Kako napraviti aneks ugovora - korak po korak vodič | Nedostatak.hr

Kako Napraviti Aneks Ugovora

Kako Napraviti Aneks Ugovora

Ugovori su neizostavni dio poslovnih odnosa, ali ponekad se dogodi da se uvjeti iz ugovora moraju promijeniti. Kako bi se to postiglo, potrebno je izraditi aneks ugovora. Aneks ugovora je pravni dokument koji se koristi za promjenu, dopunu ili dodatak već postojećem ugovoru. U ovom vodiču ćemo vam pokazati kako napraviti aneks ugovora korak po korak.

Prvi korak u izradi aneksa ugovora je pregledavanje originalnog ugovora kako biste identificirali promjene ili dodatke koje želite unijeti. Zatim trebate napisati aneks koji će jasno navesti sve promjene u odnosu na originalni ugovor. Važno je osigurati da su sve promjene jasno napisane i da su svi uključeni u ugovor saglasni s njima.

Nakon što ste napisali aneks, potrebno je dobiti potpise svih strana uključenih u ugovor. Potpisi trebaju biti originalni i datirani kako bi se potvrdila suglasnost svih strana. Kada ste skupili sve potpise, čuvajte aneks zajedno s originalnim ugovorom kako biste imali sve dokumente na jednom mjestu.

U slučaju da su promjene ugovora velike ili će utjecati na prava i obveze strana, preporučuje se konzultirati se s pravnikom kako biste bili sigurni da su sve promjene zakonite i pravno valjane. Pravnik će vam moći pružiti pravne savjete i osigurati da aneks bude u skladu s važećim zakonima.

Kako napraviti aneks ugovora – korak po korak vodič

Korak 1: Pregledavanje ugovora

Prvi korak u izradi aneksa ugovora je pregledavanje postojećeg ugovora. Potrebno je pažljivo pročitati sve odredbe i razumjeti koje promjene su potrebne.

Korak 2: Identifikacija promjena

Nakon pregledavanja ugovora, potrebno je identificirati promjene koje treba unijeti. Ovo može uključivati ​​dodavanje ili brisanje određenih uvjeta, promjenu rokova ili cijena, kao i uključivanje novih uvjeta.

Korak 3: Definiranje promjena

Sada je vrijeme da jasno definirate promjene koje želite unijeti aneksom ugovora. To može uključivati ​​konkretnu formulaciju novih uvjeta ili preciziranje promjena u već postojećim uvjetima.

Korak 4: Potpisivanje aneksa

Korak 4: Potpisivanje aneksa

Nakon što ste definirali promjene, potrebno je pripremiti aneks ugovora i osigurati njegovo potpisivanje. Potrebno je dati primjerak aneksa svim stranama ugovora i zatražiti njihove potpise.

Korak 5: Arhiviranje aneksa

Nakon potpisivanja aneksa, važno je arhivirati primjerak aneksa ugovora na sigurno mjesto. Ovo osigurava da imate dokumentaciju o svim promjenama koje su izvršene u ugovoru.

Korak 6: Obavještavanje relevantnih strana

Na kraju, važno je obavijestiti sve relevantne strane o izvršenim promjenama putem službenog pisma ili e-pošte. Ova korak osigurava transparentnost i odgovornost u svim procesima.

Odaberite oblik aneksa

Prvi korak u izradi aneksa ugovora je odabir pravog oblika aneksa. Ovisno o vrsti ugovora i promjenama koje želite napraviti, postoji nekoliko mogućih oblika aneksa koji se mogu koristiti.

Pisanje aneksa

 • Ova vrsta aneksa se najčešće koristi kada želite unijeti manje promjene u ugovor, kao što su promjena isporučitelja, promjena cijene ili rokova. Ako se odlučite za pisanje aneksa, morate jasno navesti sve promjene koje se unose i potpisati ga.
 • Savjet: Napišite aneks u obliku pisma ili službene upotrebe kako bi se jasno označilo da se radi o promjeni ugovora.
You might be interested:  Kako Izgledaju Gljivice Na Stopalima

Ispunite predložak aneksa

 • Ako ne želite sami pisati aneks, možete koristiti predložak aneksa ugovora. Ovi predlošci su obično dostupni na internetu ili kod pravnih stručnjaka. Potrebno je samo ispuniti prazna polja s detaljima o promjenama koje želite napraviti u ugovoru.
 • Savjet: Provjerite je li predložak usklađen s važećim zakonima i pravnim zahtjevima.

