Kako se radi obračun plaće - Vodič i saveti | Naziv sajta

Kako Se Radi Obračun Plaće

Kako Se Radi Obračun Plaće

Obračun plaće je jedan od najvažnijih koraka u procesu poslovanja svake kompanije. Tačan obračun i isplata plaće zaposlenima je ključna u održavanju zadovoljstva i motivacije zaposlenih. Međutim, proces obračuna plaće može biti kompleksan i zahteva znanje o zakonima i propisima koji regulišu ovu oblast. U ovom vodiču pružamo vam sve potrebne informacije i savete kako biste pravilno izračunali i isplatili plate vašim zaposlenima.

Za početak, važno je razumeti osnovne elemente obračuna plaće. To uključuje bruto zaradu, koja je ukupan iznos koji zaposleni zarađuje pre odbijanja poreza i doprinosa. Nakon toga dolazi do odbijanja poreza i doprinosa, koji se plaćaju državi i osiguravaju socijalna prava zaposlenih. Konačno, neto zarada je iznos koji ostaje zaposlenom nakon odbijanja svih poreza i doprinosa.

Pored navedenih elemenata, postoji i niz drugih faktora koji mogu uticati na obračun plaće. To uključuje dodatke kao što su regres, topli obrok, dnevnice, kao i poreze na prihode od bonusa ili nagrada. Važno je razumeti sve ove elemente kako biste pružili tačne informacije i izbegli moguće greške prilikom obračuna plaće.

U našem vodiču ćemo vam pružiti detaljne informacije o svakom od ovih elemenata, kao i korisne savete i preporuke kako biste pravilno izračunali i isplatili plate. Takođe ćemo vam pružiti informacije o zakonima i propisima koji regulišu obračun plaća kako biste bili sigurni da postupate u skladu sa zakonom.

Napomena: Obračun plaće je odgovoran zadatak i svaka greška može imati ozbiljne posledice po vašu kompaniju. Uvek je preporučljivo konsultovati stručnjake ili koristiti softver za obračun plaća kako biste bili sigurni da sve radite ispravno.

Kako se vrši obračun plaće – Vodič i korisni saveti

1. Priprema za obračun plaće

Da biste uspešno izvršili obračun plaće, potrebno je da pripremite sledeće:

 • Kopiju radnog ugovora sa svakim zaposlenim
 • Pristup relevantnim zakonima i propisima koji se odnose na obračun plaće
 • Sva potrebna dokumenta za svakog zaposlenog, uključujući podatke o radnom vremenu, naknadama, bonusima itd.
 • Pregled radnog vremena za svakog zaposlenog u određenom obračunskom periodu

2. Izračunavanje bruto plate

Prvi korak u obračunu plate je izračunavanje bruto plate za svakog zaposlenog. To se radi na osnovu osnovne zarade, kao i svih dodataka kao što su bonusi, naknade, porezi itd.

3. Određivanje poreza i doprinosa

Nakon izračunavanja bruto plate, potrebno je odrediti poreze i doprinose koje treba odbiti od bruto zarade. To uključuje porez na dohodak, doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje, kao i eventualne druge poreske obaveze.

4. Proračunavanje neto plate

Konačan korak u obračunu plate je proračunavanje neto plate, što je iznos koji zaposleni stvarno dobija na svoj račun. Ovo se radi oduzimanjem svih poreza i doprinosa od bruto plate.

5. Isplata plate

Nakon finalizacije obračuna, plata se dodeljuje zaposlenima u skladu sa dogovorenim uslovima isplate. To može uključivati direktnu uplatu na bankovni račun ili isplatu gotovine, u zavisnosti od politike preduzeća.

Prilikom obračuna plate, važno je biti precizan i pažljiv kako biste osigurali tačnost i pravilnu isplatu zarada zaposlenima. Takođe je korisno redovno ažurirati podatke o radnicima i pravilno prilagoditi iznose poreza i doprinosa u skladu sa promenama zakona.

Kako obračunati osnovnu platu?

Obračunavanje osnovne plate podrazumeva računanje iznosa koji zaposleni prima kao osnovnu zaradu za određeni period, najčešće mesečno. Osnovna plata se obično sastoji od fiksnog dela zarade koji nije povezan s rezultatima rada zaposlenog.

