Kako otvoriti registar branitelja: detaljno uputstvo i koraci

Kako Otvoriti Registar Branitelja

Kako Otvoriti Registar Branitelja

Ako ste branitelj koji želi biti uključen u Registar branitelja ili ako želite provjeriti jeste li već upisani, ovo detaljno uputstvo vam pruža korake i informacije koje trebate slijediti.

Registar branitelja je baza podataka koja sadrži informacije o ratnim veteranima i invalidima Domovinskog rata u Hrvatskoj. Ova baza je važna za branitelje, jer omogućava pristup mnogim pogodnostima i pravima koja im pripadaju.

Da biste otvorili registar branitelja, trebat ćete prikupiti sve potrebne dokumente i podnijeti ih nadležnoj instituciji. Ovaj proces uključuje ispunjavanje zahtjevnih obrazaca i pružanje valjanih dokaza o vašem statusu branitelja.

Nakon što ste prikupili sve dokumente i ispunili obrazce, trebat ćete osobno predati zahtjev nadležnoj instituciji. Stručni tim će pregledati vaš zahtjev i provjeriti valjanost vaših dokumenata. Ako zadovoljavate uvjete za upis u Registar branitelja, bit ćete službeno upisani i imat ćete pristup svim pogodnostima i pravima koje vam pripadaju kao branitelju.

Važno je napomenuti da je otvaranje registra branitelja proces koji zahtijeva strpljenje i pažnju, ali je ključno za ostvarivanje vaših prava kao branitelja. Slijedite ovaj detaljni vodič kako biste što lakše prošli kroz ovaj postupak i osigurali pravilno upisivanje u Registar branitelja.

Registracija branitelja: osnovne informacije

Što je registar branitelja?

Registar branitelja je službeni registar koji vodi Republički zavod za statistiku Republike Hrvatske. Ovaj registar sadrži podatke o braniteljima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj.

Tko se može registrirati u registar branitelja?

U registar branitelja mogu se registirati osobe koje ispune sljedeće uvjete:

 • Bile su pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske ili oružanih snaga Bosne i Hercegovine
 • Imale su prebivalište u Republici Hrvatskoj u vrijeme Domovinskog rata
 • Sudjelovale su u oružanim sukobima koji su se dogodili na području Republike Hrvatske u razdoblju od 01. ožujka 1991. godine do 30. lipnja 1996. godine

Koji su koraci za registraciju branitelja?

Koji su koraci za registraciju branitelja?

 1. Sakupljanje potrebne dokumentacije:
  • Dokaz o sudjelovanju u oružanim snagama (npr. vojni put, raspored)
  • Dokaz o prebivalištu u Republici Hrvatskoj u vrijeme Domovinskog rata (npr. osobna iskaznica, prijava boravišta)
  • Dokaz o sudjelovanju u oružanim sukobima na području Republike Hrvatske (npr. svjedoci, ratna priznanja)
 2. Posjet registarskom uredu:
  • Pronaći najbliži registarski ured
  • Predati svu potrebnu dokumentaciju
 3. Provjera i obrada podataka:
  • Registarski ured provjerava ispravnost podataka
  • Obrada podataka može potrajati neko vrijeme
 4. Objava u registru branitelja:
  • Kada su podaci potvrđeni, registracija se upisuje u registar branitelja
  • Osoba koja se registrirala dobiva odgovarajuću potvrdu

Što nakon registracije?

Nakon registracije u registar branitelja, osoba može koristiti razne povlastice i beneficije namijenjene braniteljima u Republici Hrvatskoj. Ove povlastice uključuju pravo na zdravstvenu skrb, obrazovanje, zapošljavanje, potporu u stanovanju i druge pogodnosti. Osoba također može biti uključena u razne udruge i organizacije namijenjene braniteljskoj populaciji.

You might be interested:  Kako Ukloniti Ljustenje Koze

Potrebna dokumentacija za otvaranje registra branitelja

Za otvaranje registra branitelja, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju koja dokazuje status branitelja. Ova dokumentacija je neophodna kako bi se brzo i efikasno sprovela procedura otvaranja registra. U daljem tekstu su navedeni dokumenti koji su potrebni.

