Kako otac može dobiti skrbništvo nad djetetom | Načini, postupci i prava

Kako Otac Može Dobiti Skrbništvo Nad Djetetom

Kako Otac Može Dobiti Skrbništvo Nad Djetetom

Skrbništvo nad djetetom je pravni status koji omogućava roditelju da brine i donosi odluke u vezi s odgojem, obrazovanjem, zdravstvenom skrbi i drugim važnim pitanjima vezanim za dijete. Tradicionalno, majke su bile one koje su dobivale skrbništvo nad djecom u slučaju razvoda ili prekida bračne veze. Međutim, zakoni su se promijenili, i danas sve više očeva ostvaruje svoje pravo na skrbništvo nad djecom.

Postoji nekoliko načina na koje otac može dobiti skrbništvo nad djetetom. Prvi korak je razgovor s bivšim partnerom o tome da oboje pružaju jednaku brigu i odgovornost za dijete. Ako roditelji mogu postići sporazum o skrbništvu izvan suda, korisno je da se sporazum napravi pismeno i da bude prihvaćen od strane suda.

Ako roditelji ne mogu uspostaviti sporazum o skrbništvu izvan suda, otac može podnijeti službenu molbu za skrbništvo nad djetetom nadležnom sudu. Sud će zatim odlučiti o skrbništvu na temelju najboljeg interesa djeteta. Očeva prava i sposobnosti kao roditelja bit će uzeta u obzir prilikom donošenja odluke. Sud može također koristiti izvješća stručnjaka, kao što su socijalni radnici, psiholozi i drugi, kako bi donio pravilnu odluku.

Nakon što otac dobije skrbništvo nad djetetom, imat će pravo odlučivati o svakodnevnim pitanjima vezanim za dijete, kao i pravo uključiti se u važne odluke o njegovom odgoju i obrazovanju. Očevi također imaju pravo na vrijeme provedeno s djetetom, bez obzira na to je li dijete živjelo s majkom ili ocem.

U zaključku, otac može dobiti skrbništvo nad djetetom putem sporazuma s bivšim partnerom ili putem sudskog postupka. Važno je da roditeljima na prvom mjestu bude dobrobit djeteta i da se prava očeva priznaju i poštuju. Sve više otaca uspijeva ostvariti skrbništvo nad djecom i aktivno sudjelovati u odgoju i razvoju svoje djece.

Contents

Kako roditelj može dobiti skrbništvo nad djetetom

Kada se roditelji razvedu ili se nalaze u sporu oko skrbništva nad djetetom, postoji nekoliko načina na koje roditelj može dobiti skrbništvo nad djetetom.

1. Dogovor između roditelja

Najbolji način za roditelje da dobiju skrbništvo nad djetetom je putem dogovora. Ako se roditelji mogu složiti oko pitanja skrbništva, mogu postići sporazum koji će biti odobren od strane suda. Dogovor obično uključuje raspored posjeta, podjelu roditeljskih odgovornosti i financijske obveze.

2. Medijacija

Ako roditelji ne mogu postići dogovor, mogu se obratiti medijatoru. Medijator je nepristrana strana koja će pomoći roditeljima da dođu do kompromisa i postignu sporazum o skrbništvu. Medijacija može biti korisna jer roditeljima pruža mogućnost da iznesu svoje stavove i interese, dok medijator pomaže u pronalaženju rješenja koje će zadovoljiti sve strane.

3. Sudska odluka

Ako roditelji ne mogu postići dogovor ili putem medijacije, odluku o skrbništvu donosi sud. Sud će uzeti u obzir mnoge čimbenike, uključujući dobrobit djeteta, odnos s oba roditelja, financijske mogućnosti roditelja i druge relevantne činjenice. Sud može dodijeliti zajedničko skrbništvo ili jednom roditelju dati glavno skrbništvo uz pravo drugom roditelju na posjete.

4. Odvjetnik

Roditelj može unajmiti odvjetnika koji će ih zastupati tijekom postupka skrbništva. Odvjetnik će pružiti pravne savjete, zastupati interese svog klijenta pred sudom i pomoći u prikupljanju dokaza koji će podržati roditeljeve tvrdnje o skrbništvu.

U svim slučajevima, najvažnije je da je odluka o skrbništvu donesena u najboljem interesu djeteta. Sud će uvijek uzeti u obzir dobrobit djeteta prilikom donošenja odluke o skrbništvu.

