Kako dobiti VAT broj - vodič za registraciju poreznih obveznika

Kako Dobiti Vat Broj

Kako Dobiti Vat Broj

VAT broj je jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje poreznim obveznicima u EU za svrhu identifikacije i praćenja njihovih poslovnih transakcija. Taj broj je neophodan za sve koji posluju s drugim tvrtkama unutar EU, kako bi se izbjegle porezne pogreške i olakšala međunarodna trgovina. Za dobivanje VAT broja u Hrvatskoj potrebno je slijediti određene korake koje objašnjavamo u ovom vodiču.

Prvi korak je ispunjavanje prijavnice Poreznoj upravi. Prijavnica će sadržavati informacije o tvrtki (naziv, adresa, OIB), kao i informacije o vlasniku tvrtke (ime, prezime, adresa, OIB). Također je potrebno navesti koji je razlog za registraciju VAT broja (npr. trgovina unutar EU, pružanje usluga unutar EU).

Nakon prijave, Porezna uprava će pregledati podnesenu dokumentaciju i provesti provjere kako bi provjerili valjanost zahtjeva. Ako je sve u redu, dobit ćete obavijest o dodjeli VAT broja. Taj broj će sadržavati oznaku zemlje i određeni broj koji je jedinstven za vašu tvrtku.

Imajte na umu da ukoliko ne poslujete s drugim tvrtkama unutar EU ili nemate obveze za registraciju VAT broja, ne morate registrirati isti. Međutim, ako se vaš poslovni model mijenja i počinjete trgovati s drugim tvrtkama unutar EU, tada će vam biti potreban VAT broj kako biste legalno mogli obavljati te poslove.

Kako registrirati poreznog obveznika

Registracija poreznog obveznika je važan proces koji omogućava poslovnim subjektima da postanu legalno registrirani i dobiju svoj identifikacijski broj za porez (VAT broj). U ovom vodiču ćemo objasniti korake koje trebate slijediti da biste uspješno registrirali poreznog obveznika.

Korak 1: Priprema dokumentacije

Prije registracije poreznog obveznika, potrebno je pripremiti određenu dokumentaciju. Evo popisa osnovnih dokumenata koje biste trebali imati pri ruci:

 • Identifikacijski dokument (npr. osobna iskaznica, putovnica)
 • Ovlaštenje za zastupanje (ako se registrira netko drugi)
 • Dokumentacija o registraciji tvrtke (npr. izvadak iz sudskog registra, osnivački akt)
 • Potvrda o sjedištu tvrtke (npr. ugovor o najmu, vlasnički list)
 • Dokumentacija o vrsti djelatnosti (npr. dozvole, licence)
 • Financijska dokumentacija (npr. financijski izvještaji, porezne prijave)

Korak 2: Odabir nadležnog tijela za registraciju

Naredni korak je odabir nadležnog tijela za registraciju poreznog obveznika. U Hrvatskoj, to bi obično bila Porezna uprava. Postoje lokalne Porezne uprave, pa preporučljivo je odabrati onu koja je nadležna za vaše područje.

Korak 3: Popunjavanje registracijskog obrasca

Sljedeći korak je popunjavanje registracijskog obrasca. U ovom obrascu ćete morati pružiti osnovne informacije o tvrtki, kao što su naziv, adresa, kontakt podaci i vrsta djelatnosti koju obavljate. Također ćete morati pružiti sve relevantne dokumente koje ste pripremili.

Korak 4: Predaja obrasca i dokumentacije

Nakon što ste popunili registracijski obrazac i prikupili sve potrebne dokumente, trebate ih predati nadležnom tijelu za registraciju. To možete učiniti osobno ili putem pošte, ovisno o uputama nadležnog tijela.

Korak 5: Provjera i odobrenje

Nakon što ste podnijeli registracijski obrazac i dokumentaciju, nadležno tijelo će provjeriti vaš zahtjev. Ukoliko je sve u redu, odobrit će vašu registraciju poreznog obveznika i dodijeliti vam VAT broj.

