Što se može saznati preko OIB-a: informacije i mogućnosti

Što Se Može Saznati Preko Oiba

Što Se Može Saznati Preko Oiba

OIB, odnosno Osobni identifikacijski broj, jedinstveni je identifikator koji se koristi u Hrvatskoj kako bi se identificirale fizičke osobe. OIB je sastavljen od 11 brojki i koristi se u različite svrhe, uključujući oporezivanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, registraciju i evidenciju poduzetnika.

Preko OIB-a mogu se dobiti različite informacije i saznati neke bitne činjenice o osobi. Primjerice, moguće je saznati osnovne podatke kao što su ime i prezime, datum rođenja, spol i adresu prebivališta. Osim toga, OIB može pružiti i informacije o radnom statusu osobe, odnosno postoji li osoba zaposlena, nezaposlena, u mirovini ili ima neki drugi status.

Međutim, važno je naglasiti da pristupanje informacijama preko OIB-a regulirano je Zakonom o zaštiti osobnih podataka te je potrebno imati pravni osnov za pristupanje tim informacijama. Osim toga, pristup podacima preko OIB-a može biti ograničen i kontroliran kako bi se zaštitila privatnost osoba.

Uz pravilan pristup i upotrebu OIB-a, moguće je dobiti mnogo korisnih informacija i razumjeti neke bitne aspekte života pojedinca. No, uvijek se treba pridržavati zakonskih propisa i poštivati privatnost svake osobe.

OIB: Definicija i svrha

OIB je kratica za Osobni identifikacijski broj i predstavlja jedinstven identifikacijski broj svakog stanovnika u Hrvatskoj. Ovaj broj je dodijeljen svakom pojedincu na rođenju ili pri registraciji pravnih osoba te se koristi u raznim administrativnim i poslovnim procesima.

Svrha OIB-a je identifikacija građana i pravnih osoba u Hrvatskoj. Ovaj broj ima važnu ulogu u raznim službenim postupcima, kao što su plaćanje poreza, zdravstvena zaštita, mirovinsko osiguranje, kao i otvaranje računa u banci.

Osim osnovne svrhe identifikacije, OIB se koristi i za provjeru podataka o građanima ili pravnim osobama putem različitih informacijskih sustava. Kroz OIB je moguće dobiti osnovne informacije o nekoj osobi ili tvrtki, kao što su datum rođenja, ime i prezime, adresa prebivališta ili sjedišta.

Uz to, OIB može biti povezan s drugim podacima, kao što su porezne obveze ili poslovni status pravne osobe. Na taj način, OIB pruža mogućnost provjere financijske stabilnosti ili poslovanja određene osobe ili tvrtke.

U zakonskom okviru, OIB je zaštićen kao povjerljiv podatak te se koristi samo u službene svrhe. Svako neovlašteno korištenje OIB-a ili njegovo otkrivanje može biti kažnjivo. Važno je osigurati sigurnost i povjerljivost OIB-a kako bi se zaštitili podaci građana i pravnih osoba.

Kako doći do OIB-a

Kako doći do OIB-a

Potrebna dokumentacija

Za dobivanje Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) u Hrvatskoj, morate prikupiti sljedeću dokumentaciju:

 • Važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • Potvrdu o prebivalištu
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (za državljane strane zemlje)
 • Potvrdu o poreznoj obveznosti (za pravne osobe)

Postupak za fizičke osobe

 1. Zakazivanje termina u lokalnom ureda Porezne uprave
 2. Dolazak na zakazani termin s ranije navedenom dokumentacijom
 3. Popunjavanje obrazca zahtjeva za dodjelom OIB-a
 4. Predaja dokumentacije i čekanje na obradu zahtjeva
 5. Preuzimanje izdanog OIB-a

Postupak za pravne osobe

Korak Opis
1. Prikupljanje gore navedene dokumentacije
2. Dolazak u lokalni ured Porezne uprave
3. Popunjavanje obrasca zahtjeva za dodjelom OIB-a
4. Predaja dokumentacije i čekanje na obradu zahtjeva
5. Preuzimanje izdanog OIB-a

Važno je napomenuti da postupak za pravne osobe može biti složeniji i da se mogu zahtijevati dodatni dokumenti ili koraci, ovisno o vrsti i djelatnosti tvrtke.

