za prijavu uzdržavanog člana obitelji potrebno je popuniti sljedeći obrazac:

 1. Na vrhu obrasca napišite svoje osobne podatke, kao što su ime, prezime, adresa stanovanja i broj telefona. Također, navedite svoj OIB (osobni identifikacijski broj).
 2. Nakon toga, napišite ime i prezime uzdržavanog člana obitelji koji treba biti prijavljen. Opišite vaš odnos s tom osobom i navedite razloge zašto je uzdržavanje potrebno.
 3. Pridružite ovjerene kopije svih relevantnih dokumenata koji potvrđuju vašu vezu s uzdržavanom osobom, kao što su rodni listovi, vjenčani listovi ili drugi službeni dokumenti.
 4. Ako je uzdržavani član obitelji mlađi od 18 godina, priložite dokaz o skrbništvu ili zakonskom ovlaštenju da donosite odluke u njegovom ili njenom ime.
 5. Navedite financijske informacije o sebi, kao što su prihodi, troškovi i imovina. Navesti zaposlenje, primanja od mirovine ili socijalne pomoći, kao i bilo kakve druge izvore prihoda.
 6. Napišite izjavu o istinitosti podataka i potpišite obrazac na dnu stranice.
You might be interested:  Do Kada Vrijedi Pokazna Karta Promet Split

Nakon što ste pažljivo popunili obrazac, provjerite jesu li svi podaci ispravno uneseni i priloženi relevantni dokumenti. Zatim možete dostaviti obrazac i sve priloge na nadležnoj instituciji, kao što je nadležno ministarstvo ili centar za socijalnu skrb.

Važno je zapamtiti da može biti potrebno pratiti napredak vaše prijave i redovito provjeravati status. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, obratite se nadležnom tijelu za podršku i dodatne informacije.

Provjerite točnost podataka

Pre nego što podnesete prijavu uzdržavanog člana obitelji, važno je da provjerite točnost podataka kako biste izbjegli moguće probleme u procesu prijave. Evo nekoliko koraka koje možete slijediti kako biste provjerili točnost podataka:

1. Provjerite dokumentaciju

Provjerite sve dokumente koji su vam potrebni za prijavu uzdržavanog člana obitelji, kao što su izvodi iz matičnih knjiga rođenih, izvodi iz matičnih knjiga braka ili rastave braka, potvrde o prebivalištu i sl. Preporučljivo je da napravite kopije svih dokumenata kako biste ih mogli priložiti uz prijavu.

2. Usporedite podatke

Pregledajte sve podatke koje ste prikupili i usporedite ih s podacima koje ste naveli u prijavi. Obratite pažnju na imena, datume rođenja, adresu prebivališta i ostale bitne podatke. Ako primijetite bilo kakve razlike ili pogreške, ispravite ih prije podnošenja prijave.

3. Konzultirajte se s članovima obitelji

Ako ste nesigurni u neki podatak ili imate nedoumice oko prijave, konzultirajte se s ostalim članovima obitelji ili pravnim stručnjakom. Oni vam mogu pružiti dodatne informacije ili savjete kako ispravno popuniti prijavu i provjeriti točnost podataka.

4. Zatražite pomoć

4. Zatražite pomoć

Ako vam je potrebna pomoć pri provjeri točnosti podataka ili popunjavanju prijave, možete se obratiti institucijama ili organizacijama koje pružaju podršku i savjetovanje u vezi s prijavom uzdržavanog člana obitelji. Oni će vam pružiti potrebne informacije i smjernice kako postupiti ispravno.

5. Ispravite pogreške

Ako pronađete bilo kakve pogreške ili neispravne podatke, ispravite ih prije podnošenja prijave. Pogrešni podaci mogu usporiti ili otežati proces prijave, stoga je važno da sve bude točno i ažurirano.

