Kako napisati molbu za posao: najbolji saveti i primeri

Kako Napisat Molbu Za Posao

Kako Napisat Molbu Za Posao

Kada tražimo posao, važno je da svoju molbu za posao napišemo na pravi način kako bismo ostavili dobar prvi utisak kod poslodavca. Molba za posao je prvi korak ka ostvarenju naših karijernih ciljeva i stoga je važno da se posvetimo pripremi i sastavljanju ove važne dokumentacije.

Prilikom pisanja molbe za posao, vodite računa o svakom detalju. Prva stvar koju treba da uradite je da istražite firmu za koju pišete molbu. Upoznajte se sa njenim poslovanjem, vrednostima i ciljevima. To će vam pomoći da personalizujete svoju molbu i istaknete svoje veštine i iskustvo koja se poklapaju sa potrebama poslodavca.

Kada započinjete svoju molbu za posao, počnite uvodnim pasusom u kojem ćete predstaviti sebe i napisati koju poziciju tražite. Ovaj deo molbe treba da bude kratak i jasan, ali istovremeno zanimljiv kako biste privukli pažnju poslodavca. Možete se pozvati na konkretan oglas za posao ako ga imate ili možete istaknuti razloge zbog kojih želite da radite u toj firmi.

Na primer, možete napisati: “Poštovani/a, Moje ime je Ana i želim da izrazim svoj interes za poziciju administrativnog asistenta u vašoj firmi. Sa zadovoljstvom sam primetila da je vaša firma poznata po svojoj uspešnoj poslovnoj strategiji i visokim standardima profesionalnosti, što me motiviše da apliciram i doprinesem vašem timu.”

U svakom slučaju, važno je da vaša molba bude originalna, precizna i konkretna. Prikazivanje vaše strasti i interesovanja za posao može biti od ključne važnosti u privlačenju pažnje poslodavca i izdvajanjem iz gomile drugih aplikacija.

Priprema za pisanje molbe

1. Proučite detalje o poslu i kompaniji

Prije nego što započnete s pisanjem molbe, važno je da detaljno proučite informacije o poslu i kompaniji za koju se prijavljujete. To će vam pomoći da bolje razumijete njihove potrebe i očekivanja te da prilagodite svoju molbu prema njima.

2. Pregledajte zahtjeve oglasa za posao

Pročitajte oglase za posao i istaknite ključne zahtjeve koje traže od kandidata. To će vam pomoći da naglasite svoje vještine i iskustvo koja su relevantna za poziciju na koju se prijavljujete.

3. Napravite popis vještina i znanja

Napravite popis svojih vještina i znanja koja su relevantna za traženu poziciju. Obratite posebnu pažnju na one vještine koje se traže u oglasu za posao i istaknite ih u svojoj molbi.

4. Razmislite o svojim postignućima i iskustvu

Razmislite o svim postignućima i relevantnom iskustvu koje ste stekli tijekom svog obrazovanja ili prethodne karijere. To može uključivati projekte na kojima ste radili, nagrade koje ste dobili ili odgovornosti koje ste preuzimali.

5. Napravite skicu molbe

Prije nego što započnete s pisanjem molbe, napravite skicu koja će vam pomoći da organizirate svoje misli. Odlučite o strukturi molbe i razmislite o ključnim točkama koje želite naglasiti. Na taj način će vam biti lakše napisati cjelovitu i koherentnu molbu.

6. Istražite ime i kontakt osobu

Pokušajte saznati ime i kontakt osobu kojoj ćete poslati molbu. To će vam omogućiti personaliziraniji pristup i pokazati da ste uložili dodatni trud u pripremu molbe. Ako ne možete pronaći informacije o kontakt osobi, možete se obratiti s “Poštovani/a” ili “Dragi/a” u svojoj molbi.

You might be interested:  Koji Nespresso Aparat Kupiti

7. Proučite primjere molbi i korisne resurse

Pretražite internet i proučite primjere molbi za posao kako biste dobili ideje i inspiraciju. Istražite i korisne resurse koji vam mogu pomoći u pisanju molbe, poput savjeta za pisanje ili predložaka.

