Kako izbjeći dvostruko oporezivanje: savjeti i strategije

Kako Izbjeći Dvostruko Oporezivanje

Kako Izbjeći Dvostruko Oporezivanje

Dvostruko oporezivanje je situacija u kojoj isti prihod ili imovina bivaju oporezovani od strane dvije različite države ili jurisdikcije. Ovo može biti izuzetno frustrirajuće i financijski štetno za pojedinca ili kompaniju koja se nađe u takvoj situaciji. Srećom, postoje brojni savjeti i strategije koje vam mogu pomoći da izbjegnete dvostruko oporezivanje.

Jedna od ključnih strategija je da se informirate o postojećim poreznim sporazumima između država. Mnoge države imaju bilateralne sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji omogućavaju pojedincima i kompanijama da izbjegnu plaćanje poreza na isti prihod u obje države. Važno je detaljno proučiti ove sporazume i osigurati da su ispunjeni svi uvjeti kako biste mogli koristiti prednosti koje pružaju.

Također je važno imati jasnu sliku o tome kako je vaš prihod kategoriziran i kako se obračunava porez na njega u svakoj državi u kojoj poslujete. Različite države imaju različite porezne stope i pravila vezana za određene vrste prihoda (kao što su dividende, kamate ili kapitalni dobitak). Razumijevanje ovih pravila može vam pomoći da pravilno strukturirate svoje poslovne aktivnosti i minimizirate porezne obveze.

Osobna konzultacija sa stručnjakom za poreze također je vrlo korisna u smanjenju rizika od dvostrukog oporezivanja. Stručnjaci mogu pružiti konkretne savjete i smjernice o tome kako optimizirati vaše porezne obveze i izbjeći dvostruko oporezivanje. Oni imaju dubinsko znanje o zakonodavstvu i regulativama te će vam pomoći u postizanju najboljih rezultata za vaše poslovanje ili osobne financije.

Uz pravilno razumijevanje poreznih sporazuma, poznavanje poreznih kategorija i vrijednost savjeta stručnjaka, moguće je izbjeći dvostruko oporezivanje. Donošenje mudrih poslovnih odluka i korištenje prednosti pravnih okvira omogućava vam da optimizirate svoje porezne obveze i ostvarite bolje financijske rezultate. U svakom slučaju, važno je biti proaktivan i pažljivo pratiti sve promjene u poreznim zakonima kako biste se pravovremeno prilagodili novim uvjetima i osigurali da izbjegnete gubitke zbog dvostrukog oporezivanja.

Contents

Pojašnjenje pojmova i osnovna pravila

Jedan od osnovnih ciljeva u poreznom planiranju je izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, što se javlja kada isti dohodak ili imovina podliježe oporezivanju u više jurisdikcija.

Dohodak

Dohodak se odnosi na novčane sredstva koja osoba zaradi od različitih izvora kao što su plaće, prihodi od poslovanja ili financijski prihodi. Dohodak može biti oporezivan u zemlji u kojoj se ostvaruje, ali isto tako može biti obuhvaćen poreznim sustavom i druge zemlje ili teritorijalne jedinice.

Porezni rezident

Porezni rezident je osoba koja prema zakonodavstvu određene zemlje ili teritorijalne jedinice zadovoljava uvjete za poreznu rezidenciju. Porezni rezidenti obično podliježu porezu na svoj svjetski dohodak, tj. dohodak ostvaren u zemlji i izvan nje.

Dvostruko oporezivanje

Dvostruko oporezivanje se odnosi na situaciju u kojoj isti dohodak ili imovina podliježe oporezivanju u dvije ili više jurisdikcija. Ovo se može dogoditi kada postoji neujednačenost u poreznim propisima između različitih zemalja ili teritorijalnih jedinica. Dvostruko oporezivanje može biti isključivo ekonomski teret za porezne obveznike i može imati negativan utjecaj na međunarodno poslovanje.