Načini za dobivanje skrbništva nad djetetom

Dobivanje skrbništva nad djetetom može biti kompleksan proces s mnogo faktora koji se moraju uzeti u obzir. Evo nekoliko načina na koje otac može dobiti skrbništvo nad djetetom:

You might be interested:  4D Ultrazvuk Kada Se Radi

1. Dogovor s bivšim partnerom

Najjednostavniji način za dobivanje skrbništva nad djetetom je postizanje dogovora s bivšim partnerom. Ako se oboje roditelji slože da otac dobije skrbništvo ili zajedničko skrbništvo, mogu se sporazumjeti o detaljima skrbništva i zatražiti sudsku potvrdu tog dogovora. Ovaj način izbjegava potencijalne dugotrajne i skupe pravne postupke.

2. Podnošenje zahtjeva sudu

Ako se ne može postići dogovor s bivšim partnerom ili ako otac smatra da je to najbolji interes djeteta, može podnijeti zahtjev sudu za skrbništvo. Sud će pregledati sve relevantne činjenice i donijeti odluku o skrbništvu opći gledajući na najbolji interes djeteta.

3. Izvršni postupak

U nekim slučajevima, otac može dobiti skrbništvo nad djetetom izvršnim postupkom ako postoji opasnost za dijete ili ako majka ne ispunjava svoje roditeljske odgovornosti. Sud može donijeti privremenu odluku o skrbništvu na temelju hitnosti situacije, a kasnije razmotriti slučaj i donijeti konačnu odluku.

4. Postupak posvajanja

U iznimnim situacijama, kada je majka ozbiljno zanemarila svoje roditeljske obveze ili preminula, otac može podnijeti zahtjev za posvajanje djeteta. Ovaj postupak uključuje pažljivo ispitivanje i procjenu od strane nadležnih tijela, a odluka o posvajanju se donosi samo ako je u najboljem interesu djeteta.

Prava roditelja u dobivanju skrbništva

U procesu dobivanja skrbništva nad djetetom, roditelji imaju određena prava koja ih štite i omogućuju im da se bave odgojem i brinu o svom djetetu. Ova prava se temelje na zakonodavstvu i imaju za cilj osigurati dobrobit djeteta i pravedan postupak za sve uključene strane. Evo nekoliko ključnih prava roditelja u dobivanju skrbništva:

1. Pravo na sudjelovanje u postupku

Roditelji imaju pravo aktivno sudjelovati u postupku dobivanja skrbništva. To uključuje pravo na dostavljanje relevantnih informacija, sudjelovanje u raspravama i donošenje odluka koje se odnose na dobrobit djeteta.

2. Pravo na pravnu pomoć

Roditelji imaju pravo na pravnu pomoć tijekom postupka dobivanja skrbništva. To uključuje savjetovanje od strane odvjetnika i pristup drugim izvorima pravne pomoći kako bi se osiguralo da se njihova prava poštuju.

3. Pravo na jednakost

Roditelji imaju pravo na jednak tretman i ravnopravne mogućnosti u postupku dobivanja skrbništva. To znači da se njihove sposobnosti kao roditelja ne smiju diskriminirati na temelju spola, nacionalnosti, religije ili drugih osobnih karakteristika.

4. Pravo na informacije o djetetu

Roditelji imaju pravo na redovito primanje relevantnih informacija o svom djetetu. To može uključivati izvješća o zdravlju, obrazovanju, socijalnom razvoju i drugim važnim aspektima djetetovog života.

5. Pravo na kontakt s djetetom

Roditelji imaju pravo na redoviti kontakt s djetetom, osim ako takav kontakt predstavlja ozbiljan rizik za dobrobit djeteta. Ovo pravo može biti ograničeno samo u posebnim slučajevima kada je to u najboljem interesu djeteta.

6. Pravo na odgoj i donošenje odluka

Roditelji imaju pravo na odgoj svog djeteta i donošenje odluka koje se tiču djetetovog zdravlja, obrazovanja, vjerskog odgoja i drugih važnih pitanja. Uzimajući u obzir najbolji interes djeteta, roditelji imaju pravo biti aktivno uključeni u donošenje odluka koje se odnose na djetetov život.

