Kako izračunati indeks tjelesne mase - brzo i jednostavno objašnjenje | Saznajte Sve

Kako Izračunati Indeks Tjelesne Mase

Kako Izračunati Indeks Tjelesne Mase

Indeks tjelesne mase (BMI) je mjera koja se koristi za procjenu tjelesne masnoće neke osobe. Izračunavanje BMI je jednostavan proces koji vam može pružiti važan uvid u vaše zdravlje.

Da biste izračunali svoj BMI, trebate znati svoju visinu (u metrima) i težinu (u kilogramima). BMI se izračunava dijeljenjem težine osobe (u kilogramima) s kvadratom visine (u metrima).

Na primjer, ako imate visinu od 1,70 metara i težinu od 70 kilograma, izračunat ćete svoj BMI na sljedeći način:

BMI = težina (kg) / (visina(m) * visina(m))

U ovom slučaju, izračunati BMI će biti:

BMI = 70 / (1.7 * 1.7) = 24.22

Tako da je vaš BMI 24.22, što upućuje na to da imate normalnu tjelesnu masu prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije. Međutim, važno je napomenuti da BMI ne uzima u obzir faktore kao što su mišićna masa i sastav tijela. Stoga, podaci o BMI treba tumačiti uz ostale relevantne informacije o zdravlju i tjelesnoj kondiciji.

Kako izračunati indeks tjelesne mase

Indeks tjelesne mase (ITM) je numerička vrijednost koja se koristi za određivanje da li je nečija tjelesna masa normalna, premala ili prevelika u odnosu na visinu osobe.

Dobivanje vrijednosti ITM-a je jednostavan postupak koji uključuje izračunavanje kvocijenta tjelesne mase i visine osobe. Da biste izračunali ITM, slijedite ove korake:

 1. Zabilježite svoju tjelesnu masu u kilogramima.
 2. Zabilježite svoju visinu u metrima.
 3. Izračunajte kvocijent tjelesne mase tako što podijelite svoju tjelesnu masu s kvadratom svoje visine. Formula izgleda ovako: ITM = tjelesna masa (kg) / (visina (m))^2.

Na primjer, ako imate tjelesnu masu od 70 kilograma i visinu od 1,75 metara, možete izračunati svoj ITM na sljedeći način:

Tjelesna masa Visina ITM
70 kg 1,75 m (70 kg) / (1,75 m)^2 = 22,86

Nakon što ste izračunali svoj ITM, možete ga koristiti za određivanje kategorije ITM-a u koju spadate. Tablica u nastavku prikazuje različite kategorije ITM-a i njihove osnovne značajke:

 • Manje od 18,5: Tjelesna masa je premala.
 • 18,5 – 24,9: Tjelesna masa je normalna.
 • 25 – 29,9: Prekomjerna tjelesna masa.
 • 30 – 34,9: Pretilost prvog stupnja.
 • 35 – 39,9: Pretilost drugog stupnja.
 • Više od 40: Ekstremna pretilost.

Imajte na umu da ITM samo pruža općenitu procjenu tjelesne mase i da ne uzima u obzir pojedinačne razlike u tjelesnom sastavu ili mišićnoj masi. Stoga je važno konzultirati se s liječnikom ili drugim stručnjakom za zdravlje kako biste dobili cjelovitu sliku o svom zdravlju.

Zašto je važno znati indeks tjelesne mase?

Indeks tjelesne mase (BMI) je mjera koja se koristi za procjenu tjelesne mase i njene povezanosti s rizikom od određenih zdravstvenih problema. Znanje o svom BMI-u može biti korisno jer pruža informacije o tome da li imate normalnu, prekomjernu ili nedovoljnu tjelesnu masu. Evo nekoliko razloga zašto je važno znati svoj BMI:

 1. Rizik od zdravstvenih problema: BMI je povezan s rizikom od raznih zdravstvenih problema kao što su srčane bolesti, visoki krvni tlak, dijabetes tipa 2, osteoartritis i određene vrste raka. Prekomjerna ili nedovoljna tjelesna masa može povećati rizik od ovih bolesti, dok normalna tjelesna masa smanjuje rizik.
 2. Praćenje napretka u mršavljenju ili dobivanju mišićne mase: Ako imate cilj mršavljenja ili dobivanja mišićne mase, praćenje svog BMI-a može vam pomoći da pratite svoj napredak. Redovito mjerenje BMI-a omogućuje vam da vidite kako se mijenja vaša tjelesna masa i hoćete li postići ciljeve koje ste postavili.
 3. Planiranje prehrane i vježbanja: BMI vam može pomoći da procijenite koliko kalorija trebate konzumirati i koliko vježbanja vam je potrebno za održavanje zdrave tjelesne mase. Ako vam je BMI previsok, možda ćete trebati smanjiti unos kalorija i povećati fizičku aktivnost. Ako vam je BMI prenizak, možda ćete trebati povećati unos kalorija i odabrati vježbe koje će vam pomoći pri dobivanju mišićne mase.
You might be interested:  Kako Ublaziti Svrbež Kod Alergija

