OGTT Test: Kada se radi, ciljevi, priprema i tumačenje rezultata

Kada Se Radi Ogtt Test

Kada Se Radi Ogtt Test

Oralna glukoza tolerancija test (OGTT) je dijagnostički test koji se koristi za procjenu kako tijelo reagira na unos glukoze. Ovaj test je često propisan za dijagnozu dijabetesa ili poremećaja u metabolizmu glukoze. Također se može koristiti za procjenu razine insulina u krvi ili za praćenje efikasnosti terapije kod pacijenata s dijabetesom.

Cilj OGTT-a je mjerenje brzine kojom tijelo metabolizira glukozu i kontrolira nivo glukoze u krvi tokom vremena. Test se obično sastoji od uzimanja uzoraka krvi u nekoliko intervala nakon konzumiranja oralne doze glukoze. Ovo se radi kako bi se pratila razina glukoze u krvi tokom testa i procijenila sposobnost tijela da normalno reguliše nivo glukoze.

Priprema za OGTT je važna kako bi se osiguralo da rezultati budu tačni i pouzdani. Obično se pacijenti upućuju da izbjegavaju visoko ugljikohidratnu hranu, alkohol i aktivnost prije testa. Također je važno da pacijenti ne jedu ništa nakon ponoći prije testa, osim ako nije drugačije propisano od strane ljekara.

Tumačenje rezultata OGTT-a uključuje uspoređivanje nivoa glukoze u krvi pacijenta sa standardnim vrijednostima. Normalni rezultati obično pokazuju da je tijelo efikasno u regulaciji nivoa glukoze u krvi. Visoke razine glukoze mogu ukazivati na prisustvo dijabetesa ili poremećaja u metabolizmu glukoze. Niski rezultati mogu ukazivati na hipoglikemiju ili nepravilno funkcionisanje pankreasa.

Primjena OGTT testa

OGTT test (oralni test tolerancije na glukozu) je važan dijagnostički test koji se koristi za procjenu vaše tolerancije na glukozu. Ovaj test se koristi u dijagnozi dijabetesa ili predijabetesa, kao i za praćenje efikasnosti terapije dijabetesa.

Test se obično radi ujutro, nakon što ste barem 8 sati postili. Post znaci da niste jeli ili pili nikakvu hranu ili tečnost, osim vode. Prije testa, trebali biste se posavjetovati sa svojim ljekarom o redovima uzimanja lijekova, jer neki lijekovi mogu utjecati na rezultate testa.

Kako se test radi:

 1. Prvo, ljekar će provjeriti vašu bazalnu glukozu (glukoza u krvi prije uzimanja bilo kakve hrane).
 2. Nakon toga, dobit ćete napitak koji sadrži određenu koncentraciju glukoze.
 3. Vaš ljekar će mjeriti vašu glukozu u određenim vremenskim intervalima (obično svakih 30 minuta) tokom naredna 2 do 3 sata.
 4. Konačno, ljekar će analizirati vaše rezultate i dati vam tumačenje.

Tumačenje rezultata:

Tumačenje rezultata OGTT testa obično se vrši prema smjernicama Međunarodne asocijacije za dijabetes i trudnički dijabetes.

 • Ako je vaša bazalna glukoza manja od 5.6 mmol/L (100 mg/dL), a 2-satni rezultat OGTT testa je manji od 7.8 mmol/L (140 mg/dL), tada se smatrate normalnom tolerancijom glukoze.
 • Ako je vaša bazalna glukoza manja od 5.6 mmol/L (100 mg/dL), a 2-satni rezultat OGTT testa je između 7.8 mmol/L (140 mg/dL) i 11.1 mmol/L (200 mg/dL), tada se smatrate osjetljivom na glukozu (predijabetes).
 • Ako je vaša bazalna glukoza veća od 7.0 mmol/L (126 mg/dL) i/ili 2-satni rezultat OGTT testa je veći od 11.1 mmol/L (200 mg/dL), tada imate dijabetes.

Rezultati OGTT testa se mogu razlikovati ovisno o vašoj individualnoj toleranciji na glukozu, terapiji lijekovima za dijabetes i drugim faktorima. Vaš ljekar će vam pružiti sve potrebne informacije i tumačenje rezultata OGTT testa.