Osnovna pravila za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

  • Potpisivanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između dvije zemlje ili teritorijalne jedinice. Ovi sporazumi uključuju odredbe o raspodjeli prava oporezivanja između dvije jurisdikcije kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje.
  • Primjena pravila odbitka plaćenog poreza. Mnoge zemlje omogućavaju poreznim obveznicima da odbiju plaćeni porez na dohodak u jednoj zemlji od svoje ukupne porezne obveze u drugoj zemlji. Na taj način se izbjegava dvostruko oporezivanje.
  • Unilateralno oslobođenje od poreza. Neki porezni sustavi omogućavaju da se određeni dohoci ili vrste imovine potpuno ili djelomično oslobode od poreza kao način izbjegavanja dvostrukog oporezivanja.
  • Prijenos poreznih davanja na drugu stranu. U nekim situacijama, porezni obveznik može prenijeti porezna davanja iz jedne zemlje na drugu da bi smanjio ukupnu poreznu obvezu i izbjegao dvostruko oporezivanje.
You might be interested:  Kako Znati Da Si Trudna

Uzimajući u obzir ova osnovna pravila i strategije, porezni obveznici mogu smanjiti rizik od dvostrukog oporezivanja i optimizirati svoje porezne obveze.

Izbor pravne strukture

Jedan od ključnih koraka za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja je odabir odgovarajuće pravne strukture za vaše poslovanje. Pravna struktura će odrediti na koji način će vaše poduzeće biti oporezano.

1. Samostalno vlasništvo

Samostalno vlasništvo je najjednostavniji oblik pravne strukture. U ovom slučaju, vi ste jedini vlasnik tvrtke i osobno snosite odgovornost za poslovanje i poreze. Vaša dobit se oporezuje kao dohodak.

2. Partnerstvo

Partnerstvo je pravna struktura u kojoj vi i druga fizička ili pravna osoba dijelite odgovornost za poslovanje i poreze. Partneri snose osobnu odgovornost za poslovanje poduzeća, a dobit se raspodjeljuje među partnerima.

3. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Društvo s ograničenom odgovornošću je najčešći oblik pravne strukture u Hrvatskoj. U ovoj strukturi, tvrtka je odvojena pravna osoba od njezinih vlasnika. Vlasnici (dioničari) snose ograničenu odgovornost za dugove tvrtke, a dobit se oporezuje po stopi poreza na dobit.

4. Društvo s neograničenom odgovornošću

Društvo s neograničenom odgovornošću je oblik partnerstva u kojem svi partneri snose neograničenu odgovornost za dugove tvrtke. Ovaj oblik pravne strukture može biti prikladan za manje tvrtke s malo partnera.

5. Akcijsko društvo (d.d.)

Akcijsko društvo je pravna struktura koja omogućuje prodaju dionica javnosti. U ovom slučaju, tvrtka je vlasništvo dioničara, a njihova odgovornost je ograničena na iznos uložen u dionice. Društvo se oporezuje po stopi poreza na dobit.

6. Podružnica

Podružnica je odvajanje vaše tvrtke na pravnu osobu koja je u potpunosti u vlasništvu matične tvrtke. Podružnica ima odvojeni račun i odgovornost, ali dijeli iste porezne obveze kao i matično poduzeće.

Važno je pažljivo razmotriti prednosti i mane svake pravne strukture prije donošenja odluke. Obratite se stručnjaku za poreze ili pravnicima kako biste pravilno odabrali pravnu strukturu koja najbolje odgovara vašim potrebama.

Strategije izbjegavanja dvostrukog oporezivanja

Dvostruko oporezivanje se može izbjeći primjenom određenih strategija i pridržavanjem zakonskih propisa. Evo nekoliko strategija koje možete primijeniti kako biste izbjegli dvostruko oporezivanje:

1. Zaključivanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1. Zaključivanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Države često sklapaju sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kako bi olakšale poslovnu razmjenu između sebe. Takvi sporazumi utvrđuju pravila za raspodjelu poreza između država kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje. Prije nego što započnete poslovanje s inozemstvom, važno je provjeriti postoji li takav sporazum između vaše zemlje i zemlje s kojom želite poslovati.

2. Osnivanje poslovnog subjekta u zemlji s povoljnijim poreznim uvjetima

Osnivanje poslovnog subjekta u zemlji s povoljnijim poreznim uvjetima može vam pomoći da izbjegnete dvostruko oporezivanje. Odaberite zemlju koja ima povoljan poreski sustav i poslovno okruženje u kojem želite poslovati. Osnivanjem poslovnog subjekta u toj zemlji, možete iskoristiti njihove povoljnije porezne stope i olakšice.

