Kako se računa gustoća naseljenosti: savjeti i formule | NazivSajta

Kako Se Računa Gustoća Naseljenosti

Kako Se Računa Gustoća Naseljenosti

Gustoća naseljenosti je mjera koja se koristi za kvantifikaciju broja stanovnika po jedinici površine. Ova mjera nam omogućuje da razumijemo koliko stanovnika živi u određenom području, te nam pomaže u planiranju infrastrukture, resursa i politike razvoja.

Za izračunavanje gustoće naseljenosti, koristimo jednostavnu formulu: broj stanovnika podijeljen s površinom područja. Na primjer, ako je broj stanovnika u području 10 000, a površina područja je 100 km², tada bismo izračunali gustoću naseljenosti kao 10 000 / 100 = 100 stanovnika na kvadratni kilometar.

Ova formula je osnova za izračunavanje gustoće naseljenosti, ali može se prilagoditi za specifične potrebe. Na primjer, u nekim slučajevima može biti korisno izračunati gustoću naseljenosti samo za urbano područje, ili za određene oblasti unutar većih cjelina. U takvim slučajevima, koristimo istu osnovnu formulu, ali s prilagođenim brojem stanovnika i površinom.

Važno je napomenuti da gustoća naseljenosti ne mora uvijek biti jednaka u svim dijelovima područja. Na primjer, gustoća naseljenosti u gradskim središtima može biti mnogo veća nego u ruralnim područjima. Ovo je zbog razlika u populaciji i gustoći infrastrukture. Stoga, prilikom izračunavanja gustoće naseljenosti, važno je uzeti u obzir ove varijacije.

Uz to, gustoća naseljenosti može biti korisna mjera prilikom planiranja urbanog razvoja, prometa i zaštite okoliša. Na primjer, ako je gustoća naseljenosti u nekom gradu iznimno visoka, to može značiti da je potrebno uložiti dodatne napore u poboljšanje prometne infrastrukture i pristupačnosti. S druge strane, ako je gustoća naseljenosti niska u ruralnim područjima, to može ukazivati na potrebu za ulaganjem u ruralni razvoj i povećanje dostupnosti usluga.

Kako se računa gustoća naseljenosti

Gustoća naseljenosti je mjera koja pokazuje koliko ljudi živi na određenom području. Izračunava se kao odnos broja stanovnika na površinu tog područja.

Da biste izračunali gustoću naseljenosti, slijedite sljedeće korake:

 1. Izračunajte površinu područja: Da biste to učinili, pomnožite duljinu i širinu područja. Izračunajte površinu u istim jedinicama kao i duljina i širina.

 2. Izračunajte broj stanovnika: Dobijte podatke o broju stanovnika s tog područja. Ovisno o izvoru podataka, možda ćete trebati uzeti u obzir samo stalno stanovništvo ili sveukupno stanovništvo.

 3. Izračunajte gustoću naseljenosti: Podijelite broj stanovnika s površinom područja. Dobijena brojka bit će gustoća naseljenosti izražena u ljudima po jedinici površine (npr. ljudi po kvadratnom kilometru).

Primjerice, ako imate područje veličine 1000 kvadratnih kilometara i na tom području živi 50 000 ljudi, ćete dobiti gustoću naseljenosti od 50 ljudi po kvadratnom kilometru.

Važno je napomenuti da gustoća naseljenosti može varirati ovisno o različitim faktorima poput područja, populacije i gustoće gradnje. Stoga se koristi kako bi se dobio opći uvid u broj ljudi koji žive na nekom području.

Definicija gustoće naseljenosti

Gustoća naseljenosti je mjera koja se koristi za određivanje koliko ljudi živi na određenoj površini. Ova mjera se koristi kao indikator populacijske koncentracije u određenoj regiji ili zemlji.

You might be interested:  Kako Se Crta Medo

Da bi se izračunala gustoća naseljenosti, potrebno je podijeliti ukupan broj stanovnika u regiji ili zemlji s površinom na kojoj se ti stanovnici nalaze.

Postoje različite formule za izračun gustoće naseljenosti, ali najčešća je:

Gustoća naseljenosti =

Gustoća naseljenosti se obično izražava kao broj stanovnika po kvadratnom kilometru (stanovnika/km²), ali može se izražavati i u drugim jedinicama, kao što su stanovnika po kvadratnom metru (stanovnika/m²).

Visoka gustoća naseljenosti upućuje na to da je područje gusto naseljeno, što može rezultirati većim izazovima u vezi s prometom, urbanim planiranjem i općenito upravljanjem resursima. Niska gustoća naseljenosti, s druge strane, sugerira rijetko naseljene regije koje mogu imati posebne potrebe i izazove.