Provjerite i ponovno provjerite sve podatke prije nego što podnesete prijavu uzdržavanog člana obitelji. Ispravnost podataka ključna je za uspješno procesuiranje prijave i dobivanje potrebne pomoći. Ako niste sigurni u neki podatak ili imate bilo kakve nedoumice, potražite pomoć stručnjaka koji će vam pružiti dodatne informacije i smjernice.

Priložite sve relevantne dokumente

Nakon što ste prikupili sve potrebne informacije o uzdržavanom članu obitelji, važno je priložiti sve relevantne dokumente koji će podržati vaš zahtjev za dobivanjem uzdržavanja. Ovi dokumenti će pomoći zahtjevu da bude što uspješniji i osigurati da se vaša situacija pravilno uzme u obzir.

Popis relevantnih dokumenata

 • Rodni list – Potrebno je priložiti rodni list uzdržavanog člana obitelji kako biste dokazali njihov identitet i rođendan.
 • Dokaz o srodstvu – Priložite dokumente koji potvrđuju vaše srodstvo s uzdržavanim članom obitelji. To može biti putem izvatka iz matične knjige rođenih ili vjenčanih, preslike obiteljske knjige ili drugih sličnih dokumenata.
 • Dokaz o adresi stanovanja – Osigurajte da priložite dokumente koji potvrđuju adrese stanovanja, kako vašu tako i uzdržavanog člana obitelji. To može biti kopija osobne iskaznice, računi za komunalne usluge ili drugi dokumenti koji sadrže adrese stanovanja.
 • Dokaz o primanjima – Priložite sve relevantne dokumente koji potvrđuju primanja uzdržavanog člana obitelji. To mogu biti preslike plaća, mirovinske isprave, rješenja o invalidskoj mirovini ili drugi dokumenti koji potvrđuju visinu primanja.
 • Bankovni izvodi – Ako želite dodatno podržati svoj zahtjev, možete priložiti i bankovne izvode koji pokazuju transakcije između vas i uzdržavanog člana obitelji. Ovi izvodi mogu dokazati da ste aktivno sudjelovali u njihovoj financijskoj podršci.
 • Drugi relevantni dokumenti – Ako posjedujete druge relevantne dokumente koji mogu podržati vaš zahtjev, kao što su medicinska dokumentacija, rješenja o invalidnosti ili drugi slični dokumenti, također ih možete priložiti uz svoj zahtjev.
You might be interested:  Kako Izgleda Ugriz Krpelja

Važno je provjeriti i slijediti upute tijela koje primaju vaš zahtjev kako biste bili sigurni da ste priložili sve potrebne dokumente. Svi dokumenti trebaju biti jasno kopirani i ovjereni kako bi se osigurala njihova vjerodostojnost.

Dostavite prijavu nadležnom tijelu

Sljedeći korak u procesu prijave uzdržavanog člana obitelji je dostavljanje prijave nadležnom tijelu. Ovisno o vašoj državi i lokalnom zakonodavstvu, možda ćete morati dostaviti prijavu u određenu nadležnu instituciju ili mjesto.

Najčešće, prijavu možete dostaviti sljedećim načinima:

 1. Poštom: Isprintajte svoju prijavu i pošaljite je poštom na adresu nadležnog tijela. Ne zaboravite koristiti preporučeno slanje kako biste imali dokaz o dostavi.
 2. Osobno dostavljanje: Ako je moguće, možete osobno dostaviti prijavu u urede nadležnog tijela.
 3. Online prijava: U nekim slučajevima, možda ćete moći podnijeti prijavu putem online obrasca na web stranici nadležnog tijela. Provjerite je li ta opcija dostupna i pratite upute za podnošenje prijave na taj način.

Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice oko dostavljanja prijave, preporučljivo je konzultirati se s pravnom stručnom osobom ili nadležnim tijelom kako biste bili sigurni da pravilno postupate i da vaša prijava bude valjana.

