Kako staviti novac na karticu preko bankomata - savjeti i upute

Kako Staviti Novac Na Karticu Preko Bankomata

Kako Staviti Novac Na Karticu Preko Bankomata

Ako želite staviti novac na svoju karticu preko bankomata, postupak je jednostavan i praktičan. Ova opcija je vrlo korisna kada želite brzo i jednostavno dopuniti svoju karticu sredstvima, bez odlaska u banku. U ovom članku vam donosimo savjete i upute kako to obaviti na najjednostavniji način.

Prvo, provjerite ima li bankomat podršku za uplatu novca na karticu. Neki bankomati imaju samo opciju za podizanje gotovine, dok drugi nude i mogućnost uplate. Informaciju o tome možete pronaći na internetskoj stranici vaše banke ili kontaktirajući njihovu službu za korisnike.

Kada stignete do bankomata koji podržava uplatu novca, slijedite ove korake: prvo umetnite svoju karticu u otvor predviđen za kartice. Na zaslonu bankomata pojavit će se razni izbornici. Odaberite opciju “uplata” ili “depozit” kako biste započeli postupak.

Zatim, slijedite upute na zaslonu. Obično ćete biti zamoljeni da unesete iznos koji želite uplatiti na karticu. Pripazite na točnost unosa iznosa kako biste izbjegli pogreške. Zatim, bankomat će vas možda zamoliti da potvrdite unos ili da unesete PIN kod. Sljedeći korak obično uključuje umetanje novčanica u otvor za depozit.

Kada završite s unosom novčanica, bankomat će izbrojati novac i prikazati potvrdu o uplati. Provjerite je li iznos ispravan prije nego što nastavite. Ako je sve u redu, možete završiti postupak i izvaditi svoju karticu iz bankomata.

Tip: Budite pažljivi prilikom unošenja novčanica. Provjerite jesu li novčanice ravne, čiste i ne oštećene. Ako je novčanica oštećena, bankomat je možda neće prihvatiti.

Pronađite najbliži bankomat

Pronađite najbliži bankomat

Da biste pronašli najbliži bankomat, slijedite ove korake:

 1. Provjerite bankovni izvještaj: Bankovni izvještaj koji ste dobili prilikom otvaranja računa trebao bi sadržavati informacije o najbližim bankomatima vaše banke. Otvorite izvještaj i provjerite lokaciju bankomata u vašoj blizini.
 2. Kontaktirajte banku: Ako ne možete pronaći informacije o bankomatima u svom izvještaju, kontaktirajte svoju banku. Možete ih nazvati ili posjetiti njihovu banku kako biste zatražili informacije o najbližim bankomatima.
 3. Koristite internetsku tražilicu: Internetske tražilice poput Googlea mogu vam pomoći u pronalaženju najbližih bankomata. Jednostavno upišite “najbliži bankomat” u tražilicu i dobit ćete popis bankomata u vašoj blizini. Ovisno o vašoj lokaciji, možda ćete vidjeti i kartu s označenim bankomatima.

Ako ne možete pronaći bankomat svoje banke u blizini, također možete koristiti bankomate drugih banaka. U tom slučaju, trebali biste biti svjesni mogućih naknada koje možda morate platiti za transakciju na bankomatu druge banke.

Kako koristiti bankomat

Kada pronađete najbliži bankomat, slijedite ove korake za polaganje novca na svoju karticu:

 1. Unesite bankovnu karticu: Ubacite svoju bankovnu karticu u bankomat. U većini slučajeva bankomat će vas zatražiti da unesete PIN broj koji ste dobili pri otvaranju računa.
 2. Odaberite “Uplata”: Nakon unosa kartice i PIN koda, obično ćete na zaslonu vidjeti opciju “Uplata” ili nešto slično. Odaberite tu opciju kako biste nastavili s polaganjem novca.
 3. Upišite iznos koji želite položiti: Na zaslonu bankomata upišite iznos novca koji želite položiti na svoju karticu. Budite pažljivi prilikom unošenja iznosa jer će bankomat prepoznati samo točan iznos novca.
 4. Ubacite novac u bankomat: Nakon što unesete iznos, bankomat će otvoriti otvor na kojem ćete moći ubaciti novac. Ubacite novčanice jednu po jednu u otvor i pričekajte da bankomat potvrdi unos.
 5. Provjerite potvrdu: Na kraju procesa bankomat će vam izdati potvrdu o transakciji. Uzmite potvrdu i provjerite jesu li svi uneseni podaci ispravni.
You might be interested:  Što Se Izlaže U Prirodoslovnom Muzeju

Nakon što završite s polaganjem novca, bankomat će ažurirati stanje vaše kartice i novac će biti dostupan za korištenje.

