Kako izračunati postotak od dva broja - Korak po korak vodič

Kako Izračunati Postotak Od Dva Broja

Kako Izračunati Postotak Od Dva Broja

Postotak je vrlo važan koncept u matematici i svakodnevnom životu. Može se koristiti za izračunavanje raznih stvari, poput popusta, rasta broja ili udjela. Ako želite saznati kako izračunati postotak od dva broja, ovo je korak po korak vodič koji će vam pomoći razumjeti ovu matematičku operaciju.

Prvo, važno je razumjeti što je postotak. Postotak predstavlja stotinku nekog broja, a označava se znakom %. Kada kažemo, na primjer, 20%, to znači da je taj broj jedna petina, odnosno 20 stotinki, od nekog drugog broja. Da bismo izračunali postotak od dva broja, koristit ćemo formulu koja uključuje postotak i osnovni broj.

Postotak = (Postotak / 100) * Osnovni broj

Na primjer, ako želite izračunati 25% od broja 100, formula će izgledati ovako: (25 / 100) * 100 = 25. To znači da je 25 postotak od 100 jednako 25.

Da bismo bolje razumjeli ovu formulu, pogledajmo nekoliko primjera i koraka koje treba slijediti prilikom izračunavanja postotka od dva broja.

Kako izračunati postotak

Postotak je način izračunavanja koliko je jedan broj u odnosu na drugi broj. Može se koristiti za različite svrhe, kao što su izračunavanje popusta, poreza ili udjela određenog elementa u cjelini.

Korak 1: Odredite početni broj

Prvi korak u izračunavanju postotka je određivanje početnog broja za koji želite izračunati postotak. Na primjer, ako imate iznos od 1000 kuna i želite izračunati postotak tog iznosa, početni broj je 1000.

Korak 2: Odredite postotak

Sljedeći korak je određivanje postotka koji želite izračunati. Postotak se obično označava simbolom “%”. Na primjer, ako želite izračunati postotak od 20%, postotak je 20%.

Korak 3: Izračunajte postotak

Nakon što ste odredili početni broj i postotak, izračunajte postotak koristeći sljedeću formulu:

Postotak = (Početni broj * Postotak) / 100

Na primjer, ako imate početni broj od 1000 kuna i želite izračunati postotak od 20%, izračunajte:

Postotak = (1000 * 20) / 100

Dakle, postotak je 200 kuna.

Korak 4: Dobijte rezultat

Zadnji korak je dobiti rezultat izračunatog postotka. U našem primjeru, postotak je iznosio 200 kuna.

Napomena: Kada koristite formulu za izračun postotka, zapamtite da postotak predstavlja omjer između dvaju brojeva, stoga će rezultat biti u istoj jedinici mjere kao i početni broj.

You might be interested:  Koji Su Brojevi Izvuceni Na Eurojackpot

Korak po korak vodič

Ovaj korak po korak vodič će vam pokazati kako izračunati postotak od dva broja.

Korak 1: Pronađite početne brojeve

Prvi korak je pronalaženje početnih brojeva za koje želite izračunati postotak. Na primjer, neka vaši početni brojevi budu 75 i 100.

Korak 2: Izračunajte postotak

 1. Podijelite prvi broj sa drugim brojem. U ovom slučaju, podijelite 75 sa 100.
 2. Dobiveni rezultat pomnožite sa 100 da biste dobili postotak. U ovom slučaju, pomnožite rezultat sa 100.

Korak 3: Dobijte rezultat

Korak 3: Dobijte rezultat

Dobiveni rezultat je postotak između dva broja. U ovom slučaju, rezultat je 75%.

Koristeći ovaj korak po korak vodič, možete lako izračunati postotak od dva broja. Sada možete primijeniti ovaj postupak na bilo koje druge brojeve koje želite izračunati.

Kako izračunati postotak od dva broja

Da bi izračunali postotak od dva broja, možete koristiti jednostavnu matematičku formulu. Pratite korake u nastavku da biste saznali kako to učiniti:

 1. Korak 1: Odredite vrijednost prvog broja. Na primjer, neka je to 100.
 2. Korak 2: Odredite postotak koji želite izračunati. Na primjer, neka je to 20%.
 3. Korak 3: Pretvorite postotak u decimalni oblik dijeljenjem s 100. U ovom slučaju, 20% = 20/100 = 0.2.
 4. Korak 4: Pomnožite prvi broj s decimalnim oblikom postotka. U ovom slučaju, 100 * 0.2 = 20.
 5. Korak 5: Dobiveni rezultat je postotak drugog broja u odnosu na prvi broj. U ovom slučaju, 20 je 20% od 100.

