Što Je IP Adresa: Sve o definiciji i važnosti IP adresa

Što Je Ip Adresa

Što Je Ip Adresa

IP adresa je jedinstveni identifikator koji se koristi za prepoznavanje i lociranje uređaja kojima je omogućen pristup internetu. Skraćenica IP označava Internet Protocol (Protokol interneta) koji omogućava razmjenu podataka između uređaja koji su spojeni na internet. IP adresa se sastoji od niza brojeva i može biti prikazana u obliku četiri odvojena broja, odvojenih tačkama, kao na primer 192.168.0.1.

IP adresa ima veliku važnost u internet komunikaciji jer omogućava identifikaciju i usmjerenje podataka sa jednog uređaja na drugi. Svaki uređaj koji je spojen na internet ima svoju jedinstvenu IP adresu koja mu omogućava komunikaciju sa drugim uređajima, kao što su računari, mobilni telefoni ili serveri.

IP adrese se mogu koristiti za različite svrhe. Na primer, web stranice koriste IP adrese kako bi bile dostupne korisnicima, dok email serveri koriste IP adrese za slanje i primanje poruka. Također, IP adrese se koriste za praćenje online aktivnosti i identifikaciju korisnika.

Što je IP adresa

IP adresa je jedinstvena numerička oznaka koja se koristi za identifikaciju uređaja na internetu. IP adresa se sastoji od četiri broja odvojena točkama, a svaki broj može imati vrijednost od 0 do 255. Na primjer, 192.168.0.1 je jedna od mogućih IP adresa.

IP adrese se koriste za uspostavljanje veze između računala i drugih uređaja te za razmjenu podataka putem interneta. Kada želite posjetiti web stranicu, vaš uređaj šalje zahtjev putem IP adrese poslužitelja koji hostira tu stranicu. Poslužitelj zatim šalje tražene podatke na vašu IP adresu kako biste mogli pregledati sadržaj.

Postoje dva glavna tipa IP adresa: IPv4 i IPv6. IPv4 adrese su najčešće korištene i sastoje se od 32 bita, dok IPv6 adrese koriste 128 bita i se sve više uvode kako se zalihe IPv4 adresa smanjuju.

Vrste IP adresa

Postoje nekoliko vrsta IP adresa koje se koriste u specifične svrhe:

 • Statičke IP adrese: Ove adrese se dodjeljuju uređaju i ostaju iste dugi vremenski period. Koriste se za servere i druge uređaje koji uvijek moraju biti dostupni na istoj IP adresi.
 • Dinamičke IP adrese: Ove adrese se privremeno dodjeljuju uređaju i mogu se mijenjati svaki put kad se uređaj poveže s mrežom. Koriste se za većinu kućnih računala i uređaja koji se povremeno povezuju s internetom.
 • Javne IP adrese: Ove adrese su dostupne izravno na internetu i mogu se koristiti za izgradnju web stranica i pristup internetu. Javne IP adrese su rijetke i moraju se dodijeliti određenim organizacijama.
 • Privatne IP adrese: Ove adrese se koriste unutar lokalne mreže i nisu dostupne izravno preko interneta. Najpoznatiji primjer privatnih IP adresa su one koje počinju s 192.168 ili 10.

Zašto je IP adresa važna

IP adresa je ključna za uspostavljanje veze na internetu i omogućuje razmjenu podataka između uređaja. Bez IP adrese, uređaji ne bi mogli komunicirati i pristupati mrežama i web stranicama.

Također, IP adresa omogućuje praćenje i identifikaciju uređaja na mreži. To je posebno važno za sigurnost mreže i sprečavanje neovlaštenog pristupa ili zloupotrebe.

Ukratko, IP adresa je osnovni alat koji omogućuje povezivanje i komunikaciju na internetu. Bez IP adrese, internet kakav danas poznajemo ne bi bio moguć.

Definicija IP adrese

IP adresa je jedinstveno identifikacijski broj koji se dodjeljuje svakom uređaju (računalu, tabletu, pametnom telefonu itd.) koji je povezan s internetom. IP adresa je sastavljena od četiri broja odvojenih točkama, a svaki broj se kreće od 0 do 255. Na primjer, IP adresa može izgledati ovako: 192.168.0.1.

IP adresa se koristi kako bi omogućila komunikaciju između uređaja i omogućila slanje i primanje podataka putem interneta. Svaki uređaj ima svoju jedinstvenu IP adresu koja mu omogućava da bude prepoznat i identificiran u mreži.