7. Pravo na ulogu u odgoju

Roditelji imaju pravo imati važnu ulogu u odgoju svog djeteta. To uključuje pravo sudjelovanja u odlukama o odgoju, zastupanje djeteta u obrazovnom sustavu i pružanje emocionalne podrške.

Uz prava koja imaju roditelji, važno je napomenuti da se prava djeteta također moraju poštovati u postupku dobivanja skrbništva. Obe strane trebaju surađivati kako bi se osigurala najbolja moguća skrb i dobrobit djeteta.

Dokazi o roditeljskoj sposobnosti

Da bi otac mogao dobiti skrbništvo nad djetetom, mora pružiti dokaze o svojoj roditeljskoj sposobnosti. Ti dokazi su bitni za sud kako bi donio odluku o skrbništvu. Evo nekoliko načina i vrsta dokaza koje otac može pružiti:

1. Fizička skrb

Jedan od ključnih dokaza o roditeljskoj sposobnosti je fizička skrb koju otac pruža djetetu. To uključuje:

 • Hranjenje djeteta i briga o njegovoj prehrani
 • Kupanje i održavanje higijene djeteta
 • Odijevanje i briga o odjeći djeteta
 • Briga o djetetovom zdravlju i redovni pregledi kod liječnika
 • Briga o djetetovoj sigurnosti i zaštiti od opasnosti

2. Emocionalna podrška

Emocionalna podrška je također važan dokaz o roditeljskoj sposobnosti. Otac može dokazati da pruža emotivnu podršku djetetu na sljedeće načine:

 • Provodeći vrijeme i razgovarajući s djetetom
 • Prisustvovanje važnim događajima u djetetovom životu
 • Podupiranjem djetetovih interesa i hobija
 • Slušanje i razumijevanje djetetovih osjećaja i problema
 • Primanje i davanje ljubavi i pažnje djetetu

3. Financijska odgovornost

Financijska odgovornost također može biti dokaz o roditeljskoj sposobnosti. Otac mora pokazati da pruža financijsku podršku djetetu na sljedeće načine:

 • Redovito plaćanje djetetove alimentacije
 • Osiguravanje financijskih resursa za obrazovanje djeteta
 • Osiguranje dječjeg zdravstvenog osiguranja
 • Pravovremeno podmirenje dječjih financijskih potreba

4. Zdravstvena i obrazovna dokumentacija

Prezentiranje zdravstvene i obrazovne dokumentacije djeteta također je važno za dokazivanje roditeljske sposobnosti. Otac može pružiti sljedeće dokaze:

 • Medicinski karton djeteta koji pokazuje da je redovito i pravilno zbrinuto
 • Izvješća o napretku djeteta u školi i prisutnost na roditeljskim sastancima
 • Priznanja i nagrade koje je dijete dobilo za svoje postignuće
 • Prezentacija potvrde o školovanju i aktivnostima izvan škole

Priloženje ovih dokaza o roditeljskoj sposobnosti može pomoći ocjenjivaču da donese odluku u korist očevog dobivanja skrbništva nad djetetom.

Sudski postupak za dobivanje skrbništva

Kada otac želi dobiti skrbništvo nad djetetom, obično se mora pokrenuti sudski postupak. Ovaj postupak uključuje nekoliko koraka i može biti dugotrajan i kompliciran, ali je važno znati svoja prava i biti dobro pripremljen.

You might be interested:  Kako Vratiti Izbrisane Kontakte

1. Konzultacija sa odvjetnikom

Prvi korak u sudskom postupku za dobivanje skrbništva je konzultacija sa odvjetnikom specijaliziranim za obiteljsko pravo. Odvjetnik će vam pomoći da razumijete svoje pravne opcije i pripremite dokumente i argumente potrebne za sudski postupak.

2. Podnošenje zahtjeva sudu

Sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za dobivanje skrbništva sudu. U zahtjevu trebate dati sve relevantne informacije o sebi, djetetu i drugoj roditeljskoj strani. Također biste trebali navesti razloge zašto smatrate da biste trebali dobiti skrbništvo i pružiti dokaze koji podržavaju vaš slučaj.

3. Sudski postupak

Nakon podnošenja zahtjeva, sud će zakazati ročište na kojem će se razmotriti vaš zahtjev za skrbništvom. Na ročištu će se saslušati svi relevantni svjedoci i saslušati argumenti obje strane. Sud će zatim donijeti odluku, uzimajući u obzir najbolji interes djeteta.