 • Potvrda o statusu branitelja – Ovaj dokument izdaje nadležno ministarstvo i potvrđuje da je osoba stekla status branitelja. U dokumentu su navedeni relevantni podaci o branitelju.
 • Dokaz o učešću u ratu – Ovaj dokument dokazuje da je osoba aktivno učestvovala u ratnim dejstvima. Može se dobiti iz vojnog arhiva ili drugih relevantnih institucija.
 • Dokaz o invaliditetu – Ako je osoba zadobila invaliditet usled učešća u ratu, potrebno je priložiti dokaz o invaliditetu koji je izdao nadležni zdravstveni centar.
 • Identifikacioni dokument – Da bi se potvrdio identitet branitelja, potrebno je priložiti važeći identifikacioni dokument (lična karta, putovnica).
 • Dokaz o prebivalištu – Potrebno je priložiti dokaz o prebivalištu branitelja, kako bi se utvrdila nadležnost za otvaranje registra.
 • Dodatna dokumentacija – Može biti potrebno priložiti i dodatnu dokumentaciju koja je specifična za svakog branitelja. To može uključivati zdravstvenu dokumentaciju, dokaze o radnom iskustvu itd.

Važno je napomenuti da se dokumentacija može razlikovati u zavisnosti od zemlje i relevantnih propisa. Branitelji se savetuju da kontaktiraju nadležne institucije kako bi dobili potpuni spisak potrebne dokumentacije za otvaranje registra branitelja.

Koraci za otvaranje registra branitelja

 1. Preuzmite potrebne obrasce

  Prvi korak je preuzimanje potrebnih obrazaca za otvaranje registra branitelja. Ove obrasce možete preuzeti sa službene web stranice Ministarstva branitelja Republike Hrvatske.

 2. Ispunite obrasce

  Nakon preuzimanja obrazaca, pažljivo ih ispunite. Obratite pažnju na svako polje i provjerite da li su sve informacije točne i potpune.

 3. Potvrda o prebivalištu

  Jedan od dokumenata koji će vam biti potrebni je potvrda o prebivalištu. Obratite se mjesnom uredu za prebivalište i zatražite tu potvrdu.

 4. Provjera dokumentacije

  Nakon što ste popunili obrasce i prikupili sve potrebne dokumente, provjerite da li je sve ispravno i potpuno. Provjerite da li ste priložili sve potrebne kopije i da li su svi dokumenti overeni.

 5. Podnošenje zahtjeva

  Kada ste sigurni da je sve spremno, podnesite svoj zahtjev za otvaranje registra branitelja. To možete učiniti osobno odlaskom u Ministarstvo branitelja ili putem pošte.

 6. Praćenje statusa zahtjeva

  Nakon podnošenja zahtjeva, možete pratiti status svojeg zahtjeva putem službene web stranice Ministarstva branitelja ili kontaktiranjem nadležnih službenika.

 7. Dobivanje obavijesti

  Kada se vaš zahtjev obradi, dobit ćete obavijest o otvaranju registra branitelja. Obavijest će sadržavati sve relevantne informacije o vašem statusu kao branitelja.

Slijedeći ove korake, moći ćete uspješno otvoriti registar branitelja i biti priznati kao branitelj od strane nadležnih institucija.

Kako popuniti obrazac za otvaranje registra branitelja

Kada želite otvoriti registar branitelja, morate pravilno popuniti obrazac kako bi vaš zahtjev bio prihvaćen. Evo detaljnog uputstva o tome kako pravilno popuniti obrazac:

 1. Otvorite obrazac za otvaranje registra branitelja.
 2. Na vrhu obrasca, upišite svoje osobne podatke, kao što su ime, prezime, adresa, broj telefona i datum rođenja. Ovi podaci su neophodni kako bi se identificirali kao podnositelj zahtjeva.
 3. U prvom dijelu obrasca, odaberite kategoriju branitelja kojoj pripadate. Primjeri kategorija branitelja mogu uključivati ratne veterane, invalide rata, udovice/udovci branitelja itd. Označite sve kategorije koje odgovaraju vašem statusu branitelja.
 4. U drugom dijelu obrasca, navedite podatke o vašoj vojnoj službi. Ovo uključuje informacije o vašoj vojnoj jedinici, dužnosti koju ste obavljali, datumima vaše vojne službe itd.
 5. U trećem dijelu obrasca, navedite podatke o svojim ratnim iskustvima. Ovo može uključivati detalje o sudjelovanju u bitkama, ozljedama koje ste pretrpjeli, postignućima itd.
 6. U četvrtom dijelu obrasca, navedite sve dodatne informacije koje želite podijeliti s vlastima vezane uz vaš status branitelja.
 7. Pročitajte i provjerite sve informacije koje ste unijeli u obrazac. Ako je potrebno, ispravite greške prije nego što potpišete obrazac.
 8. Potpišite obrazac na naznačenom mjestu kako biste potvrdili da su sve informacije koje ste pružili točne i istinite.
 9. Dostavite potpisan obrazac nadležnim vlastima u skladu s uputama koje su dane na obrascu. Obratite pažnju na rokove za dostavu i način dostave.
You might be interested:  Kako Prepoznati Čistokrvnog Maltezera

Nakon što nadležne vlasti pregledaju i potvrde vaš obrazac za otvaranje registra branitelja, bit ćete dodani u registar branitelja u skladu sa svojim statusom branitelja.

