Kada je isplata energetskog dodatka za umirovljenike - Upute i informacije

Kada Je Isplata Energetskog Dodatka Za Umirovljenike

Kada Je Isplata Energetskog Dodatka Za Umirovljenike

Energetski dodatak je financijska pomoć koju vlada Republike Hrvatske pruža umirovljenicima kako bi im pomogla pokriti troškove grijanja tijekom zimskih mjeseci. Ovaj dodatak je posebno važan za starije osobe koje često imaju poteškoća s finansijskim sredstvima.

Zahtjev za energetskim dodatkom mogu podnijeti sve osobe starije od 65 godina koje primaju mirovinu i redovito plaćaju troškove energije za grijanje svog doma. Dodatak se isplaćuje u iznosu od 400 kuna mjesečno i korisniku je dostupan u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka.

Da biste ostvarili pravo na energetski dodatak, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

– Biti umirovljenik stariji od 65 godina

– Primati redovitu mirovinu

– Redovito plaćati troškove energije za grijanje doma

– Podnijeti zahtjev za energetskim dodatkom u razdoblju od 1. rujna do 30. listopada

Isplata energetskog dodatka vrši se preko Nacionalnog programa za socijalnu skrb, a novac se direktno uplaćuje na račun korisnika. Važno je obratiti pažnju na rokove podnošenja zahtjeva i pravovremeno prikupiti potrebnu dokumentaciju kako biste osigurali pravodobnu isplatu dodatka.

Contents

Kada je isplata energetskog dodatka za umirovljenike

Energetski dodatak za umirovljenike je novčana pomoć koju država isplaćuje umirovljenicima kako bi im pomogla pokriti visoke troškove energije. Isplata energetskog dodatka za umirovljenike obavlja se prema određenom rasporedu i uvjetima:

Tko ima pravo na energetski dodatak?

 • Umirovljenici koji primaju mirovinu i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 • Umirovljenici čija mirovina ne prelazi određeni iznos propisan zakonom.

Kada se obavlja isplata energetskog dodatka?

Isplata energetskog dodatka za umirovljenike obavlja se jednom godišnje, obično tijekom hladnijih mjeseci kada su troškovi za energiju najviši. Točan datum isplate ovisi o odluci nadležnih institucija i može varirati svake godine. Obavijesti o datumu isplate obično se objavljuju na web stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Umirovljenici se obavještavaju o isplati energetskog dodatka putem poštanske pošiljke ili direktno na njihov bankovni račun, ovisno o njihovim odabirima pri prijavi za mirovinu.

Kako se provjeriti pravo na energetski dodatak?

Umirovljenici mogu provjeriti pravo na energetski dodatak tako da kontaktiraju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Također, mogu se informirati putem službenih web stranica i brojeva telefona koje pružaju detaljne informacije o energetskom dodatku za umirovljenike.

Koliki je iznos energetskog dodatka?

Iznos energetskog dodatka za umirovljenike određuje se prema kriterijima propisanim zakonom i može se razlikovati svake godine. Važno je napomenuti da je iznos energetskog dodatka niži od troška energetskih računa, ali služi kao dodatna financijska podrška umirovljenicima.

Vrijeme isplate

Isplata energetskog dodatka za umirovljenike u Hrvatskoj provodi se prema određenom rasporedu tijekom godine. Datum isplate ovisi o broju zadnjih znamenki mirovine primatelja.

Prema trenutnom rasporedu, isplate energetskog dodatka za umirovljenike provode se po sljedećem rasporedu:

Broj zadnjih znamenki mirovine Mjesec isplate
00 – 09 Siječanj
10 – 19 Veljača
20 – 29 Ožujak
30 – 39 Travanj
40 – 49 Svibanj
50 – 59 Lipanj
60 – 69 Srpanj
70 – 79 Kolovoz
80 – 89 Rujan
90 – 99 Listopad

Umirovljenici mogu očekivati isplatu energetskog dodatka najkasnije do 15. u mjesecu navedenog u rasporedu. Važno je napomenuti da se raspored može mijenjati i da je uvijek dobro provjeriti ažurirane informacije na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili kontaktirati njihovog službenika.

