Kada se plaća PDV? Sve što trebate znati o PDV-u u Hrvatskoj

Kada Se Plaća Pdv

Kada Se Plaća Pdv

PDV (Porez na dodanu vrijednost) je porez koji se plaća na svaku transakciju u Hrvatskoj. To je jedan od najvažnijih poreza u državi i igra ključnu ulogu u financiranju javnih usluga i infrastrukture.

U Hrvatskoj, PDV se plaća na gotovo sve robe i usluge. To uključuje proizvode kao što su hrana, odjeća, elektronika i automobili, kao i usluge kao što su građevinske usluge, prijevoz i konzultantske usluge. PDV se također plaća na uvoz robe iz drugih zemalja članica Europske unije.

Stopa PDV-a u Hrvatskoj varira ovisno o vrsti robe ili usluge. Općenita stopa je 25%, koja se primjenjuje na većinu proizvoda i usluga. Međutim, postoje i posebne stope, kao što su smanjene stope od 13% ili 5% koje se primjenjuju na određene kategorije proizvoda kao što su hrana, lijekovi i knjige.

PDV se obično plaća prilikom kupovine robe ili usluge, a obračunava se na osnovu cijene proizvoda ili usluge. Tvrtke i obrtnici koji su registrirani za PDV imaju pravo na povrat PDV-a na ulaznom računu, što im omogućava da odbiju PDV koji su platili prilikom nabave.

Kada se plaća PDV?

PDV (porez na dodanu vrijednost) plaća se pri prodaji dobara i usluga u Hrvatskoj. Plaćanje PDV-a regulirano je zakonom o PDV-u i procedurama koje su definirane Poreznom upravom.

U Hrvatskoj, PDV se plaća na sljedeće načine:

1. Općenita stopa PDV-a

 • Općenita stopa PDV-a iznosi 25% i primjenjuje se na većinu dobara i usluga.
 • Primjeri dobara i usluga na koje se primjenjuje općenita stopa PDV-a uključuju elektroniku, odjeću, hranu i piće u restoranima, usluge popravka i održavanja, i sl.

2. Snížena stopa PDV-a

 • Snížena stopa PDV-a iznosi 13% i primjenjuje se na određene kategorije dobara i usluga.
 • Primjeri dobara i usluga na koje se primjenjuje snížena stopa PDV-a uključuju prehrambene proizvode, lijekove na recept, dječju odjeću i obuću, knjige i novine, te usluge smještaja.

3. Oslobađanje od plaćanja PDV-a

 • Određena dobra i usluge mogu biti oslobođene od plaćanja PDV-a, u skladu sa zakonom.
 • Primjeri dobara i usluga koje su oslobođene od plaćanja PDV-a uključuju medicinske usluge, financijske usluge, osiguranje, obrazovanje i sl.

4. PDV na uvoz

4. PDV na uvoz

 • Pri uvozu dobara u Hrvatsku, PDV se plaća na granici. Uvoznik ima obvezu platiti PDV pri uvozu dobara, koji se zatim može odbiti kao pretporez pri izračunu PDV-a na prodaji tih dobara.
 • Ovisno o vrsti dobara i zemlji porijekla, moguće su određene olakšice ili izuzeća od plaćanja PDV-a pri uvozu.

5. Obveze pri plaćanju PDV-a

 • Obveznik PDV-a je dužan redovito prikupljati PDV na prodaji dobara i usluga i dostaviti ga Poreznoj upravi.
 • Obveznik PDV-a također ima pravo na odbitak pretporeza, što znači da može oduzeti iznos PDV-a koji je platio na nabavu dobara i usluga od ukupnog PDV-a koje je prikupio.
 • Prije plaćanja PDV-a, obveznik mora podnijeti PDV prijavu kojom izvješćuje Poreznu upravu o iznosu prikupljenog PDV-a i plaćenog pretporeza.

Obveze pri plaćanju PDV-a su kompleksne i zahtijevaju poznavanje zakona i postupaka. Preporučuje se konzultirati stručnjaka za poreze kako bi se osiguralo pravilno izvršavanje obaveza u vezi s PDV-om.

Što je PDV?