3. Primjena pravila o izuzeću i olakšicama

Mnoge zemlje imaju pravila o izuzeću i olakšicama koje omogućuju izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. Takva pravila mogu uključivati ​​izuzeće od plaćanja poreza za određene vrste prihoda ili olakšice za plaćeni porez u inozemstvu. Informirajte se o poreznim pravilima svoje zemlje i iskoristite dostupne izuzeće i olakšice kako biste izbjegli dvostruko oporezivanje.

4. Porezno planiranje prilikom prekograničnih transakcija

Porezno planiranje prilikom prekograničnih transakcija može vam pomoći da izbjegnete dvostruko oporezivanje. Razmotrite mogućnosti za optimiziranje strukture poslovanja tako da minimizirate porezne obveze. Porezno planiranje može uključivati ​​transformaciju dobiti, upravljanje međunarodnim transferima cijena ili korištenje pravnih konstrukcija koje omogućuju smanjenje poreza.

5. Suradnja s međunarodnim poreznim stručnjacima

Kako biste pravilno primijenili strategije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, surađujte s međunarodnim poreznim stručnjacima. Oni će vam pomoći pravilno interpretirati međunarodne porezne zakone i primijeniti relevantne propise. Porezni stručnjaci mogu vam pomoći prilikom izrade poslovnog plana i prilikom donošenja odluka vezanih uz porezne strategije.

Prije primjene bilo kakvih strategija izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, važno je da se pridržavate zakonskih propisa i konzultirate se s poreznim stručnjacima kako biste bili sigurni da slijedite pravilan postupak.

Upotreba bilateralnih sporazuma

Jedan od načina izbjegavanja dvostrukog oporezivanja je korištenje bilateralnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (BDI) koje sklapaju države. Ovi sporazumi omogućuju državama da zajednički utvrde pravila za oporezivanje kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje istog dohotka ili imovine.

Bilateralni sporazumi često sadrže odredbe o raspodjeli poreza između dviju država, međusobnom priznavanju poreznih olakšica i pravilima za rješavanje sporova između poreznih vlasti. Ovi sporazumi mogu olakšati poslovanje između dviju država i smanjiti porezne troškove za pojedince i tvrtke.

Da biste iskoristili prednosti bilateralnih sporazuma, važno je da pratite odredbe sporazuma i pridržavate se njihovih zahtjeva. Morate imati detaljan uvid u odredbe sporazuma kako biste znali koje su vrste prihoda ili imovine obuhvaćene sporazumom i koje su stope poreza primjenjive. Također je važno biti svjestan postupaka za rješavanje sporova i načina priznavanja poreznih olakšica kako biste ih pravilno primijenili.

U slučaju kada poslujete između dvije države koje imaju bilateralni sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, morate biti svjesni koje su vaše obveze u pogledu izvještavanja i plaćanja poreza. To može uključivati prijavljivanje poreznih prijava u obje države i pružanje potrebnih informacija o prihodima i imovini.

U praksi, suradnja između dviju država u području oporezivanja može biti vrlo korisna za pojedince i tvrtke koje posluju između njih. Međutim, treba biti oprezan i pažljivo proučiti odredbe sporazuma kako biste se pravilno koristili njihovim povlasticama i izbjegli eventualne probleme s poreznim vlastima.

You might be interested:  Kako Su Vam Poceli Trudovi

Primjena poreznih olakšica

Početna porezna olakšica

Početna porezna olakšica je iznos koji se odbija od ukupne dohotka fizičke osobe prije nego se izračuna porez. Ova olakšica omogućava da se smanji porezna osnovica, što rezultira nižim poreznim obvezama. Visina početne porezne olakšice može se razlikovati ovisno o državi i godini.

Porezna olakšica za donacije

Porezna olakšica za donacije omogućava da se donirani iznos odbije od ukupne porezne obveznice. To znači da osoba koja donira određeni iznos može smanjiti svoje porezne obveze za taj iznos. Ova vrsta olakšice potiče građane na filantropiju i doniranje za različite humanitarne i društvene svrhe.