Konzultirajte pravnog stručnjaka

 • Ako je ugovor vrlo složen ili ako želite napraviti značajne promjene, uvijek je dobra ideja konzultirati se s pravnim stručnjakom. Oni će vam pomoći procijeniti promjene i osigurati da aneks ugovora bude pravno valjan.
 • Savjet: Potražite stručnjaka za određeno područje prava koji je upoznat s vrstom ugovora s kojim se bavite.

Nakon što odaberete oblik aneksa, trebate ga pripremiti i potpisati s drugom stranom ugovora. Važno je osigurati da su sve promjene jasno navedene i da su obje strane suglasne s njima prije potpisa.

Identificirajte strane ugovora

Prvi korak u izradi aneksa ugovora je identificiranje strana ugovora. To znači da trebate navesti sve strane koje su potpisale originalni ugovor, kao i njihove kontakt podatke.

Ove informacije mogu biti navedene na samom početku aneksa u posebnom odjeljku, koji se obično naziva “Strane”. U ovom odjeljku trebate navesti imena i adrese sve strane ugovora. Također, možete navesti i ostale relevantne podatke kao što su telefonski brojevi i e-mail adrese strana.

Evo primjera kako možete organizirati ovaj odjeljak:

Strana Ime i prezime Adresa Telefonski broj E-mail adresa
1 Ime i prezime strane 1 Adresa strane 1 Telefonski broj strane 1 E-mail adresa strane 1
2 Ime i prezime strane 2 Adresa strane 2 Telefonski broj strane 2 E-mail adresa strane 2

Navodite sve strane ugovora na ovaj način, a ako postoji više od dvoje strana, jednostavno dodajte dodatne redove u tablici.

Važno je osigurati da su sve informacije o stranama ispravne i ažurirane kako bi se izbjegli problemi u budućnosti.

Navodite izmjene i dodatke

Kada sastavljate aneks ugovora, važno je jasno navesti sve izmjene i dodatke koje želite napraviti na originalni ugovor. Na taj način se osiguravate da su sve promjene definirane i da su obe strane suglasne s tim promjenama.

U nastavku su neki koraci koji će vam pomoći pri navođenju izmjena i dodataka:

 1. Pregledajte originalni ugovor i označite dijelove koje želite izmijeniti ili dodati.
 2. Za svaku izmjenu ili dodatak, jasno navedite što želite promijeniti ili dodati. Koristite jasan i precizan jezik kako biste izbjegli bilo kakvu konfuziju.
 3. Navedite razlog zašto želite izvršiti određenu izmjenu ili dodatak. Ovo je posebno važno ako se radi o bitnim promjenama koje će utjecati na obveze ili prava ugovornih strana.
 4. Uključite sve tehničke detalje koji su važni za provedbu izmjena ili dodataka. Na primjer, ako mijenjate cijene ili rokove, jasno navedite nove vrijednosti.

Ukoliko je potrebno, možete koristiti i tablice kako biste jasno prikazali usporedbe između originalnog ugovora i predloženih izmjena.

Kada ste završili s navođenjem izmjena i dodataka, svakako provjerite da su sve informacije točne i da nisu ostale nedoumice ili nejasnoće.

Napominjemo da je važno konzultirati se s pravnikom kako biste bili sigurni da su svi izrazi i odredbe u skladu s važećim zakonima i da će aneks ugovora biti pravno valjan.

Odredite uvjete aneksa

Nakon što ste pregledali originalni ugovor i identificirali potrebne promjene, sljedeći korak je odrediti uvjete aneksa ugovora. Uvjeti aneksa uključuju:

 • Opis promjena: Detaljno navedite koje promjene želite unijeti u originalni ugovor. Budite precizni i jasni kako biste izbjegli nesporazume ili mogućnost različitog tumačenja.
 • Detalji promjena: Priložite sve relevantne informacije o promjenama kao što su vremenski okviri, rokovi, troškovi, obaveze stranaka itd. Ako je potrebno, navedite i razloge za promjene kako bi se osigurala njihova legitimnost.
 • Razlozi za promjene: Objasnite razloge zašto su promjene potrebne u ovom trenutku. To može uključivati vanjske faktore kao što su zakonodavne promjene, gospodarske okolnosti, nove tehnologije ili promjene poslovnih uvjeta.
 • Posljedice promjena: Procijenite utjecaj promjena na sve strane uključene u ugovor. Opišite kako će promjene utjecati na obveze, rokove, financijske aspekte i druge relevantne čimbenike.
You might be interested:  Kako Sam Se Izliječila Od Raka

Uvjeti aneksa ugovora moraju biti jasni, sveobuhvatni i transparentni kako bi se izbjegli potencijalni konflikti ili nesporazumi.