Potreba za energetskim dodatkom

Energetski dodatak je financijska pomoć koja se pruža umirovljenicima kako bi im pomogla pokriti dodatne troškove za energiju, kao što su električna energija, plin i grijanje. Ova potpora je osmišljena kako bi se umirovljenicima s niskim primanjima omogućilo dostojanstveno življenje i održavanje adekvatnih uvjeta stanovanja.

Umirovljenici često su posebno osjetljivi na povećanje troškova energije jer većina njih primaju fiksna primanja koja ne rastu s rastom cijena i inflacijom. To može rezultirati teškoćama pri plaćanju računa za energiju ili čak smanjenjem kvalitete života zbog nemogućnosti održavanja normalne temperature u domu.

Energetski dodatak je namijenjen umirovljenicima koji zadovoljavaju određene kriterije, uključujući visinu primanja i status domaćinstva. Visina dodatka ovisi o broju članova domaćinstva i drugim čimbenicima, te se može razlikovati od slučaja do slučaja.

Dodatak se najčešće isplaćuje jednom godišnje, tijekom zime ili sezone s najvećim potrošnjom energije. Umirovljenici obično dobivaju obavijest o isplati putem poštanske pošiljke ili elektroničke pošte. Prilikom prijave za dodatak, umirovljenici trebaju dostaviti sve potrebne dokumente koji dokazuju visinu primanja i status domaćinstva.

Ukratko, energetski dodatak je ključna potpora koja pomaže umirovljenicima da se nose s povećanim troškovima energije i održe dostojanstvene uvjete stanovanja. On pruža financijsku pomoć koja se isplaćuje jednom godišnje, a uvjeti za dobivanje dodatka ovise o visini primanja i statusu domaćinstva.

Kriteriji za dobivanje dodatka

Dodatak za energetsku potporu umirovljenika jest socijalna pomoć koja se isplaćuje osobama starije dobi kako bi im pomogla smanjiti troškove grijanja tijekom hladnih zimskih mjeseci. Da biste imali pravo na dobivanje ovog dodatka, morate zadovoljiti sljedeće kriterije:

1. Starosna dob

Da biste mogli dobiti energetski dodatak, morate biti umirovljenik i imati najmanje 65 godina starosti. Mlađi umirovljenici nemaju pravo na ovaj dodatak.

2. Prihodi

Da biste imali pravo na energetski dodatak, ne smijete imati mjesečne prihode koji prelaze određenu granicu. Ta granica se određuje svake godine i razlikuje se ovisno o mjestu prebivališta. Potrebno je konzultirati se s nadležnim tijelima kako biste saznali trenutne kvote prihoda.

3. Vlasništvo nekretnine

Ako ste vlasnik nekretnine, možda nećete biti kvalificirani za dobivanje energetskog dodatka. Kriteriji vlasništva također ovise o mjestu prebivališta i trebate se posavjetovati s nadležnim tijelima kako biste utvrdili jesu li vaša imovinska prava isključena iz ovog programa pomoći.

4. Boravište

Energetski dodatak se isplaćuje samo osobama koje imaju prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske. Ako nemate prijavljeno prebivalište, nećete biti kvalificirani za ovu vrstu financijske pomoći.

5. Ostali uvjeti

Osim gore navedenih osnovnih kriterija, mogu postojati i drugi uvjeti koje trebate zadovoljiti kako biste bili kvalificirani za dobivanje energetskog dodatka. Ovi uvjeti uključuju, ali nisu ograničeni na, državljanstvo, visinu primanja, zdravstveni status i druge socijalne čimbenike.

Važno je provjeriti sve uvjete i zahtjeve koji se odnose na energetski dodatak za umirovljenike, kako biste bili sigurni da ispunjavate svaki kriterij. Sve detaljne informacije možete dobiti iz prve ruke od nadležnih institucija i agencija koje se bave dodjelom ove vrste potpora.