Porezna olakšica za ulaganje u mala i srednja poduzeća

Porezna olakšica za ulaganje u mala i srednja poduzeća potiče pojedince da ulažu u ove vrste tvrtki. Ova olakšica može uključivati smanjenje poreznih stopa ili odbitak od ukupnog dohotka uloženog iznosa. Time se osigurava da se kapital usmjerava prema malim i srednjim poduzećima koja često imaju veliku važnost za lokalno gospodarstvo.

Porezna olakšica za energetski učinkovite investicije

Porezna olakšica za energetski učinkovite investicije potiče pojedince i tvrtke da ulažu u energetski učinkovite tehnologije i infrastrukturu. Kroz ovu olakšicu, investitori mogu ostvariti određene porezne olakšice ili povrate za ulaganja u obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost zgrada ili električna vozila.

Porezna olakšica za istraživanje i razvoj

Porezna olakšica za istraživanje i razvoj omogućava poduzećima da smanje porez na dobit na temelju troškova ulaganja u istraživanje i razvoj. Ova olakšica potiče inovacije i tehnološki napredak, jer poduzeća imaju veću financijsku potporu za ulaganje u istraživanje i razvoj novih proizvoda ili usluga.

Porezna olakšica za ulaganje u nekretnine

Porezna olakšica za ulaganje u nekretnine omogućava pojedincima ili tvrtkama da smanje porezne obveze na temelju ulaganja u nekretnine. Ova vrsta olakšice može uključivati odbitak od ukupne porezne obveznice za kamate na hipoteku, troškove održavanja i popravka imovine i sl. Ova olakšica potiče investiranje u nekretnine i razvoj građevinske industrije.

Porezna olakšica za zapošljavanje

Porezna olakšica za zapošljavanje omogućava poslodavcima da smanje svoje porezne obveze na temelju broja zaposlenika ili troškova plaća. Ova olakšica pruža poticaj poslodavcima da zapošljavaju više radnika i/ili povećavaju plaće postojećih radnika. Na taj način se potiče gospodarski rast i razvoj.

Porezna olakšica za obrazovanje

Porezna olakšica za obrazovanje omogućava da se od ukupnog poreza odbije iznos koji je utrošen na obrazovanje. Ova vrsta olakšice može uključivati troškove školarina, udžbenika, nastavnih materijala i drugih vezanih troškova. Ova olakšica potiče ulaganje u obrazovanje i omogućava pojedincima da poboljšaju svoje kvalifikacije i vještine.

Prilagođavanje poslovnog modela

Prilagođavanje poslovnog modela

Jedna od ključnih strategija za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja je prilagođavanje poslovnog modela vaše kompanije. Ovo uključuje promjene u načinu na koji poslujete i organizirate svoje poslovne aktivnosti kako biste izbjegli prekomjerno oporezivanje.

Razmotrite uspostavljanje holding ili međunarodnih struktura

Jedan od načina da se izbjegne dvostruko oporezivanje je uspostavljanje holding ili međunarodne strukture. Ove strukture mogu vam omogućiti da minimizirate porezne obveze prema različitim jurisdikcijama i iskoristite povoljnije porezne uvjete.

Holding struktura uključuje uspostavljanje holding kompanije koja posjeduje dionice drugih poduzeća. Ova struktura može vam omogućiti da zadržite kontrolu nad poslovanjem, ali istovremeno smanjite porezne obveze.

Međunarodne strukture uključuju uspostavljanje podružnica ili tvrtki u drugim jurisdikcijama, što vam omogućava da iskoristite porezne olakšice ili povlašteni tretman koje te zemlje nude stranim investitorima.

Iskoristite porezne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Porezni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja su sporazumi između dvije zemlje koji osiguravaju da dohodak ne bude podvrgnut dvostrukom oporezivanju. Ovi ugovori mogu vam pružiti porezne olakšice ili osloboditi plaćanja poreza u određenoj situaciji.

Kada poslujete u inozemstvu, važno je provjeriti postoje li porezni ugovori između vaše zemlje i zemlje u kojoj poslujete. Ako postoji, može biti korisno iskoristiti odredbe ovih ugovora kako biste izbjegli prekomjerno oporezivanje.