8. Pripremite svoj životopis

Uz molbu za posao, poslodavci često traže i životopis. Prije nego što započnete s pisanjem molbe, pripremite svoj životopis i ažurirajte ga s najnovijim informacijama o obrazovanju, radnom iskustvu i vještinama.

9. Istražite intervjue i testove

Odgovori na neka uobičajena pitanja za intervju kako biste bili spremni ako vas pozovu na razgovor za posao. Također, istražite moguće testove ili zadatke koje možete očekivati kao dio selekcijskog procesa.

10. Pročitajte i uređujte svoju molbu

Nakon što završite s pisanjem molbe, pročitajte je pažljivo više puta kako biste primijetili bilo kakve gramatičke ili pravopisne pogreške. Po potrebi, uređujte svoju molbu kako biste bili sigurni da je ona dobro strukturirana, jasna i uvjerljiva.

Slijedeći ove korake pripreme, bit ćete spremni pisati svoju molbu za posao i povećati svoje šanse za uspješnom prijavom. Prilagodite svoju molbu prema svakoj konkretnoj poziciji na koju se prijavljujete i budite samouvjereni u svoje sposobnosti i iskustvo.

Kako početi molbu

Pravilan početak molbe za posao je važan jer je to prva stvar koju će poslodavac pročitati i na temelju koje će doneti odluku da nastavi čitati ili ne.

Važno je obratiti pažnju na sledeće korake kako biste uspešno započeli svoju molbu:

 1. Adresa i datum: Na vrhu molbe napišite svoju adresu i datum slanja molbe.
 2. Pismeni pozdrav: Upotrebite formalan pismeni pozdrav, na primer “Poštovani” ili “Gospodine/Gospođo”.
 3. Razlog pisanja: Uvodni pasus treba da istakne razlog zašto pišete molbu i na koji se konkurs odnosi. Na primer, možete napisati: “Pišem vam ovu molbu u vezi sa Vašim oglasom za posao objavljenim u…”.
 4. Informativni pasus: U drugom pasusu istaknite svoje kvalifikacije, iskustvo i veštine koje su relevantne za posao na koji se prijavljujete.
 5. Motivacija: Opišite svoju motivaciju za ovim poslom i zašto se prijavljujete za tu određenu poziciju.
 6. Zahvalnost i završetak: Završite molbu zahvaljujući poslodavcu na njegovom vremenu i na mogućnosti da pregleda vašu molbu. Navedite svoje kontakte, kao što su telefon ili e-mail, kako bi poslodavac mogao da vas kontaktira u vezi sa intervjuom ili dodatnim informacijama.

Prilikom pisanja molbe, važno je biti precizan, jasan i koncizan. Koristite odgovarajući stil i ton za poslovne prilike i budite pristojni i profesionalni tokom celog teksta molbe.

Struktura molbe za posao

1. Informacije o pošiljaocu

Pošiljalac molbe za posao treba da pruži sve potrebne informacije o sebi kako bi poslodavac mogao da ga kontaktira. To uključuje sledeće:

 • Ime i prezime
 • Adresa stanovanja
 • Kontakt telefona
 • Email adresa

2. Informacije o adresatu

Adresat molbe za posao treba da bude jasno naznačen. To može biti ime osobe zadužene za zapošljavanje ili ime kompanije. Takođe, trebate navesti adresu kompanije i kontakt detalje kao što su broj telefona i email adresa.

3. Početni pozdrav

Molba za posao treba da započne sa pristojnim pozdravom. To može biti “Poštovani” ili “Dragi”. Nakon pozdrava, treba navesti ime osobe kojoj se molba upućuje.

4. Uvodni paragraf

U prvom paragrafu molbe za posao, treba da se navede razlog zbog kojeg se piše molba. Ovde možete objasniti da li ste videli oglas za posao i zašto ste zainteresovani za tu poziciju. Takođe, možete istaknuti svoje kvalifikacije i iskustvo koja odgovaraju zahtevima poslodavca.