Korak 6: Prijavljivanje poreza

Nakon što ste uspješno registrirali poreznog obveznika i dobili VAT broj, morate redovito prijavljivati poreze nadležnom tijelu. Poreznu prijavu trebate podnositi prema važećim zakonima i propisima, uključujući podatke o ostvarenim prihodima i rashodima vaše tvrtke.

Uspješno registrovanje poreznog obveznika je ključni korak ka započinjanju legalnog poslovanja. Prateći ove korake i osiguravajući da ispunjavate sve porezne obveze, možete se fokusirati na rast i uspjeh vašeg poslovanja.

Razumijevanje poreznih obveza

Registracija za porezne obveze je važan korak za svakog poduzetnika. Porezne obveze su propisi koji reguliraju plaćanje poreza i ostale doprinose prema državi. Učinkovito razumijevanje i pridržavanje poreznih obveza ključno je za uspješno poslovanje i izbjegavanje kažnjavanja.

You might be interested:  Kako Koristiti Ulje Crnog Kima

Jednom kada se registrirate za porezne obveze, bit će vam dodijeljen Porezni identifikacijski broj (VAT broj), koji je jedinstven identifikator vaše tvrtke u sustavu poreza na dodanu vrijednost (VAT). Ovaj broj omogućuje vam evidentiranje i obračunavanje PDV-a na isporučene usluge ili proizvode.

PDV (Porez na dodanu vrijednost)

PDV (Porez na dodanu vrijednost)

PDV je porez koji se naplaćuje na vrijednost robe i usluga tijekom svake faze proizvodnje i distribucije. U Hrvatskoj, trenutna stopa PDV-a je 25%. Porez na dodanu vrijednost plaća se na svaku prodaju ili isporuku dobara i usluga, te ga poduzetnik mora evidentirati i izvještavati u svojim poreznim prijavama.

PDV se često dijeli na ulazni PDV i izlazni PDV. Ulazni PDV je iznos PDV-a koji je poduzetnik platio pri kupnji roba i usluga, a izlazni PDV je iznos PDV-a koji poduzetnik naplaćuje od svojih kupaca. Poduzetnik izračunava razliku između ulaznog PDV-a i izlaznog PDV-a te plaća razliku državi.

Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaće su porezi i doprinosi koji se plaćaju na plaću zaposlenika. Neki od doprinosa koje sukladno zakonu mora plaćati poslodavac uključuju osiguranje od ozljeda na radu, mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje itd. Ovi doprinosi se obračunavaju i plaćaju u okviru procesa isplate plaće zaposleniku.

Knjigovodstvene obveze

Poduzetnici su također obvezni voditi knjige računa i pratiti financijske transakcije tvrtke. Knjigovodstvene obveze uključuju vođenje evidencije o prihodima, rashodima, plaćanjima, dugovanjima i drugim financijskim detaljima. Redovito praćenje i ažuriranje financijskih izvještaja ključno je za pravilno vođenje poslovanja i izvještavanje poreznim tijelima.

Porezna obveza Opis
PDV Porez na dodanu vrijednost koji se plaća na prodaju i isporuku dobara i usluga.
Doprinosi na plaće Porezi i doprinosi koji se plaćaju na plaću zaposlenika.
Knjigovodstvene obveze Vođenje evidencije o financijskim transakcijama tvrtke.

Važno je konzultirati knjigovođu ili poreznog stručnjaka kako biste pravilno razumjeli svoje porezne obveze i bili sigurni da pridržavate sve relevantne zakone i propise.

Pojam VAT broja i njegova važnost

VAT broj je identifikacijski broj koji se dodjeljuje poreznim obveznicima u Europskoj uniji radi identifikacije i praćenja njihovih poreznih obveza. VAT broj, također poznat kao PDV broj ili broj poreznog obveznika, sastoji se od niza slova i brojeva koji su jedinstveni za svakog poreznog obveznika.