You might be interested:  Kako Skenirati Qr Kod

Alternativne metode dobivanja OIB-a

U nekim slučajevima, OIB se može dobiti i putem drugih institucija kao što su banke, mirovinski fondovi, ili putem online apliciranja preko sustava e-Građani.

U slučajevima kada je OIB potreban hitno, preporučuje se konzultirati se s poreznom upravom ili drugim relevantnim institucijama kako biste saznali najnovije informacije i postupke za dobivanje OIB-a na brži način.

Osobne informacije na osnovu OIB-a

OIB (Osobni identifikacijski broj) je jedinstveni broj koji se dodjeljuje svakom građaninu u Hrvatskoj. OIB se koristi kao identifikacijski broj prilikom raznih administrativnih i pravnih postupaka. Osim toga, OIB može pružiti određene osobne informacije o građanima.

OIB se sastoji od 11 znamenki i svaka znamenka ima svoje određeno značenje. Prvih 10 znamenki predstavljaju brojčani dio OIB-a, dok je zadnja znamenka kontrolni broj koji se koristi za provjeru ispravnosti OIB-a. U nastavku su prikazane mogućnosti saznavanja osobnih informacija na osnovu OIB-a:

Vrsta osobe

Prva znamenka OIB-a označava vrstu osobe kojoj OIB pripada. Kod fizičkih osoba, prva znamenka može biti 1, 2, 3 ili 4, pri čemu svaka znamenka označava određenu vrstu građana (npr. 1 za hrvatske građane).

Godina rođenja

Druga i treća znamenka OIB-a predstavljaju dvije znamenke godine rođenja. Na primjer, ako je OIB 01129912345, to znači da je osoba rođena 1999. godine.

Mjesto rođenja

Četvrta i peta znamenka OIB-a označavaju kod Općine ili grada koji je izdao OIB. Na temelju tih znamenki može se saznati iz koje je općine ili grada osoba izdana. Na primjer, ako su četvrta i peta znamenka OIB-a 0105, to znači da je osobi izdan OIB u Gradu Zagrebu.

Kontrolni broj

Zadnja znamenka OIB-a je kontrolni broj koji se koristi za provjeru ispravnosti OIB-a.

Važno je napomenuti da OIB samo pruža osnovne informacije o građanima i da se posebne informacije o građanima mogu zatražiti samo uz posebno odobrenje i svrhu. Građani trebaju biti oprezni s dijeljenjem OIB-a i trebaju se uvijek obratiti relevantnoj instituciji za potvrdu autentičnosti i svrhe prikupljanja OIB-a.

Financijske informacije povezane s OIB-om

OIB (osobni identifikacijski broj) je jedinstven broj koji se koristi za identifikaciju pojedinaca u Hrvatskoj. Osim osobnih podataka, OIB također može pružiti financijske informacije o pojedincima.

Preko OIB-a mogu se dobiti sljedeće financijske informacije:

 • Porezne obveze: OIB omogućuje pristup informacijama o poreznim obvezama pojedinaca. To uključuje podatke o plaćenim porezima, duguje li netko porez ili je u poreznoj blokadi.
 • Imovinske informacije: OIB može pružiti podatke o imovini pojedinca kao što su nekretnine, vozila i druga vrijedna imovina.
 • Financijski status: Informacije o financijskom statusu osobe, uključujući račune, štednju, ulaganja i kreditnu povijest, mogu se također dobiti preko OIB-a.
 • Podaci o blokiranim računima: OIB može otkriti informacije o blokiranim bankovnim računima pojedinaca, što može biti korisno pri utvrđivanju financijske stabilnosti ili rizika pri poslovanju s nekom osobom.

Važno je napomenuti da pristup financijskim informacijama preko OIB-a može biti podložan regulatornim i zakonskim uvjetima te zahtijeva pristanak vlasnika OIB-a u određenim situacijama.

Financijske informacije povezane s OIB-om mogu biti korisne u različitim situacijama poput kreditiranja, poslovnih pregovora, provjere financijske stabilnosti pojedinca ili u svrhu prevencije prijevara. Međutim, važno je koristiti ove informacije u skladu s propisima o zaštiti privatnosti i podataka.

