Kako se piše Nova godina? Savjeti i pravila pisanja

Kako Se Pise Nova Godina

Kako Se Pise Nova Godina

Kada se bliži Nova godina, često se javlja dilema kako ispravno napisati naziv ove svečane praznične noći. Da li se piše Nova godina, Nova Godina ili Nova Godina? U ovom članku donosimo savjete i pravila pisanja imena ove popularne proslave.

Pravilno se piše Nova godina, pri čemu se prva riječ piše velikim početnim slovom, a druga malim slovom. Dakle, značajno je pravilno napisati slovo “g” malim slovom. Ova pravila vrijede i za druge kombinacije u kojima se koristi riječ “nova”, poput izraza nova godišnja noć ili nova godišnja rezolucija.

Međutim, postoje i izuzeci od ovog pravila. U danima kada se bliska Nova godina, kao što su Nova Godina ili Dan Nove godine, pravilno je napisati obje riječi velikim početnim slovima. Ovakvo pisanje ima svrhu naglašavanja važnosti ovih praznika.

Dakle, pamti: Nova godina je obična izreka, dok je Nova Godina specifičan praznik!

Na kraju, važno je naglasiti da se ova pravila pisanja odnose samo na hrvatski jezik. U drugim jezicima, poput engleskog ili njemačkog, mogu postojati druga pravila. Sada kada znate kako se piše Nova godina, možete koristiti ta pravila pri pisanju čestitki, poruka ili objava na društvenim mrežama tokom praznične sezone!

Contents

Pravila pisanja imena blagdana

Pisanje imena blagdana se odnosi na pravila kako pravilno napisati nazive blagdana na hrvatskom jeziku. Evo nekoliko osnovnih pravila:

Pisanje praznika koji sadrže crticu

Kod blagdana koji imaju crticu, poput Nove godine, pravilno je pisati samo prvo slovo prvog dijela blagdana velikim slovom, a sve ostale riječi malim slovom:

 • Nova godina
 • Veliki petak
 • Prvi svibanj

Pisanje imena državnih blagdana

Imena državnih blagdana se također pišu s velikim početnim slovom, bez ikakvih dodatnih ispravki:

 • Dan državnosti
 • Blagdan rada
 • Dan neovisnosti

Pisanje imena vjerskih blagdana

Kod imena vjerskih blagdana, prvo slovo uvijek pišemo velikim slovom:

 • Božić
 • Uskrs
 • Tijelovo
You might be interested:  Što Je Miješani Komunalni Otpad

Pisanje imena pokretnih blagdana

Pokretni blagdani se pišu s velikim početnim slovom, bez ikakvih dodatnih ispravki:

 • Velika Gospa
 • Veliki petak
 • Uskrs

Pisanje imena blagdana s pridjevima

Kod blagdana koji se sastoje od imena i pridjeva koji ga opisuje, oba dijela se pišu s velikim početnim slovom:

 • Mali Božić
 • Sveta Lucija
 • Veliki petak

Pisanje skraćenica blagdana

Ako se blagdani pišu u skraćenom obliku, pravilo je pisati samo prvo slovo s velikim slovom, a ostala slova malim slovom:

 • NG – Nova godina
 • BD – Blagdan rada
 • DR – Dan državnosti

Ova pravila pomažu u pravilnom pisanju blagdana kako bi se sačuvala pravopisna ispravnost i jasnoća. Slijedeći ova pravila, možete pravilno napisati ime bilo kojeg blagdana na hrvatskom jeziku.

Pravilan zapis velikim ili malim početnim slovima

Jedno od pitanja koje se često postavlja je kako se pravilno piše Nova godina – velikim ili malim početnim slovom. Evo nekoliko smjernica koje će vam pomoći da ispravno zapišete ovo ime.

1. Pravopisna pravila

Prema pravopisnim pravilima na hrvatskom jeziku, Nova godina se piše s malim početnim slovom. Izuzetak od ovog pravila može se napraviti kada se ime koristi kao naziv za određeni događaj, na primjer “Doček Nove godine”. U takvim slučajevima, Nova godina se može napisati s velikim početnim slovom.

2. Uobičajena praksa

Uobičajena praksa među govornicima hrvatskog jezika je da se Nova godina piše s malim početnim slovom. Većina medija, uključujući novine, časopise i portale, također koristi malo početno slovo kada piše o ovom prazniku. Također je važno napomenuti da se pridržavanje uobičajene prakse može promijeniti tijekom vremena, pa je uvijek dobro provjeriti najnovije izvore i pravopisna pravila.