Proces verifikacije podataka u registru branitelja

Proces verifikacije podataka je važan korak u otvaranju registra branitelja. Verifikacija se vrši kako bi se provjerilo da li podaci koje je branitelj pružio odgovaraju zahtjevima i standardima koje zahtijeva država.

Proces verifikacije uključuje nekoliko koraka:

 1. Prikupljanje dokumentacije: Branitelj mora prikupiti sve relevantne dokumente koji potvrđuju njegov status kao branitelja. Ovo uključuje vojne isprave, medicinsku dokumentaciju i ostale potrebne dokumente.
 2. Podnošenje zahtjeva: Nakon prikupljanja dokumentacije, branitelj mora podnijeti zahtjev za otvaranje registra branitelja. Zahtjev se podnosi odgovarajućem nadležnom tijelu.
 3. Pregled dokumentacije: Nakon podnošenja zahtjeva, nadležno tijelo će pregledati svu prikupljenu dokumentaciju kako bi provjerilo njihovu autentičnost i relevantnost.
 4. Provjera podataka: Nakon pregleda dokumentacije, provjerava se da li su svi podaci ispravno uneseni u registar branitelja. Ovo uključuje provjeru identifikacijskih podataka, vojnih isprava i svih drugih relevantnih informacija.
 5. Obavijest o rezultatima: Nakon završetka provjere podataka, branitelj će biti obaviješten o rezultatima verifikacije. Ako su podaci ispravni, branitelj će biti upisan u registar branitelja.

Proces verifikacije podataka može potrajati neko vrijeme, pa je važno biti strpljiv i pružiti sve potrebne dokumente kako bi se osigurala ispravna verifikacija.

Često postavljana pitanja o otvaranju registra branitelja

Ko može otvoriti registar branitelja?

Registar branitelja može otvoriti svaka osoba koja je aktivno učestvovala u Domovinskom ratu u Hrvatskoj i ispunjava određene zakonske zahtjeve.

Koji su zakonski zahtjevi za otvaranje registra branitelja?

Da biste otvorili registar branitelja, morate ispunjavati sljedeće zakonske zahtjeve:

 • Biti hrvatski državljanin ili državljanin neke druge države koji je aktivno sudjelovao u Domovinskom ratu u Hrvatskoj
 • Imati potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu izdanu od nadležnog tijela
 • Biti redovno nastanjen u Republici Hrvatskoj
 • Biti prijavljen kao nezaposlena osoba ili biti zaposlena osoba koja ima pravo na otvaranje registra branitelja

Koje dokumente trebam priložiti uz zahtjev za otvaranje registra branitelja?

Uz zahtjev za otvaranje registra branitelja morate priložiti sljedeće dokumente:

 • Osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • Potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu
 • Dokaz o redovnom nastanjenju u Republici Hrvatskoj
 • Dokaz o nezaposlenosti ili dokaz o zaposlenju koji potvrđuje pravo na otvaranje registra branitelja

Kako podnijeti zahtjev za otvaranje registra branitelja?

Zahtjev za otvaranje registra branitelja možete podnijeti putem interneta ili osobno u nadležnom uredu. Ako ga podnosite putem interneta, to možete učiniti putem službene web stranice Ministarstva hrvatskih branitelja. Ako ga podnosite osobno, trebate posjetiti nadležni ured i ispuniti obrazac zahtjeva.

Koliko vremena je potrebno za otvaranje registra branitelja?

Nakon podnošenja zahtjeva za otvaranje registra branitelja, proces može potrajati nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, ovisno o nadležnom uredu i administrativnim postupcima koji se moraju provesti.

Koja je svrha otvaranja registra branitelja?

Otvaranje registra branitelja ima nekoliko svrha, uključujući osiguravanje prava, povlastica i pogodnosti za branitelje, poput pristupa zdravstvenim uslugama, obrazovanju i zapošljavanju. Također služi kao evidencija o broju i identitetu branitelja u Republici Hrvatskoj.

