Novi zakon o braniteljima: Kada stupa na snagu i što to znači

Kada Stupa Na Snagu Novi Zakon O Braniteljima

Kada Stupa Na Snagu Novi Zakon O Braniteljima

Hrvatski Sabor usvojio je novi zakon o braniteljima koji će stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. Ovaj zakon izazvao je mnoge kontroverze i rasprave te će imati značajan utjecaj na braniteljsku populaciju u Hrvatskoj.

Jedna od ključnih promjena koje uvodi novi zakon je smanjenje broja statusnih povlastica koje su braniteljima bile dostupne prethodno. Istovremeno, zakon uvodi i nove kategorije branitelja koje će biti obuhvaćene povlasticama. Ove promjene su izazvale polarizaciju mišljenja među braniteljima i političarima, s jedne strane, koji podržavaju ove promjene jer smatraju da će pružiti pravedniju raspodjelu povlastica, i s druge strane, onima koji smatraju da se ovim zakonom umanjuju prava branitelja.

S druge strane, novi zakon također uvodi i odredbe koje će omogućiti veću transparentnost i kontrolu u dodjeli braniteljskog statusa. Tako će se provoditi stroža provjera braniteljske dokumentacije kako bi se izbjegle moguće zloupotrebe i lažni branitelji. Ovo će, prema mišljenju zagovornika zakona, pridonijeti boljoj kvaliteti braniteljske skrbi i smanjiti mogućnost zloupotrebe povlastica.

Novi zakon o braniteljima

Novi zakon o braniteljima je usvojen kako bi pružio potpunu zaštitu i podršku ratnim veteranima i njihovim obiteljima. Ovaj zakon stupio je na snagu 1. siječnja 2022. godine i predstavlja važan korak u osiguravanju prava i pravednosti za branitelje.

Glavne odredbe zakona

Glavne odredbe zakona

 • Priznavanje statusa branitelja
 • Pružanje zdravstvenih usluga i rehabilitacije
 • Stambeno zbrinjavanje branitelja
 • Zapošljavanje i obrazovanje branitelja

Priznavanje statusa branitelja

Novi zakon omogućuje pojedincima da podnesu zahtjev za priznavanje statusa branitelja ako su sudjelovali u Domovinskom ratu ili su bili žrtve ratnih zločina. Nakon podnošenja zahtjeva, institucije će provesti detaljnu provjeru i donijeti odluku o priznavanju statusa branitelja.

Pružanje zdravstvenih usluga i rehabilitacije

Pružanje zdravstvenih usluga i rehabilitacije

Zakon osigurava pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama i rehabilitacijskim programima za branitelje. To uključuje pružanje liječničke skrbi, psihološke podrške i terapije, kao i mogućnost sudjelovanja u programima profesionalne rehabilitacije kako bi se branitelji lakše reintegrirali u društvo.

Stambeno zbrinjavanje branitelja

Novi zakon pruža potporu braniteljima u pronalasku odgovarajućeg stambenog prostora. Branitelji će imati pravo na subvencioniranu kupnju ili najam stana, te će im se pružiti pomoć u pronalasku stambenog prostora koji odgovara njihovim potrebama i financijskim mogućnostima.

Zapošljavanje i obrazovanje branitelja

Zakon se također fokusira na poboljšanje zapošljavanja i obrazovanja branitelja. Nudi razne poticaje poslodavcima koji zapošljavaju branitelje, kao i mogućnosti obrazovanja i osposobljavanja za branitelje koji žele proširiti svoje vještine i pronaći bolje zaposlenje.

You might be interested:  Kako Sniziti Visoki Tlak

Zaključak

Novi zakon o braniteljima donosi mnoge pozitivne promjene i prednosti za branitelje i njihove obitelji. Pruža pravnu sigurnost, zaštitu prava i podršku u mnogim važnim aspektima života. Ovaj zakon je važan korak u promicanju pravednosti i priznanja za hrabrost i žrtve koje su branitelji podnijeli tijekom Domovinskog rata.

Kada stupa na snagu

Novi zakon o braniteljima stupa na snagu određenim datumom nakon njegove usvajanja i objave u Službenom glasniku Republike Hrvatske. Trenutno je zakon u fazi procedura usvajanja i očekuje se da će stupiti na snagu u bližoj budućnosti.

