Kako izračunati bodove za srednju školu - korak po korak vodič

Kako Izračunati Bodove Za Srednju Školu

Kako Izračunati Bodove Za Srednju Školu

Odabir srednje škole je važna odluka za svakog učenika. Kako biste se kvalificirali za upis u željenu srednju školu, morat ćete izračunati svoj bodovni broj. Ovaj korak po korak vodič pružit će vam sve potrebne informacije kako biste to uspješno obavili.

Prvi korak je razumjeti kako se bodovi boduju. Svaki predmet ima određeni koeficijent koji će se koristiti u izračunu. Na primjer, hrvatski jezik može imati koeficijent 4, matematika 3, a strani jezik 2. To znači da je ocjena iz hrvatskog jezika pomnožena s 4, ocjena iz matematike pomnožena s 3, a ocjena iz stranog jezika pomnožena s 2.

Sljedeći korak je zbrojiti sve dobivene bodove. Nakon što ste pomnožili ocjene iz svih predmeta s njihovim koeficijentima, zbrojite sve dobivene bodove. Dobit ćete ukupan broj bodova koji će biti korišten za rangiranje učenika prilikom upisa u srednju školu.

Na primjer, ako imate ocjene 5 iz hrvatskog jezika, 4 iz matematike i 3 iz stranog jezika, izračun bodova će biti: (5 * 4) + (4 * 3) + (3 * 2) = 38 bodova.

Konačno, važno je napomenuti da svaka srednja škola može imati različite uvjete za upis, kao što su minimalni broj bodova ili posebni predmeti koji se moraju položiti. Stoga je važno provjeriti uvjete svake željene srednje škole kako biste bili sigurni da ispunjavate sve zahtjeve.

Koristeći ovaj korak po korak vodič, bit ćete sigurni da pravilno izračunavate bodove za srednju školu i da ispunjavate sve potrebne uvjete za upis u željenu školu.

Kako izračunati bodove za srednju školu

Izračunavanje bodova za srednju školu je važan korak za upis u željenu srednju školu. Bodovi se računaju na temelju uspjeha u osnovnoj školi i postignutim rezultatima na prijemnom ispitu. Evo koraka koje možete slijediti kako biste izračunali bodove za srednju školu:

Korak 1: Provjerite koeficijente ocjena

Provjerite tablicu koeficijenata ocjena koju koristi vaša škola. Ovi koeficijenti se koriste za pretvaranje ocjena iz osnovne škole u bodove. Na primjer, možda vaša škola koristi sljedeće koeficijente: 5=4, 4=3, 3=2, 2=1, 1=0. To znači da je petica vrijedna 4 boda, četvorka vrijedna 3 boda, trojka vrijedna 2 boda itd.

Korak 2: Zbrojite bodove ocjena

Prikupite sve ocjene koje ste dobili tijekom osnovne škole i pomnožite ih s koeficijentima ocjena da biste dobili bodove za svaku ocjenu. Zatim zbrojite sve dobivene bodove. Na primjer, ako ste dobili peticu iz matematike (koja je vrijedna 4 boda) i četvorku iz hrvatskog (koja je vrijedna 3 boda), ukupni bodovi za te dvije ocjene su 7.

Korak 3: Dodajte bodove sa prijemnog ispita

Ako vaša srednja škola zahtijeva prijemni ispit, provjerite svoje rezultate. Na temelju rezultata, dodijelite bodove prema tablici koju koristi vaša škola. Na primjer, možda možete dobiti maksimalno 40 bodova na prijemnom ispitu. Dodajte bodove s prijemnog ispita na ukupan broj bodova koji ste dobili iz ocjena.

Korak 4: Provjerite minimalni bodovni prag

Provjerite minimalni bodovni prag koji vaša željena srednja škola postavlja za upis. Ako ne osvojite dovoljno bodova, možda nećete biti prihvaćeni. Usredotočite se na rad u narednim koracima kako biste poboljšali bodove ako je potrebno.

Korak 5: Proučite mogućnosti i razmislite o alternativama

Ako niste osvojili dovoljno bodova za upis u svoju prvu izbor školu, proučite druge mogućnosti. Postoje druge srednje škole koje mogu imati niže bodovne pragove ili možda imaju različite uvjete upisa.