You might be interested:  Kako Aktivirati Internet Dan Simpa

Da biste obračunali osnovnu platu, sledite sledeće korake:

 1. Odredite osnovicu za obračun plata: Da biste izračunali osnovnu platu, prvo morate odrediti osnovicu za obračun plata. Osnovica se određuje na osnovu zakonskih propisa, kolektivnog ugovora ili dogovora s poslodavcem.
 2. Izračunajte osnovnu platu: Osnovna plata se izračunava množenjem osnovice sa koeficijentom koji zavisi od radnog mesta, radnog iskustva i drugih faktora. Na primer, ako je osnovica 10.000 HRK i koeficijent za određeno radno mesto iznosi 1,5, osnovna plata će biti 15.000 HRK.
 3. Dodajte dodatke na osnovnu platu: Uz osnovnu platu, zaposleni može imati i dodatke koji se dodaju na osnovnu platu. To mogu biti dodaci za noćni rad, prekovremeni rad, rad vikendom, praznicima itd. Dodaci se često izračunavaju kao procenat od osnovne plate.
 4. Oduzmite poreze i doprinose: Na osnovu iznosa osnovne plate i dodataka, obračunajte poreze i doprinose koji se oduzimaju od bruto iznosa. Porezi i doprinosi zavise od zakonskih propisa i mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje i visine zarade.

Važno je napomenuti da je obračunavanje osnovne plate složen proces koji zahteva poznavanje zakonskih propisa i pravila vezanih za obračun zarada. Uvek se konsultujte s nadležnim stručnjacima ili koristite specijalizirane softverske alate kako biste bili sigurni da je obračun ispravan i zakonit.

Kako izračunati dodatke na platu?

Dodaci na platu su dodatne isplate koje se vrše uz osnovnu platu zaposlenog. Oni mogu biti u obliku bonusa, naknada za prekovremeni rad, dodatka za rad u smenama, jubilarnih nagrada i drugih beneficija koje zaposleni dobija uz redovnu platu.

1. Bonusi

Isplate bonusa mogu biti različite i zavise od politike kompanije. Obično se bonusi određuju na osnovu ostvarenih rezultata i postignutih ciljeva. Na primer, ako zaposleni ostvari određenu prodaju ili donese nove klijente, može dobiti bonus u visini određenog procenta od ostvarenih rezultata.

2. Naknade za prekovremeni rad

U slučaju da zaposleni radi prekovremeno, odnosno prelazi broj radnih sati definisanih radnim vremenom, ima pravo na naknadu za prekovremeni rad. Visina naknade za prekovremeni rad se definiše ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom, i obično se isplaćuje uvećanoj stopi u odnosu na regularnu platu.

3. Dodatak za rad u smenama

Zaposleni koji radi u smenama, odnosno u vreme koje je van redovnog radnog vremena, može imati pravo na dodatak za rad u smenama. Ovaj dodatak se takođe definiše ugovorom o radu i može biti određen u procentima ili fiksnim iznosima koji se dodaju na osnovnu platu.

4. Jubilarne nagrade

Jubilarne nagrade su dodaci na platu koje se dodeljuju zaposlenima povodom postizanja određenog broja godina radnog staža u kompaniji. Ovi dodaci mogu biti ukazivanje na zahvalnost za dugogodišnju vernost i predstavljaju nagradu za lojalnost zaposlenog.

5. Ostale beneficije

5. Ostale beneficije

Pored navedenih dodataka, zaposleni može imati pravo i na druge beneficije koje kompanija pruža. To mogu biti dodatni dani odmora, plaćeni odmor ili putovanja, bonusi za postignute rezultate tima, beneficije za obrazovanje i slično. Visina i vrsta ovih beneficija zavise od politike kompanije i mogu biti različite u svakom slučaju.

U svakom slučaju, da bi se izračunali dodaci na platu, potrebno je uzeti u obzir ugovor o radu, kolektivni ugovor ili internu politiku kompanije koja definiše visinu i uslove isplate dodataka.

Kako obračunati poreze i doprinose?

