Kako se igra Sudoku - uputstva, strategije i trikovi | Naziv Sajta

Kako Se Igra Sudoku

Kako Se Igra Sudoku

Sudoku je popularna logička igra koja pomaže razvijanju mozga i poboljšava koncentraciju. Ova igra je postala svetski fenomen i danas je omiljena zabava širom sveta. U Sudoku, cilj je popuniti 9×9 mrežu kvadrata sa brojevima od 1 do 9, tako da svaki broj bude jedinstven u svakom redu, koloni i 3×3 podmreži.

Da biste igrali Sudoku, ne treba vam nikakvo specijalno znanje ili veštine, samo logika i strpljenje. Zapocnite igru sa nekoliko brojeva koji su postavljeni na mreži i koristite ove brojeve kao smernice za popunjavanje preostalih kvadrata. Ključna strategija u Sudoku je analiziranje i eliminacija – pregledajte redove, kolone i podmreže kako biste otkrili koji brojevi nedostaju i eliminišite moguće opcije dok popunjavate kvadrate.

Uz standardnu igru Sudoku, postoji mnogo varijacija i različitih nivoa težine koje možete isprobati. Takođe, postoje i brojne aplikacije, veb stranice i novine koje nude Sudoku slagalice za svaki dan. Sve je u zabavi i izazovu da rešite slagalicu i poboljšate svoje veštine u logičkom razmišljanju. Ne budite frustrirani ako ne uspete odmah – praksa čini majstora!

Trikovi za igru Sudoku:

1. Počnite sa brojevima koji se najpre ponavljaju u redu, koloni ili podmreži.

2. Koristite olovku i gumicu kako biste brisali i menjali brojeve dok rešavate slagalicu.

3. Podelite mrežu na manje delove i svoje fokusirajte na njih.

4. Vežbajte redovno kako biste unapredili svoje veštine u igri Sudoku.

Uživajte u igranju Sudoku i testirajte svoje moždane sposobnosti! Sada kad znate osnove i nekoliko trikova, vrijeme je da se oprobate u ovoj izazovnoj i zaraznoj igri. Pridružite se milionima ljudi širom sveta i postanite majstor Sudoku!

Kako igrati Sudoku – upute, strategije i trikovi

Uvod

Uvod

Sudoku je popularna logička igra koja dolazi iz Japana. Sastoji se od kvadratne mreže podijeljene na 9 manjih kvadrata, svaki veličine 3×3. Cilj igre je ispuniti prazna polja brojevima od 1 do 9 na način da se svaki broj pojavi samo jednom u svakom redu, stupcu i manjem kvadratu. U ovom članku ćemo vam dati upute, strategije i trikove kako igrati Sudoku i pobijediti.

Upute

 1. Započnite s praznom mrežom Sudoku koja ima veću većinu brojeva ispunjeno, ali ostavlja neka polja prazna.
 2. Ispunite prazna polja brojevima od 1 do 9 tako da se svaki broj pojavi samo jednom u svakom redu, stupcu i manjem kvadratu.
 3. Koristite logično razmišljanje i eliminaciju kako biste riješili Sudoku. Proučite svako prazno polje i razmotrite koje brojeve možete isključiti na temelju brojeva koji su već prisutni u redu, stupcu i manjem kvadratu.
 4. U ovom procesu, koristite tehnike kao što su “Skriveni pairi” i “Jedinstveni brojevi” kako biste pronašli ispravne brojeve za prazna polja.
 5. Nastavite popunjavati prazna polja i eliminirati brojeve dok ne riješite cijelu mrežu Sudoku.

Strategije i trikovi

Evo nekoliko strategija i trikova koji vam mogu pomoći da riješite Sudoku:

 • Krenite od polja koja imaju najviše ograničenja. Ako neko polje ima manje mogućnosti za broj od drugih polja, riješite ga prvo.
 • Uvijek koristite eliminaciju. Ako znate da se određeni broj ne može pojaviti u redu, stupcu ili manjem kvadratu, isključite taj broj iz mogućnosti za prazna polja u tom području.
 • Pratite tragove. Ako otkrijete broj koji može ići samo u jedno prazno polje unutar određenog područja, to znači da je taj broj ispravan.
 • Upotrijebite tehniku “Skriveni pairi”. Ako postoji par brojeva koji se mogu pojaviti samo u dva prazna polja unutar istog područja, ovi brojevi moraju biti točni.
 • Koristite tehniku “Jedinstveni brojevi”. Ako postoji broj koji se može pojaviti samo u jednom praznom polju unutar određenog područja, taj broj mora biti točan.