Ova formula može se primijeniti za izračunavanje postotka bilo koja dva broja. Samo zamijenite vrijednosti prvog broja i postotka u koraku 1 i 2, i slijedite ostale korake kako je opisano. Na primjer, ako imate brojeve 200 i želite izračunati 10% od tog broja, koristite broj 200 u koraku 1 i postotak 10% u koraku 2.

Evo primjera tablice koja prikazuje kako izračunati postotak od dva broja:

Prvi broj Postotak Rezultat
100 20% 20
200 10% 20
50 5% 2.5

Nadam se da vam ovaj vodič pomaže izračunati postotak od dva broja. Sada možete koristiti ovu formulu za razne matematičke i poslovne zadatke.

Prva metoda

Jedan od načina za izračunavanje postotka između dva broja je korištenje prvog broja kao referentne vrijednosti ili baze za izračun postotka. Evo kako to možete učiniti korak po korak:

 1. Korak 1: Odredite vrijednosti koje želite usporediti. Na primjer, neka prvi broj bude 75, a drugi broj bude 100.
 2. Korak 2: Odredite razliku između prvog i drugog broja. U ovom slučaju, razlika je 100 – 75 = 25.
 3. Korak 3: Podijelite razliku iz koraka 2 s prvom vrijednošću i pomnožite s 100 da biste dobili postotak. U ovom slučaju, (25 / 75) * 100 = 33,33%.

Stoga, postotak između brojeva 75 i 100 koristeći ovu metodu je 33,33%.

Druga metoda

Jednostavna i brza metoda za izračun postotka dva broja je pomoću proporcije ili omjera.

Postupak je sljedeći:

 1. Prvo trebate izračunati razliku između dva broja. Na primjer, imamo brojeve 80 i 100, pa je razlika 100 – 80 = 20.
 2. Zatim, postavljamo omjer između razlike i određenog broja. U našem primjeru, 20 je razlika, a 80 je određeni broj. Omjer je definiran kao 20:80 ili jednostavnije 1:4.
 3. Konačno, pretvaramo omjer u postotak. Da biste to učinili, omjerom morate podijeliti s ukupnim brojem udjela (u ovom slučaju, 4) i pomnožiti s 100. U našem primjeru: (1 / 4) * 100 = 25.
You might be interested:  Kako Izgleda Krpelj U Kozi

Stoga, postotak između brojeva 80 i 100 je 25%.

Ova metoda je korisna kada želite brzo izračunati postotak i nije potrebno točno izračunati decimalne brojeve.

Obratite pažnju da je ova metoda prikladna samo ako je jedan od brojeva veći od drugog, jer je omjer definiran kao manji broj prema većem broju.

Kako izračunati postotak rasta

Postotak rasta je mjera koja pokazuje koliko je neka vrijednost porasla u odnosu na početnu vrijednost. To je korisno za praćenje promjena u financijama, tržištu ili bilo kojem drugom području. Postotak rasta se često koristi u poslovnim analizama i ekonomiji.

Postotak rasta se izračunava pomoću formule:

Postotak rasta = (Nova vrijednost – Početna vrijednost) / Početna vrijednost * 100

Da biste izračunali postotak rasta, slijedite ove korake:

 1. Odaberite početnu vrijednost koju želite usporediti s novom vrijednošću.
 2. Odredite novu vrijednost koja predstavlja promjenu u odnosu na početnu vrijednost.
 3. Koristeći formulu za izračun postotka rasta, izračunajte postotak rasta.

Evo primjera kako izračunati postotak rasta:

 1. Početna vrijednost: 100
 2. Nova vrijednost: 150
 3. Postotak rasta = (150 – 100) / 100 * 100 = 50%

U ovom primjeru, postotak rasta iznosi 50%. To znači da je vrijednost porasla za 50% u odnosu na početnu vrijednost.

Postotak rasta možete koristiti za praćenje promjena u financijskim ulaganjima, cijenama dionica, prodaji proizvoda i drugim aspektima poslovanja. To vam omogućuje da bolje razumijete i analizirate promjene u vrijednosti i donesete informirane odluke.

Primeri

 • Primer 1:

  Da bismo izračunali postotak od dva broja, koristimo sljedeću formulu:

  Postotak = (Broj / Ukupno) * 100

  Neka imamo brojeve 25 i 100. Kako bismo izračunali postotak broja 25 od ukupnog broja 100, koristimo formulu:

  Postotak = (25 / 100) * 100

  Postotak iznosi 25%.