Porezi i doprinosi su obavezni za plaćanje i predstavljaju zakonske obaveze poslodavca prema državi. Evo koraka koje treba slijediti za obračun poreza i doprinosa:

 1. Izračunaj bruto plaću: Prvi korak je izračun bruto plaće zaposlenog. Bruto plaća obično uključuje osnovnu plaću, dodatke, bonuse itd.
 2. Izračunaj doprinose: Nakon izračuna bruto plaće, morate odrediti iznos doprinosa na plaću. Ovi doprinosi uključuju doprinose za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje, nezaposlenost itd.
 3. Izračunaj poreze: Nakon što izračunate doprinose, slijedi izračun poreza na plaću. Porezi mogu uključivati porez na dohodak, prirez, porez na dobit itd.
 4. Zaokruživanje i isplata neto plaće: Konačni korak je isplata neto plaće zaposlenom. Neto plaća je iznos koji ostaje nakon odbitka poreza i doprinosa od bruto plaće.

Važno je napomenuti da su porezi i doprinosi regulirani zakonom i da se iznos poreza i doprinosa može razlikovati ovisno o pravnim propisima vaše države. Stoga je važno proučiti zakone o porezima i doprinosima kako biste bili sigurni da pravilno obračunate i isplatite poreze i doprinose.

Kako obračunati naknadu za rad u prekovremenim satima?

Kada zaposlenik radi prekovremeno, tj. radno vrijeme koje prelazi propisanu maksimalnu dnevnu ili tjednu normu, poslodavac je dužan isplatiti naknadu za prekovremeni rad.

Postoji nekoliko načina na koje se može obračunati naknada za rad u prekovremenim satima. Najčešći načini su:

 1. Povećanje satnice: Poslodavac može povećati satnicu za određeni postotak za svaki prekovremeni sat koji zaposlenik radi. Na primjer, ako je satnica 100 kuna, a poslodavac poveća satnicu za 50%, zaposlenik će za svaki prekovremeni sat dobiti 150 kuna.
 2. Dodatna isplata: Poslodavac može zaposleniku isplatiti određeni iznos po satu koji prelazi propisanu normu. Na primjer, ako je propisana dnevna norma 8 sati i zaposlenik radi 10 sati, poslodavac može mu isplatiti dodatnih 20 kuna po satu koji prelazi normu.
 3. Slobodni dani: Umjesto isplate novčane naknade, poslodavac može zaposleniku omogućiti slobodne dane koji se obračunavaju na temelju broja prekovremenih sati koje je zaposlenik radio. Svaki prekovremeni sat može se pretvoriti u određeni broj slobodnih dana.
You might be interested:  Kako Spojiti Maxtv To Go Na Smart Tv

Važno je napomenuti da svaka zemlja ima svoje zakone i propise koji reguliraju obračun naknade za prekovremeni rad. Stoga je važno konzultirati se s odvjetnikom ili stručnjakom za radno pravo kako biste bili sigurni da pravilno obračunate naknadu za rad u prekovremenim satima u skladu s važećim zakonodavstvom.

Tablica u nastavku prikazuje primjer obračuna prekovremenih sati:

Datum Radno vrijeme Prekovremeno radno vrijeme Naknada
01.01.2022. 8 sati 2 sata +
02.01.2022. 8 sati 3 sata +
03.01.2022. 8 sati 1 sat +

Legenda: + – način obračuna naknade za prekovremeno radno vrijeme.

Kako obračunati regres za godišnji odmor?

Regres za godišnji odmor je jednokratni novčani iznos koji poslodavac isplaćuje radniku kao doprinos za njegovo korišćenje godišnjeg odmora. Evo kako možete obračunati regres za godišnji odmor:

 1. Proverite zakonske propise: Prvo treba da se informišete o važećim zakonima i kolektivnim ugovorima u vezi sa regresom za godišnji odmor u vašoj zemlji.
 2. Utvrđivanje osnovice: Osnovica za obračun regresa može biti fiksna suma ili procenat od prosečne zarade. Prosečna zarada se najčešće računa na osnovu zarada isplaćenih u prethodnih 12 meseci ili na drugi način koji je propisan zakonom.
 3. IZračunavanje regresa za radnike sa punim radnim vremenom: Za radnike sa punim radnim vremenom, regres se obično izračunava množenjem osnovice sa brojem dana godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo.
 4. Izračunavanje regresa za radnike sa kraćim radnim vremenom: Za radnike sa kraćim radnim vremenom, regres se može izračunati proporcionalno osnovici, u skladu sa ugovorenim radnim vremenom.
 5. Računanje poreza i doprinosa: Kada izračunate iznos regresa, treba da proverite da li je potrebno oduzeti poreze i doprinose sa bruto iznosa regresa, u skladu sa važećim propisima.
 6. Isplata regresa radnicima: Kada ste izračunali neto iznos regresa, treba da isplatite taj iznos radniku u skladu sa ugovorenim rokovima isplate zarade.