Postupak prijave za dodatak

Da biste se prijavili za energetski dodatak, morate slijediti sljedeće korake:

 1. Preuzmite prijavni obrazac sa službene internetske stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).
 2. Ispunite prijavni obrazac detaljno i točno. Potrebno je navesti osobne informacije, podatke o mirovini i drugu traženu dokumentaciju.
 3. Priložite svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena na obrascu. To može uključivati kopiju osobne iskaznice, zadnji obračun mirovine, potvrdu o prebivalištu i potvrdu o visini primanja.
 4. Potpisanu prijavu i priloženu dokumentaciju dostavite osobno ili poštom na adresu najbliže ispostave HZMO-a.
 5. Nakon dostave prijave, HZMO će pregledati vašu dokumentaciju i obraditi prijavu.
 6. Ako vaša prijava bude odobrena, dodatak će vam biti isplaćen na vaš račun koji ste naznačili u prijavi. Obično se isplata vrši mjesečno.

Važno je napomenuti da je potrebno prijaviti se za energetski dodatak svake godine, obično tijekom prvih mjeseci. Provjerite službenu internetsku stranicu HZMO-a ili se obratite najbližoj ispostavi za točne datume prijave.

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva za energetski dodatak za umirovljenike uključuje sljedeće:

 • Dokaz o državljanstvu
 • Dokaz o prebivalištu
 • Tvrdnica o mirovini
 • Dokaz o primanjima
 • Izvadak iz matične knjige rođenih

Državljanstvo i prebivalište mogu se dokazati valjanom osobnom iskaznicom ili putovnicom. Tvrdnica o mirovini izdaje se od strane mirovinskog osiguravajućeg društva i potvrđuje visinu mirovine koju primatelj trenutačno prima.

Dokaz o primanjima može biti potvrda iz mirovinskog osiguravajućeg društva o visini primanja, potvrda o ostvarenom dohotku od drugih izvora ili drugi odgovarajući dokumenti.

Izvadak iz matične knjige rođenih služi kao dokaz o dobi podnositelja zahtjeva, a može se dobiti u nadležnom matičnom uredu.

U slučaju da je podnositelj zahtjeva osoba s invaliditetom, potrebno je priložiti i rješenje o invalidnosti.

Molimo podnositelje zahtjeva da pripreme ove dokumente kako bi proces podnošenja zahtjeva bio brz i jednostavan.

Iznos dodatka

Iznos dodatka za umirovljenike

Energetski dodatak za umirovljenike u Republici Hrvatskoj se isplaćuje svake godine kao pomoć umirovljenicima u pokrivanju troškova energije za grijanje tijekom hladnih mjeseci. Iznos dodatka ovisi o nekoliko faktora, kao što su:

 • Visina mirovine
 • Broj članova kućanstva
 • Geografsko područje
 • Sezonski faktor

Iznos dodatka za 2021. godinu

Prema najnovijim informacijama, iznos energetskog dodatka za umirovljenike iznosi:

Visina mirovine Jedan član kućanstva Višečlano kućanstvo
Do 1.500 kn 250 kn 300 kn
Od 1.501 kn do 2.500 kn 200 kn 250 kn
Preko 2.501 kn Nema prava na dodatak Nema prava na dodatak

Napomena: Navedeni iznosi su informativni i mogu se promijeniti. Za točan iznos dodatka, molimo kontaktirajte nadležne institucije ili provjerite najnovije informacije na službenim web stranicama.

Načini isplate

Isplata energetskog dodatka za umirovljenike vrši se na sljedeće načine:

1. Putem mirovinskog fonda

Jedan način isplate energetskog dodatka je putem mirovinskog fonda. Umirovljenici koji primaju mirovinu putem mirovinskog fonda mogu dobiti energetski dodatak zajedno s mirovinom. Isplata se vrši preko bankovnog računa na koji je umirovljenik upisan u mirovinskom fondu.

2. Putem pošte

Drugi način isplate energetskog dodatka je putem pošte. Umirovljenici koji nemaju bankovni račun ili koji preferiraju primanje dodatka putem pošte mogu dobiti isplatu u gotovini. Isplata se vrši na šalterima pošte, a umirovljenik treba prethodno provjeriti u kojem poštanskom uredu može podići svoj energetski dodatak.

3. Putem javnih kioska

3. Putem javnih kioska

Treći način isplate energetskog dodatka je putem javnih kioska. Umirovljenici koji imaju bankovnu karticu mogu podići isplatu putem posebnih kioska koji omogućuju podizanje novca uz pomoć bankovne kartice. Ti kiosci su dostupni na različitim lokacijama, kao što su trgovački centri, benzinske postaje ili druge javne lokacije.