5. Srednji deo

U srednjem delu molbe za posao, treba da se iznesu detalji o kvalifikacijama, veštinama i iskustvu koje posedujete. Ovde možete navesti svoju obrazovnu pozadinu, relevantno radno iskustvo, veštine i dostignuća. Navedite razloge zbog kojih biste bili dobar izbor za tu poziciju i istaknite ono što vas čini posebnim.

6. Završni deo

U završnom delu molbe za posao, treba da izrazite svoju zahvalnost na razmatranju vaše aplikacije i izrazite spremnost da dostavite dodatne dokumente ili informacije ukoliko je potrebno. Takođe, možete pozvati adresata molbe da vas kontaktira kako biste se dogovorili o intervjuu ili daljem procesu selekcije.

7. Završni pozdrav

Molba za posao treba da se završi sa pristojnim pozdravom. Na primer, možete napisati “S poštovanjem” ili “Srdačan pozdrav”. Nakon toga, navedite svoje ime i prezime.

Prilikom pisanja molbe za posao, važno je da budete jasni, koncizni i pridržavate se osnovnih pravila pravopisa i gramatike. Takođe, koristite profesionalan ton i održavajte pozitivnu atitudu. Nalepšajte molbu na čitljiv način, koristeći odgovarajući font i veličinu slova.

Prikazivanje kvalifikacija i iskustva

Kada pišete molbu za posao, veoma je važno prikazati svoje kvalifikacije i iskustvo na jasan i koncizan način kako bi poslodavac mogao da proceni vašu sposobnost da obavljate posao za koji se prijavljujete. Evo nekoliko saveta kako to učiniti:

You might be interested:  Kako Se Pripremiti Za Razgovor Za Posao

Tekstualni format

Imajte na umu da većina poslodavaca preferira dokumente u tekstualnom formatu, kao što su PDF ili Word dokumenti. Ovo omogućava lakše čitanje i pregledanje vaše molbe za posao.

Obrazovanje

Počnite sa prikazivanjem svojih kvalifikacija obrazovanjem. Navedite sve relevantne diplome, sertifikate ili kurseve koje ste završili. Takođe je dobro da navedete i ocene ili nagrade koje ste postigli tokom studija.

Radno iskustvo

Prikazivanje vašeg radnog iskustva je veoma važno jer će poslodavci želiti da vide da ste već imali slične poslove ili da ste stekli određene veštine kroz prethodno iskustvo. Navedite ime kompanije, period rada i odgovornosti koje ste imali u svojim prethodnim poslovima.

Veštine i sposobnosti

Navedite sve relevantne veštine koje posedujete i koje su bitne za posao za koji se prijavljujete. Ovo može uključivati tehničke veštine, jezičke veštine, komunikacijske veštine ili bilo koje druge veštine koje su bitne za posao.

Reference

Nemojte zaboraviti da na kraju molbe za posao navedete reference, tj. osobe koje mogu potvrditi vašu sposobnost i radnu etiku. Ovo mogu biti bivši poslodavci, kolege ili nastavnici.

Dodatni saveti

 • Povedite računa o formatiranju i pravopisu. Vaša molba za posao treba izgledati profesionalno i biti bez grešaka.
 • Oblikujte svoje kvalifikacije i iskustvo tako da odgovaraju zahtevima posla za koji se prijavljujete. Izbegavajte suvišne detalje koji nisu relevantni.
 • Aktualizujte svoju molbu za posao pre slanja za svaku novu prijavu. Prilagodite je specifičnim zahtevima poslodavca i posla.

Sledite ove savete i koristite metod koji najbolje ističe vaše kvalifikacije i iskustvo, kako biste imali bolje šanse da dobijete poziv za razgovor za posao.

Izražavanje motivacije i interesa za posao

Kada pišete molbu za posao, vrlo je važno iskazati svoju motivaciju i interes za radno mesto za koje se prijavljujete. Ovo je prilika da pokažete poslodavcu zašto ste baš vi idealan kandidat za tu poziciju. Evo nekoliko saveta kako da to izrazite na najbolji mogući način:

Budite konkretni u vezi vašeg interesa za posao

U svojoj molbi iznesite specifične razloge zašto vas interesuje baš to radno mesto. Navedite aspekte posla koji vam se posebno dopadaju i zašto mislite da biste bili dobro prilagođeni tim zahtevima. Na primer, možete spomenuti da je raspored rada, izazovi projekta ili timski rad ono što vas inspiriše ili motiviše. Također, možete izneti da ste imali iskustva u toj oblasti u prošlosti i da biste želeli da nastavite sa usavršavanjem.