PDV je kratica za Porez na dodanu vrijednost. To je općeniti porez koji se primjenjuje na gotovo sve vrste dobara i usluga koje se prodaju u Hrvatskoj. PDV je oblik indirektnog poreza, što znači da ga krajnji potrošač plaća prilikom kupovine dobara ili usluga, ali ga iznose i tvrtke koje prodaju te dobra i usluge.

You might be interested:  Što Je Osnovica Plaće

PDV se obračunava kao postotak od ukupne cijene dobra ili usluge. U Hrvatskoj se trenutno primjenjuje opća stopa PDV-a od 25%, ali postoje i snižene stope od 13% i 5% koje se primjenjuju na određene vrste dobara i usluga.

Jedan od glavnih razloga za uvođenje PDV-a je povećanje poreznih prihoda države. PDV ima veću prihvatljivost kod potrošača jer se plaća u malim iznosima pri svakoj kupovini, dok kod prodavatelja postoji obveza prikupljanja i podnošenja PDV-a državi.

PDV se izračunava pomnožavanjem cijene dobra ili usluge s odgovarajućom stopom PDV-a. Na primjer, ako je cijena proizvoda 100 kuna i primjenjuje se opća stopa PDV-a od 25%, iznos PDV-a iznosi 25 kuna. Tako da je ukupna cijena sa PDV-om 125 kuna.

Prodavatelji koji prikupljaju PDV od svojih kupaca imaju obvezu prijaviti i platiti prikupljeni PDV državi. Ova prijava i plaćanje vrši se putem PDV obrasca koji se podnosi na mjesečnoj ili kvartalnoj osnovi, ovisno o obrtnom razredu tvrtke.

Kako se računa PDV?

PDV (porez na dodanu vrijednost) je opći porez na potrošnju koji se primjenjuje na robu i usluge koje se prodaju ili pružaju u Hrvatskoj. PDV se izračunava kao postotak cijene robe ili usluge i plaća se na razlici između prodajne cijene i nabavne cijene. Osnovni porezni postotak za PDV u Hrvatskoj iznosi 25%, ali postoje i snižene stope za određene vrste proizvoda i usluga.

Za obračunavanje PDV-a koristi se formula:

PDV = Prodajna cijena * porezna stopa / 100

Primjer:

Ako je prodajna cijena nekog proizvoda 100 kn, a porezna stopa iznosi 25%, izračun PDV-a bio bi:

PDV = 100 kn * 25 / 100 = 25 kn

Dakle, PDV iznosi 25 kn, a ukupna cijena (s PDV-om) bila bi 125 kn.

Snižene stope PDV-a:

U Hrvatskoj se primjenjuju snižene stope PDV-a od 13% i 5% za određene vrste proizvoda i usluga.

Snižena stopa PDV-a Proizvodi i usluge
13% Temeljna hrana, lijekovi na recept, knjige, dječja oprema
5% Prehrambeni proizvodi za dojene bebe, ortopedska i medicinska pomagala, knjige i časopisi u elektroničkom obliku

Da biste izračunali PDV po sniženoj stopi, primijenite istu formulu, ali zamijenite poreznu stopu sniženom stopom i pomnožite s prodajnom cijenom.

Na primjer, ako je prodajna cijena temeljne hrane 50 kn, a snižena stopa PDV-a iznosi 13%, izračun PDV-a bio bi:

PDV = 50 kn * 13 / 100 = 6,50 kn

Dakle, PDV iznosi 6,50 kn, a ukupna cijena (s PDV-om) bila bi 56,50 kn.

Važno je napomenuti da je PDV obavezan za sve porezne obveznike koji ostvaruju promet dobara ili usluga u Hrvatskoj, osim ako nisu izuzeti od plaćanja PDV-a prema Zakonu o PDV-u.

PDV stopa u Hrvatskoj

PDV (Porez na dodanu vrijednost) je porez koji se primjenjuje na proizvode i usluge u Hrvatskoj. PDV stopa određuje se prema vrsti proizvoda ili usluge, a vlada ima pravomoćnu odluku o stopi PDV-a na različite kategorije. U Hrvatskoj postoje tri glavne stope PDV-a, koje su:

Opća stopa PDV-a (25%)

Opća stopa PDV-a od 25% primjenjuje se na većinu proizvoda i usluga u Hrvatskoj. To uključuje sve vrste robe i usluga koje nisu posebno navedene s nižom stopom PDV-a.