Po stupanju na snagu, novi zakon će zamijeniti prethodni zakon o braniteljima i prava branitelja. On će donijeti nove odredbe i propise o pravima branitelja, sustavu skrbi za branitelje i obvezama države prema braniteljima.

Prijelazno razdoblje

Uobičajeno je da novi zakon ima određeno prijelazno razdoblje u kojem će se primjenjivati prethodni zakon dok se ne uspostave sve potrebne institucionalne i administrativne promjene za provedbu novog zakona.

Detalji o prijelaznom razdoblju i specifičnim datumima stupanja na snagu bit će objavljeni i objašnjeni u samom zakonu kako bi svi zainteresirani branitelji bili obaviješteni o svojim pravima i obvezama u skladu s novim propisima.

Što to znači

Novi zakon o braniteljima ima važne implikacije za branitelje i njihove obitelji, kao i za hrvatsko društvo kao cjelinu.

Obnovljen sustav prava

 • Zakon donosi obnovu prava branitelja koja su bila osporena ili povrijeđena ranijim zakonima.
 • Osigurava se usklađivanje s presudama Europskog suda za ljudska prava koje se odnose na prava branitelja.

Podrška braniteljima i njihovim obiteljima

 • Zakon pruža financijsku podršku i socijalnu sigurnost braniteljima i članovima njihovih obitelji.
 • Osigurava se pristup zdravstvenim uslugama, liječenje povreda i bolesti povezanih s ratom, te rehabilitacija i socijalna skrb.

Istinski priznanje i poštovanje

 • Zakon nastoji pružiti istinsko priznanje i poštovanje braniteljima za njihovu žrtvu i doprinos u obrani domovine.
 • Osigurava se uspostava društvenog dijaloga i suradnje između vlade, braniteljskih udruga, i lokalne zajednice.

Zaštita braniteljskog identiteta

 • Zakon prepoznaje važnost zaštite i očuvanja braniteljskog identiteta, povijesne istine i vrijednosti Domovinskog rata.
 • Osigurava se promocija braniteljskih vrijednosti u obrazovnom sustavu i javnom mnijenju.

Posebne povlastice

 • Zakon omogućuje braniteljima posebne povlastice kao što su povoljniji uvjeti za stjecanje nekretnina, pravo na rad u javnom sektoru, pristup obrazovanju, i druga prava i pogodnosti.
 • Pomaže se u jačanju ekonomske stabilnosti branitelja i njihove integracije u društvo.

Tko su branitelji

Branitelji su osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu u Hrvatskoj, odnosno borile su se za neovisnost i integritet Republike Hrvatske. To su osobe koje su tijekom razdoblja od 1991. do 1995. godine bile aktivne na terenu kao pripadnici oružanih snaga, policije, civilnih zaštita i ostalih obrambenih snaga.

Osim aktivnih vojnika, branitelji mogu biti i civilne osobe koje su pružale podršku i sudjelovale u organizaciji i provedbi obrambenih aktivnosti tijekom Domovinskog rata. To mogu biti članovi dobrovoljnih postrojbi, medicinsko osoblje, logistička podrška, novinari i drugi koji su dali svoj doprinos u borbi za slobodu i neovisnost Hrvatske.

Vrste branitelja

Prema Zakonu o pravima i obvezama hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, branitelji se dijele na sljedeće kategorije:

 • Redoviti vojnici – osobe koje su bile redovito zaposlene u oružanim snagama Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata.
 • Dragovoljni vojnici – osobe koje su se dragovoljno prijavile i sudjelovale u obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata, bez obzira na prethodno vojno iskustvo.
 • Invalidi Domovinskog rata – osobe koje su tijekom Domovinskog rata zadobile tjelesne ili mentalne ozljede i invaliditete kao rezultat sudjelovanja u obrani Hrvatske.
 • Članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja – supružnici, djeca, roditelji i skrbnici branitelja koji su poginuli, nestali ili umrli kao posljedica Domovinskog rata.
You might be interested:  Kako Napraviti Preljev Za Kosu

Prava i privilegije branitelja

Kao priznanje za njihovu hrabrost i žrtvu, branitelji imaju određena prava i privilegije koje su utvrđene zakonom. To uključuje pravo na zdravstvenu skrb, pravnu pomoć, obrazovanje, olakšice pri zapošljavanju i mirovinu. Osim toga, branitelji imaju pravo na razne novčane i materijalne naknade, poput ratne invalidnine, doplatka za djecu, stambenih subvencija i mnoge druge pogodnosti.