VAT broj ima veliku važnost jer omogućuje poreznim vlastima praćenje i kontrolu poslovanja poreznih obveznika. On se koristi za identifikaciju tvrtke ili pojedinca koji obavlja transakcije s PDV-om, kao i za prijavu i plaćanje PDV-a. Također se koristi za izradu računa s PDV-om koji se izdaju kupcima i za prikupljanje PDV-a od njih.

Za dobivanje VAT broja, porezni obveznici obično trebaju podnijeti zahtjev poreznoj upravi svoje zemlje. Proces registracije može uključivati pružanje određenih podataka o tvrtki ili pojedincu, kao i ispunjavanje određenih uvjeta i obveza koje nameće porezni sustav.

VAT broj također omogućuje trgovcima izvoz robe ili usluga da budu oslobođeni plaćanja PDV-a na takve transakcije. Uz ispravan VAT broj na računu, trgovci mogu dokazati da se roba ili usluga isporučuju u drugu zemlju članicu Europske unije i time ostvariti pravo na oslobođenje od PDV-a.

Ukratko, VAT broj je ključni element za registraciju poreznih obveznika i praćenje njihovih poreznih obveza. On omogućuje identifikaciju, kontrolu i naplatu PDV-a od tvrtki i pojedinaca koji obavljaju transakcije s PDV-om, kao i ostvarivanje prava na oslobođenje PDV-a u slučaju izvoza robe ili usluga.

Priprema potrebne dokumentacije

Prije nego što se registrirate za dobivanje VAT broja, trebat će vam određena dokumentacija koju trebate pripremiti. Evo popisa osnovnih dokumenata koje će vam najvjerojatnije zatražiti:

 • Identifikacijski dokument: potreban je valjani identifikacijski dokument vlasnika tvrtke ili ovlaštenog zastupnika. To može biti osobna iskaznica ili putovnica.
 • Dokumentacija tvrtke: trebat će vam službeni dokumenti koji potvrđuju osnivanje i registraciju tvrtke. To može uključivati ​​osnivački akt, trgovački registar i/ili druge relevantne dokumente.
 • Adresa poslovanja: trebat će vam dokaz o adresi poslovanja tvrtke. To može biti ugovor o najmu ili račun za komunalne usluge na vaše ime ili ime tvrtke.
 • Bankovni podaci: trebat će vam podaci o bankovnom računu tvrtke, uključujući ime banke, broj računa i IBAN. Ove informacije će se koristiti za povrat PDV-a i plaćanje poreza.
 • Porezni broj: ako već imate porezni broj u drugoj zemlji ili poreznom sustavu, trebat ćete osigurati kopiju tog broja i bilo kakve relevantne dokumente.

Uz ove osnovne dokumente, možda će vam trebati i dodatna dokumentacija, ovisno o vrsti poslovanja i specifičnim zahtjevima poreznih vlasti. Također je važno napomenuti da se svi dokumenti moraju prevesti na hrvatski jezik i biti ovjereni prije predaje.

Priprema potrebne dokumentacije prije registracije za dobivanje VAT broja ključan je korak u procesu. Osigurajte da imate sve potrebne dokumente prije nego što podnesete zahtjev kako biste izbjegli moguća kašnjenja ili komplikacije.

You might be interested:  Što Vidjeti U Istri

Postupak registracije poreznog obveznika

Za registraciju poreznog obveznika u Hrvatskoj, potrebno je slijediti određene korake:

 1. Prikupljanje potrebnih dokumenata: Da biste se registrirali kao porezni obveznik, trebat će vam određeni dokumenti. To uključuje identifikacijski dokument, poput osobne iskaznice ili putovnice, dokaz o boravištu u Hrvatskoj (npr. potvrda o prijavi boravka) i eventualno druge dokumente, ovisno o vrsti poslovanja.
 2. Ispunjavanje obrasca za registraciju: Nakon prikupljanja svih potrebnih dokumenata, trebate ispuniti obrazac za registraciju poreznog obveznika. Taj obrazac možete preuzeti s web stranice Porezne uprave ili ga dobiti na njihovim uredima. Obrazac će tražiti osnovne informacije o vama i vašem poslovanju.
 3. Dostava obrasca i dokumenata Poreznoj upravi: Nakon što popunite obrazac za registraciju, trebate ga dostaviti Poreznoj upravi. To možete učiniti osobno na njihovim uredima ili putem pošte. Pored obrasca, trebate priložiti i sve potrebne dokumente koji će potvrditi vaše identitet i poslovanje.
 4. Praćenje statusa registracije: Nakon podnošenja zahtjeva za registraciju, bit će vam dodijeljeni određeni referent i broj predmeta. Možete pratiti status vaše registracije putem Porezne uprave kako biste bili sigurni da su svi dokumenti ispravno zaprimljeni i da se vaša registracija obrađuje.
 5. Dobivanje VAT broja: Nakon što se vaša registracija obradi i odobri, dobit ćete svoj VAT broj. Taj broj je važan za identifikaciju vaše tvrtke ili poslovanja i bit će vam potreban prilikom izdavanja računa, prijavljivanja poreza i drugih poreznih obveza.

Ukoliko se pridržavate svih koraka u postupku registracije poreznog obveznika, možete uspješno dobiti VAT broj i postati registrirani porezni obveznik u Hrvatskoj.

Podnošenje prijave za registraciju

 • Priprema dokumentacije: Da biste podnijeli prijavu za registraciju poreznog obveznika, trebat će vam određena dokumentacija. Pripremite sljedeće dokumente:
  • Popunjen obrazac za prijavu P-PDV ili P-PD
  • Fotokopija osobnih isprava (npr. putovnica) vlasnika tvrtke ili odgovorne osobe
  • Fotokopija osobne iskaznice (ili drugog oblika identifikacijskog dokumenta) odgovorne osobe tvrtke
  • Dokument koji potvrđuje pravno vlasništvo nad poslovnim prostorom (npr. vlasnički list ili ugovor o najmu)
  • Izvješće o registraciji tvrtke (ako je primjenjivo)
 • Podnošenje prijave: Nakon što ste pripremili svu potrebnu dokumentaciju, trebate posjetiti najbližu poreznu upravu. Tamo trebate popuniti obrazac za prijavu, priložiti sve potrebne dokumente, predati ih službeniku za informacije i zatražiti da se vaša registracija provede.
 • Plaćanje takse: Prilikom podnošenja prijave za registraciju, obično je potrebno platiti određenu taksu. Visina takse može varirati ovisno o vrsti registracije i drugim čimbenicima. Službenik za informacije će vam dati informacije o tome koliko trebate platiti i na koji način.
 • Praćenje statusa prijave: Nakon podnošenja prijave, bit će vam dodijeljen broj registracije. Možete provjeriti status vaše prijave pomoću tog broja. Ako se želite informirati o napretku registracije, možete kontaktirajte porezne vlasti i pitajte za nadležnu osobu koja će vam moći pružiti najnovije informacije o registraciji.

Slijedeći ove korake, podnošenje prijave za registraciju poreznog obveznika bit će jednostavniji i učinkovitiji. Važno je biti svjestan svih potrebnih dokumenata i detalja prije nego što podnesete prijavu kako biste izbjegli nepotrebne zastoje i probleme tijekom procesa registracije.

Provjera statusa registracije

Kada se prijavite za dobivanje VAT broja, vaša prijava će proći kroz određeni proces obrade. Nakon što ste podnijeli prijavu, možete provjeriti status registracije kako biste vidjeli u kojoj fazi je vaša aplikacija i je li ona odobrena ili odbačena.