4. Ispunjavanje uvjeta za skrbništvo

Ako sud donese odluku u korist oca i dodijeli mu skrbništvo nad djetetom, ocu će biti postavljeni određeni uvjeti koje mora ispuniti. To može uključivati ​​redovito plaćanje alimentacije, sudjelovanje u djetetovom odgoju i donošenje važnih odluka u djetetovom životu.

5. Praćenje skrbništva

Nakon dodjele skrbništva, sud će pratiti situaciju i provjeravati je li otac ispunio sve svoje obveze. Ako se u bilo kojem trenutku utvrdi da otac ne ispunjava uvjete skrbništva ili da je djetetovo dobrobit ugroženo, sud može oduzeti skrbništvo ili izmijeniti uvjete.

Važno je naglasiti da je svaki slučaj jedinstven i da postupak može varirati ovisno o okolnostima i zakonima države. Stoga je važno konzultirati se s odvjetnikom i educirati se o pravima i postupcima koji se odnose na dobivanje skrbništva nad djetetom.

Uloga Centra za socijalnu skrb

Uloga Centra za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb je institucija koja ima ključnu ulogu u procesu donošenja odluka o skrbništvu nad djetetom. Njihova uloga je da se brinu o dobrobiti djece i osiguraju da dječja prava budu zaštićena.

Kada otac želi dobiti skrbništvo nad djetetom, prvi korak je kontaktiranje Centra za socijalnu skrb. Oni će voditi postupak i provesti sve potrebne korake kako bi utvrdili je li otac sposoban i prikladan za skrbništvo.

Proces utvrđivanja skrbništva

Proces utvrđivanja skrbništva

 • Centar za socijalnu skrb će provesti detaljno ispitivanje očevih sposobnosti i uvjeta u kojima će dijete živjeti. To može uključivati kućnu posjetu i razgovor s ocem.
 • Centar će također komunicirati s majkom djeteta i razgovarati s njom o njenim stavovima i mišljenjima o skrbništvu. Njeno mišljenje ima važnu ulogu u procesu odlučivanja.
 • Centar će također provesti procjenu djetetove dobrobiti i zaštite njegovih prava. To uključuje razgovor s djetetom o njegovim željama i osiguranju da se uzme u obzir njegovo mišljenje, ovisno o dobi i zrelosti djeteta.
 • Nakon sakupljanja svih relevantnih informacija, Centar će donijeti odluku o skrbništvu i preporučiti sudu poduzimanje odgovarajućih koraka. Sud će na temelju preporuke Centra donijeti konačnu odluku o skrbništvu.

Zaštita prava djeteta

Centar za socijalnu skrb ima poseban zadatak osigurati da se zaštite prava djeteta tijekom postupka utvrđivanja skrbništva. To uključuje:

 • Pružanje djetetu informacija o postupku i njegovim pravima.
 • Osiguranje djetetove sigurnosti i dobrobiti tijekom postupka.
 • Promicanje sudjelovanja djeteta u odlukama koje se odnose na njegovo skrbništvo.
 • Zaštitu djeteta od zlostavljanja, zanemarivanja ili druge vrste štetnih okolnosti.

Važnost suradnje s Centrom za socijalnu skrb

Suradnja s Centrom za socijalnu skrb je ključna za otca koji želi dobiti skrbništvo nad djetetom. Otac treba biti spreman surađivati s Centrom, pružiti im sve potrebne informacije i biti otvoren za njihove preporuke i savjete.

Centar za socijalnu skrb ima stručne radnike koji su obučeni za procjenu situacija te pružanje podrške i pomoći obiteljima. Njihova je uloga osigurati da interesi i dobrobit djeteta budu na prvom mjestu pri odlučivanju o skrbništvu.

Razmatranje najboljeg interesa djeteta

Razmatranje najboljeg interesa djeteta ključno je u postupku odlučivanja o skrbništvu. Sud će uvijek donositi odluke koje smatraju najboljim za dobrobit djeteta.