Gustoća naseljenosti može se koristiti za usporedbu različitih regija i zemalja te pružiti uvid u organizaciju ljudskog života na određenom prostoru.

Važnost mjerenja gustoće naseljenosti

Gustoća naseljenosti je važan pokazatelj koji omogućava analizu raspodjele stanovništva na određenom teritoriju. Mjerenje gustoće naseljenosti pomaže u razumijevanju koliko ljudi živi na određenoj površini i kako se stanovništvo raspoređuje unutar tog područja.

Mjerenje gustoće naseljenosti omogućava nam stvaranje slika o različitim aspektima stanovništva, kao što su pristup uslugama, infrastrukturi, obrazovanju i zdravstvenim ustanovama. Pomaže nam razumjeti kako su ljudi raspoređeni na područje, što može biti od velike važnosti pri planiranju prostornog razvoja, izgradnji infrastrukture i pružanju odgovarajućih usluga stanovništvu.

Gustoća naseljenosti također može biti korisna u donošenju odluka u vezi s upravljanjem prirodnim resursima i zaštitom okoliša. Omogućava nam razumijevanje kakav je utjecaj određenog broja ljudi na određenoj površini i može pomoći u očuvanju prirodnih ekosustava.

Primjer primjene mjerenja gustoće naseljenosti

Jedan od primjera primjene mjerenja gustoće naseljenosti je planiranje prometne infrastrukture. Mjerenje gustoće naseljenosti omogućava identifikaciju područja s većim brojem stanovnika, što može utjecati na potrebu za izgradnjom ili proširenjem prometnih mreža. Na temelju tih podataka, moguće je odrediti prioritete u izgradnji cesta, željeznica i drugih vrsta prometne infrastrukture kako bi se osiguralo učinkovito kretanje stanovništva.

Kako se mjeri gustoća naseljenosti?

Gustoća naseljenosti se mjeri kao broj stanovnika podijeljen s površinom teritorija. Najčešće se izražava kao broj stanovnika po četvornom kilometru ili po četvornom metru, ovisno o raspravljanom području. Primjerice, ako je neko područje naseljeno s 1000 stanovnika na površini od 10 kvadratnih kilometara, gustoća naseljenosti će biti 100 stanovnika po kvadratnom kilometru.

Mjerenje gustoće naseljenosti nije samo statistički pokazatelj, već i alat koji pomaže u razumijevanju različitih sociogeografskih aspekata jednog područja. Razumijevanje i analiza gustoće naseljenosti omogućava donošenje informiranih odluka o lokalnom razvoju, odnosno planiranju prostora i provedbi politika koje će pridonijeti kvaliteti života stanovnika na određenom području.

Savjeti za izračunavanje gustoće naseljenosti

Savjeti za izračunavanje gustoće naseljenosti

 • Kako bi izračunali gustoću naseljenosti određenog područja, potrebno je znati ukupan broj stanovnika tog područja i površinu na kojoj se nalazi.
 • Podaci o ukupnom broju stanovnika mogu se dobiti iz popisivanja stanovništva ili prema podacima o registriranim stanovnicima.
 • Površina područja može se dobiti korištenjem geografskih informacijskih sustava (GIS) ili prema statističkim podacima o površini jedinica lokalne samouprave.

Za izračunavanje gustoće naseljenosti koristi se formula:

Gustoća naseljenosti = broj stanovnika / površina područja

Rezultat će biti izražen u broju stanovnika po kvadratnom kilometru (stanovnika/km²).

Na primjer, ukoliko se na određenom području nalazi 1000 stanovnika, a površina tog područja iznosi 10 km², gustoća naseljenosti će biti:

Gustoća naseljenosti = 1000 / 10 = 100 stanovnika/km²

Gustoća naseljenosti se koristi kako bi se dobila informacija o broju stanovnika koji žive na određenoj površini. Ova informacija je korisna za planiranje infrastrukture, pružanje usluga stanovništvu, kao i za istraživačke i statističke svrhe.

You might be interested:  Kako Izbrisati Facebook Na Mobitelu

Formula za izračunavanje gustoće naseljenosti

Gustoća naseljenosti je mjera koja opisuje koliko je ljudi naseljeno na određenoj površini. Ova mjera pomaže nam shvatiti koliko je gusto naseljeno određeno područje i koliko prostora svaka osoba ima na raspolaganju.