Snížena stopa PDV-a (13%)

Snížena stopa PDV-a od 13% primjenjuje se na određene proizvode i usluge koje su važne za svakodnevne potrebe stanovništva. To uključuje prehrambene proizvode, lijekove, knjige, časopise, ulaznice za kazališta, kino i sport, ali i određene usluge poput smještaja u hotelima i restoranima, prijevoza putnika i usluga popravka i održavanja.

Super snížena stopa PDV-a (5%)

Super snížena stopa PDV-a od 5% primjenjuje se na širok raspon proizvoda i usluga od posebnog društvenog ili kulturnog značaja. To uključuje neke osnovne namirnice, lijekove, knjige i udžbenike, specijalne aparate za osobe s invaliditetom i neke javne prijevozne usluge.

Važno je napomenuti da se neki proizvodi i usluge mogu osloboditi PDV-a ako su izuzeti prema zakonu. To uključuje izvoz robe, međunarodni prijevoz, neke financijske usluge i socijalne usluge koje pružaju državne institucije.

PDV stope u Hrvatskoj
Stopa PDV-a Opis
25% Opća stopa PDV-a
13% Snížena stopa PDV-a
5% Super snížena stopa PDV-a
You might be interested:  Kako Izgleda Ubod Stjenice

Tko je obvezan plaćati PDV?

U Hrvatskoj, PDV ili porez na dodanu vrijednost, plaća se na većinu roba i usluga. Zakon propisuje da su obveznici plaćanja PDV-a sljedeći subjekti:

 • Poduzeća s godišnjim prometom većim od 300.000 kuna (djelatnosti knjigovodstva, pravnog savjetovanja, arhitekture, itd.)
 • Poduzeća koja obavljaju trgovinu na veliko i malo
 • Poduzeća koja obavljaju usluge u sektoru prijevoza (taxi, rent-a-car, itd.)
 • Poduzeća u sektoru ugostiteljstva (restorani, kafići, hoteli, itd.)
 • Poduzeća koja obavljaju usluge u sektoru turizma (putničke agencije, turističke agencije, itd.)
 • Poduzeća koja obavljaju usluge u sektoru građevinarstva
 • Poduzeća koja obavljaju usluge u sektoru informacijske tehnologije (IT usluge, razvoj softvera, itd.)

Važno je napomenuti da postoji i mogućnost da poduzeća koja prelaze ove pragove budu registrirana kao obveznici PDV-a iako im promet nije prešao spomenuti iznos.

Ukoliko je poduzeće obvezno plaćati PDV, mora se registrirati za PDV i redovito prijavljivati i plaćati PDV državi. Također, poduzeće koje je obveznik PDV-a može i ostvarivati pravo na povrat PDV-a na ulazne troškove.

Izuzeci od plaćanja PDV-a

 • Isporuke u inozemstvo: Kada robu ili usluge isporučujete u inozemstvo, nećete biti dužni platiti PDV. Međunarodne transakcije su obično izuzete od PDV-a kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje. Međutim, morate se pridržavati određenih pravila i dokumentirati te transakcije kako biste ih mogli prikazati poreznim vlastima.
 • Isporuke unutar EU: Kada isporučujete robu ili usluge drugom poreznom obvezniku unutar Europske unije, također ste oslobođeni plaćanja PDV-a. Ove transakcije su podložne sustavu općeg PDV-a (tj. “intra-EU oporezivanje”), gdje se PDV plaća u zemlji odredišta. Morate se registrirati za intra-EU oporezivanje i pridržavati odgovarajućih propisa kako biste ispravno postupili s PDV-om u takvim situacijama.
 • Financijske usluge: Banke, osiguravajuća društva i druge financijske institucije su uglavnom izuzete od plaćanja PDV-a na svoje usluge. To je zato što su financijske transakcije već podložne drugim vrstama poreza ili regulacijama, pa PDV nije primjenjiv.
 • Medicinske usluge: Medicinske usluge, kao što su liječenje pacijenata, dijagnostika i druge medicinske usluge obavljene od strane kvalificiranih medicinskih stručnjaka, obično su oslobođene PDV-a. Ovo je zbog njihove važnosti za javno zdravlje i često su već obuhvaćene drugim porezima ili regulacijama.
 • Obrazovanje: Obrazovne usluge, kao što su nastava, trening i obrazovne usluge pružene od strane kvalificiranih ustanova, također su oslobođene PDV-a. Ovo je zbog njihovog društvenog značaja i potrebe za pristupačnim obrazovanjem za sve. Međutim, postoje određeni uvjeti koje moraju zadovoljiti ustanove kako bi se kvalificirale za ovaj izuzetak.