Porezni podaci i OIB

OIB (Osobni identifikacijski broj) u Hrvatskoj je jedinstven broj koji se dodjeljuje svakom građaninu i pravnoj osobi. OIB se koristi u različite svrhe, uključujući i prikupljanje poreznih podataka.

Kako se OIB koristi u poreznim podacima?

Porezni podaci su informacije koje se odnose na financijske transakcije i obveze građana i pravnih osoba prema poreznoj upravi. OIB se koristi kao jedinstveni identifikator svakog poreznog obveznika, što olakšava prikupljanje, pohranu i obradu tih podataka.

Porezni podaci koji se mogu dobiti putem OIB-a uključuju:

 • Podaci o prihodima – OIB se koristi za povezivanje prihoda s poreznim obveznikom. To omogućava poreznoj upravi praćenje i kontrolu prihoda građana i pravnih osoba.
 • Podaci o poreznim obvezama – OIB se koristi za praćenje plaćanja poreza i drugih poreznih obaveza građana i pravnih osoba. Ovi podaci su važni za utvrđivanje ukupnog poreznog tereta i pravilnu naplatu poreza.
 • Podaci o nekretninama – OIB se koristi za povezivanje vlasništva nekretnina s poreznim obveznicima. To omogućava poreznoj upravi praćenje i kontrolu imovine građana i pravnih osoba.
You might be interested:  Kako Aktivirati E Osobnu Preko Mobitela

Zašto su porezni podaci važni?

Porezni podaci su ključni za rad poreznih uprava i državnih financija. Na temelju tih podataka se utvrđuje ukupna porezna obveza građana i pravnih osoba, te se vrše naplate i kontrola plaćanja. Porezni podaci također omogućavaju praćenje financijske situacije i imovine građana i pravnih osoba, što je važno za provođenje pravednog i učinkovitog poreznog sustava.

Kako dobiti porezne podatke putem OIB-a?

Porezne podatke putem OIB-a mogu dobiti samo ovlašteni subjekti. Porezna uprava u Hrvatskoj ima pristup tim podacima i koristi ih u svrhe izdavanja poreznih obavijesti, provođenja poreznih kontrola i upravljanja poreznim sustavom.

Građani i pravne osobe mogu dobiti pristup vlastitim poreznim podacima putem elektroničkih servisa porezne uprave ili podnošenjem zahtjeva za informacijama o poreznim podacima. Međutim, pristup tuđim poreznim podacima putem OIB-a nije dozvoljen i kršenje privatnosti podliježe zakonskim sankcijama.

Porezni podaci i OIB
Podaci Opis
Podaci o prihodima Povezivanje prihoda s poreznim obveznicima
Podaci o poreznim obvezama Praćenje plaćanja poreza i poreznih obveza
Podaci o nekretninama Povezivanje imovine s poreznim obveznicima

Legalne obveze povezane s OIB-om

Registracija i korištenje Osobnog identifikacijskog broja (OIB) nosi određene zakonske obveze koje korisnici moraju poštovati. OIB je jedinstveni identifikator koji se dodjeljuje svakom građaninu i pravnoj osobi u Hrvatskoj s ciljem jednostavne identifikacije i praćenja poreznih i drugih obveza.

Registracija OIB-a

Sve fizičke osobe i pravne osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost u Hrvatskoj dužne su registrirati OIB. Taj postupak obavlja se putem Porezne uprave, koja dodjeljuje jedinstveni identifikacijski broj svakom registriranom korisniku. Registracija OIB-a je obavezna kako bi se osigurala pravna i financijska transparentnost i omogućilo praćenje poreznih obveza.

Praćenje poreznih obveza

Jedna od glavnih legalnih obveza povezanih s OIB-om je praćenje poreznih obveza i redovito podnošenje poreznih prijava. Svi građani i pravne osobe koji koriste OIB moraju pravodobno podnositi porezne prijave i plaćati propisane poreze prema zakonodavstvu Republike Hrvatske.