Formula za izračunavanje gustoće naseljenosti je:

Gustoća naseljenosti = Broj stanovnika / Površina (u km²)

Da biste izračunali gustoću naseljenosti, trebate znati koliko stanovnika živi na određenom području i koliko iznosi površina tog područja. Broj stanovnika možete pronaći u popisu stanovništva, a površinu možete pronaći na karti ili u statističkim podacima.

Nakon što prikupite te informacije, podijelite broj stanovnika s površinom kako biste dobili gustoću naseljenosti. Rezultat će biti izražen u osobi po kvadratnom kilometru.

Evo primjera kako izračunati gustoću naseljenosti:

 1. Prikupite podatke o broju stanovnika i površini područja.
 2. Podijelite broj stanovnika s površinom područja. Na primjer, ako imate 1000 stanovnika i površina je 10 km², podijelite 1000 sa 10 da biste dobili gustoću naseljenosti od 100 osoba po kvadratnom kilometru.

Gustoća naseljenosti se često koristi u urbanom planiranju, geografiji, demografiji i drugim poljima koja se bave proučavanjem ljudskog naselja i prostora. Ova formula nam pomaže bolje razumjeti raspodjelu stanovništva i analizirati prostorni utjecaj naseljenosti.

Važno je napomenuti da gustoća naseljenosti može varirati u različitim regijama i zemljama, ovisno o prirodnom okruženju, urbanom planiranju i ekonomskim uvjetima.

Napomena: Pri izračunavanju gustoće naseljenosti, važno je koristiti iste mjerne jedinice za broj stanovnika i površinu. Na primjer, ako broj stanovnika izračunate na temelju popisa stanovništva u metropolitanskom području, trebali biste koristiti površinu tog područja izraženu u kvadratnim kilometrima.

Formula za izračunavanje gustoće naseljenosti omogućuje nam kvantitativnu analizu naseljenosti i pruža nam uvid u gustoću naseljenosti različitih područja. Ova informacija može biti korisna u različitim kontekstima, uključujući urbanističko planiranje, sociologiju, ekonomiju i politiku.

Podaci potrebni za izračunavanje gustoće naseljenosti

Gustoća naseljenosti je broj stanovnika po jedinici površine. Kako biste izračunali gustoću naseljenosti, potrebni su vam sljedeći podaci:

 • Broj stanovnika: Potrebno je znati ukupan broj stanovnika u naselju, regiji ili državi koju želite analizirati. Ove podatke obično možete pronaći u popisima stanovništva ili statističkim godišnjacima.
 • Površina: Također je važno imati podatke o površini naselja, regije ili države. Površinu možete dobiti iz geografskih karata ili službenih izvora kao što su statistički zavodi ili općinske uprave.

Imajte na umu da je važno koristiti jedinice koje su konzistentne i da se podaci odnose na isti vremenski period kako bi izračun bio točan. Nakon što dobijete ove podatke, možete koristiti formulom za izračunavanje gustoće naseljenosti:

Gustoća naseljenosti = Broj stanovnika / Površina

Formulu koristite tako da podijelite ukupan broj stanovnika s površinom. Rezultat će biti gustoća naseljenosti izražena u broju stanovnika po kvadratnom metru, kilometru ili nekoj drugoj jedinici površine.

Gustoća naseljenosti je korisna mjera koja nam pomaže razumjeti koliko je naseljeno određeno područje. Ovaj podatak je važan za urbanističko planiranje, prometni sustav, pružanje usluga stanovništvu i donošenje raznih političkih odluka.

Primjer izračunavanja gustoće naseljenosti

Primjer 1:

 • Broj stanovnika u naselju: 5000
 • Površina naselja: 4 km2

Za izračunavanje gustoće naseljenosti koristimo formulu:

Gustoća naseljenosti = Broj stanovnika / Površina naselja

U našem primjeru, kada zamijenimo vrijednosti u formulu, dobivamo:

Gustoća naseljenosti = 5000 / 4 km2

Gustoća naseljenosti = 1250 stanovnika/km2

Dakle, u ovom primjeru gustoća naseljenosti iznosi 1250 stanovnika po kvadratnom kilometru.

Primjer 2:

 • Broj stanovnika u naselju: 8000
 • Površina naselja: 2 km2
You might be interested:  Kako Se U Prometu Na Cesti Čitaju Prometni Znakovi

U ovom primjeru, koristimo istu formulu:

Gustoća naseljenosti = Broj stanovnika / Površina naselja

Zamjenjujemo vrijednosti u formulu:

Gustoća naseljenosti = 8000 / 2 km2

Gustoća naseljenosti = 4000 stanovnika/km2

Stoga, u ovom primjeru gustoća naseljenosti iznosi 4000 stanovnika po kvadratnom kilometru.