Važno je da se pridržavate zakonskih propisa i kolektivnih ugovora prilikom obračuna regresa za godišnji odmor. Ukoliko niste sigurni u postupak ili želite dodatne informacije, najbolje je da se konsultujete sa stručnjakom ili koristite usluge knjigovođe koji će vam pomoći da pravilno obračunate regres za godišnji odmor.

Kako obračunati božićnicu i uskrsnicu?

Kako obračunati božićnicu i uskrsnicu?

Za mnoge radnike božićnica i uskrsnica predstavljaju dodatne prihode u toku godine. U nastavku su navedeni koraci koji se obično prate prilikom obračuna božićnice i uskrsnice u većini kompanija.

Korak 1: Utvrđivanje visine božićnice i uskrsnice

Prvi korak je utvrditi visinu božićnice i uskrsnice koju poslodavac planira isplatiti zaposlenima. Ova suma može biti fiksna ili se može odrediti na osnovu procenata od mesečne zarade ili radnog staža.

Korak 2: Definisanje uslova za isplatu

Da bi zaposleni bio eligible za isplatu božićnice i uskrsnice, poslodavac može zahtevati da radnik ima određeni broj meseci staža ili da je zaposlen u kompaniji u određenom periodu. Takođe, može postojati i određeni uslov za dostizanje visine zarade ili ocene u roku za dobijanje bonusa.

Korak 3: Obaveštavanje zaposlenih

Poslodavac bi trebao jasno i blagovremeno obavestiti zaposlene o visini i uslovima za isplatu božićnice i uskrsnice. Ovo može biti putem internog obaveštenja, e-pošte ili sastanka sa zaposlenima.

Korak 4: Obračunavanje božićnice i uskrsnice

Prilikom obračuna božićnice i uskrsnice, poslodavac mora zapamtiti da ovi bonusi nisu deo redovne plate i da mogu biti oporezovani prema lokalnim poreskim zakonima. Prilikom obračuna, mogu se koristiti standardni postupci obračuna zarade ili se može koristiti poseban postupak samo za obračun božićnice i uskrsnice.

Korak 5: Isplata božićnice i uskrsnice

Kada je obračun završen, poslodavac mora planirati isplatu božićnice i uskrsnice. Obično se ovi bonusi isplaćuju u decembru (za božićnicu) i u proleće (za uskrsnicu). Isplata se može izvršiti zajedno sa redovnom platom ili u odvojenom terminu, u zavisnosti od prakse poslodavca.

Obracunavanje božićnice i uskrsnice može biti složen proces, ali pridržavanje jasnih koraka i pravila može olakšati ovaj postupak poslodavcima.

Kako postupiti sa isplatama u slučaju odsustva zaposlenog?

Kada se zaposleni nalazi na odsustvu, postoji nekoliko situacija u vezi sa isplatama koje treba razmotriti.

You might be interested:  Kako Spremiti Kaki Za Zimu

1. Bolovanje

Ukoliko zaposleni zbog zdravstvenih razloga odsustvuje sa posla zbog bolovanja, isplate se vrše na sledeći način:

 • Za prvih 42 dana odsustva, isplaćuje se puna zarada zaposlenog;
 • Nakon 42 dana, isplata se vrši u iznosu 70% zarade zaposlenog, a preostalih 30% isplaćuje nadležni zdravstveni fond.

2. Privremena sprečenost za rad

Ako zaposleni privremeno ne može da obavlja svoje radne zadatke iz opravdanih razloga koji nisu vezani za zdravstvene probleme, isplate se vrše na sledeći način:

 • Za prvih 30 dana odsustva, isplaćuje se puna zarada zaposlenog;
 • Nakon 30 dana, isplata se vrši u iznosu 70% zarade zaposlenog, a preostalih 30% isplaćuje nadležni fond za zapošljavanje.

3. Odsustvo bez odobrenja

U slučaju da zaposleni neopravdano izostane sa posla, isplate se obustavljaju za taj period odsustva. Nakon povratka na posao, zaposleni može biti sankcioniran ili mu se može uručiti opomena u zavisnosti od pravila i politike kompanije.

U svakom slučaju odsustva zaposlenog, bitno je da se isplate vrše u skladu sa zakonskim propisima i unapred definiranim pravilima kompanije. Redovna komunikacija između poslodavca i zaposlenog u vezi sa isplatama je ključna kako bi se izbegle nesporazumi i mogući problemi.