Potpišite aneks

Kada ste pregledali i provjerili aneks ugovora i uvjereni ste da su sve izmjene i dodaci ispravni i prihvatljivi, vrijeme je da ga potpišete. Potpisivanje aneksa je zakonski obvezujući korak za obe strane ugovora.

Da biste pravilno potpisali aneks, slijedite ove korake:

 1. Pročitajte aneks temeljito: Prije nego što potpišete aneks, pažljivo ga pročitajte kako biste bili sigurni da razumijete sve izmjene i dodatke koji su navedeni. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, konzultirajte se s pravnim stručnjakom.
 2. Navedite datum: Na dnu aneksa, napišite trenutni datum. Ovo je važno kako bi se jasno označilo kada je aneks potpisan.
 3. Potpis: Potpišite aneks na mjestima gdje je to traženo. Obratite pažnju na točnost potpisa kako biste izbjegli bilo kakve nejasnoće. Potpis može biti ručno napisan ili pomoću digitalnog potpisa.
 4. Svjedoci: Ako je potrebno, osigurajte da aneks bude svjedočen. Obavijestite svjedoke o namjeri potpisivanja aneksa i zatražite njihovu prisutnost i potvrdu na dokumentu.

Nakon što ste potpisali aneks, važno je da obe strane ugovora dobiju kopiju potpisanog dokumenta. Ovaj dokument predstavlja pravno valjani aneks ugovora i trebao bi se pohraniti na sigurnom mestu.

Potpisivanje aneksa ugovora je važan korak kako bi se regulirale promjene i dodaci uz originalni ugovor. Oba potpisana dokumenta zajedno čine zakonski valjani ugovor između ugovornih strana.

Pošaljite kopije aneksa svim stranama

Jednom kada ste izradili aneks ugovora, vrlo je važno da kopije aneksa pošaljete svim stranama uključenim u originalni ugovor. To uključuje sve strane koje su potpisale ugovor, kao i sve druge strane koje će biti pogođene izmjenom ugovora.

Kopije aneksa trebale bi biti poslane putem pošte, e-pošte ili bilo kojeg drugog načina komunikacije koji je prihvatljiv za sve strane u ugovoru. Važno je da kopije budu dostavljene u roku dogovorenom u aneksu ili u roku koji je prikladan za sve strane.

Prilikom slanja kopija aneksa, osigurajte se da su jasno označene i identificirane kao kopije aneksa ugovora. Također je korisno pružiti kratak obrazloženje zašto se aneks izrađuje i kako će utjecati na originalni ugovor.

Šaljući kopije aneksa svim stranama, osiguravate transparentnost i smanjujete mogućnost nesporazuma ili nesuglasica. Svaka strana će biti obaviještena o izmjenama ugovora i moći će se pripremiti za bilo kakve promjene ili prilagodbe koje su potrebne.

Također, slanje kopija aneksa svim stranama pruža dokaz o provedbi izmjena ugovora i pomaže u zaštiti interesa svih uključenih strana. Ako se kasnije pojave sporne situacije ili razlike u tumačenju, moći ćete se referirati na dokumentaciju koja potvrđuje provedbu aneksa.

Kako poslati kopije aneksa

Postoji nekoliko načina kako možete poslati kopije aneksa svim stranama:

 1. Putem pošte – Pripremite kopije aneksa i pošaljite ih preporučenom poštom ili standardnom poštom s potvrdom o primitku. Ovo je najčešći način slanja papirnatih kopija aneksa.
 2. Putem e-pošte – Ako su sve strane ugovora suglasne s elektronskim komunikacijama, možete poslati kopije aneksa putem e-pošte. Osigurajte da je e-pošta poslana na pravilne adrese i da su priloženi dokumenti jasno označeni kao kopija aneksa.
 3. Putem kurirske službe – Ako je brza dostava kopija aneksa potrebna, možete koristiti kurirsku službu kao što je DHL ili UPS. Ovo može biti pogodno ako se dogovorite da aneks mora biti dostavljen u kratkom roku.

Neovisno o načinu slanja, preporučljivo je zabilježiti datum slanja i primanja kopija aneksa. Tako ćete moći pratiti kada su kopije poslane i kada su primljene od strane svih uključenih strana.

Ukoliko je potrebno, možete zatražiti potvrdu primitka od strane svake strane. Ovo može biti korisno ako želite imati pisani dokaz da su kopije aneksa uspješno primljene i da su strane obaviještene o njihovom sadržaju.

