Kako odbiti PDV iz cijene: koraci i smjernice

Kako Odbiti Pdv Iz Cijene

Kako Odbiti Pdv Iz Cijene

PDV (porez na dodanu vrijednost) je taksa koja se primjenjuje na većinu proizvoda i usluga u Hrvatskoj. Međutim, postoje određeni slučajevi kada možete odbiti PDV iz cijene, što može rezultirati uštedom novca.

Da biste odbili PDV, morate slijediti određene korake i smjernice koje su propisane zakonom. Prvi korak je uvjeriti se da ste u skladu s uvjetima za odbitak PDV-a. Na primjer, ako prodajete proizvode ili usluge u inozemstvo, možete biti oslobodeni PDV-a. Također, ako je vaš godišnji promet manji od određenog iznosa, također možete odbiti PDV.

Sljedeći korak je prikupljanje svih potrebnih dokumenata i podataka. Morate imati jasne dokaze koji potvrđuju vašu izjavu o odbitku PDV-a. To mogu biti računi, fakture, ugovori ili drugi relevantni dokumenti. Bitno je imati sve dokumente pravilno arhivirane i dostupne na uvid poreznim organima.

Konačno, trebate podnijeti zahtjev za odbitak PDV-a poreznoj upravi. Zahtjev treba biti temeljit i točan, uz priložene sve potrebne dokumente. Dobro je konzultirati se s poreznim stručnjakom kako bi se osiguralo da je zahtjev ispravno sastavljen i da su sve relevantne informacije uključene.

Odbijanje PDV-a iz cijene može biti koristan način za smanjenje troškova i povećanje profita. Međutim, važno je slijediti sve zakonske propise i pravila kako biste izbjegli kazne i probleme s poreznim organima. Ako niste sigurni kako odbiti PDV, uvijek se obratite stručnjaku za porezno savjetovanje.

Koraci za odbijanje PDV-a iz cijene

Odbijanje PDV-a iz cijene moguće je kada ispunjavate određene uvjete i slijedite određene korake. Evo nekoliko smjernica koje vam mogu pomoći u procesu odbijanja PDV-a.

 1. Dobiti PDV identifikacijski broj
 2. Prvi korak je dobiti PDV identifikacijski broj od nadležne porezne uprave. Bez tog broja nećete biti u mogućnosti odbijati PDV, jer vas neće smatrati registriranim poreznim obveznikom.

 3. Ispuniti poreske obrasce
 4. Da biste odbili PDV iz cijene, morate ispunjavati propisane poreske obrasce. Ovi obrasci obuhvaćaju sve relevantne informacije, uključujući detalje o prodaji, kupnji i plaćanjima.

 5. Proučiti zakonske propise
 6. Vrlo je važno proučiti zakonske propise koji se odnose na odbijanje PDV-a. Ovi propisi se mogu mijenjati pa je bitno biti informiran o najnovijim pravilima kako biste ispravno postupili.

 7. Provesti kontrolu računa
 8. Kako biste odbili PDV iz cijene, morate imati vjerodostojne račune koji potvrđuju plaćanja i transakcije. Obratite pažnju na ispravnost i cjelovitost računa kako bi izbjegli moguće probleme s poreznom upravom.

 9. Pravodobno podnijeti zahtjev
 10. Kada imate sve potrebne dokumente i informacije, pravodobno podnesite zahtjev za odbijanje PDV-a. Obratite se nadležnoj poreznoj upravi i slijedite postupak koji su oni propisali za podnošenje zahtjeva.

Zakonski propisi o odbijanju PDV-a

U Hrvatskoj, zakonski propisi o odbijanju PDV-a regulirani su Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (PDV). Ovi propisi pružaju smjernice i korake za podnošenje zahtjeva za odbitkom PDV-a iz cijene.

