Kada počinje teći zabrana upravljanja motornim vozilom - Sve informacije i uvjeti

Kada Pocinje Teci Zabrana Upravljanja Motornim Vozilom

Kada Pocinje Teci Zabrana Upravljanja Motornim Vozilom

Upravljanje motornim vozilom je privilegija, ali u isto vrijeme i odgovornost. Kako bi se osigurala sigurnost u prometu, postoje određeni uvjeti i pravila koji reguliraju kada osoba može voziti vozilo.

Jedna od važnih stvari koje vozači moraju znati je kada počinje teći zabrana upravljanja motornim vozilom. Zabrana upravljanja može biti privremena ili trajna, ovisno o različitim uvjetima i okolnostima.

Privremena zabrana upravljanja motornim vozilom može se dogoditi ako vozač prekrši prometne propise ili ako se dokazano nalazi pod utjecajem alkohola ili droga. Ovisno o prirodi prekršaja, vozač može biti kažnjen novčanom kaznom, izricanjem kaznenih bodova ili privremenim oduzimanjem vozačke dozvole.

Trajna zabrana upravljanja motornim vozilom, s druge strane, može se odrediti ako vozač ima kronične zdravstvene probleme koji ih čine nesposobnima za sigurno upravljanje vozilom. Ova zabrana je obično rezervirana za vozače koji su ozbiljno kršili prometne propise, uzrokovali teške nesreće sa smrtnim ishodom ili ponavljali ozbiljne prekršaje u kratkom vremenskom periodu.

Kada se može dobiti zabrana upravljanja motornim vozilom?

Osoba može biti podvrgnuta zabrani upravljanja motornim vozilom u raznim situacijama, u skladu s postojećim prometnim zakonodavstvom. Ovdje su neki od uvjeta koji mogu rezultirati zabranom upravljanja motornim vozilom:

 1. Kazneno djelo vožnje pod utjecajem alkohola ili droga: Ako je osoba optužena i pravomoćno osuđena zbog vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, može se dobiti zabrana upravljanja motornim vozilom u određenom razdoblju. Trajanje zabrane ovisi o težini prekršaja i prethodnim povredama prometnih propisa.
 2. Aktivna kazna zabrane upravljanja: Sud može izdati zabranu upravljanja motornim vozilom kao dio kazne za određena kaznena djela u prometu, kao što su teške prometne nesreće s ozljeđivanjem ili smrću, vožnja bez vozačke dozvole ili ponavljano kršenje prometnih propisa.
 3. Ponovljeno kršenje prometnih propisa: Ako osoba ponavlja kršenje prometnih propisa, kao što su prekoračenje brzine ili vožnja na crveno svjetlo, može se dobiti zabrana upravljanja motornim vozilom kao jedna od mogućih sankcija. Trajanje zabrane ovisi o broju i težini prethodnih prekršaja.
 4. Nepropisno ponašanje u prometu: Ako osoba često krši prometne propise, kao što su preticanje na nedopuštenim mjestima, nekorištenje sigurnosnog pojasa ili uporaba mobitela tijekom vožnje, može se dobiti zabrana upravljanja motornim vozilom kao jedna od mogućih sankcija.

U svim tim slučajevima, trajanje zabrane upravljanja motornim vozilom ovisi o okolnostima i odluci suda. Također je važno napomenuti da se osobi kojoj je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom često nudi mogućnost sudjelovanja u programima rehabilitacije ili obrazovanja kako bi se poboljšala svijest o sigurnosti u prometu i smanjio rizik od budućih prekršaja.

You might be interested:  Zašto Praviš Slona Od Mene

Kako se određuje trajanje zabrane upravljanja motornim vozilom?

Trajanje zabrane upravljanja motornim vozilom određuje se prema vrsti prometnog prekršaja koji je počinjen. Zakonodavstvo Republike Hrvatske propisuje različite kazne i trajanja zabrane ovisno o težini prekršaja.

Uobičajeno, odluka o trajanju zabrane upravljanja donosi se tijekom suđenja ili postupka za prekršaj. Sud ili nadležno tijelo uzima u obzir čimbenike kao što su vrsta prekršaja, prethodne povrede prometnih propisa, okolnosti prekršaja i opasnost koju je prekršitelj predstavljao za druge sudionike u prometu.