Opća upotreba i svrha testa

Test opterećenja glukozom (OGTT) je dijagnostički test koji se koristi za procjenu sposobnosti organizma da regulira razinu glukoze u krvi. Ovaj test često se koristi za dijagnosticiranje dijabetesa i poremećaja tolerancije glukoze. Tijekom testa, pacijent uzima određenu količinu glukoze u obliku slatke tekućine ili tablete, nakon čega se mjeri razina glukoze u krvi u određenim intervalima.

You might be interested:  Kako Ocistiti Ranu Od Gnoja

Cilj OGTT testa je provjeriti kako tijelo obrađuje i apsorbira šećer. Podaci dobiveni iz ovog testa mogu pomoći u dijagnosticiranju i praćenju dijabetesa, kao i identificiranju rizika od razvoja ovog stanja. Osim toga, OGTT test također može otkriti poremećaj tolerancije glukoze, što je preddijabetičko stanje koje može dovesti do razvoja dijabetesa.

Tumačenje rezultata OGTT testa obično se temelji na usporedbi pacijentovih rezultata s odgovarajućim referentnim rasponima. Normalne razine glukoze u krvi tijekom OGTT testa obično su niže od 140 mg/dL, dok se razina šećera povišena veća od 200 mg/dL smatra dijagnostičkim za dijabetes. Ako se uoče abnormalnosti ili povišene razine glukoze, daljnje pretrage mogu biti potrebne za potvrdu dijagnoze i utvrđivanje najprikladnijeg plana liječenja.

Priprema za OGTT test obično uključuje ograničenje unosa hrane i pića prije testa (obično najmanje 8 sati) kako bi se osiguralo da rezultati testa budu što točniji. Također, pacijentima se može savjetovati da ograniče konzumaciju alkohola, pušenje i tjelovježbu prije testa, jer ta aktivnost može utjecati na razinu glukoze u krvi.

Kada se radi OGTT test

OGTT test, ili oralni test tolerancije glukoze, je laboratorijski test koji se koristi za dijagnosticiranje dijabetesa. Ovaj test se obično radi ako postoje simptomi dijabetesa, kao što su česta žeđ, učestalo mokrenje ili umor. Također se može raditi i za praćenje osoba koje već imaju dijabetes.

Glavni cilj OGTT testa je utvrditi kako tijelo obrađuje glukozu, odnosno šećer. Test se sastoji od dvije faze: prva faza uključuje mjerenje razine glukoze natašte, dok druga faza uključuje pijenje slatkog napitka koji sadrži određenu količinu glukoze, a zatim mjerenje razine glukoze u određenim intervalima nakon toga.

Priprema za OGTT test

 • Pacijenti trebaju biti natašte najmanje 8 sati prije testa. To znači da ne smiju jesti ni piti (osim vode) od ponoći prije testa.
 • Osobe koje uzimaju neke lijekove, kao što su lijekovi za dijabetes ili lijekovi koji utječu na razinu glukoze u krvi, trebaju se posavjetovati s liječnikom o tome trebaju li prestati uzimati ove lijekove prije testa.
 • Pacijenti bi trebali izbjegavati stres i tjelesnu aktivnost prije testa, budući da ovi faktori mogu utjecati na razine glukoze u krvi.

Tumačenje rezultata OGTT testa

Tumačenje rezultata OGTT testa uključuje usporedbu dobivenih rezultata s referentnim vrijednostima. Normalni rezultati OGTT testa obično pokazuju da tijelo s lakoćom može obrađivati glukozu i održavati stabilnu razinu glukoze u krvi. Abnormalni rezultati mogu ukazivati na poremećaj tolerancije glukoze ili dijabetes.

Ako rezultati OGTT testa ukazuju na abnormalnosti, liječnik će najvjerojatnije preporučiti daljnje testove i dijagnostičke postupke kako bi se potvrdila dijagnoza i utvrdio optimalni plan liječenja.

Indikacije za OGTT test

Oralni test tolerancije na glukozu (OGTT) je test koji se koristi za dijagnosticiranje dijabetes melitusa tipa 2 i gestacijskog dijabetesa. Ovaj test se također koristi za procjenu osjetljivosti na inzulin i otkrivanje predijabetesa.

