Kako se piše Nova Godina? Savjeti za pisanje ispravnog oblika

Kako Se Piše Nova Godina

Kako Se Piše Nova Godina

Nova Godina je jedan od najvažnijih praznika koji se slavi širom svijeta. Svake godine, krajem decembra, ljudi se okupljaju sa porodicom i prijateljima kako bi dočekali početak nove godine. Međutim, pitanje kako ispravno napisati Nova Godina često izaziva konfuziju među ljudima.

Pravilno pisanje izraza Nova Godina je sastavljeno od dva imenice koje su u hrvatskom jeziku pisane velikim početnim slovom. Imenica Nova piše se velikim slovom jer se odnosi na naziv praznika, dok se imenica Godina piše velikim slovom jer se radi o imenici koja označava vremenski period od 365 dana.

Važno je napomenuti da se ovo pravilo odnosi na pisanje kada se koristi puni naziv praznika – Nova Godina. Međutim, kada se koristi skraćeni oblik kao što je Novogodišnji praznici ili samo Nov

Savjeti za pravilno pisanje oblika Nove Godine

Pisanje oblika Nove Godine može biti izazovno, posebno ako niste sigurni kako pravilno napisati ovaj izraz. Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da ispravno napišete oblik izraza “Nova Godina”.

Kako se piše?

Izraz “Nova Godina” piše se sa velikim početnim slovom za oba pojma. To znači da se prvo slovo oba pojma piše velikim slovom, kao “Nova” i “Godina”.

Također, važno je napomenuti da “Nova Godina” piše se kao jedna riječ, bez razmaka između. Ovo je pravilo koje treba primijeniti kada se izraz koristi kao naziv praznika.

Primjeri pravilnog pisanja

Ovo su neki primjeri pravilnog pisanja izraza “Nova Godina”:

 • Nova Godina je praznik koji se slavi 1. januara.
 • Za Novu Godinu planiram putovati sa prijateljima.

Važno je napomenuti da se pravila za pisanje oblika “Nova Godina” mogu razlikovati ovisno o kontekstu u kojem se koristi. Ukoliko niste sigurni, uvijek je najbolje provjeriti pravopis pravila ili se posavjetovati s jezičkim stručnjakom.

Kako ispravno napisati Novu Godinu na hrvatskom?

Novu Godinu na hrvatskom jeziku treba ispravno napisati kao “Nova Godina”. Kada pišemo o ovom prazniku na hrvatskom, važno je koristiti pravopisno ispravne oblike.

Pisanje imenice “Nova Godina”

Imenica “Nova Godina” se pita velikim početnim slovom jer označava poseban praznik, kao i ostali praznici koji se pišu velikim početnim slovom. Dakle, ispravno je napisati “Nova Godina” umjesto “nova godina” ili “Nova godina”.

You might be interested:  Kako Se Dobije Streptokok U Trudnoći

Sklanjanje pridjeva i zamjenica uz “Nova Godina”

Kada pričamo o Novoj Godini, pridjevi i zamjenice se menjaju prema gramatičkim pravilima. Na primjer, ispravno je reći “Sretne Nove Godine” umjesto “Sretna Nova Godina” ili “Sretne nova godina”.

Primjeri pravilno napisanih rečenica

Evo nekoliko primjera kako pravilno napisati Novu Godinu na hrvatskom:

 1. Doček Nove Godine je velika proslava.
 2. Za Novu Godinu želim ti mnogo sreće i veselja.
 3. Uživaj u blagdanima i neka Nova Godina bude ispunjena ljubavlju.
Hrvatski Prevod
Novogodišnja jelka Christmas tree
Novogodišnja čestitka New Year’s card
Novogodišnja proslava New Year’s celebration

Zaključak je da je ispravno napisati Novu Godinu kao “Nova Godina”. Pravilan pravopis je važan kako bismo se izrazili ispravno na hrvatskom jeziku i pokazali poštovanje prema jeziku i kulturi.