Slijedeći ove korake možete izračunati bodove za srednju školu i bolje se pripremiti za upis u željenu školu. Važno je biti svjestan zahtjeva i uvjeta škola u koje želite upisati kako biste mogli unaprijed planirati i postići svoje ciljeve.

Korak po korak vodič

Korak 1: Pripremi potrebne podatke

Da biste izračunali bodove za srednju školu, trebat ćete prikupiti sljedeće podatke:

 • Bodove za svaku ocjenu predmeta
 • Broj sati tjedno za svaki predmet
 • Broj bodova dodijeljenih za dodatne aktivnosti
You might be interested:  Zašto Je More Slano

Korak 2: Izračunaj ocjenu za svaki predmet

Za svaki predmet, morate izračunati ukupnu ocjenu pomnoživši ocjenu predmeta s brojem sati tjedno predmeta. Na primjer, ako imate ocjenu 3 iz matematike i 5 sati tjedno, ukupna ocjena za matematiku iznosila bi 15 bodova (3 x 5).

Ukupne ocjene svih predmeta zbrojite kako biste dobili ukupni broj bodova.

Korak 3: Dodaj bodove za dodatne aktivnosti

Ako ste sudjelovali u dodatnim aktivnostima, kao što su volontiranje ili sportski timovi, možete zaraditi dodatne bodove. Dodajte broj bodova za te aktivnosti na ukupni broj bodova.

Korak 4: Provedi konačni izračun

Konačni izračun bodova za srednju školu provodi se množenjem ukupnog broja bodova s koeficijentom (npr. 0,4) kako bi se dobili konačni bodovi. Ovi konačni bodovi koriste se za rangiranje učenika u svrhu upisa u srednju školu.

Korak 5: Provjeri unose

Nakon izračuna konačnih bodova, provjerite jesu li sve ocjene i bodovi ispravno uneseni. Ako naiđete na bilo kakve greške ili nejasnoće, provjerite dodatne izvore ili se obratite nadležnim osobama.

Korak 6: Pripremi dokumente za prijavu

Nakon što ste izračunali bodove i provjerili unose, pripremite sve potrebne dokumente za prijavu u srednju školu. To uključuje popunjavanje prijavnog obrasca, priloženje izvješća o ocjenama i ostalih relevantnih dokumenata, te njihovo predavanje u odgovarajući školski ured ili sustav za prijave.

Korak 7: Pratite informacije o prijamu

Nakon što ste podnijeli prijavu, pratite sve informacije o prijamu u srednju školu. Pratite rokove i provjerite jesu li vam potrebni dodatni koraci ili dokumenti kako biste dovršili postupak prijave.

Koristeći ovaj korak po korak vodič, bit će vam lakše izračunati bodove za srednju školu i pravovremeno podnijeti prijavu. Sretno u vašem upisnom procesu!

Ocjene i njihova važnost

Ocjene su ključni faktor pri izračunavanju bodova za prijem u srednju školu. One pokazuju postignuća učenika kroz školsku godinu i daju uvid u njihovu uspješnost u pojedinim predmetima.

Na temelju ocjena u srednjoj školi, bodovi se dodjeljuju svakom predmetu. Ocjene se najčešće ocjenjuju na skali od 1 do 5, gdje 1 predstavlja najnižu ocjenu, a 5 najvišu.

Skala ocjena

Evo pregleda skale ocjena:

Ocjena Opis
1 Nedovoljan (najniža ocjena)
2 Dovoljan
3 Dobar
4 Vrlo dobar
5 Izvrstan (najviša ocjena)

Ocjene se dodjeljuju na temelju uspjeha u testovima, zadacima, pismenim radovima i ostalim oblicima ocjenjivanja u sklopu nastave.

Prilikom izračunavanja bodova za prijem u srednju školu, ocjene se množe s korespondirajućim koeficijentom koji odražava težinu predmeta u bodovanju. Na taj način se vrednuju različiti predmeti i uzima u obzir da neki predmeti imaju veći utjecaj na konačni rezultat.