Važno je napomenuti da se postupak polaganja novca na karticu može razlikovati ovisno o modelu bankomata i pravilima vaše banke. Uvijek slijedite upute na zaslonu bankomata i kontaktirajte banku ako imate dodatna pitanja ili probleme tijekom postupka.

Unesite svoju karticu u bankomat

Da biste stavili novac na svoju karticu preko bankomata, prvi korak je unijeti karticu u sam bankomat. Evo nekoliko koraka koje trebate slijediti:

 1. Prilagodite karticu otvoru na bankomatu. Obično je to uska rupa malo veća od samog oblika kartice.
 2. Pažljivo umetnite karticu u otvor na bankomatu. Pazite da je provučete ravno i polako da izbjegnete oštećenje kartice ili bankomata.
 3. Po potrebi izaberite jezik koji želite koristiti na bankomatu. Obično možete odabrati između više jezika, uključujući engleski i hrvatski.
 4. Ako ste odabrati jezik, slijedite upute na zaslonu bankomata. Ovo može uključivati unos vašeg PIN-a, odabir vrste transakcije ili unos iznosa koji želite staviti na karticu.
 5. Kada završite sa unosom informacija, pričekajte nekoliko trenutaka dok bankomat obradi vašu transakciju.
 6. Kada bankomat završi s obradom, vaša kartica će biti vraćena. Provjerite jesu li vam vraćene sve kartice prije nego što napustite bankomat.

Važno je da budete oprezni tijekom ovog procesa i pratite upute na bankomatu. Ako imate bilo kakve probleme ili sumnjate u bilo kakvu aktivnost na bankomatu, odmah obavijestite banku.

Ukoliko želite prebaciti novac na svoju karticu, trebat ćete imati i novac koji želite staviti na karticu. Bankomat će vam omogućiti unošenje gotovine kako biste je prenijeli na svoju karticu.

Odaberite jezik

Odaberite jezik

Da biste pravilno koristili bankomat za dodavanje novca na karticu, prvo morate odabrati jezik koji želite koristiti tijekom postupka. Većina bankomata ima više opcija jezika, tako da možete odabrati onaj koji vam najbolje odgovara. Evo koraka za odabir jezika na tipičnom bankomatu:

 1. Uključite bankomat i pričekajte da se pojavi početni zaslon.
 2. Pogledajte opcije jezika koje su dostupne na zaslonu bankomata.
 3. Koristite tipke sa strelicama ili dodirni zaslon bankomata da biste odabrali željeni jezik.
 4. Pritisnite ili dodirnite gumb “Potvrdi” ili “O.K.” kako biste potvrdili odabir.

Nakon što odaberete jezik, slijedite upute na zaslonu da biste dodali novac na karticu putem bankomata. Imajte na umu da se koraci mogu malo razlikovati ovisno o modelu bankomata i banci koja ga posjeduje. Uvijek pažljivo čitajte upute na zaslonu kako biste bili sigurni da pravilno koristite bankomat.

Ako niste sigurni kako odabrati jezik ili imate bilo kakve druge poteškoće, najbolje je konzultirati bankovnog službenika ili osoblje banke koje može pružiti pomoć i dodatna objašnjenja.

Primer opcija za odabir jezika na bankomatu
Opcija Tipka sa strelicama Na zaslonu
Engleski ↑ ↓ English
Hrvatski ↑ ↓ Hrvatski
Njemački ↑ ↓ Deutsch
Francuski ↑ ↓ Français

Važno je odabrati jezik koji najbolje razumijete kako biste mogli pravilno koristiti bankomat i izvršiti željene transakcije. Ako naiđete na probleme ili nemate mogućnost odabira jezika, ne ustručavajte se zatražiti pomoć od osoblja banke kako biste osigurali sigurno i uspješno korištenje bankomata.

Odaberite “Uplata”

Kada ste na bankomatu, prvi korak je odabrati opciju “Uplata”. Ovo je najčešće prikazano na glavnom izborniku ili na zasebnom zaslonu opcija. Pritisnite tipku koja odgovara opciji “Uplata”.