Koje beneficije su im priznate

Branitelji će imati pravo na sljedeće beneficije prema novom zakonu:

 • Poseban pristup zdravstvenim uslugama i povlaštena prava u području zdravstvene skrbi.
 • Financijska podrška u obliku invalidskih i ratnih mirovina.
 • Prednost pri zapošljavanju u javnom sektoru.
 • Pravo na olakšice pri plaćanju komunalnih usluga, poput vode, plina, struje i telekomunikacija.
 • Mogućnost dodatne edukacije i stručnog usavršavanja.
 • Povlašteni uvjeti za stambeno zbrinjavanje, uključujući subvencionirane ili preferencijske kredite.

Novi zakon o braniteljima ima za cilj osigurati da se braniteljima priznaju i omoguće odgovarajuće beneficije za njihovu žrtvu i priznanje njihove uloge u Domovinskom ratu.

Novosti u zakonu

1. Proširene kategorije branitelja

Novi zakon o braniteljima proširuje kategorije osoba koje se mogu smatrati braniteljima. Sada će biti priznati i pripadnici civilnih službi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, kao i osobe koje su bile zatočene ili su obavljale civilne poslove na područjima pod okupacijom. Ova proširena definicija branitelja omogućava većem broju osoba pristup povlasticama i pravima koje su ranije bile rezervirane samo za vojne branitelje.

2. Povećanje financijske podrške braniteljima

Novi zakon donosi povećanje financijske podrške za branitelje. Prava branitelja će biti proširena na način da će primati invalidnine i naknade za ratne ozljede u većoj mjeri nego prije. Također, zakon predviđa povećanje subvencija za stanove braniteljima, kao i dodatnu financijsku podršku za obrazovanje i zdravstvenu skrb branitelja i njihovih obitelji.

3. Bolja zaštita branitelja od diskriminacije

Novi zakon ima za cilj pružiti bolju zaštitu braniteljima od diskriminacije. Prema novom zakonu, branitelji će imati pravo na poseban tretman prilikom zapošljavanja i pružanja usluga. Diskriminacija na temelju statusa branitelja bit će kažnjiva prekršajno i kazneno, a branitelji će imati i pravo na pravnu pomoć u slučaju diskriminacije.

4. Institucionalna podrška braniteljima

Novi zakon predviđa osnivanje novih institucija i tijela koja će pružati podršku braniteljima. Osnovat će se Regionalni centri za podršku braniteljima koji će pružati informacije i savjete braniteljima u vezi s njihovim pravima i povlasticama. Također, bit će osnovan i Nacionalni savjet za branitelje koji će se baviti pitanjima branitelja na nacionalnoj razini i biti njihov glas u odnosu s vladom i drugim institucijama.

5. Digitalizacija procesa

Novi zakon donosi i digitalizaciju procesa vezanih uz branitelje. Stvaranjem elektroničke evidencije branitelja olakšat će se proces obrade zahtjeva za braniteljske povlastice i smanjiti mogućnost zloupotrebe. Branitelji će imati mogućnost dostavljanja potrebne dokumentacije elektroničkim putem i praćenja statusa svojih zahtjeva putem interneta.

Mjera Novi zakon Prethodni zakon
Povećane financijske podrške Da Ne
Proširene kategorije branitelja Da Ne
Bolja zaštita od diskriminacije Da Ne
Institucionalna podrška Da Ne
Digitalizacija procesa Da Ne

Utjecaj na proračun

Novi zakon o braniteljima će imati značajan utjecaj na proračun Republike Hrvatske. Procjenjuje se da će provedba zakona zahtijevati dodatna financijska sredstva koja će biti potrebna za ispunjavanje novih obveza prema braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Prema novom zakonu, branitelji će imati pravo na novčanu naknadu, besplatni prijevoz, zdravstvenu zaštitu i druge beneficije. Sve te pogodnosti će biti financirane iz državnog proračuna. Također, novi zakon će omogućiti braniteljima da budu bolje zbrinuti i podržani u različitim aspektima svog života, uključujući zapošljavanje, obrazovanje, stambeno zbrinjavanje i socijalne usluge.