Gramatičke smjernice za pravilan zapis Nove Godine

Kada se piše o praznicima i posebnim datumima, važno je koristiti ispravan oblik imenica i pravilno zapisivati sastavljene riječi. Evo nekoliko gramatičkih smjernica za pravilan zapis izraza “Nova Godina” na hrvatskom jeziku:

1. Prvi slovo u imenicama

Prilikom pisanja imenica “Nova Godina”, prvo slovo u svakoj riječi mora biti veliko. Na primjer: Nova Godina.

2. Zapis sastavljenih riječi

Budući da se radi o sastavljenoj imenici, moramo koristiti spojni srednji crtic (-) između imenica. Ispravan zapis je: Nova Godina.

3. Deklinacija imenica

Za prijedlog “u” ispred izraza “Nova Godina” koristimo deklinaciju koja odgovara akuzativnom padežu množine. Dakle, pravilan zapis je: u Novu Godinu.

4. Slatkiši i pokloni

Kada se piše o slatkišima ili poklonima koji se daju ili primaju za Novu Godinu, možemo koristiti genitiv ili akuzativ, ovisno o kontekstu rečenice. Na primjer: novogodišnji pokloni (genitiv) ili pokloni za Novu Godinu (akuzativ).

5. Pisanje godine

Kada se piše o konkretnoj godini, obično se godina piše s malim početnim slovom. Na primjer: Doček Nove godine 2022. Ali kada se koristi izraz “Nova Godina” u općem značenju praznika, prvo slovo u oba imena mora biti veliko. Na primjer: Doček Nove Godine je uvijek veseli događaj.

Zaključak

 • Koristite velika početna slova u riječima “Nova Godina”.
 • Koristite spojni srednji crtic između riječi.
 • Koristite akuzativ množine uz prijedlog “u”.
 • Koristite akuzativ ili genitiv prilikom opisa slatkiša i poklona.
 • Godina se piše s malim slovom kada se odnosi na konkretnu godinu, ali s velikim slovom kada se koristi u izrazu “Nova Godina”.

Slijedeći ove smjernice, moći ćete ispravno zapisati izraz “Nova Godina” na hrvatskom jeziku. Sretan doček Nove Godine!

Pravopisni savjeti za pisanje oblika Nove Godine

1. Pisanje velikim početnim slovom

Oblik “Nova Godina” se uvijek piše velikim početnim slovom, bez obzira na to gdje se koristi.

2. Pisanje s malim početnim slovom

Oblik “nova godina” se piše malim početnim slovom samo kada se odnosi na opće značenje početka kalendarske godine, bez posebnog imena ili praznovanja.

3. Pravopisna varijanta: Nova godina

Postoji i pravopisna varijanta za pisanje oblika “Nova godina”, gdje se prvo slovo oblikuje malim slovom, a drugo slovo velikim slovom. Ova varijanta se često koristi kada se izgovara kao jedna cjelina ili se odnosi na proslave i događaje vezane uz samu Novu Godinu.

4. Brojčani oblik

Kada se piše brojčani oblik godine, koristi se oblik bez velikog početnog slova: “2022. godina”.

5. Praznik Božića i Nove Godine

Praznik Božića piše se s velikim početnim slovom, ali oblik “Božić i Nova Godina” piše se malim početnim slovom, osim kada se koristi kao naslov ili dio imena događaja.

You might be interested:  Kako Je Tata Osvojio Mamu Lektira Za Prepisivanje

Pregled pravopisa oblika Nove Godine
Oblik Pisanje
Nova Godina Veliko početno slovo
nova godina Maleno početno slovo za općenito značenje
Nova godina Pravopisna varijanta s malim slovom za općenito značenje
2022. godina Brojčani oblik
Božić i Nova Godina Pisanje malim početnim slovom, osim kao naslov ili dio imena događaja

Upotreba velikog slova kod izraza Nova Godina

Jedno od pitanja koje se često postavlja je kako se ispravno piše izraz “Nova Godina” – da li treba pisati sa velikim slovom ili ne? U hrvatskom jeziku postoji jasan pravopisni pravilnik koji određuje upotrebu velikog slova kod izraza Nova Godina.