Zaključak

Sudoku je izazovna i zarazna igra koja promiče logičko razmišljanje i analitičke vještine. Sada, koristeći ove upute, strategije i trikove, imate sve što je potrebno da postanete majstor Sudokua. Sretno i uživajte u igranju Sudokua!

Što je Sudoku i kako igrati

Sudoku je popularna logička igra koja se sastoji od 9×9 kvadrata podijeljenih na 3×3 kvadratića. Cilj igre je ispuniti prazne polja brojevima od 1 do 9 na način da svaki broj bude zastupljen samo jednom u svakom retku, koloni i kvadratiću.

Kako igrati Sudoku

Da biste igrali Sudoku, slijedite sljedeće korake:

 1. Pogledajte tablicu sa praznim poljima koja čeka da bude popunjena.
 2. Ispunite polja brojevima od 1 do 9 na način da svaki broj bude zastupljen samo jednom u svakom retku, koloni i kvadratiću.
 3. Kada popunite sva polja i svaki broj je ispravno postavljen, Sudoku je riješen!

Strategije za rješavanje Sudokua

Rješavanje Sudokua može biti izazovno, ali uz prakticiranje nekoliko strategija možete olakšati proces:

 • Počnite s traženjem jednostavnih brojeva od 1 do 9 koji nedostaju u redovima, kolonama ili kvadratićima.
 • Koristite tehniku isključivanja koja vam omogućuje da ograničite brojeve koji mogu biti postavljeni na određeno polje, temeljeno na brojevima koji već postoje u retku, koloni ili kvadratiću.
 • Pokušajte koristiti “penjanje po stablu” tehniku, koja se sastoji od izdvajanja određene vrijednosti koja ima najmanje mogućnosti za postavljanje na polje i rješavanje tih vrijednosti prvo.

Trikovi za rješavanje Sudokua brže

Evo nekoliko trikova koji vam mogu pomoći da riješite Sudoku brže:

 • Započnite rješavanje Sudokua izvlačenjem korisnih podataka iz već popunjenih dijelova tablice. Koristite ove podatke za eliminaciju mogućih vrijednosti na praznim poljima.
 • Vježbajte svoje logičko razmišljanje i brzinu rješavanja rješavanjem različitih vrsta Sudoku zagonetki.
 • Nemojte se bojati eksperimentirati i isprobavati različite pristupe. Ponekad ćete možda pronaći rješenje koje nije očito na prvi pogled.

Sada kada znate šta je Sudoku i kako igrati, uživajte u ovoj izazovnoj logičkoj igri i pokušajte riješiti što više zagonetki!

Koraci za rješavanje Sudoku

1. Pregledajte ploču

Pregledajte sudoku ploču kako biste identificirali brojeve koji su već napisani. Ovi brojevi će vam pomoći da odredite moguće pozicije za ostatak brojeva.

2. Identificirajte redove, stupce i regije

Identificirajte sve redove, stupce i regije u kojima se nalaze brojevi. Ovo će vam pomoći da prepoznate koje brojeve trebate još uvijek upisati u određenu regiju.

3. Istražite moguće brojeve

Za svaku praznu ćeliju, istražite sve moguće brojeve koji još nisu upisani na ploču. Pogledajte red, stupac i regiju u kojima se ćelija nalazi kako biste izbjegli dupliciranje brojeva. Također, razmotrite moguće brojeve koji su blizu prazne ćelije.

4. Isprobajte brojeve

Počevši s jednim mogućim brojem, upišite ga u praznu ćeliju i nastavite s rješavanjem pomoću drugih koraka. Ako se kasnije tokom rješavanja Sudoku ploče otkrije da je ovaj broj netočan, jednostavno ga izbrišite i isprobajte drugi mogući broj.

5. Ponovo prođite kroz korake

Nakon što isprobate brojeve i upišete ih u određene ćelije, ponovite prethodne korake kako biste isprobali ostale moguće brojeve. Nastavite rješavati Sudoku ploču dok ne popunite sve prazne ćelije ili dok ne dođete do rješenja.

6. Provjerite rješenje

Kada popunite sve prazne ćelije, provjerite rješenje pregledavajući svaki red, stupac i regiju. Svaki red, stupac i regija treba sadržavati sve brojeve od 1 do 9 bez dupliciranja. Ako rješenje ispunjava ove uvjete, congrats! Uspjeli ste riješiti Sudoku!