You might be interested:  Kako Izgleda Clearblue Pozitivan Test

Prednosti otvaranja registra branitelja

 • Povlastice: Otvaranje registra branitelja omogućava pristup određenim povlasticama koje su rezervirane samo za branitelje. To može uključivati financijske potpore, pristup socijalnim programima, povlaštene uvjete za kreditiranje i drugo.
 • Zdravstvena skrb: Registracija u registar branitelja osigurava pristup posebnim zdravstvenim uslugama i tretmanima namijenjenim braniteljima. Ovo uključuje besplatne preglede, terapije i lijekove u skladu s propisima.
 • Obrazovanje i zapošljavanje: Otvaranje registra branitelja može otvoriti mogućnosti za obrazovanje i usavršavanje branitelja. Ovi programi osiguravaju besplatno ili povlašteno obrazovanje ili prekvalifikaciju te pružaju pomoć pri zapošljavanju branitelja.
 • Financijske olakšice: Branitelji koji su registrirani u registru imaju pristup posebnim financijskim olakšicama. To može uključivati porezne olakšice, povoljnije uvjete za stambene kredite ili subvencije za stanovanje.
 • Priznavanje doprinosa: Otvaranjem registra branitelja, branitelji dobivaju službeno priznanje svojih doprinosa u borbi za slobodu i nacionalnu sigurnost. To može biti izvor ponosa i zadovoljstva te može pomoći u emocionalnom iscjeljivanju.

Otvoriti registar branitelja donosi brojne prednosti braniteljima, pružajući im pristup povlasticama, zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, zapošljavanju i financijskim olakšicama. Također, otvaranje registra branitelja služi kao službeno priznavanje doprinosa koje su branitelji dali u obrani svoje zemlje.

Korisni resursi za dodatne informacije o otvaranju registra branitelja

Ako trebate dodatne informacije o otvaranju registra branitelja, možete se obratiti sljedećim resursima:

Ministarstvo branitelja

Ministarstvo branitelja u Republici Hrvatskoj pruža sve informacije i upute o otvaranju registra branitelja. Na njihovoj web stranici možete pronaći detaljna uputstva i obrasce za otvaranje registra branitelja.

Ured za obranu

Ured za obranu također nudi informacije o otvaranju registra branitelja i pruža podršku građanima u postupku otvaranja registra branitelja. Možete se obratiti lokalnom uredu za obranu kako biste dobili detaljnije informacije i upute.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje ima informacije o otvaranju registra branitelja koji se koristi u svrhu zapošljavanja branitelja. Možete dobiti informacije o tome kako se registrirati kao branitelj i koje povlastice imate kao registrirani branitelj prilikom traženja posla.

Braniteljske udruge

U Hrvatskoj postoje različite braniteljske udruge koje pružaju podršku braniteljima i imaju informacije o otvaranju registra branitelja. Možete se obratiti lokalnoj braniteljskoj udruzi kako biste dobili više informacija i savjeta o postupku otvaranja registra branitelja.

Web stranice i forumi

Također možete pronaći korisne informacije i iskustva drugih branitelja na različitim web stranicama i forumima posvećenim temi branitelja. Mnogi forumi imaju posebne sekcije ili teme posvećene otvaranju registra branitelja, gdje možete postaviti pitanja i dobiti savjete od drugih korisnika.

Uz pomoć ovih resursa možete dobiti sve potrebne informacije i podršku kako biste uspješno otvorili svoj registar branitelja.

FAQ:

Koje dokumente trebam pripremiti kako bih otvorio registar branitelja?

Za otvaranje registra branitelja trebate pripremiti sljedeće dokumente: uvjerenje o sudjelovanju u obrani zemlje, vojnu knjižicu, uvjerenje o statusu branitelja, osobnu iskaznicu, rodni list, uvjerenje o prebivalištu i fotografiju.

Gdje mogu predati dokumente za otvaranje registra branitelja?

Dokumente za otvaranje registra branitelja možete predati u nadležnoj poslovnici za branitelje ili u uredu državne uprave.

Koliko dugo traje postupak otvaranja registra branitelja?

Postupak otvaranja registra branitelja može trajati nekoliko tjedana, ovisno o broju zahtjeva i složenosti dokumentacije. Vrijeme čekanja može biti duže zahtjeve podnesene tijekom sezone visokog obujma.

Koje su prednosti otvaranja registra branitelja?

Otvoreni registar branitelja omogućuje braniteljima pristup raznim povlasticama i pravima, kao što su subvencije za stanovanje, zdravstvena skrb, obrazovanje i zapošljavanje. Također, prijavljivanje u registar branitelja pruža mogućnost sudjelovanja u raznim programima i aktivnostima namijenjenim braniteljima.

Koje su posljedice ako ne otvorim registar branitelja?

Ako ne otvorite registar branitelja, možda ćete izgubiti mogućnost pristupa povlasticama i pravima koje su dostupne braniteljima. Također, možda nećete moći sudjelovati u različitim programima i aktivnostima namijenjenim braniteljima.