Istaknite zašto se baš vama daje prednost

Razmislite o svojim veštinama i osobinama koje su posebno važne za posao na koji se prijavljujete. Možete se osvrnuti na svoje prethodno iskustvo, obrazovanje ili certifikate koji su relevantni za to radno mesto. Pokažite kako su vaše veštine i iskustvo dobro slaganje sa zahtevima posla i kako bi mogli biti korisni kompaniji. Ovo je neophodno kako biste se istakli i uverili poslodavca zašto je vredno uložiti vreme u vas.

Pokažite entuzijazam

Da biste se izdvojili i pokazali jaku motivaciju, pokažite entuzijazam u svojoj molbi. Možete koristiti pozitivan jezik i izraze da biste preneli svoju energiju i volju za radom. Na primer, umesto da samo kažete da vam je posao zanimljiv, možete reći da već dugo pratite kompaniju i da ste oduševljeni njenim uspehom i vrednostima. Takođe, možete izraziti želju da doprinesete kompaniji i da radite na projektima koji su važni i izazovni.

Sa ovim savetima, možete uspešno izraziti svoju motivaciju i interes za posao u svojoj molbi za posao. Budite iskreni i konkretni, istaknite svoje veštine i pokažite entuzijazam kako biste se izdvojili među ostalim kandidatima. Srećno!

Završetak molbe i pozdrav

Kada završavate svoju molbu za posao, važno je pružiti završnu poruku koja će ostaviti dobar utisak na poslodavca. Ovo je poslednji deo molbe u kojem se zahvaljujete poslodavcu na njihovom vremenu i izražavate svoje interesovanje za poziciju.

Jedan način da završite molbu je da ponudite svoje kontakt informacije i da izrazite svoju spremnost da se sastanete sa njima kako biste razgovarali o svojoj kvalifikaciji za posao. Na taj način ćete pokazati da ste zainteresovani i da želite da napravite sledeći korak u procesu zapošljavanja. Na primer:

“Hvala Vam što ste uzeli vreme da pročitate moju molbu. Nadam se da ćete me uzeti u razmatranje za ovu poziciju. Spreman sam da se sastanem sa Vama kako bismo razgovarali o mojoj kvalifikaciji za posao. Pošaljem Vam priložene dokumente i molim Vas da ih pregledate. Ako imate bilo kakva pitanja ili trebate dodatne informacije, slobodno me kontaktirajte:

 • Ime i prezime: Ivan Ivanović
 • Kontakt telefon: 123-456
 • E-mail adresa: [email protected]
You might be interested:  Kako Pronaći Posao Od Kuće

Molim Vas, obavestite me o daljem toku selekcije kandidata. Još jednom se zahvaljujem na Vašem vremenu i na mogućnosti da se prijavim za ovu poziciju.

S poštovanjem,

Ivan Ivanović

Primjeri molbi za posao

Primjeri molbi za posao

Primer molbe za posao bez iskustva

Poštovani,

Obraćam vam se sa željom da se prijavim za radno mesto koje ste objavili, iako nemam konkretno iskustvo u ovoj oblasti. Međutim, smatram da posedujem odgovarajuće vještine i znanja koja su potrebna za obavljanje ovog posla.

Završio/la sam srednju školu, gdje sam stekao/la znanje i vještine koje su relevantne za ovu poziciju. Takođe, tokom srednjoškolskog obrazovanja sam bio/la aktivan/a u raznim volonterskim i vanškolskim aktivnostima, što mi je pomoglo da razvijem timski duh, komunikacijske vještine i sposobnost rješavanja problema.

Veoma sam motivisan/a da naučim i razvijem se u ovoj oblasti, i voljan/a sam uložiti dodatni napor da dostignem visoke standarde koji se očekuju u vašoj kompaniji.