Prema pravopisnom pravilniku, izraz “Nova Godina” piše se sa velikim slovom kada se koristi za označavanje praznika koji se slavi 1. januara svake godine. Na primer:

 • Danas je Nova Godina.
 • Proslavljamo Novu Godinu sa porodicom.

Veliko slovo se koristi i kod izraza kao što su “Novogodišnji poklon” i “Novogodišnji ukras”.

Međutim, kada se izraz “nova godina” koristi u općem smislu za označavanje početka nove kalendarske godine, piše se sa malim slovom. Na primer:

 • Završava se stara godina, počinje nova godina.
 • Poželeo sam joj srećnu novu godinu.

Da bi smo bili sigurni da ispravno koristimo veliko ili malo slovo kod izraza Nova Godina, treba pratiti pravopisna pravila i koristiti veliko slovo samo kada se označava praznik koji se slavi 1. januara.

Razlika između oblika Nove Godine i Nova godina

Razlika između oblika “Nove Godine” i “Nova godina” je u načinu pisanja početnog slova i završnim slovom u imenici “godina”.

Kada je u pitanju pisanje praznika “Nova godina”, prvo slovo “Nova” piše se malim slovom, dok se druga riječ “godina” piše velikim početnim slovom “G”. Ovaj oblik koristi se kada se referira na sam praznik:

Pravilan oblik Neprihvatljiv oblik
Nova godina je praznik koji se slavi 1. januara. Nova Godina je praznik koji se slavi 1. januara.

Kada se koristi kao ime praznika, oblik “Nova Godina” koristi se s velikim početnim slovom u obje riječi “Nova” i “Godina”.

Pravilan oblik Neprihvatljiv oblik
Sretan Nova Godina! Sretan Nova godina!

U zaključku, pravilno pisanje zavisi o kontekstu u kojem se riječ koristi. Kada se koristi kao praznik, pravilan oblik je “Nova godina”. Kada se koristi kao ime praznika, pravilan oblik je “Nova Godina”.

Kako se koristi i piše Nova Godina

Nova Godina je jedan od najvažnijih praznika koji se proslavlja širom sveta. U Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim zemljama, Nova Godina se proslavlja 1. januara. Iako je naziv praznika isti, način na koji se piše varira u zavisnosti od jezika.

U hrvatskom jeziku se pravilno piše “Nova Godina”. “Nova” se piše sa velikim početnim slovom jer se odnosi na ime praznika, dok se “Godina” piše malim slovom jer se odnosi na rečopisni pojam.

Kako se koristi izraz “Nova Godina”

Izraz “Nova Godina” koristi se za označavanje praznika koji dolazi nakon završetka trenutne godine. Obično se koristi za želje i čestitanje drugima za početak nove godine. Primeri upotrebe mogu biti:

 • Čestitam ti Novu Godinu!
 • Želim ti srećnu Novu Godinu!
 • Proslavljamo Novu Godinu sa prijateljima i porodicom.

Praznične tradicije povodom Nove Godine

Nova Godina ima mnoge praznične tradicije koje variraju širom sveta. U Hrvatskoj, neke od uobičajenih tradicija uključuju:

 1. Pucanje petardi i vatrometa u ponoć kako bi se dočekala Nova Godina.
 2. Odlazak na javne proslave i koncerte.
 3. Sastajanje sa prijateljima i porodicom kako bi se proslavila Nova Godina.
 4. Postavljanje novogodišnjih ukrasa, kao što su jelke i svetleće dekoracije, u domovima.
 5. Organizacija novogodišnjih večera i proslava sa bliskim ljudima.
You might be interested:  Sta Je Bitcoin I Kako Funkcionira

Zaključak

Nova Godina je praznik koji se proslavlja širom sveta, uključujući i Hrvatsku. Važno je znati kako se pravilno piše izraz “Nova Godina” na hrvatskom jeziku, kao i razumeti tradicije koje se povezuju sa ovim praznikom. Bez obzira na to kako odlučite da proslavite Novu Godinu, želimo vam sve najbolje u godini koja dolazi!