Neki bankomati mogu imati ikonu novčića ili simbol koji označava uplatu. Ako niste sigurni gdje se nalazi opcija “Uplata”, pogledajte natpise na zaslonu ili se posavjetujte s uputama za korištenje bankomata na samom uređaju.

You might be interested:  Kako Napisat Molbu Za Posao

Kada odaberete opciju “Uplata”, bankomat će vam obično zatražiti dodatne informacije o uplati. To može uključivati unos broja računa, odabir vrste uplate (gotovina ili ček) i unos iznosa. Slijedite upute na zaslonu i unesite tražene podatke.

Važno je da pažljivo provjerite unesene podatke prije nego potvrdite transakciju kako biste bili sigurni da je sve ispravno. Provjerite broj računa, vrstu uplate i iznos koji ste unijeli. Ako primjerice unesete pogrešan broj računa, novac može biti uplaćen na tuđi račun i teže ga je povratiti.

Kada ste provjerili sve informacije i pripremili se za uplatu, potvrdite transakciju ili pritisnite tipku “Dalje” kako biste nastavili na sljedeće korake. Nakon što potvrdite transakciju, bankomat će vam obično izdati potvrdu o uplati i vratiti karticu. Također možete odabrati opciju za dobivanje potvrde putem e-pošte ili SMS-a ako vam je to dostupno.

Unesite iznos koji želite uplatiti

Za početak, unesite iznos novca koji želite uplatiti na svoju karticu. Većina bankomata ima poseban taster za unos iznosa koji želite uplatiti. Ovaj postupak je vrlo sličan kao i kada koristite bankomat za podizanje gotovine, samo sada umjesto da podižete novac, uplaćujete ga na karticu.

Prilikom unosa iznosa, obratite pažnju da koristite numeričku tastaturu na bankomatu. Mislite da će biti korisno da zapamtite da se iznos koji upisujete zapisuje u cijelim brojevima, stoga nemojte upisivati decimalne brojeve. Na primjer, ako želite uplatiti 50,00 kuna, upišite samo broj 50.

Nakon što unesete željeni iznos, provjerite da li je ispravno upisan na zaslonu bankomata. Ako je sve točno, pritisnite gumb “Potvrdi” ili “Dalje” kako biste nastavili s postupkom uplate.

Jednom kada potvrdite unos iznosa, bankomat će vas možda pitati da odaberete vrstu računa na koji želite uplatiti novac. Na primjer, možda imate mogućnost odabrati uplatu na tekući račun ili štedni račun. Odaberite odgovarajuću opciju na zaslonu bankomata.

Ukoliko nemate mogućnost odabira vrste računa, ne brinite. Bankomat će automatski uplatiti iznos na glavni račun koji je povezan s karticom.

Na kraju, bankomat će završiti postupak uplate i izbaciti račun koji potvrđuje uspješnu uplatu. Svaki bankomat može se razlikovati, ali u gotovo svim slučajevima bit ćete obaviješteni da je vaša uplata uspješno provedena.

Potvrdite iznos

Kada želite staviti novac na karticu putem bankomata, važno je da potvrdite iznos koji želite uplatiti. Evo kako to možete učiniti:

 • Provjerite jesu li svi podaci na bankomatu točni, uključujući iznos koji trebate uplatiti.
 • Ako je iznos ispravan, pritisnite tipku “Potvrdi” na bankomatu.
 • Nakon što pritisnete “Potvrdi”, bankomat će vas možda zatražiti da unesete svoj PIN ili pružite dodatne potvrde identiteta.
 • Kada unesete PIN ili pružite dodatne potvrde, bankomat će vam omogućiti da utovarite novac na karticu.
 • Provjerite još jednom iznos prije nego što pritisnete “Potvrdi” kako biste bili sigurni da ste zadovoljni svojim izborom.

Važno je biti pažljiv i provjeriti iznos prije nego što potvrdite transakciju. Ako dođe do greške ili ako se predomislite, možda nećete moći vratiti novac nakon što potvrdite transakciju na bankomatu. Budite pažljivi i sigurni prije nego što pritisnete “Potvrdi” kako biste izbjegli neželjene pogreške.

Uzmite potvrdu o uplati

Kako biste bili sigurni da je vaš novac uspješno uplaćen na karticu, uvijek je preporučljivo dobiti potvrdu o uplati. Potvrda može poslužiti kao dokaz da ste izvršili uplatu i može vam biti korisna u slučaju bilo kakvih problema ili nesporazuma.

