Što je moj JMBG? | Sve što trebate znati o matičnom broju građana

Koji Je Moj Jmbg

Koji Je Moj Jmbg

JMBG, skraćeno od Jedinstveni matični broj građana, je jedinstveni identifikacijski broj koji se koristi u Hrvatskoj. Ovaj broj je dodijeljen svakom pojedincu pri rođenju i služi kao osnovna identifikacija građana u različitim administrativnim i zakonskim procedurama. JMBG se sastoji od 13 brojeva koji nose različite informacije o osobi poput datuma rođenja, spola i regije rođenja.

Prva tri broja JMBG-a označavaju regiju u Hrvatskoj u kojoj je osoba rođena. Slijedeći brojevi označavaju dan, mjesec i godinu rođenja. Nakon toga slijedi redni broj rođenja koji je jedinstven za svaku osobu rođenu istog dana. Posljednji broj u JMBG-u je kontrolni broj koji se koristi kao provjera ispravnosti broja.

JMBG se koristi u različitim situacijama kao što su prijava za osobne dokumente, prijava na fakultet, ostvarivanje socijalnih i zdravstvenih prava i sl. Važno je čuvati JMBG kao povjerljivu informaciju i ne dijeliti ga sa nepoznatim ljudima ili nepouzdanim internetskim stranicama kako bi se spriječila zloupotreba identiteta.

Ukratko, JMBG je ključni broj koji identificira svakog građanina Hrvatske. Ovaj jedinstveni broj sadrži informacije o regiji i datumu rođenja osobe. Važno je čuvati ovaj broj kao povjerljivu informaciju i koristiti ga samo u legitimne svrhe.

Što je JMBG i kako ga dobiti?

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) je broj koji jedinstveno identificira svakog građanina Hrvatske. Ovaj broj se koristi u različite svrhe, poput identifikacije građana pri upisu u školu, pri zaposlenju, pri podnošenju prijave za mirovinu ili pri ostvarivanju socijalnih prava.

Kako dobiti JMBG?

Da biste dobili JMBG, morate se obratiti nadležnom matičnom uredu u Vašem mjestu prebivališta. Ovdje je postupak za dobivanje JMBG-a:

 1. Podnesite zahtjev: Morate posjetiti matični ured i podnijeti zahtjev za dodjelu JMBG-a.
 2. Priložite potrebnu dokumentaciju: Uz zahtjev, morate priložiti određenu dokumentaciju koja potvrđuje Vaš identitet i državljanstvo. Obično se traži važeća osobna iskaznica ili putovnica.
 3. Platite naknadu (ako je potrebno): U nekim slučajevima, matični ured može zatražiti plaćanje naknade za izdavanje JMBG-a.
 4. Počekajte na obradu zahtjeva: Nakon podnošenja zahtjeva, matični ured će obraditi Vaš zahtjev i dodijeliti Vam JMBG. Ovaj proces može potrajati nekoliko dana do nekoliko tjedana, ovisno o opterećenju matičnog ureda.

Čemu služi JMBG?

JMBG se koristi za identifikaciju svakog građanina Hrvatske i omogućuje brzu i efficientnu obradu podataka u raznim administrativnim postupcima. Također može biti koristan pri razmjeni podataka između različitih institucija i sustava.

Primjeri upotrebe JMBG-a:
Područje Primjer upotrebe
Zdravstvo Identifikacija pacijenta pri pružanju medicinskih usluga
Obrazovanje Upis u školu ili fakultet
Zaposlenje Podnošenje prijave za posao ili potvrđivanje radnog staža
Socijalna skrb Pri ostvarivanju socijalnih prava ili nadoknada

Imajte na umu da je JMBG osoban i osjetljiv podatak te da ga trebate čuvati na sigurnom. Također je važno da ga koristite samo u legitimne svrhe.

Koje informacije sadrži JMBG?