Kada se roditelj razvodi ili se supružnici rastaju, a postoji spor oko skrbništva nad djetetom, sud će uzeti u obzir različite faktore da bi utvrdio što je najbolje za dijete. Ovi faktori uključuju:

 • Starosne karakteristike djeteta: Sud će razmotriti dob djeteta, kao i njegovu zrelost i sposobnost da se prilagodi novim okolnostima.
 • Fizičko i emocionalno blagostanje djeteta: Sud će ocijeniti koji roditelj ima bolje mogućnosti za brigu o djetetovim fizičkim i emocionalnim potrebama. To može uključivati pristup medicinskoj skrbi, obrazovanju i stabilnom domu.
 • Kvaliteta odnosa djeteta s oba roditelja: Sud će procijeniti prirodu odnosa djeteta s oba roditelja i njihovu sposobnost da osiguraju emocionalnu podršku i prisutnost u djetetovom životu.
 • Kohezivnost obitelji: Sud će razmotriti stabilnost i podršku roditelja od strane obitelji i drugih važnih osoba u djetetovom životu.
 • Roditeljska sposobnost: Sud će procijeniti sposobnost roditelja da zadovolji djetetove potrebe, vodi računa o njegovom zdravlju, obrazovanju i omogući mu normalan razvoj.
 • Mogućnost suradnje roditelja: Sud će ocijeniti mogućnost roditelja da surađuju i komuniciraju međusobno radi dobrobiti djeteta.

U postupku donošenja odluke o skrbništvu sud će imati na umu ove faktore i procijeniti kako bi najbolje osigurao stabilnost i dobrobit djeteta. Odluka se uvijek donosi na temelju pojedinačnih okolnosti svakog slučaja.

Prava djeteta u skrbništvu

Dijete koje je pod skrbništvom ima određena prava koja treba biti zaštićena. Ova prava osiguravaju djetetovu dobrobit i pomažu u osiguravanju zdravog i sigurnog okruženja za dijete.

You might be interested:  Kako Izbijeliti Bijeli Ves

Pravo na izdržavanje

Prvo i najvažnije pravo djeteta u skrbništvu je pravo na izdržavanje. Skrbnik ima dužnost osigurati financijsku podršku i osnovne potrebe djeteta, kao što su hrana, odjeća, obrazovanje i medicinska skrb.

Pravo na ljubav i pažnju

Dijete ima pravo na ljubav, pažnju i emocionalnu podršku. Skrbnik treba osigurati da dijete dobije dovoljno ljubavi, zbrinutosti i pažnje kako bi se osjećalo sigurno i voljeno. To uključuje pružanje emocionalne podrške, provođenje kvalitetnog vremena s djetetom i brigu o njegovim emocionalnim potrebama.

Pravo na obrazovanje

Dijete ima pravo na obrazovanje i skrbnik je odgovoran za osiguravanje pristupa djeteta obrazovanju. To uključuje osiguranje upisa u školu, pružanje potrebne opreme i materijala za učenje te podršku u akademskim aktivnostima.

Pravo na zdravstvenu skrb

Dijete ima pravo na zdravstvenu skrb i skrbnik je odgovoran za osiguravanje pristupa djeteta medicinskoj skrbi. To uključuje redovite posjete liječniku, cijepljenja i pružanje osnovne zdravstvene njege.

Pravo na sigurnost i zaštitu

Dijete ima pravo na sigurno i zaštićeno okruženje. Skrbnik je odgovoran za osiguravanje da dijete bude zaštićeno od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Skrbnik također treba osigurati da dijete ima dovoljno sigurnosti i nadzora u svakodnevnim aktivnostima.

Pravo na sudjelovanje u odlukama koje utječu na dijete

Dijete ima pravo sudjelovati u odlukama koje se odnose na njega. Skrbnik treba uvažavati mišljenje djeteta i uzeti ga u obzir prilikom donošenja odluka koje utječu na djetetov život. To uključuje odluke o obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i drugim važnim pitanjima.

Pravo na održavanje veza s obitelji

Dijete ima pravo održavati veze s članovima obitelji, uključujući roditelje, braću, sestre, bake i djedove. Skrbnik treba podupirati održavanje tih veza i omogućiti djetetu da ima redovite kontakte s obitelji, osim ako je to zbog nekog razloga štetno za dijete.

Pravo na pravnu zaštitu

Ako dijete smatra da su mu prava kršena, ima pravo na pravnu zaštitu. Dijete treba biti informirano o svojim pravima i imati pristup pravnoj pomoći kako bi zaštitilo svoja prava u skrbništvu.