3. Savjeti za pisanje

Ako imate nedoumice oko pravilnog pisanja imena Nova godina, evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći:

 • Pišite Nova godina s malim početnim slovom osim ako se nije izričito definirano drugačije.
 • Konzultirajte pravopisni priručnik za dodatne smjernice i primjere.
 • Pratite uobičajenu praksu koju koriste većina govornika hrvatskog jezika i medija.
 • Ako ste nesigurni, provjerite najnovije izvore i pravopisna pravila.

Zaključak

Kada je u pitanju pravilan zapis velikim ili malim početnim slovima, Nova godina se obično piše s malim početnim slovom. Preporučuje se pratiti uobičajenu praksu koju koristi većina govornika hrvatskog jezika i medija. Uvijek je dobro provjeriti pravopisna pravila i najnovije izvore ako imate nedoumica.

Upotreba znakova interpunkcije

1. Točka (.)

Točka se koristi na kraju rečenice kako bi označila njen kraj. Također se koristi kod skraćenica kako bi se označio kraj rečenice.

2. Zarez (,)

Zarez se koristi za razdvajanje dijelova rečenice, nabrajanje elemenata ili označavanje stanki u govoru.

3. Upitnik (?)

Upitnik se koristi na kraju rečenice kako bi označio pitanje.

4. Usporedni znak (=)

Usporedni znak se koristi za označavanje jednakosti ili ekvivalencije između dvije stvari ili pojmova.

5. Dvotočka (:)

Dvotočka se koristi za prikazivanje povezanosti između dvije rečenice ili za označavanje navoda, primjera, ili liste.

6. Tocka-zarez (;)

Tocka-zarez se koristi za razdvajanje dijelova rečenice koji su duži ili složeniji od dijelova koji se razdvajaju zarezom.

7. Visoki uskličnik (!)

Visoki uskličnik se koristi na kraju izraza kako bi označio snažan izraz ili izvikivanje, poput uzbuđenja ili protesta.

8. Nisko uskličnik (_)

Nisko uskličnik se koristi kao zamjena za razmak u riječima ili kao oznaka za pisanje kodiranja u računalnim jezicima.

9. Navodnici (“ ” ili ‘ ’)

Navodnici se koriste za označavanje citata, dijaloga ili posebnih izraza.

10. Kosa crtica (/)

Kosa crtica se koristi za označavanje izbora ili podjele između dvije mogućnosti.

11. Crta (-)

Crta se koristi za označavanje preloma riječi na kraju reda ili za označavanje raspona brojeva, vremena ili datuma.

12. Točka-zarez (.)

Točka-zarez se koristi za označavanje kraćeg prekida u rečenici ili za razdvajanje dužih nabrajanja.

13. Upitnik-uskličnik (?!)

Upitnik-uskličnik se koristi na kraju izraza kada je izraz izrazito pitanje i izvikivanje u isto vrijeme.

14. Navodnici (“ „ ” ”)

14. Navodnici (“ „ ” ”)

Navodnici se koriste za citiranje izreka ili izraza, ili za označavanje posebnih značenja riječi.

You might be interested:  Kako Napisat Molbu Za Posao

15. Zagrada ((), [], {})

Zagrade se koriste za označavanje dodatnih informacija ili objašnjenja koje nisu ključne za razumijevanje rečenice.

16. Razmak ( )

Razmak se koristi za odvajanje riječi i znakova u rečenici kako bi se olakšalo čitanje i razumijevanje teksta.

17. Udvostručeno razmakivanje

Udvostručeno razmakivanje se koristi za označavanje kraja rečenice ili odlomka, kao i za razdvajanje dijelova teksta kako bi se istaknula razlika ili promjena u temi.

18. Tri točke (…)

Tri točke se koriste za označavanje nedovršene rečenice, prekida u tekstu ili za označavanje izostavljanja dijela teksta u citatu.

19. Dugme pitanja (?..)

Dugme pitanja se koristi na kraju rečenice kada se pitanje postavlja sa sumnjičavost ili nedoumicom.

Pravila za pisanje brojeva u nazivima blagdana

Pisanje brojeva u nazivima blagdana može biti prilično zbunjujuće. Evo nekih osnovnih pravila koja treba slijediti:

1. Pisanje brojeva do 10

Brojevi od 1 do 10 se obično pišu slovima u nazivima blagdana. Na primjer, “Prvi svibnja” ili “Deveti kolovoza”.

2. Pisanje brojeva iznad 10

Brojevi iznad 10 se obično pišu brojkama u nazivima blagdana. Na primjer, “25. prosinca” ili “17. svibnja”.

3. Pisanje brojeva kao dijela naziva

Ako broj čini dio naziva blagdana, obično ga treba pisati slovima. Na primjer, “Silazak Duha Svetoga” ili “Tijelovo”.