Važno je da učenici ulože napor u postizanje što boljih ocjena, jer one mogu biti ključne za prijem u željenu srednju školu. Redovno praćenje školskih obaveza i aktivno sudjelovanje na nastavi može značajno utjecati na samopouzdanje učenika i njihov succes u izradi ispita.

Koeficijenti za predmete

Prilikom izračunavanja bodova za srednju školu, svaki predmet ima određeni koeficijent koji se koristi kako bi se odredio ukupan broj bodova za taj predmet. Koeficijent za predmete može se razlikovati između različitih škola i programa studija, stoga je važno da saznate koji su koeficijenti važeći za vašu školu i program.

Koeficijenti se često određuju prema težini predmeta i njihovom značaju u odnosu na ostale predmete. Predmeti koji su smatrani težim ili jezični predmeti koji zahtijevaju više vremena i truda često imaju veće koeficijente.

Evo nekoliko primjera koeficijenata za predmete:

 • Matematika: koeficijent 2.5
 • Hrvatski jezik: koeficijent 2.0
 • Fizika: koeficijent 1.8
 • Engleski jezik: koeficijent 1.5
 • Biologija: koeficijent 1.4

Kako biste izračunali bodove za određeni predmet, trebate pomnožiti broj bodova koje ste dobili za taj predmet sa odgovarajućim koeficijentom za taj predmet. Na primjer, ako ste dobili 90 bodova iz matematike, izračun bodova za taj predmet bio bi: 90 bodova x 2.5 koeficijent = 225 bodova.

Ukupan broj bodova za sve predmete zbraja se kako bi se dobio ukupan zbroj bodova za prijavu na srednju školu.

Važno je napomenuti da se koeficijenti za predmete mogu mijenjati od škole do škole i od programa do programa. Stoga je najbolje provjeriti s upisnim uredom vaše škole koji su koeficijenti važeći za vašu prijavu na srednju školu.

Izračunavanje prosjeka ocjena

Da biste izračunali prosjek ocjena, trebate saberete sve ocjene i podijelite taj zbir sa ukupnim brojem ocjena.

Prvi korak je zbirka svih ocjena koje imate. Na primjer, ako imate ocjene iz 5 predmeta, zbirka će izgledati ovako:

Predmet Ocjena
Matematika 5
Hrvatski jezik 4
Engleski jezik 3
Fizika 5
Biologija 4

Da biste izračunali zbir ocjena, dodajte sve ocjene zajedno: 5 + 4 + 3 + 5 + 4 = 21

Sljedeći korak je određivanje ukupnog broja ocjena. U ovom slučaju imamo 5 ocjena.

Konačno, za izračunavanje prosjeka ocjena podijelite zbir ocjena sa ukupnim brojem ocjena: 21 / 5 = 4.2

Prosječna ocjena u ovom primjeru iznosi 4.2, što znači da je prosječna ocjena studenta izračunata na osnovu datih ocjena 4.2.

Konverzija ocjena iz drugih sistema

Ako su vaše ocjene izražene u drugom sistemu ocjenjivanja, možete ih konvertirati u hrvatski sistem ocjenjivanja kako biste izračunali bodove za prijem u srednju školu. Evo nekoliko smjernica za konverziju ocjena iz drugih sistema:

Američki sistem

U američkom sistemu ocjenjivanja, ocjene se obično daju na skali od A do F, pri čemu A predstavlja odličan uspjeh, a F predstavlja neuspjeh. Da biste konvertirali ocjenu iz američkog sistema u hrvatski sistem, možete koristiti sljedeću konverziju:

You might be interested:  Kada Počinje Sam U Kući 2022
Američka ocjena Hrvatska ocjena
A 5
B 4
C 3
D 2
F 1

Njemački sistem

U njemačkom sistemu ocjenjivanja, ocjene se daju na skali od 1 do 6, pri čemu 1 predstavlja najbolji uspjeh, a 6 predstavlja najlošiji uspjeh. Konverzija ocjena iz njemačkog sistema u hrvatski sistem može se obaviti na sljedeći način:

Njemačka ocjena Hrvatska ocjena
1 5
2 4
3 3
4 2
5 2
6 1

Britanski sistem

U britanskom sistemu ocjenjivanja, ocjene se obično daju na skali od A do E, pri čemu A predstavlja izvrstan uspjeh, a E predstavlja neuspjeh. Za konverziju ocjena iz britanskog sistema u hrvatski sistem, možete koristiti sljedeću konverziju:

Britanska ocjena Hrvatska ocjena
A 5
B 4
C 3
D 2
E 1

Važno je napomenuti da ove konverzije služe samo kao smjernice i svaka srednja škola može imati svoju specifičnu konverziju ocjena iz drugih sistema. Ako niste sigurni kako konvertirati ocjene iz drugog sistema u hrvatski sistem, najbolje je da se obratite srednjoj školi u koju želite upisati i zatražite informacije o njihovim smjernicama za konverziju ocjena.