Praćenje financijskih transakcija

Osim poreznih obveza, OIB se koristi za praćenje financijskih transakcija. Bankovne institucije, trgovci i druge pravne osobe često traže OIB kako bi osigurale zakonito izvršavanje financijskih transakcija. Ovaj sustav omogućuje bolju transparentnost i sprječava moguće financijske nepravilnosti ili ilegalne aktivnosti.

Pristup i zaštita podataka

Prilikom registracije OIB-a, korisnici se obvezuju da će pridržavati zakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka. OIB je osjetljiv podatak koji se koristi u različitim kontekstima te je važno osigurati odgovarajuće mjere sigurnosti kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje ili distribucija podataka.

Kazne za nepridržavanje zakona

Nepridržavanje zakona u vezi s OIB-om može rezultirati kaznama. Porezna uprava ima ovlasti provesti inspekciju i nadzor nad korištenjem OIB-a te je ovlaštena izricati kazne za nepridržavanje zakona. Također, neovlašteno korištenje ili distribucija OIB-a može dovesti do kazni sukladno zakonima o zaštiti osobnih podataka.

Ukratko, korisnici OIB-a imaju legalne obveze koje uključuju registraciju, praćenje poreznih obveza, praćenje financijskih transakcija, pristup i zaštitu podataka te poštivanje zakona. Pridržavanje ovih obveza je važno kako bi se osigurala pravna i financijska transparentnost te sprječile nepravilnosti i ilegalna djelovanja.

Zaštita osobnih podataka i OIB

Zaštita osobnih podataka je vrlo važna tema u današnjem digitalnom dobu. Kao što je poznato, OIB (Osobni Identifikacijski Broj) je jedinstveni identifikator koji se koristi u Hrvatskoj za identifikaciju pojedinaca. Taj broj je vrlo važan jer se preko njega može pristupiti velikom broju informacija o osobi.

Međutim, zbog osjetljivih informacija koje se mogu dobiti preko OIB-a, važno je osigurati adekvatnu zaštitu osobnih podataka.

Zakon o zaštiti osobnih podataka

U Hrvatskoj postoji Zakon o zaštiti osobnih podataka koji regulira kako se osobni podaci smiju koristiti. Zakon određuje da se osobni podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo u svrhe za koje su prikupljeni, te da se moraju čuvati sigurno i povjerljivo.

Također, Zakon o zaštiti osobnih podataka propisuje da se osobni podaci mogu prenositi samo uz izričitu privolu osobe kojoj se podaci odnose, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Zaštita OIB-a

Kada je riječ o zaštiti OIB-a, važno je da osobe budu oprezne prilikom dijeljenja svog OIB-a. OIB se smije koristiti samo u zakonom propisanim slučajevima i uz privolu osobe.

You might be interested:  Kako Znati Da Vas Macka Voli

Također, važno je koristiti sigurne i pouzdane sustave za prijenos i pohranu podataka kako bi se spriječilo neovlašteno pristupanje i zloupotreba OIB-a.

Prava pojedinca

Osobe imaju određena prava kada je riječ o zaštiti osobnih podataka, uključujući i OIB. To uključuje pravo pristupa vlastitim osobnim podacima, pravo ispravka netočnih podataka, pravo brisanja podataka i pravo ograničenja obrade podataka.

U slučaju kršenja prava pojedinca, postoji mogućnost podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Zaključak

Zaštita osobnih podataka, uključujući i OIB, je važna kako bi se osigurala privatnost i sigurnost pojedinca. Osobe trebaju biti oprezne prilikom dijeljenja svog OIB-a i koristiti sigurne sustave za prijenos i pohranu podataka. Također, imaju pravo na zaštitu svojih podataka i podnošenje pritužbi u slučaju kršenja prava.

Mogućnosti upotrebe OIB-a u elektroničkim uslugama

OIB (Otvoreni identifikacijski broj) je jedinstven broj koji se koristi za identifikaciju građana i pravnih osoba u Hrvatskoj. Ovaj broj ima veliku važnost u elektroničkim uslugama i omogućuje razne mogućnosti.

Prijavljivanje na web stranice

Mnoge web stranice omogućuju prijavljivanje korisnika koristeći OIB kao identifikator. Ovo omogućuje brzo i jednostavno prijavljivanje na različite platforme i usluge bez potrebe za stvaranjem korisničkog imena i lozinke.