Razmislite o transfernim cijenama

Transferne cijene su cijene koje se primjenjuju na transakcije između povezanih poduzeća u različitim jurisdikcijama. Korištenje transfernih cijena može vam omogućiti da izbjegnete nepotrebno plaćanje poreza na dobit ili poreza na uvoz.

Važno je osigurati da transferne cijene koje koristite odgovaraju tržišnim uvjetima i da su u skladu sa smjernicama poreznih tijela. Nepoštivanje transfernih cijena može dovesti do neželjenih poreznih posljedica.

Strategija Prednosti Nedostaci
Prilagođavanje poslovnog modela – Smanjenje poreznih obveza

– Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

– Ekonomičnije poslovanje

– Troškovi uspostavljanja novih struktura

– Složenost upravljanja međunarodnom poslovnom strukturom

– Potencijalni rizici u pogledu usklađenosti s lokalnim poreznim zakonodavstvom

Iskorištavanje poreznih ugovora – Porezne olakšice ili oslobađanje od plaćanja poreza

– Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

– Povećanje ulaganja

– Složenost pravnog okvira

– Potreba za praćenjem i zadovoljavanjem uvjeta u poreznom ugovoru

– Potencijalni rizici u pogledu usklađenosti s regionalnim propisima

Korištenje transfernih cijena – Optimizacija poreznih obveza

– Smanjenje troškova prijenosa

– Korist od poreznih olakšica

– Složenost i strogost pravila o transfernim cijenama

– Potreba za dokumentacijom prijenosa cijena

– Potencijalni rizici revizije poreza

Prilagođavanje poslovnog modela za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja može biti složen proces, zbog čega je važno konzultirati stručnjake za porezno savjetovanje koji će vam pomoći u identifikaciji najboljih strategija za vašu kompaniju. Uz pravilno planiranje i provedbu, možete optimizirati porezne obveze i izbjeći neopravdane porezne troškove.

Proaktivno upravljanje poreznim rizicima

Porezni rizici mogu predstavljati veliku prijetnju za poslovanje svake tvrtke. Da bi se izbjegle moguće neugodne posljedice, ključno je da tvrtke proaktivno upravljaju poreznim rizicima i poduzmu odgovarajuće mjere kako bi ih minimizirale.

Analiza poreznih obveza

Prvi korak u proaktivnom upravljanju poreznim rizicima je detaljna analiza svega što tvrtka mora platiti porezima. To uključuje identifikaciju svih poreznih obveza i provjeru jesu li sve obveze redovito plaćene. Ako postoje bilo kakve neplaćene ili kasno plaćene obveze, potrebno ih je odmah ispraviti kako bi se izbjegli mogući problemi s poreznim vlastima.

Praćenje zakonodavstva

Zakonodavstvo o porezima često se mijenja i može značajno utjecati na poslovanje tvrtke. Stoga je važno redovito praćenje svih promjena u zakonodavstvu. To uključuje praćenje novih zakona, propisa i smjernica poreznih vlasti. Na taj način tvrtka može na vrijeme prepoznati i primijeniti sve relevantne promjene kako bi se izbjegli porezni rizici.

Razumijevanje poreznih propisa

Uz praćenje zakonodavstva, tvrtka također treba imati duboko razumijevanje poreznih propisa. To uključuje poznavanje svih relevantnih propisa i pravila te njihovu primjenu u praksi. Ako tvrtka nema dovoljno vlastitog znanja o poreznim propisima, može biti korisno angažirati stručnjaka za poreze koji će pružiti savjete i osigurati da tvrtka djeluje u skladu s poreznim propisima.

Interni kontrolni sustav

Uspostavljanje i održavanje internog kontrolnog sustava ključno je za proaktivno upravljanje poreznim rizicima. Interni kontrolni sustav omogućuje tvrtki praćenje i upravljanje svim poreznim aktivnostima, provjeru točnosti financijskih izvještaja i identifikaciju mogućih rizika. Važno je da tvrtka ima dobro definirane postupke i politike u vezi s porezima te da se ti postupci i politike redovito provjeravaju i ažuriraju prema potrebi.

Suradnja s poreznim stručnjacima

Za kompleksne porezne situacije i poreze koji se primjenjuju na međunarodnom nivou, suradnja s poreznim stručnjacima može biti od velike koristi. Oni mogu pružiti stručno znanje i savjete kako bi se izbjegli porezni rizici i optimizirali porezni rezultati tvrtke. Redovito konzultiranje s poreznim stručnjacima može biti ključno za uspješno upravljanje poreznim rizicima.