Bodovi po predmetima

Opći predmeti

Opći predmeti su obavezni predmeti koji se svi polažu i nose jednaku težinu u bodovanju za prijem u srednju školu. Svaki opći predmet nosi maksimalno 100 bodova.

 • Hrvatski jezik – 100 bodova
 • Matematika – 100 bodova
 • Strani jezik – 100 bodova
 • Povijest – 100 bodova
 • Geografija – 100 bodova
 • Fizika – 100 bodova
 • Kemija – 100 bodova
 • Biologija – 100 bodova
 • Informatika – 100 bodova
 • Logika – 100 bodova

Izborni predmeti

Izborni predmeti

Izborni predmeti su predmeti koje učenik može odabrati prema svojim interesima i željama. Svaki izborni predmet nosi maksimalno 50 bodova.

 • Ples – 50 bodova
 • Glazbena umjetnost – 50 bodova
 • Vizualna umjetnost – 50 bodova
 • Tjelesna i zdravstvena kultura – 50 bodova
 • Psihologija – 50 bodova
 • Sociologija – 50 bodova
 • Politika i gospodarstvo – 50 bodova
 • Priroda i društvo – 50 bodova
 • Ekologija – 50 bodova
 • Pravo – 50 bodova

Dodatni bodovi

Uz bodove po predmetima, učenici također mogu zaraditi dodatne bodove na temelju svojih postignuća izvan nastave. Dodatni bodovi se dodaju na ukupan zbroj bodova po predmetima i mogu pomoći pri ostvarivanju željenih bodova za upis u određene srednje škole.

Pojmovnik

Pojam Opis
Bod Jedinica koja se dodjeljuje za postignuti rezultat na ispitu ili zadaći.
Maksimalan broj bodova Najveći mogući broj bodova koji se može dobiti za određeni predmet.
Opći predmet Obavezni predmet koji se mora položiti za upis u srednju školu.
Izborni predmet Predmet koji učenici mogu odabrati prema svojim interesima.
Dodatni bodovi Bodovi koje učenici mogu zaraditi na temelju svojih postignuća izvan nastave.

Dodatni bodovi i bonifikacija

Dodatni bodovi i bonifikacija mogu biti važni faktori pri odabiru srednje škole. Ovi bodovi se dodjeljuju učenicima za postignuća izvanredne prirode ili za sudjelovanje u dodatnim aktivnostima u školi.

Vrste dodatnih bodova

Postoje različite vrste dodatnih bodova koje učenici mogu dobiti. Neki od uobičajenih načina za stjecanje dodatnih bodova su:

 • Osvojene nagrade – Osvojene nagrade na natjecanjima ili takmičenjima mogu donijeti dodatne bodove. To može uključivati ​​nagrade za akademska postignuća, umjetničke ili sportske nagrade.
 • Sudjelovanje u volonterskim aktivnostima – Sudjelovanje u volonterskim aktivnostima pokazuje angažman u zajednici i može donijeti dodatne bodove.
 • Dodatni predmeti – Dio škola pruža mogućnost učenika da odaberu dodatne predmete izvan redovnog nastavnog plana i programa. Dobivanje visokih ocjena u dodatnim predmetima može donijeti dodatne bodove.