7. Napredne strategije (opcionalno)

Ako ste stekli iskustvo u rješavanju Sudoku i želite izazov, možete istražiti napredne strategije kao što su “naked pairs”, “X-wing”, “swordfish” i druge taktike koje vam pomažu rješavati teži Sudoku.

Sudoku ploča
3 8 1
9 2
7 1 8
2 1 7

Sudoku strategije za napredne igrače

Za one koji već imaju iskustva u igranju Sudoku i žele da poboljšaju svoje veštine, postoje neke strategije koje mogu olakšati rešavanje težih zagonetki. Ove strategije se fokusiraju na prepoznavanje i primenu specifičnih obrazaca i pravila.

1. Isključivanje kandidata

Jedna od ključnih strategija u naprednom Sudoku je isključivanje kandidata. Kada određeni broj može da se nalazi samo u određenim ćelijama unutar jednog regiona (red, kolona ili blok), onda se taj broj može isključiti iz kandidata za druge ćelije u istom regionu. Ova tehnika se naziva “isecanje”.

2. Kandidati uvećanja

Druga strategija koja može biti korisna je pronalaženje “kandidata uvećanja”. Kada za određenu ćeliju postoje samo dva moguća kandidata, a ovi kandidati su međusobno povezani jednom linijom ili blokom, onda se oni mogu isključiti iz kandidata za druge ćelije unutar istog regiona. Ova tehnika se takođe koristi za isključivanje kandidata.

3. Kandidati za skup

Još jedna strategija koja se može primeniti je “kandidati za skup”. Kada se tri ili više kandidata mogu nalaziti samo unutar tri ili više ćelija unutar istog regiona, onda se ovi kandidati mogu isključiti iz kandidata za druge ćelije unutar istog regiona.

4. Dvostruko povezivanje

Strategija “dvostruko povezivanje” može biti korisna kada postoje dve linije ili dva bloka koji sadrže samo dva moguća mesta za određene brojeve. Ovi brojevi se mogu isključiti iz kandidata za druge ćelije unutar istih linija ili blokova.

5. X-Ving

X-Ving je strategija koja se fokusira na pronalaženje “X” oblika u kojima se brojevi pojavljuju u samo dva moguća mesta u odnosu na druge brojeve. Kada se ovi brojevi isključe iz kandidata, može se doći do konačnog rešenja za određene ćelije.

Ove strategije zahtevaju vežbu i pažljivo posmatranje kako bi se primenile u praksi. Kombinacija različitih strategija može biti ključna za uspešno rešavanje težih Sudoku zagonetki.

Trikovi za rješavanje Sudoku

1. Jedinstvenost brojeva

Jedan od najosnovnijih trikova za rješavanje Sudoku je pronalaženje jedinstvenih brojeva unutar redova, kolona i 3×3 blokova. Ovo se postiže analiziranjem svakog polja i eliminisanjem brojeva koji su već prisutni u istom redu, koloni ili bloku. Kada se pronađe polje sa jedinstvenim brojem, taj broj se može sigurno smjestiti u to polje.

2. Skaliranje polja

Skaliranje polja je tehnika koja se koristi kako bi se smanjio broj mogućnosti za određena polja. Ova tehnika uključuje pronalaženje polja koja ima samo nekoliko mogućnosti i analiziranje ostalih polja unutar istog reda, kolone i bloka. Ako postoji samo jedno polje u kojem se određeni broj može smjestiti, tada se taj broj može smjestiti u to polje.

3. Blokiranje

Trik blokiranja uključuje pronalaženje blokova u kojima su samo nekoliko mogućih polja za određeni broj. Ova tehnika koristi se kako bi se eliminisale mogućnosti za druge polja unutar istog bloka. Ako postoji samo nekoliko mogućnosti za određeni broj unutar bloka, tada se taj broj može eliminisati iz mogućnosti za ostala polja unutar istog bloka.

4. Pomoćni blokovi

Pomoćni blokovi su dodatna polja koja se koriste kako bi se riješila Sudoku zagonetka. Ova polja se dodaju na osnovu zadate postavke i omogućavaju pronalaženje jednostavnijih načina za rješavanje. Pomoćni blokovi mogu sadržavati moguće kombinacije brojeva, brojeve koji se koriste za pronalaženje jedinstvenih brojeva, ili polja sa ograničenim mogućnostima.