JMBG (Jedinstveni matični broj građana) je 13-znamenkasti broj koji nosi obilje informacija o osobama koje žive u Hrvatskoj. Ovaj broj se dodjeljuje svakoj osobi pri rođenju i koristi se za razne administrativne svrhe u državi.

JMBG sadrži sljedeće informacije:

 • Datum rođenja: Prve tri znamenke JMBG-a predstavljaju dan, mjesec i godinu rođenja osobe. Na primjer, ako su prve tri znamenke 010, to bi značilo da je osoba rođena prvog siječnja.
 • Biro za evidenciju: Četvrta i peta znamenka JMBG-a predstavljaju kôd državne institucije koja je izdala JMBG.
 • Redni broj: Znamenke od šeste do devete predstavljaju redni broj osobe koja je registrirana na istom datumu rođenja. Na primjer, ako je JMBG 0103871234567, to bi značilo da je osoba šesti registrirani građanin tog dana.
 • Kontrolna znamenka: Zadnja znamenka JMBG-a koristi se za provjeru valjanosti broja i ona se izračunava na temelju prethodnih znamenki.
You might be interested:  Što Je M Token

JMBG je važan identifikacijski broj u Hrvatskoj i koristi se u mnogim područjima poput izdavanja osobnih dokumenata, prijave boravišta, zapošljavanja i pristupa zdravstvenoj skrbi. Važno je imati ispravan i valjan JMBG kako bi se osiguralo pravilno vođenje evidencija i identifikacija građana.

Kako se dobija i koristi JMBG?

Matični broj građana (JMBG) je jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju i evidenciju građana u Hrvatskoj. JMBG se sastoji od 13 brojeva koji sadrže informacije o datumu rođenja, polu, regiji rođenja i jedinstvenom kontrolnom broju.

Dobijanje JMBG-a

JMBG se dobija prilikom registracije rođenja u matičnoj službi. Svako dijete koje se rodi u Hrvatskoj automatski dobija JMBG. Roditelji ili zakonski staratelji trebaju dostaviti potrebnu dokumentaciju (poput rodnog lista) i popuniti zahtjev za izdavanje JMBG-a.

Ukoliko se osoba doseljava u Hrvatsku iz neke druge zemlje, JMBG se dobija prilikom prijave prebivališta u matičnoj službi. Potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju i ispuniti zahtjev.

Upotreba JMBG-a

JMBG se koristi u mnoge svrhe u Hrvatskoj. Neki primjeri upotrebe JMBG-a uključuju:

 • Registracija vozila
 • Prijava za zdravstveno osiguranje
 • Prijava za socijalnu pomoć
 • Prijava za izdavanje osobnih dokumenata (poput osobne iskaznice ili putovnice)
 • Prijava za glasanje na izborima

JMBG se također koristi u administrativnim bazama podataka, kao što su evidencija matične službe, evidencija zdravstvenog osiguranja i evidencija poreznog ureda. Ovaj jedinstveni broj omogućava brzu i jednostavnu identifikaciju građana u svim ovim procesima.

Zaštita osobnih podataka

JMBG je osjetljivi podatak koji sadrži informacije o pojedincu. Važno je zaštititi privatnost i sigurnost JMBG-a kako bi se spriječila zloupotreba. Građani Hrvatske trebaju pažljivo čuvati svoj JMBG i ne dijeliti ga sa neovlaštenim osobama.

Ukoliko sumnjate da je vaš JMBG zloupotrijebljen, trebali biste odmah obavijestiti nadležne organe, kao što su policija i Državni zavod za statistiku.

Popis informacija koje JMBG sadrži
Broj Opis
1-2 Broj dana rođenja
3-4 Broj mjeseca rođenja
5-7 Godina rođenja
8-9 Regija rođenja
10-12 Redni broj osobe rođene tog dana
13 Kontrolni broj

Zašto je JMBG važan?