Evo nekoliko indikacija za OGTT test:

 • Osobe s rizičnim faktorima za razvoj dijabetesa melitusa tipa 2, kao što su pretilost, obiteljska anamneza dijabetesa, visok krvni tlak, visoka razina kolesterola ili triglicerida.
 • Trudnice koje su bile izložene faktorima rizika za gestacijski dijabetes, kao što su pretilost, dob iznad 35 godina, povijest gestacijskog dijabetesa, prijašnji porod djeteta teškog više od 4 kg.
 • Pacijenti s povišenom razinom glukoze u krvi u prethodnim krvnim pretragama, ali bez definitivne dijagnoze dijabetesa melitusa.
 • Pacijenti s simptomima hipoglikemije (nizak šećer u krvi), kao što su česte glavobolje, osjećaj slabosti, znojenje i drhtanje.

OGTT test je posebno koristan kao dodatna metoda za procjenu razine glukoze u krvi, jer omogućava detaljnije praćenje ravnoteže glukoze u krvi nakon unosa glukoze.

Ciljevi OGTT testa

Ciljevi OGTT testa su:

 1. Procjena tolerancije na glukozu
 2. Diagnoza dijabetesa tipa 2
 3. Procjena funkcije gušterače

1. Procjena tolerancije na glukozu

Jedan od glavnih ciljeva OGTT testa je procijeniti kako tijelo regulira razinu glukoze u krvi. Test pomaže u dijagnosticiranju različitih poremećaja metabolizma glukoze, uključujući poremećaje tolerancije glukoze i dijabetes tipa 2.

2. Dijagnoza dijabetesa tipa 2

OGTT test se često koristi za dijagnosticiranje dijabetesa tipa 2. Ako razina glukoze u krvi pacijenta ostane povišena nakon uzimanja 75 grama glukoze, to može ukazivati na prisutnost dijabetesa tipa 2.

You might be interested:  Što Kupiti Za Rođendan

3. Procjena funkcije gušterače

OGTT test također može pružiti informacije o funkciji gušterače. Ako pacijent ima problema s regulacijom razine šećera u krvi, OGTT test može otkriti smanjenje kapaciteta gušterače u proizvodnji i otpuštanju inzulina.

Osim ovih glavnih ciljeva, OGTT test može pomoći u procjeni rizika od razvoja dijabetesa, praćenju učinka liječenja dijabetesa i praćenju trudnoće kod žena koje su podložne gestacijskom dijabetesu.

Što se traži i provjerava tijekom OGTT testa

OGTT test je test oralne glukoze tolerancije koji se koristi za provjeru rada tijela u regulaciji razine glukoze u krvi. Tijekom testa, provjerava se kako tijelo reagira na unos glukoze i mjeri se razina šećera u krvi prije i nakon unosa glukoze.

Ciljevi OGTT testa

Glavni cilj OGTT testa je otkrivanje eventualnih poremećaja metabolizma glukoze, kao što su preddijabetes ili dijabetes. Također se može koristiti za provjeru razine glukoze u krvi tijekom trudnoće, jer povišene razine moža da ukazuju na gestacijski dijabetes.

Priprema za OGTT test

Prije nego što se testira, potrebno je slijediti određene smjernice kako bi se osiguralo pouzdane rezultate. To uključuje:

 • Postiti najmanje 8 sati prije testa
 • Izbjegavanje konzumiranja alkohola i pušenja prije testa
 • Ne prekidati uzimanje lijekova, osim ako je drugačije navedeno od strane liječnika

Postupak OGTT testa

Nakon što su ispunjene pripremne mjere, test se provodi kako slijedi:

 1. Prije testa, uzima se uzorak krvi kako bi se izmjerila trenutna razina šećera u krvi. Ovo se obično radi ujutro natašte.
 2. Osoba zatim pije poseban napitak koji sadrži određenu količinu glukoze.
 3. Uzimanje krvi se ponavlja nakon 2 sata od unosa napitka kako bi se izmjerila razina glukoze u krvi nakon unosa glukoze.

Tumačenje rezultata

Tumačenje rezultata OGTT testa obično se vrši prema Smjernicama američke dijabetičke udruge. Normalan rezultat je kada je razina glukoze u krvi manja od 140 mg/dl nakon 2 sata od unosa glukoze. Ako je razina šećera u krvi između 140 i 199 mg/dl, to može ukazivati na preddijabetes. Ako je razina veća od 200 mg/dl, to je obično indicija prisutnosti dijabetesa.