Kako vršiti obračun doprinosa za druge vrste prihoda?

Vršenje obračuna doprinosa za druge vrste prihoda može biti nešto složenije nego za redovne prihode kao što su plata ili honorar. U ovom vodiču ćemo vam objasniti kako pravilno obračunavati doprinose za druge vrste prihoda.

1. Identifikacija vrste prihoda

Prvi korak u obračunu doprinosa za druge vrste prihoda je identifikacija vrste prihoda. Uobičajene vrste prihoda koje se obračunavaju su:

 • Autorski ugovori
 • Iznajmljivanje imovine
 • Kapitalni dobitak
 • Nagrade i stipendije

2. Određivanje relevantnih zakona

Nakon identifikacije vrste prihoda, trebate utvrditi koje zakone i propise morate primeniti prilikom obračuna doprinosa. Za svaku vrstu prihoda mogu postojati posebne odredbe i propisi koji trebaju biti uzeti u obzir prilikom obračuna doprinosa.

3. Izračunavanje doprinosa

Kada imate jasno definisane zakone i propise koji se primenjuju na vašu vrstu prihoda, možete pristupiti izračunavanju doprinosa. Izračunavanje doprinosa može biti različito za svaku vrstu prihoda, ali općenito se može izvesti na sljedeći način:

 1. Odredite osnovicu za doprinose, koja se može razlikovati ovisno o vrsti prihoda.
 2. Utvrđivanje stopa doprinosa koje moraju biti plaćene na osnovicu. Ove stope se također mogu razlikovati ovisno o vrsti prihoda.
 3. Množenje osnovice sa stopama doprinosa da biste dobili ukupan iznos doprinosa koji treba platiti.

4. Prijavljivanje i plaćanje doprinosa

Nakon što ste izračunali iznos doprinosa, trebate ih prijaviti nadležnim organima i izvršiti plaćanje. Ovi koraci se obično provode putem elektronskog sistema, kao što je e-porezna, gde prijavljujete obračunate doprinose i vršite njihovo plaćanje.

U slučaju da imate pitanja ili nesigurnosti u vezi obračuna doprinosa za druge vrste prihoda, preporučljivo je da se obratite stručnjaku za poreze ili računovođi. Oni će vam pružiti savete i smernice kako pravilno obračunati doprinose za specifičnu vrstu prihoda.

FAQ:

Kako se izračunava osnovna plaća?

Osnovna plaća se izračunava na osnovu radnih sati i osnovne satnice. Zbir radnih sati se množi sa osnovnom satnicom kako bi se dobio iznos osnovne plate.

Kakve su zakonske obaveze poslodavca u vezi sa obračunom plate?

Poslodavac ima zakonsku obavezu da redovno obračunava i isplaćuje plate svojim zaposlenicima. Također, mora biti transparentan u vezi sa načinom obračuna i mora pravilno obračunavati sve poreze i doprinose koji se odnose na plaću.

Kako se obračunavaju porezi na platu?

Porezi na platu se obračunavaju na osnovu poreznih stopa. Poslodavac mora od prethodno izračunate bruto plate odbiti poreze da bi se dobio neto iznos koji će biti isplaćen zaposleniku.

Koje su moguće dodatne naknade uključene u obračun plate?

Moguće dodatne naknade uključene u obračun plate mogu biti prekovremeni rad, noćni rad, naknada za rad nedjeljom i blagdanima, regres i božićnica. Ove dodatne naknade se obračunavaju prema odgovarajućim tarifama i propisima.

Kako se obračunava godišnji odmor?

Godišnji odmor se obračunava prema Zakonu o radu, a zaposlenik ima pravo na određeni broj dana godišnjeg odmora svake godine. Ovisno o dužini radnog staža, zaposleniku se pripada određeni broj dana godišnjeg odmora koji mu se obračunava kao dodatak na mjesečnu plaću.

Kako da izračunam svoju platu?

Da biste izračunali svoju platu, morate imati informacije o osnovnoj plati, dodatnim zaradama, porezima i doprinosima koji se oduzimaju, kao i drugim potencijalnim odbicima. Prvo izračunajte bruto platu, sabiranjem osnovne plate i dodatnih zarada. Zatim oduzmite poreze i doprinose da biste dobili neto platu.