Znanje o vašem indeksu tjelesne mase može biti korisno za procjenu općeg stanja vašeg zdravlja. Međutim, važno je napomenuti da BMI nije jedini pokazatelj zdravlja i da postoje i drugi faktori koji trebaju biti uzeti u obzir, kao što su sastav tijela, razina tjelesne aktivnosti i genetska predispozicija. Uvijek je najbolje konzultirati se s liječnikom kako biste dobili potpunu sliku svog zdravlja.

Kako se izračunava indeks tjelesne mase?

Indeks tjelesne mase (ITM) je jednostavan način mjerenja težine u odnosu na visinu. Ovaj indeks se koristi za procjenu je li osoba pretila, normalne težine ili ima manjak kilograma.

Da biste izračunali indeks tjelesne mase, potrebno je znati svoju težinu (u kilogramima) i visinu (u metrima). Koristite sljedeću formulu:

ITM = Težina (kg) / (Visina (m) * Visina (m))

Na primjer, ako imate težinu od 70 kilograma i visinu od 1,75 metara, možete izračunati svoj ITM na sljedeći način:

 1. Prvo kvadrirajte svoju visinu: 1,75 * 1,75 = 3,06
 2. Podijelite svoju težinu sa kvadratom visine: 70 / 3,06 = 22,88

Vaš indeks tjelesne mase (ITM) je 22,88.

Rezultat ITM može biti interpretiran na sljedeći način:

 • ITM manji od 18,5 – manjak kilograma
 • ITM između 18,5 i 24,9 – normalna težina
 • ITM između 25 i 29,9 – pretilost I. stupnja
 • ITM između 30 i 34,9 – pretilost II. stupnja
 • ITM između 35 i 39,9 – pretilost III. stupnja
 • ITM iznad 40 – ekstremna pretilost

ITM je samo jedan od faktora koji se koristi za utvrđivanje zdravstvenog rizika, a ne treba ga uzeti kao samostalni pokazatelj zdravlja. Važno je konzultirati se sa stručnjakom kako biste dobili cjelokupnu sliku svog zdravstvenog stanja.

Što znači dobivena vrijednost?

Što znači dobivena vrijednost?

Dobivena vrijednost indeksa tjelesne mase (BMI) koristi se kao pokazatelj da se utvrdi relativna tjelesna masa osobe. Indeks tjelesne mase je matematička formula koja koristi težinu i visinu za izračunavanje vrijednosti. Rezultat se analizira kako bi se dobila opća predstava o tjelesnoj masi, ali ne daje točan prikaz zdravstvenog stanja osobe.

Visoki BMI može ukazivati na prekomjernu tjelesnu težinu ili gojaznost, dok nizak BMI može ukazivati na nedostatak tjelesne težine. Dobivena vrijednost treba se interpretirati uzimajući u obzir dodatne čimbenike, kao što su mišićna masa, udio masnog tkiva i metabolizam.

Vrijednosti indeksa tjelesne mase mogu se koristiti u kategorizaciji prema različitim skupinama, kao što su:

 • Pothranjenost: BMI manji od 18,5
 • Normalna tjelesna masa: BMI između 18,5 i 24,9
 • Prekomjerna tjelesna masa: BMI između 25 i 29,9
 • Gojaznost: BMI 30 ili više

Međutim, važno je napomenuti da ove kategorije nisu jedini pokazatelji zdravlja. Dodatne informacije, kao što su sastav tijela, kardiovaskularno zdravlje, prehrana i fizička aktivnost, također su važne za procjenu ukupnog zdravstvenog stanja osobe.

Tablica indeksa tjelesne mase:

Indeks tjelesne mase (BMI) Kategorija
Manji od 18,5 Pothranjenost
18,5 – 24,9 Normalna tjelesna masa
25 – 29,9 Prekomjerna tjelesna masa
30 ili više Gojaznost

Kako tumačiti rezultate?