Priprema za OGTT test

Pre provedbe OGTT testa, potrebno je slijediti neke preporuke kako bi se osigurali točni i pouzdani rezultati. Priprema uključuje:

Izbjegavanje hrane i pića

 • Pacijenti trebaju biti natašte barem 8 do 14 sati prije testa. To znači da ne smiju jesti ili piti ništa osim vode.
 • Pacijenti trebaju izbjegavati unos alkohola najmanje 24 sata prije testa.

Prekid konzumacije lijekova

 • Pacijenti trebaju obavijestiti svog liječnika o svim lijekovima koje uzimaju prije nego što se testiraju.
 • Liječnik će odrediti hoće li pacijenti morati privremeno prekinuti uzimanje određenih lijekova prije testa.

Drugi faktori

 • Pacijenti bi trebali izbjegavati fizičku aktivnost ili stres prije testa, jer to može utjecati na razinu šećera u krvi.
 • Žene ne smiju prolaziti OGTT test tijekom trudnoće, osim ako to specifično ne preporuči njihov liječnik.

Upute prije OGTT testa

Priprema

 • Test se obično obavlja ujutro, na prazan želudac, nakon najmanje 8 sati posta. To znači da pacijent ne bi trebao jesti ni piti ništa osim vode nakon zadnjeg obroka navečer prije testa.
 • Pacijent treba izbjegavati konzumaciju alkohola i napornu tjelesnu aktivnost uoči testa.
 • Ako pacijent ima nekih specifičnih medicinskih uvjeta koji mogu utjecati na rezultate testa, treba se posavjetovati s liječnikom prije testiranja.

Tumačenje rezultata

Rezultati OGTT testa obično pokazuju koliko dobro organizam metabolizira glukozu. Normalni rezultati ukazuju na to da je razina glukoze u krvi stabilna tijekom testa, što je važno za održavanje normalne razine šećera u krvi. Povišene razine glukoze tijekom testa mogu ukazivati na prisutnost dijabetesa ili druge metaboličke poremećaje.

Tumačenje rezultata OGTT testa
Rezultat Normalni raspon Povišen
Natašte Manje od 6.1 mmol/L 6.1 mmol/L ili više
Jedan sat nakon unosa glukoze Manje od 10.0 mmol/L 10.0 mmol/L ili više
Dva sata nakon unosa glukoze Manje od 8.5 mmol/L 8.5 mmol/L ili više

Važno je napomenuti da je tumačenje rezultata OGTT testa složeno i može ovisiti o specifičnim okolnostima svakog pacijenta. Samo kvalificirani medicinski stručnjak može pravilno tumačiti rezultate i postaviti dijagnozu na temelju njih.

You might be interested:  Kako Zaustaviti Proljev Forum

Izvođenje OGTT testa

Za izvođenje OGTT testa potrebno je unaprijed planirati nekoliko koraka kako bi se osigurala uspješna i pouzdana dijagnoza.

Priprema za test

Priprema za OGTT test uključuje:

 • Prestanak uzimanja bilo kakvih lijekova koji mogu utjecati na razinu šećera u krvi, prema uputama liječnika.
 • Post na najmanje 8 sati prije testa (preko noći).
 • Nepušenje prije testa, jer pušenje može utjecati na rezultate testa.
 • Izbjegavanje fizičke aktivnosti prije testa, jer može utjecati na rezultate testa.
 • Obavijestite medicinsko osoblje ako uzimate neke dodatke prehrani ili biljne lijekove.

Izvođenje testa

Sam OGTT test obično se izvodi na sljedeći način:

 1. Prvi uzorak krvi uzima se prilikom dolaska u laboratorij nakon posta (najčešće rano ujutro).
 2. Nakon toga, pacijentu se daje otopina glukoze koju treba popiti u roku od 5 minuta.
 3. Nakon konzumiranja otopine, dodatni uzorci krvi uzimaju se u određenim vremenskim intervalima (obično svakih 30 minuta) tijekom narednih 2 sata.

Tumačenje rezultata

Tumačenje rezultata OGTT testa je složen proces koji zahtijeva stručnost liječnika. Rezultati testa mogu ukazivati na različite probleme u metabolizmu glukoze, uključujući gestacijski dijabetes, predijabetes ili dijabetes.