Bio/la bih zahvalan/a na prilici da se pridružim vašem timu i doprinesem uspjehu vaše kompanije.

Hvala vam na razmatranju moje molbe.

S poštovanjem,

[Vaše ime i prezime]

Primer molbe za posao sa iskustvom

Poštovani,

Obraćam vam se u vezi sa radnim oglasom za posao [navesti poziciju] koji ste objavili. S obzirom na svoje iskustvo i kvalifikacije, smatram da sam pogodan/a kandidat/kinja za ovu poziciju.

Već [navesti broj godina] godina radim u oblasti [navesti oblast], gdje sam stekao/la bogato iskustvo i znanje potrebno za uspješno obavljanje posla na ovoj poziciji. Tokom svog radnog iskustva, postigao/la sam značajne rezultate [navesti konkretne rezultate] i razvio/la vještine kao što su [navesti vještine].

Moje osnovno obrazovanje u [navesti oblast] takođe mi je pružilo snažnu osnovu za razumijevanje poslovnih procesa i mogućnost da kreativno i analitički pristupam problemima.

Uz to, posjedujem odlične komunikacijske vještine, samoinicijativu i sposobnost rada u timu. Upoznat/a sam sa [navesti specifične vještine, znanja, tehnologije] što mi omogućava da se brzo prilagodim novim situacijama i tehnologijama.

Rad u vašoj kompaniji smatram velikom prilikom za dalji profesionalni razvoj i rado bih postao/la dio vašeg tima. Ukoliko mi ukazete povjerenje, trudiću se da opravdam očekivanja i postignem izvanredne rezultate.

Unaprijed se zahvaljujem na razmatranju moje molbe. Ukoliko želite dodatne informacije, rado ću vam ih ustupiti.

S poštovanjem,

[Vaše ime i prezime]

FAQ:

Koje su osnovne informacije koje treba navesti u molbi za posao?

Osnovne informacije koje treba navesti u molbi za posao su: ime i prezime, kontakt informacije, naziv i adresa poduzeća za koje se podnosi molba, naziv radnog mjesta na koje se prijavljujete i vaše kvalifikacije i iskustvo relevantno za to radno mjesto.

Koje su najvažnije kompetencije koje treba istaknuti u molbi za posao?

Najvažnije kompetencije koje treba istaknuti u molbi za posao su one koje su relevantne za radno mjesto na koje se prijavljujete. To mogu biti vještine, znanja ili iskustvo koje posjedujete, a koje su posebno važne za obavljanje tog posla.

Kako bi trebalo izgledati uvod u molbi za posao?

Uvod u molbi za posao trebao bi biti kratak i jasan. Počnite s pozdravom, napišite ime osobe kojoj šaljete molbu, zatim kratko se predstavite i istaknite koji je razlog zašto se javljate na tu poziciju. Također, možete dodati nekoliko rečenica o tome što vas motivira i zašto smatrate da ste prikladan kandidat za tu poziciju.

Kako bi trebalo izgledati središnji dio molbe za posao?

Središnji dio molbe za posao trebao bi sadržavati detaljnije informacije o vašem iskustvu i kvalifikacijama koje su relevantne za radno mjesto na koje se prijavljujete. Možete opisati dosadašnje radno iskustvo, obrazovanje, vještine i aktivnosti koje su vam pomogle razviti relevantne kompetencije za tu poziciju. Također, možete istaknuti neke rezultate koje ste postigli u prethodnim poslovima ili projektima.

Kako završiti molbu za posao na pravi način?

Molbu za posao trebate završiti profesionalno i zahvaliti se na vremenu koje je osoba uložila u čitanje vaše molbe. Možete izraziti nadu za daljnju suradnju i ostaviti kontakt informacije kako bi vas mogli kontaktirati. Na kraju, ponovno se zahvalite na pažnji i napišite ljubazan pozdrav.

Koje su osnovne komponente molbe za posao?

Osnovne komponente molbe za posao su: naslov, pozdrav, uvodni pasus, kratki opis o sebi, obrazovanje i relevantne veštine, motivacija za apliciranje, završni pasus i pozdrav.