Uvjeti za odbijanje PDV-a

Da bi subjekt mogao odbiti PDV iz cijene, mora zadovoljiti određene uvjete. Ti uvjeti uključuju:

 • Registracija poduzeća: Subjekt mora biti registriran kao porezni obveznik PDV-a.
 • Ispravna faktura: Faktura koja dokazuje plaćanje PDV-a mora biti ispravna i sadržavati sve potrebne informacije.
 • Dokazi o isporuci dobara ili usluga: Subjekt mora pružiti dokaze o isporuci dobara ili pružanju usluga za koje se traži odbitak PDV-a.

Postupak za odbijanje PDV-a

Postupak odbijanja PDV-a sastoji se od sljedećih koraka:

 1. Prikupljanje dokumenata: Subjekt treba prikupiti sve povezane dokumente, uključujući fakture, račune i druge potrebne dokaze o isporuci dobara ili pružanju usluga.
 2. Provjeravanje dokumentacije: Subjekt treba provjeriti ispravnost svih prikupljenih dokumenata kako bi se osiguralo da ispunjavaju zakonske uvjete za odbitak PDV-a.
 3. Podnošenje zahtjeva: Subjekt treba podnijeti zahtjev za odbitkom PDV-a nadležnom poreznom tijelu. Zahtjev treba biti ispunjen prema propisanim obrascima i pravilima nadležnog tijela.
 4. Pregled i odobrenje: Porezno tijelo će pregledati podneseni zahtjev i odlučiti o odobrenju odbitka PDV-a. U slučaju odobrenja, subjekt će dobiti povrat PDV-a ili se taj iznos može koristiti za plaćanje drugih poreznih obveza.
You might be interested:  Što Posjetiti Na Pelješcu

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Uobičajeno je da poduzetnici podnose zahtjev za odbitak PDV-a u istom razdoblju u kojem prikazuju prijavu PDV-a. To znači da se zahtjev obično podnosi mjesečno ili tromjesečno, ovisno o odabranom načinu prijave PDV-a.

Važno je napomenuti da se rokovi za podnošenje zahtjeva mogu razlikovati ovisno o specifičnim propisima, stoga je važno pratiti i pridržavati se najnovijih propisa.

Registracija za odbijanje PDV-a

Za registraciju za odbijanje PDV-a, morate proći kroz određene korake i pridržavati se smjernica koje su propisane od strane Porezne uprave. Evo nekoliko ključnih koraka koje trebate slijediti:

1. Registrirajte svoje poslovanje

Prvi korak je registrirati svoje poslovanje kod Porezne uprave. Morat ćete priložiti određene dokumente kao što su identifikacijski broj tvrtke, potvrda o registraciji poslovanja i bankovni račun.

2. Ispunite Zahtjev za odbijanje PDV-a

Nakon što ste registrirani, morate ispuniti Zahtjev za odbijanje PDV-a. Ovaj obrazac možete dobiti putem interneta ili ga možete dobiti izravno od Porezne uprave. U obrascu trebate navesti vaše podatke, podatke o poslovanju i razloge zašto želite odbiti PDV.

3. Priložite potrebnu dokumentaciju

Uz Zahtjev za odbijanje PDV-a, morate priložiti određenu dokumentaciju kao dokaz da ispunjavate uvjete za odbijanje PDV-a. To može uključivati izvatke iz računa, potvrde o plaćanju poreza ili izvode iz banke.

4. Predajte Zahtjev Poreznoj upravi

4. Predajte Zahtjev Poreznoj upravi

Nakon što ste popunili Zahtjev za odbijanje PDV-a i prikupili sve potrebne dokumente, trebate ga predati Poreznoj upravi. To možete učiniti putem pošte ili osobno odlaskom na najbližu poslovnicu Porezne uprave.

5. Provjerite status Zahtjeva

Nakon što ste predali Zahtjev za odbijanje PDV-a, trebate provjeriti status svojeg Zahtjeva. Porezna uprava će provjeriti vašu dokumentaciju i obavijestiti vas o prihvaćanju ili odbijanju Zahtjeva.

