Kako otvoriti zaštićeni račun: korak-po-korak vodič

Kako Otvoriti Zaštićeni Račun

Kako Otvoriti Zaštićeni Račun

Bezbednost je veoma važna kada je u pitanju čuvanje novca ili ličnih podataka. Otvaranje zaštićenog računa može vam pomoći da zaštitite svoje finansijske informacije od prevara i krađe identiteta. U ovom vodiču korak-po-korak detaljno ćemo objasniti kako otvoriti zaštićeni račun i šta vam je potrebno za to.

Prvi korak u otvaranju zaštićenog računa je odabrati banku ili finansijsku instituciju koja nudi ovu opciju. Mnoge banke danas imaju posebne opcije za zaštitu računa, gde korisnici mogu aktivirati dodatnu sigurnosnu opciju koja zahteva dvostruko autentifikaciju prilikom pristupa računu. Takođe, trebali biste se raspitati o drugim sigurnosnim merama koje banka koristi, kao što su enkripcija podataka i praćenje transakcija.

Nakon što ste odabrali banku ili finansijsku instituciju, sledeći korak je priprema dokumentacije potrebne za otvaranje zaštićenog računa. Obično će vam biti potrebna važeća lična karta ili pasoš, kao i dokaz o adresi prebivališta. Takođe, možda će biti potrebno dostaviti dodatne dokumente ili potpisati posebne obrasce kako biste aktivirali sigurnosne opcije na vašem računu.

Nakon što ste dostavili sve potrebne dokumente, banka će vam otvoriti zaštićeni račun i pružiti vam sve potrebne informacije o njegovom korišćenju. Važno je da pažljivo pratite uputstva koja pružaju i da redovno ažurirate svoje sigurnosne postavke kako biste zadržali visok nivo zaštite. Takođe bi trebali redovno proveravati svoje izvode sa transakcijama i odmah se obratiti banci ako primetite bilo kakve nepravilnosti ili sumnjive aktivnosti na svom računu.

Važno je naglasiti da je otvaranje zaštićenog računa samo prvi korak u održavanju bezbednosti vašeg novca i ličnih podataka. Takođe biste trebali redovno ažurirati antivirusni softver na svom računaru i koristiti snažne lozinke kako biste se dodatno zaštitili od prevara i krađe identiteta.

Otvorite svoj zašticeni račun danas i uživajte u većoj sigurnosti i miru uma prilikom upravljanja svojim finansijama! Sledite ovaj vodič korak-po-korak i budite korak ispred prevara i krađe identiteta.

Korak 1: Odabir financijske institucije

Prvi korak u otvaranju zaštićenog računa je odabir financijske institucije koja će vam pružiti ovu uslugu. Važno je pronaći pouzdanu instituciju koja ima dobar ugled i iskustvo u upravljanju zaštićenim računima. Evo nekoliko faktora koje trebate uzeti u obzir prilikom odabira institucije:

1. Pouzdanost

Potrebno je osigurati da odabrana institucija ima odgovarajuću licencu i regulaciju kako bi se zaštitili vaši financijski interesi. Provjerite da li je institucija registrirana kod nadležnog regulatornog tijela i da li ima dobar ugled u industriji.

2. Ponuda usluga

Razmotrite usluge koje institucija nudi u vezi sa zaštićenim računima. Provjerite da li nude različite vrste zaštićenih računa, kao i dodatne usluge kao što su online pristup, mobilne aplikacije i korisnička podrška.

3. Naknade i provizije

Usporedite naknade i provizije koje institucija naplaćuje za otvaranje i održavanje zaštićenog računa. Provjerite jesu li naknade konkurentne s drugim institucijama, ali također imajte na umu da niske naknade ne moraju nužno značiti najbolju uslugu.

4. Sigurnost

Informirajte se o sigurnosnim mjerama koje institucija primjenjuje kako bi zaštitila vaše financijske podatke. Provjerite jesu li vaši podaci enkriptirani i spremljeni na sigurnom serveru. Saznajte i kakve mjere institucija poduzima u slučaju krađe identiteta ili neovlaštenog pristupa računu.