JMBG, ili Jedinstveni matični broj građana, je unikatni identifikacijski broj koji se dodjeljuje svakom državljaninu Hrvatske pri rođenju. Ovaj broj je od izuzetne važnosti jer omogućava precizno identificiranje i praćenje građana u raznim administrativnim i društvenim situacijama.

JMBG se sastoji od 13 cifara koje nose informacije o datumu rođenja, spolu i regiji u kojoj je osoba rođena. Ova informacija je korisna u mnogim područjima, kao što su zdravstvo, obrazovanje, socijalna skrb, porezi, mirovine i pružanje različitih usluga.

U nastavku su navedeni neki od razloga zbog kojih je JMBG važan:

 1. Jedinstvena identifikacija: JMBG osigurava jedinstvenu identifikaciju svakog građana i omogućava različitim institucijama da pravilno identificiraju osobu u svojim evidencijama. Ovo je posebno važno u situacijama kao što su izrada osobnih isprava, otvaranje bankovnih računa ili pristupanje zdravstvenim uslugama.
 2. Dokazivanje identiteta: JMBG se često koristi kao sredstvo dokazivanja identiteta građana. Na primjer, prilikom apliciranja za putovnicu ili osobnu iskaznicu, osoba mora pružiti svoj JMBG kao dokaz identiteta. Ovaj broj je jedinstven za svakog građanina i stoga je pouzdani način za potvrdu identiteta.
 3. Praćenje i statistika: JMBG se također koristi za praćenje i procjenu demografskih trendova u zemlji. Na temelju JMBG-a, moguće je prikupiti podatke o broju rođenih, umrlih, vjenčanih i razvedenih osoba. Ovi podaci korisni su za planiranje populacijske politike, zdravstvenog sustava i socijalnih usluga.
 4. Upravljanje porezima i socijalnom skrbi: JMBG olakšava prikupljanje podataka o građanima u svrhu obračunavanja poreza i pružanja socijalnih usluga. Na temelju JMBG-a, vlasti mogu pratiti dohodak pojedinca, isplaćivati mirovine ili pružati socijalne naknade. Ovo je važno za pravilno upravljanje državnim resursima i osiguranje pravedne raspodjele socijalne pomoći.

Kao rezultat svoje važnosti, JMBG se smatra osnovnom informacijom o građanima i mora biti točno zabilježen u svim službenim dokumentima. Također je važno paziti na privatnost i sigurnost JMBG-a kako bi se spriječila zloupotreba osobnih podataka.

Ukratko, JMBG je važan jer omogućava jedinstveno identificiranje građana, dokazivanje identiteta, praćenje statistike i upravljanje porezima i socijalnom skrbi. Ovaj broj igra ključnu ulogu u mnogim svakodnevnim administrativnim procesima i omogućava institucijama da pruže adekvatne usluge svojim građanima.

Koje institucije koriste JMBG?

Matični broj građana (JMBG) je jedinstveni identifikacijski broj koji koriste mnoge institucije u Hrvatskoj. Evo nekoliko institucija koje koriste JMBG:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova koristi JMBG za identifikaciju građana u mnogim procesima, kao što su izdavanje putovnica, osobnih iskaznica, vozačkih dozvola i prijava prebivališta. JMBG je osnova za provjeru identiteta i praćenje stanja građana u evidencijama Ministarstva.

You might be interested:  Pravoslavni Bozic Kako Se Cestita

2. Zdravstvene ustanove

Zdravstvene ustanove koriste JMBG za praćenje medicinskog stanja pacijenata. U evidencijama bolnica, poliklinika, ljekarni i drugih zdravstvenih ustanova JMBG se koristi za identifikaciju pacijenta i povezivanje s medicinskim podacima kao što su povijest bolesti, nalazi i terapije.

3. Porezna uprava

Porezna uprava koristi JMBG za identifikaciju građana u poreznim evidencijama. Porezna uprava koristi JMBG za obračun poreza, izdavanje poreznih identifikacijskih brojeva (OIB) te praćenje prihoda i izdataka građana.