Elektronička identifikacija

OIB se često koristi kao elektronički identifikator građana u raznim elektroničkim uslugama. Na primjer, građani mogu upotrijebiti OIB za prijavu na e-Građani portal kako bi pristupili i koristili razne online usluge državnih institucija, kao što su prijava za izdavanje osobnih dokumenata, uplata poreza ili rezervacija termina za zdravstvene usluge.

Verifikacija identiteta

Koristeći OIB kao identifikator, web stranice i usluge mogu provjeriti identitet korisnika. Ove provjere identiteta mogu biti korisne u raznim situacijama, kao što su online transakcije, pristup osjetljivim podacima ili slanje verificiranih poruka i dokumenata.

Povezivanje podataka

OIB se može koristiti za povezivanje različitih podataka o osobama i pravnim osobama. Na primjer, prilikom plaćanja poreza, OIB se može koristiti za povezivanje plaćanja s odgovarajućim poreznim obveznicima. Ova povezanost podataka omogućuje lakše praćenje i analizu informacija u raznim poslovnim i administrativnim procesima.

Pristup zdravstvenim podacima

OIB se često koristi za pristup zdravstvenim podacima građana. Ova funkcionalnost omogućuje medicinskim stručnjacima brz pristup relevantnim zdravstvenim podacima pacijenta, što može biti od vitalnog značaja u hitnim situacijama i pružanju kvalitetne skrbi.

Razmjena elektroničkih dokumenata

Koristeći OIB kao identifikator, građani i pravne osobe mogu sigurno razmjenjivati elektroničke dokumente s drugim stranama. Ovaj proces omogućuje bržu i efikasniju komunikaciju te uštedu vremena i resursa.

Prednosti korištenja OIB-a u elektroničkim uslugama:
Jednostavna prijava OIB omogućuje brzo i jednostavno prijavljivanje na razne platforme i usluge.
Sigurnost Korištenje OIB-a omogućuje provjeru identiteta i sigurnu razmjenu podataka.
Ušteda vremena i resursa Korištenje OIB-a omogućuje automatizaciju procesa i efikasnu razmjenu informacija.
Povezanost podataka OIB omogućuje povezivanje različitih podataka o građanima i pravnim osobama.
Pristup relevantnim informacijama Upotreba OIB-a omogućuje korisnicima brz pristup relevantnim informacijama i uslugama.

Sve ove mogućnosti omogućuju jednostavniju i efikasniju upotrebu elektroničkih usluga, olakšavajući građanima i pravnim osobama pristup raznim informacijama i uslugama na siguran i praktičan način.

FAQ:

Koja je svrha OIB-a?

OIB (Osobni identifikacijski broj) je jedinstveni broj koji se koristi u Hrvatskoj radi identifikacije i praćenja pojedinaca u različite svrhe. Svrha OIB-a je omogućiti jednostavnu i efikasnu razmjenu informacija između različitih institucija i službi.

Kako mogu dobiti OIB?

OIB se dodjeljuje svakom hrvatskom državljaninu pri rođenju ili dolasku u Hrvatsku. Također ga mogu dobiti strani državljani koji imaju stalni boravak u Hrvatskoj.

Koje informacije mogu saznati preko OIB-a?

Preko OIB-a može se saznati osnovne informacije o osobi poput imena i prezimena, datuma rođenja, adrese prebivališta i državljanstva. Osim toga, OIB se koristi za provjeru poreznog stanja osobe, kao i za identifikaciju u drugim administrativnim postupcima.

Mogu li saznati financijske podatke druge osobe putem OIB-a?

Ne, OIB ne daje izravan pristup financijskim podacima druge osobe. Financijske informacije su povjerljive i za pristup njima potrebni su dodatni postupci i ovlasti, koje samo nadležna tijela i službe mogu provoditi uz odgovarajući pravni okvir.

Kako mogu provjeriti ispravnost OIB-a?

Ispravnost OIB-a može se provjeriti putem službene web stranice Porezne uprave Republike Hrvatske. Na toj stranici postoji provjera OIB-a gdje se unosom OIB-a može provjeriti valjanost i pripadajući podaci osobe.