Postoje dvije vrste IP adresa: IPv4 i IPv6. IPv4 adrese su stariji sustav koji koristi 32-bitne brojeve, dok su IPv6 adrese noviji sustav koji koristi 128-bitne brojeve. IPv4 adrese su još uvijek najčešće korištene, ali s porastom broja uređaja koji se povezuju na internet, postaje sve više potrebe za IPv6 adresama kako bi se osiguralo dovoljno adresa za sve uređaje.

IP adresa ima važnu ulogu u uspostavljanju veze između uređaja na internetu. Svaki put kada želite pristupiti web stranici, slati e-poštu ili preuzimati datoteke, vaš uređaj koristi svoju IP adresu kako bi uspostavio vezu s poslužiteljem na internetu. Bez IP adrese, ne biste mogli komunicirati ili pristupiti resursima na internetu.

Kako IP adrese funkcioniraju

IP adrese funkcioniraju kao identifikatori koji omogućuju računalima da komuniciraju međusobno preko interneta. Svako računalo ili uređaj koji je povezan na internet ima svoju jedinstvenu IP adresu.

IP adrese su sastavljene od niza brojeva, koji se mogu prikazati u različitim formatima. Najčešće se koristi IPv4 format, koji se sastoji od četiri broja odvojenih točkama, na primjer 192.168.0.1. Svaki od tih brojeva predstavlja jedan bajt, što znači da IPv4 adrese mogu imati 4,294,967,296 mogućih kombinacija.

Kada se računalo ili uređaj poveže s internetom, dobiva IP adresu od svog pružatelja usluga interneta (ISP). IP adrese se dodjeljuju privremeno (dinamičke adrese) ili trajno (statičke adrese), ovisno o konfiguraciji mreže. Dinamičke adrese se obično koriste za kućne mreže i male tvrtke, dok se statičke adrese koriste za servere i veće mreže.

Kada želite posjetiti web stranicu ili koristiti neku online uslugu, vaše računalo šalje zahtjev preko interneta. Taj zahtjev uključuje IP adresu vašeg računala kao izvor i IP adresu ciljanog servera kao odredište. Vaša IP adresa omogućuje ciljanom serveru da zna gdje poslati zahtjev i kako vratiti odgovor.

 • Kada računalo šalje zahtjev, podaci se dijele na male pakete koji se zatim šalju putem interneta.
 • Putem specifičnih protokola (npr. TCP/IP), paketi se prenose od računala do odredišta.
 • Putem IP adrese, paketi su smješteni u odgovarajuće mrežne rute i preusmjereni preko različitih poslužitelja dok ne stignu do ciljanog servera.
 • Kada paketi stignu na odredišni server, server ih rekonstruira i obrađuje zahtjev.
 • Server zatim šalje odgovor nazad preko interneta, koristeći IP adresu vašeg računala kao odredište.
 • Vaše računalo prima odgovor i prikazuje traženu web stranicu ili informacije koje ste zatražili.

Ukratko, IP adrese omogućuju mreži da identificira izvore i odredišta podataka koji se šalju putem interneta. One su ključne za funkcioniranje interneta i omogućuju nam da pristupimo različitim web stranicama i online uslugama.

Tipovi IP adresa

Postoje dva glavna tipa IP adresa:

 1. IPv4 adrese

  IPv4 adresa je najčešće korištena verzija IP adrese. Sastoji se od 32 bita i prikazuje se u formatu četiri broja odvojena tačkom (npr. 192.168.0.1). Svaki broj može biti u rasponu od 0 do 255, ukupno dozvoljavajući oko 4,3 milijarde mogućih kombinacija adresa.

  Iako su IPv4 adrese bile dovoljne u početku, rastući broj uređaja povezanih s internetom nije održao korak s raspoloživim adresama, što je dovelo do uvođenja IPv6 adresa.

 2. IPv6 adrese

  IPv6 adrese su nasljednik IPv4 adresa i koriste 128-bitnu notaciju. Ovaj format omogućuje puno veći broj adresa u odnosu na IPv4 verziju, aproximativno 3,4 × 10^38 mogućih adresa.

  IPv6 adrese se također prikazuju u formatu šest grupa od po 4 heksadecimalne brojke, razdvojene dvotočkama (npr. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

Osim toga, postoje i drugi tipovi IP adresa, kao što su privatne IP adrese, javne IP adrese, statičke IP adrese i dinamičke IP adrese. Ovi tipovi se koriste za različite svrhe, ovisno o potrebama mreže i uređaja.