You might be interested:  Muškarci Koji Mrze Žene 2011

Očekuje se da će ispunjavanje novih obveza prema braniteljima rezultirati značajnim porastom troškova proračuna. Vlada će morati dodatno izdvojiti sredstva kako bi osigurala potrebne resurse za provedbu zakona. To može imati utjecaja na proračunski manjak i druge prioritete države, kao što su infrastrukturni projekti, obrazovanje i zdravstvena skrb za ostale građane.

S druge strane, zagovornici novog zakona tvrde da je ulaganje u branitelje i članove njihovih obitelji moralna i društvena obveza. Oni ističu da su branitelji dali velike žrtve za obranu zemlje i da zaslužuju adekvatnu podršku i priznanje. Također se nadaju da će poboljšane pogodnosti za branitelje doprinijeti njihovom većem socijalnom i ekonomskom statusu, što na kraju može imati pozitivan utjecaj na cijelo društvo.

U svakom slučaju, utjecaj novog zakona o braniteljima na proračun će biti važan faktor koji treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluka o preraspodjeli sredstava i planiranju proračunskih prioritet.

Reakcije braniteljskih udruga

 • Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata (UHBDR)

  UHBDR podržava novi zakon o braniteljima i smatra da je to korak naprijed u zaštiti prava i interesa branitelja. Udruzi je drago da će novi zakon omogućiti bolju skrb za branitelje uz poboljšanu socijalnu, zdravstvenu i materijalnu podršku.

 • Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVD)

  UDVD izražava zadovoljstvo novim zakonom o braniteljima, koji će pružiti dodatne beneficije i povlastice za branitelje. Udruzi je važno da novi zakon osigura dostojanstven život svim braniteljima i njihovim obiteljima.

 • Udruga specijalne policije iz domovinskog rata (USPDR)

  USPDR podržava novi zakon o braniteljima, ali izražava zabrinutost zbog nedostatka određenih specifičnih mjera za pripadnike specijalne policije. Udruzi je važno da novi zakon osigura pravednu i jednaku zastupljenost svih braniteljskih skupina.

FAQ:

Kada stupa na snagu novi zakon o braniteljima?

Novi zakon o braniteljima stupio je na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Koje su glavne promjene koje donosi novi zakon o braniteljima?

Novi zakon o braniteljima donosi nekoliko glavnih promjena. Najvažnija promjena je uvedena u kriterijima za priznavanje statusa branitelja, kako bi se spriječilo zloupotrebu tog statusa. Također, novi zakon omogućuje veću zaštitu prava branitelja i pruža im veće povlastice, kao što su zdravstvena njega i pravo na zapošljavanje.

Koje su nove povlastice koje novi zakon o braniteljima pruža?

Novi zakon o braniteljima pruža nekoliko novih povlastica braniteljima. To uključuje pravo na besplatnu zdravstvenu njegu, prioritet pri zapošljavanju, mogućnost korištenja povlastica pri kupnji nekretnina i veću zaštitu radnih prava.

Koje su glavne promjene u kriterijima za priznavanje statusa branitelja?

Glavna promjena u kriterijima za priznavanje statusa branitelja je uvedena kako bi se spriječila zloupotreba tog statusa. Novi zakon propisuje jasnije kriterije i uvjete za priznavanje statusa branitelja, kao što su sudjelovanje u oružanim snagama tijekom domovinskog rata i dokazivanje invalidnosti ili zdravstvenih problema kao rezultat sudjelovanja u ratu.

Koje su sankcije za zloupotrebu statusa branitelja prema novom zakonu?

Prema novom zakonu o braniteljima, za zloupotrebu statusa branitelja propisane su visoke novčane kazne i mogućnost oduzimanja povlastica branitelja. Osobe koje zloupotrebljavaju status branitelja mogu biti suočene s kaznom od nekoliko desetaka tisuća kuna, a u nekim slučajevima im mogu biti oduzeta prava i povlastice koje im pripadaju kao braniteljima.

Kada stupa na snagu novi zakon o braniteljima?

Novi zakon o braniteljima stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.