Bonifikacija

Bonifikacija se koristi kako bi se povećao broj bodova ukupnog rezultata učenika. To je posebna vrsta bonusa koji se dodjeljuje na temelju različitih kriterija. Bonifikacija može biti dodijeljena učenicima na sljedeći način:

 1. Ovisno o ocjenama – Učenici s visokim ocjenama mogu dobiti dodatne bodove. Na primjer, svaki peti odlikaš može dobiti dodatnih 10 bodova, dok svi učenici s prosjekom iznad 4,5 mogu dobiti dodatnih 5 bodova.
 2. Ovisno o sportskim rezultatima – Učenici koji postižu izvrsne sportske rezultate mogu dobiti dodatne bodove. Na primjer, osvajanje prvog mjesta na regijskom natjecanju moglo bi donijeti dodatnih 15 bodova.
 3. Ovisno o sudjelovanju u školskim klubovima i organizacijama – Učenici koji aktivno sudjeluju u školskim klubovima i organizacijama mogu dobiti dodatne bodove. Na primjer, članstvo u školskom vijeću može donijeti dodatnih 5 bodova.

Važno je provjeriti pravila i kriterije za dodjelu dodatnih bodova i bonifikaciju za svaku srednju školu, kako bi se dobila pravovremena i precizna informacija o tome kako ti bodovi mogu utjecati na rezultate prijave za željenu školu.

Vrsta dodatnih bodova Opis
Osvojene nagrade Bodovi za osvojene nagrade na natjecanjima ili takmičenjima
Sudjelovanje u volonterskim aktivnostima Bodovi za sudjelovanje u volonterskim aktivnostima
Dodatni predmeti Bodovi za visoke ocjene u dodatnim predmetima
Ovisno o ocjenama Dodatni bodovi za učenike s visokim ocjenama
Ovisno o sportskim rezultatima Dodatni bodovi za učenike s izvrsnim sportskim rezultatima
Ovisno o sudjelovanju u školskim klubovima i organizacijama Dodatni bodovi za učenike koji aktivno sudjeluju u školskim klubovima i organizacijama

Izračun konačnih bodova

Nakon što ste izračunali ukupan broj bodova za svaki predmet na ispitu državne mature, potrebno je izračunati konačne bodove koji će vam biti važni pri upisu u srednju školu. Da biste to učinili, slijedite sljedeće korake:

 1. Maksimalni broj bodova: Provjerite koliko je bodova moguće ukupno osvojiti na državnoj maturi. Ova informacija obično može biti pronađena u službenom dokumentu koji je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).
 2. Relativni broj bodova: Ovaj korak uključuje pretvaranje vaših bodova iz svakog predmeta u relativne bodove. To se radi tako da se ukupan broj bodova koji ste osvojili u svakom predmetu podijeli sa maksimalnim brojem bodova za taj predmet. Na primjer, ako ste osvojili 60 bodova od mogućih 80 iz Matematike, relativni broj bodova za Matematiku iznosi 0.75.
 3. Bodovi za izborni predmet: Ako imate izborni predmet, trebate dodati dodatne bodove dobivene na ispitu državne mature za taj predmet. Ovi bodovi se dodaju na ukupan relativni broj bodova. Na primjer, ako ste dobili dodatnih 10 bodova na ispitu za izborni predmet, ukupan relativni broj bodova će biti 0.75 + 0.10 = 0.85.
 4. Bodovi za ocjene: Ako vaša škola koristi bodove za ocjene (npr. 5 bodova za odličnu ocjenu, 4 za vrlo dobru itd.), morate dodati ove bodove na ukupan relativni broj bodova. Na primjer, ako dobijete ocjenu 5 iz Matematike, dodajte 5 bodova na ukupan relativni broj bodova.
 5. Konačni bodovi: Konačni bodovi se dobivaju množenjem ukupnog relativnog broja bodova sa 100. Na primjer, ako je ukupni relativni broj bodova 0.85, konačni bodovi će biti 0.85 * 100 = 85 bodova.
You might be interested:  Što Je Miješani Komunalni Otpad

Važno je napomenuti da se ovaj postupak može razlikovati od škole do škole, stoga je najbolje provjeriti kod svoje srednje škole kako se konačni bodovi izračunavaju za upis.

Upamtite da konačni bodovi nisu jedini faktor koji se uzima u obzir pri upisu u srednju školu. Ostali faktori, poput kvote i prioriteta odabira, također mogu utjecati na vaše šanse za upis u željenu školu.