Značaj IP adresa

IP adrese imaju veliki značaj u digitalnom svetu. Evo nekoliko razloga zbog kojih su IP adrese važne:

 • Identifikacija uređaja: IP adresa omogućava jedinstveno identifikovanje uređaja koji su povezani na internet. Ovo je važno kako bi se tačno uspostavila veza između izvora i odredišta podataka.
 • Rutiranje podataka: IP adrese omogućavaju routere da odaberu najbolji put za prenos podataka između različitih mreža. Bez IP adresa, rutiranje podataka ne bi bilo moguće.
 • Geolokacija: IP adrese se mogu koristiti za određivanje geografske lokacije uređaja. Ovo je korisno za brojne svrhe, kao što su personalizovani sadržaj ili ograničen pristup sadržaju na osnovu geografske lokacije.
 • Bezbednost: IP adrese se koriste za identifikaciju izvora i odredišta podataka. To omogućava sistemima za bezbednost da prepoznaju i blokiraju sumnjive ili zlonamerne aktivnosti na mreži.
 • Saobraćajna kontrola: IP adrese se koriste za upravljanje saobraćajem na internetu. Na primer, mrežni administratori mogu postaviti filtere koji blokiraju saobraćaj sa određenih IP adresa ili ograniče propusnost za određene adrese.

Ovi su samo neki od razloga zbog kojih su IP adrese važne u digitalnom svetu. Bez IP adresa, povezivanje na internet i razmena podataka bila bi znatno otežana ili gotovo nemoguća.

IP adrese i internet

IP adrese su ključne za funkcionisanje interneta. One omogućavaju identifikaciju i upravljanje komunikacijom između računara i drugih uređaja na mreži. Svaka mreža i svaki uređaj koji je povezan sa internetom ima svoju jedinstvenu IP adresu.

Kada korisnik želi posetiti određenu veb stranicu ili koristiti internet usluge kao što su slanje e-pošte ili četovanje, korisnikov uređaj prvo mora da pošalje zahtev putem interneta. Taj zahtev ide do servera koji sadrži tražene podatke ili usluge. Server koji prima zahtev koristi IP adresu korisnikovog uređaja kako bi znao kome treba poslati odgovor.

IP adrese se takođe koriste za rutiranje podataka na internetu. Kada korisnik šalje podatke, poput e-pošte ili preuzimanja fajlova, podaci se šalju preko različitih mreža i usmeravaju prema odredištu koristeći IP adrese.

Internet Service Provider (ISP) je odgovoran za dodeljivanje IP adresa svojim korisnicima. ISP-ovi imaju svoje raspoložive blokove IP adresa koje dodeljuju svojim korisnicima na osnovu njihovih potreba.

Postoje dva glavna tipa IP adresa: IPv4 i IPv6. IPv4 adrese su najčešće korišćene i sastoje se od četiri broja odvojena tačkama, na primer 192.168.0.1. Ipak, zbog ograničenog broja dostupnih IPv4 adresa, prelazi se na korišćenje IPv6 adresa koje se sastoje od osam grupa brojeva odvojenih dvotačkama, na primer 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

Ukratko, IP adrese su temelj interneta i igraju ključnu ulogu u omogućavanju efikasne komunikacije i rutiranja podataka između računara i uređaja na mreži.

Kako pravilno koristiti IP adrese

Kako pravilno koristiti IP adrese

IP adresa je jedinstveni identifikator koji se koristi za identifikaciju uređaja na internetu. Pravilno korištenje IP adresa je važno kako bi se osigurala sigurnost, integritet i funkcionalnost mreže.

Evo nekoliko smjernica kako pravilno koristiti IP adrese:

 • Koristite privatne IP adrese: Ako samostalno postavljate mrežu kod kuće ili u svojoj tvrtki, preporučuje se korištenje privatnih IP adresa. Privatne IP adrese su namijenjene internim mrežama i ne mogu se rutirati preko interneta. Ovo pomaže u zaštiti mreže od vanjskih napada.
 • Pravilno konfigurirajte IP adrese: Kod postavljanja IP adrese na uređaju, važno je pravilno konfigurirati sve potrebne parametre kao što su IP adresa, podmrežna maska, zadani prolaz, itd. Pravilna konfiguracija pomaže u ispravnom funkcioniranju mreže.
 • Izbjegavajte dupliranje IP adresa: Dupliranje IP adresa na mreži može dovesti do nesporazuma i problema s komunikacijom. Prije nego dodijelite novu IP adresu uređaju, provjerite da li je ta adresa već dodijeljena drugom uređaju na mreži.
 • Koristite DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol koji automatski dodjeljuje IP adrese uređajima na mreži. DHCP olakšava dodjelu i upravljanje IP adresama bez potrebe za ručnim konfiguriranjem svakog uređaja.
 • Kreirajte sigurnosne politike: Uvedite sigurnosne politike koje ograničavaju pristup određenim IP adresama ili blokiraju neželjeni promet. Ovo pomaže u zaštiti mreže od napada i neovlaštenog pristupa.