Popularni oblici pisanja Nove Godine u različitim tekstovima

Zapisivanje imena i pojmova može biti različito u različitim vrstama tekstova. Evo nekoliko popularnih oblika pisanja Nove Godine u različitim tekstovima:

1. Formalni tekstovi

U formalnim tekstovima, poput novinskih članaka, poslovnih pisama ili akademskih radova, obično se koristi puno ime – Nova Godina.

2. Neformalni tekstovi

U neformalnim ili svakodnevnim tekstovima, kao što su razgovori, poruke ili statusi na društvenim mrežama, često se koriste skraćeni oblici za Nova Godina, kao što su NG ili NG 2022.

3. Naslovi

U naslovima često koristite kapitalizaciju samo prvog slova, pa bi naslov mogao glasiti “Dolazi Nova godina!”.

4. Uloga riječi

Ako se Nova Godina koristi u kontekstu imenovanja praznika, koristit će se velika slova za sve riječi – Nova Godina. Međutim, ako se koristi kao opisni pojam za razdoblje u kojem dolazi nova godina, koristit će se mala slova – nova godina.

5. Kalendar

Kada se Nova Godina piše u kalendarima ili planerima, obično se koristi kratica NG ili samo godina – 2022.

6. Digitalni tekstovi

U digitalnim tekstovima, kao što su e-mailovi ili mrežne stranice, često se koristi kratica NG slijedi godinom – NG 2022.

7. Čestitke

U čestitkama pisanje ovisi o osobnim preferencijama. Možete koristiti bilo koji od gore navedenih oblika pisanja, ovisno o tome što vam se najviše sviđa ili koje smatrate prikladnijim u danom kontekstu.

U konačnici, važno je da se pridržavate pravopisnih i gramatičkih pravila svog jezika i obratite pažnju na kontekst u kojem se koristi Nova Godina.

Primjeri pravilnog i neprikladnog pisanja oblika Nove Godine

U nastavku su primjeri pravilnog i neprikladnog pisanja oblika Nove Godine na hrvatskom jeziku:

Pravilan oblik:

Pravilan oblik:

 • Nova Godina

Neprikladan oblik:

Sljedeći primjeri su neprikladni i neispravni oblici pisanja:

 1. Novagodina
 2. Novagodina
 3. nova godina
 4. Nova godina

Također treba izbjegavati neispravne oblike kao što su:

 • Nova-Godina
 • Nova Godina 2022
 • Nova-Godina-2022

Ispravno se piše “Nova Godina” s velikim početnim slovom i crticom između riječi. Ova forma je najčešće prihvaćena i u skladu s pravilima hrvatskog jezika.

FAQ:

Kako se piše Nova Godina?

Pravilno se piše “Nova Godina” s velikim početnim slovima.

Jesmo li ispravno napisali “Nova godina”?

Ne, ispravan oblik je “Nova Godina” s velikim početnim slovima.

Koji je pravilan oblik za pisanje “novogodišnje”?

Pravilan oblik za pisanje “novogodišnje” je s malim slovom, kao dio imenica koje opisuju događanja i običaje vezane uz Novu Godinu. Primjerice, “novogodišnji blagdani” ili “novogodišnja jelka”.

Jesu li sveobuhvatne priče o ringispilu povezane s novom godinom?

Ne, ringišpil se obično veže uz zabave na vašarima, ali nema specifičnu vezu s Novom Godinom. Priče o ringispilu se mogu javljati i u drugim kontekstima.

Trebamo li pisati “Sretan Božić i Nova Godina” ili “Sretan Božić i sretna Nova Godina”?

Oba oblika su ispravna, ali češće se koristi forma “Sretan Božić i sretna Nova Godina”, gdje se i Božić i Nova Godina odnose na sretne želje.