You might be interested:  Kako Se Prenosi Tuberkuloza

Kada završite s uplatom na bankomatu, uzmite potvrdu koja će vam biti ponuđena. Potvrda će sadržavati sljedeće važne informacije:

 • Datum i vrijeme uplate: Potvrda će vam pokazati točan datum i vrijeme kada ste izvršili uplatu, što je korisno za praćenje svojih financija.
 • Iznos uplate: Potvrda će navesti koliko ste novca uplatili na karticu, tako da možete provjeriti je li iznos točan.
 • Broj računa ili kartice na koji je izvršena uplata: Potvrda će sadržavati podatke o računu ili kartici na koji je uplata izvršena, kako biste mogli provjeriti je li uplata stigla na pravi račun.
 • Broj bankomata: Potvrda će također navesti broj bankomata na kojem je obavljena uplata.

Uvijek je važno provjeriti detalje na potvrdi o uplati kako biste bili sigurni da je sve ispravno. Ako primijetite bilo kakve neskladnosti ili pogreške, odmah se obratite banci radi rješavanja problema.

Provjerite stanje na svojoj kartici

Ako želite provjeriti stanje na svojoj kartici, to je vrlo jednostavno učiniti putem bankomata. Slijedite sljedeće korake:

 1. Umetnite karticu u bankomat.
 2. Unesite svoj PIN broj na tastaturi bankomata.
 3. Izaberite opciju “Provjeri stanje” na glavnom izborniku bankomata.
 4. Bankomat će zatim prikazati trenutno stanje na vašoj kartici.

Važno je napomenuti da vam neki bankomati mogu naplatiti naknadu za provjeru stanja na kartici, pa je uvijek dobro provjeriti takve informacije prije korištenja bankomata.

Također, ne zaboravite da uvijek koristite bankomate koji pripadaju vašoj banci kako biste izbjegli dodatne naknade ili probleme sa svojom karticom.

Ako imate internet bankarstvo, također možete provjeriti stanje na svojoj kartici putem interneta ili mobilne aplikacije svoje banke.

FAQ:

Koje su prednosti stavljanja novca na karticu preko bankomata?

Postoje brojne prednosti stavljanja novca na karticu preko bankomata. Prvo, to je jednostavan i brz način da se prenesu sredstva na karticu. Također, možete to učiniti u bilo koje doba dana ili noći, jer su bankomati dostupni 24 sata dnevno. Također, postupak obično nije skup, jer banke često ne naplaćuju proviziju za uplate na vlastite kartice preko bankomata.

Kako mogu staviti novac na karticu putem bankomata?

Da biste stavili novac na karticu preko bankomata, slijedite ove korake: Prvo, pronađite bankomat koji podržava uplate. Zatim umetnite svoju karticu u bankomat i unesite svoj PIN. Nakon toga odaberite opciju “Uplata” ili “Stavka novac” na zaslonu. Unesite iznos novca koji želite staviti na karticu. Nakon toga slijedite upute bankomata za umetanje novčanica. Kada završite, bankomat će obrađivati depozit i dopuniti vašu karticu s unesenim iznosom.

Koje vrste kartica mogu staviti novac preko bankomata?

Većina bankomata podržava uplate na različite vrste kartica. To uključuje debitne kartice, kreditne kartice i predplaćene kartice. Međutim, uvijek se posavjetujte s vašom bankom kako biste provjerili jesu li njihovi bankomati u mogućnosti primati uplate na vašu određenu vrstu kartice.

Da li trebam imati račun u banci kako bih mogao staviti novac preko bankomata?

Da, kako biste mogli staviti novac preko bankomata na karticu, trebate imati otvoren račun u banci. Također, morate imati karticu koja je povezana s tim računom. Bez bankovnog računa i kartice, nećete moći obaviti uplatu na bankomatu.

Da li mogu staviti novac na tuđu karticu preko bankomata?

Obično je moguće staviti novac na tuđu karticu preko bankomata samo ako imate ovlaštenje od vlasnika kartice ili ako ste ovlašteni korisnik na tom računu. Međutim, ova pravila mogu se razlikovati ovisno o banci i njenim pravilima. Stoga je najbolje da se konzultirate s bankom kako biste bili sigurni o postupku i uvjetima za uplatu na tuđu karticu preko bankomata.