Proaktivno upravljanje poreznim rizicima zahtijeva kontinuiranu pažnju i posvećenost tvrtke. Implementacija ovih strategija pomoći će tvrtkama da adekvatno odgovore na porezne izazove i minimiziraju porezne rizike.

Poštivanje međunarodnih poreznih propisa

Jedan od ključnih faktora u izbjegavanju dvostrukog oporezivanja je poštivanje međunarodnih poreznih propisa. Međunarodni porezni propisi određuju način na koji se oporezuje dohodak, imovina i transakcije koje prelaze granice različitih država.

Obavezno se informirajte o međunarodnim poreznim ugovorima

Međunarodni porezni ugovori su sporazumi između dvije države koje reguliraju oporezivanje prekograničnog dohotka. Ovi ugovori mogu pružiti određene olakšice, poput sniženih poreznih stopa ili izuzeća od određenih vrsta prihoda. Važno je da se informirate o poreznim ugovorima između vaše zemlje i zemlje u kojoj namjeravate raditi ili poslovati kako biste iskoristili sve dostupne pogodnosti.

Registrovanje uključenih društava ili poslovnih entiteta

Ako poslujete preko granice, može biti korisno razmotriti registraciju uključenih društava ili poslovnih entiteta u određenoj zemlji. Ovo može vam omogućiti da iskoristite povoljnije porezne propise ili da izbjegnete plaćanje dvostrukog poreza. Međutim, važno je razumjeti sve zahtjeve i obveze koje takvo uključivanje nosi sa sobom.

Angažiranje profesionalnih savjetnika za poreze

Često je najbolje angažirati profesionalne savjetnike za poreze koji imaju iskustva u međunarodnom oporezivanju. Oni će vam pomoći da razumijete kompleksne porezne propise i pravila, te kako ih primijeniti na vaše specifične okolnosti. Savjetnici će vam također pomoći da identificirate mogućnosti za optimizaciju poreza i smanjenje rizika od dvostrukog oporezivanja.

Suradnja s poreznim organima

U svakom slučaju, važno je poslovati transparentno i surađivati s poreznim organima kako biste osigurali poštovanje međunarodnih poreznih propisa. Održavanje urednih finansijskih zapisa, podnošenje pravovremenih poreznih prijava i plaćanje poreza na pravi način ključni su elementi u izgradnji povjerenja s poreznim organima.

Poštivanje međunarodnih poreznih propisa igra važnu ulogu u izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i osigurava da se ispravno primjenjuju porezni propisi različitih zemalja. Slijedeći ove strategije i savjete, možete optimizirati svoje porezne obveze i smanjiti rizik od financijskih gubitaka zbog nepoštivanja poreznih propisa.

FAQ:

Koja je definicija dvostrukog oporezivanja?

Dvostruko oporezivanje je pojava kada se isti prihod oporezuje u više od jedne zemlje.

Koje su strategije koje mogu pomoći izbjeći dvostruko oporezivanje?

Postoje nekoliko strategija koje se mogu primijeniti kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje, kao što su korištenje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, korištenje poreznih oaza, primjena metoda korporativnog planiranja itd.

Koji su koraci za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja putem sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja?

Kako biste izbjegli dvostruko oporezivanje putem sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, prvo morate provjeriti postoji li sporazum između dviju zemalja. Zatim morate primijeniti odredbe sporazuma kako biste utvrditi koja država ima pravo na oporezivanje određenog prihoda.

Koje su prednosti korištenja poreznih oaza za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja?

U korištenju poreznih oaza za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, glavna prednost je smanjenje poreznog tereta jer su porezi u tim jurisdikcijama obično niži. Osim toga, porezne oaze također pružaju sigurnost i povjerljivost financijskih aktivnosti.

Kojim metodama korporativnog planiranja se može izbjeći dvostruko oporezivanje?

Postoji nekoliko metoda korporativnog planiranja koje se mogu koristiti za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, kao što su stvaranje holding društva, izbjegavanje domaćih dividendi, prenosa cijene, korištenje međunarodnih konvencija itd.