Kada proučite ove faktore, napravite popis financijskih institucija koje ispunjavaju vaše zahtjeve. Zatim, istražite svaku instituciju detaljnije kako biste donijeli informiranu odluku o otvaranju zaštićenog računa.

Razmotrite opcije i usporedite uvjete

Kada otvarate zaštićeni račun, važno je uzeti u obzir različite opcije i usporediti uvjete koje nude različite banke i financijske institucije. Evo nekoliko ključnih faktora koje trebate razmotriti prilikom usporedbe:

1. Kamatna stopa

Jedan od najvažnijih faktora koji treba razmotriti je kamatna stopa koju nudi banka. Provjerite koliko će vam banka plaćati na temelju iznosa koji ćete im polagati na račun. Usporedite kamatne stope različitih institucija i odaberite onu koja nudi najbolje uvjete.

2. Naknade i provizije

Provjerite sve naknade i provizije povezane s otvaranjem i vođenjem zaštićenog računa. Banke mogu naplaćivati ​​provizije za uplate, isplate, promjene uvjeta ili druge usluge koje nudite. Pažljivo pročitajte male tiskove kako biste izbjegli skrivene troškove i odaberite opciju koja pruža najtransparentnije i najpovoljnije uvjete.

You might be interested:  Kako Da Beze Kore Ostanu Hrskave

3. Vrste ulaganja

Razmislite o različitim vrstama ulaganja koje vam banke nude. Banke mogu imati različite opcije, uključujući dionice, obveznice, fondove ili neki drugi način ulaganja. Odaberite instituciju koja vam pruža mogućnost diversifikacije portfelja i prilagođavanja riziku prema vašim potrebama.

4. Minimalni polog

Provjerite koliko je minimalni polog potreban za otvaranje zaštićenog računa. Neki računi zahtijevaju veći inicijalni polog od drugih, pa je važno uzeti to u obzir prilikom donošenja odluke.

5. Rokovi i uvjeti

Usporedite različite rokove i uvjete koje nudi svaka institucija. Banke mogu imati različite mogućnosti zaključavanja novca ili ograničenja prilikom povlačenja sredstava. Odaberite opciju koja vam najviše odgovara i ima najfleksibilnije uvjete.

6. Povrat uloženog kapitala

Razmotrite povrat uloženog kapitala koji nudi svaka banka. Neki zaštićeni računi mogu imati fiksni ili varijabilni povrat, a važno je razumjeti potencijalne prihode koje možete ostvariti na temelju svojih ulaganja.

Kada proučite i usporedite sve ove faktore, bit će vam lakše donijeti informiranu odluku o otvaranju zaštićenog računa. Važno je razmotriti svoje financijske ciljeve i potrebe kako biste odabrali opciju koja najbolje odgovara vašim potrebama.

Korak 2: Prikupljanje potrebnih dokumenata

Nakon što ste se odlučili otvoriti zaštićeni račun, sljedeći korak je prikupiti sve potrebne dokumente. Ovi dokumenti su obično potrebni kako bi dokazali svoj identitet i adresu prebivališta.

Popis potrebnih dokumenata

 • Identifikacijski dokument: Važeća osobna iskaznica ili putovnica.
 • Adresni dokument: Dokument koji potvrđuje vašu adresu prebivališta, kao što je račun za komunalije ili bankovni izvod.
 • Fotografija: Jedna ili više fotografija veličine putovnice.

Postupak prikupljanja dokumenata

Postupak prikupljanja dokumenata

 1. Provjerite koji dokumenti su prihvatljivi kod odabranog pružatelja usluga.
 2. Prikupite sve potrebne dokumente prema popisu.
 3. Ako vam nedostaje neki od dokumenata, kontaktirajte pružatelja usluga i pitajte za dodatne informacije o tome kako ih možete dobiti.
 4. Provjerite jeste li kopije dokumenata ovjerili kod javnog bilježnika ili drugog ovlaštenog tijela.
 5. Čuvajte sve originalne dokumente na sigurnom mjestu.

Napomena

Može biti korisno napraviti više kopija dokumenata i držati ih na različitim mjestima. Na taj način ćete biti osigurani ako izgubite ili oštete originalne dokumente.