Promjena odluke o skrbništvu nad djetetom

Kada se donese odluka o skrbništvu nad djetetom, ta odluka može biti privremena ili stalna. Međutim, u određenim situacijama može doći do promjene te odluke, ako se pokaže da je to najbolje za dobrobit djeteta.

Postupak za promjenu odluke o skrbništvu

Da bi se promijenila odluka o skrbništvu nad djetetom, roditelj ili skrbnik mora pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. Postupak za promjenu odluke o skrbništvu ima sljedeće korake:

 1. Predaja zahtjeva: Roditelj ili skrbnik koji želi promijeniti odluku o skrbništvu mora podnijeti zahtjev nadležnom sudu. Zahtjev mora sadržavati razloge zašto se traži promjena odluke i koje su okolnosti dovela do te potrebe.
 2. Pregled dokaza: Sud će pregledati dostupne dokaze kako bi procijenio valjanost zahtjeva. To može uključivati razgovor sa svim zainteresiranim stranama i pregled dosjea o djetetu.
 3. Donošenje odluke: Nakon pregleda dokaza, sud će donijeti odluku o promjeni odluke o skrbništvu. Odluka će biti temeljena na najboljem interesu djeteta i sud će razmotriti sve faktore koji mogu utjecati na dobrobit djeteta.

Razlozi za promjenu odluke o skrbništvu

Postoje različiti razlozi zbog kojih se može tražiti promjena odluke o skrbništvu nad djetetom. Neki od najčešćih razloga uključuju:

 • Zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta od strane skrbnika
 • Promjene u okolnostima skrbnika koje negativno utječu na dobrobit djeteta
 • Zdravstveni ili emocionalni razlozi koji zahtijevaju drugačiju vrstu skrbi

Prava roditelja u postupku promjene odluke o skrbništvu

Roditelji imaju pravo biti uključeni u postupak promjene odluke o skrbništvu nad djetetom. Oni imaju pravo zastupati svoje interese i obavijestiti sud o svojim mišljenjima i argumentima. Sud će uzeti u obzir mišljenje roditelja, ali će odluku donijeti na temelju najboljeg interesa djeteta.

FAQ:

Kako otac može dobiti skrbništvo nad djetetom?

Da bi otac dobio skrbništvo nad djetetom, potrebno je pokrenuti sudski postupak. Otac može podnijeti zahtjev za skrbništvo nad djetetom i argumentirati svoje razloge zašto je najbolji roditelj za dijete. Sud će donijeti odluku o skrbništvu nakon što ispita sve relevantne činjenice i zauzme se za najbolji interes djeteta.

Koje su mogućnosti za očeve da dobiju skrbništvo nad djetetom?

Očevi imaju nekoliko mogućnosti da dobiju skrbništvo nad djetetom. Prvo, mogu sporazumno dogovoriti skrbništvo s majkom djeteta i podnijeti zajednički zahtjev sudu. Drugo, otac može podnijeti pojedinačni zahtjev za skrbništvo, gdje će sud odlučiti o tome tko će dobiti skrbništvo. Također, otac može postati skrbnik djeteta ukoliko majka pristane na to ili ako sud smatra da je to u najboljem interesu djeteta.

Koja su prava očeva u postupku dobivanja skrbništva nad djetetom?

Očevi imaju pravo pokrenuti sudski postupak i tražiti skrbništvo nad djetetom. Imaju pravo iznositi svoje argumente i dokaze o svojoj sposobnosti i želji da brinu o djetetu. Također imaju pravo biti zastupljeni od strane odvjetnika tijekom postupka. Sud će uzeti u obzir ta prava očeva prilikom donošenja odluke o skrbništvu.

Koje su obveze očeva koji dobiju skrbništvo nad djetetom?

Očevi koji dobiju skrbništvo nad djetetom imaju obvezu brinuti o djetetu i osigurati mu sigurno i zdravo okruženje. Moraju osigurati materijalne potrebe djeteta, kao što su hrana, odjeća i obrazovanje. Također moraju provoditi vrijeme s djetetom i sudjelovati u njegovom odgoju i razvoju. Očevi također imaju obvezu surađivati s majkom djeteta i poštivati presude suda o skrbništvu.