Nakon što ste izračunali svoj indeks tjelesne mase (ITM), rezultat ćete morati tumačiti kako biste saznali je li vaša tjelesna masa normalna, ispodprosječna ili iznadprosječna. ITM se može koristiti kao prvi korak u procjeni vašeg zdravstvenog stanja, ali ne daje nužno sve informacije o vašem tijelu. Važno je uzeti u obzir i druge faktore kao što su mišićna masa, udio tjelesne masti i opći zdravstveni status.

Da biste tumačili rezultate, usporedite svoj dobiveni ITM s općeprihvaćenim standardima. Uobičajena kategorizacija rezultata ITM-a je sljedeća:

 • ITM manji od 18.5: Može ukazivati na nedostatak tjelesne mase. Ovo stanje može biti potencijalno opasno po zdravlje jer ukazuje na nedovoljnu unos nutrijenata i oslabljeni imunološki sustav.

 • ITM između 18.5 i 24.9: Smatra se normalnim rasponom. To obično ukazuje na zdravu tjelesnu masu u odnosu na visinu.

 • ITM između 25 i 29.9: Povećan ITM ukazuje na prekomjernu tjelesnu masu. Ovo može ukazivati na povećani rizik od raznih zdravstvenih problema kao što su dijabetes, srčane bolesti i visoki krvni tlak.

 • ITM iznad 30: ITM iznad 30 označava pretilost. To povećava rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su bolesti srca, dijabetes tipa 2, visoki krvni tlak i određene vrste raka.

You might be interested:  Uzmi Sve Što Ti Život Pruža

Važno je napomenuti da ITM nije konačna dijagnoza i da se trebate posavjetovati sa stručnjakom za prehranu ili liječnikom kako biste dobili detaljniju procjenu svoje tjelesne mase i zdravlja.

Je li indeks tjelesne mase pouzdan pokazatelj zdravlja?

Indeks tjelesne mase (BMI) je metoda koja se često koristi za procjenu tjelesne mase i povezanosti s rizicima za zdravlje. Međutim, postoje određeni čimbenici koji mogu utjecati na pouzdanost BMI kao pokazatelja zdravlja.

Što je indeks tjelesne mase?

Indeks tjelesne mase (BMI) je mjera koja se koristi za procjenu tjelesne mase u odnosu na visinu. Izračunava se jednostavnom matematičkom formulom: BMI = masa (kg) / (visina (m))^2. rezultat se interpretira kroz razrede, kao što su “neuhranjenost”, “normalna težina”, “prekomjerna težina” i “debljina”.

Utjecaj BMI na zdravlje

Visoki BMI može biti povezan s većim rizikom od raznih zdravstvenih problema kao što su srčane bolesti, dijabetes, visoki krvni tlak i određene vrste raka. Međutim, BMI ne uzima u obzir razlike u sastavu tijela, poput omjera mišića i masnoće, što može utjecati na rezultate.

Čimbenici koji mogu utjecati na točnost BMI

 • Mišićna masa: BMI ne razlikuje između mišićne mase i masnog tkiva. Osobe s velikom mišićnom masom mogu imati visoki BMI, ali ne nužno biti prekomjerne težine ili zdravstveno rizične.
 • Starosna dob: BMI se ne mijenja s godinama, ali starenje može utjecati na razmjere mišića i masnog tkiva. Starije osobe srednje debljine mogu imati smanjen mišićni tonus, što može negativno utjecati na ukupnu tjelesnu izdržljivost i zdravlje.
 • Omjer struka i kukova: BMI ne uzima u obzir raspodjelu masnih stanica u tijelu. Višak masnoće u području struka također može biti povezan s većim rizikom od zdravstvenih problema nego masnoća na drugim dijelovima tijela.

Ostali pokazatelji zdravlja

Indeks tjelesne mase može pružiti neke informacije o općem stanju tjelesne mase, ali je važno uzeti u obzir i druge pokazatelje zdravlja. To uključuje razinu tjelesne aktivnosti, prehrambene navike, ravnotežu hranjivih tvari i genetske faktore.

Pokazatelj Značajnost
Tjelesna aktivnost Tjelesna aktivnost ima važnu ulogu u održavanju zdravlja i redistribuciji tjelesne mase. Redovita vježba može poboljšati tjelesnu izdržljivost, smanjiti rizik od bolesti i poboljšati kvalitetu života.
Prehrambene navike Kvalitetna prehrana s uravnoteženim unosom hranjivih tvari ima ključnu ulogu u održavanju zdravlja. Dijeta bogata voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama i proteinima može pomoći u održavanju zdrave tjelesne mase i smanjenju rizika od bolesti.
Genetika Genetski faktori mogu utjecati na tjelesnu masu i raspodjelu masnog tkiva. Neke osobe mogu biti genetski predisponirane za sklonost prema dobivanju ili gubljenju težine.