Trajanje zabrane upravljanja može se kretati od nekoliko dana do nekoliko mjeseci, ovisno o težini prekršaja. Na primjer, za manje prekršaje poput blagog prekoračenja brzine, zabrana upravljanja može biti kratkotrajna, dok za ozbiljnije prekršaje poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droge, zabrana može biti dulja i uključivati i dodatne sankcije poput novčane kazne, oduzimanja vozačke dozvole i programa edukacije o sigurnom prometu.

Detalji o trajanju zabrane upravljanja mogu se pronaći u relevantnom zakonodavstvu ili se mogu konzultirati s nadležnim policijskim organima ili pravnom stručnjaku. Važno je naglasiti da je ispunjavanje određenih uvjeta kao što su plaćanje kazne, pohađanje programa edukacije ili obavljanje testiranja alkoholiziranosti također može biti uvjet za skraćivanje trajanja zabrane.

Vrsta prekršaja Trajanje zabrane upravljanja
Blago prekoračenje brzine 1-7 dana
Teže prekoračenje brzine 7-30 dana
Vožnja pod utjecajem alkohola ili droge 1-12 mjeseci
Ostali ozbiljni prekršaji 1-6 mjeseci

U svakom slučaju, važno je pridržavati se svih prometnih propisa i vožnju obavljati na siguran način kako bi se izbjegle sankcije poput zabrane upravljanja motornim vozilom.

Koje su sankcije za kršenje zabrane upravljanja motornim vozilom?

Sankcije za kršenje zabrane upravljanja motornim vozilom mogu biti različite, ovisno o težini prekršaja i povijesti prekršaja osobe koja krši zabranu. Evo nekih uobičajenih sankcija koje se mogu primijeniti:

Novčana kazna

Jedna od najčešćih sankcija za kršenje zabrane upravljanja motornim vozilom je novčana kazna. Visina kazne može ovisiti o težini prekršaja, kao što su ponavljanje kršenja zabrane, ugrožavanje sigurnosti drugih sudionika u prometu ili šteta koju je osoba prouzročila.

Oduzimanje vozačke dozvole

Oduzimanje vozačke dozvole

Uz novčanu kaznu, sud može odlučiti i o privremenom ili trajnom oduzimanju vozačke dozvole za osobu koja krši zabranu upravljanja motornim vozilom. Privremeno oduzimanje može trajati određeni period, kao što je nekoliko mjeseci ili godina, dok trajno oduzimanje znači da osoba više neće moći dobiti vozačku dozvolu.

Zatvorska kazna

Ponekad, posebno u slučajevima teških prekršaja ili ponavljanja kršenja zabrane, sud može odlučiti izreći zatvorsku kaznu. Visina zatvorske kazne ovisi o zakonima i propisima države, kao i o opasnosti koju je osoba predstavljala u prometu.

Dodatne sankcije

Pored navedenih sankcija, sud može također odlučiti izreći dodatne sankcije kao što su rad za opće dobro, obvezno sudjelovanje u programima liječenja ili rehabilitacije, kao i zabrana ponovnog stjecanja vozačke dozvole u određenom periodu.

U svakom slučaju, važno je poštivati ​​zabrane upravljanja motornim vozilom kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu i izbjegle potencijalne sankcije.

Koje su iznimke od zabrane upravljanja motornim vozilom?

Pored općih uvjeta i odredbi o zabrani upravljanja motornim vozilom, postoje neke iznimke i situacije u kojima ljudi mogu biti izuzeti od ove zabrane. Neki od primjera iznimaka su:

1. Hitni slučajevi i medicinske potrebe

 • U slučaju hitnih situacija, kao što su službeni pozivi policijskih, vatrogasnih ili hitnih medicinskih službi, vozači mogu biti izuzeti od zabrane upravljanja motornim vozilima. Ovo se odnosi i na medicinske potrebe, poput hitnih posjeta liječnicima ili medicinskim ustanovama.
 • Vozači koji se bave prijevozom lijekova ili hitne medicinske opreme također mogu biti izuzeti od zabrane upravljanja motornim vozilom.
You might be interested:  Kako Izgleda Atletsko Stopalo Slike

2. Vozači javnog prijevoza i taksisti

 • Vozači javnih prijevoznih sredstava, poput autobusa, tramvaja ili vlaka, i taksisti mogu biti izuzeti od zabrane upravljanja motornim vozilima. Ovo se odnosi na vožnju u okviru njihovih redovnih radnih obveza.
 • Ipak, ove iznimke mogu biti podložne dodatnim uvjetima i ograničenjima.