6. Ažurirajte svoje poslovanje

Ako je vaš Zahtjev za odbijanje PDV-a prihvaćen, morate ažurirati svoje poslovanje tako da jasno istaknete da ne naplaćujete PDV. To može uključivati ažuriranje računa, web stranice ili bilo koje druge materijale koji se koriste za komunikaciju s klijentima.

Uzmite u obzir da su ovo samo općenite smjernice i da se postupak registracije za odbijanje PDV-a može razlikovati ovisno o vašoj situaciji i zakonskim propisima koji su na snazi. Preporučujemo da se obratite Poreznoj upravi ili stručnjaku za savjetovanje prije nego što krenete s postupkom registracije.

Zahtjevi za odbijanje PDV-a

1. Regularno registriranje

Da biste mogli odbijati PDV iz cijene, prvo morate biti regularno registrirani kao porezni obveznik PDV-a. To znači da morate imati važeću PDV identifikacijsku oznaku i biti upisani u Registar obveznika PDV-a.

2. Izdavanje računa

Da biste mogli odbiti PDV iz cijene, morate dobiti valjan račun od prodavatelja koji sadrži sve potrebne podatke. Račun mora biti izdan na ime vašeg poduzeća i sadržavati PDV identifikacijsku oznaku prodavatelja.

3. PDV izvozni dokumenti

Kako biste dokazali da je roba koju kupujete namijenjena za izvoz izvan Europske unije, morate imati odgovarajuće izvozne dokumente. To može uključivati izvoznu licencu, izvoznu deklaraciju ili drugu relevantnu dokumentaciju.

4. Pravdanje PDV-a

Kako biste opravdali odbijanje PDV-a iz cijene, morate imati odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje zakonitost i pravilnost transakcije. To može uključivati ugovor o kupnji, transportnu dokumentaciju i ostale relevantne dokumente.

5. Praćenje zakonodavstva

Kako biste bili sigurni da ispunjavate sve zahtjeve za odbijanje PDV-a, važno je redovito pratiti zakonodavstvo u vezi s PDV-om. Pridržavajte se svih propisa i provjeravajte jesu li vaši zahtjevi i dokumentacija usklađeni s aktualnim propisima.

Evidencija i dokumentacija

Evidencija i dokumentacija su ključni koraci u postupku odbijanja PDV-a iz cijene. Pravilno vođenje evidencije omogućuje vam da se zaštitite od potencijalnih poreznih problema i olakšate pregovore s poreznim tijelima. Također, dobra dokumentacija pruža vam dokaze o ispravnosti vaših postupaka.

Evo nekoliko smjernica o tome kako pravilno voditi evidenciju i koju dokumentaciju trebate prikupiti:

 1. Ugovori i računi: Važno je da imate sve ugovore i račune pohranjene na sigurnom mjestu. To uključuje ugovore s dobavljačima i primljene račune za kupljene proizvode ili usluge. Ti dokumenti dokazuju postojanje narudžbe i plaćanja.
 2. Dokaz o izvozu: Ako ste izvoznik, potrebno je prikupiti dokaze o izvozu, poput kopije carinske deklaracije ili dokaza o prijevozu. Ti dokumenti dokazuju da je roba zaista izvezena izvan teritorija Europske unije.
 3. Evidencija prometa: Potrebno je voditi detaljnu evidenciju o svim relevantnim podacima vezanim uz promet, kao što su broj računa, datum, kupac/dobavljač, iznos bez PDV-a i iznos PDV-a.
 4. Knjigovodstvene evidencije: Pravilno vođenje knjigovodstvenih evidencija ključno je za učinkovito odbijanje PDV-a. Morate imati točne i ažurirane knjige ulaza i izlaza, kao i druge relevantne knjigovodstvene evidencije.
You might be interested:  Kako Prepoznati Žiro Račun

Bitno je napomenuti da se ovakva evidencija i dokumentacija moraju čuvati najmanje 10 godina od kraja godine u kojoj je PDV bio odrezan.