 • Primer 2:

  Neka imamo brojeve 10 i 50. Kako bismo izračunali postotak broja 10 od ukupnog broja 50, koristimo formulu:

  Postotak = (10 / 50) * 100

  Postotak iznosi 20%.

Važnost izračunavanja postotka

Izračunavanje postotka je važan alat koji nam omogućava da razumemo odnos između brojeva i određujemo koliko postotka jedan broj čini u odnosu na drugi. Ova vještina je korisna u mnogim svakodnevnim situacijama i u poslovnom okruženju.

Jedan od glavnih razloga za izračunavanje postotka je mjerenje rasta ili smanjenja. Na primjer, u poslovanju možemo izračunati rast prodaje jednog proizvoda u odnosu na prošlu godinu kako bismo vidjeli je li prodaja porasla ili se smanjila. Također, izračunavanje postotka može nam pomoći u planiranju budućih ciljeva i donošenju odluka.

Drugi razlog za izračunavanje postotka je usporedba. Možemo usporediti postotak jedne vrijednosti s drugim vrijednostima kako bismo vidjeli koja je vrijednost najveća ili najmanja. Na primjer, možemo usporediti postotak uspješnosti dvije kampanje ili postotak zaposlenih koji su zadovoljni s radnim uvjetima u dvije različite tvrtke.

You might be interested:  Urinokultura Kako Se Uzima

Izračunavanje postotka također nam pomaže u planiranju budžeta i financijskom upravljanju. Možemo izračunati postotak troškova od ukupnog prihoda kako bismo vidjeli koliko udio troškova ima u našem financijskom modelu. Također, izračunavanje postotka nam omogućava da bolje razumijemo profitabilnost i efikasnost našeg poslovanja.

Ukratko, izračunavanje postotka je važan alat koji nam omogućava da bolje razumijemo brojeve i donosimo informirane odluke. Bez ovog alata bili bismo ograničeni u našem razumijevanju odnosa između brojeva i time bi nam bilo teško analizirati i planirati u različitim situacijama.

FAQ:

Kako izračunati postotak od dva broja?

Da biste izračunali postotak od dva broja, prvo trebate odrediti postotak koji želite izračunati. Zatim podijelite taj postotak sa 100 kako biste ga pretvorili u decimalni oblik. Pomnožite decimalni postotak sa drugim brojem i dobit ćete postotak od drugog broja.

Kako izračunati postotak korak po korak?

Izračunavanje postotka korak po korak je relativno jednostavno. Prvo, odredite postotak koji želite izračunati. Zatim podijelite taj postotak sa 100 kako biste ga pretvorili u decimalni oblik. Pomnožite decimalni postotak sa drugim brojem i dobit ćete postotak od drugog broja. To je osnovni korak po korak proces za izračunavanje postotka od dva broja.

Kako izračunati postotak određenog broja?

Za izračunavanje postotka određenog broja, prvo trebate odlučiti koji postotak želite izračunati. Zatim podijelite taj postotak sa 100 kako biste ga pretvorili u decimalni oblik. Pomnožite decimalni postotak sa tim brojem i dobit ćete postotak od tog broja.

Koji postotak predstavlja jedan broj u odnosu na drugi?

Za izračunavanje postotka koji jedan broj predstavlja u odnosu na drugi, prvo trebate podijeliti manji broj sa većim brojem. Zatim pomnožite taj rezultat sa 100 kako biste dobili postotak. Na primjer, ako je jedan broj 10, a drugi broj 50, podijelite 10 sa 50, što daje 0,2. Pomnožite 0,2 sa 100 i dobit ćete da je 10 20% od 50.

Kako izračunati povećanje ili smanjenje postotka između dva broja?

Da biste izračunali povećanje ili smanjenje postotka između dva broja, prvo izračunajte razliku između tih brojeva. Zatim podijelite tu razliku s prvobitnim brojem i pomnožite sa 100 kako biste dobili postotak promjene. Na primjer, ako je prvobitni broj 100, a drugi broj 120, razlika je 20. Podijelite 20 sa 100 i pomnožite sa 100 i dobit ćete da je povećanje 20%.

Kako izračunati postotak od dva broja?

Da biste izračunali postotak od dva broja, prvo morate podijeliti jedan broj drugim, a zatim pomnožiti rezultat s 100. Na primjer, ako želite izračunati postotak broja 20 od broja 100, morate podijeliti 20 s 100 i zatim pomnožiti rezultat s 100. Kao rezultat, dobit ćete 20 posto od 100, što je 20.