Pregled potrebnih dokumenata
Dokument Identifikacija Adresa Fotografija
Osobna iskaznica Da Ne Da
Putovnica Da Ne Da
Račun za komunalije Ne Da Ne
Bankovni izvod Ne Da Ne

Pripremite sve identifikacijske i financijske dokumente

Kako biste otvorili zaštićeni račun, pripremite sve potrebne identifikacijske i financijske dokumente. Ovi dokumenti su ključni za potvrdu vašeg identiteta i financijske sposobnosti. Evo nekoliko koraka koji vam mogu pomoći u pripremi tih dokumenata:

Identifikacijski dokumenti

Prvo, pripremite identifikacijske dokumente koji će potvrditi vaš identitet. To uključuje sljedeće:

 • Važeću osobnu iskaznicu
 • Potvrdu o prebivalištu (npr. račun za komunalije)
 • Vozačku dozvolu
 • Putovnicu

Financijski dokumenti

Zatim, pripremite financijske dokumente koji će potvrditi vašu financijsku sposobnost za otvaranje zaštićenog računa. To uključuje sljedeće:

 • Potvrdu o zaposlenju (npr. potvrda o radnom mjestu i primanjima)
 • Potvrdu o primanjima (npr. zadnje tri plaćene plaće ili izvještaj o poslodavcu)
 • Potvrdu o porezu (npr. porezna prijava)
 • Bankovne izvode (npr. zadnji izvodi o transakcijama)

Provjerite s bankom koje su točno dokumente potrebne za otvaranje zaštićenog računa, jer se mogu razlikovati ovisno o njihovim zahtjevima. Također, provjerite je li potrebno dostaviti originalne dokumente ili kopije.

Važno je da sve dokumente pripremite prije nego što posjetite banku kako biste olakšali proces otvaranja zaštićenog računa. Također, budite spremni dostaviti dodatne dokumente ukoliko ih banka zatraži kako bi potvrdila vaš identitet ili financijsku sposobnost.

Korak 3: Posjeta banci ili online prijava

Posjeta banci

Ako želite otvoriti zaštićeni račun posjetom banci, trebat ćete se zaputiti do najbliže poslovnice banke s kojom želite sklopiti ugovor. Prije nego što krenete, provjerite radno vrijeme poslovnice i osigurajte si sve potrebne dokumente kako biste olakšali proces otvaranja računa.

Kada stignete u banku, obratite se službeniku i recite im želite otvoriti zaštićeni račun. Obvezno detaljno objasnite svoj razlog otvaranja računa i koje mjerodavne dokumente imate pripremljene. Službenik će vas provesti kroz proces otvaranja računa korak po korak i zatražiti od vas potrebne informacije i dokumente.

Tijekom procesa otvaranja računa možete dobiti dodatne informacije od službenika o funkcionalnostima i mogućnostima zaštite koje pruža zaštićeni račun. Nakon što ste pravilno popunili sve potrebne obrasce i dostavili sve potrebne dokumente, banka će otvoriti vaš zaštićeni račun i pružiti vam sve potrebne informacije o daljnjem korištenju računa.

Online prijava

Ako banka s kojom želite otvoriti zaštićeni račun pruža mogućnost online prijave, možete otvoriti račun iz udobnosti svog doma. Posjetite web stranicu banke i potražite opciju za otvaranje računa.

Kliknite na odgovarajući link i slijedite upute za online prijavu. Prvo ćete morati pružiti svoje osobne podatke i odgovoriti na neka sigurnosna pitanja kako biste potvrdili svoj identitet.

Zatim ćete možda trebati preuzeti i ispuniti nekoliko obrazaca kako biste pružili dodatne informacije o sebi i svojim financijskim ciljevima. Budite pažljivi i točni pri unosu tih informacija.

Nakon što ste ispunili sve potrebne obrasce i pružili sve potrebne informacije, banka će provjeriti vaše podatke i dokumente. Ako su svi podaci ispravni i zadovoljavaju zahtjeve banke, otvorit će vam se zaštićeni račun. Banka će vas obavijestiti o uspješnom otvaranju računa i pružiti vam daljnje informacije o korištenju računa.