Primjer izračuna bodova

1. Izbor predmeta i ocjene

Prvo, trebate odabrati srednju školu koju želite upisati i ispitati koje su predmete potrebno položiti. Na primjer, za prirodoslovnu gimnaziju, možda ćete morati položiti hrvatski jezik, matematiku, biologiju, fiziku i kemiju.

Nakon što ste odabrali predmete, morat ćete unijeti svoje ocjene za svaki predmet. Svaka ocjena ima ekvivalentan broj bodova prema tablici koju je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Na primjer, ako ste dobili ocjenu “izvrstan” (5) iz matematike, dobivate 40 bodova. Ako ste dobili ocjenu “vrlo dobar” (4) iz fizike, dobivate 30 bodova. Vaši bodovi za svaki predmet se zbrajaju kako biste dobili ukupan broj bodova.

2. Dodatni bodovi

Osim bodova iz ocjena, možete zaraditi i dodatne bodove na temelju drugih kriterija, kao što su rezultati na natjecanjima, sudjelovanje u školskim projektima ili volontiranje. Ovi dodatni bodovi se također dodaju vašem ukupnom broju bodova.

3. Ukupni broj bodova

Nakon što unesete sve ocjene i dodatne bodove, zbrojite ih kako biste dobili ukupan broj bodova. To je konačan rezultat koji se koristi za rangiranje učenika pri upisu u srednju školu.

Na primjer, ako ste dobili ukupno 200 bodova iz ocjena i dodatnih bodova, to znači da imate 200 bodova u konkurenciji za upis u srednju školu.

U svakoj školi može biti različiti prag bodova za upis, stoga biste trebali provjeriti koji je minimalni broj bodova potreban za upis u željenu školu.

4. Rangiranje učenika

Nakon što je određen ukupni broj bodova svih učenika koji su se prijavili za upis, škola rangira učenike prema broju bodova, s najvišim brojem bodova na prvom mjestu. Učenici se zatim primaju prema raspoloživom broju slobodnih mjesta u školi.

Predmet Ocjena Bodovi
Hrvatski jezik 5 40
Matematika 4 30
Biologija 5 40
Fizika 5 40
Kemija 4 30

U ovom primjeru, učenik je dobio ukupno 180 bodova iz ocjena.

 • Rezultati na natjecanjima: +10 bodova
 • Sudjelovanje u školskom projektu: +5 bodova
 • Volontiranje: +5 bodova

Uz dodatne bodove, ukupan broj bodova ovog učenika je 200 bodova.

FAQ:

Koje predmete treba uzeti u obzir prilikom izračunavanja bodova za srednju školu?

Prilikom izračunavanja bodova za srednju školu treba uzeti u obzir ocjene iz obaveznih predmeta kao što su matematika, hrvatski jezik, strani jezik, fizika, kemija i biologija. Također, ocjene iz izbornih predmeta mogu utjecati na ukupne bodove.

Kako se izračunavaju bodovi za srednju školu?

Bodovi za srednju školu se izračunavaju zbrajanjem ocjena iz svih predmeta uzimajući u obzir težinske koeficijente za svaki predmet. Na primjer, obavezni predmeti kao što su matematika i hrvatski jezik često imaju veći težinski koeficijent. Nakon zbrajanja ocjena, dobiva se ukupan broj bodova koji se koristi za rangiranje učenika pri upisu u srednju školu.

Ima li nekih pravila koja se moraju slijediti prilikom izračunavanja bodova za srednju školu?

Da, prilikom izračunavanja bodova za srednju školu postoje neka pravila koja se moraju slijediti. Na primjer, ocjene iz prvog polugodišta se množe s faktorom 1, a ocjene iz drugog polugodišta se množe s faktorom 2. Ove ocjene se zatim zbrajaju kako bi se dobila konačna ocjena za godinu, koja se koristi za izračunavanje bodova.

Koje su prednosti izračunavanja bodova za srednju školu?

Izračunavanje bodova za srednju školu ima nekoliko prednosti. Prvo, omogućava objektivno rangiranje učenika na temelju njihovih ocjena. Drugo, pomaže srednjim školama pri odabiru učenika za upis. Također, izračunavanje bodova može pomoći učenicima da se bolje fokusiraju na svoje školske rezultate i postignu bolje ocjene.