Ukratko, indeks tjelesne mase (BMI) može biti koristan pokazatelj općeg stanja tjelesne mase, ali nije uvijek pouzdan pokazatelj zdravlja. Važno je uzeti u obzir i druge faktore kao što su mišićna masa, dob, omjer struka i kukova, te druge pokazatelje zdravlja, poput tjelesne aktivnosti, prehrambenih navika i genetike, kako bi se dobio cjelovit uvid u zdravstveno stanje.

Kako utjecati na indeks tjelesne mase?

Indeks tjelesne mase (ITM) je mjera koja se koristi za utvrđivanje ima li osoba zdravu tjelesnu težinu u skladu s visinom. ITM se često koristi kao pokazatelj pretilosti ili nedostatka tjelesne težine.

Ako želite utjecati na svoj indeks tjelesne mase, postoje neke prakse koje biste mogli slijediti:

Zdrava prehrana

Jedan od ključnih faktora za kontrolu ITM-a je pravilna prehrana. Pobrinite se da vaša prehrana bude bogata svježim voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama i mršavim izvorima proteina poput piletine, ribe i graha. Izbjegavajte visok unos zasićenih masti, šećera i prerađene hrane.

Aktivnost i tjelovježba

Redovita tjelesna aktivnost i tjelovježba ključni su za održavanje zdravog ITM-a. Pokušajte uključiti aerobne vježbe poput trčanja, hodanja ili vožnje bicikla u svoju rutinu najmanje 150 minuta tjedno. Također su važni i trening snage i fleksibilnosti.

Kontrola porcija

Velike porcije mogu dovesti do prejedanja i povećanja tjelesne težine. Pokušajte kontrolirati veličinu obroka i smanjiti unos kalorija. Koristite manje tanjure i zdjele i pripazite na zdrave grickalice između obroka.

Pravilan san i smanjenje stresa

San i stres imaju utjecaj na ITM. Nedovoljno sna i visok stres mogu dovesti do prejedanja i nezdravih prehrambenih navika. Pokušajte spavati 7-9 sati svake noći i pronađite načine za smanjenje stresa poput meditacije, joge ili šetnje.

Redoviti medicinski pregled

Redoviti medicinski pregled

Posjetite svog liječnika redovito kako biste pratili svoje zdravlje i indeks tjelesne mase. Liječnik će moći pružiti informacije i savjete prilagođene vašem individualnom stanju i ciljevima.

U konačnici, utjecaj na indeks tjelesne mase zahtijeva pravilan pristup prehrani, fizičkoj aktivnosti i općem zdravlju. Budite strpljivi i postupno uvodite promjene u svoj životni stil kako biste postigli dugoročne rezultate.

Slijedeći koraci nakon izračunavanja indeksa tjelesne mase

Nakon izračunavanja indeksa tjelesne mase (BMI), potrebno je provesti neke korake kako biste dobili bolji uvid u zdravstveno stanje svog tijela. Evo nekoliko koraka koje možete poduzeti:

 1. Analizirajte rezultat: Nakon izračunavanja indeksa tjelesne mase, pogledajte u koju kategoriju vaš BMI spada. Opseg kategorija varira, ali uobičajeno je da se BMI klasificira kao “nedovoljan/rezek”, “normalan”, “prehrambeni” ili “pretjeran/gojazan”. Ova klasifikacija može vam pružiti početni uvid u vaše zdravstveno stanje.
 2. Konzultirajte liječnika: Ako ste zabrinuti zbog svojeg BMI rezultata ili želite detaljniju analizu svojeg zdravstvenog stanja, preporučljivo je konzultirati se s liječnikom ili nutricionistom. Oni mogu pregledati vaš rezultat i pružiti vam stručne savjete o prehrani, vježbanju i potencijalnoj promjeni načina života.
 3. Praćenje napretka: Ako imate cilj promijeniti svoju tjelesnu težinu ili oblik tijela, korisno je redovito pratiti svoj BMI kako biste vidjeli napredak. Možete bilježiti svoj BMI rezultat svakodnevno, tjedno ili mjesečno kako biste vidjeli kako se mijenja tijekom vremena. Ovo praćenje napretka može vam pomoći da ostanete motivirani i fokusirani na svoje ciljeve.
 4. Uzmi u obzir druge čimbenike: Važno je napomenuti da BMI sam po sebi nije potpuna slika tjelesne kompozicije. Ovaj pokazatelj ne razlikuje između masti i mišićne mase, niti uzima u obzir različite tjelesne strukture ili razlike u dobi i spolu. Stoga, uzimajte u obzir druge čimbenike kao što su opseg struka, mišićna masa i opće zdravlje kako biste dobili cjelovitu sliku svojeg zdravstvenog stanja.
You might be interested:  Kako Skinuti Gel Nokte