U slučaju poreznog nadzora, sigurno posjedovanje pravilno vođene evidencije i dokumentacije može uvelike olakšati postupak i minimizirati porezne probleme. Stoga je važno uložiti vrijeme i resurse u održavanje pravilne evidencije i dokumentacije.

Postupak povrata PDV-a

Povrat PDV-a je proces kojim poduzetnici mogu zatražiti povrat ili smanjenje iznosa PDV-a koji su platili državi. Postupak povrata PDV-a može biti složen i zahtijeva određene korake koje treba slijediti.

Koraci za povrat PDV-a

 • 1. Priprema dokumentacije: Prije podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a, potrebno je prikupiti i pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, kao što su računi, obrasce i dokaze o plaćenom PDV-u.
 • 2. Provjera uvjeta povrata: Provjerite uvjete koji se odnose na povrat PDV-a, kao što su minimalni iznos povrata i rokovi za podnošenje zahtjeva.
 • 3. Popunjavanje obrasca: Popunite zahtjev za povrat PDV-a i priložite svu potrebnu dokumentaciju.
 • 4. Podnošenje zahtjeva: Podnesite zahtjev za povrat PDV-a nadležnim tijelima ili putem elektroničkog portala, ako je moguće.
 • 5. Provjera i odobrenje: Nadležna tijela će pregledati vaš zahtjev, provjeriti priloženu dokumentaciju i donijeti odluku o odobrenju ili odbijanju povrata PDV-a.
 • 6. Isplata: Ako je vaš zahtjev odobren, nadležna tijela će vam izvršiti isplatu iznosa PDV-a na vaš bankovni račun.

Savjeti za uspješan povrat PDV-a

 • 1. Pravovremeno podnošenje zahtjeva: Podnesite zahtjev za povrat PDV-a unutar roka koji je određen propisima.
 • 2. Prikupljanje točne dokumentacije: Osigurajte da imate točnu i potpunu dokumentaciju koja potvrđuje plaćanje PDV-a.
 • 3. Provjera propisa: Upoznajte se s propisima i zakonima koji reguliraju povrat PDV-a kako biste bili sigurni da zadovoljavate sve uvjete.
 • 4. Redovno praćenje promjena: Pratite promjene u propisima o PDV-u i osigurajte da slijedite najnovije smjernice.

Česti problemi pri odbijanju PDV-a

Kada se radi o odbijanju PDV-a, postoje neki uobičajeni problemi s kojima se poduzetnici suočavaju. Evo nekih od tih problema:

 • Neispravna dokumentacija: Jedan od glavnih problema je neispravna ili nepotpuna dokumentacija koja je potrebna za odbijanje PDV-a. To može uključivati nedostatak fiskalnih računa, nepravilno ispunjenih obrazaca ili nedostatak drugih važnih dokumenata. Važno je osigurati da sva potrebna dokumentacija bude ispravna i potpuna kako bi se izbjegao problem.
 • Nedovoljan pregled}: Još jedan problem je nedovoljan pregled računa i dokumentacija za odbijanje PDV-a. Ponekad poduzetnici zaborave ili propuste provjeriti sve detalje na računima, što može rezultirati propustom odbijanja PDV-a koji su imali pravo odbiti. Važno je detaljno provjeriti sve dokumente i račune kako biste bili sigurni da ispunjavaju sve uvjete za odbijanje PDV-a.
 • Pogrešne izračun PDV-a: U nekim slučajevima, poduzetnici mogu napraviti grešku u izračunu PDV-a prilikom odbijanja. To može uključivati pogreške u izračunu stopa PDV-a ili greške u obračunu PDV-a na ukupni iznos. Važno je pažljivo provjeriti sve izračune kako biste bili sigurni da su ispravni i da nisu napravljene nikakve greške.
 • Predaja nepotpunih ili nepravovremenih zahtjeva}: Poduzetnici koji žele odbiti PDV trebaju pravovremeno i potpuno predati svoje zahtjeve za odbitak PDV-a. Nepotpuni ili nepravovremeni zahtjevi mogu dovesti do odbijanja zahtjeva od strane poreznih vlasti. Važno je osigurati da svi zahtjevi budu ispunjeni u skladu sa zakonskim rokovima i da sadrže sve potrebne informacije i dokumentaciju.