4. Mirovinski fondovi

4. Mirovinski fondovi

Mirovinski fondovi koriste JMBG za identifikaciju osiguranika i obračun mirovina. JMBG se koristi za povezivanje radnih godina i plaća osiguranika s njihovim budućim mirovinama.

5. Bankovni sektor

Bankovne institucije koriste JMBG za identifikaciju korisnika bankovnih računa i kreditnih proizvoda. JMBG se koristi u postupcima otvaranja računa, provjeri identiteta pri transakcijama i zaštiti od prijevara.

6. Obrazovne ustanove

Obrazovne ustanove, poput škola, fakulteta i sveučilišta, koriste JMBG za identifikaciju učenika, studenata i zaposlenika. JMBG se koristi za vođenje evidencija o polaznicima, upisivanje ocjena, izdavanje isprava i praćenje napretka.

7. Osiguravajuća društva

Osiguravajuća društva koriste JMBG za identifikaciju osiguranika i obračun premija osiguranja. JMBG se koristi za povezivanje osiguravatelja s njihovim polisama, pravima i obvezama.

8. Državne institucije

Državne institucije, kao što su sudovi, carinska uprava i javna uprava, također koriste JMBG za identifikaciju građana u administrativnim postupcima. JMBG se koristi za vođenje evidencija, provjeru identiteta i olakšavanje komunikacije s građanima.

9. Telekomunikacijske tvrtke

Telekomunikacijske tvrtke koriste JMBG za identifikaciju korisnika telefonskih usluga. JMBG se koristi za otvaranje telefonskog računa, izdavanje SIM kartica i praćenje prometa komunikacije.

10. Ostale institucije

Osim navedenih primjera, JMBG se koristi i u drugim institucijama i sektorima, kao što su energetika, vodoprivreda, javni prijevoz, socijalna skrb, statistika, trgovina i sl. JMBG je važan dio identifikacije građana i omogućava bržu i sigurniju razmjenu informacija između različitih institucija.

Kako se JMBG koristi pri prijavi na posao?

Prilikom prijave na posao, poslodavac može tražiti vaš JMBG kako bi vas identificirao i provjerio vaše podatke. JMBG se često koristi kao dokaz identiteta i jedinstveni identifikacijski broj građana u Hrvatskoj.

Postoji nekoliko načina na koje poslodavci koriste JMBG pri prijavi na posao:

 1. Provjera identiteta: Poslodavac može tražiti JMBG kako bi provjerio da li se vi zaista predstavljate kao osoba koja tvrdi da je. JMBG služi kao jedinstveni identifikacijski broj koji se može uporediti sa drugim identifikacijskim dokumentima kao što su osobna iskaznica ili putovnica.
 2. Provjeravanje radnog iskustva: JMBG se također koristi za provjeru vašeg radnog iskustva. Poslodavac može koristiti taj broj kako bi pristupio evidenciji o prethodnim zaposlenjima i provjerio vaše radno iskustvo u drugim kompanijama.
 3. Administrativni postupci: JMBG se koristi i za različite administrativne postupke pri zapošljavanju. To može uključivati prijave za osiguranje, poreze ili mirovinski fond. Vaš JMBG se često koristi za identifikaciju prilikom ispunjavanja tih obrazaca i prijava.

Važno je napomenuti da poslodavci moraju čuvati vaše osobne podatke sigurno i prema zakonu o zaštiti podataka. Vaš JMBG je osjetljiv podatak i poslodavci su dužni zaštititi vašu privatnost i sprječavati neovlašteni pristup tim informacijama.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zabrinutosti u vezi sa korištenjem vašeg JMBG-a pri prijavi na posao, preporučljivo je konzultirati se s odvjetnikom ili stručnjakom za zaštitu podataka kako biste bili sigurni da se vaši osobni podaci koriste pravilno i sigurno.