Pravilno korištenje IP adresa pomaže održati sigurnu i funkcionalnu mrežu. Slijedite navedene smjernice kako biste osigurali da vaša IP adresa ispuni svoju svrhu i omogući uspješnu komunikaciju na internetu.

Zašto je važno održavati sigurnost IP adresa

Čuvanje sigurnosti IP adresa ima važnu ulogu u zaštiti vaše mreže i informacija. Ovdje su neki razlozi zbog kojih je važno održavati sigurnost IP adresa:

Zaštita od hakera i napadača

Hakeri i napadači mogu pokušati pristupiti vašoj mreži ili računalima putem IP adresa. Održavanje sigurnosti IP adresa pomaže u sprječavanju neautoriziranog pristupa i zaštiti vaših podataka od krađe ili oštećenja.

Zaštita od napada DDoS

Napadi DDoS (Distribuirana usluga uskraćivanja) mogu paralizirati vašu mrežu preplavljujući je velikim brojem zahtjeva. Održavanje sigurnosti IP adresa može vam pomoći u sprječavanju ovakvih napada tako da blokirate sumnjive IP adrese ili koristite softver za detekciju i zaštitu od DDoS napada.

Zaštita od krađe identiteta

Neki napadači pokušavaju manipulirati IP adresama kako bi se predstavili kao drugi korisnici ili kako bi došli do osjetljivih podataka. Održavanje sigurnosti IP adresa pomaže u sprečavanju takve vrste krađe identiteta i štiti vaše korisničke podatke.

Pravilno upravljanje mrežom

Upravljanje IP adresama može biti komplicirano, pogotovo ako imate veliku mrežu s velikim brojem uređaja. Održavanje sigurnosti IP adresa omogućuje vam bolji pregled nad svojom mrežom, smanjuje mogućnost pogrešaka i omogućuje vam učinkovitije upravljanje mrežom.

Dakle, održavanje sigurnosti IP adresa je ključno za zaštitu vaše mreže i podataka od napada, krađe identiteta i drugih sigurnosnih prijetnji. Redovito ažuriranje i provjera IP adresa te primjena sigurnosnih protokola pomoći će vam održati sigurnost vaše mreže i osigurati zaštitu od prijetnji.

FAQ:

Što je IP adresa?

IP adresa je jedinstvena numerička oznaka koja se dodjeljuje uređajima povezanim na internet, kako bi se omogućila identifikacija i razmjena podataka.

Kako se dodjeljuju IP adrese?

IP adrese se dodjeljuju putem posebnih organizacija koje su zadužene za upravljanje adresnim prostorom. Postoje dvije verzije IP adresa: IPv4 i IPv6.

Koja je razlika između IPv4 i IPv6 adresa?

Razlika između IPv4 i IPv6 adresa je u formatu i dužini. IPv4 adrese su četvorobajtne (32 bita), dok su IPv6 adrese osmobajtne (128 bita) i omogućavaju veći broj mogućih adresa.

Čemu služi IP adresa?

IP adresa služi za identifikaciju i komunikaciju uređaja na internetu. Omogućava slanje i primanje podataka između različitih uređaja i mreža.

Mogu li se dvije uređaja koristiti istu IP adresu?

Ne, dvije uređaje ne mogu koristiti istu IP adresu u isto vrijeme. IP adrese moraju biti jedinstvene kako bi se omogućila ispravna komunikacija.

Što je statička IP adresa?

Statička IP adresa je adresa koja se ručno dodjeljuje uređaju i ostaje ista čak i nakon ponovnog pokretanja uređaja ili promjene mreže. Ova vrsta adrese se često koristi za servere i uređaje koji zahtijevaju stalnu dostupnost na internetu.

Što je dinamička IP adresa?

Dinamička IP adresa je adresa koja se automatski dodjeljuje uređaju putem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokola. Ova vrsta adrese može se mijenjati nakon svakog ponovnog pokretanja uređaja ili promjene mreže.