Uz navedene izuzetke, postoje i drugi specifični slučajevi u kojima možete biti oslobođeni plaćanja PDV-a, poput kulture, sporta, humanitarnih aktivnosti i slično. Važno je konzultirati se s poreznim stručnjakom ili nadležnim tijelom kako biste se pridržavali svih zakonskih zahtjeva i izbjegli moguće kazne ili sankcije.

Kada se PDV obračunava?

PDV se obračunava prilikom prodaje dobara i usluga u Republici Hrvatskoj. To znači da svaki put kada prodajete proizvod ili pružate uslugu, trebate obračunati i platiti PDV.

PDV se obračunava na osnovu cijene dobara ili usluga bez poreza. Stopa PDV-a u Hrvatskoj može biti 25%, 13% ili 5%, ovisno o vrsti dobara i usluga.

Da biste obračunali PDV, trebate prvo izračunati osnovicu PDV-a. Osnovica PDV-a je cijena dobara ili usluge bez poreza na koju se primjenjuje stopa PDV-a.

Nakon što izračunate osnovicu PDV-a, možete pomnožiti osnovicu s odgovarajućom stopom PDV-a kako biste dobili iznos PDV-a koji trebate platiti.

Sveukupan iznos koji trebate platiti je zbroj cijene dobara ili usluga i iznosa PDV-a.

Napomena: PDV se obično plaća pri prodaji dobara i usluga, ali postoje i neka posebna pravila i iznimke o kojima se trebate obavijestiti ili konzultirati s poreznim stručnjakom.

PDV pri uvozu i izvozu

1. Uvoz

Kada se roba uvozi u Hrvatsku, podliježe plaćanju poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se naplaćuje na vrijednost robe koja se uvozi, kao i na carinu koja se obično plaća prilikom uvoza. Iznos PDV-a određuje se primjenom standardne stope PDV-a u Hrvatskoj, koja trenutno iznosi 25%.

Uvoznici su obvezni registrirati se za PDV u Hrvatskoj i prijaviti uvezenu robu putem carinskog postupka. Pri uvozu, plaća se PDV na carinsku vrijednost robe, uz mogućnost priznavanja prethodnog PDV-a ako je uvezena roba namijenjena oporezivim transakcijama.

You might be interested:  Kako Se Riješiti Gljivica Na Nogama

2. Izvoz

Pri izvozu robe iz Hrvatske, PDV se općenito ne plaća. Izvoz se smatra oslobođenim od PDV-a i ne ulazi u obračun PDV-a niti u stjecanje prava na priznavanje prethodnog PDV-a.

Da bi se odobrilo oslobođenje od PDV-a za izvoz, potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju koja dokazuje izvoz, kao što su: transportni dokumenti, računi, carinske deklaracije i druge relevantne dokumente.

Osim izravnog izvoza, postoji i mogućnost oslobođenja od PDV-a kod drugih transakcija povezanih s izvozom, kao što su:

 • Usluge povezane s izvozom
 • Isporuka robe namijenjene izravno izvozu
 • Isporuka robe koja će biti korištena u izravnom izvozu

U svim ovim situacijama, važno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju i pravilno evidentirati transakciju kako bi se opravdalo oslobođenje od PDV-a.