Evo nekoliko načina na koje možete provjeriti status registracije:

Internetska provjera statusa

Mnoge države imaju internetske sustave putem kojih možete provjeriti status svoje registracije. Ovi sustavi obično zahtijevaju da unesete broj prijave ili druge identifikacijske podatke kako biste pristupili informacijama o svom statusu. Posjetite web stranicu porezne uprave ili drugu službenu web stranicu vaše države kako biste pronašli pravilan način pristupa sustavu provjere statusa.

Kontaktirajte poreznu upravu

Ako ne možete pristupiti internetskom sustavu provjere statusa ili imate pitanja o svom statusu registracije, možete kontaktirati službu za registraciju poreznih obveznika u svojoj državi. Oni će vam moći pružiti ažurirane informacije o svom statusu registracije i odgovoriti na sva vaša pitanja.

Konzultirajte se s poreznim stručnjakom

Ako vam je i dalje nejasan status registracije ili imate specifična pitanja o poreznim obvezama, možete potražiti pomoć poreznog stručnjaka. Oni su educirani o propisima i procedurama koje se odnose na registraciju poreznih obveznika i mogu vam pružiti informacije i savjete prilagođene vašoj situaciji.

Važno je redovito provjeravati status registracije kako biste bili sigurni da su sve potrebne informacije pravilno obrađene i da ste ispunili sve uvjete za dobivanje VAT broja. Ako primijetite bilo kakve nepravilnosti ili imate pitanja, odmah kontaktirajte poreznu upravu kako biste ih riješili.

You might be interested:  Kako Se Riješiti Puhova

Dobivanje VAT broja

Dobivanje VAT broja je obvezno za sve porezne obveznike u Hrvatskoj. VAT broj je identifikacijski broj koji koristi Porezna uprava kako bi pratila i kontrolirala poslovanje poreznih obveznika.

Postoje određeni koraci koje trebate slijediti kako biste dobili VAT broj:

1. Registracija za porez

1. Registracija za porez

Prvi korak u dobivanju VAT broja je registracija za porez. Ovo možete učiniti u lokalnom Poreznom uredu ili online putem sustava ePorezna. Prilikom registracije bit će vam zatraženi određeni dokumenti i informacije, kao što su:

 • Osobni identifikacijski broj (OIB)
 • Naziv i adresa tvrtke
 • Vrsta poslovnih aktivnosti
 • Podaci o vlasnicima ili direktorima tvrtke

2. Predaja zahtjeva

Nakon registracije za porez, trebate predati zahtjev za dobivanje VAT broja. Zahtjev možete dostaviti putem pošte ili osobno u Poreznom uredu. Uz zahtjev, morate priložiti određene dokumente, kao što su:

 • Rješenje o registraciji tvrtke
 • Izvadak iz sudskog registra
 • Identifikacijski dokumenti vlasnika ili direktora tvrtke
 • Podaci o bankovnom računu tvrtke

3. Procesiranje zahtjeva

Nakon što ste predali zahtjev za dobivanje VAT broja, Porezna uprava će provesti procesiranje vašeg zahtjeva. To može potrajati određeno vrijeme, pa budite strpljivi. Ako sve prođe kako treba, dobit ćete svoj VAT broj. U suprotnom, bit ćete obaviješteni o razlozima za odbijanje zahtjeva i što trebate učiniti.

4. Upotreba VAT broja

Kada dobijete VAT broj, trebate ga koristiti u svim relevantnim poslovnim dokumentima i komunikaciji s Poreznom upravom. To uključuje račune, izvještaje i druge financijske dokumente. Također, morate redovito podnositi porezne prijave i platiti PDV.

VAT broj je važan alat za praćenje i kontroliranje poreznih obveznika, pa je važno da se pridržavate svih poreznih propisa i obveza. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice, obratite se lokalnoj Poreznoj upravi ili koristite dostupne online resurse za savjetovanje.