Pravne obaveze za odbijanje PDV-a

Za pravilno odbijanje PDV-a, pridržavanje relevantnih pravnih obaveza ključno je kako bi se izbjegle kazne i druge neugodnosti. U nastavku su navedene neke od glavnih pravnih obaveza koje treba uzeti u obzir prilikom odbijanja PDV-a.

Razumijevanje pravila PDV-a

Da biste pravilno odbijali PDV, važno je prvo razumjeti osnovna pravila PDV-a. To uključuje definiciju PDV-a, identifikaciju PDV obveznika, iznos PDV-a, pravila o fakturiranju i druge relevantne aspekte. Preporučuje se konzultirati porezne stručnjake ili relevantne porezne vlasti kako biste se osigurali da razumijete sva pravila i propise.

Pravilno izdavanje faktura

Jedna od ključnih pravnih obaveza za odbijanje PDV-a je pravilno izdavanje faktura. Faktura treba biti jasna, sadržavati sve potrebne informacije, uključujući PDV identifikacijski broj prodavatelja i kupca, detalje o robi ili uslugama, cijenu bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu. Faktura također treba biti izdana u roku propisanom zakonom.

Posebne situacije i izuzeci

U nekim posebnim situacijama može postojati određeni postupak ili izuzetak koji treba slijediti kako bi se pravilno odbijao PDV. Na primjer, u slučaju prodaje ili kupnje roba ili usluga između država članica Europske unije, potrebno je poštovati posebne zakone i procedure za odbijanje PDV-a. Također treba obratiti pažnju na situacije u kojima je PDV oslobođen plaćanja ili snižen prema zakonskim odredbama ili međunarodnim sporazumima.

You might be interested:  Pas Koji Ne Laje

Porezne prijave

Konačno, pravilno odbijanje PDV-a uključuje podnošenje poreznih prijava u skladu s propisima. To može uključivati redovito podnošenje PDV prijava, ispravljanje grešaka u poreznoj prijavi i druge slične postupke. Porezne prijave treba podnositi u roku i sa svim potrebnim informacijama kako bi se osiguralo pravilno praćenje i evidentiranje odbijenog PDV-a.

Važno je naglasiti da su pravne obaveze za odbijanje PDV-a kompleksne i mogu se razlikovati ovisno o specifičnim zakonima i propisima u svakoj zemlji. Stoga se preporučuje konzultiranje relevantnih stručnjaka ili poreznih vlasti kako biste osigurali da ispunjavate sve pravne obaveze u vezi s odbijanjem PDV-a.

Prednosti odbijanja PDV-a

Postoji nekoliko ključnih prednosti odbijanja PDV-a prilikom poslovanja. Ovdje su neki od njih:

1. Smanjenje troškova

Jedna od najvećih prednosti odbijanja PDV-a je smanjenje troškova poslovanja. Kada odbijete PDV, ne morate ga dodavati na cijenu svojih proizvoda ili usluga, što može značajno smanjiti ukupne troškove vašeg poslovanja.

2. Konkurentska prednost

Odbijanje PDV-a može vam pružiti konkurentsnu prednost na tržištu. Kako ne dodajete PDV na cijenu svojih proizvoda ili usluga, možete ih prodavati po nižoj cijeni od konkurencije. To će privući više kupaca i pomoći vam da se izdvojite na tržištu.

3. Povećanje profita

Kada odbijete PDV, možete povećati svoj profit. Kroz smanjenje troškova i privlačenje više kupaca, možete ostvariti veći profit na svakoj prodaji. Ovo je osobito važno za male i srednje tvrtke koje se oslanjaju na svaki dolar zarade.