5. Backtracking

Ako prethodni trikovi ne daju rezultate, tada se može koristiti tehnika backtracking-a. Ova tehnika uključuje isprobavanje različitih kombinacija brojeva na praznim poljima i provjeravanje da li je to rješenje ispravno. Ako dolazi do konflikta, tada se vraća korak unazad i pokušava se sa drugom kombinacijom brojeva. Ovaj proces se ponavlja sve dok se ne pronađe ispravno rješenje ili dok se ne isprobaju sve mogućnosti.

Tabela trikova
Trik Opis
Jedinstvenost brojeva Pronalaženje jedinstvenih brojeva u redovima, kolonama i 3×3 blokovima
Skaliranje polja Smanjenje mogućnosti za određena polja analizirajući ostala polja unutar istog reda, kolone i bloka
Blokiranje Pronalaženje blokova sa samo nekoliko mogućih polja za određeni broj i eliminisanje mogućnosti iz drugih polja unutar istog bloka
Pomoćni blokovi Dodatna polja koja pomažu u rješavanju Sudoku zagonetke
Backtracking Metoda isprobavanja različitih kombinacija brojeva na praznim poljima sve dok se ne pronađe ispravno rješenje

Trikovi za ubrzavanje rješavanja Sudoku

Uz određene trikove i strategije, možete ubrzati svoje rješavanje Sudoku zagonetki. Evo nekoliko praktičnih trikova koji vam mogu pomoći:

1. Eliminacija kandidata

Jedan od osnovnih trikova koji se koristi u rješavanju Sudoku je eliminacija kandidata. Ovaj trik uključuje pronalaženje ćelija u kojima je moguće postaviti samo jedan broj, na osnovu već postavljenih brojeva u istom redu, koloni ili bloku. Kada pronađete takvu ćeliju, postavite odgovarajući broj i eliminirajte ga kao kandidata iz preostalih ćelija u istom redu, koloni i bloku.

2. Strateško skeniranje

Strateško skeniranje je još jedan trik koji vam može pomoći da brže riješite Sudoku. Ovaj trik uključuje skeniranje redova, kolona i blokova kako biste pronašli mjesto gdje određeni broj može biti postavljen. Kada pronađete takvo mjesto, postavite odgovarajući broj i nastavite sa skeniranjem.

3. Skupljanje i širenje

Skupljanje i širenje je tehnika koja se koristi kada imate blok u kojem se nalaze samo dva kandidata za određeni broj. Ova tehnika uključuje skupljanje kandidata u jednu ćeliju, a zatim širenje tih kandidata na druge ćelije u bloku. Ako vam se čini da su svi drugi kandidati za taj broj eliminisani iz drugih ćelija, možete sigurno postaviti taj broj u skupljenu ćeliju.

4. Blokirani brojevi

Trik sa blokiranim brojevima je koristan kada tri odvojena bloka imaju ista tri broja kao kandidati za određenu ćeliju. U ovoj situaciji, ako pronađete tri broja u tim blokovima, možete eliminisati te brojeve iz drugih ćelija u svakom bloku. To znači da broj ne može biti postavljen nigdje drugo osim u traženoj ćeliji, pa ga možete odabrati kao rješenje za tu ćeliju.

5. Lančano vezivanje

Lančano vezivanje je napredna tehnika koja se koristi kada imate dva ili više brojeva koji se mogu iskoristiti kao kandidati u određenim ćelijama. Ova tehnika uključuje praćenje brojeva kroz redove, kolone ili blokove i pronalaženje lančane veze koja vam omogućava da eliminišete druge brojeve i postavite samo odabrani broj u odgovarajuću ćeliju.

Primjenjujući ove trikove, možete ubrzati svoje rješavanje Sudoku zagonetki i postati efikasniji u pronalaženju rješenja. Neka vam ovi trikovi pomognu da uživate u igranju Sudoku i poboljšate svoje vještine!

Kako pobijediti u Sudoku

Da biste pobijedili u Sudoku-u, trebate pratiti nekoliko strategija i trikova koji će vam pomoći u rješavanju zagonetke. Evo nekoliko korisnih savjeta:

 1. Istraživanje i analiza: Pregledajte celokupnu tablu Sudoku-a i pronađite prazne ćelije koje imaju najmanje brojeva. Fokusirajte se na njih prvo jer su najlakše za popuniti.
 2. Kandidati za brojeve: Za svaku praznu ćeliju, napravite listu mogućih brojeva koji se mogu smjestiti u tu ćeliju. Kombinujte ove brojeve sa brojevima koji se već nalaze u susednim ćelijama kako biste dobili precizniju predodžbu o mogućim brojevima za svaku ćeliju.
 3. Jedinstveni kandidati: U nekim slučajevima, određene ćelije imaju samo jedan mogući broj. Ove ćelije se nazivaju jedinstvenim kandidatima. Pronalaženje i popunjavanje jedinstvenih kandidata može vam pomoći da napredujete u zagonetki.
 4. Grupisanje: Grupisanje vam omogućava da identifikujete obrasce u Sudoku tabli. Možete grupirati ćelije prema redovima, kolonama ili malim kvadratima kako biste bolje razumjeli raspored brojeva. Ova strategija vam može pomoći da identifikujete moguće brojeve za određene ćelije.
 5. Isključivanje: Nakon što analizirate tablu i napravite listu kandidata za svaku ćeliju, možete isključiti pojedine brojeve koji se putem isključivanja pokazuju kao nemogući kandidati za određene ćelije. Ovaj proces će vam omogućiti da pronađete tačne brojeve za svaku ćeliju.

Uz pomoć ovih tehnika i strateških pristupa, možete povećati šanse za pobedu u Sudoku-u. Nemojte odustati ako vam se čini da je zagonetka previše teška – jednostavno budite strpljivi i nastavite sa traženjem i analiziranjem.

Sudoku kao umjetnički izazov

Sudoku se često smatra ne samo logičkom igrom, već i umjetničkim izazovom. Ljubitelji Sudoku često uživaju u rješavanju ovih zagonetki i smatraju ih ne samo zabavom, već i načinom da se izrazi kreativnost.

Jedna od stvari koja Sudoku čini umjetničkim izazovom je estetika samih tabli. Dizajn tabli može biti vrlo raznolik i kreativan, i često se koriste različiti simboli ili stilizirani brojevi kako bi se stvorio vizualno privlačan izgled. Ove estetske varijacije Sudoku tabli često pružaju dodatnu dimenziju zabavi i izazovnosti igre.

Također, rješavanje Sudoku može biti i umjetnost. Uz korištenje strategija i logike, igrači mogu stvarati složene i impresivne obrasce i raspored brojeva na ploči. Ova kreativnost i imaginacija često se cijene i valoriziraju među Sudoku entuzijastima.

Sudoku je također izazov koji kombinira umjetnost i matematiku. Iako su matematički principi osnova igre, način na koji se igrači snalaze s brojevima i pronalaze uzorke odražava njihovu kreativnost i umjetnički izraz. Ova kombinacija različitih elemenata čini Sudoku jedinstvenom umjetničkom formom.

Sudoku kao izvor inspiracije

Za mnoge ljude, Sudoku predstavlja izvor inspiracije. Rješavanje Sudoku može biti opuštajuće i meditativno iskustvo koje potiče kreativno razmišljanje i razvija sposobnost koncentracije. Mnogi ljudi koriste Sudoku kao način da se izvuku iz svakodnevnog stresa i da se povežu sa svojim unutarnjim kreativnim potencijalom.

Brojne knjige, časopisi i internetski sadržaji posvećeni Sudoku pružaju različite izazove i razine težine igre, čime stimuliraju kreativnost igrača. Također postoje i natjecanja i turniri posvećeni Sudoku, gdje igrači mogu pokazati svoje vještine, kreativnost i brzinu u rješavanju.

S druge strane, mnogi ljubitelji Sudoku koriste svoju kreativnost i vještine rješavanja zagonetki da bi sami kreirali Sudoku puzzle. Kreiranje vlastitih Sudoku zagonetki može biti izazovno iskustvo koje zahtijeva određenu razinu imaginacije i vještina, ali može biti vrlo zadovoljavajuće i kreativno.

Zaključak

Sudoku kao umjetnički izazov pruža kombinaciju logike, matematike i kreativnosti. Ova popularna igra nije samo zabava, već i način za izražavanje kreativnosti i razvijanje vještina. Bez obzira jeste li početnik ili strastveni ljubitelj Sudoku, igra pruža izazov koji potiče umjetnost i kreativno razmišljanje.

Naziv Sajta – Izvor za Sudoku entuzijaste

Uvod

Naziv Sajta je vodeći izvor za sve Sudoku entuzijaste. Sa hiljadama zagonetki, uputstava, strategija i trikova, ovaj sajt je idealno mesto za sve koji vole da se igraju Sudoku. Bez obzira na vašu sposobnost ili nivo iskustva, ovde ćete pronaći sve što vam je potrebno da postanete majstor Sudoku-a.