You might be interested:  Kako Se Crta Medo

Otvorite račun u banci ili putem interneta

Ako želite otvoriti račun, imate dvije opcije – možete otići u banku i otvoriti račun osobno ili ga možete otvoriti putem interneta. Ovdje je korak po korak vodič za oba načina.

Otvorite račun u banci

1. Pronađite lokalnu banku koja vam odgovara i zakažite sastanak.

2. Na sastanku će vam biti potrebni osobni dokumenti kao što su važeći identifikacijski dokument (npr. osobna iskaznica ili putovnica), dokaz prebivališta (npr. račun za komunalne usluge) i vaš potpis.

3. Bankovni službenik će vam pružiti obrasce za otvaranje računa koje trebate popuniti s vašim osobnim podacima.

4. Nakon što su obrasce ispunjeni, trebate uplatiti početni depozit na račun, ako je potrebno.

5. Bankovni službenik će zatim otvoriti račun u vaše ime i dati vam sve potrebne informacije o njegovom korištenju.

Otvorite račun putem interneta

1. Prvo, morate pronaći banku koja omogućuje otvaranje računa putem interneta.

2. Posjetite web stranicu banke i potražite odjeljak za otvaranje računa.

3. Slijedite upute na web stranici i pružite sve tražene informacije o sebi, kao i osobne dokumente.

4. Neki bankovni računi putem interneta zahtijevaju početni depozit, pa pripremite sredstva na računu ili kreditnoj kartici za uplatu.

5. Nakon što završite s prijavom, banka će vam poslati potvrdu otvaranja računa putem e-pošte ili poštom.

6. Sada ste spremni koristiti vaš novi račun putem interneta i pristupiti svim bankovnim uslugama koje vam se nude.

Korak 4: Potvrda identiteta

Da biste otvorili zaštićeni račun, morate potvrditi svoj identitet. Ovo je važan korak kako biste zaštitili svoje financijske podatke i osigurali da samo vi imate pristup vašem računu.

1. Osobni dokument

Prvo, trebat će vam važeći osobni dokument koji dokazuje vaš identitet. To može biti putovnica, osobna iskaznica ili vozačka dozvola. Provjerite jesu li podaci na dokumentu jasno vidljivi i važeći.

2. Adresa prebivališta

Uz osobni dokument, morate pružiti i dokaz o vašoj trenutnoj adresi prebivališta. To može biti račun za komunalne usluge, bankovni izvod ili bilo koji drugi službeni dokument koji pokazuje vašu adresu. Osigurajte da dokument bude nedavno izdan i da na njemu bude navedena vaša trenutna adresa.

3. Posjet poslovnici

Nakon prikupljanja svih potrebnih dokumenata, morate posjetiti poslovnicu banke koja pruža zaštićene račune. Tamo će vam službenik banke provjeriti dokumente i potvrditi vaš identitet. Obavezno ponesite originalne dokumente jer kopije obično neće biti prihvaćene.

4. Dodatni koraci

Neki pružatelji usluga mogu zahtijevati dodatne korake za potvrdu identiteta, kao što su otisak prsta ili potpisivanje posebnog obrasca. Provjerite s bankom ili financijskom institucijom koju odaberete da biste dobili sve potrebne informacije o dodatnim koracima koji se mogu primijeniti.

5. Nakon potvrde

Nakon što vaš identitet bude potvrđen, moći ćete otvoriti zaštićeni račun i pristupiti svojim financijskim sredstvima. Imajte na umu da se postupak potvrde identiteta može razlikovati ovisno o pružatelju usluge i zemlji u kojoj se nalazite.

Slijedite ove korake i osigurat ćete da vaš zaštićeni račun bude otvoren sigurno i da samo vi imate pristup njemu. Vaša će financijska sigurnost biti zaštićena, a vi ćete imati mir uma znajući da je vaš novac siguran.

Dostavite tražene identifikacijske dokaze

Kada otvarate zaštićeni račun, bit će vam potrebno dostaviti određene identifikacijske dokumente kao dio postupka provjere identiteta. Ovi dokumenti su neophodni kako bi se osiguralo da ste vi stvarna osoba koja otvara račun i da niste pod krivotvorenim identitetom.