Usporedba gustoće naseljenosti različitih regija

Gustoća naseljenosti je mjerilo koliko ljudi živi na određenom području. Da bismo usporedili gustoću naseljenosti različitih regija, moramo uzeti u obzir broj stanovnika i površinu tih regija. Postoje nekoliko faktora koje treba uzeti u obzir prilikom usporedbe gustoće naseljenosti, poput urbanih i ruralnih područja, geografskih karakteristika, dostupnosti resursa i infrastrukture. U nastavku su prikazane neke metode za usporedbu gustoće naseljenosti različitih regija:

1. Broj stanovnika

Jedan od najjednostavnijih načina usporedbe gustoće naseljenosti je usporedba broja stanovnika u različitim regijama. Regija s većim brojem stanovnika ima tendenciju da ima veću gustoću naseljenosti.

2. Površina

Površina regije također ima važnu ulogu u usporedbi gustoće naseljenosti. Regija s manjom površinom, ali većim brojem stanovnika, ima veću gustoću naseljenosti u usporedbi s regijom veće površine s manjim brojem stanovnika.

3. Urbana i ruralna područja

Također je važno uzeti u obzir razliku između urbanih i ruralnih područja prilikom usporedbe gustoće naseljenosti. Urbana područja obično imaju veću gustoću naseljenosti zbog koncentracije stanovništva u gradovima, dok su ruralna područja manje gusto naseljena.

4. Geografske karakteristike

Neki dijelovi zemlje mogu imati prirodne prepreke za naseljavanje, poput planina, rijeka ili pustinje. To može rezultirati nižom gustoćom naseljenosti u tim regijama, čak i ako imaju veći broj stanovnika.

5. Infrastruktura

5. Infrastruktura

Razvijena infrastruktura, poput cesta, željeznica, škola, bolnica i drugih javnih objekata, može utjecati na gustoću naseljenosti. Regije s dobro razvijenom infrastrukturom obično imaju veću gustoću naseljenosti u usporedbi s regijama koje su manje razvijene.

Primjer usporedbe gustoće naseljenosti različitih regija:

Regija Površina (km2) Broj stanovnika Gustoća naseljenosti (stanovnika/km2)
Grad Zagreb 641 790,017 1,231
Splitsko-dalmatinska županija 4549 454,798 100
Ličko-senjska županija 5353 50,927 9

U primjeru iznad možemo vidjeti da Grad Zagreb ima najveću gustoću naseljenosti s 1,231 stanovnika po kvadratnom kilometru, dok Ličko-senjska županija ima najmanju gustoću naseljenosti s 9 stanovnika po kvadratnom kilometru. Splitsko-dalmatinska županija ima gustoću naseljenosti od 100 stanovnika po kvadratnom kilometru.

FAQ:

Kako se računa gustoća naseljenosti?

Gustoća naseljenosti se računa kao odnos broja stanovnika naselja i površine naselja. Da biste izračunali gustoću naseljenosti, podijelite broj stanovnika naselja s površinom naselja. Kao rezultat dobivate broj stanovnika po kvadratnom kilometru ili nekoj drugoj jedinici površine.

Koje su preporučene jedinice za izvještavanje gustoće naseljenosti?

Uobičajena jedinica za izvještavanje gustoće naseljenosti je broj stanovnika po kvadratnom kilometru (stan/stan km2). Međutim, možete koristiti i druge jedinice površine, poput hektara, četvornih metara ili milja kvadratnih, ako je prikladnije za vašu analizu.

Koje su praktične primjene izračuna gustoće naseljenosti?

Praktične primjene izračuna gustoće naseljenosti uključuju analizu urbanih područja, planiranje gradnje infrastrukture, praćenje promjena u naseljenosti tijekom vremena, istraživanje socioloških trendova te pružanje osnovnih podataka za urbanističko planiranje i političke odluke.

Koje su prednosti i ograničenja izračuna gustoće naseljenosti?

Prednosti izračuna gustoće naseljenosti uključuju jednostavnost izračuna, mogućnost usporedbe naselja različitih veličina te pružanje osnovnih podataka u analizi urbanog razvoja. Ograničenja uključuju mogućnost iskrivljavanja rezultata ako se ne uzme u obzir ruralno stanovništvo, razlike u gustoci unutar naselja, te nedostatak konteksta kada se promatraju samo brojevi bez dodatnih informacija o infrastrukturi i kvaliteti života.

Kako se računa gustoća naseljenosti?

Gustoća naseljenosti se računa dijeljenjem ukupnog broja stanovnika nekog područja s površinom tog područja.