Uputstva za igru Sudoku

Ako ste novi u igri Sudoku, sajt Naziv Sajta vam pruža detaljna uputstva za igru. Korak po korak, naučićete kako popuniti prazna polja u mreži veličine 9×9 i postići da svaki red, kolona i kvadrat sadrže brojeve od 1 do 9 bez ponavljanja. Uz jasna objašnjenja i primere, brzo ćete shvatiti osnove igre.

Strategije i trikovi

Da biste postigli najbolje rezultate u igri Sudoku, potrebne su vam određene strategije i trikovi. Na sajtu Naziv Sajta, pronaći ćete širok izbor takvih strategija, koje će vam pomoći da rešite čak i najteže Sudoku zagonetke. Bilo da koristite tehniku “isključivanja” ili “potvrde”, ove strategije će vam pomoći da poboljšate svoje veštine.

Povezivanje sa zajednicom

Na sajtu Naziv Sajta možete se povezati sa drugim Sudoku entuzijastima. Postoji forum gde možete razmenjivati iskustva, postavljati pitanja i deliti trikove sa drugima. Upoznajte druge ljubitelje Sudoku-a, pružite i primajte podršku i zajedno napredujte u igri.

Razne vrste Sudoku-a

Igranjem Sudoku-a na sajtu Naziv Sajta, nećete se dosaditi. Ovde ćete pronaći razne vrste Sudoku zagonetki, kao što su klasični 9×9, 6×6, 4×4, dijagonalni, irregularni i mnogi drugi. Svaka vrsta donosi novo uzbuđenje i izazov, tako da možete neprestano testirati svoje veštine i napredovati u igri.

U zaključku

Ako ste strastveni Sudoku igrač, Naziv Sajta je izvor koji ne smete propustiti. Sa bogatim sadržajem igara, uputstava, strategija i trikova, ovo je mesto gde ćete pronaći sve što vam je potrebno za uživanje u igri Sudoku. Iskoristite ovaj izvor i postanite majstor Sudoku-a!

FAQ:

Kako se igra Sudoku?

Igra Sudoku se igra na kvadratnoj mreži od 9×9 polja, koja je podijeljena na 9 manjih kvadrata od 3×3 polja. Cilj igre je popuniti prazna polja brojevima od 1 do 9 na način da svaki broj bude prisutan samo jednom u svakom retku, svakom stupcu i svakom manjem kvadratu.

Koja su uputstva za igranje Sudoku?

Da biste igrali Sudoku, trebate popuniti prazna polja brojevima od 1 do 9 na način da svaki broj bude prisutan samo jednom u svakom retku, svakom stupcu i svakom manjem kvadratu. Možete započeti igru tako što ćete odabrati prazno polje i isprobati različite brojeve dok ne pronađete pravi. Također možete pratiti upute unaprijed dane u igri.

Koje su strategije za igranje Sudoku?

Postoji mnogo strategija koje se mogu primijeniti prilikom igranja Sudoku. Neke od najčešće korištenih strategija uključuju: isprobavanje različitih brojeva u praznim poljima, pronalaženje “sakrivenih parova” brojeva, uspoređivanje brojeva u redovima i stupcima za eliminaciju opcija, i korištenje pravila “isključivanja” za određivanje pravih vrijednosti. Važno je prilagoditi strategije i taktike situaciji i težini zagonetke.

Koji su trikovi za rješavanje Sudoku?

Postoje neki trikovi koji vam mogu pomoći u rješavanju Sudoku. Neke od njih uključuju: prepoznavanje “naked single” polja koja imaju samo jedno moguće rješenje, pronalaženje “locked candidata” koji se javljaju samo u jednom manjem kvadratu, korištenje pravila “isključivanja” da se eliminira određene opcije i smanji broj mogućih vrijednosti u svakom polju, i pažljivo praćenje i obilježavanje svake promjene koja se dogodi u igri kako biste izbjegli greške.

Koliko dugo traje rješavanje jedne Sudoku zagonetke?

Vrijeme za rješavanje jedne Sudoku zagonetke može varirati ovisno o njenom nivou težine i vještini igrača. Jednostavne zagonetke mogu se riješiti relativno brzo, u nekoliko minuta ili manje, dok teže zagonetke mogu zahtijevati više vremena i razmišljanja. Neki stručnjaci mogu riješiti teške zagonetke u roku od 10-20 minuta, dok drugima može biti potrebno više od sat vremena.