3. Vozači s posebnim dozvolama

 • Postoje posebne dozvole koje možda imaju vozači s posebnim potrebama ili invaliditetom, koje im omogućuju upravljanje motornim vozilom. Ovi vozači mogu biti izuzeti od zabrane, pod uvjetom da posjeduju valjanu i važeću dozvolu za vožnju.
 • Međutim, ove iznimke mogu biti podložne dodatnim ograničenjima i uvjetima, kako bi se osigurala sigurnost vozača i drugih sudionika u prometu.

4. Vozači koji se bave hitnim intervencijama

 • Vozači koji sudjeluju u hitnim intervencijama, kao što su vatrogasci ili pripadnici hitne medicinske službe, mogu biti izuzeti od zabrane upravljanja motornim vozilom. Ova iznimka se primjenjuje samo tijekom izvršavanja njihovih službenih dužnosti i na temelju valjanih odobrenja i dozvola.
 • Ova iznimka se primjenjuje isključivo kada je vozač identificiran kao djelatnik službe hitnih intervencija.

Važno je napomenuti da ove iznimke mogu biti podložne različitim uvjetima, ograničenjima i propisima. Uvjeti za izuzeće od zabrane upravljanja motornim vozilom mogu se razlikovati ovisno o zakonodavstvu zemlje i lokalnim propisima. Stoga je uvijek najbolje provjeriti i konzultirati važeće zakone i propise kako biste bili sigurni da ispunjavate uvjete za izuzeće od zabrane.

Koje su kategorije vozila obuhvaćene zabranom upravljanja?

 • Kategorija A: Motocikli, tricikli i četverocikli.
 • Kategorija B: Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg.
 • Kategorija C: Teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg.
 • Kategorija D: Autobusi namijenjeni prijevozu putnika.
 • Kategorija BE: Motorna vozila iz kategorije B s priključnim vozilom čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg.
 • Kategorija CE: Teretna vozila iz kategorije C s priključnim vozilom čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg.
 • Kategorija DE: Autobusi iz kategorije D s priključnim vozilom.

Ovi shvaćanje upravljanja vozilima može biti zabranjeno u određenim situacijama, kao što su prekršaji prometnih propisa, vožnja pod utjecajem alkohola ili droga, ili ozbiljna fizička ili mentalna nesposobnost. Također, mladi vozači mogu biti podložni posebnim ograničenjima upravljanja vozilima.

Kako se može zatražiti ukidanje zabrane upravljanja motornim vozilom?

Kada osoba bude obaviještena o zabrani upravljanja motornim vozilom, postoji mogućnost da zatraži ukidanje te zabrane. Postupak zahtijeva određene korake i uvjete koje treba ispoštovati.

1. Podnošenje zahtjeva

Prvi korak u postupku zahtijeva podnošenje zahtjeva nadležnom tijelu. Zahtjev se podnosi pisanim putem, a mora sadržavati sve potrebne informacije o osobi koja zahtijeva ukidanje zabrane upravljanja motornim vozilom.

2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta

Uz zahtjev, osoba mora priložiti i određene dokaze kako bi potkrijepila svoj zahtjev. To mogu biti, na primjer, medicinski izvještaji, dokazi o uspješno završenoj rehabilitaciji ili psihološka procjena.

3. Plaćanje troškova

U procesu podnošenja zahtjeva za ukidanje zabrane, osoba mora platiti određene troškove. Ti troškovi uključuju administrativne pristojbe i mogu varirati ovisno o nadležnom tijelu koje obrađuje zahtjev.

4. Razmatranje zahtjeva

Nakon što osoba podnese zahtjev, nadležno tijelo će razmotriti sve priložene dokaze i relevantne informacije te odlučiti o ukidanju ili odbijanju zahtjeva. Ukoliko je zahtjev odobren, osoba može se vratiti upravljanju motornim vozilom nakon što se izvrši potrebna procedura i plati eventualne dodatne troškove.

Važno je napomenuti da svaki zahtjev za ukidanjem zabrane upravljanja motornim vozilom može biti specifičan i podliježe zakonskim propisima i uvjetima na koje treba obratiti pažnju.

Koji su dodatni uvjeti za ponovno dobivanje ovlaštenja za upravljanje vozilom?