Kako provjeriti ispravnost JMBG-a?

Kako provjeriti ispravnost JMBG-a?

Da biste provjerili ispravnost JMBG-a, možete koristiti jednostavnu matematičku metodu koja se temelji na kontrolnom broju u JMBG-u. Kontrolni broj se koristi kao način provjere valjanosti JMBG-a.

Kako izračunati kontrolni broj JMBG-a?

Kontrolni broj je posljednja cifra u JMBG-u i dobiva se pomoću matematičke formule. Da biste je primijenili, trebate slijediti sljedeće korake:

 1. Uzmite prvih 12 cifara JMBG-a.
 2. Pomnožite svaku cifru s odgovarajućim težinskim faktorom (2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3).
 3. Zbrojite sve dobivene proizvode.
 4. Dobiveni zbroj podijelite sa 11.
 5. Ako je ostatak podijeljenog broja jednak 1, kontrolni broj je 0. Ako je ostatak 0, kontrolni broj je također 0. U svim drugim slučajevima, kontrolni broj je različit od nule.

Na primjer, ako je JMBG 0101996700012, kontrolni broj se može izračunati na sljedeći način:

Cifra JMBG-a Težinski faktor Proizvod
2
1 7 7
6
1 5 5
9 4 36
9 3 27
6 2 12
7 7 49
6
5
4
3
1 11 11
Zbroj: 147

Zbroj iznosi 147. Kada podijelimo taj broj s 11, dobivamo ostatak 1. Budući da je ostatak 1, kontrolni broj JMBG-a je 0.

Kako provjeriti valjanost JMBG-a?

Nakon izračuna kontrolnog broja, možete provjeriti valjanost JMBG-a koristeći sljedeću metodu:

 • Uzmite JMBG kojeg želite provjeriti.
 • Provjerite da li JMBG ima 13 cifara.
 • Provjerite da li su sve cifre JMBG-a brojevi (0-9).
 • Izračunajte kontrolni broj JMBG-a pomoću prethodno opisanog postupka.
 • Usporedite izračunati kontrolni broj s posljednjom cifrom JMBG-a.
 • Ako se izračunati kontrolni broj podudara s posljednjom cifrom JMBG-a, JMBG je vjerojatno ispravan. Ako se ne podudaraju, JMBG nije ispravan.
You might be interested:  Koji Tv Kupiti Forum

Korištenjem ove metode, možete brzo i lako provjeriti valjanost JMBG-a i utvrditi da li je ispravan ili ne.

Koji se algoritam koristi za provjeru JMBG-a?

Jedinstvena matična broj građana (JMBG) je jedinstven identifikacioni broj koji se koristi za identifikaciju građana Republike Hrvatske. JMBG se sastoji od 13 cifara koje sadrže informacije o datumu rođenja, regiji i spolu osobe.

Da bi se provjerio ispravnost JMBG-a, koristi se Luhnov algoritam, koji je također poznat i kao algoritam kontrole broja. Ovaj algoritam koristi matematičku formulu kako bi provjerio da li je uneseni JMBG ispravan ili ne. Algoritam se primjenjuje na svih 13 cifara JMBG-a.

Evo koraka koje Luhnov algoritam koristi za provjeru JMBG-a:

 1. Množite svaku cifru JMBG-a s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ili 12, ovisno o njenom položaju.
 2. Sumirajte sve rezultate umnožavanja.
 3. Podijelite sumu sa 11 i dobijeni ostatak je kontrolna cifra.
 4. Ako je kontrolna cifra 10, tada je JMBG neispravan. Ako je kontrolna cifra manja od 10, ona postaje posljednja cifra JMBG-a.

Na primjer, ako je JMBG 1509973170012:

 1. 1 * 2 + 5 * 3 + 0 * 4 + 9 * 5 + 9 * 6 + 7 * 7 + 3 * 8 + 1 * 9 + 7 * 10 + 0 * 11 + 0 * 12 + 1 * 13 + 2 * 14 = 255
 2. 255 / 11 = 23 ostatak 2
 3. Kontrolna cifra je 2, što je jednaka posljednjoj cifri JMBG-a, pa je JMBG ispravan.