Ovisno o banci ili financijskoj instituciji kod koje otvarate račun, možda će vam biti potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

 • Osobna iskaznica: Ovo je primarni dokument koji se koristi za dokazivanje vašeg identiteta. Osobna iskaznica obično sadrži vaše ime, sliku, datum rođenja i druge identifikacijske informacije.
 • Pasoš: Ako nemate osobnu iskaznicu, pasoš može biti prihvaćen kao alternativni dokument za provjeru identiteta.
 • Vozačka dozvola: U nekim slučajevima, vozačka dozvola može biti prihvaćena kao identifikacijski dokument, ali obično je potrebno dostaviti i drugi dokument kao dodatnu potvrdu.

Također, možda će vam biti potrebno dostaviti druge dokumente koji dokazuju vašu adresu prebivališta. Ovi dokumenti obično uključuju:

 1. Račun za komunalne usluge: Računi za struju, vodu, plin ili druge komunalne usluge koji sadrže vaše ime i trenutnu adresu.
 2. Izvod iz banke: Izvod iz banke sa vašom adresom prebivališta može se koristiti kao dokaz adrese.
 3. Potvrda o prebivalištu: Ako nemate račune za komunalne usluge ili izvod iz banke, možda ćete trebati dostaviti potvrdu prebivališta koju izdaje lokalna općina ili gradska uprava.

Preporučljivo je konzultirati se s banci ili financijskom institucijom kod koje otvarate račun kako biste dobili točne informacije o tome koje dokumente trebate dostaviti. Neki dokumenti mogu biti prihvaćeni samo ako su izdani unutar određenog vremenskog razdoblja ili ako su važeći.

Kada dostavljate dokumente, budite sigurni da su jasno čitljivi i da nisu oštećeni. Nemojte zaboraviti pravilno identificirati sve dostavljene dokumente kako bi banka mogla lako provjeriti vaše podatke.

Nakon što ste dostavili tražene identifikacijske dokaze, banka će ih provjeriti kako bi se uvjerila u vaš identitet. Proces provjere obično traje nekoliko radnih dana, nakon čega ćete biti obaviješteni o statusu vašeg zaštićenog računa.

You might be interested:  Što Ide U Biootpad

Korak 5: Upoznavanje s pravilima računa

Kada otvorite zaštićeni račun, vrlo je važno da se upoznate s pravilima koje taj račun ima. Pravila su osmišljena kako bi se zaštitili interesi korisnika, ali i pružile sigurnost i povjerenje u rad banke.

Evo nekih uobičajenih pravila računa na koja biste trebali obratiti pažnju:

 1. Minimalni iznos pologa: Mnoge banke zahtijevaju da otvorite račun s minimalnim iznosom pologa. Provjerite koja je ta minimalna vrijednost i pobrinite se da svoj račun otvorite sa željenim iznosom.
 2. Godišnje naknade: Provjerite postoji li godišnja naknada koju morate platiti za održavanje računa. Postoje banke koje ne naplaćuju ovu naknadu, dok druge imaju fiksnu mjesečnu ili godišnju naknadu.
 3. Transakcijske naknade: Također, provjerite koji su troškovi transakcija povezani s računom. Ovo može uključivati ​​naknade za plaćanje računa, povlačenje gotovine s bankomata i slanje novca drugim korisnicima.
 4. Limiti: Saznajte o postavljenim limitima za transakcije. Neke banke mogu imati ograničenja na dnevne ili tjedne transakcije, tako da je dobro znati unaprijed kakve su vaše mogućnosti plaćanja i povlačenja novca.
 5. Obveze saldoa: Neki zaštićeni računi mogu zahtijevati da održavate minimalni saldo na računu ili da redovito deponirate novac. Pazite na ove uvjete kako biste izbjegli dodatne kazne ili prekid usluga na računu.
 6. Ograničenja: Važno je da se upoznate s eventualnim ograničenjima vezanim za korištenje računa. Primjerice, neki računi mogu biti rezervirani samo za određenu dobnu skupinu ili pravne subjekte.

Pravila računa mogu varirati ovisno o banci i vrsti računa koji otvarate. Saznajte sve informacije o pravilima prije nego što potpišete dokumente i otvorite račun kako biste bili sigurni da su pogodni za vaše financijske potrebe.