Zaključak

Zaključak

PDV se primjenjuje na uvoz robe u Hrvatsku, dok se izvoz općenito smatra oslobođenim od plaćanja PDV-a. Uvoznici su obvezni registrirati se za PDV i platiti PDV na uvezenu robu, dok se kod izvoza treba pravilno dokumentirati i opravdati oslobođenje od PDV-a. Važno je konzultirati stručnjake ili porezne savjetnike kako bi se osiguralo pravilno rukovanje i obračun PDV-a pri uvozu i izvozu.

Kako se prijaviti za PDV?

Prijaviti se za PDV (Porez na dodanu vrijednost) možete putem elektroničke prijave poreza i doprinosa (ePorezna) ili putem obrazaca PPDG-1. Da biste se prijavili za PDV, slijedite sljedeće korake:

1. Provjerite da li ste obveznik PDV-a

Da biste se prijavili za PDV, morate biti uključeni u sustav PDV-a. Obveznik PDV-a postaje poduzetnik koji ispunjava određene uvjete, kao što je ostvarenje godišnjeg prometa većeg od zakonom propisanog iznosa.

2. Prikupite potrebne dokumente

Kako biste se prijavili za PDV, trebate prikupiti određene dokumente. To uključuje:

 • Kopiju osobne iskaznice ili putovnice poduzetnika ili osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika
 • Obrasce PPDG-1 (Prijavni obrazac – porez na dodanu vrijednost) i PPDG-2 (Prijava promjene podataka) koji se mogu preuzeti s web stranice Porezne uprave
 • Druge relevantne dokumente kao što su izvadak iz sudskog registra ili OIB (osobni identifikacijski broj)

3. Ispunite prijavne obrasce

Nakon što prikupite dokumente, trebate ispuniti obrasce PPDG-1 i PPDG-2. Na tim obrascima trebate navesti sve relevantne podatke o poduzetniku, uključujući OIB, adresu, naziv poduzeća, djelatnost i ostale informacije potrebne za prijavu PDV-a.

4. Predajte prijavu

Kada ispunite prijavne obrasce, trebate ih predati Poreznoj upravi. To možete učiniti elektronički putem sustava ePorezna ili osobno na pultu Porezne uprave. Ako koristite ePoreznu, prijavu možete poslati putem interneta preko računala s pristupom internetu.

Nakon podnošenja prijave, Porezna uprava će obraditi podatke i odgovoriti vam u roku određenom zakonom. U slučaju pozitivnog odgovora, bit ćete registrirani kao obveznik PDV-a i dobit ćete svoj PDV identifikacijski broj (PDV ID broj).

Važno je napomenuti da se prijava za PDV obično mora provesti prije početka obavljanja djelatnosti za koju je potrebno biti obveznik PDV-a, ali nekasni prijava također može biti moguća u određenim slučajevima.

FAQ:

Koje su osnovne informacije o PDV-u u Hrvatskoj?

PDV (Porez na dodanu vrijednost) je indirektni porez koji se plaća na gotovo sve proizvode i usluge u Hrvatskoj. Stopa PDV-a u Hrvatskoj iznosi 25%, ali postoje i smanjene stope od 13% i 5% za određene kategorije proizvoda i usluga.

Kakve su smanjene stope PDV-a i na koje proizvode ili usluge se primjenjuju?

Smanjene stope PDV-a u Hrvatskoj su 13% i 5%. Stopa od 13% primjenjuje se na hranu, piće, knjige, farmaceutske proizvode i prijevoz putnika. Stopa od 5% primjenjuje se na dječju hranu i knjige za djecu, lijekove na recept te kruh, mlijeko i druge osnovne namirnice.

Kako se izračunava PDV?

Porez na dodanu vrijednost se izračunava kao postotak vrijednosti proizvoda ili usluge koja je dodana tijekom procesa proizvodnje ili distribucije. Na primjer, ako je proizvod prodan po cijeni od 100 kuna i stopa PDV-a je 25%, PDV iznosi 25 kuna, a ukupna cijena proizvoda je 125 kuna.

Kada se plaća PDV?

PDV se obično plaća prilikom kupovine proizvoda ili usluge. To znači da će PDV biti uključen u cijenu koju plaćate prilikom kupovine. Tvrtke koje su porezni obveznici PDV-a moraju prijaviti i platiti PDV na kvartalnoj ili mjesečnoj osnovi u skladu s poreznim propisima.