Luhnov algoritam se koristi za provjeru ispravnosti JMBG-a pri unosu podataka u različite sustave koji zahtijevaju uneseni JMBG. Ovaj algoritam sprečava unosa nepravilnih ili nepostojećih JMBG-a u sustav i pomaže u održavanju integriteta podataka.

Kako provjeriti svoj JMBG online?

Ako želite provjeriti svoj JMBG online, postoje nekoliko načina na koje to možete učiniti. Evo nekoliko prijedloga:

 • Putem službene web stranice Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske ima službenu web stranicu na kojoj možete provjeriti svoj JMBG. Posjetite njihovu web stranicu i pronađite odjeljak za provjeru JMBG. Unesite svoj JMBG u zahtjevani oblik i kliknite na “Provjeri”. Nakon nekoliko trenutaka trebali biste dobiti rezultat koji će potvrditi valjanost vašeg JMBG-a.
 • Preko elektroničkog identiteta (e-Građani) – Ako imate elektronički identitet (e-Građani), možete koristiti svoj certifikat za provjeru JMBG-a. Prijavite se na svoj e-Građani račun i pronađite opciju za provjeru JMBG-a. Slijedite upute i unesite svoj JMBG kako biste provjerili njegovu valjanost.
 • Pomoću mobilnih aplikacija – Postoji nekoliko mobilnih aplikacija koje omogućavaju provjeru JMBG-a. Preuzmite jednu od tih aplikacija na svoj pametni telefon i slijedite upute kako biste provjerili svoj JMBG. Ove aplikacije obično koriste mrežnu vezu kako bi provjerile valjanost JMBG-a u bazi podataka.

Neovisno o načinu provjere JMBG-a, važno je da koristite pouzdane izvore i da unosite svoje JMBG podatke na sigurnim web stranicama ili aplikacijama. Također je važno zaštititi privatnost svog JMBG-a izbjegavanjem dijeljenja svojih osobnih podataka s nepoznatim ili sumnjivim izvorima.

FAQ:

Što je JMBG?

JMBG je matični broj građana koji se dodjeljuje svakom građaninu kako bi se identificirao u različitim administrativnim postupcima.

Kako se sastoji JMBG?

JMBG se sastoji od 13 brojeva koji su raspoređeni u određenom redoslijedu. Prva tri broja su datum rođenja, sljedeći dva broja označavaju mjesec rođenja, a sljedeće dvije brojke označavaju regionalni kod. Sljedeće tri brojke su jedinstveni broj dodijeljen pojedincu, dok zadnja brojka označava kontrolni broj.

Koje su svrhe JMBG-a?

JMBG se koristi u raznim administrativnim postupcima poput dobivanja osobnih dokumenata, upisa u školu, zapošljavanja i sl. Također se koristi u statističke svrhe i ima važnu ulogu u praćenju demografskih podataka.

Mogu li svoj JMBG koristiti kao lozinku ili PIN kod?

Ne, JMBG se ne smije koristiti kao lozinka, PIN kod ili neki oblik identifikacije u online sustavima. To je kršenje privatnosti i sigurnosnih mjera.

Kako mogu provjeriti svoj JMBG?

Možete provjeriti svoj JMBG na osobnoj iskaznici, rodnom listu ili drugim službenim dokumentima. Ako niste sigurni ili nemate dokumente koji sadrže JMBG, možete se obratiti nadležnim institucijama za dodatne informacije.

Je li JMBG isto što i OIB?

Ne, JMBG i OIB su različiti identifikatori. JMBG je matični broj građana koji se dodjeljuje pri rođenju, dok je OIB identifikacijski broj koji se koristi u poslovnim i financijskim transakcijama.