4. Putem elektroničkog transfera

Četvrti način isplate energetskog dodatka je putem elektroničkog transfera. Umirovljenici koji imaju otvoren račun u banci mogu dobiti isplatu putem elektroničkog transfera na svoj bankovni račun. Ovim načinom isplate umirovljenik može dobiti novac direktno na svoj račun, bez potrebe za odlaskom na šalter ili poštu.

5. Isplata na druge načine

U slučajevima kada umirovljenik nema bankovni račun i nije u mogućnosti koristiti neke od prethodnih načina isplate, moguće je dogovoriti se za isplatu putem drugog načina. Umirovljenik treba kontaktirati nadležnu instituciju koja isplaćuje energetski dodatak i informirati se o dostupnim alternativnim načinima isplate.

Često postavljana pitanja

Ko ima pravo na energetski dodatak za umirovljenike?

Svi umirovljenici koji primaju mirovinu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje imaju pravo na energetski dodatak.

Kako se podnosi zahtjev za energetski dodatak?

Zahtjev za energetski dodatak se podnosi na odgovarajućem obrascu koji se može preuzeti sa stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili se može dobiti na šalteru Zavoda. Popunjeni obrazac treba predati osobno ili poslati poštom na adresu Zavoda.

Kada je rok za podnošenje zahtjeva za energetski dodatak?

Rok za podnošenje zahtjeva za energetski dodatak je obično do 31. svibnja tekuće godine. Međutim, rok se može promijeniti pa je najbolje provjeriti točan datum na stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili se informirati na šalteru Zavoda.

Koliki iznos se isplaćuje kao energetski dodatak?

Koliki iznos se isplaćuje kao energetski dodatak?

Iznos energetskog dodatka ovisi o dohotku umirovljenika i drugim kriterijima. Detalji o visini isplate se mogu pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili se mogu dobiti na šalteru Zavoda.

Kako će biti isplaćen energetski dodatak?

Energetski dodatak će biti isplaćen umirovljeniku preko njegove tekućeg računa ili poštom, ovisno o odabranom načinu isplate mirovine.

Da li moram ponovno podnositi zahtjev za energetski dodatak svake godine?

Da, zahtjev za energetski dodatak se mora podnositi svake godine jer se prava i uvjeti mogu mijenjati.

FAQ:

Kada će biti isplata energetskog dodatka za umirovljenike?

Isplata energetskog dodatka za umirovljenike obično se vrši jednom godišnje, tijekom jeseni. Točan datum isplate ovisi o odlukama Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Koji je iznos energetskog dodatka za umirovljenike?

Iznos energetskog dodatka za umirovljenike ovisi o mirovinskom stažu, dohotku i broju članova kućanstva. Općenito, iznos se kreće između 150 i 300 kuna mjesečno.

Koja dokumentacija je potrebna za ostvarivanje energetskog dodatka za umirovljenike?

Za ostvarivanje energetskog dodatka za umirovljenike potrebno je dostaviti određene dokaze, kao što su uvjerenje o mišljenju o iznosu mirovine, dohodak članova kućanstva, kućanske brojila, te potvrdu o prebivalištu. Detaljne informacije o dokumentaciji možete pronaći na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Mogu li koristiti energetski dodatak za plaćanje računa za grijanje?

Da, energetski dodatak namijenjen je upravo za plaćanje računa za grijanje. Ovisno o vašem kućanstvu i potrebama, možete ga iskoristiti za plaćanje troškova grijanja, kao što su plin, struja ili lož ulje.

Tko može ostvariti pravo na energetski dodatak za umirovljenike?

Pravo na energetski dodatak za umirovljenike imaju umirovljenici koji ispunjavaju određene uvjete propisane zakonom. To uključuje umirovljenike s mirovinom nižom od određenog iznosa i umirovljenike koji imaju određeni mirovinski staž. Detalje o uvjetima možete pronaći na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Kada je isplata energetskog dodatka za umirovljenike?

Energetski dodatak za umirovljenike se isplaćuje jednom godišnje, obično u prvom tromjesečju tekuće godine.