4. Pisanje rednih brojeva

Redni brojevi se često koriste u nazivima blagdana kako bi označili njihov slijed. Obično se pišu brojkama s točkom na kraju. Na primjer, “Prva sveta pričest” ili “Treći dan Uskrsa”.

5. Korištenje riječi “sveti”, “sveta” ili “sveti”

Kada se koristi uz naziv svetaca, riječ “sveti” može biti napisana kao skraćenica “sv.” s točkom. Na primjer, “Sv. Nikola” ili “Sv. Martin”.

Broj Pisanje
1 jedan
2 dva
3 tri
4 četiri
5 pet

Ukratko, pravilo za pisanje brojeva u nazivima blagdana uključuje korištenje slova za brojeve do 10, brojki za brojeve iznad 10, slova za brojeve koji čine dio naziva i rednih brojeva s točkom na kraju.

Kako se piše Novogodišnja jelka?

Novogodišnja jelka je jedan od najprepoznatljivijih simbola praznika. U Hrvatskoj se piše kao “Novogodišnja jelka”. Postoji nekoliko pravila koja treba slijediti prilikom pisanja ovog izraza.

 1. Prvo pravilo je da se prvo slovo “N” mora pisati velikim slovom. To je zato što je riječ “Novogodišnja” naziv i samo kao takva započinje rečenicu.
 2. Slova “novogodišnja” se pišu malim slovima, osim ako ne započinju rečenicu ili se koriste kao dio nekog imena, na primjer “Novogodišnja jelka u centru grada”.
 3. Riječ “jelka” također počinje malim slovom, osim ako ne počinje rečenicu ili se koristi kao dio imena, na primjer “Jelka u dnevnoj sobi”.

Ovo su pravila pisanja izraza “Novogodišnja jelka” na hrvatskom jeziku. Slijedeći ova pravila osiguravate da svoje pisanje bude točno i gramatički ispravno.

Pravilan zapis izraza “Sretna Nova godina!”

Vrlo je važno pravilno zapisati izraz “Sretna Nova godina!” na hrvatskom jeziku. Evo nekoliko savjeta kako to ispravno učiniti:

1. Veliko slovo na početku izraza

Izraz “Sretna Nova godina!” počinje velikim slovom “S”. Ovo je pravilo kojeg se treba pridržavati prilikom pisanja izraza.

2. Cjelovitost izraza

Izraz “Sretna Nova godina!” treba zapisati u potpunosti, bez skraćenja ili izostavljanja riječi. Ovo je važno kako bi se jasno izrazila želja za srećom i dobrim željama za Novu godinu.

3. Uporaba interpunkcijskih znakova

U izrazu “Sretna Nova godina!” koristimo uzvičnik na kraju rečenice kako bi se jasno izrazila želja i čestitka. Pored toga, koristimo i razmak između riječi i interpunkcijskih znakova kako bi tekst bio čitljiviji i estetski ugodan.

4. Dopuštena varijacija u zapisu

Iako je “Sretna Nova godina!” najčešći i ispravni način zapisivanja izraza, u nekim slučajevima dopuštena je varijacija. Na primjer, možete napisati “Sretne Nove godine!” kako biste čestitali na više godina. Međutim, uvijek se preporučuje pridržavanje klasičnog izraza kako bi se izbjegla nepotrebna zbunjenost ili nesporazumi.

Primjer uporabe izraza “Sretna Nova godina!”

Evo primjera kako se izraz “Sretna Nova godina!” može koristiti u rečenici:

“Dragi prijatelji, želim vam sretnu Novu godinu! Neka vam donese puno ljubavi i zadovoljstva!”

Sada, kada znate kako pravilno zapisati izraz “Sretna Nova godina!”, možete ga koristiti u svojim čestitkama bez brige o greškama u pisanju.

You might be interested:  Kako Izrezati Kurje Oko

Kako se pišu prigodne pjesme i čestitke za Novu godinu?

Novogodišnje pjesme i čestitke su sjajan način da izrazite svoje želje i čestitate Novu godinu svojim voljenima. Evo nekoliko korisnih savjeta kako pisati prigodne pjesme i čestitke za Novu godinu:

1. Prilagodite pjesmu ili čestitku osobi kojoj je namijenjena

Prilikom pisanja pjesma i čestitki za Nova godina, važno je uzeti u obzir osobu kojoj je namijenjena. Pokušajte uključiti stvari koje su je posebno zanimaju ili stvari koje su vam zajedničke kako biste je dodatno razveselili.