Uz ispunjavanje osnovnih uvjeta za ponovno dobivanje ovlaštenja za upravljanje vozilom, kao što su plaćanje kazne, odsluživanje suspenzije vozačke dozvole i položeni propisani ispiti, postoje i dodatni uvjeti koje vozači moraju zadovoljiti.

You might be interested:  Prije Nego Što Se Kava Ohladi

1. Medicinske provjere

Vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola na temelju medicinskih razloga može biti zahtijevana dodatna provjera zdravstvenog stanja kako bi se utvrdilo da su u stanju upravljati vozilom bez rizika za sigurnost cestovnog prometa. To može uključivati medicinske preglede, testove vida, psihičke preglede i slično.

2. Programi edukacije

Za vozače koji su počinili teže prekršaje, posebno one koji su doveli do ozbiljnih prometnih nesreća, može biti propisan i program edukacije. Ovi programi mogu uključivati seminare, predavanja, radionice i vožnju pod nadzorom instruktora kako bi se vozači dodatno educirali o sigurnom upravljanju vozilom i smanjenju rizika od budućih prekršaja ili nesreća.

3. Provjera alkohola i droga

Vozači koji su bili suspendirani zbog vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, mogu morati proći dodatne testove na alkohol i droge kako bi dobili ponovno ovlaštenje za upravljanje vozilom. Ovi testovi mogu biti nekoliko puta mjesečno i duže vrijeme kako bi se provjerilo da su vozači ostali suzdržani od konzumacije alkohola ili droga.

4. Financijske obveze

Vozačima koji su dužni platiti novčane kazne ili odštetu kao rezultat prekršaja ili nesreće, kao uvjet za ponovno dobivanje vozačke dozvole može biti propisano da isplate sve svoje financijske obveze.

Dodatni uvjeti za ponovno dobivanje ovlaštenja za upravljanje vozilom:
Uvjeti Objašnjenje
Medicinske provjere Provjeriti zdravstveno stanje vozača
Programi edukacije Obavezno sudjelovanje u programima edukacije
Provjera alkohola i droga Redovita provjera na alkohol i droge
Financijske obveze Dug mora biti isplaćen

Kako se može provjeriti ima li netko zabranu upravljanja motornim vozilom?

Provjera da li neka osoba ima zabranu upravljanja motornim vozilom može se obaviti na nekoliko načina:

 • Kontaktiraj nadležne policijske organe
 • Provjera putem interneta

Kontaktiraj nadležne policijske organe:

Ako želite provjeriti ima li netko zabranu upravljanja motornim vozilom, možete kontaktirati nadležne policijske organe u svom području. Oni će vam pružiti informacije o tome je li osoba trenutno pod zabranom, trajanju zabrane i drugim relevantnim informacijama.

Provjera putem interneta:

Druga opcija je provjera putem internetskih platformi. Postoje brojne internetske stranice koje omogućuju provjeru ima li netko zabranu upravljanja motornim vozilom. Da biste to učinili, trebat će vam osobni podaci vozača (ime, prezime, OIB ili broj vozačke dozvole). Unesite ove informacije na odgovarajućim platformama i dobit ćete informacije o tome ima li osoba zabranu upravljanja motornim vozilom.

Važno je napomenuti da je ova provjera dostupna samo za pravne svrhe i morate imati pravni interes da provjerite ove informacije. Neovlaštena provjera može biti protuzakonita.

FAQ:

Kada počinje teći zabrana upravljanja motornim vozilom?

Zabrana upravljanja motornim vozilom počinje teći od trenutka kad vozač izgubi važeću vozačku dozvolu.

Koliko dugo traje zabrana upravljanja motornim vozilom?

Trajanje zabrane upravljanja motornim vozilom može varirati ovisno o prekršaju koji je vozač napravio, ali uobičajeno se kreće od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

Koje su kazne za vožnju bez važeće vozačke dozvole?

Kazne za vožnju bez važeće vozačke dozvole mogu biti visoke, uključujući novčane kazne, oduzimanje vozila i zatvorsku kaznu, ovisno o ozbiljnosti prekršaja i povijesti vozača.

Koji su uvjeti za ponovno dobivanje vozačke dozvole nakon zabrane upravljanja motornim vozilom?

Uvjeti za ponovno dobivanje vozačke dozvole nakon zabrane upravljanja motornim vozilom mogu uključivati plaćanje novčanih kazni, polaganje ispita za vozačku dozvolu i uspješno završavanje razdoblja suspenzije ili zabrane.