Pratite status vaše prijave

Kada prijavite uzdržavanog člana obitelji, možete pratiti status vaše prijave kako biste bili informirani o napretku i mogućim promjenama. Evo kako možete pratiti status vaše prijave:

 1. Prijava podnesena: Nakon što podnesete prijavu, primit ćete potvrdu da je prijava primljena. Ova potvrda će sadržavati broj prijave koji možete koristiti za praćenje statusa.
 2. Pregled prijave: Vaša prijava će biti pregledana kako bi se utvrdila njena valjanost. Ovaj proces može trajati neko vrijeme, stoga budite strpljivi.
 3. Dodatne informacije: Ako se tijekom pregleda prijave utvrdi da su potrebne dodatne informacije ili dokumentacija, možda ćete biti kontaktirani kako biste pružili sve što je potrebno.
 4. Odluka: Nakon što vaša prijava bude pregledana i sve potrebne informacije budu dostavljene, bit će donesena odluka o vašoj prijavi. O ovoj odluci bit ćete obaviješteni.
 5. Promjene u statusu: Ako se u bilo kojem trenutku status vaše prijave promijeni, bit ćete obaviješteni o tome putem obavijesti ili e-pošte. Stoga redovito provjeravajte svoju poštu kako biste bili ažurirani.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice o statusu vaše prijave, uvijek možete kontaktirati nadležne službe kako biste dobili dodatne informacije ili uslugu podrške.

Kontakt informacije:
Služba Telefonski broj E-mail adresa
Ministarstvo financija 123456789 [email protected]
Centar za socijalnu skrb 987654321 [email protected]

FAQ:

Kako mogu prijaviti uzdržavanog člana obitelji?

Da biste prijavili uzdržavanog člana obitelji, prvo morate prikupiti sve potrebne dokumente, uključujući osobne isprave i dokaze o prihodima. Zatim se morate obratiti nadležnom centru za socijalnu skrb i podnijeti zahtjev za prijavu uzdržavanog člana obitelji. Uz zahtjev, trebate priložiti svu dokumentaciju i ispunjavati sve uvjete koje propisuje zakon. Nakon podnošenja zahtjeva, centar za socijalnu skrb će provesti potrebne provjere i donijeti odluku o tome hoćete li biti odobreni za prijavu uzdržavanog člana obitelji.

Koje dokumente trebam prikupiti za prijavu uzdržavanog člana obitelji?

Za prijavu uzdržavanog člana obitelji trebate prikupiti osobne isprave uzdržavanog člana (osobna iskaznica, rodni list itd.), kao i sve relevantne dokumente koji dokazuju njihovu financijsku situaciju (potvrde o primanjima, izjave banke, porezne izvjave itd.). Također bi bilo korisno prikupiti svu drugu dokumentaciju koja može pomoći u dokazivanju potrebe za uzdržavanjem, poput medicinskih izvješća ili sudskih presuda.

Koliko dugo traje proces prijave uzdržavanog člana obitelji?

Trajanje procesa prijave uzdržavanog člana obitelji može varirati ovisno o različitim faktorima, kao što su broj podnesenih zahtjeva, složenost slučaja i dostupnost potrebne dokumentacije. Općenito, proces može trajati nekoliko tjedana ili čak nekoliko mjeseci. Važno je biti strpljiv i redovito komunicirati s centrom za socijalnu skrb kako biste dobili ažurirane informacije o statusu vašeg zahtjeva.

Kako mogu dobiti financijsku pomoć za uzdržavanog člana obitelji?

Nakon što je vaš zahtjev za prijavu uzdržavanog člana obitelji odobren, centar za socijalnu skrb će vam dodijeliti određeni iznos financijske pomoći, ovisno o vašim prihodima i potrebama uzdržavanog člana. Financijska pomoć može se isplatiti mjesečno ili u obliku jednokratne naknade, ovisno o politici centra za socijalnu skrb. Važno je pravovremeno dostavljati potrebnu dokumentaciju i informirati centar o eventualnim promjenama u prihodima ili situaciji uzdržavanog člana obitelji kako bi se osigurala kontinuirana financijska pomoć.