Kada otvorite zaštićeni račun, dobit ćete i pisanu izjavu s pravilima računa. Čitajte izjavu pažljivo i postavite sva pitanja koja imate prije nego što započnete s korištenjem računa.

Proučite uvjete korištenja i provizije računa

Prije nego što otvorite zaštićeni račun, važno je da proučite uvjete korištenja i provizije koje prate taj račun. To vam pomaže da razumijete sve aspekte računa i da donesete informirane odluke o svom financijskom planiranju.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja detaljno objašnjavaju pravila i regulacije koja se odnose na vaš zaštićeni račun. Ključno je pažljivo pročitati ove uvjete kako biste razumjeli svoje prava i odgovornosti. Neki od ključnih čimbenika o kojima biste trebali biti svjesni su:

 • Minimalni iznos koji morate imati na računu kako biste ga otvorili
 • Minimalni mjesečni ili godišnji iznos kojeg morate održavati na računu
 • Popusti ili pogodnosti koje vam se nude pri korištenju računa
 • Procjene i naknade koje se primjenjuju na račun

Provizije

Provizije

Provizije se odnose na naknade koje morate platiti za određene transakcije ili usluge koje pruža vaš zaštićeni račun. Važno je razumjeti vrste provizija koje ćete plaćati, kao i visinu tih provizija. Evo nekoliko primjera uobičajenih provizija:

 • Naknade za vođenje računa
 • Naknade za prekomjerno povlačenje s računa
 • Naknade za promjenu podataka o računu
 • Naknade za zamjenu izgubljene ili oštećene kartice

Uvjerite se da proučite sve detalje o provizijama kako biste izbjegli nepredviđene troškove i bili svjesni troškova koje morate podmiriti tijekom korištenja računa.

FAQ:

Kako otvoriti zaštićeni račun?

Za otvaranje zaštićenog računa morate slijediti nekoliko koraka. Prvo, trebate pronaći odgovarajuću banku koja nudi zaštićene račune i zatražiti sastanak s njihovim predstavnikom. Tijekom sastanka, predstavnik će vam objasniti sve detalje i uvjete otvaranja računa. Također ćete trebati dostaviti određene dokumente kao što su osobna isprava, dokaz o prebivalištu i informacije o izvoru sredstava. Nakon odobrenja Vašeg zahtjeva, banka će otvoriti zaštićeni račun za vas.

Koje su prednosti otvaranja zaštićenog računa?

Otvoriti zaštićeni račun ima nekoliko prednosti. Prvo, vaša sredstva bit će sigurna jer su zaštićena od bilo kakvih financijskih gubitaka. Drugo, imat ćete veću diskreciju jer će samo vi imati pristup računu. Također, otvaranjem zaštićenog računa imate priliku poboljšati svoj financijski status i imidž. Na kraju, zaštićeni račun može vam donijeti financijske pogodnosti poput povoljnijih kamatnih stopa ili nižih provizija za financijske transakcije.

Je li moguće otvoriti zaštićeni račun online?

Da, neke banke omogućuju otvaranje zaštićenog računa online. Za to će vam biti potrebna važeća osobna isprava i pristup internetu. Morate posjetiti web stranicu banke i pratiti upute za otvaranje računa. Obično ćete morati popuniti online obrazac i dostaviti potrebne dokumente elektroničkim putem. Nakon toga, banka će pregledati vaš zahtjev i obavijestiti vas o daljnjim koracima. Važno je provjeriti smjernice i uvjete banke jer se mogu razlikovati za online otvaranje zaštićenih računa.

Koliko dugo traje postupak otvaranja zaštićenog računa?

Trajanje postupka otvaranja zaštićenog računa može varirati ovisno o banci i njihovim postupcima. U nekim slučajevima, proces može biti brz i završiti se u roku od nekoliko dana. Međutim, u drugim slučajevima, postupak može trajati nekoliko tjedana ili čak mjeseci. Razlog tome su provjere i verifikacije koje banka mora provesti kako bi osigurala vaš identitet i zakonitost izvora sredstava. Da biste smanjili ovo vrijeme, važno je dostaviti sve potrebne dokumente i informacije pravovremeno i točno.