2. Koristite rime i stihove

Rime i stihovi često čine prigodne pjesme i čestitke zabavnim i privlačnim. Uklopite rime i stihove u svoje pjesme kako biste ih učinili zanimljivijima i lakšima za pamćenje.

3. Ispričajte priču

Pričanje priče kroz pjesme i čestitke je još jedan način da ih učinite zanimljivima. Možete ispričati priču o prošloj godini, nadi i očekivanjima za novu godinu ili bilo koju drugu temu koja je važna za vas i osobu kojoj pišete.

4. Izrazite iskrene želje

Kada pišete prigodne pjesme i čestitke za Novu godinu, pokušajte izraziti iskrene želje. Možete poželjeti sreću, ljubav, zdravlje ili bilo koju drugu želju koju imate za osobu kojoj pišete.

5. Koristite osobni pristup

Da bi pjesme i čestitke bile posebne, koristite osobni pristup. Uključite sjećanja, trenutke koje ste proveli zajedno i druge stvari koje su vam važne. To će vašu pjesmu ili čestitku učiniti posebnom i unikatnom.

Primjer pjesme za Novu godinu:

Sretan Božić i nova godina,

Neka svjetlost obasja tvoj dom.

Neka ti sreća bude pratnja

Kroz svaki dan koji dolazi.

Neka ti želje postanu stvarnost,

A snovi ispune srce tvoje.

Neka nova godina donese radost,

Ljubav i obilje blagoslova.

Sretan Božić i nova godina!

Primjer čestitke za Novu godinu:
Draga Ivana,

Želim ti sretan Božić i sretnu novu godinu.

Neka ti nova godina donese puno radosti, ljubavi i sreće.

Hvala ti što si bila tu za mene ove godine.

Ljubav i sreća te prate na svakom koraku.

Želim ti sve najbolje u novoj godini i uvijek!

S ljubavlju, Marko

Zanimljivosti i regionalne razlike u pravilima pisanja

Hrvatski jezik ima svoje regionalne razlike u pravilima pisanja izraza “Nova godina”. Ovisno o području i lokalnom govoru, postoje nekoliko varijacija u pravopisu i izgovoru ovog izraza. Evo nekoliko zanimljivosti o regionalnim razlikama:

1. “Nova godina” vs. “Nova godina”

U većem dijelu Hrvatske, uključujući Slavoniju, Dalmaciju i Istru, izraz “Nova godina” piše se velikim slovima, dok se manjim slovima piše u nekim dijelovima Like i Korduna.

2. “Nova godina” vs. “Nova godina”

U većem dijelu Hrvatske, uključujući Slavoniju, Dalmaciju i Istru, izraz “Nova godina” piše se velikim slovima, dok se manjim slovima piše u nekim dijelovima Like i Korduna.

3. Riječ “nova” vs. “Novogodišnje”

U nekim dijelovima Hrvatske, kao što su Zagreb i sjeverna Hrvatska, izraz “Nova godina” često se zamjenjuje s izrazom “Novogodišnje”. Ova zamjena je više stilistička i nema pravopisno značenje.

4. Izgovor

Izgovor izraza “Nova godina” također može varirati ovisno o regiji. Na primjer, u Slavoniji izraz se često izgovara kao “Nova godina”, dok se u Dalmaciji često izgovara kao “Nova godina”. Ove varijacije u izgovoru odražavaju lokalne naglaske i dijalekte.

Ukratko, pravopis i izgovor izraza “Nova godina” mogu varirati ovisno o regiji u Hrvatskoj. Važno je pratiti pravila pravopisa i konsultirati se s lokalnim jezičnim autoritetima kako biste osigurali ispravno pisanje i izgovor ovog izraza.

FAQ:

Kako se točno piše Nova godina?

Nova godina na hrvatskom jeziku piše se velikim početnim slovom, “Nova godina”.

Ima li pravila za pisanje izraza koji se odnose na Novu godinu?

Da, pravilo je da se izrazi koji se odnose na Novu godinu pišu velikim početnim slovom, kao i pridjevi koji se odnose na novogodišnje vrijeme, kao što je “novogodišnji ukrasi”.

Treba li razdvojiti riječi “Nova” i “godina” u izrazu “Nova godina”?

Ne, izraz “Nova godina” se piše spojeno, kao jedna riječ.

Je li ispravno pisati “Nova Godina” umjesto “Nova godina”?

Ne, ispravno je pisati “Nova godina” malim početnim slovom i spojeno.

Mogu li koristiti izraz “novogodišnji” u vezi s drugim praznicima, kao što je Božić?

Ne, izraz “novogodišnji” se odnosi isključivo na Novu godinu, dok se za druge praznike koriste njihovi specifični izrazi, kao što je “božićni” za Božić.