Rezultat OGTT testa Tumačenje
Normalan Razina šećera u krvi se normalno regulira.
Impaired fasting glucose (IFG) Povišeni šećer u krvi nakon posta, ali ne dovoljno visok za dijagnozu dijabetesa.
Impaired glucose tolerance (IGT) Povišeni šećer u krvi nakon uzimanja otopine glukoze, ali ne dovoljno visok za dijagnozu dijabetesa.
Gestacijski dijabetes Povišeni šećer u krvi tijekom trudnoće.
Dijabetes Konstantno visoka razina šećera u krvi, koja prelazi prag za dijagnozu dijabetesa.

Ako su rezultati OGTT testa izvan normalnih raspona, obavezno se obratite liječniku radi daljnje dijagnostike i upravljanja svojim zdravstvenim stanjem.

Kako se provodi OGTT test

Kako se provodi OGTT test

OGTT (oralni test tolerancije na glukozu) je test koji se koristi za procjenu kako tijelo obrađuje glukozu nakon unošenja šećera. Test se tipično koristi za dijagnosticiranje dijabetesa i poremećaja tolerancije glukoze.

Priprema prije testa

 • Pacijent treba biti natašte najmanje 8 sati prije testa. To znači da pacijent ne smije jesti ili piti ništa osim vode od ponoći prije testa.
 • Pacijent bi trebao izbjegavati bilo kakve stresne aktivnosti ili vježbanje prije testa.
 • Ako pacijent uzima određene lijekove, kao što su antidiabetic ili kortikosteroidi, trebao bi obavijestiti svog liječnika prije testa.

Izvođenje testa

 1. Pacijent će prvo dati uzorak krvi kako bi se odredila bazalna razina glukoze. Ovo se obično radi ujutro prije konzumacije hrane ili pića.
 2. Zatim pacijentu treba popiti otopinu sa visokim sadržajem glukoze.
 3. Nakon toga, želi se ponovno uzeti uzorak krvi svakih 30 minuta tijekom sljedećih nekoliko sati kako bi se pratila razina glukoze.
 4. Test traje obično 2-3 sata, ovisno o uputama liječnika i uvjetima pacijenta.

Tumačenje rezultata

Tumačenje rezultata OGTT testa ovisi o razinama glukoze u krvi pacijenta tijekom testa. Tipično se gleda kako tijelo obrađuje glukozu u sljedećim vremenskim intervalima:

Vremenski interval Normalni raspon vrijednosti Abnormalni raspon vrijednosti
0-30 minuta Manje od 180 mg/dL 180 mg/dL ili više
60 minuta Manje od 140 mg/dL 140 mg/dL ili više
120 minuta Manje od 140 mg/dL 140 mg/dL ili više

Ako pacijent ima povišene razine glukoze tijekom OGTT testa, to može ukazivati na dijabetes ili poremećaj tolerancije glukoze. Liječnik će analizirati rezultate testa i dati odgovarajuće preporuke i dijagnozu.

FAQ:

Stvarno je potrebno raditi OGTT test?

Da, OGTT test je vrlo važan za dijagnosticiranje dijabetesa tipa 2 i poremećaja tolerancije glukoze.

Koje su prednosti OGTT testa u poređenju s drugim testovima?

OGTT test je vrlo pouzdan i precizan test u otkrivanju poremećaja metabolizma glukoze u tijelu.

Kako se pripremiti za OGTT test?

Za pripremu OGTT testa, trebate biti natašte najmanje 8 sati. Tijekom tog vremena možete samo piti vodu.

Što znači rezultat OGTT testa?

Rezultati OGTT testa pokazuju kako tijelo reagira na unos glukoze i mogu ukazivati na prisutnost dijabetesa ili predijabetesa.

Koje su normalne vrijednosti OGTT testa?

Normalne vrijednosti OGTT testa su ispod 140 mg/dL nakon natašte i ispod 200 mg/dL nakon 2 sata.

Zašto se radi OGTT test?

OGTT test se radi kako bi se utvrdila razina glukoze u krvi i procijenila tolerancija organizma na šećer. Ovaj test se često koristi za dijagnosticiranje dijabetesa i predijabetesa.