Slijedeći ove korake nakon izračunavanja indeksa tjelesne mase može vam pomoći u boljem razumijevanju vašeg tijela i zdravlja. Saznat ćete više o tome trebate li napraviti promjene u svojoj prehrani, vježbanju ili općem načinu života kako biste postigli i održali zdravu težinu i tijelo.

Važnost održavanja zdravog indeksa tjelesne mase

Indeks tjelesne mase (BMI) je važan mjerilo za određivanje je li nečija težina u zdravom rasponu. BMI se računa na temelju omjera težine i visine osobe i koristi se kako bi se procijenilo ima li osoba višak tjelesne masnoće i da li je izložena riziku od raznih zdravstvenih problema.

Održavanje zdravog indeksa tjelesne mase ima mnoge prednosti za zdravlje i dobrostanje. Evo nekoliko razloga zašto je važno održavati zdrav BMI:

1. Smanjenje rizika od bolesti srca

Visoka tjelesna masa i pretilost su povezani s povećanim rizikom od bolesti srca i krvnih žila. Održavajući zdrav BMI, smanjuje se rizik od srčanih bolesti, visokog krvnog tlaka i drugih kardiovaskularnih problema.

2. Prevencija dijabetesa tipa 2

Pretilost je jedan od glavnih faktora rizika za razvoj dijabetesa tipa 2. Održavanjem normalne tjelesne mase smanjuje se rizik od razvoja ove bolesti.

3. Poboljšana funkcija pluća

Prekomjerna težina može dovesti do smanjenja funkcije pluća i povećane kratkoće daha. Održavanje zdravog BMI može poboljšati funkcioniranje pluća i promovirati bolje disanje.

4. Smanjenje opterećenja zglobova

Prekomjerna tjelesna masa može opteretiti zglobove, što povećava rizik od oštećenja i razvoja artroze. Održavanjem normalne tjelesne mase može se smanjiti opterećenje zglobova i smanjiti rizik od ovih problema.

5. Poboljšano mentalno zdravlje

Održavanje zdravog BMI-a i tjelesne mase može imati pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje. Redovita tjelesna aktivnost i zdrave prehrambene navike mogu pomoći u smanjenju stresa, poboljšati raspoloženje i samopouzdanje.

Kako biste održali zdrav indeks tjelesne mase, preporučuje se kombinacija redovite tjelesne aktivnosti i uravnotežene prehrane. Također je važno konzultirati se sa stručnjacima poput nutricionista ili liječnika kako biste dobili individualizirane smjernice za vaše tjelesne potrebe.

FAQ:

Kako mogu izračunati indeks tjelesne mase?

Da biste izračunali indeks tjelesne mase (BMI), trebate podijeliti svoju tjelesnu težinu (izraženu u kilogramima) s kvadratom visine (izražene u metrima). Formula izgleda ovako: BMI = težina / (visina * visina).

Koje su kategorije za indeks tjelesne mase?

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, indeks tjelesne mase (BMI) klasificira se u pet kategorija: ispod normalne težine (BMI <18,5), normalna="" težina="" (bmi="" 18,5-24,9),="" prekomjerna="" težina="" (bmi="" 25-29,9),="" gojaznost="" (bmi="" 30-34,9)="" i="" ozbiljna="" gojaznost="" (bmi="">

Koji su rizici obimne tjelesne mase?

Prekomjerna tjelesna masa i gojaznost mogu dovesti do raznih zdravstvenih problema, uključujući povećan rizik od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2, visokog krvnog tlaka, određenih vrsta raka i bolesti žučnog mjehura. Također mogu pridonijeti lošem mentalnom zdravlju, kao što su depresija i nisko samopoštovanje.

Kako mogu smanjiti svoj indeks tjelesne mase?

Da biste smanjili indeks tjelesne mase (BMI), trebate kombinaciju zdrave prehrane i redovite tjelesne aktivnosti. Preporučuje se konzumiranje uravnoteženih obroka koji sadrže povrće, voće, cjelovite žitarice i mršave izvore proteina. Također je važno vježbati najmanje 150 minuta tjedno ili 30 minuta dnevno intenzivne tjelesne aktivnosti poput trčanja, plivanja ili biciklizma.