4. Lakše praćenje financija

Odbijanje PDV-a može vam olakšati praćenje financija vašeg poslovanja. Kada ne morate obračunavati i plaćati PDV, proces knjiženja je jednostavniji i manje kompliciran. To može ubrzati proces upravljanja financijama i smanjiti mogućnost grešaka.

5. Veća fleksibilnost cijena

Odbijanje PDV-a omogućuje vam veću fleksibilnost u određivanju cijena svojih proizvoda ili usluga. Možete ih prilagoditi tržištu ili promijeniti strategiju prodaje bez brige o utjecaju PDV-a na vaše cijene. To vam omogućuje da brže reagirate na promjene na tržištu i poboljšate konkurentnost.

6. Bolji odnosi s kupcima

Kada ne dodajete PDV na cijenu svojih proizvoda ili usluga, to može poboljšati odnose s kupcima. Kupci će biti zadovoljniji nižim cijenama i moguće je da će se više puta vratiti kod vas. Ovo je osobito važno za maloprodajne tvrtke koje ovise o vjernim kupcima.

7. Jednostavnost poreznog postupka

Odbijanje PDV-a može pojednostaviti postupak poreznog obračuna. Kada ne morate obračunavati i prijavljivati PDV, proces izvještavanja postaje jednostavniji i manje vremenski zahtjevan. To vam može uštedjeti vrijeme i smanjiti stres povezan s poreznom dokumentacijom.

8. Potencijalna korist za kupce

Odbijanje PDV-a može donijeti i korist za kupce. Kada ne dodajete PDV na cijenu svojih proizvoda ili usluga, to može rezultirati nižom cijenom za kupce. To je posebno važno za potrošače koji su osjetljivi na cijenu i koji traže najbolji mogući posao.

FAQ:

Kako mogu odbiti PDV iz cijene proizvoda?

Da biste odbili PDV iz cijene proizvoda, morate biti registrirani kao obveznik PDV-a i provesti odgovarajuće korake. Prvo, morate izdati ispravno fiskalno ili račun s istaknutim iznosom PDV-a. Zatim, morate podnijeti zahtjev za povrat PDV-a poreznoj upravi u skladu s odgovarajućim postupcima.

Koje su smjernice za odbijanje PDV-a iz cijene?

Smjernice za odbijanje PDV-a iz cijene uključuju pridržavanje zakonskih propisa i procedura. Morate paziti da ispravno izdajete fiskalne ili račune s istaknutim iznosom PDV-a. Također je važno pravilno popuniti i podnijeti zahtjev za povrat PDV-a poreznoj upravi, s priloženom svom potrebnom dokumentacijom.

Koje su prednosti odbijanja PDV-a iz cijene?

Prednosti odbijanja PDV-a iz cijene uključuju smanjenje ukupnih troškova proizvoda ili usluga. Kao obveznik PDV-a, možete povratiti iznos PDV-a plaćenog na nabavu kako biste smanjili svoje poslovne troškove. Ovo može biti koristan alat za upravljanje financijama i povećanje konkurentnosti vašeg poslovanja.

Koliko dugo traje proces odbijanja PDV-a iz cijene?

Duljina procesa odbijanja PDV-a iz cijene može varirati ovisno o različitim čimbenicima. U nekim slučajevima, proces može trajati nekoliko tjedana ili čak mjeseci. To ovisi o brzini obrade zahtjeva od strane porezne uprave i ispravnosti priložene dokumentacije. Važno je biti strpljiv i provjeriti s nadležnim tijelom o statusu vašeg zahtjeva za povrat PDV-a.

Trebam li biti obveznik PDV-a da bih odbio PDV iz cijene?

Da, da biste mogli odbiti PDV iz cijene, morate biti registrirani kao obveznik PDV-a. Samo obveznici PDV-a imaju pravo na povrat PDV-a plaćenog na njihove nabave. Ako niste registrirani kao obveznik PDV-a, ne možete odbiti PDV iz cijene proizvoda ili usluga.