You might be interested:  Kako Spojiti Maxtv Bežično

Slanje kopija aneksa svim stranama osigurava da sve strane budu upućene u izmjene ugovora i pomaže u održavanju transparentnosti i usklađenosti. Bez obzira na način slanja, važno je da sve strane dobiju kopije aneksa kako bi mogle pravilno djelovati u skladu s njima.

Provjerite zakonodavstvo

 • Pročitajte ugovor – Prvo, pročitajte originalni ugovor koji želite aneksirati kako biste razumjeli njegove ključne odredbe i uvjete.

 • Istražite zakonodavstvo – Zatim, istražite relevantno zakonodavstvo koje se odnosi na aneks ugovora u Hrvatskoj. Proučite važeće zakone, propise i sudske presude relevantne za vaš slučaj.

 • Konzultirajte stručnjaka – Ako niste sigurni kako tumačiti određene zakonske odredbe ili konkretnu situaciju, potražite savjet od odvjetnika ili pravne osobe s iskustvom u tom području.

Tijekom provjere zakonodavstva, budite pažljivi na sljedeće aspekte:

 1. Važeći zakoni i propisi koji se odnose na aneks ugovora.

 2. Rokovi i postupci za izradu i prihvaćanje aneksa.

 3. Eventualne posebne odredbe koje se primjenjuju na vašu vrstu ugovora.

 4. Usklađenost aneksa s ostalim ugovornim obvezama.

Imajući na umu zakonodavne zahtjeve pomoći će vam da napravite ispravan i pravno valjan aneks ugovora.

Pohranite aneks i originalni ugovor

Pohranite aneks i originalni ugovor

Kada ste napravili aneks ugovora, vrlo je važno pohraniti aneks zajedno s originalnim ugovorom. Na taj način ćete imati sve dokumente na jednom mjestu i lako ćete moći pristupiti njima kad god vam zatrebaju.

Postoji nekoliko načina na koje možete pohraniti aneks i originalni ugovor:

 1. Fizička pohrana: Možete isprintati aneks i originalni ugovor i pohraniti ih u fasciklu ili registratoru. Ovaj način pohrane je dobar ako preferirate tradicionalne metode i želite imati fizički primjerak u rukama.
 2. Digitalna pohrana: Možete skenirati aneks i originalni ugovor i spremiti ih na računalo, vanjski hard disk ili u oblak. Ovaj način pohrane je praktičan jer vam omogućuje jednostavan pristup dokumentima putem računala ili mobilnog uređaja.

Kada pohranjujete aneks i originalni ugovor, bitno je da ih organizirate na način koji vam odgovara. Možete ih sortirati po nazivu, datumu ili kategoriji. Također, možete ih označiti ili dati posebne nazive kako biste ih lakše pronašli u budućnosti.

Ukoliko se odlučite za digitalnu pohranu, preporučljivo je redovito izrađivati sigurnosne kopije svojih dokumenata kako biste ih zaštitili od gubitka ili oštećenja.

Zapamtite, pohranjivanje aneksa i originalnog ugovora je važan korak u cjelokupnom procesu, stoga ga nemojte zanemariti. Na ovaj način ćete biti sigurni da imate sve potrebne dokumente na jednom mjestu i da ih možete lako pronaći kada vam zatrebaju.

FAQ:

Koje su osnovne informacije koje trebam znati o aneksu ugovora?

Osnovne informacije koje trebate znati o aneksu ugovora su da je to pravni dokument kojim se mijenjaju ili dopunjuju odredbe postojećeg ugovora. Aneks ugovora mora biti pisan i potpisan od strane obje strane ugovora i ima istu pravnu snagu kao i sam ugovor.

Kako mogu napraviti aneks ugovora?

Da biste napravili aneks ugovora, prvo morate pripremiti dokument koji sadrži informacije o promjenama koje želite unijeti u originalni ugovor. Potom trebate kontaktirati drugu stranu ugovora i dogovoriti se oko promjena i detalja aneksa. Nakon toga, potrebno je potpisati i ovjeriti aneks ugovora kako bi bio valjan i priznat pravno. Konačno, preporučljivo je čuvati kopiju aneksa zajedno s originalnim ugovorom.

Koje su najčešće promjene koje se unose putem aneksa ugovora?

Postoji mnogo različitih promjena koje se mogu unijeti putem aneksa ugovora, ovisno o vrsti ugovora i potrebi stranaka. Neki uobičajeni primjeri promjena uključuju promjene vezane uz cijene, rokove, uvjete isporuke, dodatne usluge ili proizvode, promjene adresa ili kontaktnih podataka, promjene odgovornosti ili obveza, i slično. Važno je da sve promjene budu dobro definirane i da obje strane ugovora jasno razumiju i prihvaćaju promjene koje se unose putem aneksa.