Odgovornosti i obveze poreznog obveznika

Porezni obveznici koji imaju VAT broj imaju određene odgovornosti i obveze prema državi i poreznom sustavu. Ove odgovornosti i obveze su važne kako bi se osigurala ispravna i pravovremena isplata poreza te pridržavanje propisa.

Odgovornosti poreznog obveznika

Odgovornosti poreznog obveznika obuhvaćaju sljedeće:

 • Prikupljanje i evidentiranje svih relevantnih podataka o transakcijama koje podliježu oporezivanju
 • Pravilno izdavanje računa s ispravnim podacima o porezu
 • Očuvanje i dostavljanje svih dokumentacija poreznim tijelima na njihov zahtjev
 • Redovito podnošenje poreznih prijava i izvještaja u propisanom roku
 • Plaćanje poreza u skladu s zakonskim rokovima i obvezama

Obveze poreznog obveznika

Obveze poreznog obveznika odnose se na:

 1. Registracija poreznog obveznika kod nadležnih tijela
 2. Održavanje točnih i ažuriranih financijskih evidencija o transakcijama i poreznim obavezama
 3. Izdavanje ispravnih računa u skladu s propisanim uvjetima
 4. Dostavljanje poreznim tijelima svih relevantnih izvještaja u propisanom roku
 5. Suradnja s poreznim inspektorima tijekom nadzora i provjera

Posljedice nepoštivanja odgovornosti i obveza

Nepoštivanje definiranih odgovornosti i obveza može imati ozbiljne posljedice za poreznog obveznika. To uključuje kazne i sankcije, kao što su novčane kazne, zatvor i oduzimanje poslovnih dozvola.

Vrsta prekršaja Sankcije
Nepravilno izdavanje računa Novčana kazna
Nepodnošenje porezne prijave Novčana kazna i zatvor
Neplaćanje poreza Novčana kazna, zatvor i oduzimanje poslovnih dozvola

Za izbjegavanje ovih posljedica, porezni obveznici trebaju pravilno ispunjavati svoje odgovornosti i obveze prema poreznom sustavu.

FAQ:

Koje su prednosti registracije za PDV?

Registracija za PDV omogućuje pravo na odbitak prethodnog PDV-a koji je plaćen pri kupovini roba i usluga. Također omogućuje pružanje usluga drugim državama članicama EU-a bez plaćanja PDV-a, što može proširiti područje poslovanja i povećati profit.

Koje su koraci u procesu registracije za PDV?

Da biste se registrirali za PDV, trebate podnijeti zahtjev nadležnom poreznom uredu. Nakon podnošenja zahtjeva, porezni ured će provesti provjeru i, ako su ispunjeni svi uvjeti, dodijelit će vam VAT broj. Nakon registracije, morate redovito prijavljivati svoje PDV isprave i plaćati PDV na vrijeme.

Koje dokumente trebam priložiti uz zahtjev za PDV registraciju?

Prilikom podnošenja zahtjeva za PDV registraciju, trebate priložiti sljedeće dokumente: identifikacijsku ispravu, dokaz o pravnoj osnovi za obavljanje djelatnosti, izvadak iz sudskog registra, dokaz o boravištu ili prebivalištu, dokaz o poslovnim prostorijama, dokaz o poslovnom računu, itd. Detaljnije informacije o dokumentima možete dobiti od nadležnog poreznog ureda.

Mogu li se registrirati za PDV ako vodim obrt?

Da, vlasnici obrta mogu se registrirati za PDV, ali samo ako ispune uvjete propisane zakonom. Obrti s prometom ispod određenog praga ne moraju biti registrirani za PDV.

Koliko dugo traje proces registracije za PDV?

Proces registracije za PDV može potrajati nekoliko tjedana. Nakon podnošenja zahtjeva, porezni ured provodi provjeru i analizu vaše dokumentacije kako bi utvrdio jeste li ispunili sve uvjete za registraciju. Ovisno o opterećenosti poreznog ureda i broju podnesenih zahtjeva, proces registracije može trajati duže ili kraće vrijeme.